Archief
Artikelen

Illustratie: Hüseyin Baybasin

Daarop nam mr. Bakker Schut het woord. Zijn pleidooi staat hier: pleitnotities PHBakker Schut (Word doc.) Kort samengevat zei hij het volgende:

Edelachtbare heer Voorzieningenrechter,

Al in augustus 2004 begon Baybasin een proces tegen de Staat, wegens onrechtmatige daden. Een daarvan is de bijna zes jaar durende detentie in de Extra Beveiligde Inrichting, onder omstandigheden die zelfs volgens Amnesty International onmenselijk en vernederend zijn. Dit is in strijd met het martelverbod van art. 3 EVRM. Die detentie heeft een verwoestender invloed gehad op de gezondheid van Baybasin dan de gruwelijke martelingen die hij eind jaren ’80 – begin jaren ’90 in Turkije heeft moeten ondergaan.

In oktober 2006 heb ik een aantal Turkse krantenberichten overgelegd, met schokkende onthullingen en beschuldigingen over de criminele betrokkenheid van Nederlandse en Turkse topfunctionarissen bij de fake-vervolging van Baybasin. In Turkije is een commissie belast met een diepgaand onderzoek naar deze strafzaak. Het hele verhaal over Demmink, zijn betrokkenheid bij de vervalsing van bewijsmateriaal tegen Baybasin, plus zijn pedofiele achtergronden, stond reeds in deze kranten. Een aangifte van Demmink wegens laster is er echter nooit gekomen.

In zijn reactie op recente Kamervragen zegt de Minister van Justitie eerst dat hij met het Turkse rapport onbekend is, maar hij vervolgt:“De citaten in de aangifte vertonen overeenkomsten met de Turkse krantenberichten uit 2006, waarvan niet is vastgesteld dat zij enige feitelijk grondslag hadden.”

Als de Minister het boek “Sneeuw” had gelezen van de vorig jaar met een Nobelprijs bekroonde Orhan Pamuk, dan zou hij hebben geweten dat die dingen in Turkije nu eenmaal zo gaan: eerst wordt door de overheid gelekt, daaruit volgen de eerste publicaties, en ten slotte worden de feiten door de overheid publiek gemaakt, middels talrijke getuigenverklaringen, die dan weer parlementair worden besproken. Er staat ons wat dat betreft nog veel onverkwikkelijks vanuit Turkije te wachten.

Op onze aangifte volgde wederom een oorverdovende stilte. De enige uitzondering was het tv-programmama Een Vandaag op 13 april. Maar ook op deze uitzending kwam geen reactie, noch van de overige media, noch van justitie. De enige prompte reactie kwam van Demmink zelf, althans van zijn persoonlijke advocaat. In zijn brief van 5 april 2007 aan ons stond, behalve een dreigement aan ons adres, als advocaten van Baybasin, ook dat hij sinds eind jaren ’80 niet meer in Turkije was geweest. Maar uit twee officiële documenten van de Directeur van politie in Istanbul blijkt het tegendeel! Omdat Demmink reisde op een diplomatiek paspoort, ging hij er van uit dat zijn reisbewegingen niet zouden worden vastgelegd. Daarbij rekende hij buiten de Turkse geheime diensten.

Vanuit diezelfde arrogante instelling heeft Demmink vervolgens het plan opgevat om Baybasin ertoe te bewegen zijn aangifte in te trekken.

Ceterum censeo Joris Demmink strafrechtelijk… wordt vervolgd.

Share and Enjoy:
  • NuJIJ
  • Twitter
  • Facebook
  • Hyves
  • RSS
  • email

2 Reacties op “Baybasin-Demmink: het kort geding (vervolg)”

Laat een reactie achter