Archief
Artikelen

Gisteren ontving ik twee e-mails van de werkgroep Morkhoven. De eerste gaat over de toestand waarin Marcel Vervloesem zich nu bevindt, de tweede is een open brief aan de Vlaamse politiek. Ik wens Marcel Vervloesem heel veel sterkte! En ik wens de werkgroep heel veel succes!

Van: Jan Boeykens
Verzonden: zondag 4 mei 2014 17:20
Aan: mr. drs. BOU
CC: Jan Boeykens
Onderwerp: marcel vervloesem

Antwerpen, 4 mei 2014
Marcel Vervloesem’s gezondheidstoestand leek gisteren lichtjes verbeterd te zijn alhoewel een operatie inzake zijn ernstige brandwonden, niet uitgesloten is. Er was ook sprake van een nier-operatie maar die werd voorlopig uitgesteld. De nederlandstalige mainstream pers die werd ingelicht inzake de ziekenhuisopname van Vervloesem en die al 15 jaar lang een mediaproces tegen Vervloesem voert om de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot te stoppen, kan nu dus zonder veel risico te lopen, een pietlullig artikeltje publiceren rond de spoedopname van Vervloesem.

Gisteren kreeg Vervloesem het bezoek van twee Nederlandse activisten die hem interviewden. Het interview zal eerstdaags op het Internet verschijnen. Er zal eerstdaags ook nog een kort interviewtje van hem worden afgenomen door een Nederlander die voor een Nederlandse universiteit aan een scriptie rond kindermisbruiken werkt.

Om de saaie politieke verkiezingscampagne wat leven in te blazen, gaat de Werkgroep Morkhoven nog snel wat straat-acties voeren om de kiezer te informeren over de politieke corruptie die het in de doofpot steken van een kinderpornozaak met maar liefst 88.539 slachtoffertjes, mogelijk maakt. Vooral de sp.a (vlaamse socialistische partij) heeft een zeer grote rol gespeeld in het voortdurend aanklagen van Vervloesem om de Zandvoortzaak dood te zwijgen. Vervloesem’s hoofdaanklager Victor V., is immers een Herentals sp.a-bestuurslid dat dank zij de onvoorwaardelijke steun van het Herentalse sp.a-bestuur en sp.a-kamerlid Jan Peeters, op alle mogelijke manieren politiek benoemd werd terwijl er zo’n 30 processen-verbaal van niet-onderzochte zedenfeiten met jongetjes van hem bestaan. Een kopie van deze lijst met PV’s werd zonder resultaat naar Premier Di Rupo (PS, franstalige socialisten) en de ministers Turtelboom en Milquet (christen-democraten) gezonden.

Victor V. was ook betrokken bij de terreur en doodsbedreigingen tegenover Vervloesem’s dochter en minderjarige kleinkinderen die vorig jaar plaats hadden. Daarbij werd er zelfs een moordaanslag op Vervloesem’s dochter gepleegd waarvan de politie geen PV wilde opmaken omdat de vrouw op het moment dat de tegenligger in volle vaart met verblindende lichten op haar afkwam rijden, niet de tijd vond om rustig de nummerplaat in haar notitieboekje te noteren. De politie is tevens in het bezit van een uitgeprint sms-je waarin de genaamde Dimitri V. die zich vorig jaar in zijn verhaaltje tegenover Het Nieuwsblad als zogezegd slachtoffer van Vervloesem opstelde, naar zijn betrokkenheid bij de aanslag verwijst.

Maar politie, justitie, Comité P, Hoge Raad voor de Justitie en justitieminister Turtelboom (Open VLD, vlaamse liberalen) weigeren elk onderzoek in deze zaak, wat bewijst dat de terreur die toevallig gepaard ging met de maandenlange versleuteling van alle skynet-blogs van de Werkgroep Morkhoven, vooraf en van bovenaf gepland was.

—————————————-
Van: Jan Boeykens
Verzonden: zondag 4 mei 2014 18:15
Aan: katholieknieuwsblad; Redactie Argusoog; Godelieve Vaesen; mr. drs. BOU; 2e Kamerfractie D’66; praktijkde lichtbron; Blok S.A.
Onderwerp: open brief minister milquet

Geachte Mevrouw Milquet,

Na uw nutteloos schrijven aan sp.a-kamerlid Jan Peeters die het door mij aangeklaagde sp.a-bestuurslid Victor V. reeds jarenlang onvoorwaardelijk ondersteunt en politiek benoemde, ontving ik een schrijven van de procureur des Konings te Turnhout waarin hij de ‘bevestiging’ van mijn bij uw diensten ingediende klacht vroeg.

Maar, zoals u weet, is het de justitie van Turnhout die de criminelen zoals Victor V. en zijn kameraden, reeds jarenlang ondersteunt om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken. Tijdens haar jarenlange vervolging van Vervloesem, liet zij ook alle ontlastende stukken uit Vervloesem’s strafdossier verdwijnen. Het waren de Turnhoutse rechters die Vervloesem in 2006 bij gerechtelijk vonnis een spreekverbod met de pers oplegden om mogelijke perslekken te voorkomen. De rechters van Turnhout gedoogden ook de maandenlange terreur van Victor V. en zijn kornuiten.

Ik vind uw doorverwijzing naar de procureur des konings te Turnhout dan ook enigszins misplaatst, temeer daar de Turnhoutse procureur Jan Poels door uw politieke collega justitieminister Turtelboom tot kabinetschef werd benoemd en Turtelboom zich beriep op het ‘principe van de scheiding der machten’ om geen gevolg te moeten geven aan mijn klacht en mijn verzoek om alle dossierstukken inzake het peutermisbruik in de Amsterdamse kinderkribben aan de Nederlandse justitie over te maken.

Ik weet niet wat er achter de schermen werd afgesproken maar vorige week ontving ik dan weer een schrijven van het Comité P dat zogezegd de werking van de politie moet controleren.
In haar brief voerde de voorzitter van het Comité P aan dat het dossier door uw diensten aan de procureur des konings te Turnhout werd bezorgd zodat zij dus geen onderzoek hoeft te voeren.

Intussen blijft het Herentalse sp.a-gemeenteraadslid Victor V. die verantwoordelijk was voor alle klachten tegen Vervloesem ten tijde van de onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort; van wie er 30 processen-verbaal van niet-onderzochte zedenfeiten met jongetjes bestaan en die verantwoordelijk was voor de maandenlange terreur tegenover Vervloesem’s dochter en minderjarige kinderen waarvoor ik bij U klacht indiende, voorzitter van het de Herentalse Commissie van Veiligheid en Politie en bestuurslid van de lokale politieraad Neteland. Zoals U weet, gebruikte Victor V. ook een politiescanner bij de observaties van het geterroriseerde gezin Vervloesem.

Ik vind het bevreemdend dat U op uw website pleit voor ‘deontologische waarden’ en de ‘integriteit’ van de politie terwijl U de politie door figuren zoals Victor V. openbaar in diskrediet laat brengen. Het is alsof U wil aantonen dat rotte appels bij de federale politie en politieraden welkom zijn.

Ik kan het helaas niet eens zijn met de de door U en de door uw partij gevoerde politiek op dit vlak.

In afwachting van uw antwoord (liefst nog voor de verkiezingen), teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens, Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Share and Enjoy:
  • NuJIJ
  • Twitter
  • Facebook
  • Hyves
  • RSS
  • email

9 Reacties op “Twee e-mails van de werkgroep Morkhoven”

Laat een reactie achter