Archief
Artikelen

Terwijl heel Nederland zich boog over de doofpot van Demmink en er in Saksen een zelfde soort monster wegzakte in het moeras, werd op internet het deksel gelicht van een Belgische beerput: de zaak Dutroux. Weliswaar zijn de ratten nu nog verblind door het licht, maar ze zijn voor iedereen zichtbaar!

In de zaak Dutroux getuigden slachtoffers over sadistisch seksueel misbruik van kinderen, vaak eindigend met een lustmoord op het kind. Dit alles werd gefotografeerd en gefilmd, met het oog op de pornomarkt en eventuele chantage. De anonieme getuigenverklaringen, de zogenaamde X-dossiers, werden nimmer door het gerecht onderzocht. Toen getuige X-1, Regina Louf , in 1998 haar verhaal vertelde in het tv-programma Panorama, was heel België geschokt en verbijsterd. Maar deze getuigen werden afgeschilderd als fantasten, het onderzoek werd feilloos de berm in gereden en de X-dossiers verdwenen in de kelder.

Eind 1998 ontving een aantal journalisten een kopie van deze dossiers, verzonden door een zekere A. Noniem. In 1999 verscheen daarover het boek: “De X-dossiers,” geschreven door drie onderzoeksjournalisten: Marie-Jeanne Van Heeswyck, Annemie Bulté and Douglas De Coninck. Uit het boek bleek duidelijk dat er sprake was van een gigantische cover-up, maar om begrijpelijke redenen werden de namen van degenen die waren beschuldigd door de X-getuigen in het boek niet genoemd. Deze publicatie had verder dan ook geen gevolgen en het boek was al spoedig niet meer te koop. Nadat Dutroux in 2004 was veroordeeld, leek de Belgische beerput weer stevig afgedekt, tot er eind juli van dit jaar op Internet een artikel verscheen.

“Beyond the Dutroux Affair” is geschreven in het Engels, door de Nederlander Joël van der Reijden, die overigens ook Frans verstaat. Hij heeft voor zijn artikel zowel gebuik gemaakt van het officiële rapport dat over de zaak Dutroux is verschenen, als van de X-dossiers. Hij schrijft: “De kracht van de zaak Dutroux is, dat iedereen daaraan kan zien hoe een staat kan worden gecontroleerd en ondermijnd door een kliek, die in staat is om bij ieder onderzoek dat tot hun ontmaskering kan leiden, zijn eigen leden op cruciale posities te plaatsen.” Dit artikel noemt man en paard! De schrijver verzoekt zijn lezers om het hele artikel te downloaden, opdat het niet meer uit het zicht verdwijnt.

Het artikel zelf telt ongeveer 100 pagina’s A4, gevolgd door 85 pagina’s met voetnoten vol details. In de marge staat nog een tekst van ongeveer 30 pagina’s, bestaande uit citaten uit allerlei kranten over seksueel geweld tegen kinderen. Er zijn vier appendices waarin een beschrijving wordt gegeven van al degenen die in deze zaak een rol speelden. De appendix accused telt ruim 110 pagina’s met informatie over 94 personen die van seksueel geweld tegen kinderen zijn beschuldigd. De appendix victims geeft in ruim 40 pagina’s een beschrijving van de slachtoffers, zowel van hen die getuigden als van degenen die werden vermoord. Ook de appendix investigators telt 40 pagina’s, hij is verdeeld in “good guys” en “bad guys.” De appendix apparently assassinated bevat 46 moorden en plotselinge sterfgevallen die ogenschijnlijk los staan van de zaak Dutroux, maar die er bij nader inzien toch mee te maken hebben.

De informatie is uiterst schokkend, maar daarom niet minder waar. Het extreme sadisme, de bestialiteit, de seksorgiën in luxe kastelen en louche kelders, de lustmoorden en de necrofilie, het bestaat allemaal. Sommige Belgen maken het bont, maar gaan wel naar een Bilderbergconferentie, waar wordt beslist over de toekomst van “het volk”. Van sommige passages kan men alleen maar diep walgen… Andere passages maken echter duidelijk hoe verweven dit misbruik is met het zakenleven en de politiek, tot op het hoogste niveau! En het net werk beperkt zich niet tot België, dit schandaal is internationaal!

Om alvast te wennen aan de gedachte dat het leven van sommige kinderen geen speeltuin is, maar een voortdurende marteling en verkrachting, tot de dood er op volgt, kan men het beste eerst kijken en luisteren naar de verklaringen van Regina Louf. In 1998 vertelde ze haar verhaal voor de camera’s van het Belgische actualiteitenprogramma Panorama. Deze reportage staat nog in vijf fragmenten op Youtube. De hele reportage duurt 35 minuten.

In 1992 besteedde de BBC een reportage aan Regina Louf. Het X-dossier was toen al jaren gesloten. Deze documentaire staat in zeven fragmenten op You-tube. De hele reportage duurt slechts een kwartier.

Tot slot zijn er nog de twee reportages die Zembla in maart 2004 heeft uitgezonden: “De X-dossiers”. Elk deel duurt ongeveer 40 minuten. In het eerste deel wordt een overzicht gegeven van de verklaringen van Regina Louf, waarbij vooral wordt gekeken naar het waarheidsgehalte. Dit blijk hoog! Het tweede deel wijst op het verband met Nederland. Verschillende sporen in de richting van Nederland zijn nooit uitgezocht door justitie. Dit tweede deel moest echter worden gerectificeerd. De klager, de Nederlandse pornohandelaar Charles Geerts, werd door de Raad voor de Journalistiek gedeeltelijk in het gelijk gesteld. In Nederland is van kinderporno dan ook nimmer sprake! Hoewel?

Ceterum censeo Joris Demmink strafrechtelijk… wordt vervolgd.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

6 Reacties op “De beerput van België”

 • Heel wat ongekende en vergeten informatie ivm het dossier en onderzoek ivm X1, Regina Louf, is ook te vinden op de volgende
  link:
  http://x1dossier.forumup.be/

 • @ Ruf Nachtergaele, dank je wel voor de link. Deze verwijst naar een forum in België, waar men informatie verzamelt met betrekking tot die X-dossiers. Ik hoop dat deze groep op den duur in staat zal zijn om de hele Belgische beerput te kuisen!!!

  Intussen zoeken wij naar de band met Nederland! Want dat er een riool vanuit de Dutroux-zaak naar Nederland loopt, dat is wel bekend…

 • […] waarin het belgische pedo-netwerk aan de hand van de X-dossiers in kaart werd gebracht, ligt de Belgische beerput open. Daardoor hebben we nu zicht op de riolen. Een belangrijke rattenkoning in het Belgische […]

 • […] was dat in België ook het geval, zoals blijkt uit deze uitgebreide analyse van het X-dossier, die vorig jaar zomer op Internet verscheen. Het Belgische netwerk is nu met naam en toenaam bekend, maar niemand doet er […]

 • petje:

  Enja, wie wordt er dan gearresteerd…:
  Ja wel: Marcel vervloesem, Belgisch staatsvijand nr. 1.
  http://www.telegraaf.nl/buitenland/1838074/__Kinderpornojager_de_cel_in__.html?p=12,1

 • mr. drs. Bou:

  Even een onvolprezen Kleintje Muurkrant:

  Het mes erin

  dinsdag 20 maart 2012
  Die Belgische X-getuigen? Onbetrouwbaar verklaard. Allemaal een tik van de molen te pakken. Neem nou X 3. Die vertelde doodleuk dat er in een park bij een kasteel jachten werden georganiseerd op blote kinderen. Door hoge heren. En na de jacht werden die bloterikskes vervolgens voor andere vileine doeleinden gebruikt. Door diezelfde hoge heren (1). Een van hen was volgens X 3 de katholieke toppoliticus Paul van den Boeynants aka Polo. En die zou bij die bizarre gelegenheden jongetjes hebben gecastreerd. Hoe verzint zo’n meiske dat hè? Zielig gewoon. Wat we met die verklaring moeten? Niks natuurlijk. Te gek voor woorden.
  Gisteren onthulde het dagvod de NRC dat er jongens van een katholiek internaat in een katholiek Veghels ziekenhuis zijn gecastreerd. Het internaat stond in die tijd onder leiding van onze latere katholieke premier Victor Marijnen. Die wist deze gevalletjes kundig onder het gazon te wurmen. De betrokken jongens zongen daarna wel lekker hoog. Rare jongens, die katholieke gezagsdragers.

  1. Zie de serie “Adel verplicht” op onze Followup-site.

Laat een reactie achter