Archief
Artikelen

De afgelopen dagen ging BOUblog over de toenemende schaarste aan drinkwater. Grote corporaties maken daar misbruik van. Ze halen het water gratis uit natuurlijke bronnen en ze verkopen het in plastic flessen, of ze verschepen het in gigantisch grote plastic ballonnen naar China. Daar is het grondwaterpeil gezakt door de aanleg van mega-dammen in de rivieren. In Nederland is drinkwater nog geen probleem, er komt altijd zuiver water uit de kraan. De voorziening is in handen van een tiental bedrijven, iedere provincie heeft zijn eigen waterbedrijf. We hebben hier soms zelfs te veel water, want het wil nogal eens regenen. Er was de laatste decennia ook voldoende aardgas, maar de gasbel in Slochteren raakt leeg.

Sinds 2011 zijn er plannen ontstaan om aardgas te winnen uit schalie, een versteende laag klei die ook onder Nederland ligt. Het proces heet voluit hydrolic frackturing, maar dat wordt vaak afgekort tot fracking. Daarmee verdwijnt de hydro uit het zicht. Hydro is water en fracking gaat ten koste een grote hoeveelheid water. Dit wordt vermengd met giftige chemicaliën en onder hoge druk in de diep liggende laag schalie gespoten. De schalie gaat dan barsten en er komt aardgas vrij. De schalie ligt veel dieper dan het grondwater en de bedrijven die aldus aardgas willen winnen, zeggen daarom dat het geen kwaad kan. Het gif blijft volgens hen diep onder de grond en tast het grondwater niet aan.

A Fracking joke

In de VS heeft men nu ruim 10 jaar ervaring met fracking en de berichten zijn allerminst positief. Overal klagen de mensen dat het water uit de kraan zoveel methaan bevat dat het kraanwater kan branden! Ook komen de chemicaliën wel degelijk in het grondwater terecht. Het is daarbij niet voldoende om slechts een gat te boren, sommige huizen en dorpen zijn reeds omringd met fracking gasbronnen. Mensen worden ziek van het drinkwater en de industrie legt hen het zwijgen op. Men doet alsof fracking geen kwaad kan, maar als het grondwater wordt vergiftigd, is de hele streek voortaan onbewoonbaar wegens gebrek aan schoon water.

Tap Water on Fire !!

In Nederland kwam de discussie over schaliegas op gang toen in maart 2011 bleek dat de gemeente Boxtel een aanzienlijke som aan steekpenningen had verkregen in ruil voor het toestaan van proefboringen. Er werden Kamervragen gesteld en in november 2011 verklaarde de rechter de overeenkomst voor ongeldig. De strijd om het schaliegas was daarmee echter niet ten einde. Minister Henk Kamp (VVD) en het huidige kabinet zijn voor de boring naar schaliegas, Groen Links en milieudefensie zijn tegen, de PvdA is wankelmoedig zoals altijd. De waterbedrijven zijn beslist niet blij met de boringen! En ook de gemeenten en provincies zijn tegen de boring naar schaliegas.

Minister Kamp heeft eind augustus besloten dat er meer onderzoek nodig is, voor de boring naar schaliegas kan worden toegestaan. Daarmee zijn de proefboringen anderhalf jaar uitgesteld, maar minister Kamp wil niet dat van uitstel afstel komt! Dit schaliegas zou ons arme Nederlandje er volgens hem weer bovenop moeten helpen!

De winning van schaliegas kost duizenden liters water en water wordt een steeds belangrijker economisch goed. In plaats van naar schaliegas te boren, waarbij men zelfs de kans loopt dat het grondwater wordt vergiftigd, hetgeen ten koste gaat van het drinkwater voor 2 miljoen mensen, zou minister Kamp kunnen overwegen om ons overtollige regenwater op te vangen en te exporteren naar China, of naar de Sahara, of zelfs naar de VS. Terwijl er overal een tekort aan water ontstaat, doet minister Kamp nog steeds alsof water waardeloos is! Verkoop dat water aan landen die het nodig hebben, dan help je Nederland er weer bovenop. En niet alleen Nederland!

Colorado Floods Cause Toxic Leaking from Fracking Well
Gepubliceerd op 18 sep 2013

While getting this footage, we all quickly developed headaches, burning skin, eyes and throat. Whatever was leaking from this tank was potent. The air smelled strongly of chemicals.
Sadly, we have already seen many toppled tanks throughout Weld County, CO and can only imagine the environmental and health impacts of this toxic fluid leaking into our CO rivers and streams.

Dit zegt onze Rijksoverheid:

Schaliegas biedt mogelijkheden als energiebron in Nederland. De winning van schaliegas is omstreden door mogelijke milieugevolgen van de gebruikte boortechniek (fraccen). De Rijksoverheid onderzoekt mogelijke locaties voor proefboringen in Nederland. In afwachting van de resultaten neemt het Rijk geen besluit over eventuele proefboringen.

Maar Boxtel blijft zich verzetten en steeds meer gemeenten en provincies sluiten zich daarbij aan. Burgers kunnen een petitie van milieudefensie tekenen: Stop Schaliegas! Doen! 😉 Dit zijn de ervaringen uit de VS:

Fracking Hell: The Untold Story duurt 18 minuten

Unearthed: The Fracking Facade duurt 24 minuten.

Een lange documentaire over fracking en wat dit betekent voor de bevolking van de gebieden die hierdoor worden getroffen, is Gasland. Daarin gaat een jonge filmer, Josh Fox, op zoek naar de feiten achter deze vorm van gaswinning. Meer informatie over Gasland staat op deze website.

GasLand part 2 2013 duurt 2 uur en 5 minuten.

Share and Enjoy:
  • NuJIJ
  • Twitter
  • Facebook
  • Hyves
  • RSS
  • email

10 Reacties op “Schaliegas (fracking) gaat ten koste van water”

Laat een reactie achter