Archief
Artikelen

Agenda 21 (pdf) is een rapport van de Verenigde Naties, dat is geschreven in de jaren ’80 en door de VN werd aangenomen in 1992. Het gaat over de duurzame ontwikkeling van de aarde. Ten grondslag aan dit rapport ligt een rapport van de Club van Rome uit 1972: Grenzen aan de groei, waarin werd voorspeld dat bij de huidige groei van de economie de grondstoffen schaars zullen worden en de aarde uitgeput raakt, hetgeen zal leiden tot de vernietiging van de natuur en een wereldwijde hongersnood. In opdracht van de VN werd dit probleem onderzocht door de Noorse socialiste Gro Harlem Brundtland en de beruchte Canadese opportunist Maurice Strong. Aldus ontstond Agenda 21, een plan van de VN voor de 21e eeuw.

Net als met het Wereld Natuurfonds lijkt er niets mis met Agenda 21, want een duurzame ontwikkeling van de aarde lijkt een goed idee. De vraag is alleen op welke manier dit nobele doel zal worden bereikt. Volgens Agenda 21 is de huidige levensstijl van de middenklasse niet duurzaam, want deze kost teveel energie. De consumptiemaatschappij moet helemaal verdwijnen. Ook de industriële productie, die leidt tot luchtvervuiling, klimaatverandering en vernietiging van de natuur, is niet duurzaam en zal moeten verdwijnen. Volgens Agenda 21 kan dat alleen maar worden geregeld op mondiale schaal, er zal dus een wereldregering moeten komen. Die “groene” Agenda 21 ligt aan de basis van de New World Order!

Agenda 21 werd uitgewerkt in een lijvig actieplan, het Global Biodiversity Assessment Report. Daarin staat een hele lijst van zaken die niet duurzaam zijn! Snelwegen, spoorwegen, sluizen en dammen in rivieren, ski-pistes en zwembaden, de hele menselijke infrastructuur moet weg, zodat de natuur zich kan herstellen. Ook de gezinnen moeten verdwijnen, want deze leiden tot overbevolking. Er moeten minder mensen komen! In de VS werd dit plan reeds uitgewerkt door hele gebieden tot toekomstig natuurgebied te verklaren, verboden voor mensen. Omdat er in deze gebieden nu mensen wonen en werken, moeten deze worden onteigend en elders gehuisvest. In de VS (en ook in Australië) heeft men daar reeds ervaring mee, want de Indianen en Aborigines ondergingen ooit hetzelfde lot. Deze plannen lijken nu wreed en dwaas, maar in de VS zijn ze reeds aangenomen.

Er is natuurlijk niets mis met duurzame ontwikkeling, maar als dat een politieke agenda wordt, dan gaat het gepaard met overheidsdwang. Er komen steeds meer regels voor wat men wel en niet mag doen. Er komen natuurgebieden waar niemand toegang toe heeft en boeren worden onteigend om hun gebied terug te geven aan de natuur. We leven nu in 2013, maar voor het einde van deze eeuw moeten al deze plannen een feit zijn. Daarom krijgen allerlei organisaties die voor duurzaamheid zijn, een ruime subsidie. Ook in het onderwijs wordt aandacht besteed aan de natuur en duurzaamheid, maar tegenwoordig ook aan seksualiteit die niet leidt tot gezinsvorming. Homo’s krijgen meestal geen kinderen! Een wereldregering, veel minder mensen en de natuur gaat voor! Met hoeveel overheidsdwang dat gepaard zal gaan, is nog de vraag…

Om Agenda 21 te implementeren, maakt men gebruik van NGO’s en van lokale initiatieven. In Europa lijkt Agenda 21 daarom geen rol te spelen, maar dat lijkt maar zo! Het moet ook in Nederland allemaal groen en duurzaam worden, maar de achterliggende agenda ontgaat de meeste mensen. Deze Agenda 21 is slechts in het belang van de super-rijken, die alle natuurlijke hulpbronnen willen beheersen.

Corbett Report: UN Agenda 21 Exposed with Rosa Koire duurt 39 minuten.

Het is lastig om je te verzetten tegen een alomvattend wereldwijd plan dat zo positief wordt gepresenteerd! Het meeste verzet tegen Agenda 21 komt dan ook van ultra-rechts, van mensen die bang zijn om hun eigendom te verliezen. Men zegt dan dat Agenda 21 socialisme is. Niets is minder waar! Socialisme of Marxisme betekent dat de meerwaarde die ontstaat door arbeid niet gaat naar de eigenaren van de productiemiddelen, maar naar de mensen die de arbeid verrichten. Dat kan in verschillende vormen. Een centraal geleide staatseconomie, zoals ooit in Rusland en China, is een dictatoriale vorm. Agenda 21 gaat echter niet over de productie van meerwaarde, maar over een al omvattend plan om wereldwijd de natuur voorrang te geven boven de mensen. De eigendomsrechten van de grote corporaties worden daarbij volstrekt niet aangetast! Agenda 21 heeft de Shell nog niet verjaagd uit de Niger-delta! Agenda 21 verzet zich niet tegen speculatie en gigantische winsten, maar tegen de mensen die energie gebruiken en CO2 uitademen. Dat heeft niets met socialisme te maken! De ultra-rechtse John Birch Society maakte de volgende video:

Agenda 21: How Will It Affect You? duurt 20 minuten.

Vanuit de VS en Australië komen duidelijke kritische geluiden. In een e-boek van Glenn Beck: Agenda 21 staat een sombere distopie, waarin de overheid het hele leven beheerst van de mensen, die slechts energie moeten produceren, zonder deze te mogen gebruiken. Ik vond het een onzinnig boek, maar Agenda 21 lijkt ook een onzinnig plan.

Agenda 21 – Global Control Starts Here – An Interview with Glenn Beck duurt 17 minuten.

Lord Christopher Monckton kennen we reeds van zijn strijd tegen de Global Warming Hoax van Al Gore, die prima paste in Agenda 21. Maak de mensen bang met een hockeystick en ze zullen hun adem inhouden, omdat ze geloven dat ze minder CO2 moeten uitstoten! Deze strijd is inmiddels min of meer gewonnen, mede door het koude weer in Kopenhagen dat alle Global Warming tegensprak! Maar de Global Warming Hoax maakte deel uit van de plannen van Agenda 21.

Lord Monckton exposes the Agenda of Agenda 21 duurt 17 minuten.

Lord Monckton is een overtuigende spreker! De volgende lezing is een lust om naar te luisteren. Al zijn argumenten zijn goed gedocumenteerd. Hij vraagt zich terecht af hoeveel mensen de hongerdood zullen sterven, voor de “groene” Agenda 21 volledig is geïmplementeerd. Ook zal door de implementatie van Agenda 21 de bevolking verarmen, maar arme mensen hebben de neiging om meer kinderen te krijgen! De wereldbevolking zal dus niet dalen, maar spontaan stijgen. Ook zal de democratie verdwijnen, omdat de macht steeds meer komt te liggen bij de wereldregering. Monckton is goed op de hoogte van alle onzinnige plannen. In de media wordt daar helaas geen woord over gerept.

Lord Christopher Monckton – Agenda 21 and Environmental Marxism duurt 28 minuten plus een kwartier vragen en antwoorden.

En dan zijn er nog de angst-profeten! Volgens Agenda 21 moeten er minder mensen komen, maar de vraag is hoe! Een killer-virus of chemtrails? Genetisch gemanipuleerde gewassen die besmet zijn met Round Up? Een dusdanige verarming van de bevolking dat velen de hongerdood sterven? Een wereldoorlog waarin miljarden mensen omkomen? Of gaat men bananenschillen zaaien waarover we allemaal uitglijden en onze nek breken?

Millions to be KILLED under Agenda 21! duurt 10 minuten.

Een duidelijke, maar wel erg langdurige uitleg van de achterliggende documenten en het ontstaan van deze “groene” Agenda 21 wordt gegeven in de volgende video. De naam van de presentator kon ik niet achterhalen, maar hij verwijst naar deze website.

Agenda 21 EXPLAINED duurt een uur en 23 minuten.

Toegift: George Carlin – Saving the Planet

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

51 Reacties op “De dubbele agenda van Agenda 21”

 • sancho panza:

  Thnx!!! Goed stuk maar de agenda omvat zoveel en er is al zoveel aan de hand dat je dat hier niet in zo’n stuk allemaal kunt bevatten. Het geeft iig voor sommigen hopelijk de aanzet om eens op onderzoek te gaan. Er is meer, zoals altijd. Door deze agenda kwamen bijvoorbeeld alle groene partijen ineens op de voorgrond. De PSP werd ineens Groenlinks etc etc. Met deze kennis kun je die partijen dus ook ineens in het NWO hokje plaatsen.

 • mr. drs. Bou:

  Beste Sancho Panza,

  Dank voor de tip, want ook ik had me er niet echt in verdiept. Ik heb echter wel geprobeerd om in de video’s een zo breed mogelijke visie op deze plannen te geven.

  En je hebt gelijk: ook Groen Links is NWO! Kijk maar naar Femke Halsema! Deze dame wil macht en privileges, zij vindt zichzelf heel bijzonder. Maar de brave mensen die Groen Links stemmen, weten totaal niets van deze plannen. Ik heb slechts één oud artikeltje gevonden in de Trouw, uit 1995! Daaruit bleek dat deze plannen vooral worden geïmplementeerd op plaatselijk, liefst gemeentelijk niveau. Dan krijg je er subsidie voor…

  Hier in Zeeland is er Plan Tureluur, ik werd er tureluurs van! Waar een paar jaar geleden nog tarwe groeide, hebben ze nu een vogelreservaat gegraven. Met veel lawaai en grote machines! Leve het milieu. Duizenden ganzen die ook ’s zomers blijven. En ze zitten niet alleen permanent in Plan Tureluurs, maar ze grazen ook de akkers kaal. Verboden om op ganzen te schieten… Normaal trekken die ganzen in de zomer naar het noorden, om daar te broeden. Maar deze beschermde grazers hebben het hier veel te goed… En iedereen zegt: O, wat mooi! Zo natuurlijk!

  Vroeger kon je hier zeekraal plukken en mossels en kokkels, maar dat mag allemaal niet meer, vanwege de natuur! Binnenkort zijn ook alle zaden en kruiden verboden, leve de natuur! Een moestuin zal dan wel niet duurzaam zijn…

 • mrpettjo:

  Geen letter in de Nederlandse gecontroleerde pers over het Duitse besluit in de Bondsdag om 135 miljard euro voor het ESM fonds beschikbaar te stellen. Dit betekent dat ook Nederland de beloofde 40 miljard aan het ESM fonds snel moet gaan vrijmaken ten gunste van Zuideuropese landen die door corruptie en wanbeleid in grote betalingsmoeilijkheden zijn terechtgekomen. Dit betekent binnenkort in Nederland nog draconischer bezuinigingen dan nu al het geval is..:

  Veel reguliere media in Nederland besteden geen enkele aandacht aan een afgelopen nacht gehouden cruciale stemming in het Duitse parlement, de Bondsdag. Die besloot namelijk om de weg vrij te maken om de Europese Centrale Bank als een aan niemand verantwoordelijke Europese banktoezichthouder aan te stellen. Hiermee worden de € 500 miljard van het permanente noodfonds ESM, inclusief een Nederlandse bijdrage van € 40 miljard, onbeperkt ter beschikking gesteld aan de Zuid Europese crisislanden en hun failliete banken.
  Ondanks vurige pleidooien van een aantal felle tegenstanders besloot de Bondsdag vannacht om de soevereiniteit over minstens € 135 miljard Duitse ESM-euro’s over te dragen aan de ECB. Het gemeenschappelijke bankentoezicht door de ECB moet de weg vrijmaken voor een volledige bankenunie en een gemeenschappelijk garantiefonds voor alle Europese bankrekeningen.

  http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/06/Crisislanden-krijgen-onbeperkt-grip-op-40-miljard-Nederlands-belastinggeld

 • mr. drs. Bou:

  het heeft allemaal met elkaar te maken, mrpettjo. Maar ik word soms wel een beetje bang. Dat zal dan de bedoeling wel zijn: wees bang!
  Deze wereld gaat de verkeerde kant op!

 • sancho panza:

  http://www.youtube.com/watch?v=WrdmjBAX0E0

  Australisch parlementslid houdt toespraak over agenda21. Ik vind het een must see.

 • sancho panza:

  Beste Bou,

  Zou je bovenstaande link kunnen vervangen door de volgende. De eerste is niet volledig.

  http://www.youtube.com/watch?v=q-DeFijUOk4

  Australian MP Ann Bressington Exposes Agenda 21 duurt 21 minuten.

 • King Khafka:

  Goed artikel maar je bent het boek van Rosa Koire vergeten. (Agenda21, behind the Green Mask)

  Via extra onroerend goed belasting(en) word men hun (koop)huizen uitgejaagd naar plekken met massale flatgebouwen waar je met je familie op zo’n 40 vierkante metertjes je leven mag uitzingen terwijl de elite in hun energie -en ruimte verslindende paleizen mogen leven.

  Mja, bang wezen…. ik ben meer bang voor het volk dat alles maar accepteert en niet op wil staan tegen al die achterbakse bedenkers van Agenda21.

 • mr. drs. Bou:

  Beste King,
  Welkom op BOUblog, maar waarom denk je dat ik het interview van Colbert met Rosa Koire bovenaan heb geplaatst? Ik ben echt niets vergeten, maar ik verwacht dat mensen die BOUblog lezen ook een beetje nadenken en verder gaan dan dit summiere artikel.
  Zelf ben ik nog het meeste bang voor mensen die niet verder denken dan hun eigen agenda!

 • mr. drs. Bou:

  beste Sancho,
  Graag gedaan, Maar BOUblog is weer eens traag als appelstroop. Wat een ergernis en tijdverlies. Dat kost me ook lezers!
  En nu ga ik slapen, morgen weer een dag! 😉

 • Usha:

  Beste mensen,

  het is inderdaad beangstigend om te merken hoe weinig mensennog kunnen nadenken. De grootste oorzaken hiervan zijn m.i. het schoolsysteem en de media: zij houden het volk dom. De aangeboren wijsheid van mensen het vermogen om de waarheid te weten in het hart is hierdoor bedekt geraakt; er ligt zo’n laag rommel overheen dat mensen niet meer weten wat goed en kwaad is. Men is zo gewend dat anderen voor hen denken (wat ze moeten kopen, hoe ze moeten denken, waarover ze moeten denken etc.)dat ze het afgeleerd zijn. Een eerste stap is m.i. de tv wegdoen, geen farmaceutische rommel innemen en biologische voeding consumeren.

 • @corrupteboel:

  @usha het grootste deel ca 87% van de mensen leidt dermate aan cognitieve dissonante, is nu al dermate gebrainwashed dat ze zelf blijven smeken om regelgeving cq een wereldregering en straks vrijwillig de femakampen inlopen teneinde van de mooie beloftes te kunnen profiteren van bv een gratis dampende pot met vreten. Als je honger leidt doe je dat graag namelijk. Deze kudde schapen is makkelijk te leiden. Die psychologie is al zo oud als godsdienst.
  Het beetje klokkenluideroppositie neemt de elite voor lief. Daarmee offeren ze wat pionnen om later des te harder terug te slaan.

 • Helmi:

  Dag Bou,

  In het eerste filmpje van de John Birch Society wordt kort ingegaan op het éénkindbeleid van China.

  Nu vraag ik me het volgende af: stel dat dat éénkindbeleid NIET jarenlang door de Chinese overheid gevoerd was (en nog steeds gevoerd wordt)…?

  Het aantal Chinezen zit nu al op 1,4 miljard, de grootste bevolkingsgroep ter wereld (gevolgd door Indiërs die de 1,2 miljard gepasseerd zijn en jaarlijks met 4,9% schijnt te groeien…)

  En in Nederland is het staatsbeleid: hoe meer zielen, hoe meer vreugd met die kinderbijslag. Gelijk hoe Mao erover dacht met zijn mierenpolitiek. Mao vond het voedselprobleem een verzinsel van de kapitalisten. 🙂

 • Enki:

  Geen tv en radio is al een goed begin, maar naar mijn idee in je eigen kracht staan en leven op je gevoel en intuïtie zonder angst te laten regeren is denk ik essentieel. Het hele agenda 21 verhaal past mooi in de tijd van dualiteit die we mogen ervaren en het heeft er alle schijn van dat er nog meer van dit soort zaken nodig zijn om de mens te doen ontwaken. In mijn omgeving worden wel steeds meer mensen bewust, maar het is bijna onmogelijk om dit te forceren. Echter is het belangrijk dit soort zaken in de actualiteit te houden, zodat degene die er klaar voor zijn hier kennis van kunnen nemen.

  Persoonlijk denk ik dat er een zeer bijzondere tijd aan staat te komen, als we er al niet midden in zitten. En het fascinerende is dat het allemaal zo bedoelt was als we de documentaire mogen geloven van ‘Hollow Earth, Atlantis and Origin of Humans’, die op Olympic Zion staat en die ik hier eerder heb geprobeerd te posten

  En als het bericht op Niburu op waarheid gericht is, dan ziet het er zelfs prachtig uit. Hierbij de link naar de verwezen site.
  http://www.veritasgalacticsweden.net/the-event

  @ Bou, nog bedankt voor het welkom heten en veel succes met uw site.

 • mr. drs. Bou:

  Beste Helmi,

  Het probleem van overbevolking is in zekere zin een reëel probleem. Maar het is ook een ideologisch probleem. Overbevolking ontstaat wanneer de mensen meer kinderen krijgen dan nodig is om de vorige generatie te vervangen. Bij een centraal geleide oplossing, zoals bij voorbeeld de een-kind politiek van China, zou men bevolkingskrimp verwachten. Twee mensen krijgen immers hoogstens een kind! De volgende generatie zou dan half zo talrijk zijn! Maar in China is de bevolking niet geslonken! Daaruit blijkt dat een centraal geleide oplossing niet werkt.

  Het probleem van de vernietiging van de natuur en de uitputting van natuurlijke hulpbronnen is eveneens een reëel probleem, maar het is ook een ideologisch probleem. Agenda 21 dicteert een centraal geleide oplossing, maar dat werkt niet! De machthebbers weten dat. Daarom versterken ze nu hun machtspositie en ze vergroten de dwang. Er komen steeds meer wetten en regels waar de mensen zich niet aan kunnen houden. Daarom bouwen ze FEMA-kampen en ze organiseren een zwaar bewapende politiemacht.

  Dat Agenda 21 niet wordt besproken in de media, is eveneens een teken aan de wand. Er zal inderdaad een drastische verandering moeten plaatsvinden in het paradigma, maar Agenda 21 is weliswaar drastisch, maar niet de juiste weg. Het is een centraal geleide oplossing die niet werkt.

  Als we de huidige problemen willen oplossen, dan zullen we ons moeten ontdoen van de machthebbers en het machtsdenken. De meeste mensen geloven helaas nog in de goden, het koningshuis en de overheid. Dat zijn vormen van machtsdenken, waardoor de macht wordt geconsolideerd. Er zijn ook anderen, die zich los maken uit het systeem en met nieuwe oplossingen komen. Op BOUblog staan enkele voorbeelden:

  Earthship: ecologische huizen van afval

  Leven buiten de “beschaving”

  De lessen van het Lössplateau: hoop in een veranderend klimaat

  Eerst Aarde: duurzaam bouwen met leem en stro

  Dit zijn maar een paar voorbeelden. Voor een goed begrip van de problemen is het volgende artikel uiterst belangrijk:

  Professor Bartlett: de exponentiële functie

  Deze basiskennis is heel simpel. Men zou dat op alle scholen moeten leren! De meeste mensen begrijpen de exponentiële functie niet. Zij denken in rechte lijnen! Maar kijk naar de natuur: daar komt nauwelijks een rechte lijn in voor. Alles gaat in cirkels en curven!

 • mr. drs. Bou:

  Beste Enki,
  De aarde is niet hol, maar bol! Bespaar me daarom de holle aarde.
  Ik begrijp dat jij nog steeds gelooft in de goden! Met wat Atlantis en verlichte ruimtewezens. Helemaal Niburu! Maar BOU gelooft daar niet in.

 • sancho panza:

  Beste Bou,

  De verwachte bevolkingsomvang van China over 25 jaar wordt geschat op 700 miljoen agv van de 1 kindpolitiek. Dit soort maatregelen sorteren eerst effect op de lange termijn.

 • Harry:

  Beste Bou: Ik vind dat je een hoop goede dingen aankaart, maar dat je wel zeer allergisch reageert op zaken van ,,goden” of de bijbel. Dat wordt er onmiddellijk afgegooid, zelfs in de nacht. Waarom?? Er zijn zaken op deze aarde die zonder bijbel niet te verklaren zijn, hoe kwaad we ook soms reageren op de Schepper. Dat de aarde bol is klopt gewoon ja, daar heb je gelijk in. Het is een kleine ,,kogel” in ons heelal. Maar nu een paar technische feiten: Een hemellichaam is van nature hol, om de simpele reden dat in het middelpunt de gravitatiekracht buitenwaarts gericht is. Er is voor een hemellichaam een zeker evenwicht in inwaartse en uitwaartse krachten die een grote massa stabiel houden. Deze holte heeft een grootte van plm. de helft van de doorsnede van een planeet of ster of maan. De NASA heeft meer dan 20 jaar terug al geconstateerd dat b.v. de maan hol is. Hun seismometer registreerde een inslag van een meteoor, en hun verbaasde commentaar was: ,,The moon sounded like a bell!” (na aanleiding van de loop van de schokgoven). Dat er een bewoning IN de aarde zou zijn kan natuurlijk nooit, het is daar een loeiende vuurzee. Wel beste Bou, reageert eens minder allergisch op deze soort berichten, en leest ook eens het allerlaatste bijbeldeel ,,Openbaring” eens door, het vergt enige moed, maar het is slechts een kort stukje. Wat daar nogal plastisch beschreven is, gaat binnenkort gebeuren. Goed, als je hier niet tegen kunt, gooi het er maar van af. Toch een prettige dag gewenst.

 • jan-47:

  De vng onder leiding van jorritsma is er lid van, dan weet je het wel

 • Herman Galjaard:

  @Bou 08.44 h.

  Beste Bou,

  Ik ben het met Sancho eens dat het te kort door de bocht is om het 1 kind beleid van de Chinezen als mislukt te beschouwen.
  Wat dacht je van de ontwikkelingen daar als ze het NIET hadden ingevoerd ?

  Het blijft een ingewikkelde materie, want waarom een land als NL, waar de oorspronkelijke autochtone bevolking langzaam aan het AFNEMEN is, oveladen met nog veel meer mensen die mede vanuit hun geloof grote gezinnen stichten in een toch al overbevolkt land ?

  De (helaas nu pas, want recentelijk nog, moest er ´strategisch´ gestemd worden) door de meerderheid afgewezen eu veroorzaakt al geruime tijd enorme chaos.
  Een chaos die naar mijn menig bewust wordt gecreerd en zo lang als de schaduwmacht het nodig acht, in stand wordt gehouden.

  Waarom moet West Europa overspoeld worden door groepen mensen die tientallen en soms honderden jaren achterlopen op onze ´cultuur´ ?
  Behalve de sociale voorzieningen hier, schijnen ze het niet erg naar hun zin te hebben, maar terug gaan, doen ze ook niet.
  Hun geestelijke leiders ontraden hun dat en de NL politiek heeft de afgelopen decennia ook geen enkele actie ondernomen.

  Voor wat agenda 21 betreft, in Europa lijkt het erop of er alles aan gedaan wordt om de bevolkingsgroei, de nivelering en de ontwrichting van de samenleving te bevorderen, terwijl het qua bevolkingsaantallen op termijn juist de goede kant op zou kunnen gaan in NL en vrijwel alle Europese landen.

  Wat winnen ze daar dan mee?
  Lijkt mij qua bevolkingsaantallen contra productief.

 • sancho panza:

  “Wat winnen ze daar dan mee?
  Lijkt mij qua bevolkingsaantallen contra productief.”

  Beste Herman, de toename van de bevolking alhier was een noodzaak agv het economische model dat gekozen is. De vraag is waarom voor dit model gekozen? Ik denk dat het voortkomt uit het economische model dat gebaseerd is op schulden. We hebben teveel schuld en een te grote overheid.

 • sancho panza:

  Die te grote overheid hoeft geen probleem te zijn als ze iedereen ambtenaar maken en voorzien van HET basisinkomen!

 • mr. drs. Bou:

  Beste Harry,
  Het spijt me dat mijn reacties op jou zo allergisch overkomen, maar ik bestudeer al vele jaren de Bijbel, dit in verband met de oude geschiedenis, de mythen van allerlei volkeren en de kosmische gegevens. Door deze studie weet ik meestal precies wanneer mensen onzin verkondigen. Als men verwijst naar een prachtige docu vol onzin, dan zeg ik daar wat van.
  De aarde is niet hol, de mensen zijn niet geschapen door ruimtewezens en het boek Openbaringen moet worden geplaatst in de tijd waarin het is geschreven. Het gaat dus zeker niet binnenkort gebeuren, maar het is een voorspelling die past in de nadagen van het Romeinse Rijk.
  Dat ons kwade zaken te wachten staan, heeft meer te maken met atoombommen dan met drie paarden, meer met de huidige machtsstructuur dan met de hoer van Babylon en zo voort. Je kunt de symboliek van Openbaringen niet rechtstreeks betrekken op de huidige tijd, hoewel de fundamentalistische christenen dat wel geloven. Het einde der tijden is al zo vaak voorspeld, maar in 2012 is het alweer niet gelukt! We leven nu in 2013. 😉

 • Zjoz:

  Ja, en ik las een poosje geleden in een Zeeuwse krant dat op Schouwen Duivelland het wild werd afgeschoten omdat de toeristen er last van hadden………
  Natuur – business as usual.

  Stay Human,
  Zjoz.

 • mrpettjo:

  Hoogleraar Rene Tissen: Breekpunt is nabij

  Inmiddels hebben wij de situatie bereikt dat de officiële goedpraters een grotere verantwoordelijkheid dragen voor de Nederlandse struisvogeleconomie en struisvogelpolitiek dan de doemdenkers die van meet af aan gelijk hebben gehad. Er is te weinig aandacht voor de analyse waarom de doemdenkers gelijk hadden. Naar de burgereconomie werd en wordt niet geluisterd. Het moet gezegd worden dat het tij begint te keren. De ratten proberen inmiddels het zinkende schip van Europa te verlaten en er zonder kleerscheuren vanaf te komen. Het IMF is hiervan een mooi voorbeeld.

  http://www.rtlnieuws.nl/economie/home/breekpunt-nabij

 • Sancho Panza:

  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3461565/2013/06/19/Resistente-schimmel-verspreidt-zich.dhtml

  Over de resistente schimmel. Moet dan meteen aan agenda21, Monsanto en “What in the world are they spraying” denken. Ze hebben ons gewoon voor de gek. Dat de sterkste en meest resistente mensen maar mogen overleven eventueel met een tegengif van Monsanto (RoundUp for human use) .

 • Diewer:

  Ontvolking/depopulation. De mythe van de overbevolking:
  http://the-tap.blogspot.nl/2013/06/depopulation-started-in-england.html

 • Herman Galjaard:

  Sancho,

  Round-Up is geen tegengif voor wat dan ook.
  Het is een bestrijdingsmiddel tegen `onkruiden´ en is 1 van de heel weinige middelen die in NL nog toegestaan zijn voor dit doel.
  De reden dat het gebruikt mag worden is, dat het weinig of niet giftig zou zijn en bijzonder effectief is.
  Het eerste kan ik niet bevestigen. Het tweede wel.

 • Sancho Panza:

  “Herman Klopt wat je schrijft. Round/Up is GIF waar je middels genetische manipulatie immuun voor gemaakt kunt worden. Dat is de basis van dit hele spelletje. Nu is het de vraag welke mensen er immuun worden gemaakt. Welke mensen dus het TEGENGIF krijgen.

 • mr. drs. Bou:

  Beste Herman,

  Het is een bestrijdingsmiddel tegen `onkruiden´ en is 1 van de heel weinige middelen die in NL nog toegestaan zijn voor dit doel.
  De reden dat het gebruikt mag worden is, dat het weinig of niet giftig zou zijn en bijzonder effectief is.
  Het eerste kan ik niet bevestigen. Het tweede wel.

  Het grootste probleem is dat Round Up maar even helpt. Het is nu ongeveer 25 jaar in omloop en de natuur past zich aan. Er is reeds onkruid dat resistent is tegen Round Up.
  Het is ook zeer giftig, de regenwormen en de bijen kunnen er niet tegen. Wat het met de bodembacteriën doet, weet ik niet. Maar voor een gezond gewas zijn deze drie onontbeerlijk!

 • Zjoz:

  Maar ja wat is ‘onkruid’?
  Onkruid is al wat men niet wenst in zijn tuin.
  Dat kan dus per mens nogal verschillen.
  Knap dat men een insecticide kan maken wat daar rekening mee kan houden.
  Maar ja, de wonderen zijn nog steeds de wereld niet uit, wel?

  Zjoz.

 • Herman Galjaard:

  Zjoz,

  Onkruid is al wat men niet wenst in zijn tuin.
  Dat kan dus per mens nogal verschillen.

  Helemaal mee eens en daarom staat het in mijn posting ook tussen haakjes.

  Om die reden staat cultuur in mijn eerste posting bijvoorbeeld ook tussen haakjes.

  Ik wil dus niet de indruk wekken dat onze cultuur in alle opzichten beter is dan die van bijvoorbeeld de gemiddelde moslim om maar een voorbeeld te geven.

  Qua familiebanden en de zorg voor ouderen bijvoorbeeld kunnen we nog wel wat van hen (de gemiddelde moslim) leren.

  Hier pleurt men liever vele miljarden in een bodemloze eu put, terwijl ouderen in verzorgingstehuizen het steeds moeilijker krijgen en ook de thuiszorg voor degenen die nog wel (mede dank zij die thuiszorg)zelfstandig waren, binnenkort ook naar een verzorgingstehuis moeten.
  De paar thuiszorgers die overblijven, worden in hun salaris gekort en gaan van 14,- per uur naar 9,- per uur, terwijl de tijd dat zij op de fiets naar de volgende persoon gaan, niet uitbetaald wordt. 8 uur per dag werken valt dus ook al niet mee.
  In geval er geen of weinig familie is die kan bijspringen, wordt het voor deze ouderen wel heel moeilijk en de thuiszorgers kunnen niet meer in hun levensonderhoud voorzien.

 • Herman Galjaard:

  Beste Bou, Sancho,

  Ik geloof jullie als je zegt dat Round-Up giftig is en ook resistentie lijkt mij bepaald niet denkbeeldig.

  Ik ga me er nog wat meer in verdiepen.

 • mr. drs. Bou:

  Herman, ik heb gisteren nog een vrij korte docu geplaatst over de gevolgen van genetisch gemoduleerde gewassen:

  http://www.boublog.nl/27/05/2013/monsanto-en-het-zaad-der-verwoesting/comment-page-2/#comment-23565

  Na 10 jaar Round-Up mag men met de hand het resistente “onkruid” wieden. Onkruid is alles wat een boer niet op zijn akker wil. Wie soja plant, vindt resistente koolzaad op de akker. Dat “onkruid” is komen aankakken door de vogels, soms van honderden kilometers verder! Het antwoord van Monsanto: ga maar wieden! En ook: u overtreedt ons octrooi!

 • mrpettjo:

  NASA PowerPoint presentatie uit juli 2001 onthult dat hoe de oorlog tegen de mensheid tot 2025 er uit gaat zien. Pure horror..:

  In dit interview vertelt Deborah Tavares van http://www.stopthecrime.net over een verbijsterend document van de NASA wat tijdens een interne meeting gepresenteerd is in 2001. Dit document vertelt over de chemtrails, straling, en talloze andere technieken die zelfs in 2001 nog niet publiekelijk bekend waren, die gebruikt worden om de oorlog TEGEN de mensheid te voeren.

  http://olympiczion.nl/index.php/nasa-document-oorlog-tegen-de-mensheid/

 • mrpettjo:

  Wat de nieuwe media al jaren zeggen wordt beschreven/toegegeven in dit NASA document uit 2001 (GMO, chemtrails, laser wapens etc.). Ook blijkt uit dit document dat de oorlogsplannen tegen de mensheid op de Bilderberg conferenties wordt uitgewerkt:

  http://www.stopthecrime.net/docs/nasa-thefutureof-war.pdf

  Volgens Deborah Tavares is nu een Revelation nodig en niet een Revolution omdat dat zou leiden tot onderdruking en burgeroorlogen.

 • mrpettjo:

  De voor de EU uitgewerkte Agenda 21 voorziet o.a. in internetregulering, vergaande reisbeperking en vergaande verduurzaming die leidt tot toenemende armoede binnen de EU als gevolg van toename van het aantal en de hoogte van duurzaamheidsheffingen inzake wonen, energie en transport:

  De door de EU gefinancierde denktank One Planet Economy Network (OPEN:EU) stelde al in 2011 een plan op om de bevolking van Europa stap voor stap totaal te gaan controleren. Na het beperken en uiteindelijk afschaffen van de vrijheid op het internet zal in de toekomst ook de vrijheid van reizen eraan moeten geloven. Dit moet in 2050 leiden tot een totaal verbod op toeristische langeafstandsreizen (zie link onder naar 10-10-2012 voor meer info). Daarnaast zal het leven de komende jaren onder het mom van ‘duurzaamheid’ geleidelijk steeds duurder worden gemaakt, waardoor de burger straks vrijwel al zijn geld kwijt is aan wonen, energie en (zo min mogelijk) transport.

  http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/07/Netneutraliteit-EU-commissaris-Kroes-maakt-einde-aan-onafhankelijk-internet

 • mrpettjo:

  WIJ wisten het al, maar: Global cooling zet in 2012 versterkt door, ook volgens het IPCC (Verenigde Naties) volgens een naar de Engelse pers gelekt onderzoek..

  A leaked report to the UN Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) seen by the Mail on Sunday, has led some scientists to claim that the world is heading for a period of cooling that will not end until the middle of this century.

  If correct, it would contradict computer forecasts of imminent catastrophic warming. The news comes several years after the BBC predicted that the arctic would be ice-free by 2013.

  http://www.telegraph.co.uk/earth/environment/climatechange/10294082/Global-warming-No-actually-were-cooling-claim-scientists.html

 • mr. drs. Bou:

  Agenda 21 & Fema Camps 2013- Depopulation Plans In America duurt 16 minuten.

 • Diewer:

  Zo worden mensen uit landelijk gebied verdreven:
  http://abcnews.go.com/Health/wind-turbine-syndrome-blamed-mysterious-symptoms-cape-cod/story?id=20591168

  Hoezo overeenkomst van 3,5 miljard voor windmolens?

 • mrpettjo:

  Twee recente films (The Hunger Games en Catching Fire) bevatten predictive programming-materiaal voor de Agenda 21 van de Verenigde Naties die ons te wachten staat. Ook het twijfelachtige auto ongeluk van de acteur Paul Walker die actief kritisch betrokken was bij noodhulp bij rampen in de Derde Wereld lijkt mogelijk in relatie te staan tot de Agenda 21 die ons te wachten staat..:

  The Hopelessness of Agenda 21

  Both movies, The Hunger Games and Catching Fire, do a marvelous job of introducing the sheeple in the movie-going audience to the absolute misery and tyranny which lies behind living in an Agenda 21 society. For example, there are 12 districts, in which the inhabitants live in absolute poverty and despair. Meanwhile, the elite live the life of luxury with none of the restrictions imposed on the citizens of the 12 forlorn districts. True to the nature of Agenda 21, the common people live in a squalor, while the elite bask in luxury, courtesy of the withheld technology that only the privileged has access to.

  http://thecommonsenseshow.com/2013/11/24/the-odds-are-never-in-our-favor/

  http://beforeitsnews.com/conspiracy-theories/2013/12/paul-walker-murdered-for-digging-too-deep-videos-2456894.html

 • mr. drs. Bou:

  Beste mrpettjo,

  Het lijkt er op dat er weer eens een “complotter” is vermoord. Paul Walker was acteur en hij speelde “foute” rollen. Ik kende hem niet, maar even Googelen bracht het volgende:
  Wikipedia
  Paul Walker’s Car Hit 4 Trees But They Weren’t Drag Racing — Eyewitness
  Paul Walker’s Death: ‘Hours’ Producers Reveal Release Plan

  Doet denken aan Danny Jowenco, die tegen een boom reed. En dat in Zeeland!

 • mrpettjo:

  En: ook heel vreemd dat er geen remsporen te zien waren wat duidt op mogelijke sabotage; ook zijn er mogelijk explosieven achter in de auto gemonteerd die op afstand tot ontploffing zijn gebracht .
  Ik had hier direct een verkeerd gevoel bij ook omdat het als twee druppels water lijkt op het ongeluk van Michael Hastings van Rolling Stone magazine die over Benghazigate (moord op de Amerikaanse consul door Al Qaedaleden met medeweten van president Obama en Hillary Clinton) publiceerde.
  Goed dat Amerikanen hun regering steeds meer doorkrijgen en het internet gebruiken om dit duidelijk te maken. De msm kranten en networks hebben alleen de geijkte verhalen..

 • ingrid:

  Een mooie aanvulling op de ontwikkelingen van agenda21 hoorde ik laatst op TPV (the peoples voice) van Max Igan. Hij geeft zijn kijk op de wereldwijde ontwikkeling op dit moment van deze agenda, die we niet als nationaal probleem moeten benaderen, omdat het een globaal plan is dat uitrolt. Deze man heeft een prettige, rustige stem en geeft ook een heldere positieve kijk op onze verantwoordelijkheid die wij hierin kunnen nemen. http://www.thecrowhouse.com/tpv1.html

 • mrpettjo:

  In Nederland ben je helaas een querulant als je iets negatiefs zegt over Unicef, maar de wetenschappelijke feiten zijn dat waar UNICEF in de Derde Wereld actief is en vaccineert de sterfte onder kinderen van 5 jaar toeneemt:

  Why are Children Under 5 Dying in Countries Where UNICEF Works?

  It would also be prudent to research UNICEF, which likes to present itself as an advocate for children’s health. Their track record does not match up to this image they like to project. In a report published in the Lancet (free registration required to read) in 2004, it was revealed that in the countries where UNICEF was working, deaths of children under the age of 5 actually increased! Is it a coincidence that this is the same age group UNICEF targets with their vaccine programs? The countries that experienced the greatest increase in deaths were all poor countries: India (2·4 million deaths), Nigeria (834 000 deaths), China (784 000 deaths), Pakistan (565 000 deaths), Democratic Republic of Congo (484 000 deaths), and Ethiopia (472 000 deaths). Will the Philippines now be added to this tragic list?

  The largest funding entity to UNICEF is the U.S. Government. People in the Philippines and other poorer countries need to understand that the U.S. Government, unlike any other government in the world, has passed laws giving 100% legal immunity to pharmaceutical companies for any harm or damage that occurs as a result of vaccine adverse effects. This gives them unlimited opportunities to rush new vaccines into the market regardless of their safety, and often the more unpopular vaccines get distributed to poorer countries as part of “humanitarian” efforts, funded by taxpayers in various countries that support the U.N. and UNICEF. There are absolutely ZERO checks and balances to assure that your country is receiving safe and effective vaccines.

  I lived in the Philippines for several years, and have been through four Super Typhoons. I have also participated in relief operations after natural and man-made disasters. The amount of fraud and corruption that occurs when millions, or even billions, of dollars are being donated for “humanitarian” purposes after a tragedy like this is always a problem, and this appears to me to be a case where pharmaceutical companies are seizing upon the Philippine Typhoon Yolanda tragedy to promote their vaccine agenda.

  Pharmaceutical sales are slumping in the U.S., and they are looking for new markets, particularly in the poorer countries. Measles is declining in the Philippines and already rare, and there are no cases of polio. But that may all change now, thanks to this vaccination program that can, ironically, cause the disease for which the vaccine is supposed to prevent, resulting in even more vaccination programs in the future with the claim that these diseases are now returning, thus creating a lucrative market for the western pharmaceutical companies.

  What the people in the Philippines in the typhoon affected areas need right now, especially children under the age of 5, is clean drinking water and healthy food, and then help to rebuild their homes and infrastructure. The millions of dollars being spent on dangerous vaccines could better be put to use for much healthier and safer options that will truly help the people, rather than dangerous vaccines that could end up crippling and injuring children at a time when they are most vulnerable.
  Government officials and citizens in the Philippines need to understand the profit motive to distribute vaccines and how Western governments fund groups like WHO and UNICEF to promote their agendas in poorer countries. In the process, they exploit the most helpless members of your society, children under the age of 5! Throw off the mantle of Western colonialism and tell the WHO and UNICEF to stop their vaccination program in the typhoon affected areas now!

  Sources:
  Philippine Inquirer
  World Health Organization
  UNICEF
  The Lancet
  Clinical Infectious Diseases – Oxford Journal
  Gulf News
  http://healthimpactnews.com/2013/no-polio-in-the-philippines-since-1993-but-mass-polio-vaccination-program-started-among-500000-typhoon-victims/

  http://www.youtube.com/watch?v=PBNeFBJgKH8

  Reken maar dat Paul Walker die ook actief was bij de hulp aan het doo een zware aardbeving getroffen Haïti toen dat land werd gehaarpd door de VS, wist dat vaccineren de sterfte onder kinderen sterik doet toenemen en het
  ditmaal groot in de publiciteit wilde brengen..

 • Jasper:

  Agenda 21 sluit ook aan op het verloop richting het uitroepen van de nieuwe wereld orde. Dit alles volgens plan van de ‘verlichten‘ de werkelijke bestuurders en aanstuurders van de zichtbare macht in deze wereld. The movers and shakers. Deze illuminaten verdelen voor het gemak deze wereld in twee delen. Deel 1 is het deel wat inmiddels al deel uit maakt van de conditionering richting deze nieuwe orde en al stevig in die richting gemanouvreerd en gemanipuleerd is. En deel 2 is het gedeelte wat niet zo in lijn te krijgen is en waar men op verzet stuit en waar men in de toekomst zonder tussenkomst of militaire interventies ook geen veranderingen richting die te verkrijgen conditionering verwacht.

  1 Nations who are already functioning in the new Global System who
  are clearly and firmly going in that direction — the
  “Functioning Core”

  2 Nations who are not now functioning in the Global System and are not
  likely to do so in the foreseeable future, unless they are kicked
  into it by U.S. or European troops, or by the threat of invasion.
  These nations are called the “Non-Functioning Gap”.

  Verder zijn er in de gebieden die aangeduid worden als de non-functioning gap, vrij veel slachtoffers van oorlog en ander onrecht
  te ontwaren, hetgeen men in deze context kan zien als collateral damage Het voldoet tevens ook het aan het agendapunt van agenda 21 de mensheid in aantal te reduceren, alsmede aan de bloedoffers die men op de 33e breedtegraad volgens een bepaalde religie als ‘heilig’ mag beschouwen. Een religie die men in de genootschappen voert onder de naam van Luciferian witchcraft en welke wortel kent uit het druidische en keltische magische donkere geloof. Meer info betreffende de non-functioning gap kan men vinden op onderstaande linken.
  http://www.islamdaily.org/en/world-issues/africa/153.us-eu-invading-africa-and-all-other-non-integratin.htmhttp://worldmessenger.blogspot.nl/2008/05/what-will-illuminati-to-do-with-non.html

 • mrpettjo:

  Zeker een heel groot punt van aandacht: auto’s worden net als ieder ander gebruiksgoed steeds meer met hightechsnufjes uitgerust om zaken als veiligheid en gebruiksgemak te verhogen.
  Maar tegelijkertijd weten we na de onthullingen van Edward Snowden ook dat Big Brother steeds dieper in het persoonlijk leven van mensen doordringt. Internetnavigatiesofware, de sofware van smart tv’s en ook de software van de boordcomputers van (peperdure) auto’s hebben “achterdeurtjes” om alle gegevens op te slaan of zelfs actief in te breken in het systeem zoals de boordcomputer van auto’s wat volgens de bekende Amerikaanse veiligheigheidsdeskundige Richard Clarke door veiligheidsdiensten daadwerkelijk in de praktijk kan worden gebracht; en blijkbaar ook wordt gebracht als “Obama tegenstanders” zoals onderzoeksjournalist Michael Hastings (Benghazigate) en acteur en activist Paul Walker (kritiek op de massale inenting van kinderen met een omstreden vaccin op de Philippijnen na de typhoon) uit de weg moeten worden geruimd..:

  Paul Walker’s Fiery Remotely Controlled Killed in Car Accident Conspiracy

  A statement on the actor’s official Facebook page said that Walker was a passenger in the car, and had been at a charity event for his organization, Reach Out Worldwide earlier in the day.

  https://www.youtube.com/watch?v=h4SQV82YRGI

 • mrpettjo:

  Deze Porsche Carrera GT was een ouder type zonder electronische besturing. Dus er moet handmatig geknoeid zijn met de remmen en/of door het plaatsen van explosieven.

 • Jasper:

  Inderdaad mrpettjo, men bedient er zich wel vaker van om obstakels op te ruimen, dat gebeurd dan zeker onder zeer verdachte omstandigheden en meestal voor dat het voor hun ‘gevaarlijke of onthullende’ verhaal het grote publiek kan bereiken in de main stream. Evenals Danny Jovenko de explosieven expert die zich uitliet over 911 tijdens het onderzoek van Zembla onder verdachte omstandigheden tegen een boom aan gereden is in juli 2011. Een uitgebreide uiteenzetting betreffende die uitzending van Zembla kan men op waarheid 911 vinden. http://www.waarheid911.nl/zembla_911.html

 • mr. drs. Bou:

  Wie herinnert zich nog de Rotterdamse disco waar je een chip kon laten implanteren om automatisch je drankjes af te rekenen? Uiteraard volkomen vrijwillig! In Engeland is nu een sportschool waar de toestellen stoom opwekken. Ook dat lijkt volgens mij een deel van Agenda 21:

  Burn calories, generate electricity! Fat power helps save energy in UK

Recente reacties