Archief
Artikelen

Archief van de categorie ‘Baybasin/Demmink’

Nu de doofpot weer gesloten is en het vuur gedoofd, wil ik graag hulde brengen aan de journalisten die even het deksel wisten te lichten. Op 13 april beet EénVandaag de spits af, met een uitzending die er niet om loog. Op 3 mei besteedde EénVandaag nogmaals aandacht aan deze zaak en op 13 juni kwam het zelfde team met een reportage die aan duidelijkheid niets te wensen over liet. Reeds in 1994 deed het Rotterdamse HIK-team onderzoek naar een netwerk van kinderprostitutie. In 1998 heeft Netwerk daar twee uitzendingen aan gewijd, maar deze staan helaas niet meer op Internet. EénVandaag liet echter zien dat ook toen al de naam van topambtenaar Joris boven kwam drijven.
Lees verder »

illustratie: Hüseyin Baybasin

Nu het kort geding is verloren door Baybasin en gewonnen door de Staat en Demmink c.s., wordt ook duidelijk hoe onze media zich gedragen. Over de zedenmisdrijven van Joris Demmink mag niet teveel worden gepubliceerd, dat bleek al in 2003. Zowel de Panorama als de Gay Krant kregen toen een publicatieverbod. Daarom zijn hun lippen nu verzegeld. Maar is deze situatie niet een beetje in strijd met onze grondwet?
Lees verder »

Illustratie: Hüseyin Baybasin

Gisteren, 25 juni 2007, heeft mr. R.J. Paris vonnis gewezen in het kort geding van Baybasin tegen de Staat, mr. J. Demmink, mr. M. Kolkert en Mr. Gijs J.M. Wouters. Baybasin eiste daarin ten eerste dat de gedaagden zich zullen onthouden van iedere bemoeienis met zijn (rechts)positie, in ieder geval totdat beslist zal zijn op de aangifte van Baybasin tegen Demmink. Ten tweede eiste Baybasin dat het hem in beginsel zal worden toegestaan om in redelijke mate contacten te onderhouden met vertegenwoordigers van de media over zijn veroordeling en over zijn aangifte tegen Demmink.
Lees verder »

Edit zaterdag 23 juni: Daarnet bereikt mij het volgende bericht van de advocate van Baybasin:

De journalist Burhan Kazmali, de bron van de verklaringen die afgelopen maandag aan de Voorzieningenrechter zijn afgegeven, is gisteravond op weg naar Nederland op de vluchthaven van Istanbul gearresteerd. Al het materiaal dat hij bij zich had van zijn interviews met betrokken officials en een indertijd betrokken kind!!!! is in beslag genomen. Hij had via mij voor a.s. dinsdag een afspraak met het Landelijk Parket gemaakt om terzake een verklaring af te leggen. Het Landelijk Parket ontkent iets met deze arrestatie te maken te hebben. Men zou hem juist graag willen spreken. De Turkse politie heeft Kazmali meegedeeld dat er op verzoek van Nederland een onderzoek op hem liep en dat het om ‘Demmink’ ging. Dit heb ik van de Turkse advocaat begrepen, die Kazmali heeft gesproken. Hij is vanochtend weer vrijgelaten. A.s. maandag weet men meer omdat de zaak dan voor de rechter komt en men dan kennis kan nemen van de onderliggende documenten.

Met vriendelijke groet,

Adèle van der Plas

Lees verder »

illustratie: Hüseyin Baybasin

Nadat de advocaten van Baybasin hun eis in kort geding hadden toegelicht, was het woord aan de verdediging, de landsadvocaat E. Daalder. En er was echter een ding dat werd gemist in zijn betoog: In elke gevangenis hangen overal camera’s. Waarom toonde de landsadvocaat niet even de beelden van het omstreden bezoek? Dan had iedereen kunnen zien of Advocaat Generaal Kolkert, die nu als taak heeft om Baybasin financieel te plukken, zich wel of niet in het gezelschap van Demmink en Wouters bevond toen de Penitentiaire Inrichting te Alphen aan de Rijn op 12 april met “hoog bezoek” werd vereerd.
Lees verder »

illustratie: Hüseyin Baybasin

Het kort geding van Baybasin tegen Demmink had als inzet de eis dat Demmink zich zou onthouden van verdere bemoeienis met de gevangene Baybasin. In zijn pleidooi (pleitnotities PHBakker Schut Word doc.) komt mr. Bakker Schut nu ter zake. Kort samengevat zei hij:
Lees verder »

Illustratie: Hüseyin Baybasin

Daarop nam mr. Bakker Schut het woord. Zijn pleidooi staat hier: pleitnotities PHBakker Schut (Word doc.) Kort samengevat zei hij het volgende:

Edelachtbare heer Voorzieningenrechter,
Lees verder »

illustratie: Hüseyin Baybasin

Op 19 juni j.l. diende het kort geding van Baybasin tegen de Staat der Nederlanden, tegen mr. Joris Demmink, tegen advocaat generaal mr. M. Kolkert en tegen de directeur van het gevangeniswezen mr. Gijs J.M. Wouters. Inzet was een verbod op verdere bemoeienis van Demmink c.s. met de tot levenslang veroordeelde Koerd Huseyin Baybasin. Aan het woord kwam eerst de verdedigster van Baybasin, mr. Adèle van der Plas. In haar pleidooi, pleitnotities AGvdPlas (Word doc.), ging zij uit van de aangifte (pdf). Deze is gebaseerd op het zgn. Aanvullend Rapport, een Turks overheidsrapport van januari 2007. Kort samengevat zei ze het volgende:

Edelachtbare heer Voorzieningenrechter,
Lees verder »

Op 13 mei 2003 werd Fons Spooren, algemeen directeur van de Eindhovense voetbalclub PSV, gearresteerd en daarop onmiddellijk door PSV ontslagen. Begin juni maakte het OM bekend, dat Spooren seropositief was. Hij werd daarop aangeklaagd, niet alleen wegens ontucht met minderjarige jongens, maar ook wegens zware mishandeling. Op 19 juli 2005 werd hij door het Hof van ’s Hertogenbosch in hoger beroep vrijgesproken voor het laatst genoemde delict, waarbij hij tevens een strafverlaging kreeg, omdat met het bekendmaken van zijn HIV-besmetting de persoonlijke levenssfeer van Spooren was geschonden. Hij werd door het HOF veroordeeld tot 15 maanden, waarvan 5 voorwaardelijk. Het OM ging in cassatie, maar het beroep werd op 13 maart 2007 door de Hoge Raad verworpen. Tot zover het rookgordijn.
Lees verder »

Op 5 juni 2003 meldde NOVA dat de directeur van PSV, Fons Spooren, was gearresteerd wegens seks met minderjarige jongens, die hij zou hebben ontmoet in het Anne Frank plantsoen in Eindhoven. Spooren was seropositief, daarom had het OM besloten om deze gegevens naar buiten te brengen.

Op 18 juni verklaarde Henk Krol, hoofdredacteur van de Gay Krant, in NOVA, dat er vanuit het Anna Frankplantsoen seksfeesten werden georganiseerd in Weert en dat daar minderjarige jongens uit het Oostblok werden misbruikt. En op 15 juli meldde Henk Krol in NOVA, dat justitie al in 1995 onderzoek deed naar jongensprostitutie in Eindhoven en Weert, maar dat het onderzoek later weer was stopgezet. Volgens de jongens uit het plantsoen zouden er ook “hoge omes” van politie en justitie betrokken zijn bij de seksfeesten.
Lees verder »