Archief
Artikelen

Archief van de categorie ‘Kosmos’

Zoals trouwe BOUblog-lezers weten, heb ik nooit geloofd in de theorie van Al Gore c.s. over de opwarming van de aarde. Volgens die theorie is de huidige klimaatopwarming het gevolg van de menselijke uitstoot van CO2. Weliswaar is de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer tijdens warmere perioden groter, maar dit is volgens mij eerder het gevolg van de warmte, dan de oorzaak! Als water warmer wordt, lost er immers minder gas (CO2) in op. Tijdens warmere perioden nemen de oceanen daarom minder CO2 op. Er zijn hele andere factoren betrokken bij de verandering in het klimaat. Een belangrijke factor blijkt de kosmische straling!
Lees verder »

“The Revelation of the Pyramids” is een documentaire uit 2011 van de Franse regisseur Patrice Pooyard, gebaseerd op het gelijknamige boek van Jacques Grimault. De oorspronkelijke versie was in het Frans, maar er staat inmiddels ook een Engelstalige versie op YouTube. De documentaire gaat over piramides en andere wonderlijke monumenten, waar ook ter wereld. Deze bestaan zonder uitzondering uit stenen die elk tonnen wegen! Hoe men deze heeft kunnen uithakken, verplaatsen en oprichten, blijft nog altijd een vraag die ook voor Coral Castle niet werd beantwoord. De documentaire gaat echter nog veel verder!
Lees verder »

Rond deze tijd van het jaar is iedereen aan het terugblikken op de gebeurtenissen van 2013, maar de geschiedenis is langer dan een jaar. De geschiedenis van de wetenschap is daarvan een onderdeel. Van Newton was het nog een lange weg naar Albert Einstein. Iedereen kent weliswaar de formule E = mc², maar de betekenis is vrijwel niet te doorgronden. Newton (1642 – 1727) beoefende stiekem de alchemie, maar dat was nog lang geen scheikunde. Ook kende men wel de werking van magnetisme, maar elektriciteit kende men nog niet.
Lees verder »

Isaac Newton (1642 – 1727) was een Engelse natuurkundige, wiskundige, astronoom, natuurfilosoof, alchemist, officieel muntmeester en theoloog. Hij werd geboren op 1e Kerstdag van het jaar waarin Galileo Galilei was gestorven. Na een ongelukkige jeugd die hij doorbracht op het platteland, ging hij in 1660 studeren in Cambridge en hij ontpopte zich daar als een wiskundig genie. Hij verwonderde zich over alles wat in die tijd nog normaal werd geacht, zoals de werking van het oog en de aard van het licht.
Lees verder »

Hoewel nog talloze mensen geloven in de hemel als de plaats waar gelovige zielen na hun dood voor altijd gelukkig zullen zijn, is het beeld van de hemel sinds Galileo Galilei wel ingrijpend gewijzigd. De Griekse geleerde Claudius Ptolemaeus meende in navolging van Aristoteles dat de aarde het middelpunt was van het heelal. De zon, de maan, de planeten en de sterren draaiden rond de aarde. Ze vielen niet naar beneden omdat ze waren bevestigd aan zeven zuivere kristallen bollen. De buitenste bol was die van de sterren, daar voorbij was de zevende hemel, waar God en de engelen woonden. Dit volmaakte model sprak de kerk van Rome wel aan.
Lees verder »

Bovenstaande foto is van de schedel van een dinogorgon, een roofdier dat meer dan 250 miljoen jaar geleden op aarde leefde. Het is geen dinosaurus, want die bestonden toen nog niet. Dat de dinosaurussen ongeveer 65 miljoen jaar geleden zijn uitgestorven, nadat de aarde was getroffen door een grote meteoriet, is wel bekend. Die meteoriet liet een grote krater achter, de Chicxulub krater die eind jaren ’90 werd ontdekt op het Mexicaanse schiereiland Yucatan. In die jaren waren de dino’s populair, mede dank zij Hollywood, maar de dinogorgon was het slachtoffer van een nog veel grotere ramp. Aan het einde van het Perm, ongeveer 250 miljoen jaar geleden, zijn vrijwel alle soorten op aarde vrij plotseling uitgestorven. Over de oorzaak van deze massale extinctie zijn de geleerden het nog niet eens.
Lees verder »

Deek Jackson is de Engelse maker van een vrijwel wekelijkse persiflage op het nieuws: The FKN NEWZ. Soms staat er op BOUblog wel eens een video van hem als toegift bij een serieus artikel. Ook heb ik genoten van zijn musical over 9/11. Deek Jackson drijft de spot met alle leugens die ons dagelijks door de media worden gevoerd: Here are the headlies tonight! Op zijn YouTube kanaal staat nu echter een serieuze reportage over de geschiedenis van de mensheid.
Lees verder »

Lieve hemel, beste lezers, wat ben ik moe! BOUblog gaat even stoppen, want na die vreselijke noodsloop is mijn hele huis nog altijd vies. Ook is het achter mijn huis een puinhoop, ik loop met stenen te sjouwen, maar gelukkig komt er een schutting tegen de noordenwind. Het is zo geen doen! Intussen stroomden de reacties binnen en ook lag BOUblog onder vuur, bij vlagen zo traag als appelstroop, zodat iedere handeling enige minuten kon duren. Ook dat is echt geen doen. Een spam-machine had inmiddels de weg ontdekt naar het aanmelden van nieuwe gebruikers, dat is nu verholpen. De komende tijd zal het stil zijn op BOUblog.
Lees verder »

De laatste drie delen van de serie Cosmos van Sagan blijken voornamelijk meer van hetzelfde. In de hele serie wordt Newton zelfs niet genoemd! Toch heeft een hele generatie toekomstige astronomen in 1980 ademloos zitten kijken naar deze serie. Sagan blijft de ruimtevaart vergelijken met de zeevaart en de kosmos met het zilte nat, waarin een frisse zonnewind waait, zoals in de stripverhalen van Storm en Roodhaar. Hij blijft geloven in prachtige werelden die voorbij de horizon liggen! Daar zouden beschavingen bestaan die nog intelligenter en technischer zijn dan de onze!
Lees verder »

Deel 10 van de serie Cosmos van Carl Sagan gaat over alle mogelijke sterrenstelsels en over de structuur van ons heelal. Omdat deze serie in 1980 werd gemaakt, is er sindsdien heel veel nieuwe informatie bijgekomen. Zo blijkt Sagan nog niet zeker te weten wat quasars zijn, al noemt hij bij alle mogelijke verklaringen ook de juiste. Quasars blijken inderdaad sterrenstelsels met in het midden een zwart gat. De sterren die daar in vallen, zenden eerst een gedeelte van hun energie uit. Quasars staan zeer ver weg, dus de straling die wij nu observeren, is lang geleden uitgezonden. Het zijn objecten uit het prille begin van ons heelal.
Lees verder »

Recente reacties