Archief
Artikelen

illustratie: Hüseyin Baybasin

Op de website van het Openbaar ministerie verscheen gisteren het volgende bericht:

Geen strafrechtelijk onderzoek na aangifte namens Baybasin
13 juli 2007

De aangifte die de advocaten Bakker Schut en Van der Plas namens de tot levenslang veroordeelde drugshandelaar H. Baybasin hebben gedaan tegen ambtenaren van het ministerie van Justitie en het Openbaar Ministerie bevat geen aanknopingspunten voor een strafrechtelijk onderzoek. Dat is de uitkomst van een oriënterend onderzoek door de Rijksrecherche en een analyse van de aangifte door het Landelijk Parket.

De belangrijkste beschuldiging in de aangifte van 2 april 2007 was dat de Nederlandse ambtenaren betrokken zouden zijn geweest bij een internationaal complot om Baybasin veroordeeld te krijgen. De aangifte was hoofdzakelijk gebaseerd op een mysterieus “Aanvullend Rapport”, dat volgens de advocaten afkomstig was van de Turkse overheid.
Als bijlage bij de aangifte waren kopieën gevoegd van de kaft van dit rapport en van de – gedeeltelijk onleesbaar gemaakte – eerste en laatste pagina ervan. Ook legden de advocaten fotokopieën over van twee door hen geheim genoemde notities.

De raadslieden van Baybasin hebben niet willen voldoen aan een verzoek van het Landelijk Parket om het volledige “Aanvullend Rapport” – waarover zij zeggen te beschikken – te overhandigen. Ook hebben de raadslieden geen duidelijkheid kunnen verstrekken over de authenticiteit van dat document. Onduidelijk is gebleven wie de opdrachtgever en de opsteller van het rapport zijn. Daarbij komt dat volgens de advocaten door verspreiding van namen die zijn genoemd in de overgelegde pagina’s in Turkije mensen in gevaar zouden kunnen worden gebracht. Het is al met al onmogelijk om de echtheid van het bestaan, de inhoud en herkomst van het rapport aan te tonen.

Een analyse van het beschikbare materiaal wekt de indruk dat de opstellers niet behoren tot enige overheidsinstantie. Een vertaling van de overgelegde stukken door een beëdigd tolk-vertaler maakte zichtbaar dat teksten opmerkelijke fouten in de grammatica en gebruikte terminologie bevatten. Ook door de stijl van schrijven is twijfel gerezen over de echtheid van deze zogenaamde overheidsstukken.

Van het Openbaar Ministerie kan niet worden verwacht dat een opsporingsonderzoek wordt ingesteld naar beweringen en geruchten die voortkomen uit een volgens de advocaten geheim rapport en geheime notities waarvan niet valt aan te tonen of ze in werkelijkheid wel bestaan. De aangifte geeft geen aanleiding om een onderzoek te gelasten of om tot strafvervolging over te gaan. De advocaten van Baybasin zijn in een uitgebreid schrijven op de hoogte gesteld van de beslissing van het OM.

Voor informatie: Wim de Bruin

Alvorens Wim de Bruin lastig te vallen, zullen we eerst wat verder kijken. Op de website van Justitie staat het volgende:

Minister Hirsch Ballin van Justitie vindt dat van enige grond voor de juistheid van de beschuldigingen tegen de in de aangifte van de veroordeelde drugshandelaar B. vermelde Justitieambtenaren niet gebleken is. Dit schrijft de bewindsman vandaag in een brief aan de Tweede Kamer over de uitkomsten van een oriënterend onderzoek dat het openbaar ministerie heeft ingesteld naar aanleiding van de aangifte.

En dan:

Ook andere door de advocaten aan het openbaar ministerie verstrekte informatie, zoals die over een Turkse journalist die verklaringen tegenover het openbaar ministerie zou kunnen afleggen, maar zou zijn gearresteerd vóór zijn vertrek naar Nederland, bleek niet te kunnen worden bevestigd.

Wim de Bruin heeft geen e-mail adres en zijn naam komt duizenden malen voor in het telefoonboek. Daarom stel ik mijn vragen aan hem maar hier!

Geachte heer de Bruin,

Volgens de advocaten van Baybasin had de journalist Burhan Kazmali op dinsdag 26 juni een afspraak met het Landelijk Parket. Op vrijdagavond 22 juni is hij aangehouden op het vliegveld van Istanbul en na een kort verhoor weer vrijgelaten, waarbij zijn dossier in beslag genomen werd. Het Landelijk Parket ontkende iets met deze arrestatie te maken te hebben. Men zou hem juist graag willen spreken!

Dit leidt bij mij tot de volgende vragen:

Heeft het Landelijk Parket na deze mislukte afspraak contact opgenomen met de heer Kazmali?
Is de heer Kazmali nog wel veilig in Turkije, nu bekend is dat hij bereid was om te getuigen in deze politiek gevoelige zaak?
Heeft hij zijn dossier onbeschadigd teruggekregen?
Heeft het Landelijk Parket met hem een nieuwe afspraak gemaakt?
Kan het Landelijk Parket in redelijkheid besluiten om niet over te gaan tot vervolging, zonder dat deze getuige is gehoord?
Of moeten wij geloven dat de Turkse onderzoeksjournalist Burhan Kasmali niet bestaat?

Uw antwoorden kunt u plaatsen in een reactie op dit artikel.
Bij voorbaat mijn dank voor de informatie,

Hoogachtend,

mr. drs. BOU

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

10 Reacties op “Geen strafrechtelijk onderzoek naar Joris Demmink”

 • Peter Dijksma:

  Tja, wat hadden we anders kunnen verwachten. Demmink wordt gewoon beschermd door het college van PG’s, dat op zijn beurt waarschijnlijk door de minister, de vrome, maar o zo hypocriete christen Hirsch Ballin, met klem is verzocht deze zaak af te blazen. Zo gaat dat anno 2007 in de bananenrepubliek Nederland.

  Ben benieuwd naar welk land vriend Joris deze zomer op vakantie gaat. Mogelijk zou het ministerie van BuZa een soort ‘omgekeerd’ reisadvies kunnen doen uitgaan: moeders houdt uw kinderen binnen – mits althans van het mannelijk geslacht…

 • Beste Peter,
  Zelf ben ik benieuwd welke stappen de verdediging van Baybasin hierop gaat ondernemen. Want heus, er staan nog juridische wegen open!

  Overigens ben ik dus van mening dat Joris Demmink nog altijd …. wordt vervolgd!

 • Met andere woorden het is 1 corrupte bende

 • tess:

  Wat mij opvalt is dat in de brief van de overheid aan de advocaten de term ‘ambtenaren’ wordt gebruikt en niet de naam van Joris Demmink.

  Ze blijven maar ontkennen. Dat is op zich een hele goede taktiek ware het niet dat dit op een gegeven moment gaat omslaan. Immers, er zal een dag komen waarop Demmink zijn ziekelijke driften niet meer kan beheersen en alles laat lopen ten overstaand van de hele werled doordat er foto’s zijn gemaakt. Die dag gaat komen!

  Overigens, zijn er geen kinderen meer in leven die kunnen navertellen wat er is gebeurd?

 • Beste Tess, dat heb je goed gezien! Maar ook in de kranten en op nieuwssites wordt de naam Demmink niet meer genoemd. Googlen op Demmink levert dan ook weinig nieuws op, hoewel er toch wel het een en ander gebeurt.

  Zo doen ze dat!

  Overigens is dit een vervolgverhaal… waarin Joris Demmink… wordt vervolgd! Zie voor die kinderen dus de volgende afleveringen. Ze zijn er wel, maar ze worden niet gehoord.

 • mr rolodex:

  In uw bewoordingen en in de weergave van uw berichen, zijnde het persommunique van A vd P en de fax aan OvJ Mr. R van het landelijk parket staat in de laatste alinea dat er een ingewijde uit het milieu alles weet. Mag ik stellen dat ik die persoon ken en ben en de omschrijving van mij als ronuit kwetesend ervaar en pretederende dat ik het pedo wereldje frequenteerde en er in zat.
  Nee ik droeg door mijn funktie veel kennis,namen en akties. Mijn woorden, documenten zullen de zaak direkt tot in de finesse brengen van wat speelt. Maar niet als rolodex man, dat ben ik al 12 tot 18 jaar vecht voor de omverwerping van het pedo netwerk en men alles probeert om de ontmaskering van JD en de zijnen te voorkomen. NWO Info wees voorzichtig met uw afdrukken en bemoeienissen…uw waagt u op glad eis en op de weg van laster….naar mensen die als de voorvechter zijn voor de bom op het pedo netwerk.

  Met groet, Mr Rolodex

 • Beste Mr Rolodex, neem me niet kwalijk, maar ik begrijp niet wat u bedoelt. Ik weet daarom niet hoe ik hierop moet reageren.

  Met vriendelijke groet,
  BOU

 • Hier vindt u uw antwoorden.. Het staat u vrij om een link te plaatsen.

  Mijn vechtpartij als mr rolodex en de tocht to de volledige ontmaskering van het netwerk en o.a. heren als JD zullen nu door een ofafhankelijke site als deze worden aangezwengeld.

  Met, groet, mr rolodex

 • de site: http://www.antijdnetwerk.com
  is open en beschikbaar….de volledigheid zal nog enige tijd op zich nemen. Maar het is uw bezoekje zeker waard. Zonder ophef…zonder onwaarheden….volledig gesteund door derden….en open en eerlijk.

 • […] vrijwel iedereen deze zomer dacht dat hij wel zou zakken, bleef ook Joris Demmink zitten. Hij heeft in 1996 in Bodrum een kind verkracht en de Turkse geheime dienst wist daarvan. Zo […]

Laat een reactie achter