Archief
Artikelen

Archief van de categorie ‘Baybasin’

Naar aanleiding van de beschikking van het Hof den Bosch die het OM beveelt om Joris D. strafrechtelijk te vervolgen, heeft Myra een gesprek gevoerd met mr. Baybasin. Volgens hem gaat alle eer naar deze drie rechters, maar vooral naar mr. Adèle van der Plas. Zij verdedigt niet alleen hem, maar ook de twee Turkse mannen die zeggen dat ze als kind door Joris D. zijn verkracht en andere slachtoffers van kindermisbruik door Joris D.. Dit alles doet ze belangeloos en gratis!
Lees verder »


Illustratie: Hüseyin Baybasin

Dank zij de beschikkingen van het Hof den Bosch dat er een strafrechtelijk onderzoek moet komen naar de verkrachting van twee minderjarige jongens in Turkije in de jaren ’90, is er nu eindelijk een zaak Joris D.! De vraag is echter of het OM beschikt over voldoende zelfreinigend vermogen om de beerput rond deze verdachte pensionado schoon te spoelen. Er kleven immers nog andere smetten aan deze voormalige top-ambtenaar. In 2007 heeft Baybasin uitgebreid aangifte gedaan. Het ging niet slechts om verkrachting van kinderen, maar ook om wederrechtelijke vrijheidsberoving en deelname aan een criminele organisatie, dit alles als ambtsmisdrijf. De Rijksrecherche heeft daarop een oriënterend onderzoek gedaan.
Lees verder »

Vandaag is mr. Hüseyin Baybasin jarig. Tebrikler, mr. Baybasin, van harte gefeliciteerd! Voor zijn verjaardag zou ik hem graag een bos bloemen geven, maar het enige wat ik hem kan schenken is aandacht. Baybasin zit al sinds 1995 gevangen in Nederland en zijn onschuld staat als een paal boven water. Er ligt sinds 18 april 2011 een herzieningsverzoek bij de Hoge Raad, maar de AG doet een diepgaand onderzoek naar die paal, die dus boven water staat! Daarom zit mr. Baybasin nog steeds in de gevangenis. Mocht u nog een kerstpostzegel over hebben, stuur hem dan een kaartje.
Lees verder »

Gisteren belde Baybasin met Myra vanuit de gevangenis in Veenhuizen. Deze Koerdische vredesactivist vecht al vele jaren voor zijn recht. Hij is veroordeeld tot levenslang op grond van welbewust door het OM vervalste bewijzen! Na bijna 19 jaar onrechtmatige gevangenschap in Nederland kan men hem onmogelijk nog recht doen! Zelfs als hij nu in vrijheid wordt gesteld met een riante schadevergoeding, dan nog kan dit het leed dat hem is aangedaan nooit meer ongedaan maken. Zijn leven ging voorbij in gevangenschap. Maar Baybasin begrijpt dat zijn recht ook ons recht is. Hij vecht daarom niet voor zichzelf, maar voor het behoud van de beschaafde rechtsstaat!
Lees verder »

Stel dat je in Nederland wordt veroordeeld op grond van valse bewijzen. Als je dat kunt bewijzen, dan kan de zaak ter herziening worden voorgelegd aan de Hoge Raad. Er moet dan sprake zijn van een nieuw feit. Louis Hagemann is in 2005 tot levenslang veroordeeld voor moord en doodslag, waarbij het bewijs vrijwel alleen bestond uit de verklaring van een ex-vriendin. Later vertelde deze “dame” aan drie van haar minnaars dat ze daarover had gelogen om Hagemann ‘er bij te naaien’! Wat vals! Advocaat-generaal Hofstee heeft de Hoge Raad echter geadviseerd het herzieningsverzoek in de zaak Hagemann af te wijzen! Dat Renetta loog, was volgens hem geen nieuw feit.
Lees verder »

Gisteren heeft Myra gebeld met Baybasin, die is overgeplaatst naar Veenhuizen. Deze gevangenis is in vele opzichten beter dan die in Nieuwegein. Er staan geen muren omheen, voor het eerst in 18 jaar kan Baybasin genieten van het uitzicht. Ook zijn de bewakers beleefd en vriendelijk, in de gevangeniswinkel is meer gezonde voeding te koop en Baybasin mag vaker naar buiten, hij krijgt meer frisse lucht. Maar het blijft natuurlijk wel een gevangenis, waartoe Baybasin op grond van vervalste telefoontaps tot levenslang is veroordeeld. Baybasin moet VRIJ!!!
Lees verder »

Eergisteren heeft Robert Hörchner weer een gesprek gevoerd met Myra, waarin ze samen een artikel bespraken dat is verschenen in Vrij Nederland van 28 september 2013. In dit artikel staan nieuwe feiten waaruit blijkt dat Hörchner ten onrechte strafrechtelijk is vervolgd en met opzet door Nederland aan Polen werd overgeleverd. Ook het artikel dat Hörchner in januari 2013 op Crimesite plaatste, werpt licht op de achtergrond van de onterechte vervolging van Hörchner. Om het nieuwe gesprek met Myra te volgen, is het wel belangrijk dat men de zaak goed begrijpt. Daarom gaan we terug naar zijn eerdere gesprek met Myra.
Lees verder »

Baybasin is onlangs verhuisd van Nieuwegein naar Veenhuizen. In het gevangenisjargon heet dat overgeplaatst, maar Baybasin heeft zelf om deze overplaatsing gevraagd. Zijn nieuwe adres is:
Mr. Hüseyin Baybasin
PI Veenhuizen, locatie Norgerhaven
Postbus 39
9330 AA NORG

Ook heeft Baybasin een nieuwe steun gevonden in Ton Hofstede van de website Het Haagse Complot. Hij heeft Baybasin opgezocht in de gevangenis en schrijft nu het ene artikel na het andere over de stinkende beerput bij Veiligheid en Justitie!
Lees verder »

Gisteravond heeft Baybasin weer gebeld met Myra. Het gesprek begon met de dood van de 23-jarige man die vorige week werd doodgestoken in de gevangenis van Nieuwegein, waar ook Baybasin zit opgesloten. Deze man zat op een afdeling waar twee mensen in een cel worden gestopt die is gebouwd voor een persoon. Op deze afdeling liepen de spanningen daarom hoog op! Daarna gaat het gesprek over de martelingen waaraan Baybasin zelf heeft blootgestaan gedurende zijn gevangenschap in Nederland.
Lees verder »

Gisteravond belde Baybasin weer met Myra en Myra vroeg hem onmiddellijk naar het bezoek van de twee “heren” die waren gestuurd door een minister en die Baybasin vroegen om het land te verlaten! Het bleek te gaan om de heren Visser en Majuhi van de Politie Utrecht, afdeling Vreemdelingenzaken. Zij waren voorzien van een document dat Baybasin alleen maar hoefde te tekenen. Toen Baybasin dat document wilde voorleggen aan zijn advocaat, bleek dat echter niet de bedoeling. Het was een overeenkomst uitsluitend tussen Baybasin en een minister! Baybasin weigerde om te tekenen, waarop de mannen vertrokken met het document! Voorlopig zit Baybasin nog in de gevangenis en hij zit daar niet te wachten op zijn vrijheid, maar op gerechtigheid!
Lees verder »