Archief
Artikelen

Door Wim van de Pol op Crimesite

vrijdag 25 januari 2013 14:05

Ten tijde van het onderzoek naar Hüseyin Baybasin zijn in de jaren negentig ‘misdrijven’ gepleegd door de Nederlandse politie en leden van het Openbaar Ministerie. Dat heeft een Turks-Nederlandse ex-politieman gezegd in een onderzoek door de Procureur-Generaal van de Hoge Raad, zo is aan Crimesite bevestigd. Een aantal officieren van justitie hebben volgens deze T.C. meineed gepleegd. Ook de huidige korpschef van Amsterdam, Pieter-Jaap Aalbersberg, moet van de strafbare gang van zaken op de hoogte zijn geweest, aldus C. tegenover de PG van de Hoge Raad.

De getuigenis van T.C. – die jarenlang heeft gezwegen over de zaak Baybasin – kan van doorslaggevende betekenis zijn in de zaak Baybasin omdat deze aantoont dat het onderzoek mogelijk onrechtmatig is geweest. Daardoor zou de Hoge Raad kunnen besluiten de zaak terug te verwijzen naar een gerechtshof en en de hechtenis van Baybasin schorsen of opheffen.

C. speelde als tolk en informele liaison met de Turken een centrale rol in de samenwerking tussen hoge Turkse functionarissen en de top van de Nederlandse politie en het Openbaar Ministerie. Hij is recentelijk gehoord door de rechter-commissaris in Den Haag, die voor de Hoge Raad onderzoek doet naar de Baybasin-zaak. Politieman en tolk T.C. werkte van 1988 tot 2005 in onderzoeken naar grote Turkse criminele organisaties. Hij functioneerde op het niveau van teamleider.

De Koerdische leider Hüseyin Baybasin is in 2002 door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot levenlang voor het opdracht geven voor twee moorden. Baybasin heeft vanaf zijn aanhouding in maart 1997 gesteld dat de zaak in elkaar gestoken is door de Nederlandse politie op verzoek van de Turken. Vorig jaar begon de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad een onderzoek, naar aanleiding van een herzieningsverzoek van Baybasin.

Eén van de nieuwe feiten die de advocaat van Baybasin had aangedragen waren sterke aanwijzingen dat – anders dan officieren van justitie en politiemensen onder ede hebben verklaard – de Turkse en Nederlandse politie al vanaf eind jaren tachtig onderzoek deed naar Baybasin. Officieren van justitie Johan Klunder en Hugo Hillenaar (inmiddels hoofdofficier in Breda) verklaarden voor rechtbank en hof onder ede dat het onderzoek naar Baybasin pas in januari 1997 begon. In verhoor dat een dag lang duurde beschreef C. hoe Nederlandse en Turkse politie al sinds 1989 samen onderzoek deden naar Baybasin.

C. kreeg direct informatie van de hoogste Turkse autoriteiten. Hij heeft tegen de rechter-commissaris en de PG van de Hoge Raad nu uitgebreid en gedetailleerd verklaard over hoe de Turkse regering vanaf het einde van de jaren tachtig druk zette op Nederland om Baybasin – die veel in Nederland verbleef – aan te pakken omdat hij werd verdacht van banden met de Koerdische verzetsbeweging PKK.

Tijdens de zitting wees Procureur-Generaal Diederik Aben erop dat de betrouwbaarheid van C. wellicht niet zo groot moet worden geacht als die van officieren van justitie. C. ontstak daarop in woede.

Aan de telefoon vanuit de gevangenis reageerde Baybasin dinsdag tegenover Crimesite eveneens furieus: ‘Ze hebben deze tolk wel betrouwbaar genoeg geacht om met de hoogste autoriteiten in Turkije namens Nederland te onderhandelen en ook om hem het onderzoek naar mij te laten doen. En nu zou hij plotseling niet meer betrouwbaar zijn?’

Eén van de moorddossiers die Baybasin later in Nederland ten laste werd gelegd namen C. en andere rechercheurs illegaal mee uit Istanbul, later werd de informatie officiëel witgewassen.

Volgens C. was er destijds een dodenlijst van 11 invloedrijke Koerden. Op twee na zijn ze allemaal vermoord. Baybasin overleefde, ook al omdat hij naar Nederland vluchtte. Personen binnen de Turkse regering waren in die tijd zelf rechtstreeks betrokken bij heroïnehandel. C. zei dat Baybasin aan de belangrijkste internationale inlichtingendiensten informatie gaf over Turkije.

C. suggereerde aan de Haagse rechter-commissaris Y. Wijnnobel, dat de zaak van Baybasin in elkaar gezet is door Nederlandse ambtenaren en dat daarbij ‘misdrijven’ zijn gepleegd. Hij weigerde daarop dieper in te gaan. Hij zei te vrezen dat hij dan als ongeloofwaardig en leugenaar zal worden weggezet. Zijn advocaat Jurjen Pen wil geen inhoudelijk commentaar geven. Hij eiste voor zijn cliënt een apart onderzoek naar de gang van zaken rond Baybasin om de onderste steen boven te brengen.

Kort na de arrestatie van Baybasin stuurde teamleider Pieter-Jaap Aalbersberg (foto), nu de hoogste politieman in Amsterdam, medio 1997 C. de laan uit. C. ging vervolgens werken voor het Amsterdamse korps, maar ook daar werd het werken hem onmogelijk gemaakt. In 2005 voerde de AIVD de hoogste veiligheidsscreening (A) op hem uit. Hij kreeg geen verklaring van geen bezwaar, ondanks dat officieren van justitie Koos Plooij en Fred Teeven (nu staatssecretaris) hem openlijk steunden, samen met 38 anderen uit het opsporingsapparaat.

Volgens de AIVD was er sprake van een sfeer rond C. die niet zuiver was. Hij zou informatie hebben gelekt naar Turkse autoriteiten zonder dat hij daarvoor toestemming had gehad van zijn chefs bij de politie. Maar een hoge politieman uit Amsterdam zei hierover indertijd: ‘Het gaat niet aan voor iemand als Aalbersberg om kritiek te leveren op iemand die onder zijn leiding uit de pas is gaan lopen.’ Hier veel meer over het gestechel rond de tolk)

C. en zijn advocaat hebben ter zitting gesteld dat de mensen als Aalbersberg en Klunder, personen die hem in de zaak Baybasin hebben aangestuurd, over hem valse informatie aan de AIVD hebben verschaft.

Waarschijnlijk zal C. nogmaals moeten getuigen. Hij zei ook bereid te zijn zich te laten gijzelen. ‘Ik ben niet bang voor Baybasin. Ik ben bang voor de Nederlandse staat’, zei hij bij de rechter-commissaris. Deze week hoort de rechter-commissaris (ex-)rechercheurs van het voormalige kernteam Noord-en Oost Nederland die aan het onderzoek naar Baybasin deelnamen.

Alle berichten over Baybasin.

——————————————————–
Tot zover Wim van de Pol, van wie ik dit bericht mocht overnemen. Komende week zal er wel meer nieuws volgen, in elk geval zit er beweging in de zaak Baybasin. Verontrustend is wel dat de Turkse journalist Burhan Kazmali, die in 1997 de zaak Baybasin boven water haalde en publiceerde in zijn Turkse krant, nu ernstig wordt bedreigd! De Nederlandse Vereniging van Journalisten heeft daar officieel tegen geprotesteerd.

NVJ in actie: Turkse journalist Kazmali bedreigd

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) heeft, na overleg met de ‘Stichting Bakker Schut Foundation for Universal Rights Research’ (Bakker Schut stichting), een brief gestuurd aan de ambassadeur van Turkije in Den Haag waarin ernstige verontrusting wordt uitgesproken over de bedreigingen, intimidatie en mishandeling van de Turkse journalist Burhan Kazmali.

En intussen zit Baybasin nog altijd in de gevangenis. Stuur hem een kaartje als protest tegen deze gang van zaken:

Arrest Demmink, free Baybasin now!

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

130 Reacties op “‘Ik ben bang voor de Nederlandse staat’”

 • mr. drs. Bou:

  Letter from Nederlandse Vereniging van Journalisten to the Turkish Ambassador to the Netherlands

  Dear Mr. Ambassador,

  We are writing to express our serious concerns regarding reports of threats, intimidation and ill treatment received by journalist Burham Kazmali who was the first to report on allegations against Joris Demmink, former Secretary General of the Dutch Ministry of Justice in the Netherlands, of sex tourism during his visits to Turkey in the late 1990’s. The two young men, Mustafa and Osman, have requested the Court in The Hague for prosecution of Joris Demmink. According to reports, the victims and their families have been offered money, been intimidated into dropping their allegations against Joris Demmink and have had their lives and families threatened.

  As a result of bringing this matter to light, Mr. Kazmali has been threatened and assaulted.

 • van Tours:

  Al in dit stuk zie ik al weer de problemen ontstaan: de persoon in kwestie is niet geloofwaardig genoeg. Dat is in veel zaken zo’n beetje altijd het standaard-excuus van Justitie geweest om niet tot behandeling te hoeven overgaan.

  Citaat: “Tijdens de zitting wees Procureur-Generaal Diederik Aben erop dat de betrouwbaarheid van C. wellicht niet zo groot moet worden geacht als die van officieren van justitie. C. ontstak daarop in woede.”

  Hoeveel invloed dat later zal hebben bij een behandeling is te bezien. Terecht is C. in woede ontstoken. Aben mag niet met dat excuus wegkomen. Aanwijzingen van strafbaar handelen van officieren van Justitie zou tot onmiddelijke schorsing van die personen moeten leiden en niet tot het in twijfel trekken van de betrouwbaarheid van T.C.
  Als politie-man heeft hij tot aan dit verhoor gehouden aan zijn geheimhoudingsplicht. Dan ben je zeer zeker betrouwbaar.

 • mr. drs. Bou:

  Dat gedoe met die Turkse tolk in de zaak Baybasin speelt al veel langer. Zie dit artikel uit 2007:
  http://www.boublog.nl/12/07/2007/baybasin-haalt-demmink-uit-de-doofpot-23/

 • mrpettjo:

  Er circuleert een foto van een naakte Manuel Schadwald samen met een naakte Joris Demmink op een foto (een videostill van de verkrachting en mood op de Apollo?) heeft onderstaande website van Aangirfan vandaag boven water gebracht:

  The Belgian federal authorities and Belgacom have censored the website of Blogger Censored31 for breaches of manmade laws. No freedom of speech and press for Muslims here in Belgium!

  Skynet is on the 4th floor of the Atrium building

  The indignation is great and I immediately opened another blog. There is a complaint against the E-journalist. The prosecutor and the new Belgian Minister of Justice will have to sit on the blisters if I will erupt the scandal on the photograph with the naked Dutch SG of Justice with the naked Manual Schadwald. He has disappeared without a trace for years but documents and secret sources say that the boy was a victim of extreme sex on the yacht Apollo. Censored31 threatens to release the picture all over the Internet of the naked SG with the naked Manual Schadwald if the spokesperson of Shariah4belgium would be imprisoned and sended an email to the new Belgian minister of Justice.

  From: censored31**************
  To: annemie.turtelboom@just.fgov.be
  Subject: Censored31 threatens to spread picture of naked Dutch SG of Justice
  Date: Thu, 19 Jan 2012 16:02:24 +0100

  Moreover, the Belgian federal prosecutor himself will be in a difficult position when it appears that the Blog was removed because of the fact that it could show that the Belgian manmade justice was involved in 2 real cover-ups regarding an international child pornography and child prostitution network, the prosecutor may think they can just ban the Blog, but that has absolutely no use. Wasted energy! Censored31 has become a household name by the will of Allah the Almighty Ruler (Al-Hakâam). Of course I will do my best to fluff this matter to the bone out…to the fourth floor of the Atrium building of Belgacom if it is necessary. I will never surrender to child predators and their allies! Never! To the Jawa’s: I will never quit till I die as a martyr Allah’s willing! Is that clear? To the secret service: back off: I have a file on one of your members too (Van Landschoot): corruption etc….

  Written by Censored31. The Blogger is the author of the Dutch book ‘Al-Qaïda in opmars’ and is an Internet journalist.

  New website: http://censored31.blogspot.be/

  http://aangirfan.blogspot.nl/2013/01/a-boy-called-manuel.html

  Reken maar dat dit in Den Haag ingeslagen is als een bom..

 • mr. drs. Bou:

  Bij mij ook, mrpettjo!
  Is dit waar of is dit bluf?
  Daar wil ik eerst wel eens een nachtje over slapen.
  Morgen meer…

 • mrpettjo:

  Ik had Aangirfan een paar uurtjes terug n.a.v. een eerder artikel vandaag over de corruptie in Tsjechie en Praag het e.e.a. gemeld over de recente ontwikkelingen rond Demmink en voila er rolt dit artikel uit.
  Als dit waar is -en ik twijfel geen seconde aan Marcel’s woorden op Argusoog radio – dan is de Apollo video met Manuel Schadwald waarschijnlijk ook al in Brussel en Den Haag.

 • mrpettjo:

  Niet de video maar een videoshot van Demmink/Schadwald op de Apollo (als bewijs van de video). De video wordt achter de hand gehouden.
  Maar hoe deze Islamitische Belgische site aan het videoshot is gekomen? Ik neem aan dat Marcel geleerd heeft van het gebeurde in 1998 en later. Mogelijk werkt hij samen met deze website en speelt hij het over deze band zodat hij niet zelf meteen wordt opgepakt.

 • mr. drs. Bou:

  Dank je wel, mrpettjo! Laurent Louis, daar wil ik meer van weten!

  En février 2011, Laurent Louis crée le Mouvement libéral démocrate et en devient le président. Quelques mois plus tard, il change le nom de son parti en Mouvement pour la Liberté et la Démocratie.

  Le 9 novembre 2011, le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme (CECLR) porte plainte contre lui pour plusieurs prises de position susceptibles de constituer, dans leur ensemble, une incitation à la haine à l’égard de plusieurs communautés du pays13. Le député a réfuté ces accusations14.

  Le 11 janvier 2012, Laurent Louis défraie la chronique en accusant le Premier Ministre Elio Di Rupo de mener une vie privée dissolue et évoque la pédophilie sur son compte Twitter.

  Le 19 avril 2012, il tient une conférence de presse ayant pour objet la pédophilie au cours de laquelle il dénonce l’existence de réseaux et brandit deux photos issues du rapport d’autopsie de Julie Lejeune et Mélissa Russo, deux victimes dans l’affaire Dutroux. Selon lui, le rapport d’autopsie montre que les victimes ont subi des abus sexuels post-mortem ou peu de temps avant leur mort, alors que Dutroux était en prison et qu’officiellement elles sont mortes de faim pendant son absence16. Il a publié le texte du rapport d’autopsie sur son site internet, qui est depuis devenu inaccessible. La semaine précédente il avait déjà publié une lettre anonyme alléguant des faits présumés de pédophilie commis par des personnalités belges. Son attitude a provoqué de nombreuses réactions des groupes parlementaires, les députés ont quitté l’hémicycle à la quasi unanimité lorsqu’il est monté à la tribune pour une question parlementaire à la Ministre de la Justice17, ce qui constitue une première dans l’histoire de la Chambre des Représentants de Belgique18. Une instruction va être ouverte contre lui pour « calomnie, diffamation et recel ». Le 20 avril 2012, sur sa page Facebook, Laurent Louis indique que le dossier Dutroux lui aurait été confié par l’ex-député du parti Vivant Albert Mahieu, décédé en janvier 2011 20, qui lui aurait « demandé de poursuivre le travail qu’il avait débuté pour que la vérité éclate enfin ». Laurent Louis omet au passage de préciser que ce même Albert Mahieu s’est rendu coupable de calomnie en dénonçant une prétendue affaire de pédophilie visant le bourgmestre de la ville de Bruxelles et a été condamné pour ces fausses rumeurs en 2001

  Voor wie geen Frans verstaat:

  Belgian MP Laurent Louis demands Dutroux case be reopened
  Friday, January 25, 2013

  Please share this exceptional moment of truth. There were other interventions as powerful from that man regarding the necessity to re-open the DUTROUX CASE, since he has been confronted with official pictures of the pedophile’s little victims that dramatically contradicted the official version of the cause of their death. (not this video)

  I’ll translate his intervention on that subject within the next days because too many dark secrets are poisoning our democracies, and because it seems like in the heart of EUROPE, dark secrets have become a raw material.

  Voor wie Frans verstaat:

  Réquisitoire accablant du député Laurent LOUIS duurt 23 minuten.

  Interview radio de Laurent Louis (Dossier Dutroux) duurt 15 minuten.


  Interview radio de Laurent Louis (Dossier Dutroux) door JaneBurgermeister

 • mrpettjo:

  Eerdere aankondiging van naaktfoto’s van Claus en Joris Demmink met Manuel Schadwald:
  http://censored31.blogspot.nl/2012/06/waarschuwing-foto-van-blote-claus-joris.html

  Ik vraag mij af of Marcel Vervloesem via deze site aan de video is gekomen. Erg benieuwd hoe dit afloopt. Ik wil die Joris wel in zijn hemd zien staan hoe ernstig de terechtstelling van Manuel Schadwald natuurlijk ook is..

 • mr. drs. Bou:

  Die Franse tekst heb ik even door de Google Translator gehaald. Dit is het resultaat:

  In februari 2011, Louis Laurent creëerde de Liberale Democratische Beweging en werd de president. Een paar maanden later, veranderde hij de naam van zijn partij in Beweging voor Vrijheid en Democratie.

  Op 9 november 2011, diende het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR) een klacht tegen hem in wegens het aanzetten tot haat tegen verschillende gemeenschappen en landen. Het Kamerlid heeft deze beschuldigingen weerlegd.

  11 januari 2012, Laurent Louis in het nieuws te beschuldigen premier Elio Di Rupo om een ​​losbandig prive-leven te leiden en roept pedofilie op zijn Twitter-account.

  Op 19 april 2012, hield hij een persconferentie voor het doel van pedofilie, waarin hij het bestaan ​​van netwerken hekelt en met twee foto’s zwaaide uit het autopsierapport van Julie Lejeune en Melissa Russo, twee slachtoffers in het geval Dutroux. Volgens het autopsierapport blijkt dat slachtoffers van seksueel misbruik of post-mortem kort voor hun dood te lijden, terwijl Dutroux in de gevangenis zat en ze officieel stierven van de honger tijdens zijn afwezigheid. Hij publiceerde de tekst van het autopsierapport op zijn website, die sindsdien niet meer toegankelijk is. De vorige week had hij al een anonieme brief gepubliceerd, te weten aangevoerde feiten pedofilie gepleegd door Belgische personaliteiten. Zijn houding heeft geleid tot vele reacties parlementaire fracties, Kamerleden het Huis verliet bijna unaniem bij montage het rostrum tot aan een parlementaire vraag aan de minister van Justice, dat is een primeur in de geschiedenis Huis van Afgevaardigden Belgium. Een onderzoek zal worden ingesteld tegen hem voor “laster, smaad en verbergen.” Op 20 april 2012, op zijn Facebook-pagina, Laurent Louis geeft aan dat de Dutroux dossier aan hen toevertrouwde door de voormalige partij MP Levend Albert Mahieu, gestorven in januari 2011, die zou “hebben gevraagd om het werk voort te zetten dat hij begon voor de waarheid eindelijk ontploft.” Louis Laurent niet om aan te geven van de manier waarop zelfs Albert Mahieu maakt zich schuldig aan laster kaak stellen een vermeende pedofilie zaak aan de burgemeester van de stad Brussel en werd veroordeeld voor deze valse geruchten in 2001.

 • mr. drs. Bou:

  Beste Pettjo,

  Dat Laurent Louis nu openlijk spreekt over de pedo-sadisten, daar ben ik blij om, want die beerput stinkt! Maar wat doet dat bericht op een Islamitische website, die daarbij oproept om Malika El Aroud vrij te laten? Van mij mag ze vrij, want ze heeft niets gedaan, behalve stukjes schrijven.

  Maar dat die foto’s van Claus en Demmink met Manuel Schadwald nu worden gebruikt als dreigmiddel voor de vrijlating van een Islamitische activiste, dat vind ik vervelend. Als die foto’s werkelijk bestaan, dan behoren ze niet te dienen als chantagemiddel, maar als bewijs in het proces tegen Joris Demmink!

  Kortom: warrige boel!

 • Andre Vergeer:

  De ontwikkelingen volgen elkaar nu snel op. Ook Katholiek Dagblad besteedt er aandacht aan:

  http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/3234-nvj-komt-op-voor-turkse-onderzoeksjournalist-in-affaire-demmink.html

  Opmerkelijk citaat:

  Interessant is intussen dat de grootste Nederlandse vakvereniging van journalisten opkomt voor een buitenlandse onderzoeksjournalist in de affaire Demmink, terwijl diezelfde affaire door de leden van die vereniging massaal wordt genegeerd. Dit hoewel de affaire al geruime tijd zelfs op het niveau van het Amerikaanse Congres kritisch wordt besproken.

 • mr. drs. Bou:

  Albert Mahieu was degene die kardinaal Danneels confronteerde met het bestaan van de snuff film van Julie en Melissa!

  In het Frans:
  http://www.stelling.nl/divers/AlbertMahieu.pdf

  Vertaald in het Nederlands:
  http://www.klokkenluideronline.is/wp-content/uploads/2012/01/Mahieu-NL.pdf

 • lidy:

  Er zijn wel ontwikkelingen, maar die leiden tot op heden helaas niet tot een doorbraak.

  Voor mij is nog steeds niet duidelijk aan wie Baybasin de opdracht zou hebben gegeven tot moord, de namen van de beoogde slachtoffers en of ze daadwerkelijk zijn omgebracht. Niets daarvan vind je terug in het arrest.

  Wat je daarin leest is dat rechter Davids het klaarblijkelijk nodig vond om zich in het voorwoord op een wel zeer bijzondere wijze te verantwoorden, namelijk door daarin op te nemen dat hij zijn oordeel uitsluitend heeft gebaseerd op de bewijsvoering die hij namens het Hof relevant achtte, namelijk de telefoontaps aangeleverd door het NFI.

  Het onderzoek van Aben richt zich nu op alles en nog wat, als het maar niet de telefoontaps, noch de daders, noch de slachtoffers zijn, want die zijn er niet. Het is ongehoord en dat is het letterlijk.

  Ik weet niet wat er moet gebeuren om dit gedoe te stoppen, maar ik vind het een belediging voor het intellect van de burger en uiteraard een schending van het recht om je te verdedigen. We zien het nu gebeuren met Baybasin.

  Zijn advocaat zal de essentie m.i. goed voor ogen moeten houden, dat waar deze zaak om draait, namelijk de zogenaamde opdracht die Baybasin gegeven zou hebben tot het doden van twee beoogde slachtoffers, wie zijn dat,door wie,waar en hoe?

  Dat die informatie vanzelfsprekend niet kan worden gegeven door het OM mag niet de reden zijn om de vragen dan maar te laten voor wat ze zijn, in tegendeel. Blijven vragen. Laat heel duidelijk worden dat die antwoorden nooit komen, omdat het niet is gebeurd. Begrijp je wat ik bedoel Bou? Nu blijft het hangen op de betrouwbaarheid van een tolk en of er wel of geen complot aan ten grondslag ligt. Dat is volgens mij een heel moeilijke weg. Ik kan maar één ding zeggen: blijf bij de essentie, maak het ze niet te gemakkelijk.

 • mr. drs. Bou:

  Hier nog even de website van Laurent Louis.

  Men zegt dat het een rechtse rakker is die is gaan stappen met de waarheid…

  Mijn oordeel volgt veel en veel later!

 • mr. drs. Bou:

  Lidy, ik begrijp wat je bedoelt.
  Ik herinner me nog de eerste keer dat Baybasin me belde, waarbij ik uitriep:

  Mister Baybasin, No one died in Kentucky!

  Het hele proces tegen Baybasin is FAKE.

  Het hele proces tegen Jasper Steringa is straks net zo FAKE!

  De vraag is inderdaad hoe we hier een einde aan maken. Mijn oplossing is: verspreid de juiste informatie. In de hoop dat het helpt…

 • mr. drs. Bou:

  LUST NAAR KINDEREN KENT GEEN GRENZEN. JORIS DEMMINK BIJ MOORD 12-JARIGE JONGEN AANWEZIG.

  In een appartement in Zandvoort werden duizenden kinderporno foto’s gevonden. Er zitten foto’s tussen die martelingen en verkrachtingen laten zien van kinderen die nog maar 2 jaar oud zijn. Het gaat hier om een internationaal pedofielnetwerk waarbij Portugal, Engeland, België, Nederland en Duitsland betrokken zijn.

  Waren top politici betrokken bij de moord van een 12-jarige jongen ? Er zijn foto’s van de top politici, naakt, met de jongen. De 12-jarige Manuel Schadwald verdween op weg naar een Berlijns vrijetijds centrum. Manuel’s moeder denkt dat de jongen die in een kinderpornofilm te zien is, haar zoon is.

  Censored31 dreigt de foto’s van naakte topmensen te verspreiden

  Link dus vooral even door!

 • mr. drs. Bou:

  Belangrijke link, Yvonne. Dank je wel! Het blijkt het weblog van Jan Boeykens. Benieuwd hoe dat wordt vervolgd…

 • mrpettjo:

  Lees ook DEEl III hfdst. 13 Amsterdamgate in het Ebook Al Qaeda in opmars. Dutroux was kind aan huis – ook in creches – in Amsterdam, Marleen de Cokere, 2e vrouw van Nihoul werkte een tijd in Amsterdam, het adres van Joris Demmink stond te boek als kinderopvangadre en lastige vluchtelingenklantjes konden bij hem afgeleverd worden, politie hoofd commissaris Nordholt – ook genoemd in het Dutroux onderzoek – deed niks etc. etc.
  http://censored31.blogspot.nl/2012/01/jd-zwaar-in-opspraak-gebracht-in-ebook.html

 • Lidy:

  Al een jaar geleden las ik over dezelfde dreiging met die beelden. Wat kopen we daarvoor? Helemaal niets. Nu wordt weer dezelfde riedel afgestoken, chantagemiddel voor een obscure club die macht wil? Als er een dergelijke video bestaat moeten ze die als de gesmeerde bliksem tonen en verspreiden, zodat heel veel burgers er kennis van kunnen nemen.

 • mr. drs. Bou:

  Vind ik ook, Lidy!
  Inleveren bij bij voorbeeld de advocaat van Baybasin… of iemand anders die er iets meer mee doet dan roepen: “Doe wat ik zeg, want ik heb de foto’s.”

 • mr. drs. Bou:

  AL-QAÏDA IN OPMARS

  DEEL III DE ACHILLESPEES VAN DE DEMOCRATIE P. 54 – 93

  Inleiding

  Hoofdstuk 11 De doofpotaffaire Zandvoort

  Hoofdstuk 12 Het Dutroux- proces

  Hoofdstuk 13 Amsterdamgate

  Hoofdstuk 14 De affaire Ait Oud

  Hoofdstuk 15 Het CIPAL-schandaal

  Helaas vandaag even geen tijd om dat allemaal te lezen!

 • yvonne:

  Hallo allemaal en weer wat informatie.

  http://persvrijheid.skynetblogs.be/archive/2012/04/index.html

  Het is ook wel erg veel allemaal!

  Groet Yvonne

  Persvrijheid aan banden gelegd – Burger betaalt doofpotaffaires

  Om de voor hen onwelgevallige passages uit boeken geschrapt te krijgen, stappen bewindslieden en topambtenaren naar de rechtbank. De juridische kosten worden verhaald op de belastingbetaler, ontdekte journalist Alexander Nijeboer op basis van gegevens die vrijkwamen na een WOB-procedure.

  Staatssecretaris Cees van der Knaap van Defensie en oud-minister Job de Ruiter (Justitie) spanden juridische procedures aan tegen Alexander Nijeboer vanwege zijn boek Een man tegen de Staat over de klokkenluiderszaak van oud-defensiemedewerker Fred Spijkers. Het ministerie van Defensie betaalde de rechtsgangen tegen zijn boek…

  Ook Micha Kat, hoofdredacteur van Klokkenluideronline die voor zijn kritische uitvallen met alle zonden van de wereld wordt overladen en zelfs in de gevangenis werd opgesloten, kreeg veelvuldig met overheidscensuur en met door de overheid betaalde gerechtelijke procedures te maken.
  In zijn boek Topadvocatuur voerde Micha Kat advocaat Smit op, die stelde dat rechters nogal eens ‘nerveus’ worden in zaken die gaan over grote schadeclaims. In de daaropvolgende juridische procedures tegen Smit en Kat, betaalde de Raad van de Rechtspraak € 77.856,97 om de gewraakte passages uit het boek van Kat te bestrijden.

 • mr. drs. Bou:

  Het e-boek van censored31 zingt nu flink rond, maar waar blijven die foto’s?

  JORIS DEMMINK ZWAAR IN OPSPRAAK IN EBOOK EN WEDEROM EEN ONTHULLEND VERHAAL

  Wij hopen dat censored31 met meer onthullingen en de foto’s komt. Hoe meer mensen op de hoogte zijn van de smerigheid van de top van onze samenleving, des te beter. Wilt u dit bericht en EBOOK van Censored31 zoveel mogelijk verspreiden ?

 • mrpettjo:

  Waar blijft de video die Marcel Vervloesem in het vooruizicht heeft gesteld? Of blijft het voorlopig bij foto’s om zaken veranderd te krijgen? Heeft het (plotselinge) aftreden van Bea deels met deze zaak te maken naast de naderende internering van Jorge in Argentinie?
  We moeten even afwachten vrees ik.

 • mr. drs. Bou:

  Bea wordt 75, dus het lijkt me normaal dat ze er mee stopt. Maar de schandalen stapelen zich wel op!

  Zowel die video van Vervloesem als de foto’s van Demmink en Claus met Manuel Schadwald laten op zich wachten. Wat een warboel is het toch in deze wereld…

 • mr. drs. Bou:

  Ach, mrpettjo, als alles en iedereen het heeft over die malle familie, dan heb ik ten minste even de tijd om die hoofdstukken te lezen in dat e-boek van Censored31.

  Het blijkt een keurige opsomming van alle pedo-seks ellende, van Dutroux en Zandvoort tot ’t Hofnarretje.

  De remedie zou de Sharia zijn, maar deze schrijver is vergeten om de boeken te lezen van Nawal el Saadawi. Gaat vaak over het onverdoofd afsnijden van clitoris en schaamlippen bij jonge meisjes, maar even vaak over geile rijke mannen die alles kunnen doen wat ze willen met die meisjes. En dat zou dan de oplossing zijn?

  De schrijver spreekt niet over de dans-jongetjes in Afghanistan en omstreken, ook een vorm van pedo-prostitutie. Niet over de overweldigende mannenmacht in moslimlanden. Niet over de verkrachting van vrouwen binnen het moslim-“huwelijk” dat door de man eenzijdig kan worden verbroken door drie maal te zeggen: “Ik verstoot je.” Maar zij kan niet weg, tenzij ze kan bewijzen dat hij haar mishandelt. Verkrachting binnen het huwelijk is echter zijn recht!

  In een ding heeft hij echter wel gelijk: die zogenaamde “kut-Marokkaantjes” zijn ook in Nederland vaak oververtegenwoordigd als slachtoffers van de pedo-sadisten. (Overigens vind ik het woord pedofiel niet van toepassing op de praktijken van deze perverse maffiose machthebbers.)

  Ach, we wachten maar af of die foto’s ooit boven water komen… 🙁

 • yvonne:

  Beste Boudina even een hele kleine verbetering, niet belangrijk eigenlijk gezien al deze bovenstaande ellende, gijl moet zijn geil….

  Lieve groet aan iedereen, Yvonne

 • sancho panza:

  Censored31 publiceert al geruime tijd op internet. Hij heeft al meerdere keren met foto’s gedreigd maar heeft nooit woord gehouden. In mijn visie is het een en al bluf. Hij heeft geen foto’s of ander beeldmateriaal. Een ander verhaal is de belofte van Vervloesem. Ook ik wacht in spanning af met welke schokkende informatie Marcel gaat komen. Alles samenvattend (Incl. de opstelling van Laurent Lois) heb ik nu wel eindelijk het gevoel dat deksels van doofpotten gaan verdwijnen en dat de Dutroux en Zandvoort affaires voor grote veranderingen zullen zorgen in bestuur en politiek. Uiteindelijk wint de waarheid altijd. Laten we de veroorzakers van alle ellende vol in het licht plaatsen als de tijd er voor is.

 • mr. drs. Bou:

  ’t is even verbeterd. Ik ben nogal slecht in spelling, vooral als ik wat driftig word…

 • mrpettjo:

  De schrijver zegt al sinds begin 2008 bezig te zijn de affaire Zandvoort uit de doofpot te halen. Ik sluit niet uit dat hij in Marcel Vervloesem een medestander is gaan zien en hem (video/foto) materiaal heeft doen toekomen:

  …net daarom moeten wij het slechte verbieden en het goede promoten. Wij moeten deze pedocriminelen in de schijnwerpers stellen. En inderdaad, we moeten veel geduld hebben. Ik probeer al 3.5 jaar de affaire Zandvoort uit de beerput te halen maar tevergeefs. Maar mijn enige troost is dat Justitie er niet in geslaagd is om het dood te zwijgen. Meer en meer burgers in dit land worden bewust van het gigantisch schandaal en de vele wandaden die de kleine slachtoffertjes hebben moeten ondergaan. Ik werd kotsziek toen ik enkele kinderen op afbeeldingen zag gefolterd werden met een heet strijkijzer. De dienst mensenhandel beweerde dat de foto’s al meer dan 5 jaar oud waren en de kous was af!!!!!!!!!!! Freedom and justice noemen ze dat dan. Democracy at its best?

  (..)U stelt mij voor een moeilijke opdracht maar ik ga toch een poging ondernemen om op uw vraag te antwoorden wat niet echt mijn sterke kant is. Wie stemt er voor staatsterrorisme (oorlogen)? Politici die zelf niet schuw zijn om kinderen en vrouwen te misbruiken. Deze politici zijn democratisch verkozen (macht aan het volk door het volk) ook al is dit een illusie want u leeft in een oligarchie (koningin Béatrix zwaait de skepter in Nederland en niet de regering Rutte). Als Moslim ben ik en mag ik daar niet mee akkoord gaan aangezien ik getuig dat Allah de enige Wetgever is (Al-Hakâam) en dus zijn wetten (Shariah) zijn heilig. Dus geloof ik niet in de wetten van de mensen aangezien de meesten perverse en onrechtvaardige machthebbers zijn. Bovendien gaat het allemaal over macht en geld. Daarom is er een belangenvermenging met de media en het gerecht. Het éne potje dekt het andere toe! Het antwoord tegen al deze repressie en gruwel is volgens AL-Qaïda simpel. Zij beweren dat alleen de militaire Jihad een oplossing kan bieden tegen de westerse aanvallen. Zij beroepen zich op verzen uit de Koran etc.. al deze onderwerpen hangen eigenlijk aan elkaar dr.
  Ik hoop dat u mijn gedachtengang kunt volgen.

  http://www.nujij.nl/politiek/topman-justitie-zwaar-in-opspraak-gebracht-in.13613463.lynkx

 • sancho panza:

  Volgens mij heeft hij de meeste info van de isgp site gehaald. Een andere interessante link om inzicht te krijgen in het misbruik zijn de X files. Bijgaand een link waar heel veel te vinden is met de nadruk op Belgie.
  http://www.whale.to/c/reality6.html#202

 • mrpettjo:

  Belgian MP Laurent Louis has told the Belgian parliament:

  “Our states grant themselves the right … to overthrow legitimate leaders.

  “There has been Iraq and Afghanistan….and Tunisia, Egypt, Libya, where … our country has been ‘first in line’ to participate in crimes against humanity, in each case overthrowing progressive and moderate regimes and to replace them with Islamist regimes…

  “This is exactly what is currently happening in Syria where Belgium is shamefully funding the arming of the Islamist rebels who are trying to overthrow Bashar Al Assad…

  “Under the appearance of good actions, we only intervene to defend financial interests in a complete neo-colonialist agenda.

  http://aangirfan.blogspot.nl/2013/01/parliament-is-told-truth-about-al-qaeda.html

 • mr. drs. Bou:

  Het blijkt een keurige opsomming van alle pedo-seks ellende, van Dutroux en Zandvoort tot ‘t Hofnarretje.

  De remedie zou de Sharia zijn, maar ik denk dat de Sharia nog erger is! 🙁

 • mrpettjo:

  Micha Kat is volgens niburu.co op KLOL een vrije man/vrijgesproken. Mooi.

 • mr. drs. Bou:

  mrpettjo,
  Doe ons even een link.
  Want zonder link is dit niets!

 • mr. drs. Bou:

  SITUATIE MICHA ERNSTIG

  Micha laat weten dat hij vandaag niet naar de raadkamerzitting in Den Haag heeft kunnen gaan omdat hij voor die tijd een ernstige angstaanval heeft gehad.

 • mrpettjo:

  Het is totaal onduidelijk wat derechterlijke uitspraak is. Gaat er geen persbericht uit? Is dit een nieuw soort geheime rechtspraak tegen klokkenluiders zoals ook in de zaak Van den Brink (misbruik dan wel onwettig bij hun ouders weghouden van uit huis geplaatste kinderen) ook keer op keer gebeurde?
  Ik begrijp heel goed dat Micha het te kwaad heeft gekregen omdat al zijn beroepsgenoten van de MSM pers hem laten zakken en een deel hem zelfs vals beschuldigen dan wel demoniseren (Telegraaf, NOS, NRC, Leeuwarder Courant, Dagblad van het Noorden).
  En zijn medestanders op KLOL hebben het schijnbaar te druk met hun eigen ‘vondsten’ en inzichten om Micha echt tot ondersteuning te kunnen dienen..

 • mrpettjo:

  Ook in het nieuwe mediakamp vallen steeds meer mensen Micha af omdat hij een agent-provocateur zou zijn. Ik geloof dat zelf niet.
  Erg triest dat ook deze mensen hem laten zakken. Gelukkig blijft Gepke geloof in hem houden:

  gepkedeleef20 januari 2013 04:54
  Zal ook hier geen vrinden maken: Micha Kat heeft ook heel veel goede dingen/acties naar buiten gebracht.
  Ik denk dat hij gezien zijn ervaringen met zogenaamde medestrijders alleen nog voor zichzelf en zijn geliefden kiest. Ik neem hem dat niet kwalijk! Want ook mijn vertrouwen in die zogenaamde medestrijders is 0-0. en heb ook geen hoop meer op verbetering op korte termijn. We zullen eerst grote klap moeten krijgen om iedereen echt wakker te schudden en dan mogelijk wel saamhorigheid. Maar we blijven mensen en dat is nu eenmaal het slechtste soort op aarde.

  http://therewillbenojustice.blogspot.nl/2013/01/verdeel-en-heers-micha-kat-had-tot-20.html

 • sancho panza:

  Ook ik ben al lang in de veronderstelling dat Micha Kat een agent provocateur is. Die man is voor mij totaal ongeloofwaardig geworden door zijn acties en geflirt met zijn grote voorbeeld Alex Jones. Francis Capelle heeft in zijn boek op een rustige en gedegen manier o.a. de persoon Kat imo volledig ontmaskerd. Een persoon als Micha heeft voor mij slechts waarde als persoon om mensen wakker te krijgen in de hoop dat ze nadien de waarheid elders en bij zichzelf kunnen vinden. Daarom denk ik dat Micha met zijn geschreeuw a la AJ wel een plaatsje verdiend in de nieuwe media. Wakkere mensen zullen hem snel genoeg doorgronden.

 • yvonne:

  In mijn beleving heeft Micha soms zijn emoties niet helemaal meer onder
  controle maar dat kan de een nu eenmaal wat beter dan de ander, doet voor mij niets af van zijn intenties. En daar gaat het voor mij om…

  Groet Yvonne

 • mrpettjo:

  Dit is toch wel HEEL andere koek dan wat Micha over deze kwesties heeft geschreven (vraag Wim maar..):
  http://www.zioncrimefactory.com/2012/03/17/alex-jones-confronted-on-gas-chambersholohoax-fraud/

 • mrpettjo:

  Ik denk dat hij echt doodsangst heeft dat bleek ook uit het videogesprek.
  Als Jan Boeykens of Marcel dit lezen gooi aub snel die Apollovideo met Demmink en Claus op het internet!

 • sancho panza:

  Er zullen meer punten zijn waarover AJ en MK verschillend verkondigen. Ze komen dan ook vanuit verschillende culturen. Daar gaat het echter niet om. Voor mij gaat het over de stijl van acteren en de zaken die ze juist NIET bespreken of te gemakkelijk afdoen. Wim Dankbaar zie ik gezien het verleden als iemand uit hetzelfde kamp als Micha Kat. Ze verschilden alleen van mening over de manier waarop om te gaan met de supergetuige en het holocaust-revisionisme. Hierop scheidde Wim Dankbaar zich min of meer af. Wel wil ik nog graag vermelden dat ik respect heb voor zowel Micha Kat als Wim Dankbaar. Wim Dankbaar verdient in mijn ogen een dikke pluim voor zijn aanpak van de Vaatstra zaak.

 • yvonne:

  Hoge Raad hoort bevestiging: complot tegen Baybasin, zou het dan toch….

  http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/3280-minister-opstelten-wil-meer-tijd-voor-kamervragen-over-demmink.html

  Groet Yvonne

 • mrpettjo:

  Rijkrecherche onderzoek naar officier van Justitie Nicole Vogelenzang die o.a. Micha Kat achter de tralies wil krijgen met valse beschuldigingen:

  Door het parket Rotterdam is in samenwerking met de Rijksrecherche een onderzoek gestart, dit om belangenverstrengelingen te voorkomen.

  Tegelijkertijd is er door Haagse rechters een nader onderzoek geëist naar de handelingen van Justitie aangaande een drugsonderzoek in Brabant betreffende een mega wietkwekerij. De advocaten van verdachten vermoeden dat Justitie liegt over hoe deze kwekerij in beeld kwam. Justitie had verklaard dat een politie observant mensen met dozen hadden zien zeulen en zodoende op het spoor van de kwekerij kwamen. De observant ontkende dit echter in de rechtbank in alle toonaarden.

  Het “toeval” is dat deze zelfde Officier van Justitie ook zaaksofficier is in de zaak tegen de journalist Micha Kat. Ook daar is sprake van een hetze die zijn weerga niet kent. Ook daar gebeuren dingen die normaal gesproken niet (horen) voor(te)komen. Zoals het zonder gegronde reden arresteren van Kat op een vrijdagmiddag voor de Rechtbank Den Haag, voor iets waar men normaal een brief voor verstuurd. Maar ook het onder zeer bedenkelijke omstandigheden wederom beleggen van een Raadkamerzitting met als enig doel: opsluiting van Kat. Doordat hij goed op de hoogte is van deze corruptie onder zijn berechters is hij afgelopen woensdag zelfs, onderweg naar weer een raadkamerzitting, met een paniekaanval bij een arts beland.

  Wie weet zullen nu door de fax aan advocaat Kaarls van deze klokkenluider meer mensen opstaan en getuigen en zullen deze ongewenste woekeringen in ons nationaal Justitie apparaat worden ontzenuwd, verwijderd en vervolgd. Dat er bij Justitie in Den Haag dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen, zoveel is duidelijk en lijkt een understatement.

  Bron:

  Gedrukte Telegraaf van vandaag

  http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=4076:-schandaal-justitie-den-haag&catid=9:binnenland&Itemid=22

 • mrpettjo:

  Meer over bovengenoemde zaak inzake mr. Nicole Vogelenzang c.s. op de digitale Telegraaf site:
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/21261880/__Mysterieuze_brief_uit_rechtbank__.html

 • mrpettjo:

  De kwalijke rol van mr. Nicole Vogelenzang in anere zaken (met links):
  http://www.klokkenluideronline.is/artikel/15475/micha-kat-spreekt-nicole-vogelenzang#comment-77722

 • mr. drs. Bou:

  Micha schrijft zelf op KLOL:

  NEDERLAND NAAR DE FILISTIJNEN
  Door: Micha Kat op 1 februari, 2013 in Algemeen, 5 Comments

  BREAKING * BREAKING * BREAKING: NICOLE VOGELENZANG, DE HAAGSE OFFICIER VAN JUSTITIE DIE ONDERMEER MICHA EN ERWIN LENSINK VERVOLGT, ONTMASKERD ALS CRIMINEEL EN CORRUPT * OOK IN DE ZAKEN TEGEN MICHA EN ERWIN PLEEGDE ZE DELICTEN

  NOG VOOR DE KRONING VAN PWA EN MAXIMA IS NEDERLAND COMPLEET VERNIETIGD DOOR INCOMPETENTE PEDOFIELEN EN FRAUDERENDE SATANISTEN * IVO OPSTELTEN KAN VRAGEN OVER DEMMINK NIET BEANTWOORDEN * MASSALE VOLKSWOEDE OVER PLUNDER-OPERATIE ‘RED SNS REAAL’ * BREDE ROEP AAN POLITIEK: OPROTTEN! WEGWEZEN!

  Micha spreekt in hoofdletters en superlatieven. Toch ben ik wel benieuwd hoe dit verder gaat. KLOL is dus dagelijks een bezoekje waard! 😉

 • mrpettjo:

  Korthals blijkt in december 2000 in Bangkok niet alleen te zijn geweest in het bedrijven van pedofiele activiteiten. Ook leden van het koninklijk huis en Joris Demmink himself waren ter plekke aanwezige..:

  (..) On 6 December 2000, just after lunchtime in Bangkok, I witnessed pedophile activities of a group of about 8-10 persons from the Netherlands (not including the entourage). When I saw who was involved, I decided to leave the scene quickly and never tell anyone about it. Back then, I believed this was best for my country and for my own safety. Over 10 years I kept silent and protected the royal family of the Netherlands, as I had recognized Queen Beatrix, prince Claus, crown prince Willem-Alexander, prince Maurits, and minister Korthals. I also saw Mr. Joris Demmink among the support staff facilitating the trip in Bangkok.

  Despite my 100% silence, government officials tried to silence me for good. Until the present day, I am hunted down by numerous organizations in Dutch society, even though I did nothing wrong and am by no means a criminal nor a terrorist, or whatsoever. Over a period of more than 10 years I escaped at least 9 attempts at my life. In addition to that, I have been threatened, wrongfully lost my job, was many times assaulted, even drugged, followed by the police and many more things: just to make sure I would ‘shut up’. Those ‘no-privacy-left’ measures that are supposedly meant to catch criminals, are used by the Ministry of Justice to stalk me and dispose of me. After many years of silence and many letters to political leaders in The Hague, all this was sufficient reason to do exactly the opposite. I now speak out. (..)

  http://www.klokkenluideronline.is/artikel/22074/nederland-naar-de-filistijnen#comment-88904

 • yvonne:

  Hoi Marcel, geen enkele moeite hoor, loop al 25 jaar met het gevoel dat er dingen niet kloppen en douche al 10 jaar niet meer, heel gezond….
  Maar even refererend aan uitzending van Argusoogradio van vanavond even dit

  http://www.lulu.com/shop/maud-oortwijn/dag-licht/paperback/product-20613902.html

  Groet Yvonne

 • mrpettjo:

  Maud Oortwijn was giisteren te gast in Klokkenluider on air( http://www.argusoog.org/klokkenluider-onair-01-februari-2013/). Zij vertelde daarin onder andere dat haar auto op een weg door Demmink die haar achtervolgde (met de later gezelfmoorde Mosterd achter het stuur I guess), onklaar was gemaakt met een zogenaamde MP gun:

  Maud had in Bangkok een Belgisch vriendin met een Nederlandse moeder bij zich die haar verhaal zonodig kan bevestigen, danwel ontkennen. Ik denk dat ze het zal bevestigen want de twee vrouwen zijn nog steeds bevriend. Het speelde zich af in 2000; ze hebben 8-10 personen waargenomen buiten hun entourage. Joris Demmink behoorde tot de entourage want die zat buiten op het terras tegenover de open pedobar zonder gevel. Benk Korthals, Minister van Justitie, Joris’ politieke baas zat of stond binnen. Wel grappig dat Joris Demmink in het Engels wijzend op het gebouw aan de overzijde van het straatje tot de meiden zei: “Daar zijn pedofielen bezig!”, als je tegelijk van Maud verneemt wie daar allemaal aanwezig waren. Ik hoop dat Demmink zijn bewering ooit ten overstaan van een rechtbank zal herhalen. Overigens waren alle aanwezige prominenten gekleed. Maud heeft maar weinig waargenomen. Demmink’s verklaring van wat daar gaande was, deed Maud op haar hoede geraken. Vaderlandsliefde heeft haar 11 jaar doen zwijgen over wat ze had gezien en begrepen.

  Overigens kwam de informatie over de EMP-gun in Demmink’s auto pas in het tweede deel van de Argusoog-uitzending ‘Arend vs Zeevat’ aan de orde in gesprek met ICT-deskundige Ronald Weber. Het had zowel Maud’s auto en vervolgens haar telefoon onklaar gemaakt. Meteen daarop stopte Demmink met zijn auto op de verlaten landweg en bood haar hulp aan. Waarschijnlijk een lift naar een plek waar een rituele slachting zou plaatsvinden, vermoed ik. Ze weigerde hulp en zei dat haar vriendje reeds onderweg was. Demmink moest deze klus wel zelf klaren want hij was de enige Nederlandse ambtenaar die Maud zou kunnen identificeren als de getuige van het koninklijk besloten feestje in de Pedobar te Bangkok.

  http://www.klokkenluideronline.is/artikel/22078/zaak-tristan-gaat-naar-bizarre-climax#comment-88954

 • mr. drs. Bou:

  mrpettjo, ik heb de boeken van Maud Oortwijn niet gelezen, maar ik ben wel op mijn hoede. De post die je quote, eindigt als volgt:

  Het verhaal is te bizar om te verzinnen, maar dat geldt ook voor het verhaal van de supergetuige op http://www.klokkenluideronline.is/artikel/20802/supergetuige-over-de-zaak-vaatstra

  Het verhaal van de Supergetuige klopt in details van geen kant! En het verhaal van Maud Oortwijn wordt steeds vetter! Nu is het al Demmink in eigen persoon die haar aanbood om te wachten in zijn auto, toen haar auto met pech langs de weg stond.

  En in Bangkok komen steeds meer hotemetoten voorbij… Nu op KLOL:

  Over 10 years I kept silent and protected the royal family of the Netherlands, as I had recognized Queen Beatrix, prince Claus, crown prince Willem-Alexander, prince Maurits, and minister Korthals. I also saw Mr. Joris Demmink among the support staff facilitating the trip in Bangkok.

  Ik luister nu hier naar:

  START OORTWIJN-VERKLARING 1h21m13s : http://youtu.be/wsxJr364GRw?t=1h21m13s

  DE MAIL (UK)1h9m16s http://youtu.be/wsxJr364GRw?t=1h9m16s

 • mr. drs. Bou:

  Op De Demmink Doofpot staat de volgende reactie:

  Mevrouw G.J.M. (Maud) Oortwijn heeft vandaag aangifte gedaan tegen Koningin Beatrix van Amsberg, de heer Maurits van Vollenhoven, de heer Benk Korthals, de heer Joris Demmink, en de heer Piet Hein Donner, wegens ondermeer het in samenspanning aanzetten tot en (mede)plegen van (gang)stalking, smaad/laster & karaktermoord en mensenhandel.

  Sinds 2001 wordt Oortwijn o.a. hinderlijk gevolgd, is zij op velerlei manieren bedreigd, is er op ontoelaatbare wijze inbreuk gemaakt op haar privacy en wordt zij tegengewerkt in haar loopbaan. Hier is sprake van langdurige stalking en karaktermoord, zonder dat Oortwijn zelf ooit iets gedaan heeft om dit te veroorzaken. Er zijn zeer veel personen en organisaties betrokken bij de realisatie van deze activiteiten, welke op dit moment niet met namen genoemd worden, omdat Oortwijn weet dat het voor velen een deelname onder dwang is en/of een deelname onder valse voorwendselen.

  Gedurende ruim tien jaar heeft Maud Oortwijn hier met niemand ooit over gesproken, omdat dit haar beter leek voor Nederland als land én omdat zij vreesde voor haar eigen veiligheid. Aangezien de tegenwerkingen, achtervolgingen en bedreigingen desondanks voortduren, kiest zij er nu voor aangifte te doen. Dit lijkt haar bij nader inzien het beste voor haar eigen veiligheid én ook voor Nederland als land.

  Mevrouw G.J.M. Oortwijn behoudt zich het recht voor de aangifte in een later stadium uit te breiden.
  – door Maud Oortwijn op donderdag 17 november om 10:40

 • mr. drs. Bou:

  mrpettjo, in november 2011 plaatste je deze reactie:

  Organisatiedeskundige M. O. (schrijfster van het boek Dag Licht) was in december 2000 in Bangkok getuige van (openbaar) pedofiel misbruik door de toenmalige minister van Justitie Benk Korthals (kabinet Kok 2)wat zij op de gevoelige plaat vastlegde. Sindsdien wordt zij bedreigd vanuit het pedofiele “Haagse” netwerk rond Demmink.
  Deze Korthals is nu o.a. voorzitter van de Commissie van Toezicht van de KNVB waar hij een godsvermogen verdient met het voorzitten van een of enkele vergaderingen per jaar:

  http://sigaarsnor.blogspot.com/2011/04/johan-derksen-over-slapzak-benk.html

  Ik neem aan dat de toenmalige SG van Justitie Borghout op de hoogte was van de pedofiele strapatsen van de pedofiele VVD minister..

  Die gevoelige plaat is inmiddels verdwenen, maar de koningin en haar trawanten zouden in Bangkok in een louche kroegje in een achterafstraatje door Maud zijn betrapt op het spelen met een klein meisje… terwijl Joris Demmink aan de overkant zat en Maud wees op de pedofilie die zich daar afspeelde.

  Ach, wat ben ik toch een onverbeterlijke ONGELOVIGE !!!

  Barracuda gelooft het ook niet, dus bevind ik me weer eens in slecht gezelschap. Ook dat nog! 😉

  Ze heeft trouwens sinds begin dit jaar ook een eigen blog met zeer leesbare artikelen: De Bovenkamer

 • mr. drs. Bou:

  Welkom op BOUblog, bij gratie gods, maar hier geloof ik NIX van! 🙂

  Op 6 december 2000 in Bangkok, net na lunchtijd, zag ik een groep van 8-10 bekende personen (entourage niet meegerekend) bezig met pedofiele activiteiten. Op het moment dat ik besefte om wie het ging, besloot ik snel weg te gaan en er met niemand ooit over te spreken. Destijds geloofde ik, dat dit het beste was voor zowel Nederland als voor mij als persoon. Meer dan 10 jaar hield ik volledig mijn mond hierover, om de Koninklijke familie te beschermen, aangezien ik koningin Beatrix, prins Claus, prins Willem-Alexander, prins Maurits, en minister Korthals herkend had in de groep van 8-10 personen. Ik zag daarnaast de heer Joris Demmink als één van de leden van de support staf, die de reis in Bangkok kennelijk faciliteerde.

  🙂 🙂 🙂

 • Nan:

  Niet meer douchen? Ach arme!

 • mr. drs. Bou:

  Dan maar de zee in…
  Zeker met dit weer! 😉

 • Nan:

  Zeg Marcel, word je het nou nooit moe: roepen dat héél het koningshuis is betrokken bij pedofiele praktijken… Ik krijg er wat van! Heb je bewijs? Kom op dan! En, zo niet, houd je mond en bereid in het geniep jouw echt grote, onthullende reportage voor. Schiet toch es op, mr. Rozenwater!

 • mr. drs. Bou:

  Beste Nan,
  In Amsterdam zeiden we dan:
  Commandeer je hondje en blaf zelf!

 • yvonne:

  He Nan, niet meer douchen ach arme, ik ben al 10 jaar niet ziek geweest, geen verkoudheid of griep terwijl toen ik mij nog hield aan bepaalde voorgeschreven regeltjes door onze overheid ik doorlopend ziek was en hoe… Daar werd in ieder geval goed aan verdient door de farmaceutische industrie! Mijn oma heeft nog nooit onder een douche gestaan, waste zich gewoon bij een teiltje met groene zeep in de keuken niks mis mee. Heb trouwens ook een heel goed alternatief voor deo, aluin mineraal en geen parabenen.

  Lieve groet voor iedereen,
  Yvonne

 • yvonne:

  Nieuwe stichting de roestige spijker, Robert Rubenstein

  http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/3287-nieuwe-stichting-voor-onderzoeksjounalistiek-daagt-opstelten-en-advocaat-van-demmink-uit.html

  Groet Yvonne

  Met een brief aan mr. Harro Knijff, advocaat van mr. Joris Demmink, vraagt Robert Rubinstein, voorzitter van de nieuwe Stichting De Roestige Spijker, of Knijff namens zijn cliënt nog van plan is op te treden tegen het Algemeen Dagblad.
  Deze krant kwam op 6 en 8 oktober vorig jaar met een primeur, waarin getuigen aangevoerd werden die Demmink in de jaren tachtig in contact hadden gezien met een beruchte jongenspooier.

  Bodemprocedure

  Als deze artikelen kloppen, aldus Rubinstein in de brief, zal iedereen het erover eens zijn dat de erin beschreven ernstige feiten onderzocht dienen te worden. Advocaat Knijff heeft echter namens Demmink nadrukkelijk verklaard dat de beschuldigingen onwaar zijn en de onjuistheid ervan via een bodemprocedure door de rechter zal worden vastgesteld.

 • mr. drs. Bou:

  Het Katholiek Nieuwsblad doet het gelukkig nog.
  Natuurlijk verwacht ik geen dijkdoorbraak,maar het sijpelt nog steeds door.

 • yvonne:

  Heb met Robert Rubinstein gebelt, aardige man met veel informatie,
  was helemaal blij met mijn hart onder de riem-opmerking.
  Zijn tel.nr. stond bij het stuk 06-22464104.

  Groet Yvonne

 • Wils:

  ‘Demmink dagvaardt AD’

  Marcel Haenen, redacteur van NRC Handelsblad, heeft via Twitter laten weten dat mr. Joris Demmink, de voormalige secretaris-generaal van Justitie, die onder vuur ligt wegens aantijgingen van kindermisbruik, het Algemeen Dagblad heeft gedagvaard.

  De dagvaarding lijkt een reactie op de uitdaging die de nieuwe stichting voor onderzoeksjournalistiek De Roestige Spijker, gisteren neerlegde bij de advocaat van Demmink, mr. Harro Knijff.

  http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/3298-demmink-dagvaardt-ad.html

 • yvonne:

  Let op de datum van eerste dagvaarding 27 februari tegelijk met Jasper

  http://www.nd.nl/artikelen/2013/februari/05/demmink-zet-rechtszaak-tegen-ad-door
  Even een vraag Boudina, die getuigen hoeven toch niet bekend gemaakt te worden, zo ja dan vrees ik voor hun leven…

  Groet Yvonne

 • mr. drs. Bou:

  Yvonne, twee van deze getuigen hebben aangeboden om hun verklaring onder ede af te leggen. Verder is het een civiele procedure, die voornamelijk schriftelijk verloopt. Het horen van getuigen is echter meestal openbaar. Misschien kan het AD de dagvaarding publiceren.

  In de zaak Vaatstra is er op 27 februari slechts een rolzitting, waarin wordt bepaald hoe het strafproces zal verlopen. Meestal is dat ook geen opwindend gebeuren, maar gezien de landelijke bekendheid zal er wel pers aanwezig zijn. Zoiets eindigt meestal in een kort bericht.

 • mrpettjo:

  Ik lees nu op Argusoog.nl dat Maud Oortwijn en Joanna (Weg met de monarchie) van een aantal kanten (o.a. de bloggers AIRVD en Martin Vrijland) worden beticht van AIVD connecties.
  Wellicht kan Maud Oortwijn die ook op deze site geregeld reageert, haar visie hierop geven. Er wordt door AIVD gesteld dat deze Hollandse pobo’s zich nooit in een backpacker’s buurt zouden ophouden. Ook zou Maud twee verschillende lezingen over het voorgevallene op 6-12-2000 in romans Dag Licht en Kunstlicht hebben verteld.

  http://www.nujij.nl/algemeen/maud-oortwijn-geheim-agente-of-mind-controlled-of.21391692.lynkx

 • mrpettjo:

  Moet zijn: ..Er wordt door (de blogger) AIRVD gesteld..

 • mrpettjo:

  Lang niet iedereen is ervan overtuigd dat Joanna betaald wordt door de AIVD omdat ze wel naturel overkomt bij P&W (zelf nog niet (terug)gezien overigens).
  Wel opmerkelijk dat deze twee gekende grijzende steunpilaren van het establishment zo gemakkelijk deze jonge vrouw uitgebreid aan het woord laten. Gecontroleerde oppositie so to speak?

  http://www.anarchiel.com/stortplaats/toon/joanna_is_aivd_infiltrant

 • mrpettjo:

  Diewer heeft voor KLOL uitgezocht dat Joanna o.a. bij Occupy Den Haag heeft gezeten (als informant van de AIVD vraag ik me dan af..?)

  De desbetreffende studente Joanna was (is?) bij Occupy Den Haag:

  http://www.ad.nl/ad/nl/1041/Amsterdam/article/detail/2996142/2011/10/27/Occupy-niet-onder-de-indruk-van-akkoord.dhtml?utm_source=scherm1&utm_medium=button&utm_campaign

  en ‘Peace ambassador’ bij cisv: http://resources.cisv.org/orc/KeyRelations/PeaceAmbassadors.html

  Na enig speurwerk kon ik de betekenis van de afkorting cisv ontdekken: het gaat over zomerkampen voor kinderen van 12-19 jaar..(..)

  Je weet het niet..

  http://www.klokkenluideronline.is/artikel/22118/is-dit-de-beul-van-joris-demmink

 • mrpettjo:

  Ik weet van de Curacaose journaliste Renee Gielen dat zij meerdere keren contact heeft gehad met de heren P&W (en hun redacteuren) voor een tweegesprek met Peter R. de Vries over de zaak Natalee Holloway. Maar omdat Petertje niet in gesprek wenst te gaan met een “gestoord persoon” is dat er natuurlijk nooit van gekomen. Maar ook is zij nooit individueel uitgenodigd hoewel zij een buitengewoon belangwekkende invalshoek in genoemde verdwijningszaak vertegenwoordigde.
  Ga er maar vanuit dat de RVD het sein “groen” heeft gegeven aan de eindredacteur van P&W die m.i. zeker AIVD connecties heeft. Maar dit terzijde.

 • mrpettjo:

  Wat ook echt vreemd is dat het volledig archief van de weblog Herstel de republiek (tot 2013) vandaag verdwenen is met medeweten van de makers van de blog. Deze makers nemen nooit een blad voor de mond maar dit wordt blijkbaar zonder slag of stoot en zonder ook maar iets te melden toegestaan.. Hoe gaat dit verder met Herstel de Republiek website? Binnenkort volledig van het internet? Of worden de webartikelen in boekvorm gebundeld en gepubliceerd? Je weet het niet. 30 april werpt zijn schaduwen al beoorlijk vooruit.
  Ik ben benieuwd..
  http://herstelderepubliek.wordpress.com/2013/02/05/succes-herstel-de-republiek/#comment-49150

 • mr. drs. Bou:

  Goede morgen, mrpettjo!

  Maud Oortwijn heeft hier zitten spoofen onder drie verschillende namen! Ze kwam binnen op de grote golf van reageerders die meenden dat de Vaatstra-zaak naar genoegen was opgelost met de “bekentenis” van Jasper Steringa, dus ik had het al druk genoeg met modereren. Mijn verzoek om te stoppen met spoofen werd beantwoord met reclame voor haar boek. En het spoofen ging gewoon door. Ergo: spamban!

  Haar verhaal over Beatrix, Claus en Maurits die onder het toeziend oog van Demmink in een open koffiehuis in een achterbuurt van Bangkok iets met kinderen zouden doen, lijkt me een beetje ongeloofwaardig, vind je niet? Ik heb haar op Argusoog radio beluisterd en volgens mij is zij een waardige opvolgster van de Supergetuige annex ex-advocate!

  Of die Johanna wel te goeder trouw is, weet ik niet, maar haar optreden bij Pauw en Witteman is in elk geval gecontroleerde oppositie. Ik zal dat filmpje even onderaan zetten, want een reactie op een reactie is niet breed genoeg voor een YouTube.

 • mr. drs. Bou:

  Joanna uit Utrecht bij Pauw & Witteman

  Gepubliceerd op 4 feb 2013

  Joanna, die op 1 februari 2013 werd aangehouden omdat zij tegen de monarchie protesteerde, was te gast bij Pauw en Witteman.

 • mrpettjo:

  Ze heeft ook wel een goed verhaal over de toenemende repressie door de politie en de moord van Richi op het station van Schiedam. Ze kent waarschijnlijk ook wel die recente moord door een Amsterdamse politie agent die veel stof deed opwaaien. En ze spreekt over “we”. Dus ze is lid van een georganiseerde groep.
  Ik ben benieuwd wie dat zijn en hoe dit iniatief tegen de monarchie zich verder ontwikkelt.

 • mrpettjo:

  Ik ben benieuwd of Micha Kat en Arend Zeevat Maud Oortwijn net als Joanna gaan afserveren. Toch gezichtsverlies voor beide heren als ze moeten rectificeren dat Maud Oortwijn ook informante van de AIVD blijkt te zijn..

 • mr. drs. Bou:

  Ik ben bang van niet, mrpettjo.

  Toen ik mijn bezwaren inbracht tegen die malle ex-advocate, kwam me dat te staan op een Argusoog radio uitzending over “het verraad van BOUblog”. Die uitzending is nooit doorgegaan, omdat Micha opeens naar Nederland vloog en op Schiphol werd gearresteerd. Maar tot op heden heb ik op KLOL geen verklaring gelezen waaruit blijkt dat men afstand heeft genomen van die ex-advocate.

  Kortom, op KLOL is Marianne Vaatstra nog altijd gespietst tijdens een sadistische voorstelling voor hotemetoten, die op het laatste moment was besteld (en dik betaald!) door prins Friso. Dat Friso daarna onder een lawine kwam, maakt deel uit van het complot. Omdat KLOL de waarheid aan het licht bracht, moest Friso monddood worden gemaakt.

  Ik volg KLOL nog wel, maar met dit soort complotten maakt Micha Kat het zichzelf alleen maar moeilijk. En zoals je weet, is ONZIN niet welkom op BOUblog.

 • mrpettjo:

  Ik vind dat verhaal van die ex-advocate ook onzin en dat webverhaal over de broers Van Korlaar (Nederlandse Corleone’s?) evenzo. Trouwens een van de makers van het internetverhaal over de vermeende maffiafamilie Van Korlaar is ongeveer een half jaar geleden plotseling overleden. Op Herstel de republiek stond een in memoriam over hem maar dat is inmiddels op die site ook door de wc getrokken..

 • mr. drs. Bou:

  Mrpettjo, bedoel je soms Tom Couzy?

 • mrpettjo:

  Het Nederlands Helsinki Commite heeft een nieuw lid: Joris Demmink..
  http://www.nhc.nl/en/about_us/executive_committee/

  Hij staat er echt bij. Op voordracht van minister Opstelten?
  Dit slaat echt alles.
  Bewijs dat de Nederlandse rechtsstaat niet (meer)bestaat.

 • mrpettjo:

  Ja, hij.

 • yvonne:

  Nog even dit over Joanne in uitzending bij P&W heeft ze het niet over dat bijv. bea grootaandeelhoudster is van Shell, in tegenstelling tot dit intervieuw.

  http://socialisme.nu/blog/nieuws/33433/politie-%ca%bbgeen-zin-in-een-koningin-ga-op-een-onbewoond-eiland-wonen%ca%bc/

  Mijn gevoel is dat ze meer hamert op de agressiviteit van de politie alsof we daar bang voor moeten worden, niet beslist door haarzelf natuurlijk alswel door
  redaktie VARA.

  Groet Yvonne

 • mr. drs. Bou:

  Ik vroeg me heel lang af of Tom Couzy een echt mens is, of was… 😉

 • mr. drs. Bou:

  mrpettjo, asjemenou !!!
  Hij staat er bij, maar wie zijn die anderen?
  Wat is dit voor club?

  Executive Committee (Board)

  The NHC has an executive committee (board). In 2012 the executive committee consists of the following members:

  I.M. de Jong
  Chairman

  Ms Dr. B.T. van Ginkel LL.M.
  General Secretary

  G. Visser
  Treasurer

  Ms C.W.A. Jonker
  G.J.W. van Oven

  Committee

  Prof. dr. E. Bakker
  dr. A. Bloed
  J.G.A. van den Brand
  J. Demmink
  dr. J.C. van Dijk
  T. Etty
  Prof. dr. C. Flinterman
  Ms Prof. dr. R. Letschert
  P. van der Sande
  Ms E. van der Steenhoven
  Ms Mr. I. van Veldhuizen

 • mrpettjo:

  Meer over NHC en de strijd vanuit Nederland tegen Demmink, die dus onlangs NOTABENE zitting is gaan nemen in deze NHC club ZONDER dat dit gemeld is in de MSM pers; weet Adele van der Plas dit al?

  http://georgeknightlang.wordpress.com/tag/helsinki-commission/

 • mrpettjo:

  Meer over de rol van Demmink in Nederlandse Helsinki Comite:

  WRC-Rotterdam interviewed Nils Muižnieks who is Council of Europe Commissioner for Human Rights. The topic is a Dutch NHC-member (Joris Demmink) who was at the centre of a USA Helsinki Committee hearing on 7 October 2012 in Washington. The question arises: “Can local Helsinki Committees only investigate injustice that happens far away?” Mr. Muižnieks had no knowledge of this issue, but kindly answered our questions. He suggested to ask the NHC about the issue directly.

 • mr. drs. Bou:

  Als ze het nog niet wist, dan weet ze het NU! 🙂

  http://www.nhc.nl/en/about_us/executive_committee/

  Hoort, Tweet en Twittert het voort… 😉

 • mrpettjo:

  Maud Oortwijn blijkt mee te zijn geweest met de Antarctica reis van het prinselijk paar en o.a. Plasterk. Ook weer een red flag als je het mij vraagt. Pils zat toch ook in dat groepje pobo’s dat aan het pederasten was op 6-12-2000 dat haar naderhand 10 (!) keer van het leven wilde beroven ..?
  http://nl.linkedin.com/pub/maud-oortwijn/1/311/b39

 • mr. drs. Bou:

  Dank je wel, mrpettjo!

  Nils Muižnieks unknowing of reputable NHC-member duurt 5 minuten.

  Gepubliceerd op 6 feb 2013

  WRC-Rotterdam interviewed Nils Muižnieks who is Council of Europe Commissioner for Human Rights. The topic is a Dutch NHC-member (Joris Demmink) who was at the centre of a USA Helsinki Committee hearing on 7 October 2012 in Washington. The question arises: “Can local Helsinki Committees only investigate injustice that happens far away?” Mr. Muižnieks had no knowledge of this issue, but kindly answered our questions. He suggested to ask the NHC about the issue directly. Our next interview, therefore is on the same topic, with Ian de Jong, Chairman of the NHC.

  The website with “Executive Committee” members can be found here:
  http://www.nhc.nl/en/about_us/executive_committee/

  Please take the time to support us on Facebook:
  http://www.facebook.com/wearechangerotterdam

 • yvonne:

  Een van de leden, J.G.A. van den Brand hoort in ieder geval bij de oranjeclub

  http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/237113/lintjesregen-alle-namen-en-feiten

  Wat een puinhoop hier in dit land…
  Ik word steeds bozer…..

 • mr. drs. Bou:

  Beste Yvonne,

  Dank je wel voor de link. Dat is wel een goed artikel.

  Het is heel goed mogelijk dat Joanna te goeder trouw was met haar kleine demonstratie, maar van GeenStijl tot en met Pauw en Witteman, dat zijn niet de juiste sporen. Als zij daarin zo soepel mee gaat, dan spoort ze zelf ook niet meer.

  Het is ook mogelijk dat het een van te voren geregisseerde set-up was, gewoon een kleine hoax. In elk geval ga ik er niet in mee. 😉

 • mr. drs. Bou:

  Maud Oortwijn op de zuidpool 🙂 🙂 🙂

  Geupload op 2 feb 2011

 • Annemail:

  Helemaal mee eens, lijkt inderdaad op een hoax.

  Het is veel belangrijker dat eens wordt blootgelegd hoe het werkt met al die borrelclubjes, Raden van Toezicht etc., waar al die corrumperende lieden elkaar treffen en elkaar verrijken op ontoelaatbare wijze.

 • mr. drs. Bou:

  Joris Demmink Geroosterd duurt 11 minuten.

  Gepubliceerd op 8 okt 2012

  Journalist Henk Rijkers van het Katholiek Nieuwsblad volgt al jaren de zaak Demmink. Deze topambtenaar wordt beschuldigt van kindermisbruik. Na nieuwe geruchten in het AD eisen Kamerfracties nu opheldering.

 • yvonne:

  Reactie op Maud Oortwijn, wat doet ze daar vertegenwoordigster voor rugzakken of zo en waarom luisteren mensen hiernaar….

 • mr. drs. Bou:

  Artikel op KLOL:

  http://www.klokkenluideronline.is/artikel/22135/demmink-zelf-in-helsinki-committee

  Reactie:
  Xeentwit
  6 februari, 2013 at 15:55

  8 februari komt er een interview online met Ian de Jong, mede Helsinki committee lid. Hij voelt zich daarin totaal niet op zijn gemak als men hem naar Demmink vraagt.

 • mrpettjo:

  Uit een reactie van Diewer is me duidelijk dat de Helsinki Commission van het Amerikaanse Congres gebaserd is op he OCSE (Organisation on Cooperation and Security in Europe)verdrag en dat het Nederlandse Helsinki Comite gebaseerd is op de Helsinki akkoorden die de mensenrechten (ook inzake mensenhande)in Europa bevordert.
  Dus het betreft verschillende platforms die los van elkaar staan.
  Micha Kat zal dat wel niet aanpassen in zijn stuk omdat hij in dat geval het artikel beter kan weglaten..
  http://www.klokkenluideronline.is/artikel/22135/demmink-zelf-in-helsinki-committee

 • mrpettjo:

  Blijft nadrukkelijk staan dat de kindermisbruiker Demmink niet thuishoort in een Comite dat de rechten van verhandelde kinderen in Europa wil beschermen.
  Hoeveel meer Demminken zitten er in andere nationale Helsinki Comite’s?
  Te veel denk ik.

 • mrpettjo:

  Ze schijnt aan pseudologica fantasia te lijden. Haar hele CV rammelt ook aan alle kanten begrijp ik van die Barracuda blog die ook op haar gedoken is.
  Maar als ze toegeeft dat ze alles heeft gelogen, vergeven we het haar..

 • mrpettjo:

  Florian die Joanna persoonlijk kent, verbaast zich over de berichtgeving op Argusoog en Klokkenluideronline inzake Joanna. Hij steekt zijn hand in het vuur voor haar persoon en motieven. Gaan Kat en Zeevat rectificeren en/of in gesprek met haar? Gaan ze ook rectificeren inzake de fantaste Oortwijn na al in gesprek met haar te zijn gegaan? Het blijft aanmodderen in de alternatieve polder..

  Met grote verbazing en irritatie lees ik de berichtgeving op argusoog en klokkenluideronline!

  Sinds het ontstaan van de occupy nl beweging ben ik er nauw bij betrokken, vooral in de regio utrecht.
  Daar heb ik Joanna leren kennen, zij was/is actief betrokken bij de beweging en regelmatig aanwezig bij de GA’s (open volksvergaderingen). Ze is in mijn ogen een bijzonder integer persoon met niets dan goede bedoelingen. Uit haar handelen blijkt een groot rechtvaardigheidsgevoel, sterk idealisme en heldere kijk op de wereld.

  Ik weet dan ook voor 100% ZEKER dat zij zich NOOIT zal laten gebruiken voor dergelijke praktijken!

  Duidelijk heeft zij door te doen wat spontaan in haar opkwam in korte tijd enorm veel mensen bereikt. Juist wanneer men vanuit oprechte intenties handelt kunnen aaneensluitende “toevalligheden” voor een stroomversnelling zorgen. Synchroniciteit is wellicht een passende benaming voor een dergelijk verloop.

  Om aan de hand haar succes te concluderen dat zij een infiltrant zou zijn is in mijn ogen ronduit belachelijk!

  Wanneer er met slechte intenties wordt gehandeld, gaat het vaak, ondanks een super zorgvuldige planning, helemaal mis!
  Het doel wordt niet bereikt, het effect is averechts en de zaak wordt ontmaskerd, de waarheid komt aan het licht.
  Dit is gelukkig steeds vaker en sneller de realiteit voor tal van oneerlijke acties/handelingen uitgevoerd in opdracht van “the establishment”.
  Websites zoals o.a. argusoog en klokkenluider leveren een nuttige bijdrage aan de noodzakelijke “disclosure”.

  Helaas kom ik artikelen zoals deze tegen welke kant nog wal raken door het volledig ontbreken van de vereiste feitelijke onderbouwing.
  Het effect hiervan is dat een groot deel van de lezers afhaakt en dus ook andere artikelen niet zullen lezen.
  Ondanks dat die artikelen wel op harde feiten zijn gebaseerd.
  Hiermee wordt de slechte kant van “the establishment” juist geholpen!

  Ik hoop dat de beheerders/auteurs van bovenvermelde websites grondig onderzoek zullen verrichten en wederhoor toepassen.
  En, bij gebrek aan feitelijk bewijs, een rectificatie op hun website zullen plaatsen.

  STOP DESINFORMATIE, STOP VERDEEL EN HEERS!
  Laat wij ons concentreren op wat ons verbind i.p.v. wat ons verdeeld!
  SAMEN STAAN WIJ STERK! POWER TO THE PEOPLE!

  http://www.argusoog.org/wie-is-joanna/comment-page-2/#comment-104504

 • mr. drs. Bou:

  Joanna heeft zelf geantwoord op de aantijgingen van Martin Vrijland:

  http://martinvrijland.wordpress.com/2013/02/05/website-hetis2013-nl/comment-page-1/#comment-901

  Wat ze zegt, lijkt me wel terecht. Daarna volgt een dwaze discussie en Joanna komt niet meer terug. Ze is uitgenodigd door Argusoog Radio, dus misschien volgt er meer.

 • mr. drs. Bou:

  Beste Yvonne,

  Hoeveel zou een reisje naar de Zuidpool kosten? En dan bedoel ik niet een enkele reis en daar doodvriezen, maar een goed verzorgde reis met een ervaren gids en wat avontuur, maar zeker weten veilig weer thuis!

  We zullen die Maud verder maar laten…

 • mrpettjo:

  Nee maar, Maud Oortwijn is opnieuw uitgenodigd bij Argusoog Radio deze week. Allemaal luisteren wat ze nu weer gaat opdissen.. Dit geloof je toch niet dat Arend, Micha en ook Andre dit mens nog serieus nemen!?
  http://www.argusoog.org/maud-oortwijn-opnieuw-te-gast-in-arend-vs-zeevat/

 • mrpettjo:

  Maar Joanna is en bliift een informant volgens Micha Kat. Misschien heeft hij wel gelijk, maar die Maud spoort dus echt van geen kant en die wordt wel weer uitgenodigd om mee te keuvelen op AO radio. Hoe doorzichtig kun je zijn als je je fouten niet wilt toegeven:
  http://www.argusoog.org/wie-is-joanna/comment-page-2/#comment-104549

 • mr. drs. Bou:

  mrpettjo, ik lees daar ook deze reactie:

  Arend zegt:
  7 februari 2013 om 01:06

  Florian.

  Joanna is via de website van Martin Vrijland uitgenodigd voor een open, eerlijk en respectvol gesprek op Argusoog Radio. Ik hoop van ganser harte dat zij hier op in wil gaan. Daar ook ik niets liever wil dan menselijk en open te blijven voor hetgeen zich aandient, hoop ik dat zij de uitnodiging aanneemt. Zij hoeft zich in dit gesprek niet te verdedigen, daar er geen aanval zal plaatsvinden. Ik wil haar slechts een terechte vorm van wederhoor bieden.

  Wie wil Argusoog radio morgen niet missen? Dan weet ik zaterdag meer…

 • mrpettjo:

  Overigens krijg ik nu ook sterk de indruk dat Marcel in die befaamde AO radio-uitzending met ook Steve Brown in december ook heeft gejokt. Hij heeft geen foto’s en zeker geen videobeelden van de terechtstelling van Manuel Schadwald met ook Demmink en Claus vol in beeld.
  Dit doet mij toch wel sterk denken aan het Bangkok verhaal van Maud Oortwijn. Bou heeft wat dat betreft wel een voorspellende gave..
  Weet iemand of het e-boek van Marcel de moeite van het kopen waard is? Ik lees weing (lees)ervaringen over het boek.
  Wellicht kan Jan Boeykens ons over deze zaken wat beter informeren.

 • Ik heb er twee blogs over geschreven

  http://airvd.wordpress.com/2013/02/03/wie-is-maud-oortwijn/

  http://airvd.wordpress.com/2013/02/04/maud-oortwijn-geheim-agente-of-mind-controlled/

  Barracuda heeft wel mijn blog gelezen geen link of bronvermelding. Maar wel interessante reacties onder dat stuk van Barracuda. In mijn blog van 3 feb schrijf ik ook: dacht ook met een fantaste te maken te hebben.

 • mrpettjo:

  Een van de leden van de Executive Comittee van het Nederlands Helsinki Comite is Tom Etty, kenner van o.a. de contemporaine Turkse geschiedenis (!).
  Ik las in een tweet op de Demmink Doofpot website (Familie Poot) dat Demmink op 24 oktober 2012 (Jubileum met vele toespraken, o.a. Ben Knapen) is toegetreden tot de EC van deze club zonder ruchtbaarheid natuurlijk..

  blockquote>Biografie/Geschiedenis: Tom Etty was beleidsmedewerker internationale zaken van de FNV.

  Inhoud: Stukken betreffende bezoeken aan Indonesië, de Indonesische vakbeweging 1988-1994, Muchtar Pakpahan 1996-1997; verslag van een bezoek van een vakbondsdelegatie aan China 1987; stukken betreffende Turkije 1977-1984 met name het DISK-proces, de mensenrechten in Turkije, de nieuwe grondwet van de junta en de activiteiten van het Nederlands Komitee Mensenrechten Turkije.

  Erfgoedinstelling: Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
  Meer informatie: via de website van Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis

  http://www.vijfeeuwenmigratie.nl/archief-t-etty

 • mr. drs. Bou:

  Beste mrpettjo,

  Het boek van Marcel telt 600 pagina’s. Ik ben tot pagina 300 gekomen, daarom heb ik het nooit besproken. Marcel beschrijft in romanform het wel en wee van de werkgroep, maar het is te lang. Herschrijven en inkorten zou mijn advies zijn.

 • mr. drs. Bou:

  Dank, lieve lezers, voor alle informatie. Binnenkort in het BOUblog theater:
  Joris Demmink in de Helsinki commissie

 • mr. drs. Bou:

  Goede morgen, ARIVD. Ik citeer u graag even:

  Maud Oortwijn vermengt in haar boeken en weblog echte feiten met fictie zodat alles ongeloofwaardiger wordt. Echte feiten zijn de pedoseksuele praktijken in hoge kringen waar tal van getuigen en geverifieerde getuigenverklaringen van zijn, we noemen Regina Louf en de X getuiges, de Zandvoort zaak, de vele pedonetwerken waaruit telkens blijkt dat hooggeplaatsten lieden betrokken zijn, we noemen Jimmy Saville en zijn connecties met het Engelse koningshuis. Zij vermengt deze bekende feiten met fictie, de complete bullshit verhalen over dat zij de koninklijke familie in Bangkok heeft gezien in een achterafbuurtje waar leden van de koninklijke familie bevredigd werden door kinderen. Feiten zijn de georganiseerde stalkingsprakijken en mind fucks, fictie zijn de door Maud Oortwijn verzonnen gebeurtenissen om zo alles in het belachelijke te trekken. Oftewel feiten gemixt met fictie.

  Bij mij zat ze te spoofen, daarom heeft ze een spamban gekregen.

  Meteen ook even je column over Joanna gelezen:

  Over de ontmaskering van Maud Oortwijn horen we Argusoog en Klokkenluideronline.net niet in plaats daarvan komen ze met een contraspin dat Joanna een infiltrante zou zijn, dit is “hogeschool van de spindocter-kunde” zoals Micha Kat dat in zijn artikel over Joanna noemt.

  Jammer, jammer voor Micha! Nu stinkt hij weer in Maud Oortwijn!, Maar het gaat niet om Joanna, volgens mij is zij niet zo belangrijk als Pauw en Witteman haar maken. Het lijkt me trouwens wel een goeie meid, gezien dit interview!

  Politie: ʻGeen zin in een koningin? Ga op een onbewoond eiland wonenʼ
  Geplaatst door redactie socialisme.nu, maandag 4 februari 2013, 12:58

  Even terug naar jouw actie. Wat was de reden erachter?

  Anno 2013 is de monarchie echt achterhaald. Het is een belachelijk ondemocratisch instituut. Het is een illusie dat de vorst geen macht heeft. De koningin heeft politieke macht en economische macht. Ze is nota bene grootaandeelhouder van Shell en helpt bij het sluiten van wapendeals met andere landen. Het koningshuis legitimeert de huidige machtsstructuren in de maatschappij.

  De media spiegelen ons wel voor dat zij de moeder van de natie is, maar dat is pure indoctrinatie. Het is echt tijd voor verandering. Daarom wilde ik vooral aandacht van de pers, zodat ik anderen kon inspireren om zelf in actie te komen. Het is belangrijk dat mensen zelf over dit vraagstuk gaan discussiëren en, belangrijker, gaan mobiliseren voor verdere acties. Er moet een actietraject komen, waarmee een beweging moet worden opgebouwd die ervoor kan zorgen dat de monarchie wordt afgeschaft. We hebben nog maar drie maanden.

  Volgende maand in dit theater:

  Weg met die monarchie!

 • mrpettjo:

  Maud Oortwijn schijnt zich te spiegelen aan ‘toponderzoeker’ Alberto (Umberto volgens haar) Stegeman (SBS6, jonge uitvoering van PR de Vries)blijkt uit een reactie van haar vannacht op AO. Veel hilariteit onder AO reguurders. ERG benieuwd naar de radio-uitzending van vanavond..:
  http://www.argusoog.org/maud-oortwijn-opnieuw-te-gast-in-arend-vs-zeevat/comment-page-1/#comment-104675

 • mr. drs. Bou:

  Voor de liefhebbers:

  Arend vs Zeevat – 08 februari 2013

  Met Maud Oortwijn.

 • mr. drs. Bou:

  Dank je wel, mrpettjo.

  Een storm in het IJsselmeer! Als je de verdere reacties leest, let dan ook eens op Anna. Volgens mij is dat een spoof van Maud Oortwijn.

  Dat was dan de Super Getuige nummer 2. Exit Maud Oortwijn en Micha Kat stinkt er weer eens in…

 • Lidy:

  Beste Bou, Micha Kat mag zich geen onderzoeksjournalist noemen. Wat mij betreft in ieder geval niet. Hij komt nooit met eigen onderzoeksgegevens, laat staan nieuwe feiten of bewijzen. Hij komt met verhalen en schaamt zich niet om zich daarachter te verschuilen, zoals met zijn Supergetuige en nu deze Maud, het nieuws pikt hij van andere sites, als het hem uitkomt en nog liever ter meerdere glorie van zijn superego en martelaarsschap.

  Op oorspronkelijke en eigen gedachtegangen heb ik hem ook al niet kunnen betrappen. De expertise komt van anderen, zoals het boek boekhoudfraude dat hij met medewerking van Pieter Lakeman heeft geschreven.

  Baybasin heeft zich terecht van hem gedistantieerd. Adele van der Plas idem dito. Dat is niet voor niets. Micha Kat doet zijn zaak geen goed, in tegendeel zelfs. En dat geldt ook voor al die andere zaken. Micha Kat is zo schandelijk contraproductief dat je vanzelf denkt dat hij een, wat ik las, agent provocateur is. Hoe dan ook, wat mij betreft is ie gewoon een linke loetje, waar je m.i. niet te vaak naar moet verwijzen wil je je eigen geloofwaardigheid niet verliezen.

 • mr. drs. Bou:

  Beste Lidy,

  Het heeft volgens mij geen zin om te katten op Kat. Daarom doe ik dat niet. De manier waarop Kat is gekraakt door de liegende rechter Westenberg doet me denken aan de hetze van Luns tegen Oltmans. Hoewel ik Oltmans eigenlijk een elitaire en arrogante nicht vond, hoopte ik wel dat hij het zou winnen van de macht van het establishment.

  Op dezelfde manier wens ik Kat succes, maar ik kan hem niet steunen in zijn strijd, omdat hij volgens mij zijn persoonlijke belang en het politieke belang voortdurend met elkaar verwart. Ook houd ik niet van de hyperbolen waarin hij alles vat. Iedere hyperbool eindigt immers in een ondefinieerbaar oneindig, oftewel een singulariteit! 😉

 • mr. drs. Bou:

  Proces Micha Kat – 19 Februari 2013 – 9u30 Den Haag.

 • Douwe Ritsema:

  Claus was in december 2000 herstellende van een aantal zeer zware operaties en bestralingen en kon zich op de 12e met moeite naar de uitreiking van de Prins Claus Prijzen slepen.
  http://gpdhome.typepad.com/prins_claus_fonds_10/2008/11/2000_verrassend.html

 • Douwe Ritsema:

  Volgens het filmpje is ze tot 9 december 2000 drie weken dagelijks bezig gewest met het inrichten van die expositie.

  Maud Oortwijn exit.

 • mr. drs. Bou:

  Beste Martin,
  Helaas voor jou is ook dit verhaal inmiddels echt bewezen onjuist:
  http://martinvrijland.wordpress.com/2013/02/07/de-annunaki/

Recente reacties