Archief
Artikelen

Archief van de categorie ‘Marianne Vaatstra’

Maak kennis met onze nationale windvaantjes, Peter R. de Vries en prof. Peter van Koppen. Zie eerst minuut 1:12 van EenVandaag van 8 maart 2010 waarin Van Koppen nog stellig zegt:

“Nationaliteit, en waar mensen vandaan komen en hun genotype, dat loopt allemaal door elkaar heen. Dus je kan NOOIT op basis van dit soort DNA-onderzoeken zeggen: Wij gaan alleen maar onderzoek doen naar Nederlanders of alleen maar onderzoek doen naar Turken”.
Lees verder »

De omgekeerde Piramide in het onderzoek naar de zaak Vaatstra

Door André Vergeer

Iedere denkende Nederlander snapt dat je een Piramide niet zonder allerlei kunst- en vliegwerk op z’n kop kunt bouwen. Nog geheel afgezien van een drassige ondergrond als fundering. Tòch is dat het bouwwerk van het OM Leeuwarden in de zaak van Marianne Vaatstra sinds haar moord in mei 1999. In het navolgende wil ik de contouren schetsen waarom het OM (m.m.v. Peter R. de Vries en SBS6) een onmogelijk scenario heeft geprobeerd te ‘verkopen’ aan het Nederlandse publiek.

Elke moord en ook elke andere misdaad kent een aantal zeer belangrijke kenmerken als motief, alibi, gelegenheid, modus operandi (de wijze waarop), gebruikte (moord) wapen, het eventuele vervoer en mogelijke handlangers, het karakter van de dader en zijn gemoedstoestand van dat moment en de mogelijke verklaringen van getuigen uit zijn directe omgeving. Ook vluchtgedrag van de verdachte en zijn verklaringen tegenover derden kan in zijn voor- of nadeel worden uitgelegd. En vooral niet te vergeten zijn fysieke signalement gegeven door getuigen dat door het OM naar buiten is gebracht, direct na het gebeurde. Ten leste moet in elk onderzoek rekening houden worden met de gevonden technische en tactische bewijzen (of vraagtekens) in het onderzoek en de mogelijke routine (angst?) van het slachtoffer.
Lees verder »

Mijn moeder Bou heette Boudina, zo heet ik dus ook! Mijn vader Tjeerd noemde mijn moeder soms Boukje, maar al mijn neven en nichten zeiden tante Bou. Mijn vader zei ook meestal Bou. Mijn grootmoeder “Moeke” heette Klaske, al noemde mijn moeder haar Moeke, geen Mem. Mijn overgrootmoeder heette niet Boudina, maar Bouwina. “Balder wina” is oud Fries voor “geschenk van Balder”, de Germaanse god van het licht. Mijn stamboom begint aldus in Friesland, een van mijn voorvaders kreeg tijdens Napoleon mijn achternaam. Dat is nu ruim 200 jaar geleden. Deze stamvader woonde bij Wolvega, ten zuiden van Herenveen. Mijn ouders zijn Friezen, ik ben opgevoed met het Frysk Folkslied!
Lees verder »


Volgende week begint het OM in Friesland een grootschalig DNA-onderzoek naar de moordenaar van Marianne Vaatstra. Aan 8080 mannen in Kollum en omstreken is gevraagd om hun wangslijm af te staan, waarbij men hen heeft wijs gemaakt dat er een kans bestaat dat middels hun haplotype de dader kan worden opgespoord. De propaganda voor dit peperdure schijn-onderzoek werd verzorgd door PR de Vries, die wel vaker de PRopaganda voor het OM verzorgde. Zijn uitzending op SBS6 van 20 mei j.l. over de zaak Vaatstra staat zo bol van leugens, halve waarheden en verzwegen feiten, dat deze veel te strak opgeblazen ballon met een speld is door te prikken.
Lees verder »

In het onderzoek naar de zaak Vaatstra is van hogerhand zoveel geld verspild, zoveel onwaarheid verteld en zoveel waarheid verzwegen! Vanaf het begin op 1 mei 1999 klopt het onderzoek niet! Zelfs voordien was de corruptie al aanwezig, want op het terrein van AZC Kollum stond al jaren een criminele caravan, die hoerentent, dat drugspand van Wolfgang Hebben en Ludger Dill! Voor deze wantoestand was uiteraard verantwoordelijk de directrice van het AMC, maar ook burgemeester Visser van Kollumerland had er een veldwachter op af kunnen sturen! Dat zou Kollumerland en omstreken een hoop ellende hebben bespaard!
Lees verder »

Tot voor kort had vrijwel niemand er van gehoord, maar tegenwoordig weet heel Nederland wat een haplotype is. Het is een groep genen die gezamenlijk worden doorgegeven. Mensen met het zelfde haplotype stammen af van dezelfde voorouder, maar dat kan eeuwen en zelfs millennia geleden zijn!
Uit DNA onderzoek blijkt dat het in de zaak Vaatstra zou gaan om een man met het R1B haplotype. Dit haplotype is vrij algemeen onder Europese mensen, maar het komt ook elders voor! De conclusie dat de dader uit de omgeving van Kollum komt, is dan ook uiterst voorbarig!
Lees verder »

Het lichaam van Marianne Vaatstra werd gevonden in een weiland langs de Keningswei, op minder dan 1 km afstand van het AZC, dat sinds 1996 was gevestigd op camping De Poelplaets. Deze camping lag aan een zijweg van de Trekwei, maar aan de achterzijde grensde de camping aan een weggetje dat Paradyske heet. Vlak bij het Paradyske stond op de camping de stacaravan van de Duitser Wolfgang Hebben. Hij was bevriend met Ludger Dill, die in 1992 De Poelplaets had gekocht en er een kinderdorp wilde vestigen. Daar kreeg hij geen vergunning voor, hij verkocht de camping aan het COA, maar in april 1999 woonde hij nog steeds in de buurt.
Lees verder »

Na de moord op Marianne Vaatstra viel de verdenking op twee asielzoekers: Feik Mustafa en Ali Hassan. Zij hadden in februari 1999 ruzie gehad met Marianne, waarbij Feik haar bedreigde met een gebaar als zou hij haar de keel doorsnijden. Reeds in de week na de moord waren beide asielzoekers verdwenen, waarop het OM beloofde om hen op te sporen. Alle Turken heten Ali en de achternaam Hassan kan vrij worden vertaald met Jansen. Men had dan ook al snel een asielzoeker gevonden die eveneens Ali Hassan heet. Van de echte Ali was ook het dossier verdwenen (“gestolen” uit de auto van de directrice van het AZC!), men had van hem alleen een vage foto waarop hij met meerdere mensen stond. Met fotoshoppen werd daarvan een “pasfoto” gefabriceerd.
Lees verder »

Het lichaam van Marianne werd gevonden in een weiland langs de Keningswei. Ten oosten van deze “plaats delict” lag op minder dan 1 km afstand het AZC Kollum. Voorheen was dat camping De Poelplaets, maar op het moment van de moord woonden daar ruim 400 asielzoekers in stacaravans. In februari 1999 was Marianne door een van die asielzoekers bedreigd. Zijn naam is Feik Mustafa, hij was 16 jaar en hij woonde met zijn vader in het AZC. Hij viel Marianne lastig in de Ringobar, vlak bij haar woonplaats. Er volgde een ruzie, waarbij Feik haar bedreigde met een gebaar: ik snijd je de keel af! Feik was er samen met zijn vriend Ali Hassan, die jaren ouder was dan Feik. De Ringobar heeft Feik en Ali toen de verder toegang tot de bar ontzegd.
Lees verder »

Het lichaam van Marianne Vaatstra werd op 1 mei 1999 om ongeveer 10 uur ’s morgens aangetroffen in een weiland dat grenst aan de Keningswei in Veeklooster. Toen de moeder van Marianne die ochtend wakker werd, ontdekte ze dat Marianne niet was thuisgekomen. Rond 8.30 uur belde de vader van Marianne de vader van Spencer. Ook werd er gebeld met de beste vriendin van Marianne, Aafke. Zij is toen samen met haar vriend Hansje (zeg maar Hans) en haar zusje Gretha in de auto op zoek gegaan naar Marianne. In de greppel van de Keningswei zagen ze een fiets. Daarop zijn ze in het weiland gaan kijken. Op bovenstaande foto is zichtbaar wat ze daar aantroffen. Op deze Google map staat de vindplaats van het lichaam van Marianne.
Lees verder »