Wie is Hüseyin Baybasin?

Baybasin schildert
Hüseyin Baybasin is geboren in 1956, in Lice, in het Turkse deel van Koerdistan als zoon van een invloedrijke familie. Reeds tijdens zijn opleiding werkte hij voor de Turkse staat. Als politiek-economische functionaris van een geheime eenheid nam hij deel aan de illegale activiteiten, waaronder drugshandel, waaraan veel Turkse overheidsfunctionarissen zich schuldig maakten.

In 1984 werd hij in Londen gearresteerd wegens heroïnesmokkel en veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf, maar na 3 jaar werd hij uitgeleverd aan Turkije, waar hij onmiddellijk werd vrijgelaten. Vervolgens werd hij echter herhaaldelijk gearresteerd en gemarteld, wegens zijn sympathie voor de Koerdische zaak.

Begin jaren negentig vluchtte hij weg uit Turkije en in 1994 kwam hij naar Nederland. Hij zette zich ook daar in voor de Koerdische zaak en was een van de oprichters van het Koerdische parlement in ballingschap. Ook trad hij op verzoek van het Turkse leger op als bemiddellaar in de besprekingen over een wapenstilstand van de PKK en hij nam contact op met Abdullah Öcalan. In 1999 werd Öcalan echter in Kenia ontvoerd door de Turken en in Turkije veroordeeld tot levenslang. Volgens de Koerdische gemeenschap in Nederland is hij daar in de gevangenis niet veilig.

In 1995 verzocht Turkije Nederland om de uitlevering van Baybasin, dit op verdenking van smokkel van 3000 kilo heroïne. Hij werd gearresteerd, maar op in oktober 1997 verbood de rechter in kort geding zijn uitlevering, dit op grond van eerdere martelingen in Turkije en het gevaar van herhaling.

Op 27 maart 1998 werd Baybasin in het Brabantse dorp Lieshout opnieuw gearresteerd, ditmaal op verdenking van medeplichtigheid aan moord, gijzeling, heroïnesmokkel en het besturen van een criminele organisatie. De rechtbank van Breda veroordeelde hem in februari 2001 tot 20 jaar gevangenisstraf, maar op 30 juli 2002 werd dat vonnis in hoger beroep gewijzigd in levenslang. Op 21 oktober 2003 werd het beroep in cassatie door de Hoge Raad verworpen.

Baybasin heeft zes jaar lang in de EBI in Vught gezeten, “voor zijn eigen veiligheid.” In 2002 verscheen zijn boek Trial by Silence: At War With the State, dat hij samen met de inmiddels overleden Koerdische auteur Mahmut Baksi schreef. Op dit moment zit Baybasin in de P I Midden Holland in Alphen aan de Rijn.

In januari 2005 werd een jongere broer van Huseyin, Abdullah Baybasin, gearresteerd in London. Hij werd in 2006 in Engeland veroordeeld tot 22 jaar, wegens heroïnehandel en het leiding geven aan een criminele organisatie. De Engelsen beschouwen Huseyin Baybasin overigens nog altijd als de Europese Pablo Escobar, de leider van een drugscartel.

Ceterum censeo Joris Demmink strafrechtelijk… wordt vervolgd.

7 Reacties

 1. silo

  Turken Geen Grap!!!

  Antwoord
 2. Anoniem

  dit is een man

  Antwoord
 3. enis

  wie is schuldig huseyin baybasin of turkse staat

  Antwoord
 4. mr. drs. BOU

  Beste Enis,
  De Turkse staat maakte zich indertijd schuldig aan een wrede vervolging van de Koerden. Lice, de geboortestad van Baybasin, is in 1993 volledig verwoest.

  Wie is dan schuldig?

  Intussen is de Turkse regering gevallen, er kwam een andere regering voor in de plaats. Maar Baybasin zit nog steeds gevangen. Wie is dan schuldig? Goede vraag!

  Antwoord
 5. KcN

  Beste mensen,
  De stem van de Koerden en de deelname aan de verkiezingen is belangrijk.

  Er bestaat geen precieze statistieken van de Koerdische diaspora in Nederland, omdat de Koerden worden ingedeeld bij de landen waar ze vandaan komen (waar ze onderdrukt worden) en niet op basis van hun etniciteit. Maar er wordt nu van uitgegaan dat er 1.700.000 Koerden leven in Europa. Rond de 85% van de Koerden komt uit Turkije, Koerden uit Irak komen op de tweede plaats en vormen een grote gemeenschap in Engeland, Nederland, Amerika en Zweden. Er zijn naar schatting 92.000 Koerden in Nederland. Volgens een recent Europees Parlementair rapport zijn er rond de 80.000-100.000 Koerden in Nederland. Rond de 59.000 zijn Koerden uit Noord-Koerdistan: Turkije. Circa 22.000 Koerden hebben een Iraaks of Iraans paspoort en een kleine minderheid is afkomstig uit Syrië (Rond de 7000).
  De Koerdische gemeenschap in Nederland
  Den Haag heeft de grootste Koerdische gemeenschap: circa 17.000 inwoners, veelal “onderdrukte koerden, indirecte verbanning” uit het grensgebied tussen Turkije en Koerdistan. Turkse Koerden zoeken elkaar in de regel op; Iraakse, Iraanse en Syrische Koerden wonen meer verspreid over het land. Het etnische beleid die door de 5.colonne van de Turkse staat wordt uitgevoerd, heeft de Koerdische gemeenschap in Nederland versplinterd in kleinere en grotere groepen die als geheel geen eenduidige doelstellingen hebben. Niet alleen terreur maar ook de assimilatiepolitiek van de Turkse staat heeft onder Turkse Koerden in Nederland directe weerslag gehad. Overal worden er schotelantennes geïnstalleerd, via deze ontvangers krijgen niet alleen de Turken maar ook Koerden zelfde vijandelijke gif binnen; ze zouden per definitie nooit geïntegreerd kunnen worden zolang deze gevaarlijke infrastructuur van Turkije operationeel blijft… In de moskeen en islam scholen wordt het gewoon Turks of Arabisch geforceerd. Niet alleen Nederlands maar ook Koerdisch is nog steeds een taboe binnen deze vijandelijke instellingen.
  We hebben allemaal zo ons leven in Nederland, maar moeten wel weer voor onze vrijheid vechten. De Koerdische gemeenschap in Nederland is bezorgd na de nieuwe Turkse standpunt die Koerden in buitenland wilt vervolgen via zijn verlenging. Turken en Arabieren in Nederland willen ons hier ook onderdrukken. We zijn nog niet af van onze historische vijand..! Hier worden ze steeds groter en grijpen ze meer macht in de grote steden. Turken en Arabieren hebben veel kandidaten en willen natuurlijk onze steun hebben tegen die “Gavur”. Op de lijsten van de grote partijen staan verschillende Turkse en Marokkaanse kandidaten die openlijk tegen de Koerden zijn. Stem niet op deze mensen en de partijen die deze infiltranten installeren.
  Wat willen we?
  Nu allereerst willen we dat er in EU een nieuwe beleid komt voor de Koerden en andere volkeren die uit Turkije verbannen zijn.Wij willen niet meer als “Turk” of “Arabisch” behandeld worden. We zijn verbannen uit deze landen, waarom worden we weer ten prooi gesteld in een andere land.
  Wij veroordelen de activiteiten van Turkije in Nederland en alle vormen van islamisering en turkisering. Turkije verbied hier ook onze namen. Gemeentes krijgen van de Turkse consulaat een namenlijst en op deze lijsten staan alleen de namen van de Turkse krijgsheren!!! Ze zijn een grote voorbeeld van de onderdrukking en barbarisme. Turkse en Arabische Infiltraties zijn onacceptabel en mogen nooit voorkomen. Dat dit toch nog steeds voorkomt heeft te maken met de vele jaren van de slechte integratie beleid, die een stagnatie van ontwikkeling op het gebied van integratie en sociale ontwikkeling in de weg staat. Koerden hebben nu niet alleen de namen maar ook denkwijzen van de Turken overgenomen, integratiebeleid van Nederland maakt alleen nog meer mensen “TURK” of ” MAROKKAAN”
  We zullen pleiten voor de opbouw van een vrije maatschappelijk integratie proces voor Koerden. Koerden kunnen beter integreren als ze met hun eigen identiteit aan het proces deelnemen, niet met de identiteit van de vijand.
  Bij de gemeenteverkiezingen zijn er ook Koerdische deelnemers aan de gemeenteraadsverkiezingen. Stem op deze Koerdische kandidaten of op de Nederlandse kandidaten die Koerdische problematiek willen oplossen.

  Antwoord
 6. Hans

  @KcN
  de gemeenteraadsverkiezingen gaan over de gemeenteraden in Nederland. Hoe en wie de komende 4 jaar de Nederlandse gemeenten gaan besturen. Niet over de Koerdische problematiek.
  dat wil niet zeggen dat ik geen begrip voor je zaak heb, noch dat ik de empathie mis voor het onrecht dat dagelijks tegen minderheden begaan word, maar integreren in deze samenleving kun je niet door de problemen van een andere samenleving hierin te betrekken of de illusie te hebben dat een Nederlandse gemeenteraad in deze problemen ook maar iets te betekenen kan hebben.

  Antwoord
 7. KCN- (Mazhar I.)

  Turkije en Koerden
  Turkije verzet zich hevig tegen autonomie en invloed van de Koerden in Irak.

  De olierijke plaatsen Kerkuk en Mosul worden voornamelijk bewoond door de Koerden en behoren dan ook tot het Koerdisch grondgebied. De Koerden moeten een eigen staat krijgen, daar hebben ze recht op gezien alles wat ze allemaal hebben moeten verduren. Alleen dat kan een oplossing zijn, want het verleden heeft bewezen dat de Turken, Arabieren en Koerden niet samengaan. Dit is niet meer een utopie, de kans is er, en die moet met beide handen gegrepen worden. Turkije, grote vijan van de koerden, sluit zich steeds verder aan bij de brede Arabische-Islamitische as tegen Israël: omdat ze denken dat Israël achter de Koerden staat…Volgens militaire inlichtingendiensten heeft de Turkse premier Tayyep Erdogan een overeenkomst gesloten met de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad over militaire samenwerking. Turkije belooft Iran van militaire inlichtingen te voorzien en tevens luchtmacht assistentie te verlenen om een eventuele Israëlische aanval op de Iraanse nucleaire installaties te voorkomen.
  Niemand had verwacht dat NAVO-lid Turkije zó ver zou gaan door militair te gaan samenwerken met Iran.

  Met Hamas in het zuidwesten, Syrië in het oosten, Libanon/Hezbollah in het noorden en Turkije in het noordwesten is de Iraanse omsingeling van Israël voltooid. In het geval van een Israëlische aanval hoopt de regering in Teheran op deze manier niet alleen tijdig gewaarschuwd te worden, maar kan het ook onmiddellijk van alle kanten terugslaan.
  Voorlopig is er in 2004 een Nederlander vermoord door een mohammedaan, worden autochtone bewoners hun wijken uitgepest door mohammedanen, worden vrouwen uitgescholden voor hoer en bespuugd door mohammedanen, worden ambulances medewerkers, politiemensen, buschauffeurs, brandweermensen aangevallen tijdens hun werk door mohammedanen. Moet Wilders altijd en kogel vrijvest dragen,.. Dank zij de bloedige ‘verovering’ van Konstantinopel, (de gehele Christelijke bevolking werd daarbij vermoord) ligt nu 5% van het Turkse rijk in Europa. Mede hierdoor vinden de Turken dat zij in aanmerking komen voor een volledig lidmaatschap vd EU en niet een associatieverdrag of nominatie tot meest begunstigde handelspartner.

  De 5e colonne is ook al geïndoctrineerd in ons overheid…Turkije krijgt in ruil daarvoor honderden miljoenen euro’s aan toetredingssubsidies. De negatieve consequenties van het lidmaatschap van Turkije van de EU zijn voor het gewone volk:
  NL-bijdrage alleen al voor subsidies (basis 2006): €700 miljoen.
  Verder: Explosieve stijging van de reeds vele miljarden kostende ‘gezinshereniging’, uitkeringen, huizen, banen, opleidingen. Dit alles te betalen dmv afbouw soc. zekerheid en belastingverhogingen.
  Versnelde Islamisering van NL: Toename spanningen door verschillen in taal, cultuur, geschiedenis, inkomens. Dubbele wet- en regelgeving Een mooi moment, om er per direct mee te stoppen en hun lidmaatschap van de NAVO op te zeggen. Mooi zo dan kunnen meteen al die subsidies stopgezet worden.
   Tegelijkertijd naar Europa! Wie begrijpt de waanzin niet? De mogelijke toetreding van Turken tot de EU heeft aanzienlijke geestelijke,politieke en territoriale impact,omdat de islam aanspraak maakt op heel Europa. Erdogan ligt op ramkoers in meerdere richtingen. Hij gaat een einde maken aan de seculiere status van Turkije, Als dat gebeurd is maakt hij op democratische wijze van Turkije een islamitische staat. Tegelijkertijd gebruikt hij Iran om zijn positie in het middenoosten te versterken. Hij denkt dat als Turkije en Iran samenspannen, beiden niet zullen worden aangevallen door het westen als zij Israël gaan aanvallen. De stemming wordt daartoe in Turkije reeds opgefokt. Dit alles gaat gebeuren zodra Iran een kernwapen heeft. Uiteindelijk wil Erdogan het Ottomaanse rijk in alle glorie laten weder opstaan.
  De moslims hebben al Kosovo en Bosnië gekregen dankzij de sukkels in de NATO. Nadat de moslims Kosovo hebben ingelijfd werden duizenden kerken en kloosters vernield en werden de Servische Christenen het land uitgejaagd.
  En in Islamitische Turkije:
  Wanneer we kijken naar de vele jaren van onderdrukking en vervolging van de Koerden in de Islamitische Turkije:
  1- Het niet erkennen van 19.000.000 koerden in Turkije.
  2- Het bezet houden van Koerdistan sinds de tijd van het Otomaanserijk ook beter bekend als de genocidenplegers en de moordenaars van het vorige decennia op de Armeens en Koerdische volk…..
  3- Het verbieden van onderwijs in eigen moedertaal het Koerdische, dus voor 19.000.000 koerden
  4- De belachelijke karton democratie die de fascistische Turkse regering de koerden biedt,
  5- De talloze politiek gevangenen koerden die in die wilde gevangenissen vast zitten zonder enige proces en waar martelingen een maltijd van de dag is….
  6- Het verbieden van een fatsoenlijke censuurvrije tv. zender of krant voor 19.000.000 koerden in Turkije….
  7- Het vernaderen van de Koerdische regio (Koerdistan) in een militaire zone die op een heel onrechtvaardige wijze wordt geregeerd sinds de oprichting van Turkije in 1920….
  – Noord Cyprus is bezet door Turkije! Dus staatsterrorisme en massamoord in en door Turkije.Wie houdt Cyprus bezet? Waar worden Christenen en andere gelovigen vervolgd of het leven onmogelijk gemaakt?
  – Armeense Genocide, ontkenning wordt bestraft: Waar zijn alle Armeniërs gebleven?

  – Wat gebeurt er al jaren met de koerden?
  – Hezbollah, Syrië, Iran en Hamas zijn nu de beste vrienden. Sinds de radicale ommekeer van Turkije naar de extremistische Islam is deze coalitie kompleet.

  Alleen wanneer er sprake is van autonomie, zullen de Koerden veilig zijn van vervolging. Aangezien landen zoals Turkije het bestaan van de Koerden of de Koerdische kwestie geheel ontkennen. Legerleiding zei in een toespraak: “In ons land bestaat er geen Koerdische kwestie.”

  Antwoord

Trackbacks/Pingbacks

 1. NWO-INFO » Blog Archive » Baybasin wordt gemarteld en doodgezwegen - [...] doen uitgaan, dat door Kleintje Muurkrant werd gepubliceerd. Haar cliënt, de Koerdische zakenman Huseyin Baybasin die al sinds maart…
 2. NWO-INFO » Blog Archive » Sibel Edmonds, 9/11 en de nucleaire wapenlobby - [...] 1998 werd Baybasin gearresteerd en daarna veroordeeld tot levenslang middels verknipte telefoontaps, aan elkaar geplakt door een [...]

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën