Archief
Artikelen

De koning neemt in de Grondwet een speciale plaats in, hij is meer gelijk dan anderen. Ook in het Wetboek van Strafrecht komt de koning voor. Artikel 111 Sr. zegt: Opzettelijke belediging van de Koning wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of geldboete van de vierde categorie. En artikel 112 Sr. zegt: Opzettelijke belediging van de echtgenoot van de Koning, van de vermoedelijke opvolger van de Koning, van diens echtgenoot, of van de Regent, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.
Men mag de koning niet beledigen en de echtgenoot van de koning evenmin. Prins Bernhard was ooit “echtgenoot van de koning”, hij was getrouwd met de koningin.

Bernhard van Lippe-Biesterveld is eind 2004 gestorven. Over de doden meestal niets dan goeds, maar pas na zijn dood durfde de media over Benno de waarheid te spreken. Voordien werd hij meestal de hemel in geprezen, het was toch zo’n charmante man! Toch kenmerkt het leven van deze “prins” zich door affaires. Dat begint reeds in de jaren ’30, toen Benno zich aansloot bij de Nationaal Socialistische partij van Adolf Hitler.

Nadat Bernhard zich had verloofd met Juliana, de kroonprinses van Nederland, heeft hij ook brieven geschreven aan Hitler, maar de beruchte Stadhoudersbrief wordt in het Wikipedia-artikel over prins Bernhard niet vermeld. In januari 1937 trouwde Benno met Juliana, waarbij hij een leuke toelage bedong als huwelijksvoorwaarde. Van zijn schoonmoeder kreeg hij ook nog een aardig bedrag cadeau: 200.000 gulden, in die tijd een hoop geld! Maar om nou te zeggen dat hij haar om haar geld trouwde…

Aldus begon DE FASCISTISCHE “ZUR LIPPE BIESTERFELD DYNASTIE”

Benno was uit op macht! Tijdens de Tweede Wereldoorlog zetelde zowel de Nederlandse regering als koningin Wilhelmina in Londen. Ook Juliana en Benno vertrokken met de kinderen naar Londen, maar Benno vloog (zonder vliegbrevet) van hot naar her en vaak wist niemand waar hij was. In deze tijd leerde hij ook Jorge Zorreguieta kennen, de vader van de huidige koningin Maxima. Na de oorlog werd prins Bernhard als een verzetsheld geëerd!

Begin jaren ’50 raakte Benno verstrikt in een door hem gesmeed complot dat de geschiedenis zou ingaan als de Greet Hofmans affaire. De bedoeling was kennelijk dat koningin Juliana zou worden gek verklaard, waarna Benno als regent de macht kon overnemen. Dit lekte in 1956 uit naar de Duitse pers, waardoor deze machtsovername niet doorging. In 1954 nam Benno het initiatief voor de eerste, toen nog geheime, Bilderbergconferentie, waar hij tot 1976 voorzitter van was. Ook was hij van 1962 tot eind 1976 voorzitter van het Wereld Natuurfonds. Verder was hij Inspecteur-generaal der Krijgsmacht, een erefunctie met een fraai operette-uniform en een borst vol medailles, die hij later weer verloor door de Lockheed affaire.

Steekpenningen, smeergeld, buitenechtelijke relaties, geheime conferenties en wonderlijke vrienden, dit alles maakte prins Bernhard slechts tot een “charmante schavuit”! Deze schandalen kwamen ook nauwelijks in de krant, want artikel 112 Sr. zorgde er wel voor dat heel Nederland van de prins geen kwaad wist. Pas jaren na zijn dood durft de MSM er iets van te zeggen, al is het vaak tussen aanhalingstekens:

‘Prins Bernhard betrokken bij wapenhandel’ (Volkskrant, 24 november 2010)

‘Prins Bernhard had nog een buitenechtelijke dochter’ (Volkskrant, 23 augustus 2011)

Prins Bernhard liet onderzoek doen naar Edwin de Roy van Zuydewijn (NRC, 3 december 2013)

Dit zijn nog maar enige voorbeelden van de handel en wandel van de “echtgenoot van de koning”. Er valt op internet nog veel meer te lezen over deze ultrarechtse schuinsmarcheerder! Avonturen met partijen drugs, gestolen kunst, de illegale stay behind organisatie Gladio en dat soort ultrarechts gedoe. Voor de details verwijs ik u naar De Morgenster, een archief van Kleintje Muurkrant, waar een prachtige serie staat over prins Bernhard en zijn kornuiten: Het Schaduwcommando van de Prins. Deze bestaat uit 6 delen, waarvan ik alleen de koppen zal overnemen.

Het schaduwcommando van de prins deel 1
Eind augustus van dit jaar werd Zwitserland opgeschrikt uit haar Alpendromen door een schandaal van 7.5 op de schaal van Richter. Dino Bellasi, een voormalig accountant van de rond de 130 man tellende Zwitserse geheime dienst bleek in de afgelopen vijf jaar een slordige 12 miljoen gulden achterover te hebben gedrukt via valse declaraties. Na zijn arrestatie verklaarde hij dat het geld voor het grootste gedeelte was gebruikt voor de aankoop van wapens voor een nieuwe super-geheime dienst die niet onder de verantwoordelijkheid van de regering zou vallen. En dat hij had gehandeld op bevel van zijn hoogste chef binnen de reguliere Zwitserse regenjassenorganisatie.

Het prinselijk schaduwcommando (deel twee)
In het vorige Kleintje schilderden wij hoe in het midden van de jaren zeventig de in de gevangenis verblijvende Slobodan Mitric in de greep raakte van een “Gladio”achtig Nederlands netwerk dat onder leiding stond van Hans Teengs Gerritsen, vriend en intimus van prins Bernhard sedert 1930. Zoals wij schreven kreeg de in detentie verblijvende Joegoslavische agent in die periode bezoek van twee wat oudere heren die zich legitimeerden met pasjes van de MID. Zij bleken beiden deel uit te maken van dat prinselijk schaduwcommando. Kleintje Muurkrant vond uit wie die heren waren.

Het prinselijk schaduwcommando (deel 3)
In de twee voorafgaande afleveringen van dit epos hebben wij uiteengezet hoe de voormalige Joegoslavische veiligheidsagent Slobodan Mitric in de jaren zeventig in aanraking kwam met vertegenwoordigers van een geheime organisatie, die wij gemakshalve het prinselijk schaduwcommando hebben genoemd. Zoals vermeld werd Mitric vanaf midden jaren zeventig “gerund” door de als kolonel gekenschetste Hagenaar en ex-conservator van het Leidse Wapenmuseum, Kurt Görlitz. In opdracht van prins Bernhard’s vriend Hans Teengs Gerritsen. In de aanvangsperiode van deze opmerkelijke samenwerking deden zich volgens Mitric twee grote zaken voor: de Menten-affaire en een voor die tijd formidabele drugszaak.

Het Prinselijk Schaduwcommando deel 4
In de jaren zeventig en tachtig stond Slobodan Mitric (alias Karate Bob) te boek als een gevaarlijke crimineel. Het Kleintje onthulde in het eerste deel van dit verhaal dat hij desondanks uiterst aktief was voor een in het geheim opererende groep onder leiding van Hans Teengs Gerritsen. Een vriend door dik en dun van prins Bernhard. Onze poging om een wat duidelijker beeld van deze groep te krijgen, bracht ons terug naar de Menten-affaire en de sinistere rol van voormalig Abwehr-agent Michael graaf Soltikov in het leven van de familie Zur Lippe Biesterfeld.

Het Schaduwcommando van de prins (deel 5)
Slobodan Mitric – alias Karate Bob – knapte in de jaren zeventig en tachtig klussen op voor een geheime groep onder leiding van Hans Teengs Gerritsen. Eén van die klussen had naar eigen zeggen te maken met de zaak Menten, de ander met een grote drugszaak. In de voorafgaande nummers volgden wij het Mentenspoor en stuitten daarbij op het plan 3 F en de Abwehragent Michael graaf Soltikov. In dit nummer keren we terug naar het Schaduwcommando.

Het schaduwcommando van de prins deel 6
Naar eigen zeggen werd Slobodan Mitric, alias Karate Bob, in de tweede helft van de jaren zeventig toen hij tijdens zijn detentie in Scheveningen verbleef door de geheime groep rond Hans Teengs Gerritsen ingezet in een grote heroïnezaak. Die affaire vormde de inleiding tot een langdurig kruisen der degens met “Mooie Tinus” Fens, de toenmalige koning van de Haagse onderwereld. Mitric werd daarbij gerund door “kolonel” Kurt Görlitz en overste b.d. William Küchler.

Tot zover Jan Portein in Kleintje Muurkrant, van 22 oktober 1999 tot 11 februari 2000. Zeg dus niet dat u van de prins geen kwaad weet! Over Slobodan Mitric, alias Karate Bob, valt nog veel meer te vertellen, maar dat is voor later… Ik wens u veel leesplezier met de kliek rond Benno, die ultra-rechtse “charmante” prins van Lippe-Biesterfeld.

Toegift:
Prins Bernhard, Agent Orange en de Stadhoudersbrief duurt 8 minuten.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

23 Reacties op “Het Schaduwcommando van de Prins”

 • yvonne:

  Dank weer voor dit artikel Bou want die hele oranje-familie is mij een doorn in het oog! Doordat deze criminele familie, op o.a. bilderberg partijtjes, vergaande besluiten neemt ten gunste van multinationals en de bankwereld, die het daglicht niet kunnen verdragen, zij wij verworden tot een uiterst criminele staat. Deze familie moet wel beschermd worden door een criminele overheid, immers duistere zaken moeten in het duister blijven…….Eén van de voorbeelden hiervan is de zaak Slobodan Mitric, hier besproken door Jean Paul met Myra. Onvoorstelbaar en een groot schandaal.

  http://www.youtube.com/watch?v=ItNxIRLDfBQ

  • mr. drs. Bou:

   Dank je wel, Yvonne, en ik weet het: de zaak Slobodan Mitric is een grof schandaal! Maar hoe leg ik dat uit aan de lezers van BOUblog? Dan moeten ze toch eerst een beetje weten waarom het gaat. Daarom is dat 14 jaar oude verhaal van Jan Portein verplichte kost! Het is trouwens ook een sappige geschiedenis en Slobodan Mitric was toen nog kerngezond!

 • yvonne:

  Documentaire van Wearechange, The ultimate bilderberg group documentary.

  Alleen al de buitensporige beveiliging op kosten van de samenleving en het complete stilzwijgen van de politiek en media, moet mensen toch op zijn minst achter hun oren doen krabben. Terwijl er wel altijd een hoofdredacteur bij is van zowel het NRC als de Telegraaf.

  Trouwens de inmiddels overleden Jim Tucker, bilderbergjager, verdient eigenlijk ook wel een pluim, hij heeft volgens mij ongeveer 30 jaar van zijn leven opgegeven, om ze te exposen.

  Een aanrader, voor wie wil iets meer wil weten over hoe de hazen rennen.

  The Ultimate Bilderberg Group Documentary duurt een uur en 57 minuten.

 • Jos:

  Voor het hele verhaal rond deze misdadigers kijk op http://www.Herstelderepubliek en stuur dit rond.

  Nederland voor de Nederlanders en niet voor de maffia.

 • mr. drs. Bou:

  Steve Brown heeft een deel van dit artikel overgenomen en er een YouTube in geplaatst:
  http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2014/01/15/het-schaduwcommando-van-de-nazi-prins-pooier-bernhard-is-nog-springlevend/

  Die YouTube is wel een must see! Want Steve kent Bob! En Steve is een goede verteller!

  ‘Karate Bob’ Staatsgevaarlijk of de Staat gevaarlijk voor ‘Karate Bob’. duurt 15 minuten.

 • yvonne:

  Mijn dank is groot, want deze man verdient alle respect, deze link staat inmiddels op twitter, hoop dat dit item veel gedeeld wordt…..

 • JW:

  In het artikel staat dat Benno in de oorlog ook Jorge Zorrequita leerde kennen. Ik vraag mij af in welke rol, want Jorge was aan het eind van de oorlog 17 jaar oud. Dus denk ik klopt dit wel?

  • mr. drs. Bou:

   Jawel, JW, dat klopt wel. Benno was bevriend met de vader van Jorge en Jorge is de vader van Maxima. Waarschijnlijk begon de vriendschap met OPA Zorreguieta reeds TIJDENS de oorlog, want onze prins was toen even zoek. Het had iets te maken met “motorpech” met zijn vliegtuig. Hij moest toen wachten op onderdelen. Wanneer dat precies was, zou ik moeten opzoeken, maar in mijn herinnering was het ’43 of ’44. Maar ook na de oorlog is deze vriendschap aantoonbaar.
   Verder zijn er in 1945 nogal wat Duitse oorlogsmisdadigers naar Argentinië vertrokken… Natuurlijk weet Benno daaromtrent van de prins geen kwaad!

 • Mijn commentaar op de andere draad past eigenlijk beter hier:

  “ik ben weer eens bezig met de corruptie van de Staat der Nederlanden.”

  Ik zie het, interessante materie. 🙂

  Ik wijs je graag eens op het NRC artikel “Operatie Juliana” dat op mijn site te vinden is:

  Operatie Juliana

  Zeer interessant stukje geschiedenis, waarmee een link tussen Benno en opa Bush gelegd wordt, zo ik hier al eens aan stipte:

  Geen benzine? Wijt het aan Londen [en Soestdijk]

  De LaRouche beweging publiceert het tijdschrift “Executive Intelligence Review” (EIR) en werd in 1984 door Norman Bailey, voormalig staflid van de National Security Council (NSC), als “één van de beste private intelligence services ter wereld” omschreven. Vorig jaar beschreef de Russische econoom Stanislav Menshikov LaRouche als zijnde “onder de weinige economen die naar de basis redenen kijkt, en daardoor ziet wat anderen niet kunnen zien”. EIR publiceerde verschillende artikelen en een “special report” over de rol van het Wereld Natuur Fonds (WNF) bij met name de genocide in Afrika, waar zo’n 20 jaar geleden met het door Prins Bernhard gefinancierde project “Lock” in de parken van het WNF huurlingen werden opgeleid om onder het mom van “natuurbescherming” het ANC te bestrijden en de apartheid in Zuid Afrika in stand te houden. Volgens deze artikelen maakt het WNF deel uit van een doelbewust opgezet imperialistisch systeem, dat als een soort private neo-koloniale macht de bevolking in Afrika onder de duim houdt, opdat men het continent voor eigen gewin kan leegroven.

  Ook de Groene Amsterdammer berichtte over project “Lock” in het artikel “Het wereld natuur leger” van 5 november 1997, waarin men melding maakt van de financiering van dit project:

  “OP 7 NOVEMBER 1988 gingen bij veilinghuis Sotheby’s in Londen twee schilderijen uit de privé-collectie van prinses Juliana en prins Bernhard van de hand. Het was een gezamenlijke krachtsinspanning van het veilinghuis en een speciaal comité onder leiding van Bernhard en baron H.H. Thyssen-Bornemisza om geld in te zamelen voor het Wereld Natuur Fonds.”

  De grootvader van deze door Koningin Beatrix tot ridder in de orde van Nassau benoemde baron Thyssen-Bornemisza, staalmagnaat Fritz Thyssen, gaat als één van de belangrijkste financiers van Hitler door. Hij publiceerde hierover zijn boek “Ik financierde Hitler”. Enkele jaren geleden ontdekte de voormalig Amerikaanse openbaar aanklager inzake Nazi zaken, John Loftus, dat er door de grootvader van George W. Bush, Prescott Bush, miljoenen dollars aan Hitler waren overgemaakt vanuit Amerika, via de in Rotterdam gevestigde Bank voor Handel en Scheepvaart (BHS), onderdeel van het Thyssen concern en belangrijke spil in de Nazi witwasroute van Amerika naar Berlijn en vice versa.

  Net na de oorlog lagen de eigendomspapieren van het Thyssen concern – met het daarbij behorende eigendom van de bankrekeningen waarop de oorlogswinsten die men behaald had in de slaven-werk-kampen in o.a. Auschwitz geparkeerd waren – namelijk in een kluis in de Oostelijke, Russische sector van Berlijn. Deze werden vervolgens met de geheime, door reserve-ritmeester der cavalerie mr. J. Coert jr. uitgevoerde “operatie Juliana” naar Nederland gesmokkeld, zodat het Thyssen concern formeel Nederlandse eigendom was en het door de geallieerden niet als oorlogsbuit in beslag genomen kon worden. Saillant detail hierbij is dat net na de oorlog Koningin Wilhelmina als grootaandeelhouder van de Nederlandsche Handels Maatschappij een belang had in de BHS, zo blijkt uit het artikel “Operatie Juliana” in de NRC van 1 juni 1991, hetgeen impliceert dat ook zij, evenals grootvader Bush, verdiend moet hebben aan de slaven-arbeid in Autschwitz.

  Toen ik deze link ontdekte heb ik contact opgenomen met John Loftus, Amerikaans voormalig openbaar aanklager Nazi zaken. Hij heeft me toen hier over geintervieuwd:

  Loftus Show Arend

  Zie ook de links bij het artikel en:
  Opa Bush wilde een Nazi-Amerika, één wereldbestuur..!

  Bijzonder interessant is deze, over de rol van het WNF in Afrika:

  The Coming fall of the house of Windsor

  Ook zeer interressant is de hypothese dat Auschwitz een uranium opwerkingsfabriek was, in alle opzichten zeer vergelijkbaar met het Manhatten project. Erg intrigerend detail is dat uit Amerikaanse archieven, doorgespit door Carter Hydrick, blijkt dat het Amerikaanse project eind 1945 bij lange na niet genoeg verrijkt uranium / plutionium heeft geproduceerd om de twee kernbommen te kunnen maken die op Japan zijn gedropt:

  Reich of the Black Sun

  Critical Mass

  Om een lang verhaal kort te maken:

  Het heeft er alle schijn van dat ons Koninklijk huis, tezamen met opa Bush en de zijnen, leuk verdiend hebben aan het opwerken van Uranium / Plutionium met behulp van slavenarbeid in Auschwitz, zonder welke productie de Amerikanen niet in staat kunnen zijn geweest de atoombommen te produceren die ze op Japan hebben gedropt.

  • mr. drs. Bou:

   Beste Arend,
   Als je in een reactie meer dan drie links plaatst, dan denkt WordPress dat het spam is. Besef ook dat het mijn gewoonte is om de informatie in de reacties zelf te checken. Maar bezorg me s.v.p. geen dagtaak! 😉

  • mr. drs. Bou:

   Beste Arend,
   Alleen al deze reactie volgen, impliceert een dagtaak! Ik heb nu Operatie Juliana gelezen, over het terughalen van de pakketten aandelen van Wilhelmina uit Oost Berlijn. De BHS (Bank voor Handel en Scheepvaart, Rotterdam) speelde daar een rol in. Prins Bernhard zorgde er na de oorlog voor dat deze bank onder veilige curatele kwam van vrienden van de Oranjes. Omdat ook Prescott Bush deze bank gebruikte, o.a. om geld te investeren in Auschwitz, luidt jouw conclusie kennelijk dat de prins en Prescott vrienden waren… Ik vind dat wat kort door de bocht. Maar ik lees nog even door, want dit was slechts de eerste link en de links zijn nog lang niet op!

  • mr. drs. Bou:

   De volgende link:
   http://www.tuks.nl/wiki/index.php/Main/GeenBenzineWijtHetAanLondenEnSoestdijk

   Net na de oorlog lagen de eigendomspapieren van het Thyssen concern – met het daarbij behorende eigendom van de bankrekeningen waarop de oorlogswinsten die men behaald had in de slavenwerkkampen in o.a. Auschwitz geparkeerd waren – namelijk in een kluis in de Oostelijke, Russische sector van Berlijn. Deze werden vervolgens met de geheime, door reserve-ritmeester der cavalerie mr. J. Coert jr. uitgevoerde “operatie Juliana” naar Nederland gesmokkeld, zodat het Thyssen concern formeel Nederlandse eigendom was en het door de geallieerden niet als oorlogsbuit in beslag genomen kon worden. Saillant detail hierbij is dat net na de oorlog Koningin Wilhelmina als grootaandeelhouder van de Nederlandsche Handels Maatschappij een belang had in de BHS, zo blijkt uit het artikel “Operatie Juliana” in de NRC van 1 juni 1991, hetgeen impliceert dat ook zij, evenals grootvader Bush, verdiend moet hebben aan de slavenarbeid in Auschwitz.

   Het is allemaal één grote kliek en dat weet ik. Maar het is vooral ook een systeem, waar wij in het “vrije westen” van profiteren…

  • mr. drs. Bou:

   De volgende link:
   http://www.tuks.nl/audio/Loftus_Show_Arend_2008-08-13.mp3
   Een Engelstalig interview van 45 minuten. Vriendelijk dank, maar mijn dag telt slechts 24 uur!

  • mr. drs. Bou:

   Volgende link:
   Opa Bush wilde een Nazi-Amerika, één wereldbestuur..!
   Dit is een zeer leesbaar artikel voor wie nog niet wist dat er ook in de VS een groep was die de NAZI-ideologie aanhing. Prescott Bush, de grootvader van GW Bush was daar een duidelijke representant van! Hij financierde Hitler via de BHS in Rotterdam.

  • mr. drs. Bou:

   Volgende link:
   The Coming fall of the house of Windsor (pdf)
   Dit artikel is geschreven door LaRouche, hier wel bekend. Het telt 45 pagina’s, dus dat sla ik ook maar even over.

  • mr. drs. Bou:

   Reich of the Black Sun blijkt een heel boek! Drie delen en 18 hoofdstukken, alles in het Engels.

   Critical Mass is eveneens een heel boek. Beide boeken gaan over een mogelijke Duitse atoombom tijdens WO II.

   Ik weet wel dat Einstein zelf de regering van de VS waarschuwde voor het feit dat de Duitsers bezig waren om een atoombom te ontwikkelen. Bovenstaande boeken zijn voor de liefhebbers van de details van deze theorie natuurlijk een leuke leestip.

   Het heeft er alle schijn van dat ons Koninklijk huis, tezamen met opa Bush en de zijnen, leuk verdiend hebben aan het opwerken van Uranium / Plutionium met behulp van slavenarbeid in Auschwitz, zonder welke productie de Amerikanen niet in staat kunnen zijn geweest de atoombommen te produceren die ze op Japan hebben gedropt.

   Ik heb die boeken niet gelezen, dus dat weet ik niet. Van de productie van verrijkt uranium in Auschwitz heb ik nooit eerder gehoord. En ik dacht dat er in de VS ook uraniummijnen waren…

   En nu ga ik iets anders doen!

 • Voor wie een echt goed boek wil lezen over de geschiedenis van onze Benno, die kan eigenlijk niet om Wim Klinkenberg’s klassieker heen:

  PRINS BERNHARD – Een politieke biografie – 1911-1986

 • StekelDier:

  De zoon van Wim Klinkenberg zou samen met De Groene journalist René Zwaap een hernieuwde versie van de PRINS BERNHARD biografie incl. nieuwe onthullingen schrijven, zie ook deze EenVandaag uitzending uit 2007:

  http://www.youtube.com/watch?v=chp5jFwkh9E

  Ik heb daar later nooit meer iets over teruggehoord. How comes?

  Prins Bernhard volgens Wim Klinkenberg duurt 10 minuten.

 • Petra:

  Ik heb het even opgezocht bij Bol.com en het boek komt uit op 17-03-2014.
  Het kost 25 Euro en men kan zich alvast hiervoor inschrijven.
  Ik ben benieuwd en ik denk dat we tegen die tijd er wel meer over zullen horen.

 • Petra, ik betwijfel of dat het nieuwe boek is. Op de een of andere manier is het boek tot dusver niet is uitgegeven (ik was er zelf ook in geïnteresseerd). Er bestaat een oude, niet bijgewerkte site van de uitgeverij: zie http://www.indeknipscheer.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=490

 • sickworld:

  Ik gooi m even in de groep: http://www.youtube.com/watch?v=tZ5UzgccvnI

  Dutch-British Monarchy to finish off human species – Lyndon LaRouche.flv duurt 6 minuten.

 • mrpettjo:

  Hier meer over Claus z’n witgewassen verleden..:
  http://herstelderepubliek.wordpress.com/2014/01/30/klaasje-van-amsberg-wist-van-de-prins-geen-kwaad/

  Klaas Bruinsma en zijn gang (waaronder PR de Vries) had nauw contact met de Amsterdamse pedokoning Alex Maasdam blijkt uit het Rolodex/Embargo document van de chauffeur van Maasdam (http://www.hethaagsecomplot.nl/doc/rolodex.pdf) Net als ook de Amsterdamse politietop (Eric Nordholt)en de OM top in Amsterdam (Vrakking)klant was van Maasdam en andere pedo uitbaters in onze hoofdstad. En ook Dutroux en Nihoul waren geregeld in Amsterdam te vinden in de jaren voor 1996. Was de liquidatie een Gladio afrekening door het schaduwcommando van de ‘bruine’ prins..?:

  Dit leidt ons naar de liquidatie van De Dominee, Klaas Bruinsma na het verlaten van het beruchte “Barretje Hilton” voor het Apollo-hotel in Amsterdam in 1991. De vermoedelijke schutter – ex-politieman Martin Hoogland – is in eerste instantie ontkomen, maar niet veel later gearresteerd. Toch knaagt de afwikkeling van deze liquidatie aan het geweten van echte onderzoekers. Wat misschien niet bij iedereen bekend is, is dat Bernhard regelmatig “Barretje Hilton” in het geheim frequenteerde en zich mengde in het gezelschap van de onderwereld.

  Citaat uit Ravagedigitaal:

  Centraal ontmoetingspunt – clubhuis – in het netwerk is van mid-jaren zeventig tot begin negentig het ‘barretje Hilton’, waar naast Klaas Bruinsma onder meer Prins Bernhard, Ed Maas, Cor van Zadelhoff, Jaap Kroonenberg, André Baar, Freddy Heineken en zijn ontvoerders regelmatig over de vloer kwamen.

  Oud geld, nieuw geld en drugsgeld verzameld binnen één clubhuis. De liquidatie van Klaas Bruinsma door een ex-politieman in opdracht van collega’s uit de onderwereld is één versie. Een logisch gevolg van het volledig uit het spoor lopen van de Dominee, wiens laaste klapper op een fiasco uitliep. Een andere versie is, dat hij in opdracht van iemand binnen het Gladio netwerk is omgebracht, omdat hij zijn mond niet kon houden. En hij scheen zijn mond te hebben geroerd omtrent de escapades van de prins-gemaal uit die tijd: Klaasje van Amsberg. Beide geruchten zouden gemakkelijk naar het rijk der fabelen kunnen worden verwezen, als alle onderzoeksgegevens boven tafel zouden zijn gekomen. Maar het angstvallige vasthouden aan de versie Hoogland als huurmoordenaar in opdracht van concurrerende drugsbaronnen geeft te denken. Temeer omdat Martin Hoogland in 2004 van zijn fiets is geschoten en die aanslag niet heeft overleefd. Het doet denken aan de moord op Kennedy, het aanwijzen van een “patsy” en het aan de lopende band uitschakelen van getuigen.

  http://herstelderepubliek.wordpress.com/2014/01/30/klaasje-van-amsberg-wist-van-de-prins-geen-kwaad/

Laat een reactie achter