Archief
Artikelen

(met update 1 september 2007)

In het Anne Frankplantsoen werden ooit jongens geronseld en in mei 2003 liep Fons Spooren er tegen de lamp. Henk Krol, de hoofdredacteur van de Gay Krant, vertelde die zomer in NOVA dat er ook “hoge omes” in het plantsoen kwamen. Dit leidde tot Kamervragen, maar volgens minister Donner was er niets aan de hand. De Gay Krant en Panorama publiceerden er in oktober een artikel over en een man uit Praag deed aangifte tegen “de topambtenaar”. Het NOS-journaal liet op 5 november weten dat de SG van Justitie van jonge jongens hield, maar Donner deed de doofpot dicht en de Raad voor de Journalistiek zorgde voor het slot.De advocaat van Demmink, mr. H.J.A. Knijff , diende namens X een klacht in tegen Lex Runderkamp, de redacteur van het journaal, en Hans Laroes, de NOS-hoofdredacteur. De zaak diende op 29 juni 2004 en het ging om het volgende commentaar:

“De topambtenaar heeft een schikking met de bladen getroffen want hij wilde niet naar de rechter. In zo’n gevecht zou immers zijn hele verleden op straat komen te liggen. In de gesprekken met Panorama en Gay Krant achter gesloten deuren afgelopen week heeft hij toegegeven dat hij seks heeft gehad met jonge homo’s en dat hij niet altijd vroeg hoe oud ze waren. Geen onderwerp, vindt hij, om in de rechtszaal uit te vechten.”

Demmink had de hoofdredacteuren Henk Krol (Gay Krant) en Frank Hitzert (Panorama) bij zich thuis ontvangen. Sindsdien zwijgen ze beiden diep over Demmink. Lex Ruderkamp beschikte echter over inside-informatie. Hij heeft Krol of Hitzert gebeld, deze bevestigde de informatie, maar wilde anoniem blijven. De RvdJ vond dit onzorgvuldig en verklaarde de klacht gegrond, het NOS- journaal zond een rectificatie uit.

Op 16 augustus van dit jaar haalde Micha Kat deze uitspraak van de RvdJ weer uit de kast. Kat had Demmink reeds uitgedaagd om hem aan te klagen wegens smaad, maar Demmink doet zoiets niet. Holthuis trouwens wel! Volgens Kat is Demmink zeker schuldig, dat blijkt volgens hem uit het NOS-journaal van 5 november 2003. Kat benaderde Lex Runderkamp met vragen over dat journaal en over de gang van zaken bij de RvdJ. Hij dacht reeds dat er geen antwoord kwam, maar Runderkamp reageerde met het on line zetten van het pleidooi dat Laroes indertijd ter verdediging had geschreven. In dat pleidooi staat hoe Runderkamp tot die uitspraak in het NOS-journaal is gekomen.

Helaas lukte het Micha niet, om het pdf-bestand te openen, daarom besprak hij eerst nog de uitspraak van de RvdJ uit 2004. Maar het was Stan de Jong wel gelukt, hij besprak het op zijn weblog (25 augustus) en hij plaatste het bestand onder een andere link. Daarna kon Micha Kat er over schrijven en Crimesite zette het hele bestand op de site.

Volgens Runderkamp was Demmink wel degelijk betrokken bij het Rolodex-onderzoek van 1998. In het pleidooi staat:

… een onderzoek naar een netwerk van topambtenaren, twee hoofdofficieren, een oud-bewindsman, een oud-advocaat van de Koningin en een enkele hoogleraar die seks met minderjarige jongens zouden hebben. Het onderzoek was gestart op aanwijzing van het College van Procureurs-Generaal – daartoe aangezet door de hoofdofficier van Amsterdam Vrakking.
Demmink speelde in dat onderzoek een belangrijke rol. Rechercheurs hadden het vermoeden dat deze topambtenaar informatie over het opsporingsonderzoek had doorgespeeld aan een van de hoofdverdachten, de Amsterdamse hoogleraar Van R., met wie hij bevriend was. De hoogleraar had daardoor vervolging weten te ontlopen, zo meenden de rechercheurs. Het hele zogeheten embargo-onderzoek was – in de visie van de betrokken justitie- en politiemedewerkers – op de klippen gelopen doordat opsporingsinformatie bij de verdachte was beland via de ambtelijke top.

Ook de doofpot rond het Anne Frankplantsoen blijkt een initiatief van Demmink. In tegenstelling tot wat in het verslag van de RvdJ staat, heeft hij het hoofd van het wagenpark van Justitie opgedragen om Henk Krol op zondagavond bij hem thuis te bezorgen. Hitzerd werd daarna gebeld door Krol en ook hij kwam naar Demmink. Er wordt geciteerd uit de e-mail tussen Hitzert en Demmink die daarop volgde. De hoofdredacteuren wilden een interview met Demmink plaatsen, maar hij mailt terug dat hij het daar niet mee eens is. Hij schrijft: “… dat onze gesprekken van gisteren als niet gevoerd dienen te worden beschouwd. U bent derhalve niet gemachtigd naar die gesprekken in woord of geschrift te verwijzen of daaromtrent anderszins enige mededeling te doen.”
Volgens een aantekening van Runderkamp verzucht een van de hoofdredacteuren: “Ik nu onderdeel van doofpotaffaire.” En: “Ik heb eieren voor m’n geld gekozen.” Demmink ontkende helemaal niets, hij probeerde slechts alles via onderonsjes te sussen en smoren.

Wat een kostelijk document! Wellicht wilde Rund zich slechts verdedigen tegen Kat, maar hij drijft Demmink hiermee wel naar de afgrond. Komt die trouwens ooit nog terug uit het buitenland en mag Henk Krol dan eindelijk weer uit de kast komen? Want dat wordt nu toch wel de hoogste tijd!

Ceterum censeo Joris Demmink strafrechtelijk… wordt vervolgd.

Update:
Zit Demmink nog steeds in het buitenland (vierde van rechts)? Micha Kat ging maar eens bellen met het ministerie en het resultaat was wonderlijk: Na een hoop gehakketak via voorlichting naar de secretaresse van Demmink en weer terug belt gisteren uiteindelijk een woordvoerder terug. “Absolute onzin” meldt deze. “Demmink zit gewoon op zijn post.” “O, kan ik hem dan even spreken?” “Nee, dat niet, want hij is deze week met vakantie.” En zo voort…

Mr. J. Demmink staat gewoon in de telefoongids. Micha Kat belde hem op en het resultaat was alwéér wonderlijk. Micha vertelt: Een mannenstem neemt op. “Ja?” “U spreekt met Micha Kat. Ik ben journalist. Ik zoek de heer Joris Demmink. Bent u dat?”. “Waarom vraagt u dat?” “Ik wil weten of hij (u) met vakantie is (bent) of dat hij (u) misschien gewoon thuis zit.” “In dat geval kunt u beter met de directie Voorlichting bellen.” Daarna werd opgehangen. Demmink is kennelijk uit en thuis!

Share and Enjoy:
  • NuJIJ
  • Twitter
  • Facebook
  • Hyves
  • RSS
  • email

12 Reacties op “De Kat, het Rund en de Demmink”

Laat een reactie achter