Archief
Artikelen

illustratie: Hüseyin Baybasin

De advocaten van Baybasin hebben vandaag een persbericht doen uitgaan, waaruit blijkt dat Baybasin een klacht zal indienen bij het Gerechtshof van Den Haag tegen het besluit van het OM om Joris Demmink niet te vervolgen.

PERSBERICHT d.d. 15 juli 2007

Strafrechtelijke aangifte van Baybasin tegen de Secretaris Generaal van Justitie cs.

Dit weekend heeft het Landelijk Parket middels een persbericht laten weten geen onderzoek te zullen instellen naar aanleiding van de aangifte die door ons namens Huseyin Baybasin begin april is gedaan. Deze aangifte was mede gebaseerd op de inhoud van een nog geheim Turks overheidsrapport van januari 2007 over de Nederlandse strafzaak tegen Baybasin. Dit zogenaamde ‘Aanvullend rapport’ was door de Turkse autoriteiten vertrouwelijk ter beschikking gesteld aan ons als advocaten van Baybasin. In verband met deze vertrouwelijke terbeschikkingstelling hebben wij als advocaten van Baybasin het rapport niet als zodanig overgelegd, maar daaruit slechts geciteerd, met het uitdrukkelijk verzoek in de aangifte aan de Nederlandse Staat om dit rapport zélf rechtstreeks op te vragen bij de bevoegde Turkse autoriteiten langs de daartoe geëigende rechtshulpkanalen.

Uit het persbericht blijkt ons thans, dat het Landelijk Parket sinds begin april 2007, dus nu ruim drie maanden lang, niets heeft gedaan met deze wetenschap over het Turkse geheime ‘Aanvullend rapport’ en al evenmin enige stap heeft gezet om zelf via de officiële weg dit Turkse rapport te bemachtigen. In plaats daarvan worden wij als advocaten van Baybasin in dit persbericht weg gezet als brengers van een ‘mysterieus’ genoemd rapport dat volgens een door het Landelijk Parket ingeschakelde tolk vertaler “opmerkelijke fouten in de grammatica en gebruikte terminologie bevatten”. Kortom, in plaats van eenvoudigweg de betreffende stukken bij de Turkse overheid op te vragen – zoals door ons van meet af aan is verzocht – wordt nu de suggestie gewekt dat wij als advocaten van Baybasin zouden werken met vervalste Turkse overheidsdocumenten.

Het persbericht van het Landelijk Parket culmineert dan ook in de volgende verbijsterende slotpassage:
“Van het Openbaar Ministerie kan niet worden verwacht dat een opsporingsonderzoek wordt ingesteld naar beweringen en geruchten die voortkomen uit een volgens de advocaten geheim rapport en geheime notities waarvan niet valt aan te tonen of ze in werkelijkheid wel bestaan”

In de eerste plaats verbijsterend, omdat daarmee glashard wordt toegegeven dat terzake zelfs geen navraag bij de Turkse autoriteiten is gedaan. In de tweede plaats verbijsterend, omdat daarmee wordt genegeerd dat wij als advocaten van Baybasin in nadere brieven aan het Landelijk Parket (brieven d.d. 3 juli en 11 juli 2007 van mr. A.G. van der Plas aan OvJ mr.G.H.Rip, waarvan kopie hierbij) een zestal getuigen op een presenteerblaadje hebben aangeboden, die uit eigen wetenschap over de feiten in het rapport en met name het complot kunnen verklaren, waaronder een rechtstreeks slachtoffer, een Turkse oud-minister, indertijd bij het onderzoek tegen Baybasin betrokken Turkse politieambtenaren, een Israëlische luitenant kolonel, etc.

Het persbericht van het Landelijk Parket toont slechts één zaak aan: een onbedwingbare doofpotcultuur.

Over de weigering van het Landelijk Parket nader strafrechtelijk onderzoek te verrichten naar de gepresenteerde feiten en de in de aangifte genoemde personen strafrechtelijk te vervolgen, zal door Baybasin worden geklaagd bij het Gerechtshof te ’s Gravenhage (artikel 12 wetboek van Strafvordering).

Mr. P.H. Bakker Schut
Mr. A. G. van der Plas

Advocaten te Amsterdam

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

10 Reacties op “Baybasin eist dat Demmink wordt vervolgd”

 • Dick:

  Het OM beweerd:
  De raadslieden van Baybasin hebben niet willen voldoen aan een verzoek van het Landelijk Parket

  Is dat verzoek er geweest? Mondeling? Scriftelijk?
  Zo ja, hoe is daar opgereageerd?

  Bekent zijn de junelastieke vrijheden die het OM meent te hebben…

  Wanneer kan die art 12 zitting er ongeveer komen?

 • Rene:

  Er moeten toch wel meer advokaten en officieren van Justitie zijn die genoeg hebben van het verrotte “rechtsysteem” in nederland!!

  Waarom slaan die dan niet de handen ineen om de zaak eens flink aan te pakken en de rommel op te ruimen!

  Het mag zo langzaam aan toch wel duidelijk zijn dat het geeneens zin heeft om alleen die Demmink aan te pakken……de hele top moet vervangen worden wil men weer tot een beetje behoorlijk systeem komen!

 • @ Dick, dat verzoek was schriftelijk en voor zover ik me kan herinneren zelfs herhaaldelijk! Daar is niet op gereageerd, het verzoek is genegeerd en het Landelijk Parket doet alsof het officiële Turkse rapport onzin is, of zelfs een vervalsing! Dat is wat ik er van begrijp…

  Kennelijk zijn er in Turkije ook mensen bereid om te getuigen, maar toen de journalist Kazmali naar Nederland wilde komen, moest hij eerste heel lang wachten op een visum en daarna werd hij op het vliegveld van Istanbul aangehouden. En het Landelijk Parket doet alsof ze nergens van weten!

  Hoe lang het duurt voor die artikel 12 zitting er komt, dat weet ik niet, maar ik blijf de mensen wel op de hoogte houden.

  @ Rene: Misschien zijn de ambtenaren bang voor hun hachje, maar ook ik denk dat het tijd wordt voor een duidelijke cultuur-omslag op Justitie. De publieke opinie kan daarbij een grote rol spelen!

 • Rene:

  >De publieke opinie kan daarbij een grote rol spelen!

 • Rene:

  Ik heb net een uitgebreid antwoord geschreven en alleen de eerste zin is doorgekomen!

 • Rene:

  In het kort komt het er op neer dat het tijd is om landelijk een handtekeningen aktie op te zetten!
  Het leeft nu onder de bevolking……….

 • Rene:

  Sorry voor de puinhoop die ik er van maak maar ik zal proberen m`n eerste reaktie neer te zetten!

  >De publieke opinie kan daarbij een grote rol spelen!

 • Rene:

  Sorry maar de rest van m`n reaktie wordt dus niet geaccepteerd op de 1 of andere manier…………………….gaat niet verder dan de eerste zin!

 • Mr. Ernst Hirsch Ballin:

  **comment verwijderd door de redactie wegens het posten onder een valse identiteit.

 • Mr. Ernst Hirsch Ballin:

  ** comment verwijderd door de redactie

Laat een reactie achter