Archief
Artikelen

Archief van de categorie ‘Archeologie’

In een tempel in Cambodja staat een dinosaurus in steen gebeiteld. Toch waren de dinosaurussen al lang uitgestorven, voor de mens op aarde verscheen. Het is ook niet de enige afbeelding van deze uitgestorven diersoort. Op de website Forbidden Archaeology staat een artikel met veel meer voorbeelden: Did Man Walk With Dinosaurs? Volgens de huidige wetenschap is de mensheid slechts 200.000 jaar oud en zijn de dinosaurussen 65 miljoen jaar geleden uitgestorven. Hoe kunnen mensen dan weten hoe een dino er uit ziet? Is de mensheid soms veel ouder dan we denken?
Lees verder »

Paaseiland is ongeveer even groot als Texel, maar het ligt volkomen afgelegen in de Stille Oceaan. Het eiland werd ontdekt door Jacob Roggeveen, die op paaszondag, 5 april 1722, met drie schepen het eiland aandeed. Het eiland was boomloos en zeer dun bevolkt, maar op het eiland staan honderden gigantische stenen beelden, de Moai. De Europeanen stonden voor een raadsel! Hoe hebben mensen deze beelden kunnen maken en verplaatsten naar de platforms waarop ze staan? De bewoners van Paaseiland gaven op die laatste vraag een wonderlijk antwoord: de beelden zijn naar hun plaats gewandeld!
Lees verder »

Deze BOUblog was oorspronkelijk geplaatst op 23 april 2008. Uit mijn statistiek bleek dat hij sinds 1 oktober reeds 294 maal is bekeken, maar de video deed het niet meer. Die heb ik nu hersteld. Omdat dit verhaal tijdloos is, heb ik het herplaatst.

In de Bijbel staat een verhaal dat de kern vormt van het monotheïsme: de Exodus. Het gaat over een reeks van dramatische rampen die, als ze waar gebeurd zouden zijn, een diepe indruk moeten hebben achtergelaten op alle volkeren die toen leefden. Het verhaal is geschreven vanuit het perspectief van de Israëlieten, die op dat moment in Egypte woonden, maar die oorspronkelijk uit Mesopotamië kwamen.
Lees verder »

“The Revelation of the Pyramids” is een documentaire uit 2011 van de Franse regisseur Patrice Pooyard, gebaseerd op het gelijknamige boek van Jacques Grimault. De oorspronkelijke versie was in het Frans, maar er staat inmiddels ook een Engelstalige versie op YouTube. De documentaire gaat over piramides en andere wonderlijke monumenten, waar ook ter wereld. Deze bestaan zonder uitzondering uit stenen die elk tonnen wegen! Hoe men deze heeft kunnen uithakken, verplaatsen en oprichten, blijft nog altijd een vraag die ook voor Coral Castle niet werd beantwoord. De documentaire gaat echter nog veel verder!
Lees verder »

Vier jaar geleden plaatste ik op BOUblog een artikel over Coral Castle, een bouwwerk in Florida dat bestaat uit blokken koraalsteen die elk enige tonnen wegen. Dit “kasteel” is in korte tijd gebouwd door slechts één man: Edward Leedskalnin (1887-1951). Hij liet niemand zien hoe hij de zware stenen kon uithakken en verplaatsen, hij beweerde slechts dat hij het geheim kende van de bouwers van de piramides van Egypte. Hij hield van eenzaamheid en toen de omgeving dichter bevolkt raakte, heeft hij zijn hele kasteel verplaatst naar een meer afgelegen plek!
Lees verder »

Mijn vorige artikel ging over het falen van de kapitalistische economie. De documentaire Four Horses diende daarbij als leidraad, maar hoewel alle deskundigen in deze documentaire het eens waren over de onmogelijkheid van een duurzame economie op de huidige basis, zeiden ze op het einde toch vrij unaniem dat er niets mis was met kapitalisme. Een andere uitspraak was dat goud waardevast zou zijn, zodat goud weer de basis zou moeten vormen voor de kapitalistische economie. Wie daar diep over nadenkt, kan daaraan twijfelen. In elk geval zouden de Inca’s het er niet mee eens zijn geweest!
Lees verder »

In Peru heeft in de eerste eeuwen van onze jaartelling een hoge beschaving bestaan die kort na 600 AD volledig verloren is gegaan. De Moche bouwden grote piramiden van tichelstenen, die tegenwoordig zo zwaar geërodeerd zijn dat het op het eerste gezicht natuurlijke heuvels lijken. Niets is echter minder waar. Deze bijna vergane bouwwerken worden onderzocht door archeologen en gerestaureerd. Uit de vele vondsten blijkt dat hier een zeer welvarende en kunstzinnige bevolking leefde. Zij kenden echter geen schrift, zodat hun geschiedenis tot op heden nogal raadselachtig is.
Lees verder »

500 Nations is een documentaire serie over de oorspronkelijke bewoners van Amerika. Deze docu uit 1995 omvat 8 delen van 45 minuten. De documentaire is gebaseerd op oorspronkelijke bronnen en archeologische vondsten, de grote beschavingen van Amerika worden virtueel in beeld gebracht. De serie begint met een introductie waarin de slachtpartij op de Lakota bij Wounded Knee in 1890 wordt herdacht. Dit indrukwekkende begin staat ook als een aparte video op YouTube, maar het einde van het fragment ontbreekt helaas.
Lees verder »

De Indus beschaving is een van de meest wonderlijke beschavingen uit de oudheid. Gelijktijdig met het Oude Rijk van Egypte en de Sumerische beschaving in Mesopotamië ontstond omstreeks 2500 v.Chr. in het stroomgebied van de Indus een stadscultuur. Het gaat daarbij om steden van soms wel 30.000 inwoners! Deze waren vrijwel geheel gebouwd van bakstenen, die een temperatuur vergen van ongeveer 1000 graden Celsius! Die steden waren omringd door muren, die niet diende als bescherming tegen vijanden, maar tegen overstromingen. Alleen al de waterhuishouding van deze steden is van een ongekend hoge kwaliteit!
Lees verder »

Als we denken aan de Egyptische piramides, dan gaan de gedachten onmiddellijk uit naar Gizeh, naar de drie grote piramides en de sfinx. De grootste zou zijn gebouwd als graf voor farao Cheops, omstreeks 2400 v.C. Sommige mensen vragen zich echter af of deze gigantische bouwwerken niet veel ouder zijn. Zo blijkt de sfinx aangetast door erosie door water, terwijl ze toch al duizenden jaren in een kurkdroge woestijn staat. De sfinx moet stammen uit een tijd dat er nog regen viel in de Sahara, dat is tot pakweg 5000 v.C.. Maar er zijn nog meer piramides, die allen gesitueerd zijn in de woestijn, maar wel aan de oever van de Nijl zoals deze stroomde tot pakweg 5000 v.C..
Lees verder »

Recente reacties