Archief
Artikelen

Aan de Deventer snijkoek zijn onlangs weer wat kruidige plakjes toegevoegd. Zoals ik reeds schreef, is de Hoge Raad er nu toe overgegaan om zelf getuigen te horen. Daarbij is ook de getuige Michaël de Jong, die reeds door velen wordt gehouden voor de moordenaar van de weduwe.

In april van dit jaar heeft Maurice de Hond een kort geding verloren, waarin hij eiste dat het OM een persbericht zou corrigeren. Niet alleen was het persbericht feitelijk onjuist, maar het was eveneens gebaseerd op een geheim onderzoeksrapport. Het ging daarbij om het feit dat Michaël de Jong geen sluitend alibi heeft, terwijl het OM beweert dat dit wel zo is.

http://www.youtube.com/watch?v=Cyb-qw9aPfA

Aan dit justitiële rariteitenkabinet werd gisteren weer iets toegevoegd dat nog het meeste weg heeft van een juridisch misbaksel met een waterhoofd en een bochel. Maurice de Hond stond namelijk terecht wegens smaad, omdat hij openlijk had beweerd dat zijn onderzoek uitwees dat de moord was gepleegd door de “klusjesman” en dat zijn vriendin hem in bescherming nam. Michaël de Jong en Meike Wittermans, die zich door dit onderzoek in hun eer of goede naam aangerand voelden, deden aangifte van dit klachtdelict en het OM was zowaar niet te beroerd om over te gaan tot vervolging.

In april van dit jaar kregen Michaël en zijn vriendin Meike in een civiele procedure reeds een buitenproportionele schadevergoeding toegekend van € 120.000,-. Tegen dat vonnis heeft Maurice de Hond hoger beroep aangetekend. Dit pittige plakje van de Deventer koek is echter nog niet geproefd door het Gerechtshof .

Gisteren moest Maurice De Hond voor de strafrechter verschijnen. Hoewel hij zijn eigen verdediging voerde, werd hij bijgestaan door zijn advocaat, mr. Plasman. Maurice de Hond wilde graag een aantal getuigen horen, waaronder Michaël en Meike, maar hij kreeg daarvoor geen toestemming van de Officier van Justitie. Deze had hem in zijn brief laten weten dat het mogelijk was om getuigen aan te vragen tot 14 dagen voor de zitting. Dit bleek echter niet te gelden voor een zitting waar een regiezitting aan vooraf ging. De Officier had slechts een standaardbrief gestuurd en Maurice kwam daarom te laat met zijn aanvraag. Blijkbaar was dat probleem al een aantal jaren bekend en weten advocaten ervan. Mr. Plasman had behoren te begrijpen dat de termijn in dit geval ongeldig was. Maurice merkt zelf ironisch op: “Men is er nog niet in geslaagd om die uitnodigingsbrief te veranderen.” De rechter verklaarde daarop dat uit jurisprudentie bleek dat de Officier van Justitie gelijk had. De getuigen werden dus niet toegelaten. En zo verstreek de ochtend! De werkdruk is hóóg bij de rechtbank.

De eis van het OM luidde: een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand, met een proeftijd van twee jaar. Steven Brown gaf daarop zijn commentaar! Bij deze het mijne: volgens mij is dit disproportioneel, oftewel een juridisch waterhoofd! Misschien dat dit in hoger beroep nog kan worden geaborteerd, of in cassatie dood geboren zal blijken. Maar zo niet, dan zal het Europese Hof voor de Rechten van de Mens op den duur zeker overgaan tot euthanasie op dit niet levensvatbare rechtsfiguurtje.

Maurice verdedigde zichzelf in een goed onderbouwd en eloquent betoog, waarin hij aangaf hoe slordig en leugenachtig het onderzoek in de Deventer moordzaak is geweest. Ook waarschuwde hij de rechters voor de praktijken van het OM. Mr. Plasman gaf daarna nog eens duidelijk aan waar het Maurice de Hond om te doen was: aandacht vragen voor de misstanden bij Justitie. Zonder zijn actie was de Hoge Raad immers ook nooit overgegaan tot het horen van Michaël de Jong. De uitspraak is over 2 weken.

De wanstaltig hoge eis van het OM is een juridisch waterhoofd, maar de juridische bochel in deze zaak is nog veel gekker. De strafzaak was openbaar en het pleidooi van Maurice staat inmiddels online. Lees en geniet van deze gloedvolle rede! Maar Maurice de Hond mag van de civiele rechter de naam van Michaël de Jong niet meer noemen, dit op straffe van een dwangsom. Daarom heeft hij zijn pleidooi gecensureerd alvorens het online te zetten.

Ruud Harmsen vraagt zich intussen af: Is Nederland wel een rechtsstaat? Welnee, Ruud, dit is geen rechtsstaat, maar het Proces van Kafka in het kwadraat!

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

2 Reacties op “De Deventer smaadzaak”

 • Maurice:

  Niet alleen heb ik dus mijn pleidooi gecensureerd moeten plaatsen, het OM heeft haar requisitoir wel ongecensureerd kunnen plaatsen.

 • Beste Maurice, dank voor je reactie! Men probeert je het zwijgen op te leggen, maar ik ben blij dat dit niet helemaal lukt. Want met de Deventer moordzaak is inderdaad van alles mis. Maar helaas is het niet alleen deze moordzaak! In dat geval zou men namelijk nog kunnen spreken van slordigheid en tunnelvisie. Volgens mij is het probleem structureel.

  Het OM en de rechterlijke macht zouden eens grondig moeten worden doorgelicht op belangenverstrengeling en het werken met dubbele petten op. Helaas heeft men daar in de politiek nog steeds geen oren naar. Men verschuilt zich achter de Trias Politica, terwijl deze daar toch niet voor bedoeld is.

  Overigens ben ik nog altijd van mening dat Joris Demmink strafrechtelijk moet worden vervolgd. Hetzelfde geldt voor de schuldigen in de Deventer moordzaak. En nee, dan bedoel ik niet Michaël… maar de schuldigen bij het OM en Justitie! Want aan de vrijheidsberoving van Ernest Louwes hebben velen meegewerkt.

  Opvallend is verder wel, dat beide heren die in aanmerking komen als moordenaar, helderziende blijken: Michaël de Jong wist van die zeven messteken en Ernest Louwes wist dat er een file stond!

Laat een reactie achter