Archief
Artikelen

Archief van de categorie ‘Baybasin’

illustratie: Hüseyin Baybasin

Op de website van het Openbaar ministerie verscheen gisteren het volgende bericht:

Geen strafrechtelijk onderzoek na aangifte namens Baybasin
13 juli 2007
Lees verder »

illustratie: Hüseyin Baybasin

In mei 2004 werd de vastgoedmagnaat Willem Endstra vermoord. Op 3 maart 2007 stond in het NRC een artikel over de manier waarop de daders werden gepakt, namelijk door de bemiddeling van een geschorste Turkse tolk. De journalist Jan Meurs noemt hem Ahmed Celik, maar hij heet Tayar Cetinkaya. Hij werd in 2005 als tolk geschorst omdat de AIVD had ontdekt dat hij gegevens lekte naar de Turkse autoriteiten. Op 5 maart 2007 schreef Jan Meurs nog een artikel over hem, dat aldus eindigt: “Uit een aantal documenten die in het bezit zijn van NRC Handelsblad, blijkt dat de eerste beschuldigingen in de richting van tolk teruggaan naar 1998 en betrekking hebben op het justitieel onderzoek naar de voor moord en drugshandel veroordeeld Turkse koerd Hüseyin Baybasin.”
Lees verder »

illustratie: Hüseyin Baybasin

Nu het kort geding is verloren door Baybasin en gewonnen door de Staat en Demmink c.s., wordt ook duidelijk hoe onze media zich gedragen. Over de zedenmisdrijven van Joris Demmink mag niet teveel worden gepubliceerd, dat bleek al in 2003. Zowel de Panorama als de Gay Krant kregen toen een publicatieverbod. Daarom zijn hun lippen nu verzegeld. Maar is deze situatie niet een beetje in strijd met onze grondwet?
Lees verder »

Illustratie: Hüseyin Baybasin

Gisteren, 25 juni 2007, heeft mr. R.J. Paris vonnis gewezen in het kort geding van Baybasin tegen de Staat, mr. J. Demmink, mr. M. Kolkert en Mr. Gijs J.M. Wouters. Baybasin eiste daarin ten eerste dat de gedaagden zich zullen onthouden van iedere bemoeienis met zijn (rechts)positie, in ieder geval totdat beslist zal zijn op de aangifte van Baybasin tegen Demmink. Ten tweede eiste Baybasin dat het hem in beginsel zal worden toegestaan om in redelijke mate contacten te onderhouden met vertegenwoordigers van de media over zijn veroordeling en over zijn aangifte tegen Demmink.
Lees verder »

illustratie: Hüseyin Baybasin

Nadat de advocaten van Baybasin hun eis in kort geding hadden toegelicht, was het woord aan de verdediging, de landsadvocaat E. Daalder. En er was echter een ding dat werd gemist in zijn betoog: In elke gevangenis hangen overal camera’s. Waarom toonde de landsadvocaat niet even de beelden van het omstreden bezoek? Dan had iedereen kunnen zien of Advocaat Generaal Kolkert, die nu als taak heeft om Baybasin financieel te plukken, zich wel of niet in het gezelschap van Demmink en Wouters bevond toen de Penitentiaire Inrichting te Alphen aan de Rijn op 12 april met “hoog bezoek” werd vereerd.
Lees verder »

illustratie: Hüseyin Baybasin

Het kort geding van Baybasin tegen Demmink had als inzet de eis dat Demmink zich zou onthouden van verdere bemoeienis met de gevangene Baybasin. In zijn pleidooi (pleitnotities PHBakker Schut Word doc.) komt mr. Bakker Schut nu ter zake. Kort samengevat zei hij:
Lees verder »

Illustratie: Hüseyin Baybasin

Daarop nam mr. Bakker Schut het woord. Zijn pleidooi staat hier: pleitnotities PHBakker Schut (Word doc.) Kort samengevat zei hij het volgende:

Edelachtbare heer Voorzieningenrechter,
Lees verder »

illustratie: Hüseyin Baybasin

Op 19 juni j.l. diende het kort geding van Baybasin tegen de Staat der Nederlanden, tegen mr. Joris Demmink, tegen advocaat generaal mr. M. Kolkert en tegen de directeur van het gevangeniswezen mr. Gijs J.M. Wouters. Inzet was een verbod op verdere bemoeienis van Demmink c.s. met de tot levenslang veroordeelde Koerd Huseyin Baybasin. Aan het woord kwam eerst de verdedigster van Baybasin, mr. Adèle van der Plas. In haar pleidooi, pleitnotities AGvdPlas (Word doc.), ging zij uit van de aangifte (pdf). Deze is gebaseerd op het zgn. Aanvullend Rapport, een Turks overheidsrapport van januari 2007. Kort samengevat zei ze het volgende:

Edelachtbare heer Voorzieningenrechter,
Lees verder »

illustratie: Hüseyin Baybasin

Op 27 maart 1998 werd Baybasin in Lieshout gearresteerd. Dat was tijdens het eerste kabinet Kok (1994-1998). Winnie Sorgdrager was toen minister van Justitie en Joris Demmink had reeds een hoge functie bij Justitie, hij was directeur-generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken.
Lees verder »

Op 3 november 1996 vond bij Susurluk in Turkije een ongeval plaats, waarbij een gepantserde Mercedes crashte. Drie inzittenden werden gedood: de hoogste politiefunctionaris Huseyin Kocadag , de voortvluchtige crimineel Abdullah Catli, leider van de Grijze Wolven en lid van Gladio, en zijn vriendin Gonca Us. Een vierde inzittende werd zwaar gewond: Sedat Bucak, een parlementslid uit Turks Koerdistan en lid van de Partij van het Juiste Pad. Deze rechtse partij, onder leiding van mevrouw Tansu Çiller, bestreed de PKK.
Lees verder »

Recente reacties