Archief
Artikelen

Geachte heer Poel,

Bij deze wil ik u vriendelijk doch dringend verzoeken om een opmerking terug te nemen die u over mij heeft gemaakt. Het gaat om uw getuigenis voor de beklagcommissie in de zaak Baybasin, naar aanleiding van het overhoop halen van zijn cel en het ontvreemden van vertrouwelijke documenten. Deze “celinspectie” vond plaats op 17 november 2015 en hoewel er volgens uw verklaring geen documenten waren ontvreemd, was o.a. de Engelse versie van het boek van Rein Gerritsen verdwenen. Deze was reeds door dhr. Baybasin geannoteerd. Ook had men schildersmaterialen van dhr. Baybasin weggenomen. U verklaarde daarbij mede het volgende:

Naar aanleiding van deze opmerking van u schreef een andere blogger over mij het volgende:

Oja, nog 1 ding. Iets wat ik je zeer kwalijk neem. Lees nu eens Boudine wat jij doet. Hoe dat de spanning binnen zo’n penitentiaire inrichting voor Baybasin verhoogt. Je kan dat per ongeluk doen, onwetend, oke kan gebeuren, maar opzettelijk, zoals jij dat hebt gedaan? Dat is niet in het voordeel van een gedetineerde die zo afhankelijk is van een goede sfeer en een goede verstandhouding met zijn bewakers. Lees gewoon eens wat jij doet. Dat zijn namelijk streken. Hele gemene streken. Daar moet jij mee ophouden.

Op 15 november 2015 heb ik een brief gericht aan de vorige directeur van PI Heerhugowaard, dhr. Douw, met het verzoek om mij te laten weten welke zaken ik wel mag sturen aan dhr. Baybasin. In Veenhuizen mocht hij chocola ontvangen, maar hoewel in Heerhugowaard een zelfde regime zou heersen, bleek een zelfde pakketje met chocola nu verboden. Ook een vogelveer en een gedroogd herfstblad werden niet toegelaten. Tevens vertelde dhr. Baybasin mij dat hij niet kon schilderen, omdat de afdeling Crea al maanden gesloten was wegens ziekte van de Crea-lerares. Daarom wilde ik hem wat verf en penselen sturen.

Ik heb daar over opgebeld, maar ik werd afgesnauwd: “Geen chocola, geen verf, geen tijd voor.” Daarop heb ik een brief geschreven met het verzoek om mij te laten weten wat ik wel en niet mag sturen. Op 17 november vond de inval plaats in de cel van dhr. Baybasin. In december heb ik hem de verf en penselen gestuurd, maar die werden niet toegelaten. Mijn brief werd echter pas door u beantwoord op 7 januari 2016 met excuses voor de late beantwoording. Daarin stelde u dat de algemene regel geldt dat toegezonden goederen controleerbaar moeten zijn. Verf is dat niet. Ook geldt de regel dat geen producten mogen worden ingevoerd die te koop zijn in de gevangeniswinkel. Chocola is zo’n product. U schrijft ook: “Uiteraard is de heer Baybasin in de gelegenheid om te schilderen. Benodigde verf kan de heer Baybasin bestellen via de afdeling Crea.” Op het moment dat ik mijn brief en mijn verf stuurde was de afdeling Crea naar mijn weten gesloten!

U besluit uw brief met: “Voor wat betreft de invoer van de vogelveer en gedroogde bladeren zal een uitzondering worden gemaakt. De heer Baybasin heeft dit alsnog ontvangen.” Op welke regel dit een uitzondering is, ontgaat me ten enen male, maar toen ik die verf naar dhr. Baybasin stuurde, was ik nog niet op de hoogte van de regels. Natuurlijk vermoedde ik wel dat men verf wellicht ook niet zou toelaten, maar ik wist het niet zeker. In Veenhuizen mocht dhr. Baybasin immers wel verf ontvangen!

Van een zelfde regime als in Veenhuizen is in Heerhugowaard volstrekt geen sprake, hoewel de rechter dit toch als voorwaarde had gesteld. De overplaatsing naar Heerhugowaard leidde voor dhr. Baybasin tot een aanzienlijke verslechtering van zijn omstandigheden! Mijn poging om dhr. Baybasin daarin wat steun te verlenen, komt me nu dank zij uw verklaring te staan op laster en smaad op internet. Daarom verzoek ik u om deze opmerking terug te nemen.

Met vriendelijke groet,
Hoogachtend,
Boudine Berkenbosch

—————————————————

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

5 Reacties op “Open brief aan K. Poel, directeur PI Heerhugowaard”

 • mr.drs.Bou:

  Ingekomen per e-mail:
  Ter info: piw’er Jan mishandelde de kip in november 2015. Als gevolg van de trap is de kip in januari 2016 overleden.

  ——————————
  Des te erger! Want die zieke kip heeft de gevangenis alle tijd gegeven om met haar naar een dierenarts te gaan!

 • mr.drs.Bou:

  Het Haagse Complot:
  Gevangenismisdadigers en martelingen in NL

  Echt, dit kun je niet verzinnen. Alleen met een volkomen wanbeleid is dit te organiseren. En dit gaat alleen nog over Heerhugowaard en niet over het rijtje “zelfmoorden” wat dit jaar plaats vond in andere gevangenissen:

  • 27.10.2015 – Schurft uitbraak van besmettelijke huidaandoening bij 10-20 gedetineerden 1.
  • 17.11.2015 – Dan een inbraak met diefstal door de knokploeg van Minister Ard van der S. 2.
  • 15.12.2015 – Weer een uitbraak: Ontsnapping door gewoon de bezoekersruimte uit te lopen 3.
  • 22.02.2016 – Drugshandel in gevangenis schering en inslag. 4
  • 29.02.2016 – Raadsels rond dood gedetineerde door overdosis 5
  • 20.03.2016 – Marteling in isolatie door criminele bajesmedewerkers (lees verder…)
  • 21.03.2016 – Slavenarbeid en vernedering door minister knor 6.

 • mr.drs.Bou:

  Er is trouwens nog iets wat ik heel erg mis: Baybasin mag niet meer met Myra praten! In Veenhuizen mocht dat wel. We weten zo langzamerhand allemaal dat Baybasin onschuldig is. Maar in plaats van hem vrij te laten, zit hij nu weer in een gevangenis waar hij voortdurend wordt gepest en aan allerlei restricties wordt onderworpen.

  We zijn nu weer terug in april 2013, de tijd waarin nieuws over Baybasin moest komen van Robert Hörchner.

  Dit veranderde in 2013, Baybasin mocht nu zelf met Myra praten.

  Hüseyin Baybasin speaks from prison – November 2013 duurt 38 minuten.

 • mr.drs.Bou:

  Zoals blijkt uit mijn brief aan dhr. Poel, wist ik niets van de huidige ellende toen ik de brief schreef. Ik heb deze verstuurd op vrijdag j.l. en hem ingepland voor vandaag. Ik ging er van uit dat deze brief dan pas zou arriveren op het bureau van de directeur.
  Helaas blijkt er juist dit weekeinde weer extra leed te zijn toegevoegd aan het verblijf van Baybasin in de gevangenis. Op Het Haagse Complot staan de juridische protesten van de advocaten van Baybasin. Ik heb deze nu gelezen en het is pure pesterij! Dat is niet rechtmatig!!! Laat staan rechtvaardig…

  http://www.hethaagsecomplot.nl/baybasin/20160320-beklag-van-der-plas.pdf

  http://www.hethaagsecomplot.nl/baybasin/20160321-brief-serrarens-aan-cvt.pdf

  http://www.hethaagsecomplot.nl/baybasin/20160321-brief-serrarens-aan-dji-schorsingen.pdf

  FREE BAYBASIN NOW !!!

 • mr.drs.Bou:

  Het is allemaal nog erger dan ik dacht! Als ik had geweten dat dit gaande was, dan had ik me er buiten gehouden.

  http://hethaagsecomplot.nl/baybasin/20160322-brief-vanderplas-aan-directie-zuyderbos.pdf

  FREE BAYBASIN NOW !!!

Laat een reactie achter

Recente reacties