Archief
Artikelen

Archief van de categorie ‘Baybasin’

illustratie: Hüseyin Baybasin

Uit het persbericht van de advocaten bleek dat Baybasin een klacht zal indienen tegen het besluit van het OM om Demmink niet te vervolgen. Het gaat daarbij om een procedure op grond van artikel 12 van afdeling 4 van de Algemene Bepalingen van het Wetboek van Strafvordering.
Lees verder »

illustratie: Hüseyin Baybasin

Op zondag j.l. verscheen op internet een persbericht van de advocaten van Baybasin. Daaruit bleek dat het Landelijk Parket geen enkel onderzoek had verricht naar de bewijzen die de advocaten hadden aangeboden. Het OM suggereerde zelfs dat het geheime Turkse regeringsrapport een vervalsing was! De advocaten waren daar boos over en Baybasin zal een klacht indienen tegen het besluit om Demmink niet te vervolgen. De gevestigde pers schreef daar echter met geen woord over.
Lees verder »

illustratie: Hüseyin Baybasin

Naar aanleiding van de aangifte van Baybasin tegen Demmink heeft de Rijksrecherche een oriënterend onderzoek verricht. Wat dat is, mag Joost weten, want deze term komt volstrekt niet voor in ons Wetboek van Strafvordering. Maar dank zij de openheid die de advocaten van Baybasin betrachten, valt er nu toch wat licht op deze duistere juridische term.
Lees verder »

illustratie: Hüseyin Baybasin

De advocaten van Baybasin hebben vandaag een persbericht doen uitgaan, waaruit blijkt dat Baybasin een klacht zal indienen bij het Gerechtshof van Den Haag tegen het besluit van het OM om Joris Demmink niet te vervolgen.

PERSBERICHT d.d. 15 juli 2007

Strafrechtelijke aangifte van Baybasin tegen de Secretaris Generaal van Justitie cs.
Lees verder »

illustratie: Hüseyin Baybasin

Op de website van het Openbaar ministerie verscheen gisteren het volgende bericht:

Geen strafrechtelijk onderzoek na aangifte namens Baybasin
13 juli 2007
Lees verder »

illustratie: Hüseyin Baybasin

In mei 2004 werd de vastgoedmagnaat Willem Endstra vermoord. Op 3 maart 2007 stond in het NRC een artikel over de manier waarop de daders werden gepakt, namelijk door de bemiddeling van een geschorste Turkse tolk. De journalist Jan Meurs noemt hem Ahmed Celik, maar hij heet Tayar Cetinkaya. Hij werd in 2005 als tolk geschorst omdat de AIVD had ontdekt dat hij gegevens lekte naar de Turkse autoriteiten. Op 5 maart 2007 schreef Jan Meurs nog een artikel over hem, dat aldus eindigt: “Uit een aantal documenten die in het bezit zijn van NRC Handelsblad, blijkt dat de eerste beschuldigingen in de richting van tolk teruggaan naar 1998 en betrekking hebben op het justitieel onderzoek naar de voor moord en drugshandel veroordeeld Turkse koerd Hüseyin Baybasin.”
Lees verder »

illustratie: Hüseyin Baybasin

Nu het kort geding is verloren door Baybasin en gewonnen door de Staat en Demmink c.s., wordt ook duidelijk hoe onze media zich gedragen. Over de zedenmisdrijven van Joris Demmink mag niet teveel worden gepubliceerd, dat bleek al in 2003. Zowel de Panorama als de Gay Krant kregen toen een publicatieverbod. Daarom zijn hun lippen nu verzegeld. Maar is deze situatie niet een beetje in strijd met onze grondwet?
Lees verder »

Illustratie: Hüseyin Baybasin

Gisteren, 25 juni 2007, heeft mr. R.J. Paris vonnis gewezen in het kort geding van Baybasin tegen de Staat, mr. J. Demmink, mr. M. Kolkert en Mr. Gijs J.M. Wouters. Baybasin eiste daarin ten eerste dat de gedaagden zich zullen onthouden van iedere bemoeienis met zijn (rechts)positie, in ieder geval totdat beslist zal zijn op de aangifte van Baybasin tegen Demmink. Ten tweede eiste Baybasin dat het hem in beginsel zal worden toegestaan om in redelijke mate contacten te onderhouden met vertegenwoordigers van de media over zijn veroordeling en over zijn aangifte tegen Demmink.
Lees verder »

illustratie: Hüseyin Baybasin

Nadat de advocaten van Baybasin hun eis in kort geding hadden toegelicht, was het woord aan de verdediging, de landsadvocaat E. Daalder. En er was echter een ding dat werd gemist in zijn betoog: In elke gevangenis hangen overal camera’s. Waarom toonde de landsadvocaat niet even de beelden van het omstreden bezoek? Dan had iedereen kunnen zien of Advocaat Generaal Kolkert, die nu als taak heeft om Baybasin financieel te plukken, zich wel of niet in het gezelschap van Demmink en Wouters bevond toen de Penitentiaire Inrichting te Alphen aan de Rijn op 12 april met “hoog bezoek” werd vereerd.
Lees verder »

illustratie: Hüseyin Baybasin

Het kort geding van Baybasin tegen Demmink had als inzet de eis dat Demmink zich zou onthouden van verdere bemoeienis met de gevangene Baybasin. In zijn pleidooi (pleitnotities PHBakker Schut Word doc.) komt mr. Bakker Schut nu ter zake. Kort samengevat zei hij:
Lees verder »

Recente reacties