Selecteer een pagina

Archieven

Maand: juni 2007

Spreken is zilver, zwijgen is fout

illustratie: Hüseyin Baybasin

Nu het kort geding is verloren door Baybasin en gewonnen door de Staat en Demmink c.s., wordt ook duidelijk hoe onze media zich gedragen. Over de zedenmisdrijven van Joris Demmink mag niet teveel worden gepubliceerd, dat bleek al in 2003. Zowel de Panorama als de Gay Krant kregen toen een publicatieverbod. Daarom zijn hun lippen nu verzegeld. Maar is deze situatie niet een beetje in strijd met onze grondwet?
Lees meer…

Onafhankelijke Rechter stelt zijn Baas in het gelijk

Illustratie: Hüseyin Baybasin

Gisteren, 25 juni 2007, heeft mr. R.J. Paris vonnis gewezen in het kort geding van Baybasin tegen de Staat, mr. J. Demmink, mr. M. Kolkert en Mr. Gijs J.M. Wouters. Baybasin eiste daarin ten eerste dat de gedaagden zich zullen onthouden van iedere bemoeienis met zijn (rechts)positie, in ieder geval totdat beslist zal zijn op de aangifte van Baybasin tegen Demmink. Ten tweede eiste Baybasin dat het hem in beginsel zal worden toegestaan om in redelijke mate contacten te onderhouden met vertegenwoordigers van de media over zijn veroordeling en over zijn aangifte tegen Demmink.
Lees meer…

Druk in de doofpot van Demmink

Edit zaterdag 23 juni: Daarnet bereikt mij het volgende bericht van de advocate van Baybasin:

De journalist Burhan Kazmali, de bron van de verklaringen die afgelopen maandag aan de Voorzieningenrechter zijn afgegeven, is gisteravond op weg naar Nederland op de vluchthaven van Istanbul gearresteerd. Al het materiaal dat hij bij zich had van zijn interviews met betrokken officials en een indertijd betrokken kind!!!! is in beslag genomen. Hij had via mij voor a.s. dinsdag een afspraak met het Landelijk Parket gemaakt om terzake een verklaring af te leggen. Het Landelijk Parket ontkent iets met deze arrestatie te maken te hebben. Men zou hem juist graag willen spreken. De Turkse politie heeft Kazmali meegedeeld dat er op verzoek van Nederland een onderzoek op hem liep en dat het om ‘Demmink’ ging. Dit heb ik van de Turkse advocaat begrepen, die Kazmali heeft gesproken. Hij is vanochtend weer vrijgelaten. A.s. maandag weet men meer omdat de zaak dan voor de rechter komt en men dan kennis kan nemen van de onderliggende documenten.

Met vriendelijke groet,

Adèle van der Plas

Lees meer…

Demmink: een topambtenaar met klem

illustratie: Hüseyin Baybasin

Nadat de advocaten van Baybasin hun eis in kort geding hadden toegelicht, was het woord aan de verdediging, de landsadvocaat E. Daalder. En er was echter een ding dat werd gemist in zijn betoog: In elke gevangenis hangen overal camera’s. Waarom toonde de landsadvocaat niet even de beelden van het omstreden bezoek? Dan had iedereen kunnen zien of Advocaat Generaal Kolkert, die nu als taak heeft om Baybasin financieel te plukken, zich wel of niet in het gezelschap van Demmink en Wouters bevond toen de Penitentiaire Inrichting te Alphen aan de Rijn op 12 april met “hoog bezoek” werd vereerd.
Lees meer…

Baybasin-Demmink: het kort geding (begin)

illustratie: Hüseyin Baybasin

Op 19 juni j.l. diende het kort geding van Baybasin tegen de Staat der Nederlanden, tegen mr. Joris Demmink, tegen advocaat generaal mr. M. Kolkert en tegen de directeur van het gevangeniswezen mr. Gijs J.M. Wouters. Inzet was een verbod op verdere bemoeienis van Demmink c.s. met de tot levenslang veroordeelde Koerd Huseyin Baybasin. Aan het woord kwam eerst de verdedigster van Baybasin, mr. Adèle van der Plas. In haar pleidooi, pleitnotities AGvdPlas (Word doc.), ging zij uit van de aangifte (pdf). Deze is gebaseerd op het zgn. Aanvullend Rapport, een Turks overheidsrapport van januari 2007. Kort samengevat zei ze het volgende:

Edelachtbare heer Voorzieningenrechter,
Lees meer…

Grof vuil

In 1999 werd een man veroordeeld tot 2 maanden voorwaardelijk en 100 uur dienstverlening, omdat er kinderporno in zijn computer was aangetroffen. In cassatie beriep hij zich er o.a. op dat hij deze foto’s niet met opzet had gedownload. Maar de Hoge Raad trapte daar op 8 mei 2001 niet in. Sindsdien was het vaste jurisprudentie dat die smoes ongeldig was. Hoewel?
Lees meer…

De rijdende rechter

Het bezit van kinderporno is strafbaar. Op 21 april 1998 besliste de Hoge Raad dat ook het bezit van een enkele afbeelding reeds strafbaar is, ongeacht of deze bedoeld is voor eigen gebruik of voor verspreiding. Op 1 oktober 2002 werd de wet aangescherpt, mede in verband met internationale regelingen. De leeftijd waarop sprake was van kinderporno ging omhoog van 16 naar 18 jaar en de uitzondering die in Nederland werd gemaakt voor een wetenschappelijk, educatief of therapeutisch doel, kwam te vervallen.

Lees meer…

Donner doet de doofpot dicht

Op 13 mei 2003 werd Fons Spooren, algemeen directeur van de Eindhovense voetbalclub PSV, gearresteerd en daarop onmiddellijk door PSV ontslagen. Begin juni maakte het OM bekend, dat Spooren seropositief was. Hij werd daarop aangeklaagd, niet alleen wegens ontucht met minderjarige jongens, maar ook wegens zware mishandeling. Op 19 juli 2005 werd hij door het Hof van ‘s Hertogenbosch in hoger beroep vrijgesproken voor het laatst genoemde delict, waarbij hij tevens een strafverlaging kreeg, omdat met het bekendmaken van zijn HIV-besmetting de persoonlijke levenssfeer van Spooren was geschonden. Hij werd door het HOF veroordeeld tot 15 maanden, waarvan 5 voorwaardelijk. Het OM ging in cassatie, maar het beroep werd op 13 maart 2007 door de Hoge Raad verworpen. Tot zover het rookgordijn.
Lees meer…

Categorieën