Selecteer een pagina

Archieven

Turkse tolken

illustratie: Hüseyin Baybasin

In mei 2004 werd de vastgoedmagnaat Willem Endstra vermoord. Op 3 maart 2007 stond in het NRC een artikel over de manier waarop de daders werden gepakt, namelijk door de bemiddeling van een geschorste Turkse tolk. De journalist Jan Meurs noemt hem Ahmed Celik, maar hij heet Tayar Cetinkaya. Hij werd in 2005 als tolk geschorst omdat de AIVD had ontdekt dat hij gegevens lekte naar de Turkse autoriteiten. Op 5 maart 2007 schreef Jan Meurs nog een artikel over hem, dat aldus eindigt: “Uit een aantal documenten die in het bezit zijn van NRC Handelsblad, blijkt dat de eerste beschuldigingen in de richting van tolk teruggaan naar 1998 en betrekking hebben op het justitieel onderzoek naar de voor moord en drugshandel veroordeeld Turkse koerd Hüseyin Baybasin.”

Cetinkaya liet zich niet zonder slag of stoot schorsen. Hij nam een advocaat in de arm en ging in beroep bij de Raad van State, maar het mocht niet baten. Vervolgens diende hij met wat collega’s een klacht in wegens discriminatie, maar deze klacht werd afgewezen. Nadat het NRC op 3 maart j.l. een artikel over hem publiceerde, kwamen ook andere kranten met het bericht. Op het Onderwereldblog van Wim van de Pol werd de achtergrond van dit nieuws belicht: de tolk leek meer een spion die zorgde dat de Koerdisch-Turkse drugshandelaars werden aangepakt, terwijl de Turkse handelaars buiten schot bleven. Hij was overigens al actief in de tijd dat het IRT nog met drugshandelaren samenwerkte.

Op 2 april deed Baybasin zijn aangifte tegen Demmink en in deze aangifte stond onder nummer 18 ook iets over de Turkse tolk Tayar Cetinkaya. Ik citeer in het kort:

Een cruciale rol is ook gespeeld door de tolk Tayar Cetinkaya, wiens naam eveneens is onthuld in het “Aanvullend rapport” als een van de voor Europese politiediensten werkzame politietolken “die niet kundig en niet bevoegd zijn om Turkse dialecten of Roemeens te vertalen”. In de strafzaak tegen Baybasin was reeds gebleken dat deze tolk, die tevens lid was van het politieteam van het IRT Noordoost-Nederland en derhalve geenszins een onafhankelijke tolk, rechtstreeks contacten had onderhouden met de Turkse autoriteiten over het onderzoek tegen aangever. De onderzoeksleider in de strafzaak van Baybasin, de heer A. IJzerman, was volkomen op de hoogte van deze (onwettige) activiteiten, mede gezien zijn verklaringen van 11 en 12 maart 1999 bij de rechter-commissaris.

De belangrijkste van deze Turkse autoriteiten was Ferruh Tankuz, destijds directeur van de Turkse narcotica-brigade te Istanbul en sindsdien ontmaskerd als een van de spilfiguren in de in het “Aanvullend rapport” vermelde “belanghebbende kringen” bij de internationale drugshandel via Turkije. Bij deze stand van zaken kan ervan worden uitgegaan dat de uitvoering van bovenvermeld complot mede handen en voeten heeft kunnen krijgen via de onwettige activiteiten van Tayar Cetinkaya, terwijl het vrijwel uitgesloten moet worden geacht dat A. IJzerman daarvan niet zou hebben geweten.

Zo wordt ook de Turkse tolk door Baybasin beschuldigd van deelname aan een criminele organisatie. Op 7 april verscheen in Vrij Nederland een interview met Cetinkaya, waaruit bleek dat er met deze tolk een wonderlijk spel werd gespeeld. Hij was met name boos op de hoofdcommissaris van regio IJsselland, die daarop aangifte deed van bedreiging. Inmiddels weet Cetinkaya zich gesteund door de Nationale Ombudsman: de manier waarop hij is behandeld, klopt niet. Het landelijk parket is intussen een oriënterend onderzoek begonnen tegen een commissaris van het Korps landelijke politiediensten én tegen de oud-liaison in Ankara. Het is dan ook nog de vraag, hoe deze vork werkelijk in de steel zit.

Een andere Turkse tolk is eveneens in verzet gekomen tegen de autoriteiten. In tegenstelling tot Cetinkaya, die zeer voorzichtig lijkt in zijn uitlatingen, schreeuwt zij haar verhaal van de daken, of liever: door microfoons en voor camera’s. Het gaat om Sibel Edmonds, die vlak na 11 september door de FBI in dienst werd genomen en die al snel ontdekte dat deze dienst was geïnfiltreerd door Turkse spionnen. Haar verhaal maakt duidelijk dat de zaak Baybasin niet los kan worden gezien van internationale politieke belangen, waarbij het woord “misdadig” een terechte kwalificatie lijkt voor de manier waarop Nederland deze belangen dient!

Killing the Messenger duurt 52 minuten:

Ceterum censeo Joris Demmink strafrechtelijk… wordt vervolgd.

0 reacties

Trackbacks/Pingbacks

  1. NWO-INFO » Blog Archive » Sibel Edmonds, 9/11 en de nucleaire wapenlobby - [...] van de zaak Baybasin, staat op NWO-INFO reeds een documentaire over de Turkse tolk Sibel Edmonds: Killing the Messenger.…

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

2 × twee =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën