Archief
Artikelen

In 1905 verscheen in Rusland een boek van Sergei Nilus: Het grote en het kleine. Daarin stond een tekst onder de titel: Protocollen van de Wijzen van Zion, dat al snel in vele talen werd vertaald. Het zou een verslag zijn van een Joods complot dat werd gesmeed tijdens het Eerste Zionistische Congres dat in 1897 werd gehouden in Basel. Een verslag van dat congres onthult echter dat daar hele andere dingen werden besloten dan die in de zogenaamde Protocollen staan. Het Zionistische congres ging over het plan om een Joodse staat te stichten in Palestina: Israël. In 1948 werd dat realiteit, maar in de Protocollen komt dat plan volstrekt niet voor!

In 1921 ontdekte de London Times dat er grote overeenkomsten bestaan tussen een pamflet van de Fransman Maurice Joly uit 1864: Dialogue aux enfers entre Machiavel & Montesquieu en de Protocollen. Dat pamflet was gericht tegen het regime van Keizer Napoleon III en de Vrijmetselaars. Het was gebaseerd op een boek van Eugène Sue: Les Mystères du Peuple, dat gericht was tegen de Jezuïeten die Napoleon III er toe zouden hebben aangezet om zich tot keizer te laten kronen. De Protocollen zijn dus een plagiaat van een plagiaat!

In de Protocollen wordt een wereldwijd complot gesmeed door de Joden om de wereldmacht in handen te krijgen. In het boek van Sue doen de Jezuïeten dat en in het pamflet van Joly zijn het de Vrijmetselaars. Om dit te begrijpen, moet men letten op de historische omstandigheden in de 19e eeuw. Tijdens de Franse Revolutie was het feodale systeem van horigen, de adel en de kerk van Rome afgeschaft. De adel had daarbij letterlijk het hoofd verloren, maar ook de Kerk verloor veel van zijn macht. De horige boeren waren nu vrij, maar ze hadden geen middelen van bestaan. Napoleon loste dit op door de jonge mannen de oorlog in te sturen, o.a. tegen Rusland dat nog feodaal was. Het socialisme was in opkomst, de toekomst was onzeker, maar er ontstonden nationale staten. De Republiek der Verenigde Nederlanden werd opeens een koninkrijk! Hup, Holland, hup en Vive la France waren nieuwe kreten.

Zowel de Vrijmetselaars als de Jezuïeten waren over heel Europa verspreid en verenigd. Dat maakte hen verdacht, tijdens de opkomst van het nationalisme wenste men geen internationaal georganiseerde macht. Zij werden beschuldigd van complotten. Tussen de Vrijmetselaars en de socialisten was soms ook een band. Ook de socialisten waren internationaal georganiseerd, ook zij waren dus verdacht.

In het feodale systeem hadden de Joden een status aparte. Ze woonden in getto’s, waren meestal zo arm als een rat, ze mochten de meeste beroepen niet uitoefenen, ze konden geen lid worden van de gilden en ze hielden zich aan hun eigen verwantschapsrecht. Ze droegen ook hun eigen kleding, waaraan men hen kon herkennen. Sommige van hen werden handelaren, want er woonden Joden verspreid in heel Europa. Anderen werden goudwisselaars oftewel bankiers. De Kerk van Rome had het uitlenen van geld tegen rente verboden, maar de Joden hoefden zich aan deze religieuze regel niet te houden. Sommige Joodse bankiers werden daarom geldschieters. De familie Rothschild is een beroemd voorbeeld, maar zij waren niet de enige Joden die aldus door woeker rijk werden. In de 19e eeuw hadden o.a. Frankrijk en Engeland een grote staatsschuld bij deze Joodse geldschieters…

In de 19e eeuw kregen ook de Joden burgerrechten. Zij konden toen in de bevolking te integreren, je kon hen niet langer herkennen aan hun kleding en haardracht, ze woonden niet langer in getto’s, maar ze hielden zich nog steeds ook aan hun eigen religie. Een groep mensen met internationale banden, een eigen cultuur en eigen wetten, die zich toch onherkenbaar kon verschuilen tussen de “normale” burgers, dat was verdacht! De Dreyfus affaire vloeide daaruit voort.

Rusland was in de 19e eeuw nog steeds feodaal, maar de bevolking werd opstandig en de tsaren werden het doelwit van moordaanslagen. In 1861 schafte tsaar Alexander II de lijfeigenschap af. Deze maatregel werkte echter op korte termijn zelfs averechts! De boeren moesten de grond nu pachten van de adel. Daarmee kwamen ze in een slechtere positie dan voorheen, ze trokken uit armoede naar de steden. Om deze onlust te bedwingen, was een zondebok gewenst. De Jezuïeten hadden geen grip op Rusland met zijn Russisch Orthodoxe kerk, de Vrijmetselaars richtten hun blik voornamelijk naar het Westen, op Amerika, maar Russische Joden waren er te over. Zo werden zij de ideale zondebok!

De Protocollen moeten worden gezien in dat historische licht. Lees daarover bij voorbeeld de schitterende historische roman van Umberto Eco: De begraafplaats van Praag. De Protocollen zijn een vervalsing, een totale FAKE, maar toen Hitler een zondebok nodig had om de economische malaise in Duitsland te verklaren, trok hij de Protocollen weer uit de kast. Hij verklaarde ze in zijn “meesterwerk” Mein Kampf voor echt en in de jaren ’30 was het een veel gelezen boek. Laten wij ze dus ook maar eens lezen:

DE PROTOCOLLEN VAN DE WIJZEN VAN SION(Nederlandse vertaling uit 1933) (pdf)

De inleiding laat ons weten dat Adam Weishaupt er achter zit. Hij stierf in 1830, dus hij heeft die protocollen zeker niet verzonnen, maar hij stichtte de loge van Beierse Illuminati, een soort onafhankelijke Vrijmetselaars-orde, dus erg verdacht! En als men in de protocollen spreekt over God, dan bedoelt men natuurlijk de Duivel! In de Protocollen worden de Joden niet aangevallen, in tegendeel, het geschrift is niet antisemitisch, maar PRO-Semitisch! En die Semieten zouden er op uit zijn om de hele mensheid aan zich te onderwerpen…

Besef tijdens het lezen van die Protocollen, dat het eerst de Vrijmetselaars waren die van dit alles werden beticht, vervolgens de Jezuïeten; pas in de Russische versie uit 1905 zijn het de Joden. Die zouden van plan zijn om wereldwijd de macht te grijpen. Besef ook dat rond 1890 de leerplichtwet werd ingevoerd, de metro gebouwd, elektrisch licht werd uitgevonden en dat soort nieuwe dingen. In de Protocollen maken de Joden daar natuurlijk gretig misbruik van. Ook zijn ze uit op goud, ze willen alle goud van de wereld bezitten. Het meeste goud zit nu in China, als ik me niet vergis. Zouden de Joden daar soms achter zitten?

Griezelig is wel dat deze blauwdruk, dit dwaze plan, nu in sommige opzichten langzaam maar zeker ten uitvoer lijkt te komen. Dat heeft weinig tot niets te maken met Joden, maar met de manier waarop het Anglo-Amerikaanse kapitalisme met zijn militair industrieel complex de wereldgeschiedenis in zijn greep houdt. En inderdaad zijn er nog steeds machtige Joodse bankiers. Zij houden de wereld in hun greep, niet door goud, want dat is zó 19e-eeuws, maar door dollars die ze scheppen uit het niets! Dat is niet volgens de Protocollen, maar die zijn dan ook FAKE!


Dit plaatje is afkomstig uit een 19e-eeuws tijdschrift van Leo Taxil, een oplichter die de meest dwaze verhalen verzon over zwarte missen en duivel-aanbidding door de Vrijmetselaars. Dat heeft niets te maken met Joden, maar het verkocht zeer goed! Die symbolen zijn tegenwoordig alom bekend en ze worden nu misbruikt in de entertainment industrie. Kennelijk verkoopt dit nog altijd goed!

Al die duivelse symbolen zijn intussen ook een element geworden van de propaganda. We leven in een duivelse wereld, waarin de leugen hoogtij viert, waarin competitie heerst in plaats van samenwerking, macht in plaats van naastenliefde, een wereld waarin mensen economisch worden uitgebuit of met wapens worden afgeslacht, dit alles omwille van het geld van de rijke 0,1 %. Dat is geen plan, maar het gevolg van het systeem. Door de massa te verleiden met duivelse symbolen, probeert de propaganda-industrie het geweten van de bevolking te misleiden. Als de mensen zouden begrijpen hoe het werkt, dan zouden ze in opstand komen. Afleiding en misleiding zijn dus essentieel voor het handhaven van dit systeem.

Helaas brengt al die duivel-aanbidding ons op het verkeerde spoor: het gaat niet om rituelen van geheime sekten, maar om kinderverkrachting! Dat is verboden, dus gebeurt het stiekem in het geheim en wie er aan meedoet is voorgoed chantabel! Daarom tot slot eerst de video van Ronald Bernard, die me op het idee bracht om die Protocollen eens goed te lezen, en daarna een video waar ik verdrietig van wordt: er verdwijnen nog altijd kinderen! Dit fenomeen is wereldwijd: het verkrachten van vrouwen en kinderen is niet beperkt tot de westerse elite, het komt vrijwel overal ter wereld voor. Er gaat ook heel veel geld in om, het is een van de meest lucratieve misdrijven van dit moment!

Interview met Ronald Bernard van De Blije B. waarin hij openhartig vertelt over het reilen en zeilen van de wereld van het grote geld en de aanleiding waarom hij ‘crashte’ toen zijn geweten begon op te spelen.

De wereld van het grote geld: onthullingen van een insider duurt 39 minuten.

De wereld van het grote geld: onthullingen van een insider from Coöperatie De Vrije Media u.a. on Vimeo.

The plight of missing children in China duurt 13 minuten.

Gepubliceerd op 25 mei 2017

May 25 marks International Missing Children’s Day. Missing children have always been a controversial and emotional issue to discuss. The FBI reports that over 1,000 children go missing every day in the US alone. “Missing Children Europe,” an NGO, says a child is reported missing every two minutes in the European Union, while Australian Federal Police report that two young people under the age of 18 are reported missing every hour in Australia. What about China? What are the reasons behind this problem? CGTN’s Liu Xin is joined by Tong Xiaojun, Director of the Research Institute of Children and Adolescents at the China Youth University of Political Studies, Wang Le, Deputy Director of Save the Children China, and Monica Cui, Executive Director of Safe Kids China, the first and only international non-profit organization dedicated to preventing unintentional childhood injury.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

89 Reacties op “De fake Protocollen van de Wijzen van Zion”

 • Fake ? protocollen van sion?

  Vraag me af of u die wel hebt gelezen?

  Ik heb hem hier, en geheel uitgelezen.
  Daar staat precies in, wat er al een poosje bezig is in de maatschappij van nederland.

  Voorbeeld.
  Het 180% omdraaien van de wetten,.
  Daders zijn nu de slachtoffers en de slachtoffers de daders.
  (daders direct weer op straat?)

  De sociale voorzieningen weggehaald.
  Het weghalen van de banken.
  Bibliotheken
  Zorg
  brievenbussen
  Bussen
  De ziekenhuizen steeds verder weg
  De post en en postkantoren.
  Ook de burgemeesters en wethouders zijn voor volk niet meer te bereiken.

  En dit staat allemaal naadloos beschreven in de protocollen van sion.
  Dus hoezo fake

 • Treowd:

  Of de protocols nu letterlijk fake zouden kunnen zijn zoals aangegeven in het bovenstaande overigens prima geschreven artikel is volgens de uiteenzetting van David Duke niet het meest belangrijke aan de protocols. Het is naast het boek van G.Orwell 1984 als een literaire fantasie toch ook evenals 1984 een waarschuwing die men ter harte zou moeten nemen ter ontwaking zodat we wat waakzamer zullen worden om onze vrijheden voor hoever we daarvan nog echt kunnen spreken, te koesteren en veilig te stellen en waar mogelijk op te eisen en terug te nemen. Een interessante uiteenzetting…

  The Illustrated Protocols of Zion by David Duke duurt 28 minuten.

  https://youtu.be/d-xjLa9xrOo

 • Treowd:

  PROTOCOLS OF THE ELDERS OF ZION FULFILLED!

  It is not the purpose of this article to discuss the origins of The Protocols. A simple Internet search will bring up 100s of sites to view. Suffice it is to say that the record of 24 secret meetings of the Rothschilds in the 1800s with their “directives” have already realized their fulfillment. etc.

 • mr.drs.Bou:

  Jawel, Yvonnemax, en het komt allemaal uit. Maar de Protocollen zijn FAKE. Het maakt niet uit of men dit “complot” toeschrijft aan de Joden, de Jezuïeten of de Vrijmetselaars. De Protocollen zijn als zodanig slechts een 19e-eeuwse dystopie die in 1905 werd toegeschreven aan de Joden. Dat deze “voorspelling” zo goed past op de huidige situatie, overigens net als 1984 van George Orwell of This Perfect Day van Ira Levin, wil niet zeggen dat de Protocollen méér zijn dan een laat 19e-eeuwse fictie!
  Het heeft geen zin om de koppen van de draak af te slaan, want dan groeien er weer nieuwe koppen aan. Het gaat er om, de draak in het hart te raken. En dat zijn beslist niet de Joden, de Vrijmetselaars, de Jezuïeten of de “goden”, maar het hart is gelegen in het economische systeem.

  “Als U begrijpt wat ik bedoel:” Verander de economie, dan verdwijnt deze veelkoppige draak!

 • mr.drs.Bou:

  Treowd, heb even de Wikipedia voor Duke:
  https://nl.wikipedia.org/wiki/David_Duke
  En hier zijn zijn YouTubes:
  https://www.youtube.com/results?search_query=David+Duke
  Deze ultra-rechtse propagandist voor een zuiver blank ras vind ik geen acceptabele tegenspeler. Het klopt inderdaad dat een zoektocht op Internet een boel YouTubes naar boven brengt waarin de Protocollen als echt worden gepresenteerd. Daar ben ik van geschrokken, want ze zijn FAKE.

 • marc:

  Het economisch system is nu juist iets van de protocollen …
  Verbazingwekkend hoe zo’n oude tekst zo accuraat blijkt in deze tijd …
  Net zoals 1984, weapons of a quiet war en de brief van Albert Pike.
  Maakt niet uit hoe je de groep noemt, of economisch systeem noemt.

  Het artikel bevat ook enige aannames vind, ik was er niet bij in die tijd 18e/19e eeuw…

 • Treowd:

  Dat vind ik een beetje een zwaktebod eerlijk gezegd Boudine, ik ben het ook niet volledig eens met alles wat David Duke voortbrengt maar toch brengt hij veel zinnige zaken naar voren. Dat de apaic en de israelische lobby hem graag ten gronde wenst te schrijven en dat die tentakels zelfs tot in wikipedia reiken verbaast me niks.
  Beoordeel de man op zijn huidige woorden en daden niet op zijn foute beslissingen in zijn jonge jaren. De video is zeer goed toegelicht en hij propagandeerd inderdaad dat europa voor de europeanen zou moeten blijven en Afrika voor de Afrikanen etc. maar hij uit dat beslist niet rassistisch van aard ook volgens zijn eigen woorden.
  Dat protocollen fake zijn heb ik ook in vorige reactie erkent daar moet ik u het gelijk aan geven 🙂 (zie ook vorige reactie) verder kan het best verhelderend zijn om David Duke eens echt nader onder de loep te nemen, dat is beter als hem enigzins bevooroordeeld weg te wuiven.
  Maar nogmaals in niet alles wat David Duke naar voren brengt kan ik me vinden, deze wereld is van ons allemaal laten we die wereld en alles wat deze voortbrengt respecteren en goed behandelen en tevens elkaar in respect als gelijkwaardigen bezien.

 • Treowd:

  Heb europa en europianen in kleine letters geschreven uit vorm van protest tegen het huidige europa…democratie (in hoeverre het uberhaupt wel bestaat) behoort geen fascisme te zijn…

 • Treowd:

  Om David Duke wat beter te doorgronden is volgende video zeer interessant om te bekijken de video is wat ouder maar het is een interessant debat:
  Alex Jones debates David Duke 2015 08 18

 • mr.drs.Bou:

  Beste Treowd,

  Ik plaats hier even de link naar die video van Alex Jones:
  https://www.youtube.com/watch?v=sPa1wLvCovE
  Hij duurt 2 uur. De video is te breed om te embedden in een antwoord op een antwoord, en wat mij betreft mag men hem beluisteren. Ik ben echter geen fan van Alex Jones. Ik luister nu naar David Duke.
  Na een kwartier heb ik de video uitgezet, omdat zowel Alex als David Duke denken in termen van racisme, Zionisme en het grote Joodse plan om de mensheid te onderwerpen. Wie in deze termen denkt, kan daar voldoende bewijzen voor vinden, o.a. in Israël, waar een apartheids-regime heerst dat mensen verdeelt in Joden en niet-Joden of Palestijnen.
  De ironie wil, dat de Joden in de 19e eeuw klaagden over het feit dat de Joden in Palestina zich bekeerden tot de islam. Veel hedendaagse Joden in Israël zijn afstammelingen van de Kazaren, dus geen Semieten. En veel Palestijnen waren ooit Joden, dus Semieten. Het heeft volgens mij dus geen enkele zin om dat conflict te analyseren in termen van ras! Joden zijn geen ras, al zegt hun religie van wel. De meeste Joden zijn geen Semieten, al geloven ze zelf van wel.
  Zolang we blijven denken in termen van ras, zoals David Duke doet, blijft de verwarring bestaan. Hij is bang dat het blanke ras zal verdwijnen en de kans is groot dat hij daar gelijk in krijgt. De ras-kenmerken van de blanken zijn namelijk recessief. Kruis een zwarte met een blanke, dan is het nageslacht bruin! Ik vind dat niet iets om bang voor te zijn, het doet in mijn beleving volstrekt niet ter zake of iemand blond haar heeft of rood of bruin of zwart haar. Maar Duke wil dat het blanke ras als blank ras blijft voortbestaan. En Alex Jones is het er mee eens!
  Dit alles na slechts een kwartier luisteren! Ik stop er mee… 😉

 • mr.drs.Bou:

  Beste Marc,
  Eugène Sue had zijn ideeën ook niet zelf verzonnen, hij leunt weer zwaar op Machiavelli, de grote ideoloog van het absolutisme. We kunnen slechts concluderen dat het absolutisme onder de huidige “democratie” nog altijd een heersende ideologie is. De Franse Revolutie heeft daar geen verandering in gebracht, ondanks het feit dat er koppen rolden. Het feodale systeem werd vervangen door het burgerlijke kapitalisme, maar beide systemen blijken absolutistisch. In het feodale systeem was de adel de baas, gesteund door de kerk, en de horige werd geknecht. In het kapitalisme is de baas de baas en de knecht wordt geknecht. Lees daarover Het Kapitaal van Marx.
  Niet de ideologie, maar de economie is de belangrijkste motor van de geschiedenis. Vandaar dat de Protocollen net zo echt lijken als 1984, al geeft iedereen toe dat 1984 fictie is. Ook de Protocollen zijn fictie!

 • Joop de Jong:

  Zouden joden helderzienden kunnen zijn? In 1935 wisten zij het oordeel van de Zwitserse rechtbank al voor de uitspraak en op 11 september 2001 stonden er 5 Israëli’s de aanslagen in Amerika te filmen. Alhoewel dit niet in de protocollen vermeldt staat, blijft het opmerkelijk hoe joden deze helderziende gave hebben ontwikkeld?

  Op 1 november 1937 heeft het Zwitserse Hooggerechtshof het eerdere vonnis uit 1935 toch echt verworpen. Overigens, zonder daar enige ruchtbaarheid aan te geven, net als met die 5 dansende Israëli’s op 11 september 2001.

  Het blijft een uitzonderlijk volkje

 • mr.drs.Bou:

  Beste Joop,
  Het Zwitserse vonnis uit 1935 ging over het verbieden van deze tekst. Zoals we weten is het “meesterwerk” Mein Kampf van Hitler nu verboden. Dat vind ik wel jammer, want daarom kan ik het niet lezen en dus evenmin bekritiseren. Maar in dat verboden boek van Hitler schijnt de tekst van de Protocollen als echt te worden gepresenteerd.
  De vraag in Zwitserland was echter niet of de Protocollen echt zijn. De vraag was, of deze tekst verboden moet zijn. In hoger beroep was het antwoord NEE. De tekst werd niet verboden. Over de vraag of deze Protocollen echt zijn of FAKE, ging dit proces dus niet.

  “Het blijft een uitzonderlijk volkje.”

  Dat denken ze zelf, maar dat is ideologie. De meeste hedendaagse Joden zijn zelfs geen Semieten! Dat zij zelf geloven van wel, verandert daar niets aan. Joden zijn geen volk, maar slechts een versleten ideologie, oftewel een achterhaalde religie! Dit is mijn standpunt in deze: We zijn allemaal mensen en als zodanig zijn we gelijk. Dus geen gezeik over “Ik ben een Jood”, of “Ik ben een neger”, maar een discussie over: “Ik ben een mens, net als jij!”

 • Treowd:

  Dan heb je net gemist wat het verschil uit zou kunnen maken in die beoordeling als het dat na een uur zo zou zijn zou ik zelfs verbaast kunnen wezen Boudine..

  Juist omdat David Duke met eigen woorden aangeeft totaal niet die richting in te willen gaan en de argumenten die hij daarvoor aanhaalt spreken voor zich.
  Zal even de video met een start en eindpunt wat inkorten om dat naar voren te brengen en dan ook even posten.

  Moet dan even de video nog wat bekijken , ik kom er nog even op terug en dan laat ik het los, ik hoop dat ik die gelegenheid krijg…Ik begrijp de afkeer tegen rascisme zeer zeker, maar ik heb er juist wel wat tijd ingestoken en zelfs David Duke erop geattendeerd dat Alex Jones hem uitdaagde tot een debat en mede omdat Alex Jones uitgesproken had dat hij trots was een zionist te zijn in een wat eerder radioprogramma (al jaren terug) leek mij die uitdaging tot een debat prachtig.

  Een uitnodiging waar David Duke direkt op reageerde. Met iemand die het zionisme als een misdaad tegen de mensheid ziet was dat een prachtige gelegenheid te ontdekken waar beide heren staan. Dikke 1 nul met verve voor David Duke….
  Het is mij nu wat duidelijker en anderen namelijk ook 🙂 het was de moeite waard.

 • Treowd:

  Beste Boudine de video begint juist na de vraagstelling van Alex Jones na die 15 minuten ongeveer. Ik begrijp en zie ook waarom de stopbutton ingedrukt werd.
  Dan begint het verder ook interessant te worden en juist in dat tweede kwartier benadrukt David Duke zijn positie aangaande rasicisme. Ik kan helaas geen start en eindpunt aanbrengen in deze video maar vanaf 14:28 na de interuptie en vraagstelling van Alex Jones wordt hetgeen ik wens aan te halen duidelijk, misschien kost het even wat tijd maar als na 45 minuten deze gedachte of aanname niet anders zou kunnen zijn aangaande het vermeende rascisme van David Duke dan geef ik het op. 🙂
  Voor mij was het een behoorlijke eye-opener aangaande Alex Jones en zijn mogelijke beweegredenen, ik ben gestopt zijn kanaal te bezoeken althans ik kom er nog zelden..

 • Ayse Cali:

  Goed gezegd Boudine, het maakt niet uit wat voor religie of goddienst maar we zijn allemaal gewoon “een mens” die van bloed en vlees zijn gemaakt…

 • yvonne:

  En laat dat nou net niet waar zijn……..we zijn niet allemaal gelijk, dat is nou net het probleem…..maar ik ga het niet voorkauwen waar het verschil zit, het is aan ieder voor zich om dat uit te zoeken!

 • Ayse Cali:

  Ik begreep u niet zo goed yvonne? Kunt u meer uitleg geven…

 • yvonne:

  Dat we allemaal een mens van vlees en bloed zijn, is waar, in mijn beleving, maar het Vaticaan erkent alleen een nageboorte, dus in wezen zijn we allemaal dood, bij geboorte…….

  Vandaar dat banken en belastingdienst ook sjoemelen met letters, de ene keer krijg je een brief op naam van aangifte geboorte, de andere keer in hoofdletters…….het lijkt een kleinigheid, maar is het absoluut niet!

 • yvonne:

  Vandaar dat taal ook zo’n issue is, maar geld niet!! Het is een gevangenis…Een heel doordachte gevangenis.

 • Ayse Cali:

  Oww oke nu begrijp ik uw wel. U heeft wel groot gelijk.

 • yvonne:

  https://www.youtube.com/watch?v=APZrdL6uZrY&feature=youtu.be
  JDTV Afl 35 – D-day Den Haag duurt 44 minuten.

  Gelukkig was ik er bij en Boudine ook…..Ben er nog steeds trots op

 • Treowd:

  Beste Yvonne , goed punt maar laten we als gewone mensen dan boven dat systeem gaan staan en elkaar als mensen van deze aarde op gelijkwaardige basis en wijze elkaar steunen en respecteren en samen een mooiere wereld bouwen. We are all in the same boat! We laten ons niet beheersen door verdeling, maar komen samen tot vereniging als een rainbow generation…

 • Ayse Cali:

  Aaaa echt zo super man. Was ik maar ook bij.

 • marc:

  Misschien zijn we ook niet eens mens … we hebben het lichaam wel (van een mens) maar we zijn niet het lichaam. We zijn bewustzijn … in een soort collectief (menselijk) bewustzijn … sommigen zijn ook weer wat meer verbonden met een collectief (buiten de aarde) bewustzijn … naast het menselijk bewustzijn.
  Denk ik.

 • mr.drs.Bou:

  Beste Treowd,
  Dat ik die video van Alex Jones met David Duke na een kwartier heb uitgezet, dat is geen veroordeling van David Duke. Het gaat om Alex Jones, die volgens mij in de verkeerde termen denkt. Ik zat er gisteravond nog even over na te denken, maar Jones is een Hegeliaan, met zijn problem-reaction-solution. Volgens mij is Hegel achterhaald door Marx, een beetje zoals Newton is achterhaald door Einstein. Hegel en Newton zijn nog wel geldig, maar niet absoluut!
  Een Hegeliaan denkt dat de geschiedenis wordt gestuurd door de ideologie, maar een Marxist ziet in dat de economie de sturende kracht is. Daarom besteed ik geen aandacht aan Alex Jones. Op BOUblog staan nu ruim 2000 artikelen, maar géén Alex Jones. (Ik vind ook dat hij schreeuwt ;-)) Wel Richard Wolff en andere Marxisten. Géén Malcom X, maar wel Martin Luther King. Uit die keuzes blijkt mijn eigen gedachtegoed.

  Wat betreft die Zionisten, Illuminati, Vrijmetselaars, Bilderberg, de Jezuïeten en het Vaticaan: ik denk niet dat ook maar één van deze groepen de wereld bestuurt. Ze zouden het wel willen, want het zijn absolutisten, maar hun invloed is beperkt.

  Heel verhelderend vond ik deze video van Café Weltschmerz:

  Deep state en de krachten achter politiek beleid; Karel van Wolferen en Laszlo Maracz duurt iets meer dan een uur.

  Gepubliceerd op 13 mei 2017

 • Treowd:

  Dat is een opmerkzame observatie beste Boudine, en het gaat mogelijk nog verder dan dat Alex ondersteunt de zionistische gefundeerde polarisatie welke via vele kanalen in de media gepropangandeerd word en uigewerkt om chaos te kunnen veroorzaken naast de Hegeliaanse dialectic forceringen waarbij men tevens mindcontrol gebruikt op hypno basis via nlp en zo mogelijk andere technieken.

  Newton is op sommig gebied nog wel geldig qwa theoretische wiskundige materie anderszijds in de realiteit kunnen we er weinig mee. Zijn zwaartkracht ‘wet’ drijft op een hypothetische aanname omdat hij zich op fylosofisch gebied bewoog …het zou mogelijk kunnen zijn dat. Neemt niet weg dat hij een zeer wijs man is geweest maar hij was een kabbalist en waarbij Einstein beweerde dat wetenschap zonder religie blind zou zijn lijkt mij een ‘contradictio in termines’ wetenschappers behoren te weten niet te geloven door observeerbare herhaalbare expermenten.

  Als de mensheid op haar zintuigen durft te vertrouwen ziet men de wereld zoals ze werkelijk is en dan kan iedereen observerend weten men heeft daarvoor eigenlijk geen externe autoriteit nodig om de wereld om zich heen waar te kunnen nemen.
  Zie dat als b.v de platte aarde theorie waarheid behoeft geen nader onderzoek te vrezen, waarbij mocht er door vooruitschreidend inzicht een tot aan dat moment voor waar aangenomen waarheid achterhaald worden dan zou men dat onderzoek beter willen omarmen als een welkome vriend ter collectieve vooruitgang.

  Ben het niet eens met met de stelling dat die groeperingen die er aangehaald worden
  geen macht zouden kunnen bezitten de wereld te besturen. Denk dat het een symfonie is, een samenwerking is via versplintering van taken richting een NWO , juist daarom blijft het een ongrijpbaar iets. Geld is macht en wat sommige van die groepen bezitten is juist geld waarmee men automatisch macht verkregen heeft en zet men dat geld in symfonie in, dan…
  Ik ga de video bekijken 🙂

 • Treowd:

  Mijn excuus voor de wat rommelige semantiek hier en daar, het reactievak werkt niet zo mee aan lange reacties of ik moet nog leren dat in goede banen te leiden 🙂

 • mr.drs.Bou:

  Beste Treowd,
  Deze video had ik nog niet bekeken. Duke heeft het over de Zionistische lobby en hun greep op het geldsysteem. Dat klopt wel.
  Maar ik denk niet dat dit te maken heeft met de Protocollen. Meer met Machiavelli, het absolutistische Zionisme en de ideologie van het “Joodse Volk”.
  In plaats van de ideologische interpretatie, dat het de Joden zijn die de wereld willen beheersen, sta ik toch dichter bij de materialistische interpretatie, dat het de grote bankiers zijn die de wereld willen beheersen. Dat veel van deze bankiers Zionistische Joden zijn, dat is historisch zo gegroeid.
  Het gaat er dus niet om, de Zionistische Joden af te schaffen, uit te roeien of te onthoofden (in een soort van Butlerse Jihad of Franse Revolutie), maar om het economische systeem te veranderen waarin de grote bankiers veel meer macht hebben dan de “democratisch” verkozen regeringen.

 • mr.drs.Bou:

  Goh, ja, Yvonne. Samen met een vriendin en we hebben een leuke dag gehad, maar de demonstratie liep zo hard dat we het niet meer konden volgen. 😉

 • mr.drs.Bou:

  Beste Treowd,
  Binnen de kapitalistische economie is geld inderdaad macht. Marx laat zien dat er ook een andere economie mogelijk is, waarin geld slechts een handig ruilmiddel is. Maar zowel Hegel als Marx zijn geen gemakkelijke filosofen. In de volgende video wordt de dialectiek van Hegel uitgelegd en vanaf ongeveer minuut 30 gaat het over Marx als leerling van Hegel.

  Peter Singer on Hegel and Marx (1987) duurt 45 minuten.

  Gepubliceerd op 7 nov. 2015

  In this program, world-renowned author and professor Bryan Magee and contemporary philosopher Peter Singer discuss rational Hegelian philosophy, and the historicism and organicism at its root. Hegel’s theories of absolute idealism and of a dialectic emphasize history in their development of a model of reality. His concept of this reality as ultimately spiritual, and of philosophy as organic and constantly changing, is examined. The theories of Karl Marx are discussed as essentially Hegelian, but with a practical, economic spin. A BBC Production. Part of the series Great Philosophers.

 • marc:

  En de groep dan die in deze video wordt genoemd, de eerste tien minuten krijg je wel even een indruk …

  https://www.youtube.com/watch?v=DGvuZH9-MX0

  Al eens in verdiept? Of wijst men (u) dit op voorhand af … ?

 • mr.drs.Bou:

  Beste mensen, deze video maakt wel duidelijk welke ideeën er schuil gaan onder Hegel en Marx, maar op het einde loopt het volgens mij helemaal mis! Vanaf minuut 41.
  Vanaf dat moment ben ik het er VOLSTREKT niet mee eens. Analyseer het erfrecht als economisch mechanisme. Daar rust een taboe op en het is daarom nooit gedaan. Volgens mij zit de angel in het erfrecht!

 • mr.drs.Bou:

  Beste Marc,
  Ik wijs niets op voorhand af, maar het is heerlijk weer, de mooiste tijd van het jaar. Ik beloof je dat ik die video zal bekijken zodra het weer gaat regenen. Straks, als de wasmachine is uitgedraaid, ga ik naar het strand met een boek en een handdoek: beetje lezen, beetje zwemmen. Vandaar! 🙂

 • Treowd:

  Het intervieuw komt over als een poging toch wat schoon te poetsen, best wel dapper overigens hoor!Vooral de toon waarmee in het begin als zij het verleden tijd alles aangehaalt wordt ‘het was’ nee beste Karel van Wolferen het is en het is nog steeds zo…..
  Nee het waren geen echte slechterikken …nou?
  De geschiedenis staat vol geschreven van moreel slechte daden uit naam van goedoenerij hij spreekt zich later ook wat tegen “of ze goed doen of niet dat weet je niet” nee Karel dat maakt verder ook niet uit want het credo van o.a jezuiten is ‘het doel heiligt alle middelen’ … en die opereren voornamelijk occult…het occulte leger van het vaticaan en dat is er slechts 1 van de vele occulte society’s.

  Niemand heeft ooit vat kunnen krijgen op het hele stelsel , ja slimme man he die Weishaupt, zo heeft men de occulte en bovengrondse netwerken verwoven en dan ook nog gecompartmentaliseerd en versplintert , ja dat valt dan niet mee als je dan ook nog niet weet wat de kop doet (het bankwezen, secret society’s ) de armen zijn natuurlijk de geheime diensten waarvan de werkwijze voonamelijk occult is dus daar kunnen ook de secret society’s in verwoven worden evenals de kop de leidingegevenden via occulte kanalen kan aansturen want wat zij doen gaat ook hoofdzakelijk via een occulte werkwijze.

  De kop is een verweving van niet alleen het bankwezen maar het is een samenwerking van occulte society’s ondergronds & bovengronds en het bankwezen via de geronselde ondergrondse society’s bovengrondse society’s en universitairen via skull & bones etc. Dat het beest niet weet waar de armen mee bezig zijn is slim gebracht maar het zijn de armen die niet weten waar de kop mee bezig is vanwege compartimentalisatie van de gehele organisaties zowel occult als bovengronds ook mede door de verplintering en aftakkingen.
  Kenndy waarschuwde er voor in zijn speech …we are opossed to… en niet alleen voor de CIA…Dat de deep state occult en bovengronds ook nog eens mensen op occulte wijze dus bovengrondse top-functionarisen chantable maakt via occulte kanalen en zodoende stilzwijgen en cover-up afdwingt is een ander onderwerp…

  Nee, het is niet alleen een soort kanker wat de samenlevingen vernietigt, het heeft een naam en het heeft een doel richting een NWO maar misschien mist men dat overzicht of wenst men het niet te benoemen.
  “Het hele apparaat doet niet meer waarvoor het gesticht is” nee Karel het apparaat doet juist wel waarvoor het gesticht is, het zorgt voor bovengrondse chaos en occult is het nog steeds aan het werken aan een agenda richting een NWO daarvoor zorgt de compartmentalisatie van de organisatie en de verweving van occulte ondergrondse en bovengrondse groeperingen.

  “Omdat de bestaande politie apparaten niet meer functioneren zoals ze behoren te doen op misdaad gebied, weten we niet wat een false flag is of niet”. Ja hoor en wij in de alternatieve media zijn van gisteren Karel…daarom moet men ook patsy’s naar voren schuiven wegens gebrek aan echte terroristen. en niet te vergeten paspoorten en id’s achterlaten ter plekke etc. 🙂
  Punt genoteerd Karel en tevens gemaakt , dat heet toch wel schoonpoetserij….
  Op 44:45 wordt het eigenlijk mooi naar voren gebracht door Laszlo Marac en raakt vervolgens echt de kern zoals het is en kan zijn :”Eigenlijjk zou je kunnen zeggen dat het beeld wat men van alqeada heeft gecreeerd als een organisatie die ook een soort cel -struktuur heeft, dat het perfect past in wat jij nu schetst over die deep state..”
  No need to say more … het is er ook een onderdeel van van die versplintering…

  “Dit ding wat ik beschrijf wordt alleen maar groter, wordt aleen maar machtiger” nee beste Karel het ‘monster’ komt steeds meer bovengronds te functioneren. Omdat het doel in zicht komt en men bovengronds nu zoveel macht bezit dat men dat durft te wagen. Mede omdat men dat kan afdwingen omdat men op de topfuncties in vele landen gerecruteerd is via occulte kanalen en gebonden is op straffe van de dood en tevens chantable gemaakt is geworden op allerlei gebied. De kracht van de secret societies en apparaten waarvoor Kennedy en eerder ook Truman voor wilden waarschuwen, maar ook dat was mogelijk slechts inlossing van ‘bad karma’ omdat beide heren mogelijk ook ‘ meerdere meesters’ dienden..

  Dat men George Soros naar voren haalt als een soort van goedzak naar voren brengt komt mogelijk omdat men het occulte buiten beschouwing laat of er misschien wel geen weet van heeft, dat ook dat als onderdeel van de planning richting die / een NWO dient dus deel van die ‘deep state’.
  De NWO is als het ware dezelfde macht achter de ‘deep state’ zoals aangehaald in het intervieuw , die Weishaupt heeft een des duivels plan gesmeed….
  if you catch my drift…

  Overall best een goed intervieuw, dat toch wel 🙂

 • yvonne:

  https://www.youtube.com/watch?v=Rju1T-LLXfo

  Is Nederland een lobbycratie i.p.v. een democratie?; Geerten Waling met Syp Wynia duurt 58 minuten.

  De lobbywereld is een grote invloedrijke onzichtbare macht
  De poging van mensen om invloed te bedrijven, daar is op zichzelf niets mis mee. Het is volstrekt logisch dat mensen, groepen of organisaties hun belangen behartigen. Het kan echter wel verschrikkelijk uit de hand lopen……..

  En dat doet het nu dus ook!!

 • Ayse Cali:

  Fijn gesprek…

 • Treowd:

  Why Hegel knew there would be days like these Duurt: 04:26
  Gepubliceerd op : 20 Jan. 2017

 • Treowd:

  De titel van het kanaal lijkt aan te geven dat men wenst te polariseren dus wees opmerkzaam. Beetje filteren aangaande de term jews en de mogelijke verwarring met Hebreeuwen, maar overall een goede video:
  We Need To Talk About The Protocols of Zion Duurt: 18:01 min
  Gepubliceerd op :22 April 2016

 • mr.drs.Bou:

  Beste Marc, op dit moment luister ik naar David Icke, maar naar 6 minuten begint hij over de Reptilian Gods. Geloof me nou maar dat ik daar niets van geloof. Ik heb o.a. de Bijbel bestudeerd, in relatie met de oude inscripties van Egypte, Assyrië en Babylon. In relatie tot de oude geschiedenis en de mythen. David Icke weet het goed te brengen en als hij is uitgekletst, zal ik verder luisteren.
  Nu luister ik dus naar Credo Mutwa en heus, ik ga over mijn nek! Vanaf minuut 9 tot minuut 16, kannibalisme en zo voort… Reptillians! Sorry, maar ik haak dan wel af.

 • mr.drs.Bou:

  Yvonne, we zijn allemaal mensen en als zodanig zijn we gelijk. Zelf heb ik gewerkt met geestelijk gehandicapte pubers, maar hoewel ze allemaal anders waren, bleven ze in mijn ogen wel gelijk waardig aan mij.
  Dat mensen niet gelijkwaardig zijn, hang samen met het sociale systeem waarin bij voorbeeld een `oranje` wichtje Amalia een toelage krijgt van anderhalf miljoen uit de belastingpot!
  We zijn allemaal gelijk, maar in dit systeem worden we niet als gelijken behandeld. Dat is het verschil.

 • mr.drs.Bou:

  Marc, volgens mij is dat ideologische onzin. Zie ook mijn verdere commentaar op jouw posts.

 • Treowd:

  Protocols of the Elders of Zion, JEWISH PLANS exposed, powers that control us revealed Duurt : 16:40
  Gepubliceerd op : 14 Mei 2016

 • Treowd:

  David Icke Explains The Protocols of the Learned Elders of Zion
  Duurt :
  Gepubliceerd op: 24 Jan. 2014

 • Treowd:

  George Soros: Evil Zionist Puppet Master Exposed Duurt : 32:23
  Gepubliceerd op : 7 Aug 2016

 • yvonne:

  En wie heeft dit systeem dan bedacht? Waarom bezoekt WA, vrouw en kinderen in het zwart de paus?

  Vervolgens Trump, vrouw en dochter ook?

  Waarom werden er voor Mandela (vrijmetselaar), liedjes gezongen, en Baybasin verzwegen?

  Waarom komt er in Nederland niets naar buiten, over de smerige manipulerende Soros, en in Hongarije wel?

  http://abouthungary.hu/news-in-brief/pm-orban-the-only-network-which-operates-like-a-mafia-in-hungary-is-run-by-george-soros/

  En dan noemt Juncker, Orban een dictator? Allemaal toeval? Ik dacht het niet…..

  https://www.youtube.com/watch?v=juFxBhDSK9s

  ‘The dictator is coming’: Juncker trolls Hungarian PM Orban

  Gepubliceerd op 22 mei 2015

  Hungarian Prime Minister Viktor Orban is no stranger to controversy. From his less than subtle views on subjects ranging from immigration to the homeless, he has been on the receiving end of a fair share of finger pointing. But even he was probably not expecting to be welcomed as “the dictator” by European Commission President Jean-Claude Juncker at the Eastern Partnership summit in Riga, Latvia.

 • yvonne:

  Sorry, met Soros bedoelde ik Orban……..

 • Treowd:

  Even iets rechtzetten uit een eerdere reactie
  31 mei, 2017 op 19:53 gaf ik aan: en mede omdat Alex Jones uitgesproken had dat hij trots was een zionist te zijn in een wat eerder radioprogramma (al jaren terug). Dat moest zijn ik ondersteun de staat israel dat had hij eerder uitgesproken en 2 maanden terug heeft hij dat wederom uitgesproken op video. Dus hij heeft het niet uitgesproken een zionist te zijn.

 • mr.drs.Bou:

  Treowd, dank je wel voor deze lange reactie, maar het ging me in dat interview over de versplintering. Er is niet één geheim genootschap met een geheime agenda, er zijn allerlei groeperingen, denktanks, occulte organisaties en geheime diensten. De FBI weet niet wat de CIA doet, MI5 doet wat anders dan MI6, de Mossad doet weer wat anders en het Vaticaan heeft zijn eigen agenda. Er worden oorlogen gevoerd omwille van de wapenverkoop en de Media maken ervan dat het om vrijheid en democratie zou gaan.
  Op dit moment lopen ze elkaar in de VS behoorlijk voor de voeten en de vraag is, wie er het eerst zal struikelen.
  Karel van Wolferen is vrij gematigd, maar hij heeft wel gelijk dat dit “apparaat” van “veiligheidsdiensten” dusdanig gegroeid is, dat de ene arm niet weet wat de andere doet. Voor zover er al een kop op zit, weet deze kop niet of nauwelijks wat zijn armen aan het doen zijn. Een soort octopus…

 • mr.drs.Bou:

  p.s.: De video over George Soros heb ik verwijderd. Deze man verdient aparte aandacht. De link heb ik daarom bewaard.

 • mr.drs.Bou:

  Treowd, David Icke is een warhoofd! Dat sommige aspecten van de Protocollen uitkomen, betekent nog niet dat ze echt zijn. En met het congres in Basel hebben die Protocollen niets te maken!

 • mr.drs.Bou:

  Dank je wel, Yvonne. Ook hier geen groots plan om de hele bevolking te onderwerpen, maar een samenspel van belangen. En de grote corporaties winnen dat altijd!

 • mr.drs.Bou:

  Nou, dat hopen we dan maar! Maar Hegel had nog nooit gehoord van kernkoppen waarmee we de hele geschiedenis in een grote BOEM ongedaan kunnen maken. Als er niet snel een synthese komt, dan komt er een grote BOEM.
  En dat is dan het einde van de geschiedenis…

 • mr.drs.Bou:

  Sorry Treowd, maar deze video is een MIND FUCK. Ik zal hem vanavond verwijderen.

 • marc:

  Ik had een heel uitgebreid antwoord maar door die vervelende captcha heeft de pagina de tekst niet onthouden. Dat is wel een groot nadeel.
  Het kwam er in het kort op neer dat u zich beperkt indien u informatie bij voorbaat afwijst. Maar dat mag.

  Alles is energie, trilling, frequentie.
  U houd zich nogal bezig in het stoffelijke maar er is helemaal geen stof/materie. Dat zeg ik niet, maar de kwantumfysici.
  Lees bijv. het boek van Marja de Vries, de hele olifant in beeld.
  Groeten, Marc

 • marc:

  Heeft u weleens een boek van David Icke gelezen of zijn presentatie van een dag gezien? Bijv. de lezing ‘Awake’, kun je wel terugzien op you tube dacht ik.
  U laat zich nogal kennen … vind ik.

 • mr.drs.Bou:

  Beste Marc,
  Er is een hoop onzin te koop op Internet. David Icke is door mij al lang als onzin aan de kant gezet. Daar heb ik mijn goede redenen voor. Die Reptilians die van een andere planeet uit de ruimte zouden komen, zijn echt onzin in het kwadraat.
  Als je het daar niet mee eens bent, dan staat het je vrij om te gaan reageren op een andere site. Maar val me niet lastig met Icke.

 • Treowd:

  Boudine als dat zo is heb ik dat over het hoofd gezien, mag ik vragen waar de mindfuck aanwezig is? Ik heb gewaarschuwd te filteren.

 • Treowd:

  Prima hoor! Ja Soros is een verhaal apart…:-)

 • mr.drs.Bou:

  Treowd, die video gaat snel, met indringende beelden. Let ook op het geluid! Ik ga hem niet nogmaals bekijken, maar men probeert een beeld te creëren. Dit is geen info, maar desinfo, dit is geen voorlichting, maar oplichting. Vandaar: een MIND FUCK.
  Ik zal hem nog even laten staan, zodat iedereen kan nagaan waarom ik dit zeg. Wie het niet met me eens is, mag dat uiteraard ook zeggen. Maar dan graag wel met argumenten.

 • Treowd:

  Protocols Forgery Argument is Flawed

  THE FORGERY CLAIM

  We are told that The Protocols of Zion is a hoax, a “proven forgery” concocted by the Tsarist Political Police (the Okhrana) to incite anti Semitism and discredit revolutionaries.
  But the “proof” is far from convincing.
  It consists of three articles published in The London Times (August 16-18, 1921) by Philip Graves.

  According to Graves, Protocols is a crude, chapter-by-chapter plagiarism of Maurice Joly’s Dialogue in Hell Between Machiavelli and Montesquieu (1864).
  It was easy to make this claim while Joly’s book was unavailable. Napolean III’s police confiscated it as soon as it was published.
  But it is available now and I invite you to compare the two texts. In my opinion, they are entirely different in tone, content and purpose. At 140 pages, Dialogues is twice as long as Protocols. Most of it finds no echo in the Protocols.

 • Treowd:

  Maurice Joly Plagiarized “Protocols of Zion” (not vice-versa)

  CONCLUSION

  If your plan for World Domination leaked out, what would you do? Would you admit it? “You got me! My bad!”
  No, you’d employ an army of ciphers to convince everyone the document is a hoax motivated by “prejudice” and “anti-Semitism.” They have executed this “damage control” perfectly, a measure of their power to deceive even in the presence of the truth.

  This is the only Conspiracy that has prevailed in spite of the Blueprint being freely available. It demonstrates the credulity (or venality) of the intelligentsia and the masses.
  They have colonized our minds first. We cannot name our oppressor for fear of being accused of “anti-Semitism etc.

 • Treowd:

  “Protocols of Zion”– Damage Control

  Mankind is slipping into a permanent coma according to a diabolical plan that has been public knowledge for over a century.
  When The Protocols of the Elders of Zion” were leaked in the 1890’s, Masonic Jewish bankers did effective damage control.

  They tricked the gullible goyim into believing it was a “forgery” written by “anti-Semites.”
  The bankers couldn’t exactly admit the truth, that they were enslaving humanity, could they? ( Their whole system is based on deception and secrecy.)
  Thus they turned the disaster into an advantage by using it to incite more “anti-Semitism.”

 • mr.drs.Bou:

  Beste Treowd, dank voor de research en dat is een goed artikel, maar ik ben het er niet mee eens. Het artikel bewijst wel dat de Protocollen grote invloed hebben gehad op de politiek, maar het bewijst niet dat deze Protocollen een authentieke weergave zijn van een plan van de Joden. Volgens mij zijn die protocollen dus nog altijd FAKE.

  Next to the Bible The Protocols of the Elders of Zion is perhaps the mostly widely read book in the world.

  Published in Russia in 1903, it purports to be the leaked master plan for “Jewish world domination.” It is the kind of thing that would be studied at secret workshops of an occult society.

  – See more at: https://www.henrymakow.com/000298.html#sthash.SYjZByD3.dpuf
  Met de door mij schuin gezetten woorden ben ik het niet eens. Maar de Protocollen hebben wel een grote invloed gehad, zowel in het denken van de Joden als het denken over de Joden. Het Zionistische ideaal had volgens mij aanvankelijk ook weinig te maken met werelddominantie, maar met het verlangen om te mogen leven naar eigen wetten en gebruiken, zonder te worden gediscrimineerd. Ik spreek nu van eind 19e eeuw.
  Volgens mij zijn die Protocollen dus FAKE, maar ze worden misbruikt op een manier waar Machiavelli alleen maar van kan dromen. Ik denk wel dat de Zionisten streven naar Jeruzalem als hoofdstad van een groot Joods Rijk, maar dat staat volgens mij los van de Protocollen. Dit hele streven komt in de Protocollen niet voor!
  Ik lees nog even verder…

 • mr.drs.Bou:

  Treowd, dat zou betekenen dat de Protocollen ouder zijn dan de Dialogen van Joly. Dat lijkt me niet logisch, want als Joly de Protocollen plagieerde, dan was hij op de hoogte van de inhoud en dus waren de Protocollen al uitgelekt, terwijl het toch een hoogst geheim document zou zijn!
  Ik lees nu dit:
  Did Rothschild Write The Protocols of Zion ?

  I’m afraid Protocols may be genuine. They are lectures addressed to Jewish Luciferians (Illuminati, Freemasons) detailing an incredible plan to overthrow western civilization, subjugate mankind, and concentrate “all the wealth of the world…in our hands.”

  The lectures, typical of similar Illuminati documents, were leaked to the Czarist Secret police and published in Russia in 1905.

  The issue of anti Semitism diverts attention from this plot which has been unfolding for over 200 years and is behind world government, September 11, Iraq, Homeland Security and the bogus “War on Terror.”

  – See more at: https://www.savethemales.ca/000223.html?_ga=2.173382503.513652176.1496556366-1338107631.1496556366#sthash.yFzcqFoI.dpuf

  Researchers have speculated that Adam Weishaupt or Asher Ginzberg penned Protocols. At first I thought it was Rothschild himself. But because someone pointed out that the book refers to Nietzche and Darwin, it is more likely that Rothschild’s grandson, Lionel Nathan Rothschild (1809-1879) or someone like him, is the author.

  – See more at: https://www.savethemales.ca/000223.html?_ga=2.173382503.513652176.1496556366-1338107631.1496556366#sthash.yFzcqFoI.dpuf

  Al deze artikelen van Henry Makow Ph.D. zijn goed onderbouwd. Ze zouden me overtuigen, ware het niet dat dit artikel eindigt met de woorden:

  Our culture, not Protocols, is a hoax. Luciferian Communist Jews set an example for the Nazis. This is not a debating contest where I convince you to agree with me or vice versa. I am concerned only with the historical record. Our focus must be on establishing the truth.

  Luciferians like Rothschild, Lenin and Hitler still control the planet and intend to enslave humanity. I’m afraid that this will become increasingly evident. I pray I am wrong. This is a debate I want to lose.

  – See more at: https://www.savethemales.ca/000223.html?_ga=2.173382503.513652176.1496556366-1338107631.1496556366#sthash.yFzcqFoI.dpuf

  Let ook op de titel van deze website in de link: Save the males! Ik begrijp nu in elk geval waarom zoveel mensen denken dat er een Luciferiaans complot werd gesmeed door de Joden, de Vrijmetselaars en het Vaticaan (de Jezuïeten). Complotten bestaan wel degelijk, maar volgens mij is er beslist geen één groot (Joods) complot om de wereld te beheersen.

 • mr.drs.Bou:

  Beste Treowd, hier valt Henry Makov voor mij door de mand:

  Many Jews, (especially Zionists/Neocons/Communists/socialists/liberals and feminists) are agents for the Illuminati bankers. The bankers tricked them into thinking they were”changing the world” into a socialist utopia. Unfortunately, this utopia is a mask for the tyranny of monopoly capital and Cabalism (i.e. Communism.)

  But everyone, not just Jews, is implicated in this diabolical plan. The Protocols’ Jewish world government is the British Empire repackaged. British imperialism was always a marriage of English aristocracy and Jewish finance under the rubric of (Cabalist) Freemasonry. American imperialism and Zionism serve the same cause.

  Freemasons, organized Jewry, Christian Zionists and most everyone of prominence are collaborators in the Illuminati bankers’ fraud. Selling out is a condition of “success.” The banksters reward complicity.

  The bankers’ fraud lies in the fact that our currency is created in the form of debt to them. No one can own currency. It is a medium of exchange like beads or shells. It is like oxygen. But they are leveraging their fraudulent “ownership” of currency into ownership of everything and everyone.

  – See more at: https://www.henrymakow.com/our_terminal_disease.html#sthash.RVqMVFLt.dpuf

  Geef mij maar Richard Wolff, die de geschiedenis analyseert in termen van economische ontwikkeling. En natuurlijk, het geldsysteem dat o.a. is gecreëerd door de Rothschild bankiers, moet worden afgeschaft. Het werkt namelijk niet, het creëert een maatschappij waarin de rijken steeds rijker worden en de prachtige prestigieuze gebouwen van de banken van 5 uur ’s avonds tot 8 uur ’s morgens LEEG staan, terwijl de daklozen wegkruipen onder de bankjes in het park.

  Money is only used to keep score. Het is een ruilmiddel, maar men heeft het gemaakt tot een middel om winst te maken! Dat is geen complot, maar een economisch mechanisme.

  Overigens blijf ik van mening dat het erfrecht hierin een grote rol speelt, maar dat onderwerp lijkt nog steeds taboe. Marx heeft het er niet over en Engels (Oorsprong van het Gezin etc.) begreep er geen snars van. Erfrecht is het mechanisme dat de seksuele orde bepaalt en in stand houdt. De huidige seksuele orde is WANORDE: incest, kinderverkrachting, vrouwenhandel, sadisme en ga zo maar door. Maar goed, ik dwaal af, dus ik stop.

  Ik zal deze draad even opschonen, want David Ike is niet relevant, maar Henry Makov is dat wel! Nogmaals mijn dank voor de leestip, Treowd. Ik heb weer iets geleerd. 🙂

 • Treowd:

  Mogelijk verschillen we hierin dan wat van mening Boudine 🙂 omdat er best wat aanwijzingen zijn dat men simpelweg onder de mantel van het jodendom opereerd. Zij dit dat zion prefereren af te dwingen dat in de protocollen beschreven staat en daarin een handleiding naartoe zien, zijn de zich zelf benoemde crypto-joden e.a. die de synagoge van satan op aarde lijken te manifesteren. Hetgeen zich zeer zeker lijkt te ontvouwen op allerlei gebied in onze maatschappijen, waarbij men juist het tegenovergestelde bewerkstelligt van wat men propageert te willen bewerkstelligen. v.b. Dat is als het ware de inverse wereld van sjataan aka satan , moloch , baal etc. het recht vernietigt het recht, veel voorlichting maakt niet wijzer maar stompt af, media stuurt aan op gender neutraliteit (baphomet)

  De natuur wordt kapot gemaakt onder de mantel die te willen redden, de religies worden gebruikt om te onderdrukken en ga zo maar door er zijn zoveel voorbeelden. De kinderen worden satanisch geindoctrineerd via de media, op school worden ze ontwijst althans de oorspronkelijke potentie wordt teniet gedaan, de vaccinatie doet het tegenovergestelde van dat wat men propagandeert het is eerder een gevaar dan dat het wat of iets zo kunnen voorkomen. en ga zo maar door….

  Alles doet deze synagoge eraan om de oorspronkelijke mogelijke creatie te vernietigen of te bespotten. En als ik dit uitspreek kunnen er al velen zijn die daar aanstoot aan nemen …creatie , welke creatie we komen van de oerknal en verder is er niks …precies!! Daarmee wens ik aan te geven dat de oerknal-theorie bij nader onderzoek wel zeer toevallig zou zijn geweest, anderzijds wijst de natuur om ons heen op een soort van prachtige samenval van omstandigheden. Fibonacci…Zelfs de ruimtereizen en alles wat daaruit voort is gaan vloeien is ronduit een mock richting realiteit en zoals de natuur zich in werkelijkheid manifesteert. Who have eyes to see, let them see…

  Wetenschap is verworden tot een vorm van religie en ook dat is een valse religie…. Ja hun zion kan er best wel eens zo uit zien zoals de protocollen propageren. En zoals men de media in de maatschappijen in de tang heeft met een zeer sterke lobby aangaande media kan het zo ook met het ondersneeuwen van de protocollen zijn gegaan zoals ook beschreven in de aangedragen artikelen. Het is voor die lobby een peulenschil geweest t.o.v. de nog niet ontwaakte mensen die het internet hebben mogen aaanschouwen. We kunnen wel zeggen dat dat wat roet in het eten aan het gooien is of …..is dat volgens plan???

 • Treowd:

  Het is wat moeilijk te reageren beste Boudine omdat de reactie waarop ik reageer bij de latere reacties staan en de reactie zelf weer bij de eerdere reacties aangemaakt wordt. Maar goed als ik splits dan lukt het wel boublog twee maal openen…

  “Beste Treowd, hier valt Henry Makov voor mij door de mand:”

  Die groepen die Henry Makov daarin lijkt te benoemen maken en kunnen allemaal deel uit maken van die synagoge of satan en mogelijk doen ze dat ook als ze propageren jood te zijn. Kijk hoe vele neocons zich lijken te manifesteren zie o.a. #pizzagate… israel wordt uiteindelijk de zetel van dat satanische rijk mede omdat dat dat het tegenovergestelde is wat het heilige woord lijkt te beschrijven.(da heilige boeken) Het satanische zit hem verder daarin dat een iedereen een zion-jood kan zijn en worden, iedereen welke occult die synagoge aanhangt zoals b.v. een jezuit alle maskerades aan kan en mag nemen welke het uieindelijke doel lijkt te dienen….

 • Treowd:

  Excuus voor de typo’s en graag aangedragen 🙂 Al die losse versplinteringen zouden tesamen kunnen komen in die synagoge van hun sjataan. En als er straks alleen nog maar op elektronische wijze geld aanwezig is in de maatschappijen zijn die banken de pralende tempels van het zelfde instrument waarmee men hun rijk opgericht heeft. Het zou me niks verbazen. Money is the root of all evil….

  Horace Andy – Money, Money

 • mr.drs.Bou:

  Beste Treowd, ik was bezig om deze draad wat op te schonen. David Ike kan wel weg, vind ik, en ook de discussie over David Duke is niet relevant.
  Heel veel reacties zijn verdwenen omdat deze de kern van de discussie niet raken. Het gaat mij om de rol die de Protocollen spelen.

 • Treowd:

  Al die concepten die spelen een rol Boudine evenals het erfrecht, het zijn slechts de gereedschappen en mechanismen dat af te dwingen waar men uiteindelijk naar toe wil.
  Emanicipatie vernietigde de rollen in het gezin en vervaagd de rol-modellen binnen het gezin en uiteindelijk het gezin zelf (de samenhang) (zie de protocols) Hun instrument voor de massa af te stompen en te misleiden te mis-sturen (misguidance) is de t.v. vandaar dat er nu uiteindelijk ‘smart’ tv’s zijn. De beste pc is een appel (the forbidden …)
  De pc zal uiteindelijk die wereld voor hun optuigen die er haaks op staat, de natuurlijke creatie (satanisme), dus haaks op de ware realiteit, de maatschappijen zijn er al op voorbereid.
  Maaar…diezelfde pc gooit ook roet in het eten…. 🙂

 • mr.drs.Bou:

  Beste Treowd, dank voor deze discussie.
  De vraag of de Protocollen echt zijn, of fake, is eigenlijk niet zo relevant. Wat voor mij vooral fake is, dat zijn al die theorieën die de ontwikkelingen van de laatste decennia verklaren vanuit een satanisch complot van (crypto-)Joden, vrijmetselaars, satanische illuminati en zo voort. Iedere piramide, elk pentagram is daarmee verdacht. Volgens mij werkt dat niet zo. De geschiedenis ontwikkelt zich in een samenspel van krachten en een belangrijke motor is volgens mij het erfrecht van vader op zoon. Dit erfrecht leidt tot goed en kwaad! Tot dualisme. Tot de erfzonde…
  Bedankt ook voor het muziekje, maar niet het geld is de wortel van het kwaad, al is geld nu wel het vehikel van het kwaad.

 • mr.drs.Bou:

  het zijn slechts de gereedschappen en mechanismen dat af te dwingen waar men uiteindelijk naar toe wil.

  AHA!! Dat is de angel, de kern van ons verschil van mening. Volgens mij zijn het mechanismen die op het eerste gezicht voordeel bieden, waarna men ontdekt dat ze ook een keerzijde hebben.

  Ken jij het boek: “In het jaar 2000” van Bellamy? Geschreven in of rond 1900, vol met prachtige toekomstbeelden. Neem nou de TV. Voor iedereen zo’n ding in huis had, speelden we ’s avonds gezellig een spelletje ganzenbord of schaak. Toen kwam dat ding. Veel mensen spreken elkaar of hun kinderen nog nauwelijks, want ze zitten te kijken. Elk een eigen TV of I-phone en ze kijken allemaal naar wat anders. Is de TV uitgevonden om ons van elkaar te vervreemden? Of is het een prachtig ding dat (des-)informatie verspreidt?
  Zijn de Protocollen echt of fake?
  Zij die denken dat ze echt zijn, zien in alles een (satanisch) plan.
  Zelf denk ik dat ze fake zijn. Alle ontwikkelingen zijn als zodanig niet bewust gepland, maar elk voordeel hep se nadeel! (Vrij naar Johan Kruyff, die het omgekeerde zei: Elk nadeel hep se voordeel!) Er is dus volgens mij niet één groot complot om de wereld te beheersen, maar er zijn wel mensen die de wereld willen beheersen: Assurbanipal, Alexander de Grote, keizer Nero, Karel de Grote, Napoleon, Stalin, Hitler, George Soros, de Clintons… en ga zo maar door.

  Dat een aantal al dan niet Joodse families al twee of drie eeuwen bezig zijn om macht te verzamelen (vergeet de Britse Windsors niet, zij zijn niet Joods!), dat hangt volgens mij samen met het erfrecht van vader op zoon. Ook Assurbanipal erfde zijn troon en zijn machtswellust van zijn vader Esharradon. Zo ook Hammurabi. Overal waar het erfrecht van vader op zoon zijn intrede doet, ontstaan de machtswellust en het streven naar rijkdom van mannen. De Israëlieten uit de Bijbel waren het schoolvoorbeeld van patriarchaal. De Bijbel is daar eerlijk over: systematische incest gepaard aan wrede machtswellust. De 12 zonen van aartsvader Jacob roeiden de bewoners van Sichem uit, waarna Jacob met zijn hele stam op de vlucht sloeg. Moordzuchtige lafaards!
  Overigens waren die Protocollen wel visionair, maar het zelfde kan worden gezegd van o.a. 1984. Big Brother is watching you kun je echter ook omkeren: ik kijk geen tv, dus ik watch geen Big Brother. 😉

 • marc:

  Wat vervelend dat u alleen maar reacties laat staan die VOLGENS U bijdragen tot het onderwerp.
  Iemand die hier komt, ontneemt u wel de mogeljkheid om reacties en meningen van anderen te lezen.
  Dat mag, he is uw site, maar dat ben ik niet gewend. Juist openheid en vrijheid van meningsuiting ben ik gewend. Er is toch niet gescholden of iets dergelijks? Er is alleen maar uitwisseling geweest van meningen en gedachten.
  U zegt dat het om de rol gaat van de protocollen maar u veroordeelt de protocollen wel in uw titel. Dan kunt u toch iets verwachten?
  Ik moet eerlijk zeggen dat ik verwijdering van reacties niet had verwacht.
  Hopelijk kunt u zich dit voorstellen, indien u in mijn schoenen zou staan.

 • mr.drs.Bou:

  Beste Marc, De discussie werd te lang, veel was niet zo relevant en David Ike doet echt niet ter zake. Lees de artikelen die Treowd heeft aangedragen en vraag je af wat je er zelf van vindt.

 • Treowd:

  Graag gevoerd Boudine iedere reactie maakt deel uit van het geheel al waren er wat die wat minder relevant waren en ook door mij aangedragen vanwege de verschillende visies. Verder ben ik zelf niet zo overtuigt dat het satanisme geen zeer grote rol in dit alles zou spelen. Om een gedeelte van een quote aan te halen “Yet the individual is handicapped by coming face to face with a conspiracy so monstrous he cannot believe it exists” J. E. Hoover. Het zou ook monsterlijk zijn…Toch zijn er vele facetten zichtbaar van een satanische invloed op de sturing richting een NWO waarbij ook de kinderontvoerings en misbruik praktijken een rol lijken te spelen.

  Waarbij A. Crowley heeft geschreven “Do what thou wilt shall be the whole of the Law” in de Thelema Deze man heeft demonen aangeroepen om zijn werk te vervolmaken als ceremoniele magier, van donkere magie. Alles wat donker is maakt deel uit van het satanische en kan het licht als het ware niet verdragen. Maar het kan wel wezen dat het satanisme slechts als een mantel zou kunnen dienen. Ter schock doctrine b.v.

  Kinderprogramma’s op t.v zitten boordevol programmering van witchcraft en satanisme
  verder is de isthar gate aka seat of satan of een replica ervan overgebracht naar Berlijn (symboliek , verering) Ook de muziek industrie zit boordenvol met aanwijzingen dat de jeugd onbewust het zij bewust baphomet aka satan als iets heel gewoons gaat beschouwen zelfs vereren. Het is een programmering…Voor veel jeugd is het koren op de molen want die willen eigenlijk al heel lang graag precies wat ze zelf willen 🙂

 • Treowd:

  Aanvullend , connect the dots…
  http://www.formerthings.com/throneofsatan.htm

 • mr.drs.Bou:

  Beste Treowd,
  Ik kan de gewiste reacties heel gemakkelijk terugzetten. Het wissen was veel meer werk, want daarbij vraag ik me steeds af: waar gaat dit over? Is dit een zijspoor, of doet het ter zake? Alle gewiste reacties zijn dus door mij grondig gelezen. Maar OK, ik zet ze wel terug.
  Wat betreft Satan, ik heb even doorgelinkt naar de prachtige oude Romeinse stad Pergamum in het huidige Turkije. Een van de monumenten was dus een standbeeld van Zeus/Jupiter, oppergod van de Grieken. In het boek Openbaringen wordt dat de Troon van Satan genoemd.
  De oorspronkelijke Satan is Lucifer, dat is Venus als ochtendster: Phosphorus. Dat zou een “gevallen engel” zijn. Volgens mij is Venus een planeet. Zij werd vereerd als Aphrodite, als Isis en als Ishtar, in het RK geloof veranderde ze in de maagd Maria, moeder van Christus.
  En Zeus/Jupiter is eveneens een planeet! Oppergod van de Grieken, in Assyrië Baal, in Babylon Marduk, in Egypte Amon! Zowel God als de duivel waren oorspronkelijk planeten, maar in de oudheid geloofde men dat de hemel bezield was. De zon, de maan en de vijf zichtbare planeten werden beschouwd als bewuste en machtige wezens, machtiger dan koningen. Om hen gunstig te stemmen, moest men hen offers brengen, zoals wij nog altijd doen aan de koning als hij jarig is.
  De grote vraag is, waarom men zo bang was voor die hemellichamen. Volgens Velikovsky komt dat doordat er nog in het historische verleden kosmische rampen gebeurden. Volgens hem was de Bijbelse god Jhwh een komeet! Ik bestudeer die stelling al vele jaren en tot op heden heb ik in velikovsky best wel veel fouten ontdekt, maar tegelijkertijd ben ik er meer en meer van overtuigd geraakt dat Jhwh een komeet was! 😉
  Een komeet is al net zo’n dood ding als Jupiter en Venus. Het geloof in God is dan al net zo dwaas als het geloof in de duivel. Dat men mensen probeert te manipuleren met dit geloof, dat weet ik. Zelf ben ik er in opgevoed, Rooms Katholiek, maar wat een onzin! Emotionele manipulatie ten top! Dat de kinderen daar nog steeds in worden opgevoed, dat dit mede een bewuste vorm van manipulatie is, dat deze manipulatie aantrekkelijk is omdat hij een valse bevrediging van emotionele behoeften biedt, dat alles weet ik. Maar er is een groot verschil tussen een bewust complot en de spontane ontwikkeling van de cultuur.
  En nu ben ik weer buiten. Vanavond of morgen zal ik de rest van deze draad terugzetten.

 • Treowd:

  Het was niet mijn bedoeling om op de moderatie te wijzen beste Boudine, dat kan een noodzakelijk iets zijn om boublog in juiste banen te leiden en zuiver op het onderwerp te houden dat lijkt me zeer zeker prima verder! Alles maakt deel uit van het geheel dat we juist daar uitkwamen waar de discussie naar toe ging, op die wijze bedoelde ik dat aan te geven.

 • mr.drs.Bou:

  Beste Treowd, Ik had een hoop reacties gewist, maar ik heb ze teruggezet. De essentie zit eigenlijk reeds in jouw reactie: De vraag of de protocollen echt zijn, is minder relevant dan de vraag wie er in die Protocollen gelooft. Hetzelfde geldt mijns inziens voor het Bijbelse boek Openbaringen. Volgens mij hoort dat volstrekt niet thuis in de Bijbel, maar de vraag is, wie er in gelooft.
  Deze reactie komt vrij bovenaan te staan in deze langdradige draad, met David Ike en de Krokodillen van een andere planeet, met David Duke die bang is dat er in de toekomst geen mensen meer zijn met blond haar en blauwe ogen, en andere modderige zijrivieren waarin ik liever niet ga zwemmen.

  Ik dank je voor de link naar een felle en rationele verdediger van de Protocollen. Al ben ik het er niet mee eens, dit zijn wel rationele argumenten! Stof tot nadenken! 🙂

  Henry Makow zette me aan het denken over de hedendaagse ideologie!
  https://www.henrymakow.com/maurice_joly_plagiarized_proto.html
  https://www.henrymakow.com/000298.html

  Daarom mijn dank, want wijsheid vereist dat we openstaan voor de argumenten van anderen. Niemand heeft immers de wijsheid in pacht! Dialectiek is een wisselwerking.

 • mr.drs.Bou:

  Nou, ik heb alles weer teruggezet en nu laadt BOUblog weer traag. Veel succes met het zoeken naar uw eigen mening! 🙂
  Etenstijd! Ha, lekker eten! Smakelijk allemaal.

 • Geuz:

  Leo Lehman heeft ooit een ook goed artikel over deze Protocollen hoax geschreven.
  http://historicism.com/misc/protocols.htm
  De strekking is geheel anders dan die van bovenstaand artikel.

  De protocollen beogen Jodenvervolging.
  Aangezien Adolf Hitler een Rooms Katholiek was, is het verdenken van de Jezuïeten, die al eeuwen lang bekend staan om hun pamfletten, niet vergezocht.

 • mr.drs.Bou:

  Beste Geuz, welkom op BOUblog en bedankt voor de link. Volgens Leo Lehman zijn de protocollen dus door de Jezuïeten geschreven. Zou kunnen, maar een feit is en blijft dat de schrijver(s) onbekend zijn. De protocollen beogen inderdaad Jodenvervolging. Ze zouden zijn geschreven in Frankrijk, waar de Jezuïeten invloed hadden, maar ze zijn gepubliceerd in Rusland, waar de Jezuïeten geen enkele invloed hadden. Ik geef nog even een citaat, voor wie mee wil lezen:

  Although first published in Russia in 1903, the Protocols of Zion had their origin in France and date from the Dreyfus Affair, of which the Jesuits were the chief instigators. They were planned also first to take effect in France, by the overthrow of the “Judaic-Masonic” government of the French Republic. But the discovery of the gigantic fraud of Leo Taxil, who had been openly supported by the Jesuits, the concluding of the Franco-Russian alliance, along with the Vatican’s difficulties with the French government at that time, made it more opportune to have them appear first in Russia.

  These Protocols of supposedly Jewish leaders are not the first documents of their kind fabricated by the Jesuits.

  For over a hundred years before these Protocols appeared, the Jesuits had continued to make use of a similar fraud called “The Secrets of the Elders of Bourg-Fontaine” against Jansenism– a liberal French Catholic movement among the secular clergy. The analogy between the two forgeries is perfect– the secret assemblage in the forest of Bourg-Fontaine, the plan of the “conspirators” to destroy the Papacy and establish religious tolerance among all nations, the alleged plot against Throne and Altar, and the setting up of a world-government in opposition to the Catholic Church. There is the same dramatization of the negative pole of the historic evolution of the world, in order to bring out, by contrast, the positive Christian (Catholic) pole, around which all conservative forces– the monarchy, the aristocracy, the army, the clergy– must gather to save the world from Satan’s onslaught.

 • Treowd:

  Jesuits; Rulers of Evil. Part I

  This is an interview I did with Mike Williams of Sage of Quay with my friend, Bruce Hillyer last week. It exposes the true rulers of the Matrix. We are told to follow the rules. Rules are made by Rulers, also known as a measurement device or a ruler. When we Register, REG = REgal or crown, and ster means to enroll. It is up to us, we the people, to reclaim the author of our own authority and take back our liberties as sovereign beings.
  Gepubliceerd op : Jul 7, 2016

 • Uhm… fake of niet.

  Het protocol is een realiteit. En Zionisme is ook een realiteit.
  Je hoeft alleen maar om je heen te kijken in de wereld…

  De Jezuieten zijn, volgens ex-Jezuiet Alberto Rivera, verantwoordelijk voor het schrijven van zowel Mein Kampf als The Protocols of elders of Zion. En hij zat dichterbij de bron dan wij. En overigens wordt zelfs op Wikipedia geschreven dat een Katholiek Jezuiet Mein Kampf schreef, met daarin forse kritiek op Zionisme. En als je dan ziet dat de Knights of Malta en alle Freemasons als hoogste ideaal hebben ‘het herbouwen van de tempel in Jeruzalem’, tja dan is 1+1 gewoon 2.

  Uiteindelijk: Alle wegen leiden naar Rome.

 • mr.drs.Bou:

  Beste Frank,
  Welkom op BOUblog en ook jij denk dus dat die fake Protocollen een pennenvrucht zijn van de Jezuïeten. Dat zou best kunnen, maar ik weet het niet. Volgens jou leiden alle wegen naar Rome, maar er leiden ook nogal wat wegen naar Jeruzalem.

  Op Want to Know een goed artikel van Guido over de Mossad:
  Valse vlag operaties: Juval Aviv, MOSSAD-agent versprak zich.. 2x..!

  Dit artikel gaat o.a. over een YouTube, waarvan we het bestaan kenden, maar die we van de week wéér voorbij zagen komen. Hij is weer uiterst actueel en feitelijk hebben we deze video nog nooit op de site gehad. Het gaat over de rol die de MOSSAD speelt in het Zionistische ‘stratego-spel’ hier op Aarde. Het ‘spel’ dat verantwoordelijk is voor moord, manipulatie, doodslag, heftige oorlogen, terroriseren en vooral: het camoufleren van de daden van de Mossad, de Israëlische geheime dienst. De lafheid die van de acties van deze boevenbende afstraalt, is ongekend. Natuurlijk bestaat geen enkele geheime dienst uit lieverdjes, maar waar deze Mossad voor staat, is het summum van doortraptheid. En voor de goede orde, nogmaals: dit alles heeft NIETS, maar dan ook helemaal NIETS met de essentie van het Jodendom te maken..

  Volgens mij hebben ook de Protocollen helemaal niets met de essentie van het Jodendom te maken. Maar het Zionisme is sinds de jaren ’40 veranderd in een terreurbeweging en de Mossad is een criminele organisatie.

 • Treowd:

  Mogelijk leiden alle wegen naar Rome als men in beschouwing kan nemen dat de synagoge of satan in connectie staat met de zetel van satan die mogelijk binnen de muren van het vaticaan occult een begrip kan zijn. Een zwarte paus (hoogste jezuit) staat boven een witte paus en het vaticaan draagt vaak de kleur paars , the color purple en die kleur staat voor ‘the whore of babylon’ welke op de rug van the beast meelift.
  Zou het kunnen zijn dat the beast dan eigenlijk het leger van het vaticaan bestuurt / bestiert en in dat leger zowel jezuiten als zionisten elkaars masker dragen ter verwarring? The whore zetelt in de steden met de zeven heuvels Rome en W.DC they is riding the beast….

Recente reacties