Selecteer een pagina

Archieven

Maand: november 2007

Venezuela en Hugo Chavez, nog altijd samen

Overmorgen, 2 december, wordt in Venezuela een referendum gehouden over de sociale hervormingen en de positie van de socialistische president Hugo Chavez. De bevolking lijkt massaal achter Chavez te staan, maar de economische elite van Venezuela is daar niet blij mee en deze rijken des lands worden gesteund door de VS. De tegenkrachten tegen Chavez zijn enorm, ook vanuit de Katholieke Kerk.
Lees meer…

Hoe Peter R. de Vries de getapte Hörchner vertrapte

Op zondag 18 november besteedde Peter R. de Vries weer een uitzending aan de affaire Hörchner. Daarin werden twee onthullingen gedaan. De eerste ging over de telefoontap die in het strafproces tegen Hörchner het bewijs moest vormen. Volgens Hörchner is het tapverslag gemanipuleerd, zodat het lijkt alsof hij geld voor de huur van zijn bedrijfspand heeft ontvangen. Peter R. de Vries liet de geluidsband onderzoeken en kwam tot deze conclusie: Het tapverslag klopt niet met het telefoongesprek en het proces verbaal klopt niet met het tapverslag. Uit het telefoontje bleek geen enkele betrokkenheid van Hörchner met de XTC-bende, maar in het proces verbaal werd de tekst zo veranderd dat de indruk werd gewekt, dat Robert zijn bedrijfshal aan de bende verhuurd had. Deze onthulling heeft grote gevolgen voor de praktijk van ons strafrecht.
Lees meer…

De Macht van Nachtmerries

The Power of Nightmares is een BBC documentaire in drie delen, geschreven en geproduceerd door Adam Curtis. Het gaat over de opkomst van de politiek van de angst en het ontstaan van de strijd tegen het moslimterrorisme. Dat er zelfmoordaanslagen worden gepleegd, zal niemand ontkennen, maar dat er een machtige en wereldwijde organisatie achter deze aanslagen zou zitten, berust op fantasie. Hoe en waarom deze fantasie werd geschapen, blijkt uit deze documentaires.
Lees meer…

De Derde Toren: WTC 7

Iedereen weet dat op 11 september 2001 de Twin Towers van het World Trade Centre in New York zijn ingestort, nadat zich twee vliegtuigen in die torens boorden. Reeds de volgende dag waren de daders bekend: moslimterroristen, gestuurd door Osama bin Laden die zich verschool in zijn grotten in Tora Bora, in Afghanistan. Dit hoog technologische en zeer geavanceerde grottencomplex bleek overigens niet te bestaan.
Lees meer…

De strijd tegen drugs: een moderne heksenjacht

In artikel 2 van de Opiumwet staat een lijst van stoffen waarvan het bezit verboden is. De meeste zijn synthetisch, of het zijn derivaten. Sommige stoffen op de lijst groeien echter spontaan in onze natuur, zoals de papaver somniverum of slaapbol. Het sap van de zaadbol bevat wat opium, daarom is het bezit van de plant verboden. Alleen het zaad, het zogenaamde maanzaad, valt buiten dit verbod.
Lees meer…

Overgeleverd aan Frankrijk: Klaas Jan Bolt.

Begin oktober van dit jaar werd Robert Hörchner overgeleverd aan Polen. Het zou in 1999 betrokken zijn bij een wietplantage. In maart 2001 heeft Polen een verzoek tot rechtshulp ingediend bij het Nederlandse OM, maar daar is toen verder niets mee gedaan. In maart van dit jaar kwam er echter een overleveringsverzoek uit Polen, dat op grond van de Overleveringswet uit 2004 werd omgezet in een bevel. Hoewel Hörchner kan bewijzen dat hij op de door Polen genoemde datum niet in Polen was, maar in Nederland, zegt de nieuwe wet dat de Nederlandse rechter een Overleveringsbevel niet aan de feiten mag toetsen. Hörchner moet zijn bewijs van onschuld overleggen aan de rechter in Polen, als het daar ooit komt tot een proces. Tot op heden is er zelfs geen aanklacht, terwijl het zou gaan om een delict uit 1999. Robert Hörchner blijkt echter niet het enige slachtoffer van deze wet.
Lees meer…

De Deventer smaadzaak (2)

Op de website Deventer moordzaak staat nu ook het requisitoir van officier van justitie A.C. Bijlsma in de Deventer smaadzaak. De regie van deze smadelijke strafzaak ligt echter niet bij het OM, maar bij Maurice de Hond! Eind 2005, toen de Deventer moordzaak in de vergetelheid dreigde te raken, heeft deze bekende opiniepeiler een website geopend om de feiten boven tafel te krijgen. Ook bracht hij de Deventer moordzaak weer in de publiciteit, waarna zich getuigen bij hem meldden, waaronder de beheerder van de begraafplaats die inmiddels is gehoord door de HR. Daarop beschuldigde Maurice de Hond de “klusjesman” Michaël de Jong publiekelijk van de moord, terwijl Meike Wittermans hem achteraf een vals alibi zou hebben verschaft. Veel ernstiger waren echter zijn beschuldigingen aan het adres van het OM en Justitie. Lees ook het Zwartboek NFI, dat door de groep rond Maurice de Hond werd samengesteld.
Lees meer…

De Deventer smaadzaak

Aan de Deventer snijkoek zijn onlangs weer wat kruidige plakjes toegevoegd. Zoals ik reeds schreef, is de Hoge Raad er nu toe overgegaan om zelf getuigen te horen. Daarbij is ook de getuige Michaël de Jong, die reeds door velen wordt gehouden voor de moordenaar van de weduwe.

In april van dit jaar heeft Maurice de Hond een kort geding verloren, waarin hij eiste dat het OM een persbericht zou corrigeren. Niet alleen was het persbericht feitelijk onjuist, maar het was eveneens gebaseerd op een geheim onderzoeksrapport. Het ging daarbij om het feit dat Michaël de Jong geen sluitend alibi heeft, terwijl het OM beweert dat dit wel zo is.
Lees meer…

De Deventer noodzaak.

In de Deventer moordzaak is het laatste woord nog niet gesproken. Er ligt nu een tweede herzieningsverzoek bij de Hoge Raad, op grond van een nieuw rapport over de blouse van de weduwe, waarop DNA van Louwes is aangetroffen. De Hoge Raad is echter overgegaan tot een zelfstandig onderzoek naar de feiten. Het gaat daarbij niet om de blouse van de weduwe, maar om de beheerder van de begraafplaats die heeft verklaard dat Michaël de Jong hem reeds op vrijdag na de moord vertelde hoe de weduwe was vermoord: met zeven messteken. De moord werd echter pas op zaterdag ontdekt.
Lees meer…

Categorieën