Archief
Artikelen

Op 11 april j.l. was er bij het Hof Den Bosch een hoger beroep zitting in de ontnemingszaak van Baybasin. In 1998 heeft het OM beslag gelegd op het hele vermogen van hem en zijn familie. Daarna moet wel nog worden bewezen dat het ging om crimineel verkregen winsten van Baybasin. De rechter heeft het overgrote deel van deze beslagen reeds onrechtmatig verklaard, want er is beslag gelegd op onroerende goederen die niet, of slechts gedeeltelijk, het eigendom waren van Huseyin Baybasin zelf. Toch hebben de rechthebbenden deze goederen nog steeds niet terug ontvangen. Alleen van een hotel in Londen is de prijs gedeeltelijk gecompenseerd.

De Telegraaf kopte op 11 april: Alsnog 3,5 miljoen gevorderd van Baybasin, maar dat is niet de waarheid. Volgens het Openbaar Ministerie zou Baybaşin meerdere Turkse heroïnehandelaren hebben gedwongen om grote bedragen en luxe goederen af te staan aan zijn stromannen. De rechtbank in Breda besliste eerder dat Baybaşin 950.000 euro moest terugbetalen, omdat hij dit bedrag aan criminele activiteiten zou hebben verdiend. Het OM zegt echter dat Baybasin middels afpersing 3,5 miljoen euro heeft opgestreken. Volgens Baybasin zelf gaat het om een beslag op goederen met een huidige waarde van ruim € 25 miljoen! Volgens Ton Hofstede mag men de hoogte van het in beslag genomen bedrag alleen al wegens rente op rente na 16 jaar met 3 vermenigvuldigen. Desgevraagd zegt mr. Adèle van der Plas hierover:

Indertijd, d.w.z. in 1998, is volgens de berekening van de Nederlandse politie zelf (het team van Jeroense) voor 12.118.025,65 gulden (€ 5.498.945,25) beslag gelegd op familiebezittingen van cliënt. De werkelijke waarde van de beslagen is echter veel hoger omdat daaronder nogal wat lopende bedrijven vielen, die als gevolg van de beslagen failliet gingen. Als je die schade meeneemt, kom je op een veel hoger bedrag uit inderdaad. Baybasin als ras zakenman zal dat beter kunnen inschatten dan ik, armlastige, niet zakelijke advocaat. We gaan dat t.z.t. door experts laten berekenen. Ik denk dat de advocaat-generaal beter kan gaan sparen om ooit deze schade nog eens te kunnen compenseren in plaats van zijn fantasieën van miljoenen claims op Baybasin te continueren.

De belangrijkste reden van deze miljoenenclaim van het OM op Baybasin, is dat men het van de familie Baybasin geroofde kapitaal niet wil teruggeven. Noch Baybasin, noch zijn familie heeft dan geld voor de verdediging van Baybasin. Daarom wordt het proces door het OM gerekt tot Sint Juttemis. Dat was op 11 april in Den Bosch ook weer het geval, er is helemaal niets besloten en voor de volgende zitting moet men eerst alle agenda’s weer op elkaar afstemmen. De zitting wordt voortgezet in mei… Normaal gesproken moet een strafrechtelijk financieel onderzoek (SFO) binnen 2 tot 3 jaar voltooid zijn, maar in de zaak Baybasin weet men het te rekken van 1998 tot op heden. Van een redelijke termijn is volstrekt geen sprake. De hele familie van Baybasin is hier het slachtoffer van!

Tot mijn verbazing ging het ook niet over drugsgelden. Er is reeds aangetoond dat het hele vermogen legaal was verkregen, er is dus geen witgewassen drugsgeld bij. Maar volgens het OM zijn er drie transacties verlopen onder dwang. Onze “Europese Pablo Escobar” wordt nu opeens beschuldigd, niet van het witwassen van drugsgeld, maar van afpersing van zakenpartners van zijn familieleden. Let wel, in de hele strafzaak kwamen deze misdrijven niet voor! In het pleidooi van mr. Adèle van der Plas (pdf) wordt duidelijk dat het “bewijs” is vergaard zonder dat de verdediging de getuigen kon horen en dat ook hier weer gebruik gemaakt werd van dezelfde “Turkse Tolk” Tayar Cetinkaya, die ook een rol speelde in het vertalen van de Baybasin-tapgesprekken en die in 2005 werd geschorst omdat de AIVD had ontdekt dat hij gegevens lekte naar de Turkse autoriteiten.

Uit het pleidooi blijkt tevens dat het gaat om drie “afpersings-zaken”:

Op 4 september 2007 heeft uw hof in deze ontnemingszaak een aantal knopen doorgehakt. Het beroep beperkt zich daarmee tot de drie in de beslissing van de rechtbank genoemde zaken: de Şimşek zaak en de zaken Celal Gül en Ali Yucesu. Voor deze drie zaken werd cliënt niet al veroordeeld in de hoofdzaak. Het hof geeft aan dat het strafrechtelijk onderzoek aanwijzingen heeft opgeleverd dat : 1. Şimşek onder druk appartementen zou hebben overgedragen aan een familielid van cliënt, 2. Gül onder druk geld-bedragen aan cliënts broer Mesuth zou hebben overgemaakt en 3. Yucesu vanwege een oude schuld zijn aandeel in een restaurant heeft moeten afstaan. Uw hof oordeelde 7 jaar geleden echter, dat in geen van deze gevallen het dossier tot dan toe aanwijzingen van een daadwerkelijke vermogenstoevloeiing naar cliënt had geleverd. De advocaat-generaal kreeg 6 jaar extra om dit bewijs te leveren.

Maar na 6 jaar is dat bewijs nog steeds niet geleverd, in tegendeel! Lees daarvoor zelf het hele pleidooi van mr. Adèle, waarin alle drie de “afpersingszaken” uitgebreid worden toelicht. Bij voorbeeld op p. 8:

Wanhopig liet Şimşek in een aanvullende brief van 24 november 2004 tenslotte aan de Nederlandse rechter weten:

Ik heb het al eerder gezegd en ik zeg het nu voor de laatste keer: Ik heb nooit noch een wettelijke noch een onwettelijke relatie met Hüseyin Baybasin gehad. Ik heb van hem geen enkele bedreiging of druk ondervonden. Er heeft hiermee in Turkije ook geen enkel strafrechtelijk onderzoek plaats gevonden. Ik begrijp niet dat de Nederlandse Autoriteiten nadrukkelijk meer over mij denken te weten dan ikzelf!!!! (Productie 7, brief d.d. 24 november 2004 van A. Şimşek)

Maar wéér kreeg de Advocaat Generaal E.A.F. Roelofs een kans om de tijd te rekken! Zijn uiterst saaie betoog (waarbij zelfs de rechters zaten te knikkebollen) ging uitsluitend over de redelijke termijn en de daarop van toepassing zijnde jurisprudentie, inhoudelijk had hij niets te melden! Hij had het pleidooi van mr. Adèle te laat ontvangen, hoewel het op tijd was ingeleverd. Men was alleen “vergeten” om het aan hem door te geven. Van een dergelijke rechtsgang is de hele familie Baybasin nu al 16 jaar het slachtoffer!

Tijdens de zitting gebeurde er een aantal opmerkelijke dingen. Zo opende de mevrouw de voorzitter met de mededeling dat Baybasin is geboren op 25 juni 1956 te Lice in Frankrijk! Toen Baybasin later even naar de publieke tribune wuifde, die goed gevuld was en waar ook een familielid van Baybasin zat, werd hij overweldigd door de agenten die hem bewaakten! Ton Hofstede van Het Haagse Complot schreef een artikel over de gang van zaken in de rechtszaal: I’m not talking to you, I’m talking to your uniform! MUST READ !!!

Baybasin, die is geboren op 25 december in 1956 te Lice (Turks Koerdistan), wordt al sinds 1989 vervolgd, eerst door de Turkse overheid en daarna sinds 1995 door de Nederlandse overheid. In 2002 werd hij veroordeeld tot levenslang, op grond van overduidelijk vervalste telefoontaps. De reden is dat hij ging klokkenluiden over de betrokkenheid van de Turkse regering bij de handel in heroïne. In Nederland speelde toen de IRT affaire: betrokkenheid van de politie bij de handel in heroïne. Nadat Baybasin was gevlucht naar Europa, ging hij door met het geven van interviews over deze verwevenheid van overheid en drugshandel. In Duitsland werden daar in 1995 zelfs Kamervragen over gesteld. Daarom moest hij worden uitgeschakeld! Lees voor een overzicht van zijn lijdensweg De feiten over Baybasin (update februari 2014).

Binnenkort verschijnt er een boek van de wetenschapsfilosoof professor Ton Derksen over de zaak Baybasin: Verknipt bewijs. Volgens de uitgever zijn de conclusies schokkend: “de rechters zijn voorgelogen” in een zaak die “één van de grofste gerechtelijke dwalingen tot nu toe” is. Het boek mag worden ingebracht als bewijs in de herzieningszaak, die nu al jaren bij de HR ligt. Lees daarover het artikel van Kees van der Plas, oud-huisarts, broer van de onvolprezen mr. Adèle en bestuurslid van de Bakker Schut Stichting.

De zitting is integraal gefilmd door Vitalifeiten in samenwerking met JDTV, die op 11 april in Utrecht actief was. Na afloop heeft Roberta Harschnera (klein mannetje met zwarte snor) nog wat vragen gesteld aan mr. Adèle. Ook dat werd door Vitalifeiten gefilmd. Heb dus even een voorproefje:

Hüseyin Baybaşin en Adele van der Plas duurt 10 minuten.

Free Baybasin Now!

 

Share and Enjoy:
  • NuJIJ
  • Twitter
  • Facebook
  • Hyves
  • RSS
  • email

12 Reacties op “Justitie roofde ruim € 25 miljoen van Baybasin”

Laat een reactie achter