Archief
Artikelen

Gisteravond zond de omroep Human in het programma Argos TV een reportage uit over de rol van de media in de zaak Vaatstra. Mosterd na de maaltijd? Welnee! Alle mensen die een rol speelden in de doofpot, kwamen breed aan het woord. Nu er een Friese koeienboer is veroordeeld voor deze lustmoord, durven ze in beeld te komen. Maar de veroordeling klopt niet, want Marianne was niet op de fiets! Eergisteren schreef André Vergeer een lang artikel over de manier waarop integere burger-onderzoekers worden weggezet als “complotters”. Dit artikel staat reeds op Klokkenluider, maar ik plaats het ook hier. De uitzending van Human blijkt een stinkende natte dweil waarmee men de waarheid probeert te smoren.

Complotters

Door André Vergeer

Het volgende stukje schrijf ik voornamelijk uit mijn geheugen maar ik verzeker de lezers dat ik alles kan onderbouwen met bewijzen. Daar waar nodig zal ik dat dan ook graag doen. Ga er maar even rustig voor zitten of sla dit artikel desnoods gewoon over.

Ik heb me de afgelopen maanden namelijk heel vaak afgevraagd waarom er zo agressief en ongenuanceerd werd gereageerd op ons, ‘complotters’, die naar eer en geweten op zoek zijn naar de waarheid in bijv. de zaken van de 17-jarige Rishi Chandrikasing, de 13-jarige Anass, de moord op de broertjes Ruben (7) en Julian (9) en op Marianne Vaatstra (16). Zelf kan ik vooral en alleen oordelen over de reacties in de zaak Vaatstra maar ik vertel niks nieuws als ik die andere zaken ook even meeneem. Ik kan die reacties globaal indelen in vier categorieën: van de ‘professionals’, de media, de belanghebbenden en de ‘groupies’. De laatste drie vooral vanwege hun tomeloze aanbidding van de gevestigde macht.

Geheel tegen mijn gewoonte in plaats ik hier alvast mijn conclusie:
Complotters’ en klokkenluiders kunnen het succes van hun bevindingen blijkbaar geheel afmeten aan de reacties daarop en die is recht-evenredig met de hoogte van de betrokken functies, de belangen van die criticasters, en de omvang of impact van de collusie.

Reacties

Met de agressieve reacties van Peter R.de Vries voorop, maar ook van ene straatpsychiater Bram Bakker en rechtspsycholoog Peter van Koppen die ons graag in een dwangbuis op wilden laten nemen in een TBS-kliniek en/of vonden dat wij zeer schadelijk zouden hebben gehandeld in deze politieonderzoeken. Bram Bakker waagde het zelfs te roepen: “Dat is een verwarde jongen die een mes trekt op straat en een wildvreemde overhoop steekt”.

Nog eens, en zelfs onderstreept (sic) door de advocaten van Jasper Steringa zèlf  (de mr.’s Jan Vlug en Anno Huisman) en ook nog eens opgenomen in het requisitoir van het openbaar ministerie (mr. Henk ‘de hakkelaar’ Mous,) te Leeuwarden: “Complotdenkers hebben veel schade aangericht in hun ongefundeerde kruistocht tegen een vermeende doofpotaffaire van justitie om hoge justitiabelen uit de wind te houden. Hun pijlen zijn lang gericht geweest op asielzoekers en andere buitenlanders”. Terwijl Justitie toch zèlf in juli/augustus 1999 uiteindelijk moest erkennen dat de Iraakse hoofdverdachte wel degelijk afkomstig bleek van het AZC Kollum en in 2001 zelfs dat zij uiteindelijk de verkeerde verdachte Irakees hadden aangehouden in Istanbul. Sma(k)(d)elijk in beeld gebracht door media als o.a. De Telegraaf, Powned, SBS6, de NOS, de Leeuwarder Courant en Omrop Fryslân. En hijgerig ondersteund door ziekelijke ‘groupies’ die zich graag manifesteren op diverse weblogs; om aandacht schreeuwend van hun zelfbenoemde ‘idolen’….

Ook de eerste en de laatste leiders uit het moordonderzoek op Marianne (Jan Verkaik en Cor Reijenga) lieten zich niet onbetuigd en riepen tegenover Omrop Fryslân in koor dat zij en o.a. de familie Vaatstra zoveel last hadden gehad van ons, ‘complotdenkers’. Dat is tenminste heel opmerkelijk en vooral apert onwaar te noemen omdat geen van die criticasters ooit de moeite heeft genomen om ons daar een keer op aan te spreken. Laat staan om ons om wederhoor te vragen, met ons openlijk in discussie te durven gaan of eens te informeren naar onze motieven en onze specifieke kennis over deze zaak en over alle getuigen die wij hadden gesproken. Dat ‘schreeuwt’ uiteraard om een nadere uitleg van onze kant die dan ook niet mals zal zijn voor deze zelfbenoemde en bange ‘monopolisten’. HET kenmerk van een monopolist is immers dat hij geen concurrentie duldt, de prijs kan vragen die hij wil en zich veelal ongenuanceerd afzet tegen zijn opponenten om zijn ‘markt’ te beschermen en zonder daarmee in gesprek te durven gaan. Monopolisten vertellen dan ook niet per definitie de waarheid. De angst regeert dus blijkbaar zodra ze ongenadig exposed worden…

Inmiddels is ons al wel duidelijk geworden dat de media zich totaal hebben afgekeerd van de ware inhoud van onze bevindingen en dat de Nederlandse Vereniging van Journalisten liever overgaat tot een royement van één van haar leden dan hem als onderzoeksjournalist door dik en dun te steunen. En dat zelfs de Raad voor de Journalistiek (RvdJ), op basis van vergaande en aangetoonde belangenverstrengeling, is gebogen voor de druk van haar eigen armzalige, corrupte bestaansrecht in onze procedures tegen de flagrante leugens van de Leeuwarder Courant (LC). Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen!, (vrij naar ons aller Mart Smeets….).

Overigens beet de LC niet alleen tegenover ons voor de RvdJ uiteindelijk in het stof: Personeel NDC schrikt van schrappen 250 banen. Ook De Telegraaf lijkt eerdaags eenzelfde lot beschoren: Morgen begint het einde van de Pedograaf.

Een groot aantal (kroon)figuren in deze soap hebben ook al vergeefs geprobeerd om aangifte tegen ons te doen ter zake van smaad en laster. Zo trok de belangrijkste kroongetuige (Stephanie van R.), haar herhaalde aangiften van smaad en laster, zonder weerwoord van onze zijde en kritiekloos gepromoot door de LC, te elfder ure in op basis van oneigenlijke en wederrechtelijke gronden. En zelfs de gebroeders mr. Anker & Anker (toch ook niet de eerste de besten!), namen tijdig hun verlies en trokken hun aangifte wegens smaad ook al een keer heel schielijk in. Zo ook de vermeende kennis, annex neef van de hoofdverdachte, Jano H., gaf zijn pogingen op nog vóór hij als belangrijke getuige kon worden opgeroepen in een eventuele strafprocedure tegen ‘ons’. Vervolgens meldden zich de eerste leider van het RBT, Jan Verkaik, (hij haakte inmiddels ook al af) en nu dan gevolgd door de vader van de ‘vriend’ van Marianne, Dick Sletering, tevens vriend van Verkaik (en bronnen melden ons dat hij zelfs bevriend is met de toenmalige officier van Justitie Leo den Hollander), nadat zijn zoon Spencer ook al eens had gedreigd om aangifte tegen ons te doen. En zelfs de vader van Jasper Steringa kreeg laatst de politie op zijn dak omdat hij het waagde om te twijfelen aan de schuld van zijn zoon tegenover een familielid van Marianne Vaatstra.

De laatste aangifte van vermeende doodsbedreiging, nota bene van de advocaat van Jasper Steringa, mr. Jan (“ik ben al 20 jaar advocaat”) Vlug himself, strandde zelfs kansloos bij de rechter.

Het is mij dus niet alleen te doen om deze randfiguren die herhaaldelijk en tevergeefs aangifte tegen ons deden wegens vermeende smaad en ‘doodsbedreiging, maar vooral ook om de gretigheid waarmee Justitie en de media (Peter R., de LC, Omrop Fryslân en de RvdJ voorop), zich denken te moeten opwerpen om deze aangiften te ondersteunen zonder onze feiten ooit te durven benoemen, laat staan te onderzoeken. De kroongetuigen verkozen ook al liever het hazenpad dan de confrontatie:

Het beeld wordt opgeroepen dat Justitie er veel aan gelegen is dat wij worden aangepakt, zelfs als dit rechtsmiddel hier door beide kampen wordt misbruikt. Temeer omdat alle tegenaangiften van onze kant volkomen worden genegeerd. Zoals ik hier al meldde: de angst regeert blijkbaar!

Methode

Onze methode week niet eens wezenlijk af van dat van een gemiddeld rechercheonderzoek en onze publicaties daarover zijn conform de voorschriften geweest van hoor en wederhoor van de Raad voor de Journalistiek (RvdJ) en de jurisprudentie daarover. De monopolisten binnen Justitie en binnen de journalistiek zijn immer afhankelijk geweest van burger-informanten en van hun getuigenissen. Precies zoals bij een normaal rechercheonderzoek hebben wij slechts het dossier bestudeerd en (oude en nieuwe) tips en vooral de leugens van Justitie nagetrokken en gepubliceerd. Peter Rudolf deed/doet niet anders en het gebruik van (al dan niet verborgen) camera’s en/of van geluidsapparatuur als ultimum remedium is algemeen geaccepteerd en is in dergelijke onderzoeken zelfs in de jurisprudentie bij het Amsterdamse Hof gesanctioneerd.

Sterker, wij hebben ons ook nooit verscholen achter de dooddoener van ‘opsporingsbelang’ of informatie achtergehouden uit opportunisme of uit angst om op onze plaat te gaan. Laat staan uit angst voor onze subsidie, salaris of onze hypotheek of de verkoopcijfers omdat wij geheel onafhankelijk opereerden. Ik kan daar anders tal van voorbeelden van noemen maar laat dat uit mijn hoofd vanwege de leesbaarheid van dit stukje.

Zo ken ik bijv. diverse mensen die de vader en moeder van Marianne jarenlang (en op eigen kosten) met raad en daad hebben gesteund in hun strijd voor de waarheid en hun onderzoek naar de moord op hun dochter. En zelfs veel geld voor hen hebben ingezameld. Gesteund, in de wirwar van leugens die het openbaar ministerie en de ‘journalistiek’ de ouders telkens voorschotelde en hen jarenlang in grote verwarring achterlatend. Zelfs bij de vereniging tegen Zinloos Geweld (die zij mede hebben opgericht) zijn zij “in opdracht van hogerhand”  en “op last van andere instanties” ineens niet meer welkom. Tot in 2010 (onze laatste gesprekken met Bauke Vaatstra) was hij nog stellig overtuigd van het aperte bedrog van Justitie en van het onbenul en bedrog van Peter R. de Vries, maar erkende hij tegenover ons dat hij geen andere keus had omdat de absolute macht daar, en nergens anders lag:

Wellicht niet geheel toevallig zijn al die vrienden in de strijd uiteindelijk dan ook door de familie van Marianne weggestuurd en/of zelfs weggehoond op oneigenlijke gronden, zelfs onder dreigementen en op grond van emotionele non-argumenten. En niet, dan nadat de familie regelmatig was bewerkt door Justitie, de media en door de plaatselijke burgemeester:  

(aan zijn commentaar tegenover Omrop Fryslân blijkt al dat zelfs Bauke het niet gelooft dat een buurman de dader is). Waar hebben wij dat ooit eerder gemeld?

Kortom, ‘ons’ valt niet te verwijten dat wij zouden hebben gehandeld uit eigen belang en/of omdat wij daar nu eenmaal dik voor betaald werden door de belanghebbenden. Nee dus, het heeft ons slechts (veel) geld gekost!

Blunders

In elk forensisch- en rechercheonderzoek worden onvermijdelijk ook blunders begaan, het is immers mensenwerk. En het is ook menselijk om die eventuele blunders achteraf alsnog af te dekken. Prof. Peter van Koppen, zelfs de mainstream media en vooral ook Peter R. de Vries zullen wel de laatsten zijn om nu nog expliciet te durven weerspreken dat het OM in de afgelopen jaren vele keren heeft geblunderd en/of zelfs aantoonbaar tegenover de rechter heeft gelogen in belangrijke dwalingszaken. Even ‘uit de losse pols’ en niet met de pretentie om volledig te zijn of in de geheel juiste volgorde: denk even aan de zaak van Ina Post en de moord op haar oude werkgeefster (1986) en de verzwegen ontlastende bewijzen, de Zaanse paskamermoord in 1991 (zie de Zaanse verhoormethode die nog immer wordt gebruikt, zij het nu onder andere, en zelfs onder meer extreme omstandigheden), de Leidse balpenmoord (1991), de ‘zes van Breda’ en de moord op mevrouw Mok (1993), de Puttense moordzaak (1994), de Schiedammer parkmoord  (2000) en de smadelijke fouten inzake Cees Borsboom en Maikel, de Enschedese vuurwerkramp (2000) en de onterechte veroordeling van André de Vries en vooral de vermeende meervoudige moordzaak door Lucia de Berk (2001).

Mijn interesse gaat echter vooral uit naar de Deventer moordzaak uit 1999 waarin, door Justitie, aantoonbaar gesjoemeld en gelogen is over het telefoonbewijs, over het vermeende  moordwapen en over het DNA-bewijs, zowel als in de zaak Hussein Baybasin (1998) waarin, ook al aangetoond, gesjoemeld werd met zijn tapgesprekken.

Maar, wie nog niet (helemaal) overtuigd is van al die ‘blunders’ van het OM, verwijs ik graag naar een recent schandaal over de aangifte wegens een vermeende zedenzaak tegen ene Frans:

Officier van Justitie loog bewust

“De Vijfde Dag beschikt over verschillende vertrouwelijke onderzoeken in de zaak. De politie heeft getuigen woorden in de mond gelegd, ontlastend bewijsmateriaal weggelaten en verklaringen verdraaid. Ook de betrokken officier van justitie gaat volledig mee in de tunnelvisie van de politie”.

Het is dus simpel en onweerlegbaar aantoonbaar dat Justitie met enige regelmaat blundert en nog immer liegt in belangrijke en minder belangrijke strafzaken als het haar zo even uitkomt. Daar ontlenen De Vries en Van Koppen zelfs hun naamsbekendheid aan. Het is dus alleszins verklaarbaar dat verontruste burgers niet meer voetstoots aannemen wat hen wordt aangereikt door Justitie. Maar, terug naar de zaak Vaatstra en de blunders die daar zijn begaan:

Nog in 2000 is een vernietigend rapport geschreven door een externe commissie die vooral veel kritiek had op het onderzoek op en rond de PD in eerste aanleg. Dit heb ik dus niet zelf verzonnen maar is vastgelegd in een heus rapport, dat zelfs voor de betrokken rechercheurs uiterst geheim moest blijven.

Na twee jaar “intensieve” samenwerking met het 3D-team werd zelfs Peter R. en zijn ploeg door Justitie het bos in gestuurd met getructe beelden en een onmogelijk scenario. Arme Peter. Zo bleek die haar in de aansteker een gewiekste truc van Justitie om de Friese bevolking over te halen mee te doen met een grootschalig DNA-onderzoek. En de voetsporen van de ‘dader’ in het gras waren ook al getruct en zijn nooit daadwerkelijk aangetroffen. Uit het rapport van Hans Akerboom:

Wel valt op dat de dader weinig sporen heeft achter gelaten. Zo was het snijwerktuig niet meer op de Pd en waren geen voetstappen (van de dader) traceerbaar”.

En voor dat aantoonbare verraad aan de waarheid had Peter R. de Vries zelfs zijn eerdere uitzendingen even moeten ‘vergeten’ en zijn eigen scenario’s moeten aanpassen. En toen Jasper eenmaal sprak werden die nieuwe scenario’s ook al één voor één aan gort geschoten. Peter the Puppet hing dus zèlf aan een touwtje!

Verklaringen

Het is evident dat er in 1999 tal van verklaringen zijn afgelegd bij de politie, al dan niet via haar ouders, inzake de moord op Marianne die nooit in het onderzoek zijn betrokken. Een groot deel daarvan bevindt zich in onze kluis. Uit die verklaringen komt een beeld naar voren van een doofpot-onderzoek. Het is minst genomen een bevestiging van al die ongenuanceerde aanvallen op ons, complotters. Ga maar na, als wij niets te melden hadden, was de rust inmiddels allang teruggekeerd door de veroordeling van een ‘bekennende’ verdachte, Jasper Steringa, en op grond van zijn “100% DNA-match”.

Op basis van tal van die verklaringen kunnen de ‘vrienden’ van Marianne haar helemaal niet op de fiets hebben weggebracht naar Buitenpost. Beiden, de vrienden zowel als Marianne, zijn op andere tijdstippen en op geheel andere locaties gesignaleerd en ze zijn nooit samen gemeld. Zo liggen er ook keiharde verklaringen in de kluis dat de hoofdverdachte Irakees direct na de moord is weggesluisd uit Kollum of omgeving. Zo ook zijn kompaan Feik M. Nog eens bevestigd door het feit dat het OM Leeuwarden daar zelfs een leugenachtig rapport over moest schrijven.

In oktober 1999 deed Justitie zelfs haastig aan damage control door een verkeerde verdachte aan te laten houden in Istanbul, nota bene met de nadrukkelijke hulp van Turkije. Dat dit een ‘broodje aap-verhaal’ was blijkt o.a. wel uit een recent artikel van de NOS van februari 2010:

Saban Baran opgepakt in Turkije.

Geen uitleveringsverdrag
Maandagochtend werd hij opgepakt door de Turkse politie in het appartement in Antalya waar hij met zijn vrouw woont. Hij waande zich daar veilig omdat er tussen Nederland en Turkije geen uitleveringsverdrag bestaat”.

[….]

“Op aandringen van Nederland heeft de Turkse justitie toch een aanklacht ingediend over misdaden die hij in Turkije zou hebben begaan”.

En uit het Dagblad van het Noorden uit oktober 1999: Turkse politie eist eer op van arrestatie Vaatstra-verdachte. Hier kom ik later nog op terug.

Het mag dan ook geen toeval heten dat het de advocaten van Jasper en het OM er alles aangelegen was om deze zaak er zo snel mogelijk – zonder getuigenverhoren en zonder bewijsconstructie – doorheen te jassen.

Aangiften

De personen uit beide kampen (zoals de advocaat van Jasper Steringa) die met behulp van Justitie aangifte tegen ons hebben gedaan zijn ook precies die personen die, op basis van alle verklaringen en bewijzen, het meest te vrezen hebben van de waarheid. Kroongetuigen die niet door de rechter zijn gehoord, bewijzen die ter zitting niet werden aangedragen, een verdachte die zich niets meer herinnerde en halsbrekende toeren zou hebben uitgehaald om Marianne zonder verzet het weiland in te voeren, dan weer de BH en later tòch het tasje gebruikt bij de verwurging, wel of geen bloedsporen in het gras enz., teveel om op te noemen.

Jan (“ik ben al 20 jaar advocaat”) Vlug maakte het al helemaal bont. Nadat hij tegenover heel Nederland in Nieuwsuur  de verdediging van zijn cliënt op voorhand verziekte door uitgebreid te verklaren over zijn ‘bekentenis’ tegenover hemzelf, de politie en zelfs tegenover zijn gezin, verklaarde hij hem al schuldig voordat er een rechter aan te pas was gekomen. Direct daarop verklaarde hij dat er geen second opinion zou worden aangevraagd over het “DNA-bewijs” (omdat een anonieme vriend van hem dat had geadviseerd) en noemde de complotters “Gekkies” en “Aluhoedjes”. Sterker, tegen gerenommeerde collega’s die openlijk kritiek uitoefenden op zijn ongeoorloofde vertegenwoordiging van een cliënt…, deed hij aangifte! Die aangifte, u raadt het al, werd door hem vervolgens weer ingetrokken.

Wat bezielde Jan Vlug, de advocaat van Jasper S.?

Maar de aangifte tegen één van ons wegens vermeende “doodsbedreiging” liet Jan keurig aan Justitie. Deze journalist, die had opgeroepen om Vlug goedschiks of kwaadschiks te (laten) verwijderen als advocaat van Jasper Steringa, werd opgepakt bij het gerechtsgebouw in Den Haag om alsnog in Deventer te worden ingesloten. Het domicile van Vlug waar hij ook de Deventer moordzaak al om zeep had geholpen. En welke niet meer. Met de aantoonbare bedoeling om die journalist drie dagen in voorarrest te houden en te voorkomen dat hij de zitting in Leeuwarden tegen Jasper zou kunnen verstoren.

Conclusie

Zoals hiervoor reeds gemeld kunnen complotters en klokkenluiders het succes van hun bevindingen blijkbaar geheel afmeten aan de reacties daarop en is die recht evenredig met de hoogte van de betrokken functies, de belangen van die criticasters, en de omvang of impact van de collusie.

Niet geheel toevallig werden de kroongetuigen volledig uit de wind gehouden door vader Dick, door Jan Verkaik (leider RBT) en/of door Justitie. En niet geheel toevallig werd de zaak van Jasper Steringa, met de hulp van zijn eigen advocaat, er voor de rechter doorheen gejast. Natuurlijk waren onze schrijfsels vervelend voor de betrokkenen. Maar dat hier, onder het oog van alle media, sprake is van een bewuste dwaling mag inmiddels wel duidelijk zijn.

Een complotter “is een verwarde jongen die een mes trekt op straat en een wildvreemde overhoop steekt”. Dat mag de moeder van Marianne zich dan (ook) aantrekken….!

Voor meer informatie verwijs ik naar BOUblog: Marianne Vaatstra: de feiten en de bewijslast. Op een paar onnauwkeurigheden na staat dit verhaal nog recht overeind. Nee, is met bovenstaande alleen nog maar sterker geworden…
—————————————

Tot zover André Vergeer. De meeste personen die hij noemt als de grote doofpotters, komen aan het woord in de reportage van Human en Argos TV. De boodschap is min of meer dat zelfs de media zich op het verkeerde been lieten zetten door de “complotters”. De dader bleek immers een Friese koeienboer! En het is te danken aan de voortdurende media-aandacht dat Jasper S. ten slotte werd opgepakt en veroordeeld. Deze laffe reportage zet de woorden van André alleen maar kracht bij!

Argos TV: De zaak Marianne Vaatstra duurt 38 minuten.

Get Microsoft Silverlight

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

45 Reacties op “Marianne Vaatstra, de media en de complotters”

 • Diewer:

  @Bou,

  Op klol heb ik een reactie gegeven op dit stuk van André Vergeer, omdat er volgens mij een verkeerde link in staat; omdat die link vanzelfsprekend ook hier staat zet ik ook hier mijn reactie:
  “@André
  Goed stuk dat hout snijdt! Alleen m.b.t. de opgepakte persoon in Turkije is er een verkeerde link, namelijk over Saban B. Dat er met die man van alles mis is en mis is gegaan bij justitie is bekend, maar in de zaak Vaatstra ging het om een Ali H. Hassan:
  Zie o.a. http://jfkmurdersolved.com/vaatstra/tegenrapport.pdf

 • Andre Vergeer:

  Diewer,

  Het ligt helaas wat ingewikkelder maar ik vond het artikel al lang. Nederland heeft, en had in 1999, geen uitleveringsverdrag met Turkije, laat staan dat de Turken zoveel moeite zouden hebben gedaan om TWEE van hun eigen onderdanen (in augustus en in oktober ’99) ‘even’ op te sporen in opdracht van Nederland.

  Onder leiding van ons aller Joris Demmink (en liaison officier Hillenaar, die daar al eens meineed over heeft gepleegd) is er begin 90’er jaren wèl een tapkamer geopend met Nederlands geld. Bemand door Nederlandse en Turkse rechercheurs. Op die manier zijn twee onschuldigen in Istanbul opgepakt en vastgehouden, waaronder de verkeerde Ali in oktober. Allemaal op basis van telefoontaps.

  De grote impact van die aanhoudingen door Turkije, in opdracht van Joris, laat zich raden…

 • yvonne:

  Heb mail gestuurd met uitzending van Talk2myra, 8 maart 2013 met als gast Andre Vergeer! Ik heb nog even vermeld dat ik de uitzending van gisteravond staatspropaganda vind!

  Groet Yvonne

 • maasdonk:

  @ allen, het was een witwasuitzending gisterenavond.
  Jolande de Graaf heeft iets over zich waar ik de griezels van krijg!
  Niettemin geen enkele kritische opmerking, case closed dat was de boodschap.
  Jan Verkaik is dat dezelfde jan die in de resten van de caravan van wolfgang Hebben stond te porren??
  Oh oh wat een tenenkrommend relaas>

 • sancho panza:

  Tenenkrommend was die Nettie Groeneveld. Te tijde van de moord dook ze de ziektewet in nadat ze eerst de dossiers van de 2 asielzoekers had kwijtgemaakt, dan hoor je bijna 14 jaar niets van haar en weigert ze elke medewerking aan wat dan ook om vervolgens na de aanhouding van Japer Steringa weer volop in de schijnwerpers meewerkt aan deze witwas actie. Het wordt tijd deze Nettie eens aan de tand te voelen.

 • wim dankbaar:

  Dit was echt de grote leugenshow. Nettie Groeneveld, Jan Verkaik, Henk Mous en Cor Reijenga mochten allemaal acte de presence geven. Ze weten stuk voor stuk dat Feik Mustafa, de jongen die Marianne had bedreigd met een keeldoorsnijdend gebaar, Isabella had beloofd dat ze ook zou worden worden vermoord als ze niet zou stoppen met praten, en Spencer had beloofd Marianne te pakken, op maandag 3 mei 1999 uit het AZC is weggesluisd. En ze weten ook dat zijn maat Ali al eerder was weggesluisd via het grenshospitium Amsterdam. Maar ze mochten allemaal even benadrukken dat het onzin was.

  Zonder dat ook maar één van de “complotters” is benaderd om hun bewijzen er tegenover te zetten. Zo werkt dat in Nederland.

 • maasdonk:

  @ wim, ooit was nederland een land waar mensen trots op waren .echter nu is het een groot corrupt bolwerk van ,,hoogwaardigheidsbekleders!
  Als je jan Verkaik hoorde dient de onfortuinelijke ali H rehabilitatie te krijgen voor zijn leed!
  Dat die mensen nog voor de camera durven te verschijnen ,ongelooflijk is het.

 • wim dankbaar:

  Dit stukje uit het requisitoir was mij overigens nog niet bekend.

  “Aanvang fietstocht

  Vanuit Paradiso fietsen Wietse en Spencer met Marianne achterop naar Buitenpost waar een zwarte herenfiets wordt meegenomen; het slot wordt
  opengemaakt door de fiets te laten stuiteren. Dat Marianne zelf een iets wil, is niet gek want beide jongens zijn al behoorlijk op na een hele dag alcohol drinken en feestvieren. De band loopt steeds leeg en het fietsen zal niet echt snel gegaan zijn gedurende de 5,2 km vanaf Kollum. In Kollum hebben ze nog even staan wachten bij een bankje.”

  Wat is dit duidelijk verzonnen om (achteraf) een verklaring te fabriceren voor de lekke band, die door Vader Sletering werd genoemd. In eerdere verhalen van Spencer en het OM is immers NOOIT gesproken over een leeglopende band, laat staan dat dat een verklaring was om een fiets te stelen.

  De lekke band wordt niet meer ontkend. Het is het zoveelste voorbeeld van hoe de leugen wordt aangepast aan de informatie die de “complotters” boven water hebben gehaald. Maar de verklaring zoals die dan nu staat, is volstrekt ongeloofwaardig. Het fietsen gaat niet snel omdat de band steeds leegloopt? Wat hebben ze dan gedaan? Steeds oppompen met een fietspompje?

  Met Marianne achterop (volgens Spencer was het zijn fiets waarbij ze achterop sprong) zal dat dan wel om de 20 meter moeten gebeuren? En ondanks dit probleem heeft Spencer niet geopperd om toch maar een taxi te bellen voor Marianne zoals hij beloofd had? En Marianne heeft hem ook niet aan zijn belofte herinnerd? Ondanks haar belofte aan haar broer Johan om te bellen als zij onverhoopt geen taxi kon krijgen?

  Waarom uberhaupt via een omweg naar Buitenpost als dat niet de eindbestemming van de reis was? Dat was immers Marianne’s huis in Zwaagwesteinde. Waarom niet in Kollum een fiets gestolen, als daar het probleem van de leeglopende band al ontstond? Waarom dan eerst nog helemaal naar Buitenpost op een steeds leeglopende fiets?

  Maar goed, eenmaal op Station Buitenpost aangekomen wordt een fiets gestolen (let op hoe Mous dit eufemistisch “meegenomen” noemt). Daarna is het plan om met zijn drieën nog zo’n 8 kilometer naar Marianne’s huis te fietsen, en Spencer en Wietse dezelfde 8 kilometer nog eens terug. Maar wacht eens even? Spencer’s band liep toch steeds leeg? Hoe doe je dit dan? Wilde Spencer 16 kilometer op de velg rijden?
  Wat is de reden dat Henk Mous invoegt dat ze in Kollum nog even hebben staan wachten bij een bankje? Is dit bedoeld om geloofwaardig te maken dat Verry en Tinie op dat moment Spencer en Wietze hebben gezien? Wil Mous proberen te zeggen dat Marianne daar waar wel bij was, maar niet door Tinie en Verry is gezien? Zo ja, weet iemand van jullie of er bij de tennisvelden inderdaad een bankje staat (of stond)?

  Overigens is dit ook weer een totaal ongeloofwaardig verhaal van Mous. Want wat wil hij nu eigenlijk met deze opmerking? Waarom hebben ze nog even staan wachten in Kollum? Om vast te stellen hoe ver de band was leeg gelopen? Omdat ze niet verder konden? Zoiets lijkt hij te willen suggeren, toch? Hoe is de leeg gelopen band dan verholpen? En hoe is het dan in Gods naam mogelijk dat ze de verdere reis naar station Buitenpost (volgens Mous 5.3 km) niet meer hebben hoeven “wachten”?

  Ook zo schattig dat Mous stelt dat de arme jongens al behoorlijk op waren na al het bier en feesten. Maar wel besluiten ze om niet de beloofde taxi te regelen voor Marianne? In plaats daarvan besluiten ze Marianne helemaal naar huis te fietsen, 8 kilometer verderop, met nog een omweg ook via station Buitenpost? En dan weer 8 kilometer terug naar huis? Och, och, wat waren die jongens doodop. Maar wel galant dat ze dat er voor over hadden ondanks hun vermoeidheid. Petje af, wat Henk Mous betreft. Dat Marianne per se alleen verder wilde fietsen (en vermoord werd door de fietsende, hoerenlopende koeienboer) was dan ook haar eigen stomme schuld. Nietwaar Spencer?

  Met de toevoeging van Mous over de lekke band laat hij wel heel duidelijk zien dat hij staat te liegen en tevens hoe krampachtig het OM vast wil houden aan het verhaal van Spencer en Wietse, nu met de nieuwe “twist” dat er inderdaad sprake was van een lekke band. Maar die lekke band is niet ontstaan, zoals de “complotdenkers” stellen, doordat Feik de ventielen uit Spencer’s fiets heeft getrokken. Ondanks getuige Geke die het hele verhaal direct bij de recherche heeft verteld, is dat verzinsel volgens het OM, de nieuwe verklaring is veel geloofwaardiger, heus waar!

  Maar het laat ook zien hoe innig justitie samenwerkt met de Sleterings om de leugen in stand te houden. Want van wie anders dan de Sleterings, kan Mous opeens hebben gehoord dat er sprake was een leeglopende band? Nu weet ik niet 100% maar 110% zeker dat Jasper niet de moordenaar is. Zelfs deze “moordenaar” moest zijn bekentenis enten op het verhaal van Spencer en Wietse, dat Mous nu nog ongeloofwaardiger heeft gemaakt dan het al was.

  Wim

 • wim dankbaar:

  Hier nog een keer het verhaal van Spencer uit 1999:

  http://www.jfkmurdersolved.com/vaatstra/spencer.jpg

  Staat bol van de bewijsbare leugens, maar dat doet er even niet toe.

  Ziet iemand iets staan over een “steeds leeglopende band”?

  Ook wel aardig om te lezen dat Spencer een mobiele telefoon had. Met diezelfde telefoon had hij de vorige avond Paps en Mams gebeld. Dit was helaas de enige “taxi” die Spencer heeft besteld.

 • wim dankbaar:

  In de uitzending mag Nettie Groeneveld het volgende zeggen over de anonieme brief uit 2006:

  “Het was ook zo levensecht, die brief, dat ik zelf heel even twijfelde van : Jeetje, zou dit kunnen? Zou dat kunnen? Nou, het is eigenlijk gewoon onmogelijk omdat iedereen gekend wordt op een AZC. Dus dat kan helemaal niet. En Vervolgens dacht ik: Huh? Dit is dus lulkoek. Dit is gewoon allemaal grote, grote, grote lulkoek!”

  Ik begrijp eigenlijk niet dat het OM zulke risico’s neemt om zo bewijsbaar te liegen. Nettie Groeneveld doet net of niemand wist dat Feik (de jongen die Marianne had beloofd de keel door te snijden) en Ali waren verdwenen. Want iedereen kent iederen op een AZC en niemand werd gemist. Dat is haar suggestie . Welnu, iedereen op het AZC, inclusief Nettie zelf, wist dat Feik en Ali sinds de moord direct na de moord geen bewoners meer waren van het AZC. Ook wist Nettie Groenveld dat Feik verdacht werd van verkrachting van zijn vriendinnetje Stephanie, diezelfde Koninginnenacht. Ze zit hier dus te liegen over de overplaatsing van Feik, die zij nota bene ZELF heeft gelast. Dit is op meerdere manieren aan te tonen:

  1) Haar eigen plaatsvervangende directeur Louis Uijl heeft bevestigd (tegenover Wim) dat Feik is overgeplaatst op 3 mei 1999. Dit gesprek is nota bene opgenomen. In datzelfde gesprek bevestigt hij ook dat hij dit aan de politie heeft verteld. Ergo, het OM weet dit ook (maar heeft het uiteraard verborgen gehouden).

  2) De twee beveiligers die bij Feik’s overplaatsing aanwezig waren, hebben de overplaatsing ook bevestigd. Ze zijn meerdere malen door de politie gehoord. Ik citeer uit het laastste proces verbaal:
  “Ik heb gezien dat Feik uitgeleide werd gedaan door Netty Groeneveld, de directeur van het AZC en haar plaatsvervanger. In een krantenartikel loochende zij dit later. Dit stoorde mij omdat ik het zelf had gezien.”

  3) Tegenover de minister wordt in antwoord op kamervragen uit 2007 naar aanleiding van de anonieme brief, het volgende bevestigd:

  “Het COA heeft mij meegedeeld dat er op 3 mei 1999 geen asielzoeker is overgeplaatst van AZC Kollumerland naar AZC Musselkanaal. Volgens de informatie van het COA is er medio mei 1999 een asielzoeker overgeplaatst van AZC Kollumerland naar AZC Musselkanaal.”

  Hier wordt weliswaar glashard gelogen over de datum van overplaatsing, maar daar gaat het nu even niet om. Waar het om gaat is: Hoe kan Nettie Groeneveld met een stalen smoel de overplaatsing van een asielzoeker naar Musselkanaal “gote, grote, grote lulkoek” noemen, als zij zelf heeft bevestigd dat precies deze “lulkoek” medio mei 1999 heef plaatsgevonden?

  4) Het wordt nog erger. In antwoord op kamervragen uit 2010, bevestigt minister Hirsch Ballin de overplaatsing van Feik Mustafa als volgt:

  “Gelet op de gespannen situatie rondom het azc in Kollum werd besloten om F.M. over te plaatsen naar het azc te Drachten. Van daaruit is F.M. op 2 juni 1999 overgeplaatst naar het azc Alphen aan den Rijn. Als verblijfsvergunninghouder is hij, in mei 2000, vervolgens regulier gehuisvest”

  Hier wordt weliswaar glashard gelogen over de bestemming van overplaatsing (Drachten in plaats van Musselkanaal) maar daar gaat het nu even niet om. Waar het om gaat is: Hoe kan Nettie Groeneveld met een stalen smoel de overplaatsing van Feik Mustafa “gote, grote, grote lulkoek” noemen, als zij zelf heeft bevestigd dat precies deze “lulkoek” heeft plaatsgevonden?

  5) Het wordt nog erger. In antwoord op kamervragen uit 2012, bevestigt minister Opstelten de overplaatsing van Feik Mustafa als volgt:

  “F.M. is niet op 3 mei, maar op 27 mei 1999 overgeplaatst naar het AZC te Drachten.”

  Hier wordt weliswaar wederom glashard gelogen over de bestemming van overplaatsing (Drachten in plaats van Musselkanaal) en wederom over de datum, maar daar gaat het nu even niet om. Waar het om gaat is: Hoe kan Nettie Groeneveld met een stalen smoel de overplaatsing van Feik Mustafa “gote, grote, grote lulkoek” noemen, als zij zelf heeft bevestigd dat precies deze “lulkoek” heeft plaatsgevonden? Een andere vraag is natuurlijk wie dan de asielzoeker was die “medio mei 1999” naar Mussekanaal werd overgeplaatst? Alle leugens staande houdend, zou dit dus niet om Feik Mustafa gaan (die ging immers naar Drachten). Mussekanaal was een AMOG centrum (Asielzoekers Met Onaangepast Gedrag). Waar bestond dit onaangepaste gedrag uit en was er een relatie met de moord op Marianne? Enfin, waar het om gaat is dat Nettie Groeneveld dus staat te liegen dat ze barst. Volgens Bauke Vaastra heeft ze een jaar doorbetaald verlof gekregen als “beloning voor het liegen”. Anno 2013 mag ze het nog eens dunnetjes overdoen.

  De makers van de Human reportage, Misja Pekel en Judith Konijn, hebben hier natuurlijk ook boter op hun hoofd, want het is onvoorstelbaar dat zij niets weten van al deze bewijzen voor de leugens van Groeneveld.

 • maasdonk:

  @ wim, het is duidelijk een aangepaste versie om de .,.complotters,, buiten spel te zetten.
  Ik begrijp steeds beter waarom richard Eikelenboom niet meer in nederland woont en werkt, je zult maar zo te werk moeten gaan dag in dag uit, een u vraagt wij draaien NFI.
  Het DNA onderzoek is helemaal ingepast op een lokale bewoner en ja hoor jasper is de dader einde verhaal,case closed.
  Hopelijk kan spencer hier mee leven.
  Hij zou een intervieuw moeten geven bij DWDD, hij is roch het slachtoffer in dit verhaal, hoe kon hij weten dat jasper op de fiets op zoek was naar een prooi anders had hij wel tot zwaagwesteinde gefietst op zijn bijna lege banden!!!

 • Akky van der Veer:

  Wetende dat Judith Konijn voor deze uitzending heel veel (misschien wel alle) informatie toegespeeld heeft gekregen van één van de ‘complotters’ en daar vervolgens helemaal niets mee heeft gedaan, is niet alleen een grote schande, maar ook het overtuigende bewijs dat zelfs de VPRO is ingehuurd om deze gigantische doofpot dicht te houden.

 • Annemail:

  Case is closed Wim, wij worden allen geacht hier onze …. over te houden en gaat weer over tot de orde van de dag.
  Niemand mag nog praten over fietspompjes hier of gemis aan daderkennis daar. Als je dat wel doet ben je gek!
  Mw. Groeneveld denkt dat iedereen zijn lange termijn geheugen uitgeschakeld is met haar uitspraken.

  Ik zat zelf zondagavond met interesse te luisteren naar een Brandpunt uitzending met daarin Knoops:

  http://brandpunt.kro.nl/seizoenen/2013/afleveringen/26-05-2013/fragmenten/de_herziening_van_knoops

  De reden dat ik dit aanhaal laat zich raden.
  De meeste mensen stellen (ondanks dat er onschuldigen vastzitten) geen vragen en lopen mee in het kuddegedrag dat degene met gezag het altijd bij het juiste eind hebben. Mocht het dan toch fout blijken te zijn, is de reactie: maar zo is het ons verteld.
  Zelf nadenken is er niet bij. Kauwen en doorslikken maar.

  De gevolgen zijn voor de onschuldig veroordeelde en zijn familie, en in the long run ook voor de nabestaanden van vermoorde mensen als de onschuld uiteindelijk toch vaststaat en ze weer van voren af aan kunnen beginnen.

 • mr. drs. Bou:

  Brandpunt:
  Get Adobe Flash Player
  Als het niet mogelijk is Flash te installeren kunt u de video bekijken via deze link.

 • frusti:

  Judith Konijn; “ach, mijn naam is Haas!”

 • wimakita:

  Argos had minsten andere mensen ook aan t woord moeten laten willen ze geloofwaardig blijven in NL
  Argos hoef je dus ook niet meer te bekijken
  Mening vorming en massa hypnose (mindcontrol)
  Het verhaal zo neer zetten vol met leugens of gewoon info verzwijgen
  Journalisten noemen zij zich
  Schandalen zijn t
  Voor al deze mensen

 • wim dankbaar:

  Mijn reacties op de VPRO/Human uitzending zijn verwijderd door Facebook omdat deze niet zouden “voldoen aan de richtlijnen van Facebook”. Kennelijk hebben één of meerdere personen bezwaar aangetekend bij Facebook. Zeer opmerkelijk, te meer omdat er geen onwaarheid in staat en de “klagers” blijkbaar anoniem mogen blijven. Voor wie mijn reacties toch wil lezen, verwijs ik naar mijn comments onder het artikel op Boublog:

  http://www.boublog.nl/28/05/2013/marianne-vaatstra-de-media-en-de-complotters/

 • wim dankbaar:

  Je hebt onlangs inhoud geplaatst die in strijd is met het beleid van Facebook. Daarom kun je deze functie tijdelijk niet gebruiken. Meer informatie.

  Om te voorkomen dat je weer wordt geblokkeerd, moet je Richtlijnen van de Facebook-community lezen.
  Deze blokkering is nog 1 dag van kracht.

 • yvonne:

  Het moet verdorie niet nog erger worden hier in dit land, maar er wordt wel veel duidelijk….

  Groet Yvonne

 • Annemail:

  Welkom in de neo-liberale wereld!
  Iedereen mag zeggen wat hij/zij wil, is dat niet fantastisch?..grrrr

  groetjes

 • ute:

  Zal straks eens lezen wat de richtlijnen zijn van FB.
  Jeetje in wat voor land leven wij!!!!!!!!!

 • Ria:

  http://www.youtube.com/watch?v=dw9bdJefCg0
  Hadden de paragnosten toch gelijk.

 • Ria:

  De tweede mevrouw had het zelfs over een Duitser en een andere jongeman had het duidelijk over buitenlanders.Ook al ben je sceptisch waar het betreft paragnosten,bekijk de 5-delige reeks eens,je zult net als ik versteld staan.

 • mr. drs. Bou:

  Beste Ria,
  Welkom op BOUblog en ik heb het inderdaad niet zo op paragnosten. Maar de eerste 10 minuten waren toch wel frappant!
  Ik zet hem even hier en zal de rest ook eens bekijken.

  Het Zesde Zintuig – Plaats delict Marianne Vaatstra Part 1

 • Ria:

  Ik vind de reactie van de heer Vaatstra ook vreemd,alles(of bijna alles) wat de paragnosten zeiden klopte volgens hem en hij zegt zelfs dat daar eerder meisjes waren lastig gevallen door asielzoekers.

 • mr. drs. Bou:

  Ria, ik heb nu meer dan drie delen bekeken, maar ik geloof niet dat dit helderzienden zijn. Ze maken een fraai verhaal van wat toen reeds bekend was. Daar hebben we niets aan.
  De reacties van Bauke zijn echter wel veelzeggend, omdat hij later als een windhaan is gedraaid!

 • Ria:

  Ze wisten eerst toch niet dat het om de Vaatstrazaak ging?Ze werden vanaf station Zwolle geblinddoekt in een auto vervoert naar plaats delict,ik weet natuurlijk niet of dat allemaal werkelijk zo is.Ik vond de ommekeer van Vaatstra ook heel frappant.

 • Ria:

  Inderdaad erg vreemd.De paragnosten wisten eerst niet dat het om de Vaatstrazaak ging omdat ze vanaf station Zwolle geblinddoekt in een auto naar de plaats delict werden vervoert maar ja,alles voor de kijkcijfers he?

 • mr. drs. Bou:

  Ria, ze doen inderdaad alles voor de kijkcijfers. Volgens mij is dit een doorgestoken Tarot-kaart. Laten we ons daarom maar beperken tot de feiten en de echte getuigen!

 • André Vergeer:

  Merk ook op dat de politie (dhr. Jens) al in 2009 Ludger Dill dood verklaarde terwijl deze pas medio 2010 overleed….

 • veryworried:

  Wim Dankbaar, ik heb grote bewondering voor je, voor je moed en ook voor alle deskundige analyses die je maakte in de zaak Vaatstra.
  Ik heb ook met toenemende boosheid naar de uitzending van Argus gekeken, hoewel ik al verwachtte dat het een ‘witwaszaak ‘zou worden. Maar het is ongelooflijk om al die mensen zo voor camera te zien liegen.
  Ik hoop dat ze ooit zich zullen moeten verantwoorden voor wat ze aanrichten. Tuig is het!

 • sancho panza:

  Is louis Dill wel overleden? Bewijs?

 • sancho panza:

  Het telefoongesprek met de moeder van Dill is voor mij geen bewijs. Hij zou begraven zijn maar er is geen graf.

 • van Tours:

  Bou,

  Ik heb geen ervaring met paragnosten, maar ik weet wel dat er heel wat tussen hemel en aarde is wat wij niet kennen. Ik heb daar wel wat informatie over. Met paragnosten is het maar net waar ze de kennis vandaan halen. Deze mensen hebben wat, daar ben ik zeker van: de mogelijkheid om informatie op te pikken. Waar stemmen ze zich op af. Het kan zijn dat die informatie in het hoofd van een ander zit, of dat het een gevoel is wat ter plaatse ligt. Vaak zie je dat ze iets nodig hebben om op het spoor te komen. De mensen vangen dus ontegenzeggelijk wel informatie op. Wat ze zeggen te zien is correct, waar de informatie vandaan komt, geeft de onzekerheid. Dat geeft heel veel storingen en fouten.
  Daarentegen zijn er ook mensen die in contact staan met de Gene Zijde en – zeg maar – een hoge ziel vanuit de hemelen achter zich hebben staan. Dan zit je met wat de ziel mag doorgeven. Zij mogen niet voorspellen want de mens moet een eigen leven leiden. Het oplossen van misdaden is aan de mens en niet voor hun. Hooguit mogen ze een hint geven. Dat is omdat de mens zijn eigen leven moet leiden en zich niet afhankelijk mag maken van wie dan ook. Deze mensen die een hoge ziel van Gene Zijde achter zich hebben staan, weten ook hoe die ziel heet en dat moet je dus altijd vragen.

  Kortom. Altijd scherp blijven en niets zomaar aannemen. Wat ik bij de paragnosten in de uitzendingen het meest betrouwbaar vond overkomen, was dat zij allen het over een auto hadden, met twee personen waaronder een door meerdere genoemde Duitser. Ook de compositietekeningen vind ik sterk, want dan moet je als paragnost echt een duidelijk plaatje zien.

 • veryworried:

  Ik koop al een tijd geen kranten meer. Totaal oninteressant nieuws, alles Libelle-niveau! Onderzoeksjournalistiek is dood.
  Zag tot mijn afschuw in de weekend- bijlage van Volkskrant een artkel over de weekend-beleving van ons aller kindervriend Ed Nijpels. Grootste hobby: treintjes. Zou hij daarmee ook al die kindertjes hebben verleid, denk ik dan.
  Dat journalisten hun mond niet open durven doen, want geintimideerd door , laten we het zo noemen, hogere machten, is zeer ernstig, maar dat een krant dan wel een artikel plaatst over de jongenshobby van iemand die zich in het pedocircuit beweegt, vind ik zeer stuitend.

 • mr. drs. Bou:

  Wim Dankbaar heeft alle antwoorden op Kamervragen eens op een rijtje gezet. Dan blijkt dat ministers wel degelijk liegen!

  Drie ministers, drie leugens

  Hier volgen drie opeenvolgende versies van antwoorden op kamervragen over de overplaatsing van Feik Mustafa uit het AZC Kollum. Dit is echt ongelooflijk als je het allemaal bij elkaar zet. De leugens spatten ervan af. Het grappige is dat niet alle drie de antwoorden waar kunnen zijn, eenvoudig omdat ze met elkaar conflicteren. Liegen tegenover de Kamer is blijkbaar geen politieke doodzonde meer.

 • mr. drs. Bou:

  Wim Dankbaar is echt goed bezig! De zaak Vaatstra wordt door hem vakkundig gefileerd!

  OM Rapport Ali H. debunked (deel 1)

  Het OM rapport “Onderzoek Ali H.” is een aaneenschakeling van aantoonbare leugens en halve waarheden. Het is geschreven door één of meerdere copywriters die hun vak verstaan om het publiek te misleiden. In de navolgende analyse zal ik door middel van commentaren aantonen dat we hier te maken hebben met de grootste volksverlakkerij uit de Nederlandse rechtsgeschiedenis. Alle geciteerde tekst is dus rechtstreeks uit het rapport, door het OM geschreven. Alle andere tekst zijn analyses van mijn hand.

  De zaak Vaatstra wordt vervolgd…

  Dank je wel, Wim Dankbaar!

 • mr. drs. Bou:

  Open brief aan “Vaatstra expert” Peter R. de Vries

  Open brief van André Vergeer

  Beste Peter,

  Omdat jij ervan overtuigd bent dat de moord op Marianne Vaatstra is opgelost, en de bevindingen van ons “complotdenkers” maar “kletsverhalen” vindt, heb ik nog een aantal vragen:

  – Hoe kan het dat de vrienden van Marianne, Spencer en Wietze, besloten om met haar naar huis te fietsen op een (volgens OvJ Henk Mous) lekke band? En waarom hebben zij dat in 1999 niet aan de ouders van Marianne en de politie verteld? Hoe en sinds wanneer komt OvJ Henk Mous aan de informatie dat Spencer’s fiets een lekke band had?

  Zie onderstaande toelichting over de lekke band.

  – Wat is de reden dat Spencer niet de door hem beloofde taxi heeft gebeld om haar thuis te laten komen? Waarom heb je dit nooit gevraagd aan Spencer en Wietze? (Aan Marianne kunnen we het niet meer vragen).

  – Wat is nu je mening over de verklaringen van Verry Brouwer en zijn vriendin Tinie de Haan, die jij in je uitzending van 2003 naar voren bracht. Zij zagen Spencer en Wietze om half één ‘s nachts bij de tennisvelden aan een fiets prutsen, zonder dat Marianne daar bij was. Weet je nog?

  Zie bovenstaand fragment uit je uitzending van 2003.

  – Wat is je mening over de verklaring van Geke Haarsma? Geke heeft verklaard (ook al bij de politie in 1999) dat zij rond half zeven op de bewuste Konininnedag, Spencer en Feik Mustafa ruzie zag maken in de snackbar, waarbij Feik hem beloofde dat ze vanavond zijn vriendinnetje zouden pakken. Voorts verklaart Geke dat ze een half uur later Feik de ventielen van de fietsen van Spencer en Wietze eruit zag trekken. Deze fietsen stonden voor haar huis geparkeerd.

  Lees hier verder.

 • mrpettjo:

  Naar aanleiding van de twee artikelen op Olympic Zion komen toch wel wel interessante nieuwe feiten aan het licht. Zo is de vorige manager van het Lichtpunt – Lieuwe Bijleveld (CDA) – sinds 2012 wethouder van Kollummerland. De huidige manager van Het Lichtpunt is Siebe Nieuwenhuis (VVD) en hij is sinds september 2012 ook gemeenteraadslid van Kollumerland. De huidige manager pretendeert open te staan voor een gesprek over scheve zaken bij deze organisatie maar meer dan schone schijn lijkt dit niet te zijn.
  Onderstaand nog wat andere nieuwe feiten van “Openbaarmysterie” over het Veenklooster van Pieter van der Zwaag en consorten..:

  De ringobar (schuin tegenover Fogelsanghstate) is inmiddels ‘stichting dagbesteding De Swaen’ geworden. Wederom de Zwaan van het gemeentelogo van Veenklooster en het ‘Zwanenbroeder genootschap’ (Lees ook over het Zwanenbroeder genootschap op:http://www.argusoog.org/de-“oranje”-zwanenbroeders/)

  Pieter vd Zwaag, medeoprichter van ‘Het Lichtpunt’, zat in de zendingscommissie van de plaatselijke kerk, evenals Jasper Steringa. Pieter en zijn vrouw hebben beide een ‘lintje’ gekregen. Pieter in 1993 en Grietje in 2012.

  Lees iets meer over de vindplek en de piramidevorm op dit korte stukje op: http://deep-brown-ambert.webnode.nl/marianne-vertelt/

  De schrijver van dit blog heeft meer interessante overdenkingen geplaatst die de moeite waard zijn om allemaal te lezen.

  Wat mij tot nu toe steeds heeft verbaasd is dat er in de zaak vaatstra nooit over de eigenaren van Fogelsanghstate is geschreven:

  “Sinds de bouw in 1646 is het in particuliere handen geweest, het vererfde steeds, werd nooit verkocht en is nu eigendom van Kyra Livia baronesse van Harinxma thoe Slooten die het vruchtgebruik van het huis heeft ondergebracht in de “Stichting Fogelsangh State”

  http://olympiczion.nl/index.php/het-lichtpunt-in-friesland-is-satanische-sekte-deel-2/#comment-32545

 • mrpettjo:

  Worden potentiele “klanten” van het Lichtpunt de laatste jaren i.p.v. via 06-lijnen via dating-sites als Badoo binnen gehaald?? Meer over Sieb Nieuwenhuis, de huidige manager van Het Lichtpunt:
  http://olympiczion.nl/index.php/het-lichtpunt-in-friesland-is-satanische-sekte-deel-2/#comment-32563

 • openbaarmysterie:

  @ mrpettjo

  nog meer over Sieb Nieuwenhuis op O.Z.:

  Misschien wordt het tijd dat de gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland eens een integriteitonderzoek gaat instellen naar de hele financiële handel en wandel van Sieb Nieuwenhuis?
  Ik ben even een middag beziggeweest en dat is zeer lucratief geweest moet ik zeggen.

  Begin gewoon met ‘De Borg’+ administratiekantoor en ‘metselbedrijf Oranjewoud’. Google het telefoonnummer en het feest kan beginnen. Zoek op alles wat je pakken kan: adressen+namen+straatnamen en huisnummers+namen van alle bedrijven, holdings etc. etc. +personen die daar weer aan zijn gelinkt.

  De complete wirwar aan bv’s en holdings is zo gigantisch groot en voor mij niet meer op te schrijven helaas.

  De prinses Irenelaan 33 in Burgum (Noardburgum) is een goed vertrekpunt. Op dit perceel staat nu niks meer (misschien inmiddels wel weer) , maar internet laat z’n sporen na. Ik ben bij 12/13 bedrijven maar opgehouden. Westersingel 1 te Burgum is eigenlijk één en hetzelfde adres. In 2005 is een vergunning door de gemeente verleend tot wijziging bestemming perceel van bedrijf naar woonbestemming. In 2005 is Sieb gestopt als directeur van De Borg. De Borg administratiekantoor bestaat overigens nog steeds. Ik heb ze zojuist nog even gebeld.

  De plaatsnamen die ik tegenkom op basis van hetzelfde telefoonnummer en/of adres zijn: Kollumerzwaag, Burgum, Heerenveen (vaak!), Terhorne, winschoten, Lelystad (vaak: Chroomweg 8b) (en nog een paar, maar deze worden het meest genoemd).

  De naam die ik in dit verband steeds tegenkom is Postma (W, of H of Y). Postma metselwerk, sierbestrating, Postma Holding bv, Postma bouwmachines. Postma in Kollumerland, Burgum, lelystad, almere, Heerenveen, Winschoten.

  Sieb Nieuwenhuis, de meest veelzijdige man die ik tot nu toe ben tegengekomen. Thuis in alles, zijn vrouw ook (ook gewerkt bij De Borg, nu bij slachtofferhulp…oh help!)

  Metselwerk, inkooporganisatie metselwerk, verhuur, beheer onroerend goed, zakelijke dienstverlening, werkgelegenheid, jachtverhuur, jachthaven, camping, assurantiën, pensioenen, aandelen (beheer), projectontwikkeling, administratiekantoor, belastingen, financiële administratie, vrijwilliger/coördinator ‘Het Lichtpunt’ en last but no least: raadslid VVD.

  Sieb zal het wel druk hebben met zijn overige activiteiten. Ik begrijp nu ook waarom hij zo vroeg met ‘pensioen’ is gegaan. Veel te druk met overige duistere financiële zaakjes.

  Ik begrijp ook dat op de VVD pagina van Kollumerland en Nieuwkruisland bij Sieb als enige niet zijn telefoonnummer wordt vermeld. Te groot risico.

  Het landbouwmuseum ‘De Brink’ (ook weer gerund door ‘van der Zwaagjes’) èn het woonhuis van Sieb staan trouwens beide te koop. Op het privéadres van Sieb staat Postma Holding bv ingeschreven.

  Dagbestedingscentrum ‘De Swaen’ in de voormalige Ringobar is ook opgericht door Yke POSTMA. Zijn vrouw Mattie Postma (ook een Badoo acount gehad. Badoo is (was) een goede plek om mensen te lokken) werkt daar als begeleider. Daarvoor heeft zij 20 jaar voor Talant (!) gewerkt. Talant/Colleheim/Lichtpunt…

  http://www.westereender.nl/westereender%20november%202012.pdf

  De PGO gevers in dagbestedingscentrum De Swaen worden ingezet om het landgoed rondom Fogelsanghstate te onderhouden. Ook worden deze kwetsbare mensen gebruikt om o.a. lampen te repareren voor ‘Het Lichtpunt’ zodat deze club die weer kan verkopen.

  Nogmaals, ik kan helaas niet alles weergeven en alle linken plaatsen van wat ik allemaal ben tegengekomen, maar mij is helemaal duidelijk geworden dat Sieb Nijenhuis z’n tentakels heel ver heeft zitten en een boekhoudkundig wonder is. Iets wat ‘Het Lichtpunt’ goed kan gebruiken.

 • openbaarmysterie:

  Wéér vergeten:

  Wat ik nog vergeten was te melden in bovenstaande reactie: medewerker/begeleider Sjoerd Keizer van ‘De Swaen’ is ook raadslid, maar dan van de PVDA.

  Het lijkt een financieel, religieus en politiek bolwerk te zijn met vertakkingen naar de adel, verpakt onder de ‘liefdevolle’ en warme deken van het centrale lichtpunt ‘Het Lichtpunt’.

 • mrpettjo:

  Moordcomplot Milly Boele – Mini docu.

  http://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_4054244213&feature=iv&src_vid=9ibIEbmCpYw&v=pRVjc0IbU88

  Ook in de zaak van het Dordrechtse meisje Milly Boele is er sprake van sterk verwijtbare nalatigheid van politie en justitie net als in de zaak Vaatstra. Milly had duidelijk tegen haar moeder door de telefoon gezegd dat de buurman voor de deur stond voordat ze verdween. De politie deed niks met dit gegeven waarvan expert Dick Gosewehr stelt dat de politie direct a la minute de nabije omgeving van het huis had moeten afsluiten. Uiteindelijk meldt de killer cop Sander Vreeswijk zich zelf op het politiebureau.
  De politie heeft hem blijkbaar bewust zijn gang laten gaan omdat het in verlegenheid was gebracht dat een korpslid zich (mogelijk) had vergrepen aan een meisje. In de video wordt getoond dat de ouders van Milly een jaar na dato geen enkele kritiek op het zwaar nalatige optreden van de politie uiten wat wijst op een verzwegen financiele tegemoetkoming om de zaak verder te laten rusten.
  Vergelijkbaar met de in de kader van een brute moord zeer ongepaste Machiavelli Prijs voor de apetrotse Bauke Vaatstra met alle bekende hotemetoten zodat hij de werkelijke feiten van de moord en verkrachting van Marianne Vaatstra verder liet voor wat ze waren.

  Moordcomplot Milly Boele – Mini docu duurt 10 minuten.

 • mrpettjo:

  Voor de deur van Dick Sletering werd na de moord op Marianne Vaatstra volgens een getuige een auto met diplomatiek kenteken gesignaleerd. Ik heb begrepen dat Wim Dankbaar niet geloofd dat de familie Sletering door het ministerie van Justitie (Demmink) buiten vervolging wordt gehouden. Maar dit is toch wel een significant voorval.
  Ik heb zelf wat onderzoek gedaan naar de familie Sletering. De vader van Dick vertrok na de oorlog naar Suriname (Dick is daar ook geboren). Een vriend van hem werd later de directeur van het Surinaams Persbureau (ANP van Suriname). Dick deed veel archiefonderzoek in Suriname en kan uit de eerste hand informatie over de tegencoup van kolonel Valk (en Demmink) hebben gehad via het SNP of bronnen in de omgeving van het SNP. Deze informatie zou als basis voor de buitenvervolgingstelling van Spencer hebben kunnen dienen..:

  Dat verhaal komt van Rob die je dikwijls op Arendsoog hoorde. In 1999 was hij aanwezig in dezelfde plaats waar Spencer Sletering woonde, dus in Buitenpost. “Toevallig” werd de diplomaten auto daar destijds gesignaleerd.

  http://www.klokkenluideronline.is/2014/03/ger-van-roon-had-diplomaten-pas/#comments

 • mrpettjo:

  De rol van Spencer Sletering kan veel groter zijn als hij wist dat Marianne die nacht zou worden verkracht en vermoord. Als Spencer dagenlang zou zijn verhoord als Joran van der Sloot en de Kalpoe broers in de zaak Natalee Holloway zou Spencer wellicht zijn voorkennis hebben opgebiecht. Dit heeft vader Dick natuurlijk geweten en hij moest en zou er voor zorgen dat Spencer nooit zou worden verhoord..
  En hoe doe je dat als straaljagerpiloot op Vliegveld Leeuwarden en met roots in Suriname waar in de jaren 80 en 90 veel aan de knikker was met verhalen over illegale Nederlandse postkoloniale bemoeienissen..?

Recente reacties