Archief
Artikelen

Archief van de categorie ‘Baybasin’

Op de website van het Ministerie van Justitie verscheen op 6 juni dit bericht: “Op uitnodiging van de Turkse minister van Justitie Mehmet Ali Şahin brengen minister Hirsch Ballin en staatssecretaris Albayrak van Justitie een werkbezoek aan Turkije. Behalve met de minister van Justitie Şahin staat in Ankara (op 11 en 12 juni) een ontmoeting met de minister van Binnenlandse Zaken Beşir Atalay op het programma. Onderwerpen die aan bod komen zijn eergerelateerd geweld, samenwerking op het gebied van terugkeer, illegale migratie, mensenhandel en databescherming.”
Lees verder »

Baybasin 07
(illustratie Huseyin Baybasin)

We hebben reeds gezien dat de Turkse tapvervalser na de arrestatie en berechting van zijn baas Ferruh Tankuş last kreeg van zijn geweten. Toen hij werd benaderd door de journalist Kazmali, wilde hij wel praten. De reden die hij daar zelf voor geeft, is dat hij een fan van Kazmali is. Zijn identiteit moest echter geheim blijven. Nadat Kazmali zijn verklaring had gepubliceerd in zijn krant, de Yalova Cizgi, kwam er een Hollander vragen of hij hem mocht spreken. Deze agent heeft toegestemd en tegenover Langendoen verklaarde hij nog meer, dan tegenover Kazmali. We mogen vermoeden dat dit komt omdat de publicatie van Kazmali voor hem geen negatieve gevolgen heeft gehad. Hij wordt getuige X2 genoemd.
Lees verder »

Baybasin 05
(illustratie Huseyin Baybasin)

Naar aanleiding van het verhaal van de Turkse tapvervalser, vroeg Dick zich af waarom deze man zo gemakkelijk aan de praat te krijgen was. Deze vraag wordt door hem zelf duidelijk beantwoord. In het Klachtschrift van mr. Adèle van der Plas namens Baybasin, wegens het niet vervolgen van Demmink, Hillenaar en consorten, wordt deze Turkse agent X2 genoemd. Over hem zegt het Klachtschrift het volgende:
Lees verder »


(Illustratie: Huseyin Baybasin
Bij het beroep in cassatie van Baybasin in oktober 2003 verklaarde de Hoge Raad: “Dat Nederland geen controle zou hebben over het functioneren van de tapkamers doordat er in Nederland geen kennis bestaat van de uit Israël afkomstige software is, voor zover dit al juist zou zijn, onvoldoende om aan te nemen dat er met telefoontaps is gemanipuleerd.” Deze redenering gaat volkomen voorbij aan het probleem! Er worden in Nederland 1.700 telefoons per dag getapt en niemand weet wat er met die gesprekken gebeurt!

In het geval van Baybasin is inmiddels duidelijk wat er is gebeurd. De Turkse journalist Burhan Kazmali heeft de politieagent opgespoord die verantwoordelijk was voor die geluidsbanden. Langendoen heeft in Istanbul niet alleen met Burhan Kazmali gesproken, maar ook met deze Turkse politieagent. In zijn rapport vertelt Langendoen:
Lees verder »

Elke dag worden er in Nederland bijna 1.700 telefoons getapt. In de VS zijn dat er slechts 2.208 per jaar! Baybasin werd in 2002 veroordeeld tot levenslang, uitsluitend op telefoontaps. Volgens de verdediging was er met die taps geknoeid, maar het Hof ’s Hertogenbosch hield slechts rekening met het ordeel van een “deskundige” van het NFI, die alleen maar naar de banden had geluisterd. Een technisch onderzoek heeft het NFI niet verricht. Op de website Geen Onschuldigen Vast staat een Zwartboek, waaruit blijkt hoe “deskundig” het NFI soms te werk gaat.
Lees verder »


illustratie: Hüseyin Baybasin

Op maandag 2 juni verscheen op verscheidene nieuws-sites het bericht dat Baybasin opnieuw de strafrechtelijke vervolging had geëist van Secretaris Generaal van Justitie Joris Demmink en de Bredase hoofdofficier Hugo Hillenaar. De Telegraaf bracht het nieuws om kwart voor 12 en rond 1 uur verscheen er een korter bericht op Nu.nl. Het AD was vervolgens weer iets uitgebreider en ook de Pers voegde iets toe. De Volkskrant en de Trouw brachten het bericht eveneens, Elsevier en zelfs het Reformatorisch Dagblad deden mee. Maar waar bleef het NRC? Wonderlijk dat deze Slijpsteen voor de Geest niet reageert op mijn Google-opdracht. Hebben zij het bericht overgeslagen? Uit goed fatsoen of uit gêne? Of is het niet belangrijk genoeg?
Lees verder »


illustratie: Hüseyin Baybasin

Het Rapport Langendoen (pdf) citeert herhaaldelijk uit de beëdigde vertaling van het Turkse “EK Rappor” (bron 2.7 en 2.8). Dit “EK Rappor” is een document van de Turkse overheid. Het is opgesteld ter aanvulling op een veel groter onderzoek, dat eind jaren ’90 in Turkije werd gehouden naar aanleiding van het Susurluk-ongeval, waarbij vier inzittenden van een Mercedes verongelukten: een topfunctionaris van de Turkse politie, een parlementslid van de rechtse regeringspartij “het Juiste Pad” van mevrouw Tansu Çiller, een voortvluchtige topcrimineel en zijn vriendin. Door dit ongeval werd de band tussen de Turkse politici en criminelen zichtbaar.
Lees verder »

De belangrijkste bron voor het onderzoek in het Rapport Langendoen (pdf) is de Turkse journalist Burhan Kazmali. Als ervaren rechercheur vraagt Langendoen zich daarom eerst af, of deze bron wel betrouwbaar is, of dat Kazmali een Turkse versie is van P.R. de Vries. Daarom heeft hij eerst navraag gedaan naar Kazmali bij een Nederlandse onderzoeksjournalist van het Vara televisie programma Zembla, de heer Sinan Can, die van Turkse afkomst is. In maart 2007 heeft Zembla Kazmali bezocht voor een reportage over zijn onderzoek naar de zaak Baybasin. Dit materiaal is echter nooit in Nederland uitgezonden. Sinan Can kent Kazmali en hij heeft in een e-mail aan Langendoen verteld wat hij weet van Kazmali.
Lees verder »


Production of sick regime, H. Baybasin (EBI 2002)

Dat Huseyin Baybasin graag schildert, dat wist u misschien nog niet, maar verder is hij bij de meeste lezers van BOUblog wel bekend. Baybasin werd eind jaren ’90 in Nederland gearresteerd en veroordeeld tot levenslang, wegens criminele organisatie, het aanzetten tot moorden en het organiseren van heroïnesmokkel in Turkije. Hij heeft zelf echter altijd volgehouden dat hij het slachtoffer is van een complot, gesmeed door de internationale inlichtingendiensten en hoge politici in Turkije, die Secretaris Generaal Joris Demmink chanteerden met zijn pedofiele praktijken.

Maar wie is Langendoen?
Lees verder »

In het kader van de zaak Baybasin, staat op BOUblog reeds een documentaire over de Turkse tolk Sibel Edmonds: Killing the Messenger. Onlangs is Edmonds nog verder naar buiten getreden en haar verhaal werpt een wonderlijk licht op de zaak Baybasin. Laten we beginnen bij het begin.
Lees verder »

Recente reacties