Archieven

Een verzoek om informatie

Toen het OM vlak voor de vakantie het besluit publiceerde om Demmink niet te vervolgen, stond er onder de publicatie: Voor informatie: Wim de Bruin. Geen e-mailadres of telefoonnummer en een naam van dertien in het dozijn. Wie weet waar zijn huis woont? Een oplettende lezer wist zijn e-mailadres boven water te halen: w.j.de.Bruin@om.nl.
Daarvoor mijn dank en bij deze mijn e-mail aan de heer de Bruin:

————————————————————————————————————–
Geachte heer de Bruin,

Op 13 juli publiceerde het OM het besluit om de topambtenaren die door Huseyin Baybasin zijn beschuldigd van talloze malversaties, niet te vervolgen. Onder de publicatie stond: Voor informatie: Wim de Bruin. Hoewel dit besluit bij mij leidde tot vragen, heeft het even geduurd voor ik wist hoe ik u kon bereiken. Gaarne wil ik informatie over het volgende:

De aangifte van Baybasin ging gepaard met bewijzen. Ik zou graag willen weten wat het OM daarmee heeft gedaan.

Ten eerste was er het zogenaamde “Aanvullend Rapport,” dat een samenvatting of uittreksel zou zijn van een bestaand, doch nog geheim Turks regeringsrapport. In de verklaring van het OM stond: “Het is al met al onmogelijk om de echtheid van het bestaan, de inhoud en herkomst van het rapport aan te tonen.”
Heeft het OM omtrent dit rapport ook inlichtingen ingewonnen bij Turkse regeringsinstanties?
Zo ja, wat was daarvan het resultaat?
Zo nee, waarom niet?

Baybasin zegt ook dat er is gefraudeerd met de telefoontaps waarop hij is veroordeeld. Zoals u wellicht weet, was er weinig ander bewijs dan de bewuste telefoontaps, zodat de veroordeling tot levenslang nergens op gebaseerd zou zijn, als dit bewijs zou wegvallen.
Door drs. A.P.A. Broeders van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is een “auditief onderzoek” verricht, oftewel: hij heeft naar de tapes geluisterd en daarop verklaard dat de tapes authentiek waren. Dit is als bewijs geaccepteerd door het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch en later ook door de Hoge Raad.
Tegen de heer Broeders en de Staat der Nederlanden loopt nu een civiele procedure, aangespannen door Baybasin wegens “Schade Onrechtmatige Daad”, dit op grond van een uitspraak van het EHRM, dat heeft verklaard dat de manier waarop Baybasin tijdens zijn detentie is behandeld (zes jaar lang in een EBI) in strijd was met art. 3 en art 8 EVRM (EHRM 6 juli 2006, Baybasin t. Nederland, AB 2007, 77).
De aangifte ging vergezeld van een drietal rapporten van onderzoek naar de telefoontaps. Ik citeer: “De “mixing-” en “montagewerkzaamheden” van de telefoongesprekken zijn door internationale deskundige instanties bewezen (op 11 april 2003 door B.R. Dickey van de instantie genaamd DABRE, op 27 juni 2004 door de deskundige technicus J.W.M. von de Ven, op 6 december 2004 van John Beerends van de instantie genaamd TNO Telecom te Delft opgemaakte deskundige onderzoeksrapporten), de documenten daarvan zijn in de gerechtelijke dossiers te zien.”
Heeft het OM deze onderzoeksrapporten gelezen?
Zo ja, wat was daarop het oordeel van het OM?
Zo nee, waarom niet?

De aangifte ging eveneens vergezeld van een aanbod van getuigen, waaronder een rechtstreeks slachtoffer, een Turkse oud-minister, een indertijd bij het onderzoek tegen Baybasin betrokken Turkse politieambtenaar, een Israëlische luitenant kolonel, etc. (zie ook de brief D.D. 3 juli en de brief 11 juli 2007 van mr. A.G. Van der Plas aan OvJ mr.G. H.Rip).

Een belangrijke getuige was de Turkse journalist Burhan Kazmali, die onderzoek heeft verricht naar de nasleep van het Susurluk-ongeval. Op vrijdag 22 juni zou hij naar Nederland reizen om te getuigen voor het Landelijk Parket. Helaas werd hij op het vliegveld van Istanbul gearresteerd en na een verhoor van enige uren weer vrijgelaten. Zijn paspoort kreeg hij echter pas terug toen zijn visum al was verlopen! Hij heeft nu opnieuw een visum aangevraagd. Hij wil ook wel getuigen op het Nederlandse Consulaat in Turkije. Kazmali is ook telefonisch bereikbaar en hij beschikt over een e-mail adres.
Heeft het OM deze getuige reeds benaderd?
Zo ja, wat was daarvan het resultaat?
Zo nee, waarom niet?

Burhan Kazmali kent nog twee getuigen. Een van hen zou als jongen van 14 of 15 jaar het slachtoffer zijn geweest van de seksuele voorkeur van de heer Demmink, in 1995 en 1996, terwijl minister Hirsch Ballin op 4 juli j.l. op Kamervragen antwoordde dat de heer Demmink in de jaren ‘90 niet in Turkije is geweest.
Op welke wijze heeft het OM onderzocht of de heer Demmink in de jaren ’90 al dan niet naar Turkije reisde?
Wat was daarvan het resultaat?
Heeft het OM daarbij ook pogingen ondernomen om in contact te komen met onderhavige getuige?
Zo ja, op welke wijze en wat was het resultaat?
Zo nee, waarom niet?

De andere getuige is een gepensioneerde politieman die wegens vrees voor represailles anoniem wil blijven. Hij heeft reeds per e-mail de volgende verklaring afgelegd: “Ik werkte ruim 20 jaar bij de Turkse politie, eerst als agent op het politiebureau van Istanbul en later als hoofdagent, hoofdinspecteur en commissaris. In 1997 ging ik met vervroegd pensioen. Midden jaren negentig coördineerde ik de beveiliging van buitenlandse staatslieden en diplomaten in Turkije. Meneer Demmink heb ik ook zo leren kennen. Hij is meerdere malen in Turkije geweest en ik heb steeds zijn beveiliging gedaan. Hij verbleef dan meestal in hotel Akgun. Zijn homoseksuele geaardheid was ons bekend en ook dat hij het liefst met jonge jongens deed. Ik kreeg opdracht om een minderjarige jongen voor hem te ronselen. Ik heb twee avonden achter elkaar bij een politiebureau een straatkind opgehaald dat vast zat voor diefstal. We moesten hem plezieren van onze baas, zodat hij een tegenprestatie zou leveren. Pas veel later begreep ik dat het om Hüseyin Baybasin ging.”
Deze politieagent heeft ook verklaard dat hij persoonlijk aanwezig was bij de seksparty in Bodrum, waar Demmink zich zou hebben vermaakt met minderjarige kinderen. Hij heeft zijn verklaringen ook afgelegd bij de Turkse advocaat mr. M.N. Aytekin en deze is bereid om naar Nederland te komen.
Heeft het OM contact gezocht met deze advocaat?
Heeft het OM ook het waarheidsgehalte van deze verklaringen onderzocht?
Zo ja, op welke wijze en wat was daarvan het resultaat?
Zo nee, waarom niet?

Volgens de advocaten van Baybasin wil ook een Turkse oud-minister getuigen.
Kent het OM de identiteit van deze persoon?
Heeft het OM contact met hem gezocht?
Zo ja, op welke wijze en wat was daarvan het resultaat?
Zo nee, waarom niet?

Een vijfde getuige zou de Turkse journalist Mehmet Salih Çeveker zijn, die in Duitsland woont en bereid is om naar Nederland te komen.
Heeft het OM deze getuige reeds gehoord?
Zo ja, op welke wijze en wat was daarvan het resultaat?
Zo nee, waarom niet?

Een zeer belangrijke getuige lijkt mij de Israëlische luitenant kolonel die telefonisch door Baybasin tot moord zou zijn aangezet. De man bevond zich toen in Kentucky, USA., maar woont tegenwoordig weer in Israël. De moord is nooit gepleegd en volgens deze luitenant kolonel is deze moord ook nooit beraamd. De telefoongesprekken zijn wel gevoerd, maar er zou met de taps geknoeid zijn. Daarom heeft deze luitenant kolonel de telefoontaps zelfstandig laten onderzoeken in Israël, een land dat een internationale faam heeft hoog te houden als het gaat om afluisterpraktijken en -technieken.
Heeft het OM kennis genomen van dit nieuwste onderzoek naar de telefoontaps?
Zo ja, tot welke conclusie heeft dit geleid?
Zo nee, waarom niet?
Heeft het OM contact gezocht met deze getuige?
Zo ja, wat was hiervan het resultaat?
Zo nee, waarom niet?

In afwachting van uw antwoord op bovenstaande vragen,
Hoogachtend,

mr.drs. BOU

————————————————————————————————————–

En nu maar hopen dat zijn antwoord spoedig komt en daarbij ook hout snijdt!

Ceterum censeo Joris Demmink strafrechtelijk… wordt vervolgd.

5 Reacties

 1. Riab

  Citaat “We moesten hem plezieren van onze baas, zodat hij een tegenprestatie zou leveren. Pas veel later begreep ik dat het om Hüseyin Baybasin ging.”

  Het is toch hartverscheurend dat er nu een onschuldige man hier in Nederland levenslang gevangen zit en gloeiende gloeiende gloeiende.. Justitie dit weet..hallo mensen van Justitie; leest dit soort stukjes lekker? Hoe is jullie nachtrust? Hoe vinden jullie dit nu zelf? Publiceer eens anoniem aub..?

  Antwoord
 2. mr. drs. Bou

  Lieve hemel, Maneschijn! Dit artikel dateert van ruim vijf jaar geleden.
  Leuk dat jij het nu weer boven water haalt, maar wat vliegt de tijd… 😉

  Antwoord

Trackbacks/Pingbacks

 1. NWO-INFO » Blog Archive » Vragen aan Wim de Bruin - [...] per e-mail wat vragen gesteld. Daarop heb ik helaas nog steeds geen antwoord. Daarom heb ik hem dezelfde mail…

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën