Archief
Artikelen

illustratie: Hüseyin Baybasin

Gerechtelijke procedures gaan meestal traag, om daarna even in een stroomversnelling te raken. De aangifte en het kort geding van Baybasin tegen Demmink hebben weliswaar veel commotie veroorzaakt, maar voorlopig zal het wel weer stil worden. De advocaten zullen een klacht indienen, die procedure moet nog beginnen en we weten niet hoe lang die zal gaan duren. Intussen zit Baybasin in ’t gevang nog steeds te wachten op toestemming om drie journalisten van Zembla te woord te staan!

Baybasin werd in maart 1998 gearresteerd. In februari 2001 werd hij veroordeeld tot 20 jaar en in juli 2002 in hoger beroep nogmaals, ditmaal tot levenslang. Zijn beroep in cassatie werd verworpen in oktober 2003, na ruim 5 jaar wachten!

Bij de veroordeling tot levenslang luidde de motivatie van het Hof o.a.: “De telefoontaps zijn niet gemanipuleerd en gelden daarom als betrouwbaar bewijs. Het hof baseert zich hierbij op de resultaten van een onderzoek onder leiding van drs. A.P.A. Broeders van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Het hof acht de heer Broeders zeer deskundig op gebied van authenticiteit- en integriteitonderzoek van audio-opnamen. Van manipulatie is niet gebleken en daarom is de vraag of manipulatie mogelijk is niet meer van belang.”

Uit de aangifte blijkt dat drie onafhankelijke onderzoekers inmiddels hebben verklaard dat er met de tapes is geknoeid: “De “mixing-” en “montagewerkzaamheden” van de telefoongesprekken zijn door internationale deskundige instanties bewezen (op 11 april 2003 door B.R. Dickey van de instantie genaamd DABRE, op 27 juni 2004 door de deskundige technicus J.W.M. von de Ven, op 6 december 2004 van John Beerends van de instantie genaamd TNO Telecom te Delft opgemaakte deskundige onderzoeksrapporten), de documenten daarvan zijn in de gerechtelijke dossiers te zien. Desondanks wilden de Nederlandse instanties dit bewijsmateriaal niet accepteren.”

Baybasin zit nu ruim 9 jaar in de gevangenis en daarvan heeft hij er zes doorgebracht in de EBI in Vugt. Op 4 februari 2003 verklaarde het Europese Hof voor de Rechten van de Mens dat de behandeling van twee gedetineerden (van der Ven en Lorsé) in deze EBI in strijd was met artikel 3 van het EVRM: Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen. De behandeling was mensonwaardig! De Hoge Raad besliste daarop, dat de slachtoffers van dit EBI-regime recht hebben op schadevergoeding en dat deze ook kan bestaan uit het in vrijheid worden gesteld voor de hele straf is uitgezeten.

Inmiddels is Baybasin overgeplaatst, maar ook hij heeft deze inhumane behandeling zes jaar lang ondergaan. Zijn advocaten hebben zich daarom eveneens gewend tot het Europese Hof, en met succes! De uitspraak is hier gepubliceerd: EHRM 6 juli 2006, Baybasin t. Nederland, AB 2007, 77. Op het artikel rust copy-right, maar ik mag er wel uit citeren:

Klager is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf en zit deze gedeeltelijk uit in een EBI. Daar wordt hij onderworpen aan een wekelijks lichamelijk (anaal) onderzoek. Klager stelt dat deze visitatiepraktijk in strijd is met art. 3 en art. 8 EVRM en dient een schadeclaim onder art. 41 EVRM in. Naast deze klacht bij het EHRM (het Europese Hof) heeft klager over dezelfde vermeende schending van het EVRM bij de nationale rechter een procedure aanhangig gemaakt, waarin hij vergoeding vordert van de door hem geleden immateriële schade. Het Hof oordeelt, net als in de identieke zaken Lorsé en Van der Ven, dat het wekelijkse lichamelijke onderzoek waaraan klager is onderworpen in strijd is met art. 3 EVRM. De wekelijkse visitatiepraktijk in de EBI’s is afgeschaft en het is mogelijk voor benadeelden om zich te wenden tot de civiele rechter, teneinde vergoeding van de geleden immateriële schade te vorderen. In casu heeft klager van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en loopt de procedure voor de nationale rechter nog. De kwestie van art. 41 EVRM wordt dan ook aangehouden.

In de inleiding van de aangifte wordt verwezen naar een aantal dossiers. Daarbij is ook: “het dossier van de civiele rechtszaak van H. Baybasin tegen de Nederlandse Staat en drs. A.P.A. Broeders ter zake van onder meer schadevergoeding wegens jegens Baybasin gepleegde onrechtmatige daden, ingeleid bij dagvaarding van 10 augustus 2004, in welke zaak de Staat thans voor dupliek staat.” Die procedure gaat schriftelijk: eerst de eis, dan het antwoord, dan de repliek van de eiser en het antwoord daarop heet dupliek. De Staat moet nu met het laatste komen: dupliek. Daarop volgt het vonnis van de rechtbank. De termijn voor iedere stap is drie maanden, maar er zijn vele vormen van uitstel mogelijk. Deze civiele procedure neemt nu al bijna drie jaar in beslag! Als de eis wordt afgewezen, dan kan Baybasin zich nogmaals wenden tot het Europese Hof.

Ook ligt er een concept-aanvraag tot herziening van het vonnis op grond van art. 457 Sv., dit op grond van de nieuwe feiten. Het is een concept, de advocaten zijn nog bezig om die aanvraag te formuleren. Vermoedelijk hoopten ze dat de aangifte tegen Demmink zou leiden tot het opvragen van het Aanvullend Rapport, maar helaas heeft mr. Rip… Dat Rapport bevat immers nieuw bewijsmateriaal! De aanvraag tot herziening moet worden gericht aan de Hoge Raad. Bij de aangifte hebben de advocaten de bij die aanvraag horende bijlagen gevoegd, alsmede de correspondentie met de Voorzitter van het College van Procureurs-Generaal, over deze herziening en over de Commissie Posthumus. Ook de uitslag van deze procedure zal nog wel even op zich laten wachten!

Ceterum censeo Joris Demmink strafrechtelijk… wordt vervolgd.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

7 Reacties op “Even wachten…”

 • Jos:

  Het valt me op dat er op je laatste drie, vier (wederom uitstekende) postings geen reacties meer komen… Zouden de mensen moedeloos zijn geworden, nu blijkt dat het Justitiedepartement en het OM in eendrachtige samenwerking de zaken opnieuw naar hun hand hebben weten te zetten? Of komt het gewoon door de vakantieperiode? Hoe dan ook, de affaire lijkt door de geplande laksheid en leugenachtigheid van het OM een beetje in het slop te geraken. Tip: de ex-vriend van Joris was een Tsjechische porno-acteur en later porno-producent. Is dit spoor wel helemaal nagetrokken? Hun beider liefhebberijen kennende, zou het me niks verbazen als ze ook in de kinderpornobusiness actief zijn geweest. Trefwoord: de Pinocchio-bar in Praag. Of probeer mevrouw Mosterd op te sporen, de weduwe van de voormalige chauffeur van Demmink, die klaagde over het feit dat onze notoire kindervriend in parken en plantsoenen opgepikte jongens op de achterbank van zijn dienstauto ‘nam’. De arme man is onder dubieuze omstandigheden overleden.

 • Beste Jos, het is komkommertijd! En ik ben geen actieve speurneus, maar ik lees en schrijf. Veel gelezen vandaag! Ik zal morgen weer iets proberen te schrijven. Goed?
  De advocaten van Baybasin zijn nu op vakantie, maar je tip is welkom. Ze lezen namelijk mijn blogjes wel mee! En Stan de Jong heeft de dubbele Joris weten te achterhalen. Als hij dit leest, gaat hij misschien wel op zoek naar mevrouw Mosterd!
  Deze affaire zit pas in het slop, als er geen enkele actie meer mogelijk is!

 • Ralon:

  Komende woensdag een interview in de Nieuwe Revu van
  Stan de Jong met Mr. Van der Plas.

  http://witheet.com/binnenland/slijpsteen-voor-de-geest

 • Beste Ralon, dank voor de tip!
  Hoort, zegt het voort…

 • […] vooral omdat de klacht die is ingediend bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens gegrond is verklaard. Wat ter discussie staat, is de definitie van recht en de ethische kant van deze zaak. In naam van […]

 • […] In augustus van dit jaar circuleerden er ook al oncontroleerbare berichten dat Baybasin zou willen ontsnappen. Omdat hij zich daardoor bedreigd voelde, heeft hij overplaatsing aangevraagd naar een andere gevangenis en dit werd hem toegezegd. Het wachten was alleen nog tot er een cel vrij zou komen in Nieuwegein. De directeur van de gevangenis zou ook zijn beslissing moeten heroverwegen, waarin hij Baybasin niet toestond om te praten met journalisten. Daarnaast lopen er nog andere procedures. […]

 • […] na bijna zes jaar, werd Baybasin overgeplaatst naar een normaal regime. Op 6 juli 2006 besliste het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, dat deze behandeling in strijd is met art. 3 van het EVRM. Sindsdien […]

Laat een reactie achter

Recente reacties