Archief
Artikelen

Isaac Newton (1642 – 1727) was een Engelse natuurkundige, wiskundige, astronoom, natuurfilosoof, alchemist, officieel muntmeester en theoloog. Hij werd geboren op 1e Kerstdag van het jaar waarin Galileo Galilei was gestorven. Na een ongelukkige jeugd die hij doorbracht op het platteland, ging hij in 1660 studeren in Cambridge en hij ontpopte zich daar als een wiskundig genie. Hij verwonderde zich over alles wat in die tijd nog normaal werd geacht, zoals de werking van het oog en de aard van het licht.

In de natuurwetenschappen werd het werk van Aristoteles nog altijd algemeen aanvaard. Volgens Aristoteles zond het oog een straal uit waarmee voorwerpen werden afgetast. Kleur was een eigenschap van het voorwerp. Newton toonde met behulp van prisma’s aan dat wit licht een bundeling was van gekleurd licht. Vervolgens bouwde hij een spiegelreflex telescoop, omdat iedere lens nou eenmaal licht absorbeert. Alle huidige telescopen zijn gebaseerd op dat principe van Newton. Deze telescoop trok de aandacht van de prestigieuze Royal Society.

Hoewel sinds Galileo bekend was dat de snelheid waarmee voorwerpen vallen onafhankelijk is van hun gewicht, wilde Newton precies weten wat hun valsnelheid is op een bepaald moment. Met de toenmalige wiskunde was dat niet te berekenen. Daarom bedacht Newton een nieuwe vorm van wiskunde: differentiëren en integreren (in het Engels: calculus). Daarmee kon men op ieder punt de waarde berekenen van een veranderlijk proces, dus ook van de valsnelheid. In de huidige wetenschap wordt deze wiskunde voortdurend gebruikt, men kan echt niet meer zonder! Newton gebruikte deze rekenmethode om het model van Kepler voor de beweging van hemellichamen wiskundig te onderbouwen.

In 1663 werd Newton aangenomen als Lucasian professor in de wiskunde in Cambridge. Iedere professor werd geacht om tegelijkertijd priester van de Anglicaanse kerk te zijn, dit met uitzondering van de Lucasian leerstoel. Hoewel Newton zeer godsdienstig was, geloofde hij niet in de Heilige Drieëenheid, een belangrijk leerstuk in de Anglicaanse kerk. Wie daar niet in geloofde, was een ketter en daarop stond de doodstraf! Daarom wilde Newton geen priester worden.

In 1687 verscheen Newtons boek Principia, waarin de wetten van de zwaartekracht en van de beweging van hemellichamen waren opgenomen. Zijn roem verspreidde zich daarna snel. Hij was lid van de Royal Society en van 1703 tot 1727 was hij voorzitter van dit wetenschappelijke genootschap.

Op latere leeftijd werd hij aangesteld als muntmeester. Om tegen te gaan dat mensen kleine beetjes goud of zilver van de munten afschraapten (een gebruikelijke praktijk in die tijd), liet hij alle munten voorzien van een geribbeld randje. Ook stelde hij voor om van de zilverstandaard over te gaan op de goudstandaard. Dat laatste bleek een gouden greep, want de economie bloeide op! Vanwege deze verdienste werd hij tot ridder geslagen: Sir Isaac Newton.

Men heeft Newton altijd beschouwd als de grondlegger van de moderne, exacte en rationele wetenschap. Groot was dan ook de verbazing, toen bleek dat hij zich eveneens bezig hield met alchemie. Deze activiteit, die ten slotte zou leiden tot de scheikunde, was in de tijd van Newton verboden. De resultaten van de geheimzinnige zoektocht naar de “steen der wijzen” werden namelijk gebruikt door charlatans om onwetende rijke mensen geld af te troggelen. Daarom hield Newton zijn alchemistische experimenten geheim en hij noteerde de resultaten in geheimschrift. In 1936 werden deze notities geveild en gekocht door de econoom John Keynes. Hij puzzelde jaren lang om het schrift te ontcijferen. Toen dat lukte, was hij wel een beetje verbaasd… In zijn alchemistische experimenten bleek Newton zijn tijd ver vooruit!

Newton was altijd alles aan het berekenen. Als diep gelovig mens berekende hij ook de Bijbel. Zijn uitkomst was, dat de wereld zal vergaan in 2060! We hebben de gekte rond 21 december 2012 nu achter de rug, maar rond 2060 kunnen we weer een zelfde gekte verwachten, tenzij de mensheid zichzelf tegen die tijd reeds heeft uitgeroeid!

De volgende BBC documentaire vertelt meer over de persoonlijkheid van Newton en het belang van zijn werk. Alle citaten van de acteurs die in deze documentaire meespelen, zijn letterlijk! Zoals we gewend zijn van de BBC, is deze documentaire gedegen, goed gedocumenteerd en fraai verfilmd.

Isaac Newton The Last Magician Biography reveals Newton BBC duurt 60 minuten.

Voor de liefhebbers van spannende Bijbelse profetieën over het boek Openbaringen, Armageddon en de apocalyps, is hier nog een vlammende documentaire over het einde van de wereld in 2060. Natuurlijk heeft de geniale, maar zwaar neurotische Newton altijd gelijk. Let ook op de manier waarop het jaartal werd berekend en besef dat 609 AD of 800 AD in deze berekening volledig speculatief zijn. De vraag is ook waarom Newton deze berekeningen niet publiceerde. Misschien begreep hij zelf wel dat hij op een dood spoor zat…

Isaac Newton’s Prophecy of the Antichrist and Apocalypse duurt 45 minuten.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

10 Reacties op “Isaac Newton en de exacte wetenschap”

 • @corrupteboel:

  De oude egyptenaren waren veel verder dan galilei en newton, en fysiek in staat tot grotere preciesies dan waar we heden cq tot voor kort toe in staat waren. Met name de astrologische en wiskundige kennis was fenomenaal. Dat de aarde rond was, zn axiale beweging cq magnetische polen fluctueren, de lichtsnelheid etc, men wist het allemaal tot op de kleinste details.

  Bekijk onderstaande reportages van patrice Pooyard maar eens en er is nog veel meer! http://www.niburu.nl/archeologie/1196-geheimen-van-de-piramides-onthuld-video

  • mr. drs. Bou:

   Beste Corrupteboel,
   Dank je wel voor de link en je hebt wel gelijk wat betreft die oude Egyptenaren: ze wisten zoveel meer dan men gewoonlijk aanneemt. Maar deze kennis is verloren gegaan. Ons huidige begrip van de werkelijkheid berust op het werk van mensen als Newton en Einstein. Het is daarbij nog maar de vraag of dit het juiste begrip is! Want het leidde niet echt tot een betere werkelijkheid…

   • @corrupteboel:

    Betreft einstein, zoek maar eens terug in een van je artikelen waar ik heb verwezen naar de 106 jaar puinhopen van de relativiteitstheorie onderbouwd met argumenten van Nicola Tesla.
    Hier nogmaals
    http://www.tuks.nl/wiki/index.php/Main/Puinhopen96JaarEinsteinRelativiteit

    Betreft het verloren gaan van de kennis van de egyptenaren is niet helemaal waar maar het geeft wel aan hoe vluchtig een beschavingsperiode is als een speldenprik op de evolutielijn.
    Een goede ingreep door de natuur en na 5000 jaar wordt er weinig teruggevonden van onze beschaving en technologie.

    • mr. drs. Bou:

     Beste Corrupteboel,
     Hoewel ik Tesla probeer te begrijpen, snap ik het nog niet echt. Bedankt voor de link en zodra ik het snap, wil ik er wel iets over schrijven. Ik heb in elk geval een reeks van documentaires over Tesla achter de schermen staan. Die heb ik dus al bekeken. 😉

    • mr. drs. Bou:

     Beste Corrupteboel,
     Vanmorgen heb ik het artikel waar je naar verwees even doorgenomen. Tijdens het koken van een maaltijd voor vanavond, kon ik er even over nadenken. In het citaat van Tesla staat namelijk volgens mij een denkfout:

     Ik blijf er bij dat de ruimte niet gekromd kan zijn, om de eenvoudige reden dat ze geen fysische eigenschappen kan hebben.

     Einstein heeft nooit gezegd dat de RUIMTE gekromd wordt door een massa. Hij heeft het over de vier dimensionale TIJDRUIMTE. Dat is beslist niet hetzelfde, al gebruik ik zelf ook graag de analogie met een kuil in de ruimte. Wat volgens Einstein wordt vervormd, is de SAMENHANG tussen tijd en ruimte.

     Op de vraag of de ether bestaat, is ook mijn antwoord NEE. En deze heeft zeker geen vloeistofachtige eigenschappen! Maar Einstein hield geen rekening met het feit dat de kosmos doortrokken is van magnetische velden! Dat wist men toen nog niet en ook nu is het verschijnsel nog onduidelijk! Omdat ook licht een elektromagnetisch verschijnsel is, zou het kunnen dat de snelheid van het licht niet constant is in het hele universum.

     Je begrijpt, ik zoek de oplossing op een andere manier. Maar volgens mij had Tesla wel begrepen wat de kracht is van magnetische velden. Helaas kreeg Tesla geen erkenning en zijn berekeningen zijn òf verloren gegaan, of ingepikt door de geheime diensten. Men zag meer in de vernietigende kracht van kernsplitsing, dan in gratis energie voor iedereen.

     De mensheid is dom geboren en als het zo doorgaat zal de mensheid domweg uitsterven…

  • mr. drs. Bou:

   Dank je wel, Corrupteboel. Inmiddels heb ik die docu bekeken en geplaatst! Hij is mooi. 🙂

 • damib:

  Quote van mijn vader : “Als je geld wilt verdienen met de waarheid spreken, ga je schei of natuurkunde studeren, als je geld wil verdienen met liegen, ga rechten studeren.”

  Quote uit mijn natuurkunde boek : “The physicist sits on the heap of dung, chemist is in the heap of dung the rest stands aside”. (the heap of dung : Ons huidige nog onvolkomen model van de natuur)

 • Hallo allen,

  Grappig genoeg is volgens Einstein “ruimte zonder ether ondenkbaar”:

  De vermeende samenhang tussen tijd en ruimte wordt geintroduceerd door een fout in de Maxwell vergelijkingen, waardoor de Lorentz transformatie i.p.v. de normale Galilei transformatie nodig is (zie Dr. C.K. Thornhill). In mijn Engelstalige versie meer details en vooral links:

  Wanneer je echt de natuur wilt begrijpen dan kom je eenvoudigweg niet om een aether theorie heen.

  Wat is een magnetisch veld? Wat is zwaartekracht?

  De huidige theorie komt niet verder dan ze een naampje geven, maar men komt niet met een verklaring van hoe deze verschijnselen met elkaar samen hangen. Vandaar dat er allerlei gaten in de theorie zitten die men met allerlei verzonnen krachten en deeltjes dan weer probeert glad te strijken. Van “zwakke en sterke kernkrachten” en “donkere materie en energie” tot “virtuele (per definitie niet bestaande) deeltjes” aan toe!

  En dat terwijl we vanuit het twee spleten experiment WETEN dat materie niets anders is dan een electro-magnetisch verschijnselen. Met andere woorden: er KUNNEN geen andere fundamentele krachten bestaan dan electro-magnetische.

  En als je je dat realiseert en je beschrijft EM golven net als andere golven als zich voortplantend door een medium met vloeistof achtige eigenschappen, dan vallen alle stukjes van de puzzle in elkaar. Wat dat betreft denk ik dat we over enige tijd Paul Stowe in één adem zullen noemen met Newton en Tesla:

  The Atomic Vortex Hypothesis, a Forgotten Path to Unification (2013)

  Kortom: vergeet die hocus pocus van “ruimte tijd” en weet ik hoeveel dimensies en zo. Pas het scheermes van Occam toe en neem aether theorie serieus!

  Oh ja, zwaartekracht is grad E en magnetisme is de rotatie (rot) van het medium, de aether:

  A personal mail sent to me by Paul Stowe

  I have determined that in my opinion all of physical processes can be defined in terms of the aether populational momenta (p). Such that,

  Force (F) -> Grad p
  Charge (q) -> Div p
  Magnetism (B) -> Curl p

  Gravity for example is Grad E where E is the electric potential at x. This resolves to Le Sagian type process as outlined in the Pushing Gravity models. The electric potential E in turn is created by charge which is Div p…

  My model is a direct extension of Maxwell’s vortex model of interacting rings (the smoke ring model). I have been able to define all fundamental constants in terms of basic parameters, including the gravitational constant G. Further, G is, within this system, seamlessly integrated to all others, fitting into a unified system.

  Gr.

  Ir. Arend Lammertink
  lamare (op) gmail (dot) com

  • mr. drs. Bou:

   Geachte heer Lammertink of Beste Arend,
   Welkom op BOUblog en dank voor je post, maar volgens mij is er niets weggevallen. Je post is dus dubbel, maar dat geeft niet.
   Ik vind dit moeilijke materie, ik begreep op school de vergelijkingen van Maxwell al niet zo goed, maar je leerde ook alleen om de formules toe te passen. De huidige kosmologie blijkt echter te leiden tot de meest idiote modellen, zoals parallelle universa, tijdreizen en een werkelijkheid van hologrammen. Op dit moment heb ik even geen tijd om me daarin te verdiepen, want ik ben weer eens bezig met de corruptie van de Staat der Nederlanden. Maar zodra ik wat meer ruimte heb, wil ik die rare video’s over de kosmos graag nogmaals bekijken en van commentaar voorzien.
   Iedereen gaat er maar van uit dat in de formule e=mc2 de c staat voor constante! Maar die c staat voor de snelheid van het licht. Het bewijs dat die snelheid constant is, lijkt me nogal gammel, dus ik denk dat daar de fout zit. In elk geval zijn de uitkomsten nu echt absurd.
   Coral Castle bestaat! Er is dus iets mis met de manier waarop we de zwaartekracht definiëren. Als een nogal ielig mannetje in staat is om dat kasteel te bouwen en het later ook nog even te verplaatsen, dan is er toch iets grondig mis met het concept van de vorkheftruck! 😉

 • Oops. Ik zie dat sommige links weg zijn gevallen. Daarom nogmaals:

  Hallo allen,

  Grappig genoeg is volgens Einstein “ruimte zonder ether ondenkbaar”:

  Space without aether is unthinkable

  De vermeende samenhang tussen tijd en ruimte wordt geintroduceerd door een fout in de Maxwell vergelijkingen, waardoor de Lorentz transformatie i.p.v. de normale Galilei transformatie nodig is (zie Dr. C.K. Thornhill). In mijn Engelstalige versie meer details en vooral links:

  The Ruins of 106 Years Relativity.

  Wanneer je echt de natuur wilt begrijpen dan kom je eenvoudigweg niet om een aether theorie heen.

  Wat is een magnetisch veld? Wat is zwaartekracht?

  De huidige theorie komt niet verder dan ze een naampje geven, maar men komt niet met een verklaring van hoe deze verschijnselen met elkaar samen hangen. Vandaar dat er allerlei gaten in de theorie zitten die men met allerlei verzonnen krachten en deeltjes dan weer probeert glad te strijken. Van “zwakke en sterke kernkrachten” en “donkere materie en energie” tot “virtuele (per definitie niet bestaande) deeltjes” aan toe!

  En dat terwijl we vanuit het twee spleten experiment WETEN dat materie niets anders is dan een electro-magnetisch verschijnselen. Met andere woorden: er KUNNEN geen andere fundamentele krachten bestaan dan electro-magnetische.

  En als je je dat realiseert en je beschrijft EM golven net als andere golven als zich voortplantend door een medium met vloeistof achtige eigenschappen, dan vallen alle stukjes van de puzzle in elkaar. Wat dat betreft denk ik dat we over enige tijd Paul Stowe in één adem zullen noemen met Newton en Tesla:

  The Atomic Vortex Hypothesis, a Forgotten Path to Unification (2013)

  Kortom: vergeet die hocus pocus van “ruimte tijd” en weet ik hoeveel dimensies en zo. Pas het scheermes van Occam toe en neem aether theorie serieus!

  Oh ja, zwaartekracht is grad E en magnetisme is de rotatie (rot) van het medium, de aether:

  A personal mail sent to me by Paul Stowe

  I have determined that in my opinion all of physical processes can be defined in terms of the aether populational momenta (p). Such that,

  Force (F) -> Grad p
  Charge (q) -> Div p
  Magnetism (B) -> Curl p

  Gravity for example is Grad E where E is the electric potential at x. This resolves to Le Sagian type process as outlined in the Pushing Gravity models. The electric potential E in turn is created by charge which is Div p…

  My model is a direct extension of Maxwell’s vortex model of interacting rings (the smoke ring model). I have been able to define all fundamental constants in terms of basic parameters, including the gravitational constant G. Further, G is, within this system, seamlessly integrated to all others, fitting into a unified system.

  Gr.

  Ir. Arend Lammertink
  lamare (op) gmail (dot) com

Laat een reactie achter