Archief
Artikelen

Door Wim Dankbaar

Omdat ik vele vragen krijg hoe ik nu over de zaak denk, en ook verzoeken om excuses te maken omdat ik er naast zat, schrijf ik dit stuk. Het mag bekend zijn dat ik al jaren stel dat Marianne verkracht en vermoord is door de Irakese asielzoekers Feik Mustafa en Ali Hassan. Tevens mag bekend zijn dat ik stel, gesteund door onomstotelijk bewijs, dat deze twee asielzoekers in hetzelfde weekend van de moord heimelijk zijn weggesluisd door Justitie.

Deze stellingen worden echter volledig overschaduwd door de aanhouding en “bekentenis” van Jasper S. Het behoeft geen betoog dat als bovenstaande stellingen waar zijn, Justitie een enorm belang heeft om de stellingen in diskrediet te brengen, dan wel anderszins ongeloofwaardig te maken, waarbij geen middel geschuwd zal worden om dit te bereiken, zoals het vervalsen van DNA bewijs.

Vraagt u mij niet hoe Justitie erin geslaagd is om Jasper S. een gruwelijk misdrijf te laten bekennen dat hij niet heeft gepleegd. Ik weet het antwoord niet. Wel weet ik dat er drugs en methoden bestaan om iemand iets te laten geloven wat niet is gebeurd. In dit stuk zal ik trachten aan te tonen dat Jasper’s bekentenis, zoals die nu bekend is geworden uit de rechtszittingen, op zijn minst ongeloofwaardig is, in feite onmogelijk de waarheid kan zijn.

De onmogelijke tijdlijn

Gebaseerd op het verhaal van Spencer (de toenmalige vriend van Marianne) en diens vriend Wietze heeft het OM gereconstrueerd dat deze twee rond half twee ’s nachts  afscheid hebben genomen van Marianne en dat zij kort daarna, tussen half twee en 2 uur, overleden moet zijn.  Spencer en Wietze verklaarden dat zij na het afscheid zijn teruggefietst naar Buitenpost waar zij voor twee uur aankwamen bij shoarmabar de Pyramide en nog een broodje hebben gegeten. Dit wordt bevestigd door eigenaar Mohammed van de Pyramide. Los van het feit dat er talloze bewijzen zijn dat het verhaal  van de gestolen fiets en het afscheid van Marianne ter hoogte van de sportvelden , gelogen is,  klopt de bekentenis van Jasper niet met de tijdlijn zoals die bekend is van Spencer en het OM. Spencer stelt aanvankelijk dat hij rond twaalf uur ’s nachts met Marianne de discotheek Paradiso heeft verlaten. Dit tijdstip wordt bevestigd als “kort na middernacht” in het opsporingsbericht van de politie:

http://www.jfkmurdersolved.com/vaatstra/beloning.jpg

Aanvankelijk stelt hij tevens dat hij afscheid van Marianne heeft genomen ter hoogte van het tunneltje, een halve kilometer verder dan de sportvelden. Later verandert Spencer het tijdstip van vertrek uit Paradiso naar 1 uur ’s nachts. De plek van het afscheid verandert hij naar de sportvelden.

Laten we nu eens kijken hoe deze tijdlijn al dan niet te rijmen is met het verhaal van Jasper. Jasper stelt dat er die nacht een koe moest kalven. Uit het rechtbankverslag:

‘Mijn vrouw is toen naar bed gegaan. Ik zou beneden slapen vanwege een koe die moest kalven.’

‘Ik ben eerst gaan slapen. Op een zeker moment, waarschijnlijk half twee, kwart voor twee , liep de wekker af en ben ik naar de stal gegaan’

‘Ik sta op en trek mijn werkkleren aan en ga naar de stal om polshoogte te nemen bij die bewuste koe. Daar was niets loos mee, dat duurde niet langer dan vijf minuten.’

‘Toen ben ik weer richting huis gelopen, met de intentie om de nacht voort te zetten. Ik heb toen echter mijn fiets gepakt en ben gaan fietsen.’

Allereerst valt op dat Jasper besluit te gaan fietsen, terwijl de koe nog steeds verwacht wordt te kalven. Als tijdstip hiervoor meldt het rechtbankverslag:

Het is inmiddels dus 1 mei, omstreeks 02.00 uur in de nacht.

Ondanks dat Jasper speciaal beneden is gaan slapen en de wekker heeft gezet om op tijd de koe te kalven, besluit hij voor onbepaalde tijd te gaan fietsen, buiten het bereik van de koe. Weliswaar is met de koe nog niets loos, maar dit kan uiteraard binnen een half uur veranderen. De vraag of de bewuste koe die nacht inderdaad gekalfd heeft en of Jasper daarbij is geweest, wordt ook niet beantwoord. Hoe het ook zij, het besluit van Jasper om te gaan fietsen is gezien de omstandigheden op zijn minst ongeloofwaardig te noemen. Nog ongeloofwaardiger is de tijdlijn die Jasper hanteert. Hij stelt nadrukkelijk dat hij later dan twee uur is gaan fietsen. Op dat tijdstip is Marianne volgens het OM reeds vermoord en zitten Spencer en Wietze in de Pyramide een broodje te eten. In het scenario van Jasper is Marianne dus een uur later vermoord dan in het scenario van Spencer en het OM.

Over de route zegt Jasper het volgende:

S. weet niet meer welke route hij heeft gefietst. ‘Geen idee, je kunt heel veel kanten op. Ik was in gedachten. Ik heb het niet in mij opgenomen.’

S zegt dat hij naar het oosten is gefietst, richting Kollum. ‘Daarna ben ik het kwijt.’

Deze beweringen zijn tegenspraak met wat Jasper even later zegt:

S. kwam Marianne tegen ter hoogte van de sportvelden. Vaatstra had ook geen licht op haar fiets. ‘Het zicht was niet bijster goed, want er staan redelijk grote bomen naast het fietspad. Die werpen aardig schaduw op de weg. Ik heb haar niet aan zien komen.’

Dat Marianne, die toch al bang was in het donker, ook geen licht op haar fiets had, laten we maar even buiten beschouwing.  Jasper weet dus wel dat zijn route hem langs de sportvelden “De Swadde” in Buitenpost heeft geleid. Hij is het dus helemaal niet kwijt.  Bovendien stelt hij dat hij Marianne niet heeft zien aankomen. Ook dit is weer in tegenspraak met wat hij even later zegt:

 

‘Ik keek naar twee jongens verderop, toen kwam mij opeens een jonge vrouw tegemoet.’

 

Jasper stelt dus niet alleen dat hij het vermeende afscheid van Spencer en Wietze van Marianne heeft waargenomen, maar ook dat hij Marianne zag aankomen. In tegenspraak met zijn eerder bewering.

 

Indien men gemakshalve aanneemt dat het verhaal van Spencer en Wietze de waarheid is, dan is het ook vreemd dat zij een tegemoetkomende fietser niet hebben waargenomen. Te meer omdat Spencer beweert dat Marianne nog achterom heeft geroepen: “Als mij wat overkomt is het jullie schuld!”. Te meer ook omdat Jasper beweert dat hij rechtsomkeert heeft gemaakt om Marianne te achtervolgen. Het is zeer onwaarschijnlijk dat Jasper al deze waarnemingen heeft gedaan zonder dat Spencer en Wietze er iets van hebben waargenomen. Blijkbaar ziet Jasper dat ook in, want hij lost dit probleem op met de volgende bewering: “Ik denk niet dat ze mij hebben gezien”. Dit is een uiterst vreemde opmerking gezien de beschrijving van de gebeurtenis waarbij het bijna onontkoombaar is dat Spencer en Wietze hem gezien moeten hebben, maar vooral ook omdat het voor Jasper helemaal niet relevant  is om zich af te vragen of Spencer en Wietze hem hebben gezien. Dit is alleen relevant voor diegenen die zich afvragen waarom Spencer en Wietze geen melding hebben gemaakt van een tegemoetkomende fietser die omkeerde en achter Marianne aan ging. Jasper is echter de laatste die op die vraag een antwoord zou moeten willen geven. Toch vult hij het antwoord uit eigen beweging in.

 

Jasper’s verhaal wekt steeds meer de indruk dat hij het afstemt op hoe het OM het graag wil horen op basis van het verhaal van Spencer, maar niet alle details, zoals bijvoorbeeld de tijdlijn, synchroon kan houden. Zo geeft hij ook verschillende versies van dezelfde gebeurtenis. Tegenover de rechter zegt hij dat hij Marianne gevolgd is door het tunneltje:

S. fietste achter Vaatstra aan, die vrij snel fietste. Hij volgde haar door een tunnel. Hij had nog steeds de gedachte ‘die is voor mij’, bevestigt S.

Tegen zijn ouders heeft hij expliciet gemeld dat Marianne NIET door het tunneltje ging maar bovenlangs over de weg. Overigens mag men zich ook afvragen waarom een gezonde  volwassen man van begin 30 een kilometer  nodig heeft om een zestienjarig meisje in te halen. De afstand tussen de sportvelden en de plaats waar Jasper Marianne inhaalde op de Keningswei is namelijk een kilometer.

——————————-

Tot zover Wim Dankbaar. Wordt vervolgd…

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

48 Reacties op “De onmogelijke bekentenis van Jasper S. deel 1”

 • Nemesis:

  Beste Wim,

  Prima verhaal. Iedereen die niet volslagen debiel is kan dit narekenen.
  Natuurlijk klopt het verhaal van geen kant met de feiten en dus met de waarheid. Laat ik het kort zeggen : Dit verhaal van Jasper S. en de verhalen van Spencer Wietse Stephanie etc. zijn volledige ik zeg VOLLEDIG gelogen.

  Dan nog iets van belang, vanuit de getuigenis/bekentenis Jasper S. ALs hij de moord heeft gepleegd dan moet Marianne uiterlijk 3.00 u ’s nachts al dood zijn geweest.
  De ander versie dat zij is misbruikt in een satanische gangrape in de caravan van Hebbe/Dill of elders betekent op zijn minst dat ze toen nog leefde en (ik schat) ca 5 a 6 uur pas dood was.
  Dit verschil moet bij een goede autopsie zichtbaar zijn en gedocumenteerd.
  Aangezien de overheid van alle kanten liegt, kunnen we een betrouwbaar autopsie rapport wel vergeten.
  Op de PD is geen bloed waargenomen, dat klopt ook volkomen dat ze elders is overleden(daar wel bloed verloren) en later daar is neergelegd.

 • Janneke:

  Wim als de tijdlijn al niet klopt kunnen de verklaringen van Jasper ook niet kloppen. Een en een is twee.

 • Janneke:

  Een boer gaat niet van huis als zijn koe moet kalveren.
  Wellicht zal Jasper’s vrouw kunnen bevestigen of de koe moest kalveren en of er in die nacht ook een nieuw kalf is geboren.

 • Hans:

  Overigens mag men zich ook afvragen waarom een gezonde volwassen man van begin 30 een kilometer nodig heeft om een zestienjarig meisje in te halen. De afstand tussen de sportvelden en de plaats waar Jasper Marianne inhaalde op de Keningswei is namelijk een kilometer.

  J. wilde misschien niet meteen zo dicht achter Marianne fietsen omdat hij dacht datop enig moment Spencer en Wietse hem wel zouden zien? En als Marianne zou gaan schreeuwen, zouden die twee dat kunnen horen.
  Als J. alles af stemt op hoe het OM het graag zou willen horen, zou hij dan ‘gewoon’ zeggen dat de aansteker van hem was?
  Er is in elk geval geen reden voor J. om over die aansteker te liegen, daar is voor hem niks mee verloren, hij heeft toch allang bekend.
  Zou er ooit een vergissing/verschrijving zijn geweest wat betreft de anale verkrachting? Of zou dit bewust zo naar buiten gebracht zijn, is dit nooit geconstateerd en wordt de orale verkrachting als daderkennis gezien?
  Veel van wat J. vertelt is overal te lezen geweest, een dergelijk verhaal is ook nog bij elkaar te fantaseren nav pornoverhalen enz.
  Dat J. stelt dat Marianne gezegd heeft “Wa bisto?” lijkt me niet iets dat je zomaar verzint, dat voegt niets toe een de feiten die hij bekend heeft. Dat lijkt toch sterk op hoe iets dat echt waar is, wordt herinnerd.

 • Ton:

  Beste Wim,

  Je begint je artikel met het heimelijk wegsluizen van twee personen. Uit persoonlijk ervaring ( http://www.hethaagsecomplot.nl/20130321-het-turkse-complot.htm )kan ik je vertellen dat dit onmogelijk is om “heimelijk” te doen. Als dat toch gebeurt dan is er heel wat aan de hand op hoog niveau. (Overigens ook in mijn zaak, maar dat is een ander verhaal.)

  Met andere woorden: ik onderschrijf jouw stelling dat wanneer een eenvoudige, onschuldige, nergens in betrokken, persoon het land wordt uitgezet, zonder dat iemand daar iets van weet (zoals in jouw gespreksopname met de medewerker van het grenshospitium) dan zit er iets goed fout. Alleen al aan papierwerk moet er een heel spoor (en verantwoording naar boven toe) liggen.

 • Lidy:

  Moeilijk Hans, wat zouden de gedachten en motivaties van Jasper kunnen zijn geweest? Ik zou er niet over durven speculeren. Tja en over de vergissingen van het NFI zullen we het maar niet hebben, nu er al zoveel mensen ten onrechte veroordeeld zijn geweest op bais van deze ‘vergissingen’.

 • klaas:

  Dit stukje wat ik hier plaats komt uit het rapport van 1 van de woordvoerders van De Familie Vaatra toen des tijds. Hij schreef toen:

  Door alle bekende mutaties binnen de pers hierover op een rij te zetten, kun je niet anders concluderen dan dat de fam.Vaatstra maar ook alle inwoners van Friesland/Nederland, welke de gehele zaak in de pers probeerden te volgen, op een zeker moment niet meer het onderscheid konden maken tussen de waarheid en onwaarheden.
  Bovenstaande werd zeker in de hand gewerkt door de verschillende uitspraken van leden van justitie en politie

  en dit spelletje spelen ze vandaag de dag nog steeds.

 • P.S.M. Welbergen:

  Gaat iedere Friesche boer onder soortgelijke omstandigheden fietsen. Gelijk zij allen, altijd, een mes op zak hebben. Welke echte advocaat, gaat die Spencer Sletering eens aan de tand voelen. Om eens een deugdelijk begin te maken.
  Hoe dikker de mist, hoe meer leugens erin kunnen worden verborgen.

 • verwarde man:

  Jasper verklaarde Marianne perse niet anaal verkracht of gebonden te hebben, aansteker met zijn haar kent hij niet. Dit staat nogal haaks op het sectierapport en op de verhaallijn van het OM. Hoe is dit te rijmen met de veronderstelling dat Jasper bewerkt zou zijn door OM? Dan zijn ze daar maar zeer ten dele in geslaagd, er blijven te veel gaten over.

  En wat zou er voor Jasper in zitten om te bekennen als hij op geen wijze betrokken is geweest? Ik ga er van uit dat Jasper een deelrol in de moord/verkrachting heeft gehad maar dat met hem de deal gesloten is om een veel groter misdrijf te verbergen.

  Verder was de linkerarm van Marianne achter haar rug gedraaid.Dit strookt niet met de lezing van Jasper maar wel met de situatie dat Marianne gebonden is geweest maar later het bindmiddel verwijderd.

 • Ida:

  Gelezen Bouke Vaatstra eist van Jasper Steringa veel geld heel veel geld.
  Hoe kan een vader over de rug van een dood kind een familie in het ongeluk storten door duizenden guldens te eisen.
  Of die moeder en kinderen en ouders er wat aan kunnen doen.
  Ik vind die Vaatstra zonde dat ik het zeg ook geen moraal hebben.
  Hij heeft zelf leugens lopen te verkopen als ik dit allemaal zo lees Laat hij eerst zijn eigen zonde maar eens overdenken .
  Hij had tegen zo een jong meisje moeten zeggen je broer komt je halen anders kom je niet weg.Zo ging het tenminste bij ons thuis.

 • Annemail:

  Goede inbreng Wim, laat je niet kisten.

  Wat mij triggert is jou laatste vetgedrukte alinea, dit heb ik nog nergens gelezen.
  Eigenlijk kijk ik er niet meer van op, hoe krijg je het voor elkaar om jezelf zo vaak tegen te spreken als verdachte. Als je de waarheid vertelt is die overtuigend in een geheel, als je liegt is het telkens weer anders.
  Als Jasper het heeft gedaan is hij het echt niet vergeten. No way.

  Daar moest ik aan denken toen jij je telefonische onderhoud had met die medewerkster van dat centrum waar Ali terechtkwam. Die mevrouw was oprecht en zonder aarzeling in tegenstelling tot wat er zich op de rechtbank afspeelde 28 maart.

  Niemand heeft Jasper zien fietsen ooit in de nacht als hij zijn hoofd moest leegmaken, of ken jij wel mensen die dat wel weten?
  Waar is het ondersteunende bewijs voor zijn verklaring?

  Als er een reden is voor het snelle wegsluizen van Ali waarom komt daar dan geen verklaring voor?
  Waarom staat die Spencer niet op, desnoods anoniem, nu de verdenking richting hem op officiële wijze weg is genomen?
  Als je in de stront roert Wim dan gaat het stinken….

 • Voetzoeker:

  Ik vraag mij het volgende al een langere tijd af:

  Waarom is het lichaam achter gelaten, met alle sporen van dien? Het was toch veel eenvoudiger en ook veiliger om het op een veilige onvindbare plek te doen verdwijnen? Ik vraag mij dat ook af met het lichaam van Anass (als het geen zelfmoord is geweest).

  Waarom vindbaar en vol sporen achter laten?

  Is dat een vergissing, naiviteit, slordigheid of een onderdeel van het ‘ritueel’?

  Wie heeft hier een aantwoord op?

 • wim dankbaar:

  Annemail,

  “Als Jasper het heeft gedaan is hij het echt niet vergeten. No way.”

  Inderdaad, hij heeft elke dag aan Marianne gedacht maar hoe het precies gegaan is, is hij kwijt……..?

 • Annemail:

  Ach Wim, Jasper droeg het mes altijd bij zich om hem te herinneren nooit weer in de fout te gaan. Ineens ging hij toch weer fietsen en dacht die auto die is voor mij en toen ging hij rijden, waarom hij weet het niet…

  Nu moeten we met zijn allen geloven omdat mevrouw de psychologe dat zo benadrukt dat Jasper niet weer de fout in zal gaan.
  En nu is Jasper ineens niet meer afwijkend in zijn gedrag, maar met het joyriden wel. Dat was natuurlijk weer vastgesteld door de toenmalige zielenknijper. Tjonge jonge.
  Niet alleen Jasper liegt maar ook velen betrokkenen om hem heen.
  Maar we mogen nu niet meer twijfelen maar netjes meegrazen in de kudde.

 • yvonne:

  Heel interessant stuk over bekentenissen onder druk met diverse links

  http://www.skepsis.nl/bekentenissen.html

  Groet Yvonne

 • yvonne:

  Google maar eens op valse bekentenissen, onthutsend….

  Groet Yvonne

 • Herman van Dijk:

  Eigenlijk… geven we Jasper te veel aandacht. Omdat de echte moordenaars de aandacht dienen te “verdienen”.

 • Hein:

  Deze tijdlijn van Wim staat toch ook weer haaks op de verklaring van die mevrouw die Micha spreekt in afl 9, waarin zei zegt dat ze even na half 1 door een auto is meegenomen?

 • Herman Galjaard:

  ‘Marianne merkte misbruik niet’
  Telegraaf vr 29 mrt 2013, 05:30

  LEEUWARDEN –
  Marianne Vaatstra was gewond, bewusteloos, of misschien zelfs al dood toen de 45-jarige Jasper S. haar seksueel misbruikte, wurgde en drie keer haar keel doorsneed.
  Dat bleek gisteren tijdens de eerste dag van het moordproces bij de rechtbank in Leeuwarden. Volgens pathologen zouden snijwonden in de bovenbenen van het meisje zwaarder hebben gebloed als ze in leven was. Het zou volgens rechtbankvoorzitter Dölle verklaren waarom er geen spoor van verzet is gevonden. Lijdzaam gedrag strookt niet met Marianne zoals haar familie en vrienden haar kenden. Ook op de plek waar Marianne aan haar einde kwam, is geen spoor van doodsstrijd gevonden. Vandaag krijgt Jasper S. te horen welke straf het Openbaar Ministerie voor hem in gedachten heeft.

  Hoe zit het dan met dat dubbelspoor dat vanaf de weg naar de plaats delict loopt en het enkele spoor terug ??

  Waarom loopt dit spoor zo recht alsof 2 personen naast elkaar wandelen ??

  Overledenen lopen toch niet meer ??
  Gewonden kunnen het spoor toch niet recht houden ??

  Zou het dan toch mogelijk zijn dat Marianne via het achterliggend pad (vanuit de weg gezien)`aangevoerd` is ??

  Lijkt mij bepaald niet onwaarschijnlijk !!

 • Herman Galjaard:

  Consumenten Contactformulier
  NEEM CONTACT OP MET DE ORDE

  Organisatie / Kantoor :

  :

  Telefoonnummer :

  Email * :

  Onderwerp * :

  Achternaam * :

  Voornaam :

  Adres :

  Postcode :

  Postbus :

  Stad :

  District :

  Geslacht * :

  Vraag :

  xxx, 29-03-2013 01.50 h.

  Geachte Orde,

  Gaat Mr Vlug hiermee wegkomen ?

  Het is werkelijk ongelooflijk wat hier gebeurt !

  Niet alleen Justitie/OM is volkomen belachelijk in dezen, maar ook de advocatuur die zich door hen voor het karretje laat spannen !

  Hiermee wilde ik maar afsluiten, want de zaak is u ongetwijfeld ook bekend.

  met vriendelijke groet,

  Herman Galjaard.
  Code : a582w

 • Herman Galjaard:

  Tot op heden nog geen reactie gehad van De Orde van Advocaten.

  Mogelijk omdat ik per ongeluk de 29e heb ingevuld, terwijl het al bijna 2 uur de 30e was.

  De vraagstelling was misschien niet duidelijk.

  Kan ook zijn dat ze nog in beraad zijn welk passend antwoord te geven.

  Waarschijnlijker is helaas, dat ik nooit enig antwoord zal ontvangen.

 • Tjerk Moten:

  De fout die Wim Dankbaar volgens mij keer op keer maakt is hij verklaringen van deze of gene als absoluut feit hanteert, zoals wanneer bepaalde personen ergens gezien zouden zijn, terwijl mensen zich gewoon kunnen vergissen. Zeker als ze zich gebeurtenissen van vele jaren geleden menen te herinneren.

 • Wie twijfelt aan de authenticiteit van het dagboekverslag van de moeder van Marianne? Zo niet dan ligt hier onmiskenbaar de sleutel. Uit dit verslag blijkt dat de familie van het slachtoffer werd bewerkt en tegen elkaar uitgespeeld en vervolgens bedreigd dat ze kapot gemaakt zouden worden als ze zich niet zouden voegen. Nota bene krijgt Bauke Vaatstra achter af, nadat het OM de zaak “opgelost” heeft, de Machiavelli prijs aangeboden vanwege zijn eigenzinnige volharding om tegen de justitiestroom in niet op te geven. Kan het cynischer?? Het meesterbrein achter deze machinaties is inspecteur Jan Verkaik, inmiddels docent op de Politie Academie waar Jan Vlug ook aan verbonden is als docent.

  Doceert Verkaik op de Academie de veelgeprezen technieken van Josef Schreieder? Schreieder vernietigde met assistentie van Anton van der Waals een groot deel van het Nederlandse verzet. Schreider ging na de oorlog vrijuit en kon zijn carrière vervolgen en Van der Waals moest als Barbertje hangen.

  Hier de dagboekfragmenten van Maaike Vaatstra:

  Mijn man moet op 2 mei ’s middags in Buitenpost komen, waar inmiddels een R.B.T. is gevormd. Hij moest een verklaring afleggen. Hij wees hun direct naar het A.Z.C., want Marianne was enige weken voor de moord door een groepje asielzoekers bedreigd. Deze mannen drongen zich aan haar op en toen zij duidelijk te kennen gaf dat ze daar niet van gediend was, bedreigden ze haar met een snijgebaar langs de hals. Bovendien zeiden ze: ‘We krijgen je nog wel’.
  Is het dan vreemd dat je die kant op wijst? Het R.B.T. wilde alles weten wat je als ouders maar kunt vertellen. Maar die bedreiging van die asielzoekers, het leek ons, dat ze die kant direct op moesten. Tot onze teleurstelling gingen ze die kant niet op, dat wilden ze niet eens. Altijd tegen ons zeggen: ‘jullie moeten alles zeggen, een domme tip bestaat niet’.
  De goeie tips lieten ze liggen, daar zijn we dankzij ons eigen speurwerk, met medewerking van anderen, wel achter gekomen.
  ++++++++++++++++++
  Op dinsdag moesten we naar het politiebureau in Buitenpost komen. Tot onze ontsteltenis zagen we alle auto’s van onze kinderen er staan! Zouden die allemaal binnen zitten? Ja! Onze woordvoerders waren er ook bij. Ze zaten in een grote zaal met een tafel. Ik zag de heren van het OM en ook Verkaik en Contant. We snapten er eerst niets van, maar de bedoeling werd al spoedig duidelijk. Jan Verkaik zei: “Je hebt de jongens beschadigd! Hiermee bedoelden ze Spencer, het vriendje van Marianne, en zijn vriend Wietse. Verkaik hield een verhaal pro-Spencer en liet zich negatief uit over Marianne. Ik heb de kaarten van medeleven die Spencer stuurde na de moord teruggestuurd. Er werd gezegd dat wij ons als ouders te veel met het onderzoek bemoeiden. Als we daarmee zouden doorgaan, zou ons hele gezin kapot gaan. De recherche wilde duidelijk niet dat we achter dingen kwamen die we niet mochten weten! Ze zeiden dat we geen telefoontjes meer mochten beantwoorden van tipgevers en anderen die ons wilden helpen. Een ultieme poging ons kallt te stellen werd over de hoofden van onze kinderen uitgespeeld! Onze kinderen waren de dag daarvoor ook al apart bewerkt. Over wat er toen is gebeurd en gezegd is tot op de dag van vandaag niets naar buiten gekomen. Ook onze eigen woordvoerders zijn apart bewerkt en hebben daar ook nooit iets over willen vertellen. Pieter van Kammen is nog wel enige tijd woordvoerder gebleven, maar hing zijn politiepet ongeveer een jaar na de intimidaties aan de wilgen. De andere woordvoerder Oene van der Meulen raakte in een serieuze depressie.

 • maasdonk:

  @verwarde man, hier is duidelijk wat maaike heeft geschreven het scenario is wat WEL geloofwaardig is ,alleen als de kopstukken weten wat ze te doen staat gaan ze dit gedrag vertonen ik herken het en zie het nu ook bij de arme anass uit wassenaar.
  Een pech voor hen is dat zijn ouders al gescheiden zijn en dus moeilijker te manipuleren.
  Bovenstaande toont aan dat de recherche in beginsel van goede wil is daar ga ik nog steeds van uit maar dat de ,,kopstukken,, alles bepalen in ons land .
  De rechtspraak ,financiele wereld, medische wereld enz enz.
  Wat een rotbaan als je van goede wil bent en zo te werk moet gaan.
  Vroeger of later wordt je er op afgerekend in het leven want als de top jou niet meer noodzakelijk acht voor hun louche zaakjes vlieg je er ook uit zo werkt dat.
  Over moeder marianne, ik vind haar nog steeds een heldin om zo standvastig te blijven tegen al dat machtsvertoon in en ik hoop van harte dat zij kan leven met deze ,,dader,, maar ik vrees anders.

 • Dat is een algemeen probleem met getuigenverklaringen. Kwalijk wordt het wanneer verklaringen selectief buiten het dossier worden gehouden. Heb je je in de zaak verdiept? Er zijn getuigenverklaringen zoals bijvoorbeeld van Verry en Tineke die direct na de moord bij de politie gedaan zijn maar niet in de verhaallijn van OM passen. Iedere transparantie ontbreekt nu. Is het niet absurd dat er in de zaak Steringa geen enkel toetsing plaatsvind door dat, buiten enkele deskundigen, geen enkele getuige gehoord is?

 • wim dankbaar:

  Tjerk Moten: De fout die Wim Dankbaar volgens mij keer op keer maakt is hij verklaringen van deze of gene als absoluut feit hanteert, zoals wanneer bepaalde personen ergens gezien zouden zijn, terwijl mensen zich gewoon kunnen vergissen. Zeker als ze zich gebeurtenissen van vele jaren geleden menen te herinneren.

  +++++++++++++++++++

  Het is juist dat mensen zich kunnen vergissen. Echter als mensen die elkaar niet kennen, elkaars verklaringen ondersteunen en bevestigen dan wordt de kans op vergissingen nihil.

  De waarheid van Jasper’s bekentenis hangt in feite op de vraag of het verhaal van Spencer de waarheid is (gestolen fiets en afscheid bij de sportvelden). Wanneer dit verhaal een leugen is, volgt hier onomstotelijk uit dat Jasper’s verhaal een leugen is (al dan niet bewust).

  De vraag zou dus eigenlijk moeten zijn: Geloof je het verhaal van Spencer en zo ja, op basis waarvan?

 • Heel vreemd dat Jasper gewoon bekend. Misschien is hij echt wel volgestopt met medicijnen. Maar op een gegeven moment zal het toedienen van medicijnen stoppen en dan begint Jasper opeens de waarheid te spreken.

  Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat personen in de hoogste regionen belang hebben bij deze zaak. Als ze bereid en in staat zijn Jasper een valse getuigenis af te laten leggen dan zullen ze ook bereid en in staat zijn Jasper voorgoed het zwijgen op te leggen.

  We mogen ons echt zorgen maken over het leven van Jasper, ik doe dat in ieder geval wel.

 • Albert:

  Wat ik mij afvraag, hoe de rechters hier tegen aankijken.
  Is al deze informatie ook bij hen bekend of gebruiken ze uitsluitend de informatie die op de rechtszaak zelf bekend is gemaakt?
  Het lijkt me zeer belangrijk, dat alle verzamelde informatie met feiten door o.a.Wim en André aan heb bekend gemaakt wordt, zodat ze later nooit kunnen zeggen dat ze niet bekend waren met alle leugens die over deze zaak zijn verspreid. Als Jasper dan toch wordt veroordeeld voor moord, weten we zeker dat deze rechters net zo corrupt zijn als het OM en advocaat Jan Vlug.

 • maasdonk:

  @nico de geit mijn idee ook ,een alarmerende uitspraak van jasper: ik leef niet zo lang!!! waarom zegt hij, dat een doordenker wordt hij gehersenspoeld in de PI.
  Niks verbaast mij meer in deze bananenrepubliek!!

 • maasdonk:

  @wim fijn dat je weer schrijft, dit is eem monster/schijnproces met maar een doel het nagelen van jasper s en de deksel dicht timmeren!!

 • Ida:

  Vanavond om 8 uur op argusoog nieuwe onthullingen las ik bij micha

 • wim dankbaar:

  Hans: J. wilde misschien niet meteen zo dicht achter Marianne fietsen omdat hij dacht datop enig moment Spencer en Wietse hem wel zouden zien? En als Marianne zou gaan schreeuwen, zouden die twee dat kunnen horen.

  ++++++++++++++++++++++

  Na het tunneltje is dat niet meer relevant. Vanaf het tunneltje tot de Keningswei ter hoogte van de vindplaats van Marianne, is het nog een halve kilometer.

 • Lidy:

  Elk kalf wordt geregistreerd en krijgt meteen die gele oormerken. Er moet dus door hem een kalf zijn geregistreerd op die dag, 1 mei 1999. Dat zal wellicht na te gaan zijn bij de instantie waar Jasper moest registreren. Heeft iemand daar een ingang?

 • Margreet:

  @Maasdonk, precies. Je deelt mijn gedachten en mijn bange vermoedens dat Jasper niet lang meer zal leven door zogenaamd zelfmoord.. Waarom roept Jasper anders enkele keren: ik leef niet meer lang en ik word niet oud?

  @Wim, fijn dat je er weer bent. Kom je weer met een weblog of hou je het hier voorlopig bij?

  Groet, Margreet

 • Jacobavbeieren:

  @Nico
  Helemaal mee eens Nico. Ik maak me grote zorgen over jasper nu de rechtszaak en bekentenis zijn geweest. De Steringa’s zullen wel weten dat Jasper een valse bekentenis heeft gedaan: het mesverhaal, het kalververhaal en zoveel meer dingen kloppen gewoon niet en dat moeten ze weten onderhand. Voor het criminele netwerk is Jasper de komende jaren een groot risico.

 • Wim, de verklaring van Jasper voor de rechter gaat van het ene geheugengat naar het andere geheugengat en zal met een eenvoudige reconstructie met Jasper, en niet alleen met stand-ins!, als een kaartenhuis in elkaar donderen.

  Zo is te zien op een animatiefoto dat Marianne met haar linkerarm op haar rug gevonden werd. Bij een reconstructie zal blijken dat dit niet kan kloppen met de verklaring van Jasper. Of heeft Bauke Vaatstra haar arm op haar rug gedraaid toen hij haar vond?

  Het zelfde geldt voor het enorme gat in de route van de boerderij naar de Jeltingalaan en voor de verklaring van Jasper dat hij twee fietsen aan één hand had en met zijn andere hand Marianne in bedwang hield.

  Dat er voor de rechter geen getuigen zijn gehoord, noch a charge noch a decharge en dat er geen reconstructie met de verdachte heeft plaatsgevonden toont al voldoende aan dat hier sprake is van een een showproces. Voor 30 april moet alles in kannen en kruiken zijn en kunnen we met een schone lei verder.

  Hou jij de mogelijkheid open dat Jasper op een of andere manier betrokken was bij de verkrachting/moord van Marianne?

 • Je kunt je afvragen wat er met Jasper gebeurde in de drie weken voor zijn bekentenis. Hoe hard werden de duimschroeven aangedraaid, werden er medicijnen ingezet? Het leidde in ieder geval tot een bekentenis, niet alleen op het politiebureau maar ook in de rechtszaal.

  Als Jasper onschuldig is en inderdaad onder verschrikkelijke dwang tot zijn verklaring kwam mag dat verhaal natuurlijk nooit naar buiten komen. Ik heb de indruk dat er heel wat mensen worden bedreigd in de Vaatstra-zaak.

 • Janneke:

  Wat ik toch enigsinds vreemd vind is dat Jasper al meteen vanaf het begin bekent aan Jan Vlug met de woorden ‘Ik heb het gedaan’. Dit misschien naar aanleiding van zijn afgenomen wangslijm wat 100% matchte met de spermasporen, bloedsporen, haren op Marianne’s lichaam en het haartje in de playboyaansteker.
  Waarom heeft Jasper dan in het begin niet tegen Vlug en de recherche gezegd dat hij de aansteker niet kende en ook helemaal niet van hem was. Jasper heeft dat ‘wel’ in zijn verklaring tegen het OM gezegd. Hoe kan dat? Hier klopt dus al iets niet.

  Dan citeer ik een stukje uit het artikel van Skepsis ‘Valse bekentenissen’.

  Verhoren moeten echter de waarheidsvinding dienen en niet gefocust zijn op ‘Ja ik heb het gedaan’.
  Daarmee voorkomt men gerechtelijke dwalingen ten gevolge van valse bekentenissen en ongepaste verhoortechnieken.

  Dat Jasper een hoop details niet meer weet(wat ik bij zo’n gruwelijk daad me niet voor kan stellen) lijkt het erop of er een bepaalde verhoortechiek is gebruikt of is hij zo onder druk gezet om alles te
  bekennen. Er zijn een hoop dingen die niet kloppen, zoals de tijdlijn, fietstunnelje, fietsverhaal van Spencer en Jasper, aansteker en wellicht andere details.

 • Lidy:

  De man is bang en daaruit blijkt de ernst. Het is een zaak op levn en dood en het wordt knoeihard gespeeld. Ik schat dat wanneer de buit binnen is, en dat is een veroordeling, Jasper inderdaad mag vrezen voor zijn leven, want wat ze willen voorkomen zal een heropening van de zaak zijn.
  De rol van de rechters in deze zaak is van cruciaal belang.
  Op het blog van steven zijn alle MSM berichtgevingen over de zaak gevolgd en becommetariseerd. Interessant om dit nog eens na te lezen.
  http://nl.search.wordpress.com/?q=Jasper+s.&site=stevenbrownsblog.wordpress.com

 • Herman van Dijk:

  Komt nog bij dat Marianne óver de kruising schijnt te hebben gefietst en J.S. onderlangs door het tunneltje wat een langere route is, aldus private rechercheur G.d.B. Echter ikzelf houd me vast aan het Filstje en Geke.
  Verwarde Man schrijft er zelfs ooggetuigen zijn van het moment v/d ontvoering: Dill, Feike en Ali. Dàt wist ik nog niet! Jou bekend?
  Oh wat komen we telkens gegevens tekort.

 • Dit is een weer zeer goed punt!

  Jasper ontkent:
  – de anale verkrachting
  – de bondage
  – betrokkenheid bij de aansteker

  Je zou inderdaad zeggen dat de verdediging zich hier met name op zou moeten richten.
  Echter in het verweer en in zijn interventie negeert Jan Vlug al deze items!

 • Janneke:

  Het zal mij niet verbazen dat Jasper in die bewuste Koninginneavond of nacht naar de caravan is gereden en dat hij sex heeft gehad met een of ander hoertje. Sperma van Jasper uit condoom gehaald en dat op het lichaam van Marianne aangebracht. Hebben de kip. De rest hoef ik hier niet te beschrijven dat vullen jullie zelf maar in.

 • Tjerk Moten:

  ‘Het is juist dat mensen zich kunnen vergissen. Echter als mensen die elkaar niet kennen, elkaars verklaringen ondersteunen en bevestigen dan wordt de kans op vergissingen nihil.’

  Zoals? In het aangehaalde voorbeeld zijn er nauwelijks getuigen, daar zou ik niet te veel waarde aan hechten. Ook met de verklaringen van Jasper S. moet je uitkijken: ook die kan zich vergissen, of misschien wilde hij bepaalde details niet vertellen uit schaamte of weet ik wat. Dat lijkt mij eerder het geval dan dat hij die volledig zou hebben verdrongen.

 • Hans:

  Tjerk Moten:
  4 april 2013 op 08:55

  De fout die Wim Dankbaar volgens mij keer op keer maakt is hij verklaringen van deze of gene als absoluut feit hanteert, zoals wanneer bepaalde personen ergens gezien zouden zijn, terwijl mensen zich gewoon kunnen vergissen. Zeker als ze zich gebeurtenissen van vele jaren geleden menen te herinneren.

  Datzelfde geldt dan natuurlijk ook voor Spencer (en Wietze), die heeft zijn verhaal direct na het gebeurde al een keer gewijzigd.
  En hoe zit het dan met Jasper? Dan kunnen we zijn verklaringen ook niet voor waar aannemen……

 • Annemail:

  Ben het helemaal met je eens dat bekentenissen niet altijd zuiver zijn.
  Sterker nog: het verhaaltje van a naar b en dan naar c ziet er bij a anders uit dan bij c. Dan heb je nog de categorie aandachtszoekers en mensen liegen nu eenmaal om welke reden dan ook.
  Echter als je nogal wat verklaringen krijgt die wijzen in een bepaalde richting dan hoef je geen “raketgeleerde” te zijn om te snappen dat het stinkt. En er zijn genoeg verklaringen die jij dus niet hebt gelezen maar je hebt wel je mening klaar over het handelen van Wim. Apart!
  Wim steekt zijn nek uit en reken maar erop dat hij redelijk in de buurt komt in die zin dat er aantoonbaar het een en ander niet klopt. Het feit dat hij en ook Bou hun nek hier uitsteken verdienen respect. Ik steek hier veel van op en heb toch mijn eigen mening en ik hoef het niet met alles eens te zijn, zo werkt dat. Het is hier een blog, zoek maar eens op wat dat betekent.
  Voor de Deventer moordzaak is inmiddels door niet de eerste de beste advocaat verzoek tot herziening ingediend. Ook hier zijn vast fouten gemaakt door Wim maar jongen wat heeft hij gelijk uiteindelijk.

 • julia:

  Ik denk dat het aannemelijk is dat Jasper zijn eigen gezin ‘ beschermt’ en dus eieren voor zijn geld kiest..
  Iaw…ik denk dat de levens van zijn kinderen als chantagemiddel worden ingezet…

 • wimakita:

  Ik val van de ene verbazing in de andere
  Hoe kan Peter r Devries om 5 uur s’morgens naar buiten komen met t bericht dat er een Dna mach is.Dit is in strijd met de rechtgang
  Dat zijn ze zeker vergeten bij t OM
  De rechtbank heeft volgens mij niet genoeg gedaan aan waarheidsbevinding
  Ze moeten nl. alles doen om die te vinden, dat is hier duidelijk niet gebeurt, anders zou deze media bv niet zo genegeerd worden.(denk ik)
  Wat is er belangrijker kwantitijd of kwalitijd van rechtspraak?
  Ook lijkt t mij dat hier sprake is van: t opdringen van verklaringen en ook t opdringen van de beketenis.
  Weer zo’n bizare gerechtelijke procedure
  Ik ben benieuwd naar de motivatie van t vonnis
  DNA is niet 100% bewijs
  Van zijn verklaring klopt ook maar de helft
  Dus ben ik zeer benieuwd naar de motivatie van t vonnis
  Ik hoop nog steeds op een eerlijke rechtspraak omdat ik ook in t verleden kijk en er is genoeg te vinden op internet, denk ik dat dit een illusie is. Maar t woord is nu aan de rechter
  Ik denk dat er voldoende Bewijs is dat t niet de waarheid is die nu naar boven komt zodat ze op dit moment niet tot schuldig kunnen over gaan
  Wat ik al vaker gehoordt heb op social Media : samen kunnen we makelijk een leugen vinden maar de waarheid is erg moeilijk.
  Blijf strijden Wim D, en wij allemaal natuurlijk
  Het wordt steedt moeilijker om ons te negeren

Recente reacties