Archief
Artikelen

Archief van de categorie ‘Oorlogen’

Stop NATO 2017
Investeer in vrede, niet in oorlog !
Oproep tot acties n.a.v. NAVO-top in Brussel

Op 24 en 25 mei komen de NAVO-leiders naar Brussel voor een belangrijke NAVO-top en de inhuldiging van het nieuwe hoofdkwartier. Donald Trump, de president van de Verenigde Staten, heeft aangekondigd om vele miljarden te pompen in het militair apparaat en zet Europa onder druk om hetzelfde te doen. De stijging van de defensiebudgetten naar 2% van het Bruto Binnenlands Product zal ongetwijfeld een van de belangrijkste agendapunten vormen op deze top. Omgerekend gaat het over 100 miljard euro extra in de komende jaren. Wij willen geen geld voor oorlog, maar investeringen in onderwijs, gezondheidszorg, jobs en solidariteit.
Lees verder »


“Massacre in Korea” door Pablo Picasso, 1951

De Koreaanse Oorlog (1950-1953) is niet alleen een “vergeten” oorlog, het blijkt ook een “verdraaide” oorlog, waarbij oorzaak en gevolg worden omgedraaid. Officieel vochten de dappere Amerikanen (en Nederland!) tegen de vreselijk gevaarlijke communisten van Noord Korea, in een strijd voor vrijheid en democratie. In werkelijkheid waren er zowel in Noord Korea als Zuid Korea talloze communistische cellen actief in hun strijd tegen de Japanse bezetting. Nadat de VS met twee atoombommen Japan had verslagen, werd Korea verdeeld tussen de Sovjet Unie en de VS. De Sovjet Unie gaf de macht over Noord Korea aan Kim il Sung, een communistische strijder die ook in het zuiden veel aanzien genoot. In Zuid Korea vervolgde de door de VS in het zadel geholpen militaire regering alle communisten!
Lees verder »

Noord Korea is geen land, maar een half land: Korea, een schiereiland dat grenst aan Mantsjoerije, de meest noordelijke provincie van China. In het noordoosten grenst het ook aan Rusland en het ligt ongeveer naast Japan. Het noorden van Korea bestaat uit gebergte, het zuiden uit vruchtbare grond. Vanaf 8000 v.Chr. werd Korea bewoond door mensen die potten bakten. Nomaden gaan daar niet mee sjouwen, deze mensen waren gesetteld! Korea is een millennia oud cultuurland, een land ook met een hoge beschaving!
Lees verder »

De strijd tegen ISIS in Syrië en Irak is in een nieuwe fase beland. In december vorig jaar werd Aleppo (Halab) bevrijd door het Syrische leger, met steun van de Russische luchtmacht. Deze strijd verliep langzaam, maar het aantal burgerslachtoffers was gering. De terroristen kregen de vrije aftocht naar Idlib, waardoor de gevechten in de stad tot een minimum beperkt bleven. In Irak wordt door regeringstroepen, Koerden en de VS al maanden gevochten tegen ISIS in Mosoel. Een laatste bolwerk van ISIS in Syrië is de stad Raqqa, net ten noorden van de Eufraat en ten zuiden van het deel van Syrië dat in handen is van de YPG, de Koerden. Let op de ligging van deze twee steden!
Lees verder »

James en Joanne Moriarty zijn een Amerikaans echtpaar dat sinds 2007 in Libië woonde. Ze deden er goede zaken. Toen in 2011 de “rebellen” kwamen, maakten ze de strijd tegen Gadaffi mee en ze hebben het overleefd. Sindsdien proberen ze de waarheid over deze “burgeroorlog” naar buiten te brengen. Ze houden het nieuws over Libië bij op hun website: Libyan War The Truth en op hun Facebook pagina: Libyan War The Truth. Onlangs hebben ze president Donald Trump een presentatie gestuurd. Ze noemen daarin de namen van de Amerikanen die landverraad en oorlogsmisdaden pleegden, waaronder Hillary Clinton, Michael Flynn en John McCain. Nu kan Trump niet meer zeggen dat hij het niet wist.
Lees verder »


Vorig jaar was het een achtbaan, maar dit jaar lijkt het meer een glijbaan te worden. Nog even wat dolle pret en dan eindigt het met een harde klap op de grond, of men valt in het water. Natuurlijk wens ik iedereen een jaar van voorspoed en geluk, maar de berichten zijn somber. De scherpste bocht in de achtbaan van 2015 was volgens mij het ingrijpen van het Russische leger in Syrië. Helaas heeft ISIS zich nu verplaatst naar het door de NATO reeds zo grondig bevrijde Libië, waar het bezig is om de olie-industrie van Benghazi te bevrijden.
Lees verder »

In 2015 werd Europa getroffen door een migrantencrisis, een mensenstroom van een miljoen vluchtelingen. Zij komen voornamelijk uit islamitische landen, al zijn er ook christenen bij die vluchten voor ISIS. Zuid-Europa lijdt onder een economische crisis, in Griekenland, Italië en Spanje is de werkloosheid hoog en de armoede vaak uitzichtloos. Deze landen zijn niet in staat om zoveel mensen op te vangen. De toestroom vanuit Arabische en Afrikaanse landen leidt ook tot een demografische en culturele crisis. Vluchtelingen worden tot zondebok: zij delen onze religie niet, ze pikken onze banen in en verkrachten onze vrouwen. Dat in het christelijke en seculiere Europa vrouwenhandel en prostitutie welig tieren, wordt uit het oog verloren. Dat het roofkapitalisme leidt tot massaontslagen (onlangs nog bij V&D), valt ook buiten het debat. Vluchtelingen zijn moslims en dus criminelen, zo simpel ligt dat!
Lees verder »

De manier waarop de NATO-landen ISIS in Syrië bestrijden, slaat nergens op! De VS “bombardeert” ISIS al sinds september vorig jaar, maar de bommen vielen voornamelijk in de woestijn en op de Syrische infrastructuur. Intussen groeide ISIS als kool! Het mantra “Assad moet weg” dreunt nog altijd door. Het gaat echter niet om Syrië, maar om Iran, Rusland en China. Het gaat evenmin om ISIS, maar om aardgas, olie en dollars. Het is ook geen burgeroorlog, maar het gaat om pijpleidingen naar Europa, dat op dit moment aardgas uit Rusland krijgt.
Lees verder »

Op donderdag 27 november j.l. was het in de VS Thanksgiving Day. Op de derde donderdag van november vieren de Amerikanen jaarlijks de komst van de Engelse Pilgrim Fathers naar Amerika. Voor de indianen is dit een dag van rouw, want op de komst van de blanken naar hun land volgde een grootscheepse genocide. De Amerikanen vieren dit feest met het slachten, braden en eten van een kalkoen, in het Engels een turkey genaamd. Dat er ook een land is dat zo heet, zal de meesten van hen ontgaan. Dat hun eigen regering dit land gebruikt om een wereldoorlog te ontketenen, zal hen dan ook worst zijn! Turkey is voor hen een king size kip.
Lees verder »

Gisteren heeft de Turkse luchtmacht een Russisch gevechtsvliegtuig neergeschoten. Volgens Turkije had dit vliegtuig het Turkse luchtruim geschonden, maar volgens Rusland is dat niet waar. Het vliegtuigwrak kwam in elk geval neer in Syrië en de piloten, die zich wisten te redden met hun parachute, zijn door de “gematigde rebellen” van het “Free Syrian Army” tijdens de afdaling afgeschoten! Ook een Russische reddingshelikopter werd door de rebellen uit de lucht geschoten. Volgens de VS heeft iedereen het recht om zichzelf te verdedigen. Volgens mij zijn dit oorlogsmisdaden.
Lees verder »

Recente reacties