Selecteer een pagina

Archieven

Maand: augustus 2007

De Kat, het Rund en de Demmink

(met update 1 september 2007)

In het Anne Frankplantsoen werden ooit jongens geronseld en in mei 2003 liep Fons Spooren er tegen de lamp. Henk Krol, de hoofdredacteur van de Gay Krant, vertelde die zomer in NOVA dat er ook “hoge omes” in het plantsoen kwamen. Dit leidde tot Kamervragen, maar volgens minister Donner was er niets aan de hand. De Gay Krant en Panorama publiceerden er in oktober een artikel over en een man uit Praag deed aangifte tegen “de topambtenaar”. Het NOS-journaal liet op 5 november weten dat de SG van Justitie van jonge jongens hield, maar Donner deed de doofpot dicht en de Raad voor de Journalistiek zorgde voor het slot. Lees meer…

Stan de Jong en de Rammende Rechter

In de Nieuwe Revu van 15 augustus heeft Stan de Jong een artikel geschreven over Wicher Wedzinga. Daarover heb ik al iets geschreven. Over dit artikel heeft Stan nu een evaluatie geschreven op zijn weblog. Omdat het niet mogelijk is om te linken naar zijn blogjes, ben ik zo vrij om de tekst integraal over te nemen:
Het belang van de Rammende Rechter (woensdag 22 augustus)
(Door Stan de Jong)
Lees meer…

De Deventer snijkoek

De Deventer moordzaak telt al zoveel plakjes en de koek is nog niet op! Het recept leek zo simpel: Op donderdag 23 september 1999 werd de weduwe Wittenberg in haar eigen huis op beestachtige wijze vermoord. Ze had een gat in haar hoofd, ze was gewurgd, ze was vijf keer met een mes in de borst gestoken en al haar ribben waren gebroken. Er waren geen sporen van inbraak en een geopende fles wijn was onaangeroerd. De dader leek een bekende van de weduwe. Ook lag er in de tuin een anoniem briefje, waarop excuses werd aangeboden voor de diefstal. Later ontving de politie nog zo’n briefje, waarop stond dat de weduwe gigolo’s ontving. Dat bleek niet waar! Of de moord met diefstal gepaard ging, is tot op heden een twistpunt. Het OM zegt van niet.
Lees meer…

Tot schade en schande van Justitie

In de Nieuwe Revu van 15 augustus staat een interview van Stan de Jong met Wicher Wedzinga, ooit universitair docent strafrecht, vervolgens Raadsheer bij het Hof van Leeuwarden, maar nu beter bekend als Rammende Rechter. Deze naam dankt hij aan een slaande ruzie met zijn Oekraïense vriendin. In mei 2006 stond hij terecht voor mishandeling en poging tot doodslag. In april 2006 liet Nova hem zijn kant van het verhaal vertellen.
Lees meer…

Tappen en flessen

Baybasin is veroordeeld op telefoontaps. Een deskundige van het NFI heeft deze beluisterd en verklaard dat de taps niet gemanipuleerd waren. Volgens de Hoge Raad was dit voldoende bewijs. Drie deskundigen, waaronder iemand van TNO Telecom, verklaarden later dat er wel degelijk was geknoeid, maar dit bewijs werd terzijde geschoven. Baybasin wist ook de man op te sporen met wie hij op een van die taps had gesproken. Volgens deze M., een Israëlische luitenant-kolonel, is deze tap samengesteld uit diverse gesprekken tussen hem en Baybasin. Hij heeft de tap in Israël laten onderzoeken en ook deze deskundige zei dat er was geknoeid. M. wilde komen getuigen, maar het OM vond dat niet nodig! Vijf andere getuigen à decharge waren evenmin welkom. Baybasin moet hangen!

Doe mij nog een biertje, het is maar een Turk, nietwaar? Niet waar! Het is bar en boos!
Lees meer…

Noten kraken

De aangifte die Baybasin op 2 april j.l. tegen Demmink deed, ging over pedofilie, chantage, vrijheidsberoving en ambtsmisdrijven. Toch lijkt deze zaak in de publieke opinie alleen maar te draaien om de vraag of Joris Demmink pedofiel is. Google op Demmink pedofiel geeft 125 hits, op Demmink chantage 72 hits, op Demmink vrijheidsberoving 62 hits en op Demmink ambtsmisdrijven slechts 29 hits. Zonder die pedofilie zou de aangifte van Baybasin wellicht geruisloos in de doofpot zijn verdwenen.
Lees meer…

Meester Adèle in de Revu

In de Nieuwe Revu (nr. 31, 1-7 augustus ’07) staat een interview van Stan de Jong met mr. Adèle van der Plas, die met haar partner Pieter Herman Bakker Schut de verdediging van Baybasin doet. Stan de Jong had dit artikel eind juli al op internet aangekondigd. Drie uur lang mocht hij mr. Adèle interviewen en natuurlijk ging het gesprek voornamelijk over de zaak Baybasin/Demmink. Stan noemt Demmink nu: secretaris generaal van justitie Joris D., maar dat zal niet helpen om hem onherkenbaar te maken!
Lees meer…

Demmink en het strafrecht

Volgens de aangifte van Baybasin zou Joris Demmink in samenwerking met anderen een aantal ernstige misdaden hebben gepleegd. In het Wetboek van Strafrecht staan zowel misdrijven als overtredingen. Dat wetboek begint met algemene bepalingen. Als zo’n bepaling slechts geldt voor een beperkt aantal misdrijven, dan staat er ook bij op welke artikelen die bepaling van toepassing is. Valt een misdrijf onder een dergelijke bepaling, dan noemt men dat artikel juncto, wat wordt afgekort tot jo.

Ten eerste wordt Demmink beschuldigd van: “pedofilie, zoals strafbaar is gesteld in de artikelen 244 en 245 jo. artikel 5 Sr., meermaals gepleegd sinds ten minste 1990 in Turkije en andere landen.”
Lees meer…

Het Aanvullende Rapport: het complot

(illustratie: Hüseyin Baybasin

Volgens de aangifte is er tegen Baybasin een complot gesmeed. Dat zou blijken uit het Aanvullende Rapport. Het Rapport zegt: “Hoewel dit complot teruggaat totdat Hüseyin Baybaşin in 1995 naar Nederland kwam, is duidelijk dat de eerste concrete stappen in 1996 zijn gezet. De onthullingen van Baybaşin in die periode in Turkse radioprogramma’s en kranten over drugshandel die plaatsvindt van het Midden Oosten naar Europa en Amerika, brachten grote onrust teweeg bij de grote bendes in de drugswereld. Uit al bekende publicaties en uit de Berechtingsdossiers blijkt dat dit complot door drugsbaronnen is opgezet en uitgevoerd, en is “opgebouwd langs een traject Nederland-Turkije”. Volgens de gegevens die uit de dossiers naar voren komen, blijkt duidelijk dat de opzetters van het complot een weg hebben bewandeld van “het voorbereiden van beschuldigingen in Turkije, en de vervolging ervan in Nederland laten plaatsvinden.”.
Lees meer…

Categorieën