Archief
Artikelen

Update: 2 oktober, 8.00 uur.
Update: 6 oktober, 9.30 uur
Zoals alle volgers van Ton Hofstede weten, heeft Ton een dochtertje dat volgens hem in Turkije door de moeder (zijn ex) is ontvoerd en nu wordt gegijzeld en gemarteld. De ouders en de broer van zijn ex zijn volgens hem medeplichtig. Ton is behalve arts ook jurist. Om zijn dochtertje te redden uit de klauwen van zijn ex en haar familie, voert hij het ene proces na het andere. Het gaat hier duidelijk om een vechtscheiding. Ton is ooit opgeleid tot commando en een echte commando geeft zich nimmer gewonnen. Ton houdt van procederen en laat daarbij een breed spoor van juridische documenten achter, tot Kamervragen aan toe. Zelf ben ik een kinderpsychologe en familierecht juriste met wat ervaring in echtscheidings-bemiddeling. Ik lees die juridische documenten en een persoonlijk document van Ton vanuit deze invalshoek.

Ton zelf leest de juridische documenten op een andere manier: met achterdocht, woede en wrok. Kamervragen worden onjuist beantwoord, de minister liegt, documenten worden achtergehouden en ga zo maar door. De overheid blijkt volstrekt onbetrouwbaar, zowel in Turkije als in Nederland, waar het nog erger is dan in Turkije. De Nederlandse ambassade in Turkije heeft helemaal niets voor hem gedaan, de hele overheid blijkt corrupt en van een aanhanger van de VVD is Ton in korte tijd veranderd in een felle blogger tegen de liegende en corrupte overheid. Hij wil zijn dochter terug, maar hij ziet niet in dat zijn eigen gedrag dit nu vrijwel onmogelijk heeft gemaakt.

Laten we deze casus maar eens bekijken op grond van wat ik daarover heb gevonden op internet:

A: Anno 2012: Not Without My Daughter door Ton Hofstede. Introductie van 15 pagina’s met daarin een lijst van arrestaties en rechtszaken, gevolgd door een verhaal over zijn training als commando en zijn liefde voor zijn dochter.

B: 17 september 2013: Hoger Beroep in Kort Geding ingesteld door Ton Hofstede [appelant 1], zijn broer en hun vader, op een vonnis in Kort Geding dat was aangespannen door zijn ex [geïntimeerde] wegens laster en smaad op internet. Vonnis: Zaak door Ton verloren.

C: 14 maart 2014: Kamervragen: Vragen namens het lid Voordewind (ChristenUnie) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over consulaire bijstand aan een Nederlandse vader (ingezonden 3 maart 2014). Antwoord van Minister Timmermans (Buitenlandse Zaken) (ontvangen 14 maart 2014)

D: 2 november 2015: Rapport Nationale Ombudsman: CONCLUSIE: De klacht over de onderzochte gedraging van de minister van Buitenlandse Zaken te Den Haag is niet gegrond.

Er lopen ook nog vijf strafzaken in Hoger Beroep in Turkije, wegens poging tot ontvoeren van het dochtertje, bedreiging, smaad, laster en schending van privacy. Ton heeft ook in Nederland nog procedures gevoerd om het gezag over zijn dochtertje te krijgen, tot aan de Hoge Raad toe, maar tevergeefs. De casus ligt wat mij betreft duidelijk: dit is een uit de hand gelopen vechtscheiding, waarbij het dochtertje de inzet is. Volgens Ton is dat dochtertje door zijn ex gekidnapt! Nu wordt het gegijzeld en psychisch gemarteld, dus moet en zal hij het kind redden!

De eerste vraag bij een echtscheiding is: Wat zijn de huwelijks-voorwaarden? In geval van Ton blijkt het antwoord: geen, want hij was nooit gehuwd met zijn ex. Hij woonde sinds 2003 met haar samen in Nederland. Zij is arts, vaatchirurg en gepromoveerd, haar vader was Raadslid bij de Turkse Hoge Raad, maar hij is in of omstreeks 2011 overleden. Ton is arts, geboren in 1958 en in 2003 dus 45 jaar. Zijn ex is jonger, want in april 2005 kreeg ze een dochtertje. Ton heeft dat kind erkend, maar er was geen huwelijk of samenlevings-contract (notarieel huwelijk). De moeder kan dan bepalen of ze het ouderlijk gezag wil delen met de vader. Zij heeft daar niet voor gekozen, Ton had over het kind geen ouderlijk gezag! Dat blijkt uit B, het Hoger Beroep in Kort Geding en D: de Ombudsman, het staat duidelijk in beide stukken.

Op pagina 2 van het Rapport Ombudsman staat:

In 2011 heeft de vrouw de gezamenlijke dochter zonder toestemming van de verzoeker uit huis weggehaald en houdt haar sindsdien weg van verzoeker. Enkele dagen later is verzoeker door de Turkse politie, zonder aanleiding, in zijn eigen huis gearresteerd, waarbij hij gedwongen werd zijn huissleutels en al zijn bezittingen achter te laten. Sindsdien heeft hij geen enkel contact meer met zijn dochter gehad. Daarna is de relatie verbroken.

We zullen zien dat de door mij cursief gezette premissen onjuist zijn. Deze hele procedure berust dus op valse aannames!

Het nu volgende blijkt uit Rapport Ombudsman vanaf p. 9, Engelse tekst, afkomstig van de Turkse Nationale Ombudsman die door onze Ombudsman was ingeschakeld. Volgens de Turkse Ombudsman heeft Ton gelijk als hij zich beklaagt dat hij Turkije niet meer in mag, want hij heeft recht op omgang met zijn dochter. Maar het begint met een tijdslijn.

De ex van Ton werkte in Nederland als chirurg. In november 2009 ging zij met haar kind terug naar Turkije en hij ging aanvankelijk mee op een toeristenvisum. Officieel woonde hij nog in Nederland, maar hij kreeg een verblijfsvergunning. Op 17 juni 2011 kidnapte zijn ex het kind en hield het gegijzeld bij haar ouders, maar dat is klinkklare ONZIN! Ook deze Turkse Ombudsman heeft zich door Ton laten verleiden tot deze valse aannames. Zijn ex had van meet af aan als enige het ouderlijke gezag. Je eigen kind kidnap je niet, je neemt het gewoon mee! Zij had geen toestemming van Ton nodig om met haar dochtertje te vertrekken, desnoods naar Tokio of Timboektoe, maar in dit geval dus naar haar ouders, waar ze het kind niet gegijzeld hield, maar waar het logeerde bij opa en oma. Na twee weken, op 30 juni, is Ton door de politie uit de flat gezet waar ze samen woonden. Men mag dan aannemen dat die flat op haar naam stond, want anders doet de politie zoiets niet. Daarna kon zij met haar dochter terugkeren naar de flat, maar Ton eist zijn dochter terug!

Lees in dit verband A, het “boek” van p. 15 tot p. 30 over de manier waarop Ton deze uitzetting beleefde. Hij lijkt in dat verhaal extreem gehecht aan dat dochtertje, met een beschermingsdrift die nijgt naar bezitsdrang. Vervolgens, in het overzicht, is hij een aantal malen aangehouden en weer vrij gelaten, omdat hij zijn dochtertje stalkte. Hij heeft nog steeds een blanco strafblad, zo blijkt uit zijn laatste artikel op Het Haagse Complot, maar er lopen nog vijf strafzaken in hoger beroep tegen hem. Zie voor een lange lijst van al die malle rechtszaken vanaf p. 8 van dat “boek”.

Op 6 november 2012 ontdekte zijn ex dat op haar door Ton beheerde professionele websites een fotocollage van haarzelf, haar ouders en haar broer was geplaatst met daarboven de tekst ‘CHILD ABUSERS’. Via de website kon de bezoeker van de website er voor kiezen een e-mail te sturen, waarna zijn ex een e-mail ontving met de tekst ‘I vote against child abusers’. Daartegen heeft zijn ex in Nederland een kort geding aangespannen, wat ze heeft gewonnen, maar Ton ging in hoger beroep. Dat heeft hij verloren, hij moest alle laster tegen zijn ex verwijderen. (B: arrest Hoger Beroep Kort Geding).

Op 28 februari 2013 verliet Ton Turkije, om naar Nederland te gaan. Zijn weblog Het Haagse Complot bestond toen al, zijn eerste blog stamt van 1 januari 2013. Toen hij weer naar Turkije wilde om zijn dochtertje te zien, bleek hij geen visum meer te krijgen. De reden is dat hij vijf keer werd gearresteerd, omdat hij zijn dochtertje stalkte. Het Turkse Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft bezwaar aangetekend tegen afgifte van het inreisvisum, omdat hij de openbare orde in gevaar bracht. Ook is men bang voor kinderontvoering. (Ombudsman p. 4)

Op 18 september 2012 had de familierechter in Ankara beslist dat Ton het recht heeft op omgang met zijn dochter. Nadat zijn ex tweemaal beroep tegen deze uitspraak heeft ingesteld, heeft de Turkse Hoge Raad het omgangsrecht in een uitspraak van 23 december 2013 bevestigd. Maar omdat Ton Turkije niet meer in komt, kan hij dat omgangsrecht niet uitoefenen. Daarover ontstond een geharrewar tussen allerlei ministeries en instanties, dat tot op heden voortduurt. Op p. 11 van De Ombudsman staat hoe dit omgangsrecht is geregeld:

9) It is understood that in accordance with the decision no. xxx and docket no. xxx of the Ankara 6th Family Court, a personal relationship will be established between the joint child and the father (applicant) for 6 months at the first weekend of each month between 10:00 and 17:00 under the supervision of a psychologist; as from the 6th month, a relationship will be established for 1 year at the first weekend of each month between Saturday 10:00 and Sunday 17:00, on the birthday of the joint child, on Father’s Day, in the first week of the semester holiday and from July 1st to July 10th; after the completion of 1 year, a relationship will be established at the first weekend of each month between Saturday 10:00 and Sunday 17:00, on the birthday of the joint child, on Father’s Day, in the first week of the semester holiday and from July 1st to July 20th, and that it was decided that the father would be informed about the special occasions and education and health status of the joint child who had been legally placed under the guardianship of the mother, and the details of the decision concerned were approved as given in the paragraph 47.

Het gaat voorlopig dus om een zaterdag per maand van 10 tot 17 uur, onder supervisie van een psycholoog. Als dat een half jaar goed gaat, kan het omgangsrecht worden uitgebreid. De ex van Ton heeft zich heftig verzet tegen deze omgangsregeling, tot aan cassatie toe! Zij wil beslist niet dat haar dochter nog contact heeft met Ton. Uit het arrest B over laster en smaad van Ton op internet blijkt dat zijn ex hem in Turkije heeft beschuldigd van onder meer fysieke en geestelijke mishandeling, poging tot ontvoering van haar dochter, bedreigingen en incest. Dat hoeft natuurlijk niet allemaal waar te zijn, want tijdens een vechtscheiding zeggen mensen vaak de meest lelijke dingen over elkaar, maar ik weet uit eigen ervaring dat Ton geestelijk wreed kan zijn en graag dreigt, o.a. met rechtszaken en schending van mijn privacy.

Ton beweert echter dat het omgekeerd ligt: Hij wordt door zijn ex bedreigd en mishandeld. Daarbij gijzelt en mishandelt deze moeder volgens hem ook het kind! Hij beweert dat zijn ex haar dochter (emotioneel) misbruikt en dat zij paranoïde psychotisch is. Ton heeft naar eigen beleving kennelijk RECHT op zijn dochtertje, dat kind heeft hem nodig, hij moet haar beschermen tegen haar moeder, haar oom en haar opa en oma. Maar laten we even teruggaan naar het begin: zij heeft als enige ouder het gezag over het kind. Ze kan dat kind niet ontvoeren of gijzelen, dat is echt ONMOGELIJKE ONZIN. Het is zoiets als het stelen van je eigen portemonnee. En ze probeert Ton uit haar leven weg te krijgen, het liefst naar Tokio of Timboektoe, maar Nederland mag ook… Zolang hij maar bij haar en haar dochter uit de buurt blijft.

Ton beklaagt zich nu al jaren in alle toonaarden en via vele rechtszaken dat zijn dochtertje is ontvoerd door de moeder, dat het door haar wordt gegijzeld en (geestelijk?) mishandeld. Ook klaagt hij bij alle instanties dat hij zijn dochter niet kan zien, omdat Turkije hem een inreisverbod heeft gegeven, terwijl de Turkse Hoge Raad hem toch het recht toekende op omgang met dat kind! Maar zijn gedrag gaat lijnrecht in tegen dit “belang”! Ton doet al een paar jaar alle mogelijke moeite om Turkije niet meer binnen te mogen, door zich intensief bezig te houden met de zaak Baybasin. Daar kan hij zich dan achter verschuilen! Want Ton houdt niet van gezichtsverlies, dus zegt hij dat hij alle rechtszaken altijd wint, maar dat is niet waar (even doorlezen tot en met de discussie). Hij mag Turkije niet meer in, omdat hij zijn ex en haar dochtertje stalkte, maar het is zoveel stoerder om te kunnen zeggen: ik mag Turkije niet meer in vanwege mijn bemoeienis met de zaak Baybasin!

Zit Baybasin Levenslang voor ‘VVD- Demmink-Kliek’: Ton Hofstede bij Steve Brown.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

18 Reacties op “Het dochtertje van Ton Hofstede”

 • Een verbijsterend verhaal Bou! wat mij betreft verdien je hiervoor de Pullizer-Prijs!

  • mr.drs.Bou:

   Dank je wel voor het compliment, Micha, maar ik heb de rest van je reactie gewist. Mijn probleem met Ton is niet jouw probleem met Ton, al gooit hij ons beiden steeds op dezelfde hoop.
   Dit artikel gaat over dat dochtertje en niet over de reeks van grieven die jij hebt tegen Ton. Je kunt die kwijt op je eigen website.

 • mr.drs.Bou:

  Dubbel ontvangen e-mail, urgentie hoog (!)

  Geachte Hoofdofficier Zandee,

  Hartelijk dank dat u mijn aangifte tegen Berkenbosch en Kat in behandeling hebt genomen. Dat haar bedreigingen geen loze woorden zijn is gebleken uit haar publicatie van vandaag.
  http://www.boublog.nl/2017/09/29/het-dochtertje-van-ton-hofstede/
  Ik wil dit graag als aanvullend bewijs inbrengen, evenals eventuele nadere te volgens smaadschriften en andere openbare commentaren en uitingen. Ik stuur het u tevens per aangetekende post. Verdachte nummer 1 stelt herhaaldelijk en uitvoerig familierecht-jurist en kinder-psychologe te zijn die willens en wetens handelt. Dit heeft als verzwarende omstandigheden te gelden. Zij behoort beter te weten. Ik zet dan ook in op de volle vier jaar gevangenisstraf.

  Graag verneem ik per omgaande van u over de behandeldatum van de zaak.

  Hoogachtend,
  met een handtekening van Ton

  Het vet is door mij gezet… Dat wordt dan volgens Ton 4 jaar brommen! Ach, we zien wel…

  • mr.drs.Bou:

   Geheugensteuntje:
   http://www.hethaagsecomplot.nl/20170525-nicole-zandee.htm

   Nicole Zandee (55) doet te weining. En te veel. Ze begon als hoofdofficier van justitie in Roermond. Specialiteit drugs. In 2010 ging ze naar Arnhem en sinds 01.09.2015 is ze de eerste vrouwelijke hoofdofficier in Den Bosch, als opvolger van Bart van Nieuwenhuizen die naar Den Haag is vertrokken. Bart deed ook al te weining. Aangiftes van mij tegen overheidscriminelen werden van tafel geveegd. En Nicole zet dat beleid voort. Dat is (zie Bart van N. en Hugo H.) de kortste weg naar de top. Om daarna diep te vallen en zelf de bak in te draaien.

   Als carrièredier houdt ze van publiciteit en wordt gezien in de nabijheid van andere top-criminelen. Zo is ze samen met Peter R. de V. bij Pauw 5 waarbij ze trots verteld hoe ze in april 2016 leiding gaf aan 1500 agenten en 15 OM-ers om een XTC-lab op te rollen.

   Het vet is door mij gezet.

   • Ramona:

    Boehoehoe, excuses dat ik in het verleden zo negatief over u schreef, maar wilt u het nu please please please voor mij opnemen want nu ben ik het gesprek van de dag?

    Tsjaa dat zal wel ff pijnlijk zijn wanneer er bij een ex commando tijdens het sparren een deuk wordt geslagen in geloofwaardigheid en ego door een (geleerd) huisvrouwtje/tuinvrouwtje met de nodige papieren 🙂

    • mr.drs.Bou:

     Beste Ramona, welkom op BOUblog en ik heb je reactie even achter de schermen laten staan. De reden is, dat ik de problemen met Ton niet wilde laten escaleren, maar dat heeft hij nu zelf al gedaan. En je hebt wel gelijk: Ton schiet zichzelf voortdurend in de voet. Maar hij geeft altijd de schuld aan de hazen, die niet rechtdoor willen lopen. 😉

 • Barney:

  Ik geloof dat Baybasin gevangen is gezet om de verkeerde reden.
  Brandschoon? Nee.

  Zit Ton Hofstede ook achter de Twitteraccount Truth Hits?

  Er is veel aandacht voor individuele zaken en personen.
  Ik denk dat het beter is om in te zetten op verandering van systemen.

  • mr.drs.Bou:

   Beste Barney, welkom op BOUblog.
   Baybasin is gevangen gezet op welbewust door het OM vervalst bewijs! Het maakt daarbij niet uit of hij brandschoon is of niet, al denk ik zelf (na 10 jaar alles omtrent hem te hebben gelezen en bekeken!) dat hij geen enkel misdrijf heeft gepleegd. De man is een Koerdisch stamhoofd, mede-oprichter van een Koerdisch Parlement in Ballingschap. In Turkije stond hij op een dodenlijst, maar hij wist steeds te ontsnappen. Hoe hij in Nederland is geframed om de pedo-crimineel Demmink in Turkije van de haak te halen, dat is echt een smerig verhaal. Het is een spionageroman waarvan iedereen denkt: dit kan niet waar zijn. Maar het is helaas geen Ludlum, het is de waarheid.

   Het Twitter account van Ton Hofstede is: https://twitter.com/thc_eu

   Met het laatste ben ik het volkomen eens, het gaat niet om personen, maar om systeemfouten waarin foute personen goed functioneren. Maar ik kan niet functioneren als men mij steeds ten onrechte aanvalt als persoon. Daar komt bij dat de “medestander” die dit nu al een jaar doet, niet is wie of wat hij voorgeeft te zijn. Ook ik ben daar ingestonken, tot mijn schade en schande! Het gaat dus niet om een persoonlijke aanval, maar om de waarheid.

   Laster en smaad doen zoveel kwaad…

 • Barney:

  De Koerdische vrijheidsstrijd zal ergens mee betaald moeten worden.
  De houding van de Nederlandse regering ten opzichte van etnische minderheden was altijd al wat bijzonder. Joden, Koerden en Armeniërs. De Holocaust ontkent ze niet, ze was ook niet de architect, maar wel nauw betrokken bij de uitvoering. Door Baybasin op de pakken is de Koerdische vrijheidsstrijd wel een zware financiële slag toegebracht denk ik. Ik las ergens dat Demmink vlak na zijn veroordeling tot levenslang benoemd is tot secretaris-generaal: bekokstoofd.

  Ja, dit is een Twitter-account van Hofstede. Maar wie zitten er acht Truth Hits? Het moet om een groep mensen gaan die wel bijzonder veel informatie heeft. Vandaar dat ik ook denk aan Hofstede. Dat dit account niet uit de lucht is gehaald is bijzonder, want er zijn er voor veel minder voorgoed weggejorist.

  Als je wordt aangevallen als persoon met smaad en laster – en criminalisering – dan klopt je verhaal.

 • Barney:

  Twitter is een enorm snelle informatiebron.

  Truth Hits lijkt met deze tweet te reageren op mijn comment.

  https://twitter.com/TruthHitsEvery1/status/914202896253808642

  “Ik beschouw Baybasin niet als ’n heilige. Ik weet wel dat de NL tenlastelegging 100% flauwekul is.Daarom zal ik mij altijd voor hem inzetten.”

  • mr.drs.Bou:

   Beste Barney,
   Twitter is volgens jou een snelle informatiebron. Ik ben even gaan kijken op het account dat jij noemt, maar Truth Hits twittert voornamelijk oud nieuws. Let op de datum, zijn laatste Tweet is van 27 augustus. Herhaling van meer van hetzelfde.

 • mr.drs.Bou:

  Goede morgen, mensen. Ik heb bovenstaand artikel een beetje herschreven, want mijn ervaring is dat mensen niet doorlinken naar de achterliggende stukken. Ik hoop dat het nu duidelijker is.

 • mr.drs.Bou:

  Ton Hofstede heeft een nieuw artikel geschreven: Boudine Berkenbosch en Micha Kat. In dat artikel blijk ik een transgender, verder aangeduid met het. En het eindigt zonder de pil van Drion met een duidelijk advies:

  Als het werkelijk maatschappelijk betrokken en begaan was zou het een goede en milieubewuste daad kunnen verrichten door het broeikaseffect en de uitstoot van CO2 te beperken: stop met ademhalen.

  Maar ik heb wel degelijk een begrafenis-verzekering. Wees dus niet bang dat de gemeenschap moet opdraaien voor de kosten, als deze wens van Ton ooit in vervulling gaat. 😉

  • Ramona:

   Begint de ex commando nu met losse flodders te schieten?
   Bedient hij zich nu, net als Hennis, van ondeugdelijke granaten?

   Zijn geloofwaardigheid lag al in het graf/de goot, maar na dit, kan hij er zelf beter maar naast gaan liggen.

   • mr.drs.Bou:

    Beste Ramona, er vallen toch geen dooien? 🙂
    In elk geval wenst Ton dat ik stop met ademhalen, maar dat ben ik voorlopig niet van plan. Ik heb zijn artikel nog even overgelezen, maar het staat weer eens bol van de fouten, de kleine leugens en de valse insinuaties. En wat een lief dochtertje, toch!

    Het liefste, mooiste, leukste, slimste, sterkste, intelligentste, aardigste meisje van de hele wereld. Toen ze ontvoerd werd

    Het kind is door de moeder meegenomen naar haar ouders. Het meisje was toen 6. Ze is niet ontvoerd, want de moeder had als enige het ouderlijk gezag. Ze wordt ook niet gegijzeld, want ze woont bij haar moeder. Meer beweer ik eigenlijk niet.

    Dat de relatie tussen Ton en zijn ex al gammel was toen het kind werd geboren, blijkt uit het feit dat zij niet heeft gekozen voor een gedeeld ouderlijk gezag.

 • mr.drs.Bou:

  Achter de schermen ontving ik een mail van iemand die zowel Ton als de ex van Ton heeft gekend. Niet hij blijkt de chirurg, hij is slechts basisarts, maar zijn ex is chirurg! Gepromoveerd vaatchirurg, om precies te zijn. Ze is ook niet ontslagen, maar na de geboorte van haar dochtertje is ze uit de maatschap gestapt.
  Haar vader is overleden in of omstreeks 2011, deze gepensioneerde Raadsheer heeft dus geen enkele bemoeienis gehad met alle rechtszaken die tegen Ton in Turkije zijn aangespannen.
  Op grond van deze gegevens heb ik het artikel verbeterd.

Laat een reactie achter

Recente reacties