Archief
Artikelen

Aan Wim de Bruin, de voorlichter van het Openbaar Ministerie, heb ik ruim drie weken geleden per e-mail wat vragen gesteld. Daarop heb ik nog geen antwoord ontvangen. Daarom heb ik hem dezelfde mail nogmaals gestuurd.

De vragen aan W. de Bruin stapelen zich intussen op… Ik heb ook vragen over de zaak Hörchner. Daarom maar weer een e-mail aan Wim de Bruin:

Geachte heer de Bruin,

Vorige week donderdag om 5 uur ’s middags is Robert Hörchner op Schiphol overgeleverd aan de Poolse autoriteiten. Sindsdien weten zelfs zijn vrouw en zijn kinderen niet waar hij zich bevindt. Binnen een redelijke termijn zal men hen dat toch moeten laten weten, bij voorbeeld vanwege het recht op family-life. Kunt u me zeggen wat in deze de termijn is?

De heer J. de Wit, lid van de 2e Kamer voor de SP, heeft tot vier maal toe vragen gesteld aan minister Hirsch Ballin van Justitie over de zaak Hörchner. De eerste reeks vragen dateert reeds van 13 juli 2007 (nr. 2637) en deze zijn door de minister beantwoord op 10 september, bijna twee maanden na dato en vlak voor het kort geding waarin Hörchner zijn uitlevering alsnog trachtte te voorkomen. De overige vragen dateren van september en oktober en deze zijn nog niet beantwoord. Acht u deze trage beantwoording correct?

Uit deze eerste vragen met antwoorden blijkt, dat de minister weet heeft van het vonnis van de rechtbank te Amsterdam op 10 juli 2007, waarin de overlevering van Robert Hörchner aan Polen werd toegestaan. De minister weet ook dat de rechtbank Amsterdam (volgens hem “om roostertechnische redenen”) twee van de drie rechters op het laatste moment heeft vervangen. Volgens de minister is dat zijn zaak niet. In dit geval werd echter de schijn gewekt van belangenverstrengeling. Een van de wisselrechters, mr. A.A. Spoel, werkte tot voor kort nog voor de Landsadvocaat, de tegenpartij van Hörchner in zijn schade-eis tegen de Staat. Hörchner kreeg een foute rechter! Mr. Spoel heeft zich niet verschoond, zodat de zaak stinkt. Kunt u mij zeggen door wie deze wijziging in het rooster is aangebracht?

Volgens de minister kan Hörchner in Polen 3 tot 15 jaar gevangenisstraf krijgen. Het feit waarvan hij wordt verdacht (voor zover dat met de vage aanklacht der Polen te achterhalen valt) wordt in Nederland aanzienlijk lager bestraft. Volgens art. 11 jo. art. 3 van de Opiumwet staat op het overtreden van het verbod op soft drugs maximaal een maand. In geval van opzet is het maximum 2 jaar en bij beroeps- of bedrijfsmatig handelen hoogstens 4 jaar. Kunt u me zeggen waarvan de heer Hörchner precies wordt verdacht door de Polen en wat de straf voor een vergelijkbaar delict in Nederland zou zijn?

Op grond van de internationale verdragen mag Hörchner zijn straf in Nederland ondergaan. Stel dat een Poolse rechtbank hem veroordeelt tot een Poolse strafmaat, is Nederland dan verplicht om hem die straf volledig te laten uitzitten? Bent u in dat geval van mening dat dit rechtvaardig is?

Tegen het vonnis van de Poolse rechtbank staat volgens de minister Hoger Beroep open. Wordt Hörchner in afwachting van dat Hoger Beroep in vrijheid gesteld, of blijft hij dan in hechtenis in Polen? In dat laatste geval, acht u dit rechtsmiddel dan vergelijkbaar met een Hoger Beroep in Nederland, als dat voor Hörchner betekent dat zijn verblijf in de Poolse gevangenis wordt verlengd?

Vervolgens heeft de heer de Wit de minister vragen gesteld over de belangenverstrengeling van rechter (6 september 2007, nr. 2060724670). Acht u het rechtvaardig, of zelfs maar rechtmatig, dat het OM de heer Hörchner heeft overgeleverd aan Polen, voordat de minister deze vragen heeft beantwoord?

Ook de volgende vragen (27 september 2007, nr. 2070800730) omtrent de overlevering van een Nederlands staatsburger aan Polen, heeft de minister nog niet beantwoord. Vooral vraag 3 getuigt mijns inziens van gezond verstand: “Bent u bereid te bewerkstelligen dat de heer R.H. niet eerder feitelijk wordt overgeleverd aan de Poolse autoriteiten dan enkele dagen voor het strafproces in Polen?” Het stilzwijgende antwoord van de minister was: “Nee.” Acht u het desondanks rechtvaardig, of zelfs maar rechtmatig, dat het OM de heer Hörchner reeds heeft overgeleverd aan Polen?

De laatste vragen van de heer de Wit (5 oktober 2007, nr. 2070801610) gaan weer over de belangenverstrengeling van de rechter, mr. A.A. Spoel. De organisatie van de rechtbank valt echter buiten de competentie van het OM. Daarom een laatste vraag aan u als voorlichter van het Openbaar Ministerie: Wie weet waar Robert Hörchner is?

Gaarne uw antwoord met de grootste spoed!

Hoogachtend,
mr. drs. BOU

——————————————————————————————-
Natuurlijk verwacht ik niet dat Wim de Bruin ons nu zal voorlichten. Dat is immers zijn taak niet. Het Openbaar Ministerie is een grote doofpot, Justitie is een rechteloze bende en hun voorlichter zal daarom wel een oplichter zijn. De NOVA van 24 september j.l. ging over het verdonkeremanen van 160 kilo heroïne door de Nationale Recherche van Amsterdam Noord. Op het einde vertelt Clair Polak dat Wim de Bruin heeft verklaard, dat er heus geen grammetje mist bij het OM. Alleen de weegschaal van het afvalverwerkingsbedrijf waar de heroïne wordt vernietigd, staat een beetje op tilt. Al gaf de Bruin aan Nova slechts een schriftelijke verklaring, toch kan iedereen zien dat hij niet de waarheid spreekt. Ach, dat is nou eenmaal zijn baan… jokkebrokken. Maar misschien gaat hij zich ooit wel schamen en geeft hij een eerlijk antwoord op mijn vragen…

edit, zondag 14 oktober:
De Kamervragen waren voorzien van de links naar Parlando, maar de zoekfunctie van deze overheids-website verwijst me nu nog slechts naar een foutmelding.

Ceterum censeo Joris Demmink strafrechtelijk… wordt vervolgd.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

10 Reacties op “Vragen over Hörchner aan Wim de Bruin”

 • HULPOPROEP
  Mijn man Robert en ik hebben met onze twee dochters goede jaren gekend. Wij hebben nooit armoede gekend. Maar door de jarenlange en onterechte vervolging van Justitie zijn wij – hoewel door de rechter steeds onschuldig verklaard – in hoog tempo door onze financiële reserves heengejaagd: wij zijn blut.
  Na alles wat we van de Nederlandse justitie te verduren hebben gekregen, werden wij dit jaar vanuit Polen ook nog getroffen door het Europees Aanhoudingsbevel tegen Robert. Gelukkig vonden we overleveringsspecialist mr. Cees Korvinus bereid onze overleveringszaak aan de rechtbank Amsterdam als toevoeging op zich te nemen. Nu echter Robert toch naar Polen is overgeleverd, sta ik letterlijk en figuurlijk met lege handen. Ik heb een Poolse advocaat gevonden om Roberts verdediging op zich te nemen. Hij vraagt daarvoor een honorarium van € 6000,-. Europa laat zijn burgers internationaal oppakken, maar heeft voor hun verdediging niets geregeld. Dat moeten we zelf uitzoeken en betalen.
  Ook al heb ik geen geld, ik heb zo mogelijk nog minder keus: Robert heeft toch ook in Polen recht op verdediging?

  Daarom vraag ik u vriendelijk aan Roberts verdediging bij te willen dragen door een bedrag over te maken op
  bankrekeningnr. 1244.40.207 t.n.v. R. Horchner te St. Michielsgestel.
  Wij zullen er op onze website roberthörchner.nl te zijner tijd verantwoording voor afleggen.
  Mede namens Robert dank ik u bij voorbaat heel hartelijk voor uw hulp.
  Annelies Pijnenborg

 • Sinds gisteren is bekend wat het adres is van de Poolse gevangenis waarin Robert Hörchner in voorarrest zijn strafproces moet afwachten.

  Zaklad karny OISW Bydgoszcz
  ul. Waly Jagiellonskie 4
  85-128 Bydgoszcz
  Polen / Polska

  Verdere details, zoals de afdeling en het nummer van zijn cel, zijn nog niet bekend, maar we kunnen nu reeds proberen om Robert een ansichtkaart te sturen.

  Een ansichtkaart aan Polen kost twee postzegels, samen 72 cent. Op het postkantoor zit er dan nog een gratis plakkertje op: Priority. Zonder dat plakkertje gaat hij wellicht minder snel, maar de kaart komt wel aan.

  Er is zeker censuur, dus stop je kaart niet in een envelop. Zet rechts het adres van de gevangenis en links: to Robert Hörchner, prisoner from Hollanda, (with love, greetings of een andere steunbetuiging). En dan je huisnummer, postcode en land, zodat de kaart indien onbestelbaar naar je terug kan komen.

  Schrijf met duidelijke letters, schrijf niet anoniem en schrijf geen politiek beladen kreten. Doe je dat wel, dan loop je de kans dat ze de kaart achterhouden. Houd je kaart dus vrolijk en neutraal. Zoek een mooie kaart voor hem uit! Iedereen is immers blij met leuke post, zelfs de bewakers zullen vrolijk opkijken als er zoveel prachtige ansichtkaarten binnenkomen.

 • Op vrijdag j.l. zijn de antwoorden binnengekomen van minister Hirsch Ballin op de vragen van de SP. Daaruit blijkt dat Robert Hörchner zo spoedig mogelijk na het vonnis in Polen zal worden teruggeleverd aan Nederland.
  Dat is volgens de minister afgesproken met Polen.

  Waar Hörchner van zal worden beschuldigd, blijft echter onduidelijk. Iets met wiet, meer dan zeven jaar geleden? Reeds afgehandeld in 2003? Hoopt de minister soms dat men Hörchner in Polen zal laten wachten op een vonnis dat er nooit komt? Mag hij zonder dat vonnis ons land niet meer in, of zoiets?

  En stel dat dat vonnis er ooit wel komt, bij voorbeeld drie tot vijftien jaar later met aftrek van voorarrest, zoals de minister bij een vorig antwoord als mogelijk zijnde verklaarde? Ach, tegen die tijd is minister Hirsch Ballin toch niet langer verantwoordelijk voor het beleid van het ministerie van justitie…

  Apres moi le déluge… wat een decadentie…

 • Hörchner kwam er achter dat er iets niet pluis was en waarschuwde de eigenaar.
  Door zijn optreden doorkruiste hij een recherche-onderzoek naar genoemde drugs-criminelen

  Dit is natuurlijk absoluut krankzinnig. Wat had H dan moeten doen? Zwijgen, de andere kant opkijken? Dan wordt je onherroepelijk als handlanger gebrandmerkt, en had ie z’n vrijspraken in 2005 echt kunnen vergeten.

  Hirsch Ballin mag dan meuren als een bedorven struisvogelei, dat betrokken politiekorps ruikt ook niet fris. Je zou bijna een scenario in elkaar gaan draaien: stel dat enkele agentjes vrolijk meeverdienden aan die xtcfabriek? Die ze al zo lang ‘in de gaten hielden’, you know? Corrupte agenten bestaan, you know. Ook in gemoedelijk Brabant. En dat geeft dan wel een heel speciale betekenis aan de beschuldiging ‘doorkruisen van het onderzoek’… Want de ‘irritatie’ over Hörchners in de weg loperij is wel erg buiten proporties.

  Hoe groot was die ‘gevonden’ Poolse drugspartij eigenlijk? Ja, dat is dus niet bekend. Maar als men daar 7 jaar na dato nog steeds een langdurig proces over wil voeren, moet het om tonnen, containers, SCHEEPSLADINGEN vol gaan. Zoiets doe je toch niet voor een zakje wiet of een paar in je jasvoering verdwaald geraakte xtc pilletjes?

 • Beste deDeurs, jouw vermoeden van deze vorm van corruptie is ook bij mij opgekomen. Maar het is slechts een vermoeden, geen feit.

  Omtrent die Poolse drugspartij: hoewel de aanklacht nog steeds niet duidelijk is, lijkt het te gaan om 1.800 gram cannabis die in 1999 is aangetroffen in het bezit van een man met de Pools-Duitse nationaliteit, een zekere Janus Urbanski en een zakenrelatie van Hörchner.

  Deze man had kennelijk in 1999 ook een loods of bedrijfsruimte gehuurd waarin hij, naar men zegt, een wietplantage wilde vestigen.
  Urbanski is naar Duitsland gegaan, maar in 2003 was hij terug in Polen om te getuigen in een andere zaak, die ging om de ontvoering van twee Nederlanders.

  Of Urbanski zelf ooit werd aangehouden en veroordeeld voor die wiet, dat weet ik niet, maar voor iemand die Pools verstaat, valt dat met Google wel te achterhalen.

 • Mr. Bou;
  Bedankt voor de uitleg.

  = lijkt het te gaan om =

  De vraag is ook of een justitieapparaat niet verplicht is met een minimum aan duidelijk gedocumenteerde beschuldigingen te komen. Ik krijg de indruk dat Hörchner tot aan de dag van zijn overlevering daar niet zo’n goed inzicht in kreeg. Ik denk dat Hirsch Ballin beter op de hoogte was. Maar die hoeft aan Hörchner natuurlijk niets uit te leggen. Het gaat Ballin niet om Hörchner, het gaat hem om het handhaven van de, eh, EUwet.

  Hoewel ik de zaak erg vaag vindt, kan ik me er wel iets bij voorstellen als men twee gevallen onder ogen krijgt; een drugsgebeuren in Brabant en een drugsincident in Polen, en in beide gevallen de naam Hörchner tegenkomt. Het doet er dan niet toe of Hörchner pech heeft gehad of er gewoon ingeluisd werd door zijn compagnon, die naamsconnectie is dan gewoon een feit.

  Maar goed, ik ventileer slechts enkele gedachten, in een poging de zaak voor mezelf zo goed mogelijk te begrijpen.

 • Beste de Deurs, “De vraag is ook of een justitieapparaat niet verplicht is met een minimum aan duidelijk gedocumenteerde beschuldigingen te komen.”
  Het voorarrest is verlengd tot 31 december en de aanklacht zal half november wel gereed zijn, zo meldt het OM in Polen.

  Een drugsincident in Brabant en een drugsincident in Polen, waarbij men in beide gevallen ook de naam tegenkomt van een politieman uit Brabant: Officier van justitie Teeuwes de J. Ook die naamsconnectie is gewoon een feit.

 • = Het voorarrest is verlengd tot 31 december en de aanklacht zal half november wel gereed zijn, zo meldt het OM in Polen. =

  In hechtenis genomen worden en een maand in een cel zitten omdat de aanklacht er nog niet is? Werkt dat echt zo?? Ik noem dat vrijheidsberoving! Als we de financiële staat van de Hörchners in aanmerking nemen, is het niet erg aannemelijk dat ze op voorhand naar Zuid-Amerika zullen vluchten.

  “Stel dat een Poolse rechtbank hem veroordeelt tot een Poolse strafmaat, is Nederland dan verplicht om hem die straf volledig te laten uitzitten?”, schrijft u.
  Ah, maar dat hoort u te weten! Ik vond dit op Minbuza.nl:

  ‘Bijvoorbeeld: een Nederlander heeft in het buitenland een straf van tien jaar gekregen voor het smokkelen van tien kilogram cannabis. In Nederland zou hij hiervoor vier jaar hebben gekregen. Hij kan dan alleen maar naar Nederland worden overgebracht als justitie in het land van berechting ermee instemt dat zijn straf naar Nederlands rechtssysteem wordt omgezet, dus naar een straf van vier jaar.’

  Er stond geen datum op de pagina, maar ik neem aan dat Buitenlandse Zaken haar netgegevens up to date houdt. Bij de landen die aan deze overeenkomst meedoen, zit in elk geval ook Polen.
  Wat niets zegt; Polen kan teruggave na veroordeling immers weigeren. En OM zal niet erg aandringen, lijkt mij.

  Mr. Bou, ik heb flink gezocht naar info over regels rond en afspraken over voorarrest, maar vond alleen iets vaags over 15 uur met een max van 3 dagen. In Nederland, dus. Heeft u misschien een linkje voor me? Ik ben hier toch wel benieuwd naar.

 • Beste deDeurs,
  Het voorarrest, oftewel de voorlopige hechtenis, is in Nederland geregeld in het Wetboek van Strafvordering. Er is een bevel voor nodig van de Rechter-Commissaris. Zonder dat mag men een verdachte niet langer dan drie dagen vasthouden. Zonder gerede verdenking zelfs niet meer dan een werkdag. Misschien komt daar dat maximum van 15 uur vandaan. Maar voor Hörchner gelden de Nederlandse regels niet langer.

  Hoe het in Polen is geregeld, dat weet ik niet. Vrijwel niemand in Nederland weet dat. Het grote probleem is echter niet het Poolse rechtssysteem, maar het vermoeden dat deze overlevering door Nederland van hogerhand is geregeld. Per slot heeft Hörchner een zware schadeclaim tegen de Staat lopen. Als die zaak tot op de bodem zou worden uitgezocht, dan rollen er koppen.

  De corruptie bij Justitie gaat ten koste van de rechtsbescherming van de burgers. In deze wrange kafka-zaak wordt dat wel schrikbarend zichtbaar!

 • Hoe kan het EU verband nog serieus genomen worden. Het lijkt wel of die man in Azië of Zuid-Amerika vast zit.
  Hoewel ik weinig stem heb op het net, kunnen de Hörchners op mijn steun rekenen, ik zal over de zaak blijven schrijven. Dank u voor de aanvullende informatie.

Laat een reactie achter