Archief
Artikelen

Archief van de categorie ‘Baybasin’

Baybasin 01
(illustratie: Huseyin Baybasin)

In het Rapport Langendoen staat het volgende:

“Op 11 januari 2008 sprak ik met de hulp van een tolk met Yavuz YavuztÜrk, geboren op 6 april 1965 te Solhan. De heer Yavuz vertelde mij dat hij als verdachte gedetineerd is geweest in verband met de moord op ene heer Öge. Dat hij in dat onderzoek door een speciaal team uit Ankara gedurende vele weken is gemarteld. De marteling zou volgens hem zijn uitgeoefend omdat er vanuit Nederland gezegd zou zijn dat hij de moord in opdracht van de heer Baybasin zou hebben gepleegd.
Lees verder »

(illustratie: Huseyin Baybasin)

De heroïnehandelaar Nuri Korgut zat sinds 9 januari 1998 in de gevangenis van Istanbul, waar men hem probeerde te laten verklaren dat hij in opdracht handelde van Baybasin. Baybasin zelf werd op 27 maart 1998 in Lieshout gearresteerd. Om iemand levenslang achter de tralies te krijgen, is een poging tot smokkel van 20 kilo heroïne echter niet voldoende. Baybasin moest worden veroordeeld als gevaarlijke topcrimineel! Men laat hem daartoe vervolgens een onopgeloste moord plegen. Onze brave Turkse tapvervalser zorgt voor het bewijs!

Op 9 november 1997, om 16.25 uur, werd in Istanbul in een theetuin Sadik Suleyman Öge doodgeschoten. Dit wordt feit 1 in de tenlastelegging:
Lees verder »


(illustratie: Huseyin Baybasin)

Om Baybasin achter de tralies te krijgen, zijn valse telefoontaps niet voldoende. Er moeten ook wat misdaden in scène worden gezet. In Nederland was de organisatie in handen van officier van justitie mr. H.M.P. Hillenaar en de uitvoering lag bij het IRT Noord en Oost Nederland. In Turkije lag de organisatie bij Ferruh Tankus, de toenmalige chef van de narcotica-brigade. De eerste “misdaad” van Baybasin, die in de stukken feit 4 wordt genoemd, was een heroïnesmokkel. Twee Roemenen, Ilie Priescu en zijn maat, werden op 9 januari 1998 aan de grens van Erdine in Turkije gepakt met ruim 2 kilo heroïne. Die hadden ze gekocht in Istanbul, bij Nuri Korkut. Maar wat heeft dat te maken met Baybasin? Die verbleef immers in Nederland?
Lees verder »

Op de website van het Ministerie van Justitie verscheen op 6 juni dit bericht: “Op uitnodiging van de Turkse minister van Justitie Mehmet Ali Şahin brengen minister Hirsch Ballin en staatssecretaris Albayrak van Justitie een werkbezoek aan Turkije. Behalve met de minister van Justitie Şahin staat in Ankara (op 11 en 12 juni) een ontmoeting met de minister van Binnenlandse Zaken Beşir Atalay op het programma. Onderwerpen die aan bod komen zijn eergerelateerd geweld, samenwerking op het gebied van terugkeer, illegale migratie, mensenhandel en databescherming.”
Lees verder »

Baybasin 07
(illustratie Huseyin Baybasin)

We hebben reeds gezien dat de Turkse tapvervalser na de arrestatie en berechting van zijn baas Ferruh Tankuş last kreeg van zijn geweten. Toen hij werd benaderd door de journalist Kazmali, wilde hij wel praten. De reden die hij daar zelf voor geeft, is dat hij een fan van Kazmali is. Zijn identiteit moest echter geheim blijven. Nadat Kazmali zijn verklaring had gepubliceerd in zijn krant, de Yalova Cizgi, kwam er een Hollander vragen of hij hem mocht spreken. Deze agent heeft toegestemd en tegenover Langendoen verklaarde hij nog meer, dan tegenover Kazmali. We mogen vermoeden dat dit komt omdat de publicatie van Kazmali voor hem geen negatieve gevolgen heeft gehad. Hij wordt getuige X2 genoemd.
Lees verder »

Baybasin 05
(illustratie Huseyin Baybasin)

Naar aanleiding van het verhaal van de Turkse tapvervalser, vroeg Dick zich af waarom deze man zo gemakkelijk aan de praat te krijgen was. Deze vraag wordt door hem zelf duidelijk beantwoord. In het Klachtschrift van mr. Adèle van der Plas namens Baybasin, wegens het niet vervolgen van Demmink, Hillenaar en consorten, wordt deze Turkse agent X2 genoemd. Over hem zegt het Klachtschrift het volgende:
Lees verder »


(Illustratie: Huseyin Baybasin
Bij het beroep in cassatie van Baybasin in oktober 2003 verklaarde de Hoge Raad: “Dat Nederland geen controle zou hebben over het functioneren van de tapkamers doordat er in Nederland geen kennis bestaat van de uit Israël afkomstige software is, voor zover dit al juist zou zijn, onvoldoende om aan te nemen dat er met telefoontaps is gemanipuleerd.” Deze redenering gaat volkomen voorbij aan het probleem! Er worden in Nederland 1.700 telefoons per dag getapt en niemand weet wat er met die gesprekken gebeurt!

In het geval van Baybasin is inmiddels duidelijk wat er is gebeurd. De Turkse journalist Burhan Kazmali heeft de politieagent opgespoord die verantwoordelijk was voor die geluidsbanden. Langendoen heeft in Istanbul niet alleen met Burhan Kazmali gesproken, maar ook met deze Turkse politieagent. In zijn rapport vertelt Langendoen:
Lees verder »

Elke dag worden er in Nederland bijna 1.700 telefoons getapt. In de VS zijn dat er slechts 2.208 per jaar! Baybasin werd in 2002 veroordeeld tot levenslang, uitsluitend op telefoontaps. Volgens de verdediging was er met die taps geknoeid, maar het Hof ’s Hertogenbosch hield slechts rekening met het ordeel van een “deskundige” van het NFI, die alleen maar naar de banden had geluisterd. Een technisch onderzoek heeft het NFI niet verricht. Op de website Geen Onschuldigen Vast staat een Zwartboek, waaruit blijkt hoe “deskundig” het NFI soms te werk gaat.
Lees verder »


illustratie: Hüseyin Baybasin

Op maandag 2 juni verscheen op verscheidene nieuws-sites het bericht dat Baybasin opnieuw de strafrechtelijke vervolging had geëist van Secretaris Generaal van Justitie Joris Demmink en de Bredase hoofdofficier Hugo Hillenaar. De Telegraaf bracht het nieuws om kwart voor 12 en rond 1 uur verscheen er een korter bericht op Nu.nl. Het AD was vervolgens weer iets uitgebreider en ook de Pers voegde iets toe. De Volkskrant en de Trouw brachten het bericht eveneens, Elsevier en zelfs het Reformatorisch Dagblad deden mee. Maar waar bleef het NRC? Wonderlijk dat deze Slijpsteen voor de Geest niet reageert op mijn Google-opdracht. Hebben zij het bericht overgeslagen? Uit goed fatsoen of uit gêne? Of is het niet belangrijk genoeg?
Lees verder »


illustratie: Hüseyin Baybasin

Het Rapport Langendoen (pdf) citeert herhaaldelijk uit de beëdigde vertaling van het Turkse “EK Rappor” (bron 2.7 en 2.8). Dit “EK Rappor” is een document van de Turkse overheid. Het is opgesteld ter aanvulling op een veel groter onderzoek, dat eind jaren ’90 in Turkije werd gehouden naar aanleiding van het Susurluk-ongeval, waarbij vier inzittenden van een Mercedes verongelukten: een topfunctionaris van de Turkse politie, een parlementslid van de rechtse regeringspartij “het Juiste Pad” van mevrouw Tansu Çiller, een voortvluchtige topcrimineel en zijn vriendin. Door dit ongeval werd de band tussen de Turkse politici en criminelen zichtbaar.
Lees verder »