Selecteer een pagina

Archieven

De topambtenaar in opspraak

Op 5 juni 2003 meldde NOVA dat de directeur van PSV, Fons Spooren, was gearresteerd wegens seks met minderjarige jongens, die hij zou hebben ontmoet in het Anne Frank plantsoen in Eindhoven. Spooren was seropositief, daarom had het OM besloten om deze gegevens naar buiten te brengen.

Op 18 juni verklaarde Henk Krol, hoofdredacteur van de Gay Krant, in NOVA, dat er vanuit het Anna Frankplantsoen seksfeesten werden georganiseerd in Weert en dat daar minderjarige jongens uit het Oostblok werden misbruikt. En op 15 juli meldde Henk Krol in NOVA, dat justitie al in 1995 onderzoek deed naar jongensprostitutie in Eindhoven en Weert, maar dat het onderzoek later weer was stopgezet. Volgens de jongens uit het plantsoen zouden er ook “hoge omes” van politie en justitie betrokken zijn bij de seksfeesten.

Deze uitzendingen leidden tot kamervragen, maar volgens minister Donner van Justitie was er niets aan de hand. Hoewel ook het OM verklaarde dat er niets loos was, beweerde Henk Krol op 7 oktober in NOVA dat een topambtenaar van Justitie zich in Tsjechië schuldig zou maken aan seks met minderjarige jongens. Op 8 oktober publiceerden zowel de Gay Krant als Panorama een groot artikel over de jongensprostitutie in en rond het Anne Frankplantsoen. Het OM vroeg Panorama en de Gay Krant daarop naar hun bewijzen.

Op dinsdag 14 oktober deed een zekere Janos, een man uit Praag, aangifte tegen Joris Demmink en NOVA besteedde daar de volgende dag een uitzending aan. Maar reeds op donderdag had Janos zijn beschuldiging weer ingetrokken en het OM verklaarde dat de aangifte vals was. Die avond vertelde Janos echter in een programma van SBS6, hoe hij drie dagen lang onder druk was gezet door de politie en dat zijn aangifte wel degelijk op feiten berustte. De Gay Krant sprak er schande van en de advocaat van Janos eiste dat het OM de aangifte alsnog in behandeling zou nemen.

In hun publicatie van 8 oktober hadden Panorama en de Gay Krant ook een Rooms Katholieke geestelijke genoemd: deken Van der Valk uit Weert. Deze stapte naar de rechter en eiste 50.000 Euro plus een rectificatie. Volgens de Gay Krant had men door deze publicatie slechts de hypocrisie willen aantonen, maar op 7 november werden Panorama en de Gay krant veroordeeld tot een boete van 10.000 Euro plus een rectificatie.

Op woensdag 5 november werd in het NOS-journaal door een voice-over het volgende gezegd: “De topambtenaar heeft een schikking met de bladen getroffen want hij wilde niet naar de rechter. In zo’n gevecht zou immers zijn hele verleden op straat komen te liggen. In de gesprekken met Panorama en Gay Krant achter gesloten deuren afgelopen week heeft hij toegegeven dat hij seks heeft gehad met jonge homo’s en dat hij niet altijd vroeg hoe oud ze waren. Geen onderwerp, vindt hij, om in de rechtszaal uit te vechten.”

En NOVA was die avond volledig verbijsterd! Overigens zijn alle hier genoemde uitzendingen van NOVA nog steeds on-line te bezichtigen.

Ceterum censeo Joris Demmink strafrechtelijk… wordt vervolgd.

3 Reacties

 1. G.R.Gabrielse

  De door mr.drs.Bou gegeven informatie,t/m 9 op heden,is mij voor het merendeel wel bekend.Hier zitten we echter op de top(van de ijsberg).Hopelijk luidt de aangifte van Baybasin het einde in.Aangifte van slachtoffers leidt tot op heden tot geen resultaat m.n.doordat dit steeds wordt tegengewerkt en zaken in de doofpot verdwijnen.Goed we zijn dus nu getuige van de deksel ,maar wat zit er in de doofpot,beter nog,zit er ergens een begin.Ik hoop dat mijn informatie,in eerste instantie in grote lijnen,bijdraagt tot beeldvorming over het geheel.
  Vanaf febr.1996 was ik de klokkenluider m.b.t de misstanden op het toenmalige evangelisch opvangcentrum “de Schakel” te Beekbergen,onder leiding van “dominee”Gerard Blankespoor.Onverwachts werd hij eind mei 1999 gearresteerd n.a.v.aangiftes van enkele jongvolwassenen die o.m. door Gerard ,zijn broers Fred en Henk en een goede vriend van Fred sexueel zouden zijn misbruikt zo in de jaren 85-90.Henk en de goede vriend bleven direkt al buiten schot.Gerard en Fred gingen in voorarrest.Mijn optreden toen op m.n. TV(o.m.TV Gelderland,hart van nederland,journaal)had tot gevolg dat velen kontakt met mij zochten
  en in vaak langdurige gesprekken mij voorzagen van informatie over
  dit sexueel misbruik.Enkele maanden later zocht ik kontakt met Mr.Damminga,de advokaat van de aangevers.Dat leidde ertoe dat ik direkt met hen en hun familie in kontakt kwam.Zo werden er toen nog meer puzzelstukjes toegevoegd bij die ik al had.De informatie die ik heb gekregen gaat terug tot ong.1975. Loopt vanuit een plaats in Gelderland,over het midden van het land(zeg maar “t gooi)hoe dan ook steeds weer naar Den Haag.De volgende conclussie heb ik getrokken;Er is een strukturele groep personen die zich met dit sexueel misbruik en produceren van kinderporno bezighoudt.(uitspraak van Robbie v.d.Plancken:Nederland is de grootste producent van kinderporno)Hun maatschappelijke posities zijn zo dat ze in staat zijn elkaar te beschermen en de rechtsgang van de slachtoffers frustreren.Arrogantie van hun macht brengt met zich mee dat ze zich als enigste rechter over hun eigen daden beschouwen.Ik heb het hier over grote zakenmensen,functionarissen openbare orde,waaronder politie en justitie. Advokaten,rechters,maar ook personen uit het openbaar bestuur.Door informatie van derden en die van de slachtoffers zijn mij een aantal namen bekend,evenals een aantal lokatie”s waar dit sexueel misbruik heeft plaatsgevonden.Sachtoffers herinneren zich gezichten van andere slachtoffers,daders,huizen van binnen en van buiten,omgevingen.
  Het voormelde weten brengt voor mij een zeker risico met zich mee,eind 1999 werd ik weliswaar niet direkt bedreigd maar ontving wel “waarschuwingen”.Dus ik heb mij toen goed laten informeren hoe om te gaan m.b.t mijn eigen veiligheid.
  Een voor mij zeer balangrijke informant is gedurende vele jaren dermate geintimideert dat zijn leven en carriere volledig op de klippen is gelopen.Een andere getuige,ex-prostituee die bij het misbruik betrokken raakte en daarover naar buiten begon te praten
  heeft men voor gek laten verklaren en heeft vele jaren opgesloten gezeten op een gesloten afdeling.Weer een andere informant heeft begin 1990 zijn relaties binnen de dadergroep verlaten,gekozen voor een maatschappeljke carriere en zwijgt sindsdien als het graf,m.u.v. wat hij mij in 1999 heeft verteld.
  In de zaak Blankespoor werden de verklaringen van de aangevers ,hoe gruwelijk ook,voor waar vastgesteld in een psygologisch onderzoek.Een contra-analyse”,door prof.dr.H.Crombach, leverde echter op dat het hier z.g.”hervonden herrineringen” betrof.Dus volgens de wetenschapper veel fantasie.Het voordeel van de twijfel dus voor de verdachten.De heren Blankespoor hebben uiteindelijk geen schadevergoeding gekregen voor hun 110 dagen arrest onder de motivatie van het o.m. dat er wel degelijk wat aan de hand was en de heren verdachten bleven.
  Ik citeer een uitspraak van een informant,die hij in 2000 aan mij deed; “een deel van de (dader)groep houdt zich bezig met ritueel sexueel misbruik,daar zijn aan aantal kinderen aan opgeofferd.”‘
  Daar ben ik toen erg van geschokken.
  De hoop blijft ook gevestigd op de slachtoffers,dat die angst en schaamte gaan overwinnen en alsnog aangifte gaan doen.Als je voor je 12e levensjaar sexueel bent misbruikt heb je 15 jaar de tijd om aangifte te doen,ingaande vanaf je 18e jaar!
  Opmerkelijk is ook dat de eerder genoemde vriend van Fred een parketsecretaris van justitie in den Haag bleek te zijn.Lees de telegraaf 14 juni 2000″”ontsnapt aan duivels complot”en van jui 2000″jusitie baseerde bewijs op waanideeen”.
  Opmerkelijk is ook dat de heren waar het allemaal omdraait voor het merendeel op de zelfde leeftijd zitten en b.v. hun geboorteplaats,scholing en/of opleiding,woonplaatsen,sociale en/of zakelijke kontakten enz. steeds weer hun relaties binnen de groep blootlegggen.

  Antwoord
 2. mr. drs. BOU

  Beste Gabriëlse.

  “De hoop blijft ook gevestigd op de slachtoffers, dat die angst en schaamte gaan overwinnen en alsnog aangifte gaan doen.”

  Kijk, dat hoop ik nou ook!!!!!

  Antwoord
 3. Mark

  Heel graag kom ik in contact met de heer Gabrielse.
  Naar aanleiding van het sexueel misbruik dat de gebroeders Blankespoor op hu geweten hebben, heb ik zeer zinvolle informatie.

  Antwoord

Trackbacks/Pingbacks

 1. NWO-INFO » Blog Archive » Baybasin haalt Demmink uit de doofpot. (37) - [...] het Anne Frankplantsoen werden ooit jongens geronseld en in mei 2003 liep Fons Spooren er tegen de lamp. Henk…
 2. NWO-INFO » Blog Archive » Micha Kat is op Joris-jacht - [...] 2003 publiceerden de GayKrant en Panorama een uitgebreid artikel over de dubieuze levenswandel van Joris D.. Daarin stond o.a.…
 3. NWO-INFO » Blog Archive » Micha Kat en de verhevigde Demmink-campagne - [...] hebben het al eens vaker gehad over de manier waarop Joris D. in 2003 in opspraak raakte wegens zijn…

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

acht − vier =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën