Archief
Artikelen

Gisteravond heeft PR de Vries zowaar de moord op Marianne Vaatstra bijna opgelost. Deze PR-uitzending voor dummies ging voornamelijk over DNA-onderzoek, hoewel er ook weer een aansteker op de proppen kwam. De dader kan geen asielzoeker zijn, want volgens deskundigen blijkt dat uit het DNA-profiel. Het is iemand uit de buurt, een bekende van Marianne, misschien een vriend van een vriend. In het weiland zijn geen sporen aangetroffen van een worsteling. Marianne is midden in de nacht vrijwillig van haar gestolen fiets gestapt en met de dader het weiland ingelopen. Daar heeft ze zich zonder een worsteling laten verkrachten en vermoorden, waarna de dader op zijn fiets stapte en wegreed. Wij geloven PR beslist niet op zijn blauwe ogen!

De volgende uitleg is afkomstig van André Vergeer, een van de burger-onderzoekers in deze gruwelijke moordzaak. André had ons van te voren reeds gewaarschuwd voor de volksverlakkerij van PR, die fungeert als spreekbuis voor ons corrupte OM. De uitzending was echter nog simpeler dan hij kon vermoedden.

De leugens van Peter R. de Vries.
door André Vergeer

Ik zal proberen om het een beetje chronologisch op te schrijven als een eerste reactie op de uitzending van SBS6 van Peter R. van gisterenavond. Ga er maar even voor zitten want het is vrij uitgebreid. Want uitgebreide leugens kun je nu eenmaal alleen maar uitgebreid weerleggen.
Ten eerste valt op dat het OM te Leeuwarden in de afgelopen dagen zèlf geen commentaar heeft willen geven op de nieuwe ‘bewijzen’ in de zaak Vaatstra, vooruitlopend op de TV-uitzending van Peter R. Heb je het ooit zo zout gegeten dat het OM de uitleg van een leugen over moest laten aan een TV-show van een commerciële omroep? En is dat alléén al niet een teken dat er een leugen aan het grote publiek moest worden verkocht via gelikte beelden en interessante gewichtigdoenerij?

Al eerder voorspelde ik dat Peter een aantal feiten zou ‘vergeten’ en dat is ook bijna 100% uitgekomen. Hij verwachtte bijvoorbeeld dat de ‘complotdenkers’ op internet wel even zouden moeten slikken als zij geconfronteerd zouden worden met zijn ‘echte’ bewijzen. Niet dus Peter, je stelt me zelfs teleur. Ik had vooral meer intelligentie bij jouw redactie verwacht. Je hebt geen enkele theorie van ons weerlegd, eerder bevestigd. En inderdaad ‘vergeet’ je de belangrijkste feiten te melden, waaronder de Noorse connectie (de weggesluisde Ali) en de verkeerde verdachte in Turkije. Wellicht kun je een groot deel van NL overtuigen door je mooie beelden van paarden, weilanden en bloemen, door helikopter-opnamen, nieuwe onbewezen scenario’s en door zeer interessante opmerkingen over DNA-onderzoek maar daarmee is het nog steeds niet waar wat je allemaal beweert.

In (relatief) willekeurige volgorde, om zijn onzin te ontkrachten:

1. In 2000/2001 heeft Peter R. zèlf al gehakt gemaakt het zogenaamde ‘wegbrengen’ van Marianne op de ‘gepikte’ fiets door haar ‘vrienden’. Er hebben zich twee getuigen gemeld (toen mooi door Peter in beeld gebracht via de helikopter) die Spencer en zijn vriend al om 00.30 uur hadden gespot op een compleet andere locatie (en op een geheel ander tijdstip) buiten Kollum dan zij zèlf beweerden.

Daarmee staat het tijdstip van vertrek van Marianne cs. van ca. 01.00 uur uit het Paradyske al op losse schroeven. Dat is aan ons o.a. nog eens bevestigd door medewerksters van ’t Filtsje waarin sprake was van een bezoek van Marianne cs. rond 24.00 uur en een andere getuige die Marianne voor het laatst heeft gezien (ook al zònder haar vrienden!) om 00.30 uur op de Voorstraat in Kollum. En daarmee is het verhaal, dat Marianne is weggebracht en alleen de Keningswei op fietste alleen daarom al ongeloofwaardig geworden. Als Marianne nooit met die vrienden is mee gefietst, is zij dus achtergebleven in Kollum!

2. Daarnaast heeft het nieuwe 3-D team nu ineens een geheel ander scenario bedacht dat zij 13 jaar lang niet had kunnen bedenken. Het was eerst een eenzame blanke man op een fiets die haar het weiland in zou hebben gesleurd. Nee, nu was Marianne een ‘vriend van een vriend’ tegengekomen op de Keningswei waar zij zelfs vrijwillig het weiland mee moest zijn ingelopen waarna het uit de hand liep. Ook nu loopt dit scenario al vast op tal van onderdelen:

– Allereerst moet mij van het hart dat de nagedachtenis aan Marianne meer en meer wordt bezoedeld naarmate de jaren verstrijken. Had zij eerst een fiets gepikt in Buitenpost en was zij alleen gaan fietsen naar huis wat zij nooit zou hebben gedurfd, nu wordt zij zelfs afgeschilderd als een soort slet die met iedereen meeging die maar naar haar lonkte. Dat die KL……..K van een vriend aan haar moeder had beloofd dat hij haar op een taxi zou zetten wordt gemakshalve “vergeten”. Daarnaast is de keuze van een “vrijplaats” in het weiland (met de fietsen in de greppel) zelfs idioot met een bos op enkele honderden meters afstand verderop. Hoezo, weloverwogen en goed voorbereid..?

– Zo kloppen de loop- en schoensporen van Marianne en haar “dader” ook al niet. Niet alleen was al in 1999 – tegenover haar ouders – door de recherche toegegeven dat zij die voetsporen niet hadden kunnen duiden maar bovendien toont Peter een animatie aan de verkeerde zijde van de bomenrij (rechts). Het moet gezegd, het lijkt overtuigend voor de onwetenden maar het is echter totaal misleidend. Peter toont nl. drie loopsporen: twee het weiland in en één spoor terug naar de Keningswei. Wat Peter echter weer “vergeet” is dat er vóór de aankomst van de recherche minimaal 10 tot 12 getuigen, familieleden, dienders en hulpverleners door dat zelfde weiland (rechts) heen en weer waren gebanjerd. Die ANDERE loopsporen toont die animatie van Peter dus weer niet!

– Een getuige meldde enkele dagen na de moord dat hem was opgevallen dat er een opvallend remspoor zichtbaar was op de Keningswei t.h.v. de PD. Na een aanvankelijke, resolute ontkenning door de politie van dit spoor bleek hem wéér enkele dagen later dat dit remspoor zelfs van een nieuwe laag asfalt was voorzien..! Daarnaast verklaarde hij, samen met een aantal gezinsleden dat hij rond het tijdstip van de moord, tot driemaal toe een oud model BMW had gezien op de Keningswei en op de Lauwersmeerweg. Ook diverse andere getuigen verklaarden dat zij minstens één of mogelijk zelfs twee personen weggedoken in de greppel hadden gespot en weer andere getuigen beweerden dat er ten tijde van de moord een “Afghaan” hen als een speer voorbij fietste in de richting van Buitenpost. Peter beweert echter dat er geen sprake was van andere ‘activiteiten’ rond de PD ten tijde van de moord. Ons was echter allang bekend dat deze verklaringen zich niet meer in het dossier bevonden. En ook dat deze verklaringen al jarenlang door de recherche worden doodgezwegen.

– Vervolgens helpt Peter ons zelfs nog eens – onbedoeld – een handje. Het door ons aangereikte alternatieve scenario, dat het lichaam van Marianne met een auto vanuit het Noorden (de Fogelsanghloane of Trekwei) naar de PD was gebracht met een auto, wordt bevestigd door de getoonde foto’s van de recherche in de uitzending. Want wat blijkt? Peter toont nota bene DRIE auto’s op de PD die, gezien de bandensporen (en onbereikbaar door de greppel aan de Keningswei) enkel en alleen vanuit het Noorden naar de PD kunnen zijn gereden. En ja hoor, dus dwars over de mogelijke bandensporen van de auto waarin Marianne kon zijn vervoerd. Het is dan ook niet geheel toevallig dat de geurhonden ook al die route naar het Noorden volgden en niet naar de Keningswei waar Marianne immers was aangesproken door een ‘vriend van een vriend’..

– Op de PD zèlf wees niets op een worsteling, laat staan op een verkrachting. Daar zaten die rechercheurs al jaren mee. Maar nu hebben zij dan toch eindelijk het antwoord gevonden: De dader was niet alleen heel erg goed voorbereid maar ook nog eens zeer koelbloedig te werk gegaan. En, (dit is dus ècht het scenario dat Peter schetst),: Nadat de ‘bevriende’ dader Marianne midden in de nacht het weiland “in had gepraat” heeft hij haar tegen haar wil aan willen randen of verkrachten. Omdat Marianne zich daartegen uiteraard verzette heeft hij haar BH (VANONDER HAAR KLEDING en dus ook de schouderbandjes !!) losgesneden en om haar polsen gebonden om haar in bedwang te houden. Marianne heeft zich echter losgewerkt van die BH om haar polsen en daarop heeft de ‘dader’ die BH hergebruikt door haar daarmee te wurgen. En dit alles zonder worstelsporen achter te laten in het hoge gras.

NB. In de Deventer moordzaak beweerde het NFI dat zij zogenaamde ‘greepsporen’ kon herkennen op kledingstukken die aan geweld waren blootgesteld. Nu zwijgen zij echter stil over mogelijke DNA-sporen op die BH. En zij weigert dit onderzoek ook nog eens over te laten doen door het laboratorium van Richard Eikelenboom die daar sindsdien zijn eigen kunstje van heeft gemaakt.

En, alweer volgens Peter: Nadat Marianne al bewusteloos of zelfs al overleden was heeft de dader haar dubbel verkracht en haar keel alsnog doorgesneden. Dit alles verklaart (althans volgens Peter) dat er geen worstelsporen en geen bloed op de PD zijn aangetroffen. Dat ons alternatieve scenario (dat Marianne door een auto vanaf een andere locatie is vervoerd en gedumpt vanaf de Fogelsanghloane), nu ook nog steeds geldt “vergeet” hij weer.

– Maar goed, gesteld dat al die grove onzin van Peter gestand houdt bij het grote publiek, dan nog blijven er tal van vragen over. Hoe verklaart hij bijvoorbeeld dat er nooit vingersporen van Marianne zijn gevonden op haar fiets? Zij zou (althans volgens Peter) haar eigen fiets zelfs in de greppel hebben geplaatst en er enkele km. op hebben gefietst? Droeg zij handschoenen op een warme dag in april? En waarom wordt er geen DNA gemeld van de dader rond haar mond als zij zo vriendschappelijk met elkaar omgingen? En, als Marianne was aangesproken op de Keningswei en van daaruit was meegelopen het weiland in, hoe verklaart hij dan dat de geurhonden niet naar de Keningswei liepen maar sporen volgden naar het Noorden en naar het Oosten (dwars door de weilanden en in de richting van het AZC)?.

3. Dan het DNA-onderzoek. Dit is de meest simpele manier om onwetenden om de tuin te leiden. DNA is tegenwoordig heilig en iedereen weet inmiddels dat je DNA je tot dader verklaart terwijl dat in werkelijkheid de grootst mogelijke onzin is. Bij DNA uit sperma is het duidelijk dat Marianne vrijwillig gemeenschap heeft gehad of is verkracht. Er staat echter geen datum en geen tijdstip op het sperma-DNA van die verkrachting, noch waar die verkrachting heeft plaatsgehad. En dat zegt ook nog helemaal niks over de uiteindelijke moordenaar. Elke huidige rechter zal bewijzen vragen van het OM over het motief, de locatie, de uitvoering, het tijdstip en de tactische en technische bewijzen die de verkrachter alsnog koppelen aan de moordenaar. En ook dat wist Peter allang als je kijkt hoe het uiteindelijk in de Puttense moordzaak is gelopen met Ron P.

– Op basis van wat er nu bekend is kun je stellen dat de verkrachting op een geheel andere locatie kan hebben plaatsgehad dan de moord. Maar ook beiden kunnen al op een andere locatie hebben plaatsgehad waarna het lichaam van Marianne is gedumpt in het weiland. En ook is het heel wel denkbaar dat de verkrachter niet eens de uiteindelijke moordenaar was.

– Het enkele feit dat Justitie al jaren zo gebrand is op een moord in dat weiland wijst er op dat zij die zelfde twijfels koesteren. Zo heeft Justitie de leugens van Stephanie van R., die van Spencer en Wietze en nog vele, vele andere doelbewust ondersteund en weer andere, tegenstrijdige verklaringen vernietigd of genegeerd. En ook het wegsluizen van die twee asielzoekers is nog immer niet onderzocht.

– Dus hoefde via Peter alleen nog maar even worden ‘bewezen’ dat de weggesluisde Ali Hassan geen Europees DNA-type kon hebben. Hij kwam immers uit Irak (of uit Koerdistan) en daar komt GEMIDDELD genomen een ander ‘haplotype’ (DNA-variant) voor. Hier geldt met nadruk GEMIDDELD omdat wij al duizenden jaren over de hele wereld zwerven en dus ook overal ons DNA (en kinderen!) hebben achtergelaten. Wat dus normaal gesproken geldt voor inlandse oer-bevolking hoeft echter nog niet te gelden voor delen UIT die populatie. Nu beweerde Ali onder meer dat hij een Amerikaanse vader had en die vader zou zo maar weer een Europese voorvader kunnen hebben gehad. En daarmee klopt die hele aanname van Justitie (en het LUMC) al niet meer.

– Het experiment van Peter mislukte dan ook al schromelijk op zijn eigen ‘haplotype’. Zeg maar zijn eigen DNA-type als ras-“Germaan”. Hiermee had hij stiekem, zonder die naam nog eens te hoeven noemen, het omstreden onderzoek van prof. Peter de Knijff willen bewijzen uit 2000 dat het om een DNA-spoor op Marianne ging van een West-Europeaan. En wat bleek? Peter had zijn voorvaderen in Noord Scandinavië en helemaal niet in Nederland of in Ost Duitschland (Friesland)! En precies dat betekende dat zijn voorouders ergens vóór de 16e eeuw al in Scandinavië moeten hebben geleefd! Wat Peter dus wilde bewijzen viel met zijn eigen experiment al in het water…

Dus Peter, onze theorie staat nog fier overeind. Wij beschikken over bewijzen en verklaringen die een geheel ander verhaal vertellen over de moord op Marianne. Jij hebt echter, ondanks je beloften, niets weerlegd en geen enkel heikel punt aan willen kaarten om het publiek niet wakker te schudden. Sterker nog, je hebt zelfs nog meer leugens in moeten brengen dan die wij al kenden.

En oh ja, ons kun je ’s nachts wèl bellen met informatie…

André Vergeer
—————————————————————
Wat in deze uitzending zoal niet aan de orde kwam:

– De caravan van Wolfgang Hebben die jaren lang op de camping “De Poelplaats” in Kollum stond, waar ook het AZC gevestigd was, en waar volgens vele getuigen de porno en drugs laag overvlogen.
– De verdwenen dossiers van de weggesluisde asielzoekers.
– Dat Marianne met een taxi zou worden thuisgebracht, omdat ze niet alleen in het donker durfde te fietsen.
– De lekke banden van de fietsen van Spencer en Wietse.
– De legio getuigenverklaringen die dit fraaie PR-scenario tegenspreken.

De beste manier van liegen bestaat uit het verzwijgen van de waarheid! Daarom nogmaals de verklaring van Geke:

JDTV Afl.59 – Marianne Vaatstra Deel 9

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

363 Reacties op “De kletskoek van PR de Vries over de zaak Vaatstra”

 • lidy:

  Je kunt je afvragen ‘waarom’ het OM in samenwerking met hun PR man Peter R. de Vries er toe over zijn gegaan dit nieuwe nietszeggende scenario aan het volk te presenteren. Er moet iets zijn geweest dat hen getriggerd heeft om naar buiten te treden. Het kon wel eens zijn dat het door jouw geschetste scenario heel dicht bij de waarheid ligt, Bou. Dat is wat ik op dit moment denk.

 • verwarde man:

  Als je met enige afstand naar de uitzending kijkt dan springt als red flag naar voren dat na 13 jaar een basisscenario gepresenteerd wordt als een nieuw voor het onderzoek baanbrekend inzicht.

  Het scenario dat de dader een bekende van de slachtoffer is behoort echter tot het abc van het recherchewerk. Los van de verdere details maakt het hierdoor de documentaire van R de Vries volkomen absurd en ongeloofwaardig. Verder wordt de elementaire vraag genegeerd of bij de moord meerdere personen betrokken waren. Impliciet wordt deze beantwoord met nee waarmee vervolgens alle verdachten zonder dna match als verdachte kunnen worden afgevoerd.
  Kortom een schoolvoorbeeld van (bewuste) tunnelvisie.

 • Wim Dankbaar:

  “Allereerst moet mij van het hart dat de nagedachtenis aan Marianne meer en meer wordt bezoedeld naarmate de jaren verstrijken. Had zij eerst een fiets gepikt in Buitenpost en was zij alleen gaan fietsen naar huis wat zij nooit zou hebben gedurfd, nu wordt zij zelfs afgeschilderd als een soort slet die met iedereen meeging die maar naar haar lonkte. Dat die KL……..K van een vriend aan haar moeder had beloofd dat hij haar op een taxi zou zetten wordt gemakshalve “vergeten”. Daarnaast is de keuze van een “vrijplaats” in het weiland (met de fietsen in de greppel) zelfs idioot met een bos op enkele honderden meters afstand verderop. Hoezo, weloverwogen en goed voorbereid..?”

  Aan deze bezoedeling van Marianne’s nagedachtenis, werkt Peter dus gretig mee. Ze is vermoord en verkracht, en nu wordt ze nog eens overdrachtelijk “naverkracht”. Door Peter R. de Vries! Ik heb nog niet met Maaike gesproken, maar ik weet zeker dat ze woedend is. Marianne wordt eerst neergezet als een fietsendief (een bewijsbare leugen, die Peter zelf ook weet aan de hand van Ferry Brouwer) en vervolgens als een ongelooflijke 16 jarige sletje, dat niet met Feik wilde dansen in de Ringo bar, maar wel haar vriendje bedriegt, omdat ze verderop een afspraakje heeft met een geheime minnaar voor een vrijpartij in een weiland, midden in de donkere nacht, tussen 1 en 2 uur. Dit terwijl Spencer haar moeder had beloofd een taxi te betalen om haar “veilig” thuis te laten komen!

  Het is toch te walgelijk voor woorden als je dit verhaal vreet?

  Geen stukgetrapt gras, dus geen worsteling, maar een vrijwillige partij. My ass!

  Die worsteling vond ergens anders plaats in een groepsverkrachting. Geen stukgetrapt gras betekent precies wat wij zeggen: Ze is ergens anders verkracht en vermoord (door o.a. Feik en Ali) en vervolgens is haar lichaam in dat weiland gedumpt!

  Wim

 • mr. drs. Bou:

  Geen stukgetrapt gras, dus geen worsteling, maar een vrijwillige partij.

  Lijkt me echt iets voor die bekkige Marianne, die bij die ruzie in de Ringo-bar zodanig van zich afbeet, dat het haar kwam te staan op een bedreiging door Feik, dat hij haar de keel af zou snijden!

  Typisch een meisje dat ’s nachts vrijwillig in een weiland op haar rug gaat liggen om zich door een vriend van een vriend te laten verkrachten en vermoorden, die laatste twee dus in willekeurige volgorde.

  Kortom: geloof PR vooral op zijn blauwe ogen!

 • mr. drs. Bou:

  Wim, ik heb ook nog even gekeken naar de Google map. De plek waar Marianne gevonden werd, ligt tussen twee huizen. Rechts is een duidelijke boerderij, links lijkt me meer een woonhuis. Beiden liggen op 150 m afstand.

  Marianne is niet alleen op haar rug (of buik) gaan liggen, maar toen haar handen op haar rug gebonden waren, is ze zelfs niet gaan gillen! Braaf!

  De ellende met die PR-programma’s is dat ze zo dom en doorzichtig zijn, dat het een belediging is voor het publiek. Daarom verbaast het me dat er nog zoveel mensen zijn die er klakkeloos instinken!

 • Wim Dankbaar:

  Het trieste is dat Bauke zelf ook weet, maar kennelijk is vergeten, dat het hele verhaal van de gestolen fiets en het afscheid bij het tunneltje, zogenaamd op aandringen van Marianne, één grote leugen is. Waar Bauke zich voor zou moeten interesseren is waarom de fiets van Spencer een lekke band had! (Het antwoord is dat Feik en Ali de ventielen eruit hadden gehaald in Kollum). Een vraag die Peter R. de Vries natuurlijk omzeilt:

  In de vroege ochtend van zaterdag 1 mei, even na 08.30 uur belt Bauke Vaatstra met de vader van Spencer met de vraag of Spencer thuis is. “Ja, ik denk het wel”, zegt de vader van Spencer, “zijn fiets staat in de schuur met een lekke band”. Volgens G. A., een vriend, kwam hij Spencer even na 09.00 uur tegen in het centrum van Buitenpost en is hij samen met hem gaan zoeken naar Marianne. G.A.: “Spencer was op de fiets van zijn moeder, er zaten fietstassen op. Wij waren de hele zoektocht met zijn tweeën. Onderweg vertelde Spencer mij ook dat hij ruzie had gehad met Marianne”. Ook de zoektocht van Spencer met G.A, achter de voetbalvelden van De Swadde, bij de fierljepschans, op de weg richting het AZC en daarna achter zwembad ‘t Paradyske, is nogal ver uit de richting van de route die Marianne zou hebben gevolgd vanaf De Swadde richting het tunneltje onder de Lauwersmeerweg door en in de richting van Veenklooster en Zwaagwesteinde. Bij het Paradyske werd Spencer gebeld op zijn mobieltje, het was Aafke, de beste vriendin van Marianne. Op wat voor fiets reed Marianne?” Spencer: “Dat weet ik niet, dan moet ik hem eerst zien.”
  Na de vondst van Marianne die ochtend zou Spencer direct en bij herhaling hebben gezegd: “Het is allemaal mijn schuld”. En tegenover de moeder van Marianne zou hij het volgende hebben gezegd: “We zijn om ongeveer twaalf uur vertrokken uit Kollum”. En: “Marianne zei nog tegen ons: ‘als mij wat gebeurt, is het jullie schuld‘.” De ouders van Marianne hebben Spencer en zijn ouders verschillende keren aangesproken over de steeds wisselende verhalen die de vrienden vertelden: “Iets klopt er niet, en waarom vertellen jullie ons niet het hele verhaal?”

 • mr. drs. Bou:

  Beste Wim,

  Het PR-scenario wordt nog steeds gekker!

  Op zijn fiets met lekke banden is Spencer met Marianne achterop naar Buitenpost gereden, om daar een fiets voor haar te stelen!
  Dat zij afscheid namen bij het tunneltje, komt niet omdat Spencer en Wietse op lekke banden reden, maar omdat Marianne om 2 uur ’s nachts een geheime afspraak had op de Keningswei met een vriend van een vriend.

  Dat is allemaal heel logisch, toch?

 • Jan:

  Over een aantal zaken in de uitzending van Peter R. de Vries valt zeer zeker te twisten, het zijn maar aannames en er worden bepaalde feiten en bewijzen verzwegen uit het verleden.

  De haar uit de aansteker en het sperma op Marianne zouden wel van dezelfde persoon moeten zijn. Ik hoop van ganser harte dat ze deze persoon te pakken nemen, dit zou de dader heel goed kunnen zijn. Hopelijk komt hiermee de waarheid boven water en zal het recht zegevieren.

 • mr. drs. Bou:

  Beste Jan,

  Die aansteker is 13 jaar geleden al gevonden, zonder vingerafdrukken of andere sporen. Maar na 13 jaar is er opeens een haar! En nog wel een haar met hetzelfde DNA als het daderspoor!!!

  Hoe doen ze dat toch bij het NFI???

 • They Knew:

  @André Vergeer/Wim Dankbaar,

  Sorry, dat ik mij er even tussenwurm, maar er viel mij in een eerder artikel iets op, waar eigenlijk geen antwoord op is gegeven en het lijkt mij van cruciaal belang dit wél te weten. Deze man heeft een cruciaal bewijsstuk overhandigd aan de desbetreffende instantie en die heeft er niets mee gedaan? Het bewijsstuk is verdwenen, neem ik aan?

  In een eerder artikel van Bou las ik iets over een badmeester/zweminstructeur, die een bebloede trui had gevonden en had afgegeven op het politiebureau Buitenpost(?) en waar niets mee gedaan is.
  Ik heb ook begrepen, dat desbetreffende badmeester/zweminstructeur inmiddels is overleden, weet één van jullie twee waaraan hij is overleden?
  Was het een ‘natuurlijke’ dood of speelden er verdachte omstandigheden mee? Misschien dat hier ook even naar gekeken kan worden, is er al naar gekeken(?), mij komt het e.e.a. nogal verdacht over.

 • mr. drs. Bou:

  Beste They Knew,

  Dit is slechts een van de vele verzwegen feiten! Van de dood van de badmeester weet ik verder niets, maar dat bebloede jack is spoorloos weggemoffeld door de recherche.

  Nog wat verzwegen feiten: Van wie was die gestolen fiets? Kwam die echt uit Buitenpost, of was het de fiets die stond bij het landbouw-museum? Die laatste fiets werd ook wel gebruikt door Ludger Dill, een goede vriend van Wolfgang Hebben. Hij leende hem ook uit aan asielzoekers! Van vingerafdrukken op die fiets weten we niets!

  Wat deze uitzending van PR wel heel duidelijk heeft gemaakt, is dat ook het nieuwe DNA-onderzoek een grote en peperdure FAKE is!!!

 • mr. drs. Bou:

  Inmiddels is er ook druk getwitterd met tips voor PR en het OM:

  OM: Marianne Vaatstra kende moordenaar

  LEEUWARDEN – De verkrachter en moordenaar van Marianne Vaatstra is geen asielzoeker geweest, maar waarschijnlijk een bekende van haar die in Noordoost-Friesland woont.

  Misdaadverslaggever Peter R. de Vries twitterde maandag dat er een flink aantal tips is binnengekomen na de uitzending die hij zondag aan de zaak wijdde. Bij de politie kwamen 20 tips binnen.

  In Noordoost-Friesland kan iedereen nu zijn of haar “boze buurman” aangeven…

 • mrpettjo:

  PR de Vries heeft deze zaak net zo aangepakt als de zaak Natalee Holloway. Hij heeft nieuw bewijs volledig terzijde geschoven en zijn eigen tunnelvisie daar tegen over gesteld. In beide zaken heeft het OM PR de Vries het voortouw laten nemen. Dit is een setled deal tussen het OM en de misdaadinfotainer PR de Vries. De mensen zijn tevreden en binnenkort kan een of andere man uit de streek worden opgepakt en anders kan de zaak binnen niet al te lange tijd gesloten worden
  Dit is blijkbaar de manier waarop het OM en de rechtstaat werkt in Nederland anno 21e eeuw..
  En: deze PR de Vries gaat niets te ver om zaken te verdraaien..

 • mr. drs. Bou:

  Over die aansteker gaat al veel langer een verhaal:

  Tip Zacolis in zaak Vaatstra wordt genegeerd

  Volgens mij is het echter flauwe kul. Een aansteker in de tas van Marianne zou van de dader afkomstig zijn. Waarom stopt deze zijn aansteker in de tas van Marianne? En waarom zit daar geen vingerafdruk op? En waarom komt die haar van de dader pas na 13 jaar boven water?

  Kortom: ik denk dat het een dwaalspoor is!

 • JDTV:

  Volgens Harm brouwer was de uitzending vakwerk!
  http://jdtvnieuwsbullet.blogspot.com/

 • Andre Vergeer:

  @All,

  Om het gedachtengang eens om te draaien wil ik hier graag een alternatief scenario schetsen. Op basis van de uitzending van Peter R. kun je dan zelf bepalen welke de meest logische is. Oordeel zelf…

  De feiten zoals door Peter (het OM) zijn gepresenteerd: Het was een lichte nacht (bijna volle maan), er is niemand op dat fietspad gespot, zelfs Marianne niet. De ‘bekende van een bekende’ stond haar op te wachten waarop zij vrijwillig – om 02.00 uur ’s nachts – met hem het weiland is ingelopen. Daar is het uit de hand gelopen. Noch op het fietspad, noch op de fiets, noch in de greppel en noch in het weiland zijn geweldssporen aangetroffen. De verkrachter heeft haar BH losgesneden door haar kleding op te stropen en via een ‘vrouwentrucje’ ook uitgetrokken vanonder haar kleding vandaan (zij had haar T-shirt immers nog aan toen zij werd gevonden). Nadat haar polsen eerst met die BH waren vastgebonden heeft Marianne zich losgewrongen. Daarop heeft de verkrachter haar gewurgd met haar BH. Blijkbaar was Marianne daarop minstens al bewusteloos, zo niet al overleden. De juiste volgorde is niet bekend maar na te zijn gewurgd is zij dubbel verkracht en is haar keel doorgesneden. Uit het feit dat er geen bloed op/bij haar is gevonden wordt aangenomen dat zij dus bij het LOSSNIJDEN van de rest van haar kleding (w.o. haar slipje) al was overleden. (Mijn conclusie is dat zij dus postuum zou zijn verkracht). En 13 jaar na dato blijkt de recherche ineens over een haartje van de ‘vriend van de vriend’ te beschikken dat zich IN een aansteker en IN haar tasje bevond. Denk daar eerst even een paar minuten over na.

  Peter stelt, geheel in tegenspraak met een mededeling van de recherche aan de ouders van Marianne in 1999, dat haar voetafdruk zou zijn herkend. Hun verhaal: “het was te drassig om nog een goed spoor te kunnen herkennen”.

  Dan, wat Peter (het OM) niet meldt of wat sterk bezijden de waarheid is en/of wordt genegeerd: 9 getuigen hebben verklaard dat Spencer en Wietze lekke banden hadden, w.o. de vader van Spencer zèlf tegenover Bauke Vaatstra. Volgens Spencer’s eigen verklaring zijn zij om 01.00 uur vertrokken uit Kollum. Peter vervroegt dat tijdstip al met een kwartier. Vervolgens doen zij (volgens Peter) dan nog eens 40 minuten (!) op de fiets over een afstand van ca. 3 km. van Kollum naar station Buitenpost.

  Twee andere getuigen hebben bij de politie bovendien gemeld dat zij Spencer en zijn vriend al om 00.30 uur hadden gespot buiten Kollum waar Marianne niet bij aanwezig was. De opnamen van Peter zèlf over die verklaringen zijn in ons bezit. Een andere getuige beweert stellig dat zij Marianne en Stephanie van R. op datzèlfde moment (00.30 uur) op de Voorstraat in Kollum heeft gezien en op hun beurt weer zonder Spencer en zijn vriend! Dat zij even later een gil hoorde en het dichtslaan van een autoportier en het wegscheuren van een auto. En weer een uurtje later (ca. 01.30 uur) dat Spencer en zijn vriend werden opgehaald door zijn moeder vanaf die Voorstraat.

  In de animatie van Peter toont hij de bomenrij waarlangs Marianne met haar ‘moordenaar’ vanaf de Keningswei het weiland in zou zijn gelopen. Daarin stelt Peter dat dit aan de rechterkant was van die bomenrij (zie animatie). Dit is een belachelijke en zelfs grove misleiding van het publiek omdat langs diezelfde route minimaal 10 personen HEEN EN WEER hebben gelopen op het moment van de vondst van Marianne. M.a.w., Peter (het OM) suggereert dat zij uit al die verse en oude sporen nog konden zien waar Marianne zou hebben gelopen met haar ‘dader’. (Dat het heel anders is gegaan wil ik wel een keer apart uitleggen).

  Twee scenario’s dus, waarbij Spencer met Marianne achterop, rond 01.30 uur hijgend aankwam bij station Buitenpost om een fiets voor haar te pikken OF dat hij zich toen nog bevond op of in de buurt van de Voorstraat in Kollum om daar tezèlfder tijd door zijn moeder te worden opgehaald. En de volgende dag zou hij aan een andere vriend zelfs opbiechten dat hij en Marianne die dag daarvoor ruzie hadden gehad, hetgeen opnieuw in tegenspraak is met zijn officiële verhaal. Om vervolgens met diezelfde vriend (op zijn moeders fiets want hij had immers één of twee lekke banden) te gaan zoeken op locaties waar hij Marianne IN IEDER GEVAL niet zou vinden…

  Het alternatieve scenario (ook aan Peter en aan het OM bekend), dat Marianne al rond 00.30 uur op de Voorstraat in Kollum in een auto is gesleurd, wordt in de uitzending van Peter niet alleen niet gemeld maar ZELFS niet eens weerlegd door de gepresenteerde feiten. Voor die feiten moet je de uitzending nog eens bekijken of tenminste Google Earth raadplegen v.w.b. de PD aan de Keningswei. Ons uitgangspunt is daarbij dat Marianne op een geheel ander tijdstip, op een geheel andere locatie in een auto is ontvoerd (vanuit Kollum), verkracht en vermoord op weer een andere locatie (bijv. die caravan) en later is gedumpt in het weiland aan de Keningswei.

  Dit is i.i.g. aan ONS gemeld door zeer betrouwbare getuigen: In de nacht van zaterdag 1 mei sloegen de honden aan op de boerderij aan de Trekwei (Trekweg) terwijl zij dat anders nooit deden. De bewoner van die boerderij is die ochtend ook bij het lichaam van Marianne gaan kijken. Het was immers in zijn weiland gebeurd maar hij is nooit nader gehoord door de politie.

  Verder liep er een ‘karrespoor’ vanaf die Trekwei, langs zijn boerderij en kruisend met de Fogelsanghloane direct naar de plaats waar Marianne gevonden werd. (Overigens is het opmerkelijk dat de Fogelsanghloane bij Peter zelfs niet zichtbaar is op de politie-animatie). Op die zaterdag liepen de geurhonden ook al in de richting van die boerderij aan de Trekwei in het Noorden. En een politie-fotograaf (met licentie!) werd ter hoogte van dat kruispunt met de Fogelsanghloane weggestuurd door een rechercheur in burger.

  Aan de Keningswei bevond zich in 1999 nog een greppel tussen de weg en het weiland waardoor hulpverleners die met een auto kwamen, minstens om moesten rijden via de Fogelsanghloane om de plaats van het delict te kunnen bereiken waar Marianne lag. Dat wordt dan ook nog eens bevestigd door de politiefoto’s uit de TV-uitzending van Peter waarin DRIE auto’s zichtbaar zijn die daar onmiskenbaar ook vandaan kwamen!

  Nu moet iedereen dat maar zelf beoordelen maar mijn conclusie, op basis van die onzin-reconstructie van Peter R. (en het OM) is de volgende:

  1. Er zijn geen worstelsporen op de PD gevonden. Noch was er sprake van bloed- of andere sporen, anders dan de losgesneden kleding van Marianne naast haar lichaam.

  2. Marianne lijkt te zijn verkracht nadat zij al was gewurgd. En ook haar kleding – waaronder haar slipje! – lijkt pas van haar lichaam te zijn gesneden NADAT zij al was overleden. Ook haar hals is nadien pas doorgesneden. (In scène gezet?).

  3. De “loopsporen” van Marianne en haar vermeende moordenaar kloppen voor 100% niet met de ware toedracht omdat er minimaal 10 ‘verse’ sporen overheen zijn gegaan die de sporen uit die nacht moeten hebben gemaskeerd. (Leg ik desnoods nog een keer uit).

  4. De geursporen leidden NIET naar de Keningswei in het Zuiden (waar Marianne en haar ‘moordenaar’ immers vandaan zouden zijn gekomen) maar naar het Noorden (de Fogelsanghloane en de Trekwei) en naar het Oosten (in de richting van het AZC).

  5. Er zijn minimaal twee personen naar – en/of vanuit – het Noorden naar de PD gelopen (en terug) en er zijn minimaal drie auto’s vanuit het Noorden genaderd. Desondanks herkenden die geurhonden een spoor dat zij bij het lichaam van Marianne hadden opgepikt. Mogelijke autosporen uit die nacht, vanuit het Noorden, technisch onbruikbaar makend.

  6. Een sperma-DNA-spoor van een verkrachter zegt nog helemaal niks over de uiteindelijke moordenaar. En er staat geen datum of tijdstip op sperma, laat staan op welke locatie (caravan?) dat sperma is geplaatst.

  Alles overziend kom ik tot de volgende conclusie: De kans dat Marianne (dood)in een auto is vervoerd naar de PD vanuit een andere locatie is m.i. groter dan de kans dat zij vrijwillig met haar ‘moordenaar’ vanaf de Keningswei haar dood tegemoet liep. Zo was zij aantoonbaar al niet met haar ‘vrienden’ meegefietst. En zo lijkt zij bovendien in een auto te zijn ontvoerd vanaf de Voorstraat in Kollum. En zijn er tenminste gigantische blunders begaan door het eerste opsporingsteam op de plaats van het delict.

  Natuurlijk kan ik er ook naast zitten maar het enkele feit al dat Peter (het OM) dit scenario niet heeft willen onderzoeken spreekt eigenlijk al boekdelen….

 • mr. drs. Bou:

  Dank je wel, André. Deze verklaring snijdt hout!

 • Ik zou jullie juridische mening zeer op prijs stellen m.b.t. tot deze publicatie(http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2012/05/21/het-complot-vaatstra-en-onbezoldigd-politiecommissaris-peter-r-de-vries/ ) en dat ik er nu over na denkt om een soort van proef-proces-cassatie te gaan voeren zodat de Hoge Raad richtlijnen ( jurisprudentie) gaat geven inzake hoe justitie en politie moete opgaan met de commerciële pulp-media.

  Ik ben voornemens als voormalig rechten student een cassatie zaak te straten bij de Hoge Raad m.b.t twee zaken waarbij ik en de Vries bij betrokken waren en ik veroordeelt.
  De gronden tot cassatie en /of casatie in het belang der wet, die ik wil gaan aanvoeren zijn de volgenden:

  De Vries heeft kennelijk geheime niet te controleren banden met justitie en politie in lopende strafzaken. Dat gedeelte van onderzoek waarbij De Vries betrokken is kan niet door de verdachte ( en dus de Rechter) worden getoest en/of gecontroleerd.
  Dat De Vries geen rechtsgeldige Titel heeft om zulks te doen. Dat er wettelijk geen gronden zijn voor die rol voor De Vries in dat voor traject ( art 26Sv,).
  Dat De Vries primair als Doel heeft het maken van een sensationele uitzending bij een dien over eenkomstige Sensationele Commerciële Zender (SBS)

  Dat De Vries n.b. rechtens vast gestelde banden heeft met bepaalde Nederlandse Maffia sinds 1980 en dus de verdachte een niet geringe kans loopt dat De Vries zijn bevindingen deelt met zijn z.g. Criminel bazen zoals Klaas Bruinsma, Cor Van Hout en Holleeder, etc.
  Dat een en ander mogelijk wordt gemaakt voor De Vries in strijd met wet en regelgeving door bijv. de huidige procureur generaal Bolhaar blijkens zijn publiekelijke niet functionele uitlatingen o.a. bij de NOS inzake de volgens deze justitie functionaris bijzonder goede opsporing kwaliteiten.( zie: http://nos.nl/artikel/270804-om-besluit-peter-r-de-vries-jammer.html )

  Ik acht dat een vorm van ambtelijke corruptie, die alle zaken waarbij De Vries betrokken is bi voorbaat ( sensationeel en/of verborgen (eigen )belang) vergiftigd , dus ook de Vaatstra-Zaak, maar ook die van de zaak :http://www.louishagemann.nl/

 • mr. drs. Bou:

  Beste JDTV,

  Sorry voor de trage plaatsing, je zat in de spambox. Maar je kunt beter de hele permalink plaatsen, anders zakt de info op den duur weg. Dus zo:

  http://jdtvnieuwsbullet.blogspot.com/2012/05/marianne-vaatstra-kende-de-dader.html#more

  En wat een onzin lees ik nu weer bij RTL nieuws:

  Lange tijd werd de dader gezocht in kringen van asielzoekers van het nabijgelegen azc.

  Dat moet zijn: Lange tijd mocht de dader volstrekt NIET worden gezocht in het nabijgelegen AZC. En dank zij de PR-show is dat nu eindelijk gelukt.

  Op basis van het onderzoek vermoedt de politie dat Marianne Vaatstra iemand is tegengekomen die ze kende en dat ze vrijwillig met die persoon het weiland is ingelopen. Ook denkt de politie dat verwurging de doodsoorzaak was. Lange tijd werd aangenomen dat haar keel was doorgesneden, maar nu blijkt dat de diepe snijwond in haar hals is toegebracht toen zij al buiten bewustzijn was, aldus het OM.

  Marianne was dus al dood toen ze vermoord werd…

 • mr. drs. Bou:

  Beste Steve,

  Cassatie in het belang der wet wordt ingesteld door het OM.

  Ik weet niet hoe jouw zaak er uitziet, maar als je eerst in HB bent gegaan, dan kun je daarop Cassatie aanvragen, maar daarvoor staat een tijdslimiet (ik geloof 6 weken, maar dat moet ik opzoeken).

  De vragen die je stelt, zijn wel terecht. Want met welk recht en met welk doel doet PR onderzoek naar strafzaken? Met welk recht verschaft het OM hem vertrouwelijke informatie? Dat gaat soms heel ver!!!

  In de zaak Louis Hagemann is duidelijk sprake van een gerechtelijke dwaling die werd veroorzaakt door PR. Het was Trial by Media! Afschuwelijk: te worden veroordeeld tot levenslang, uitsluitend op grond van de verklaring van een door PR omgekochte dronken ouwe hoer die bij Hagemann een blauwtje had gelopen! En dat heet dan wettig en overtuigend bewijs… Foei, foei, driewerf foei!!!

 • cobra:

  ook ik heb ondervonden in deze zaak dat als je komt met feiten
  die naar het azc wijzen justitie je direcht probeert monddood te maken
  maar toch denk ik dat de meeste friesen te nuchter zijn om te denken
  dat marianne die thuis de trap niet een op durfde in het donker
  een paar km moest fietsen waar ze
  een afspraakje had met een vriend van een vriend van een vriend
  en deze op de vind plaats haar heeft verkracht en vermoord
  en zich niet eens heeft verzet dit gaat er in friesland echt niet in

  nee de vindtplaats is zeker niet pd

  ook verwijs ik nog graag eens naar het briefje van oud politie agent wiltje bakker waar hij 2 signalementen door kreeg van een getuige
  die wegdoken in de berm in de buurt van pd
  als je ali en feik kende weet dat deze beide heren aan het signalement
  voldoen wat hij toen op het papier heeft gezet

  dan heb ik het niet over de ali die in het toneelstukje van sbs figureerde
  dit is een andere ali dan de vriend van feik

  vind dat andre vergeer het goed heeft weergegeven waar het om gaat

  kan zelf nog wel een paar onwaarheden uit het stukje van peter OM de vries
  halen

 • Wim Dankbaar:

  Bekijk de eerdere reportage van Peter hier:

  http://rechtiskrom.wordpress.com/2012/05/22/1466/#more-1466

  Dan wordt duidelijk dat het zogenaamde “nieuwe scenario” gebaseerd is op de leugen dat Spencer en Wietze een fiets voor Marianne hebben gestolen en halverwege “afscheid” hebben genomen. Een leugen die Peter hier onderuit haalt, maar waar hij anno 2012 braaf in meegaat.

  Het motief van Spencer om te liegen is erg logisch. Hij had de moeder beloofd een taxi voor Marianne te betalen om veilig thuis te komen. In plaats daarvan heeft hij ruzie gemaakt met Marianne, is haar uit het oog verloren en wist hij dat Feik en Ali hem beloofd hadden dat ze zijn vriendin zouden “pakken”.

  Hij wist dus ook direct dat Feik en Ali verantwoordelijk waren voor het niet thuis komen van Marianne. Zodra ze gevonden was wist hij dus ook wie de moordenaars waren, waarmee hij ruzie had en die zijn vriendin zouden pakken. Ga dat maar eens vertellen aan de ouders en de rest van de wereld. Die zeggen natuurlijk meteen: Jij bent verantwoordelijk voor de dood van Marianne.
  Het is dus totaal logisch dat hij liegt om dat te voorkomen.

 • cobra:

  kan het niet zo zijn dat deze ali al misdaden in zijn eigen
  land had gepleegd mischien wel moorden en dat de doofpot in moest
  omdat anders elk azc in nederland in de problemen zou komen
  kijk een naar de docu. van de eo bloed aan de handen
  waar uit blijkt dat hier veel crimineel volk naar toe is gehaald
  uit bepaalde landen trouwens ook genoeg mensen die hier wel
  terecht in nederland asiel hebben aan gevraagd
  en zoek eens wie toen ging over het asiel beleid in die tijd………

 • Voyager:

  De kongsi van het OM met charlatan opportunist Pr de V in deze zaak kon wel eens het gevolg zijn van het aanhoudend tamboereren, door het team Dankbaar/Vergeer/Kat e.a, voor de burchten van justitie. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid groeit de afkeer en walging, voor de veroorzakers van deze drama’s, binnen de ambtelijke wereld. Niet alleen de lager opgeleiden, maar ook de hoger opgeleiden beginnen zich zorgen te maken over de situaties waarin zij dreigen te worden meegezogen. Damage control, in de schrijvende media en in beeld gebracht, door o.a vernaggelaar P R de V, loopt steeds verder uit de hand door de aanwijsbare leugens. De uitvoerders achterlatend met een niet te verwerken gewetensconflict. De ambtshalve meelezers van deze site’s zien ook hoe hun collega justitiemedewerkers in onmogelijke posities worden gedrongen, mede door het laten afweten van de politiek verantwoordelijken van alle partijen. Flink doende figuren als Teeven, Pechtold en Nawijn stellen vragen en accepteren ministeriële antwoorden die aantoonbaar niet kunnen kloppen.
  En dan mag oliemannetje P R de V en zijn farizeeërs nog een laatste poging wagen de schade te herstellen of binnen de perken te houden, wat natuurlijk niet lukt.
  Maar er komen andere tijden. Meer en meer zien mensen de ware gedaante van vrouwe justitia in haar augiasstal.

 • mrpettjo:

  PR de Vries heeft 4 jaar gezocht naar de daders op het AZC Kollum en komt nu met de mededeling dat de dader(s) niet op het AZC
  gezocht moeten worden..
  Meneer kan het niet verkroppen dat Kat & Dankbaar de laatste jaren samen met de Friese burgeronderzoekers veel nieuwe feiten over de vermoedelijke daders van de moord op Marianne boven water hebben gehaald.
  Ik hoop dat Bauke nog goed kan slapen nu want hij heeft zijn ziel verkocht aan De Vries en de eer van zijn dochter bezoedeld. Erg jammer. dit.

  Ter kennisgeving: van 1998 t/m 2003 verrichtte ik administratieve recherchewerkzaamheden voor de redactie van Peter R. de Vries. Toen de Vries destijds berichtte over de zaak-Vaatstra is er via Bert Santema en Goderie van Groen b.v. aan mij gevraagd of ik kon achterhalen wie er allemaal bij de gemeentelijke basis administratie (GBA) op het adres van het AZC stonden ingeschreven.

  Geplaatst door Michel Kraay | 21 mei 2012, 22:21

  http://herstelderepubliek.wordpress.com/2012/05/21/marianne-vaatstra-en-justitie/

 • Andre Vergeer:

  Victor Toom, onderzoek naar het zgn. Haplo-type onderzoek in de zaak Vaatstra.
  dare.uva.nl/document/187415 Proefschrift van 21 oktober 2010.

  Ik zal jullie niet vermoeien met al teveel ingewikkelde DNA-onderzoeksmethoden (ik ben ook maar een leek) maar Victor Toom heeft al in zijn promotieonderzoek in oktober 2010 vastgesteld dat de door Peter R. de Vries zondag gepresenteerde “feiten” al op voorhand niet klopten. Voorop gesteld, het haplo-type onderzoek heeft een functie, net als een profiler (gedragsdeskundige) een daderprofiel op kan stellen. Op basis daarvan probeert justitie zich een beeld te vormen van de verdachte, verkleint het normaal gesproken de zoekcirkel en wordt daarmee de ‘scoringskans’ vergroot.

  Maar, het leven zit nu eenmaal niet zo in elkaar dat we de dader in absolute zin kunnen herkennen aan zijn gedrag en bijvoorbeeld ook niet uit zijn DNA-profiel. Was dat maar waar! Peter R. begon dan ook zijn uitzending al door het publiek ‘klaar te stomen’ voor een mogelijk onvoorspelbaar gedrag van Marianne Vaatstra: “Zij zou nooit op de fiets alleen naar huis fietsen. En zij had al 4 maanden een vriend zodat zij ook nooit – midden in de nacht – aan zou pappen met een onduidelijke ‘vriend’. Laat staan dat zij zich vrijwillig het weiland in zou laten lokken en zich zonder slag of stoot zou laten verkrachten en vermoorden“. Maar dat was toch wèl gebeurd! oreert Peter vrolijk. Je kunt de kijkers bijna aan zijn lippen zien hangen: “Ja, zo zou het ook gebeurd kunnen zijn..”.

  Hiervoor heb ik al aangegeven dat Peter (het OM) zeer sterke tactische en technische feiten onder het tapijt heeft geveegd en dat de waarheid geweld aan is gedaan om de kijker maar niet wijzer te maken. Ik beperk me dus nu tot het DNA-onderzoek en zijn fabeltje dat die asielzoekers HET IN IEDER GEVAL niet gedaan konden hebben. Dat heeft Peter geprobeerd te verklaren op basis van 3 aperte leugens. De asielzoekers zijn uitgesloten op basis van hun DNA (leugen 1). Bovendien komt hun haplo-type (een DNA-variant) niet voor in Nederland (leugen 2). De dader was een bekende van Marianne (leugen 3).

  Leugen 1. Voor de goede orde, er is maar sprake geweest van één hoofdverdachte, Ali Hassan. Een Turkse Koerd, een wat vadsige man van 1,65 meter die jarenlang in het AZC Kollum had gewoond. Onder de zoekterm ‘Ali Hassan’ zijn inmiddels tientallen publicaties van ‘ons’ te lezen over de verwisseling van deze man met een “Turkse Ali” van 1,90 meter. Erkend door OvJ mr. Roelof de Graaf en bevestigd door alle getuigen die op welke manier dan ook met die Kollumse Ali hadden gewerkt, gevoetbald en geleefd. Van de (onbekende) Turkse Ali is in oktober 1999 wangslijm afgenomen, bij de èchte Ali is dat echter nooit gebeurd!!

  Leugen 2. De DNA-variant (haplotype) van West-Europeanen komt niet voor in Azië, zoals bijv. in Turkije en Irak (Koerdistan) en andersom. Dit is gebaseerd op statistisch onderzoek uit relatief kleine steekproeven. De verkrachter van Marianne heeft echter een haplotype dat het meest voorkomt in Noordwest-Europa. Vermoedelijk komt hij dusuit de omgeving van Friesland en kan het dus alleen al om die reden geen asielzoeker zijn geweest. En omdat Peter van zichzelf wist dat hij ook een rasechte Fries was, teruggerekend naar de 16e eeuw, was het aardig om te zien dat hij daar ook al direct de mist mee inging. Zijn voorouders bleken in werkelijkheid afkomstig uit Noord-Scandinavië !! M.a.w., vermoedelijk waren zij via Rusland, Finland, Zweden of Noorwegen afgedaald naar het Friese Nederland. Peter had dus al gewaarschuwd kunnen zijn…

  Victor Toom, in het bijgaande proefschrift, ging in hetzelfde laboratorium in Leiden nog een stap verder en kwam tot nog veel spectaculairder bevindingen met zijn eigen (mannelijke) Y-DNA-profiel (citaat):

  “In februari 2000 wordt de zogenaamde Y-chromosome Haplotype Reference Database (hierna: YHRD) online gezet. De datum is belangrijk, want een aantal maanden daarvóór ontvangt men op het FLDO het eerder genoemde verzoek van de recherche uit Friesland om aan de hand van DNA-onderzoek een uitspraak te doen over de uiterlijk waarneembare persoonskenmerken in de zaak Marianne Vaatstra. Gegeven De Knijff’s betrokkenheid bij het YHRDproject heeft hij dan reeds toegang tot de data. Dit leidt ertoe dat bekend wordt gemaakt dat de moordenaar zeer waarschijnlijk afkomstig is uit Noordwest-Europa”. (pag. 130) [André: en direct door zowel het NFI als het OM sterk werd gerelativeerd].

  “De Y-chromosomale identiteit van Victor Toom (pag. 131)
  YSTRs in combinatie met de YHRD kan als opsporingstechnologie worden
  ingezet om een daderidentiteit te creëren. Zo is in de zaak Marianne Vaatstra
  een Noordwest-Europese daderidentiteit geconstrueerd. Mogelijk dat deze
  identiteit ertoe heeft geleid dat via Opsporing verzocht wordt gecommuniceerd dat de politie op zoek is naar een blanke man. Maar hoe specifiek zijn deze daderidentiteiten? Ter illustratie en als test gebruik ik mijn eigen YSTR-profiel. Ik heb dat profiel kunnen vaststellen toen ik in de zomer van 2005 etnografisch onderzoek deed bij het FLDO. Mijn numerieke YSTR-profiel laat het volgende aantal herhalingen zien (tabel 4.7)”.

  “Het YSTR-profiel zou een indicatie moeten geven over mijn geografische herkomst, meer specifiek over de whereabouts van mijn voorvaders. Van mijn familie aan vaderskant is een stamboom bekend die tot de 16e eeuw teruggaat. Mijn familie van vaders kant, de familie Toom, heeft voorzover bekend altijd in Nederland geleefd. Het ligt dus in de lijn der verwachting dat mijn YSTR-profiel overeen komt met gesampelde Europese donoren”.
  (……)
  “Als ik mijn YSTR-profiel (met dezelfde gebruikte markers als in de zaak Marianne Vaatstra, figuur 4.7) invoer in de YHRD, is er – in ieder geval voor mij – een onverwacht resultaat. Aan de hand van de resultaten van mijn ingevoerde YSTR-profiel, op grond van zeven loci, wordt vastgesteld dat er in een groep van 54.863 bemonsterde mannen van in totaal 477 populaties veertien andere mannen rondlopen met hetzelfde YSTR-profiel. Zeven daarvan lopen rond in Europa, zeven anderen in Azië“.
  (…..)
  Op grond van de toegevoegde DYS385 komt mijn YSTR-profiel overeen met precies één ander profiel in de YHRD: het betreft een man die rondloopt in Nepal. Ik ben, op grond van die acht YSTRs, dus genetische verwant aan een man uit Nepal. Mensen die mij kennen zullen mij beschrijven als blank, lang, blond en krullen. Niet wat je noemt het prototype van een Aziatische of Nepalese man“./einde citaat.

  Het haplotype van een verdachte kan dus een leuk statistisch hulpmiddel zijn, de werkelijkheid blijkt veelal weerbarstiger! En waarom is dit dan een leugen? Die asielzoekers zijn dus nog steeds niet uitgesloten! En eerdaags moeten zo’n 20.000 Friezen hun wangslijm af komen geven bij de politie waarbij zij hun eigen familieleden erbij kunnen lappen inzake mogelijke diefstalletjes, geweldpleging, etc., die allemaal al als DNA-delictspoor in de databank zitten. En daarmee wordt opnieuw de aandacht afgeleid van de werkelijke dader(s).

  Leugen 3. Haar-DNA-onderzoek, met een moeilijk woord mitochondriaal (afgekort) Mt-DNA-onderzoek genoemd, heeft een zeer zwakke bewijswaarde. Volgens het NFI zelfs lager dan pakweg 3%. De haren op jouw hoofd bevatten hetzelfde Mt-DNA als honderden of zelfs duizenden anderen in Nederland. Wellicht zelfs van een onderzoeker ven het NFI. De stelling van Peter dat die haar dus van de dader was is minst genomen zwaar overdreven.

  De vondst van die haar is ook al zo opmerkelijk. Hij bevond zich in het mechaniek van de aansteker en die bevond zich op zijn beurt weer in de tas van Marianne! Nu kun je leuk gaan speculeren: Heeft Marianne die aansteker dan even geleend? En zo ja, waar lagen de cigarettenpeuken dan? Of: hoelang was Marianne al in het bezit van die aansteker? Maanden of mogelijk zelfs al jaren? Kende zij ook niet al een aantal asielzoekers en kwam zij wellicht al eerder in die caravan van Wolfgang Hebben waar die aanstekers werden verkocht? En is het wellicht mogelijk dat die haar pas bij het onderzoek van die aansteker op het NFI (jaren nà de moord) in het mechaniek is gekomen?

  Maar veel interessanter nog is de naam die op die aansteker was gekrast: ‘Zacolis’. En laat de recherche in 2009 zelfs tegenover Bauke Vaatstra niet wilde erkennen dat die naam mogelijk uit Griekenland of zelfs uit Azië kwam? Heeft Peter dat niet genoemd..?

  De kop “Marianne kende haar moordenaar” is dus volksverlakkerij van de eerste orde. Gebaseerd op een wankel statistisch onderzoek, een nieuw scenario waarbij zij vrijwillig meeging en zich willoos heeft laten vermoorden. En met weglating van de meest relevante tactische en technische feiten. En sporen naar de èchte hoofdverdachte, Ali Hassan uit 1999, zijn nooit onderzocht.

  Ten slotte. Al eerder heb ik betoogd dat het gevonden spermaspoor slechts iets vertelt over het DNA van de verkrachter. Er staat niet bij wanneer die verkrachting heeft plaatsgehad; ook niet wààr dat is gebeurd en al helemaal niet wie daar allemaal nog meer bij aanwezig waren. D.w.z., dat de moordenaar nog steeds uit Azië afkomstig kan zijn en de verkrachter uit Nederland of Duitsland. En, gezien zijn haplotype, kan ook de verkrachter nog steeds uit Azië afkomstig zijn.

  Vermoedelijk daarom heeft Peter (het OM) dus nooit willen onderzoeken wat er allemaal precies in die caravan gebeurde en werden direct betrokkenen (Spencer, Stephanie, hun ouders en tal van rechercheurs) opgescheept met een leugen voor het leven….

 • alexnieuwsbreker:

  Dus een bekende laat een aansteker achter in de tas,als dat zo was had heel friesland die opvallende aansteker wel gekend.Die aansteker was nergens te krijgen en komt uit het buitenland.Waarom komt men na 13 jaar met de aansteker terwijl men in 1999 in opsporing verzocht de aansteker had kunnen tonen.En er zit een haar om het mechanisme gedraaid dat is vreemd.Mijn vermoeden is dat Boudine,Wim Dankbaar en Andre Vergeer er het beste bij zitten,hier is meer gebeurd dan Peter R de Vries ons wil doen geloven.Ik vermoed dat er express bewijs is geplaatst en het echte bewijs is weggewerkt waaronder de bandensporen enzovoorts.Ik durf te wedden dat er niemand is in Friesland die deze opvallende bunny aansteker kent,onmogelijk want de dader was geen 20 jarige Fries.En waarom werd Stephanie zo onder druk gezet dat ze hart problemen kreeg,hier speelt meer veel meer?

 • alexnieuwsbreker:

  En dan de getuige Geke uit het filmpje van JDTV met Micha Kat die dus aangeeft dat Marianne de auto werd ingeduwd.Waarom behandeld justitie dit niet,wie beschermen zij?Waarom heeft Peter R de Vries nooit de harde feiten getoond?Deze zaak stinkt aan alle kanten.

 • cobra:

  en waar is verry brouwer in dit verhaal die met zijn vriendin
  de jongens tegen kwam zonder marianne

 • Anna:

  Gelukkig zijn er steeds meer ambtenaren die inzien dat meedoen met het circus ons land op alle vlakken schade aandoet.

  1. Ons imago in het buitenland begint zorgwekkend te worden en dat komt niet zozeer door het Polenmeldpunt. De foute verhalen gaan wel de ronde. Twintig jaar geleden kreeg je complimenten als Nederlander, nu wordt mij verteld dat ik nadeel heb vanwege mijn Nederlandse paspoort.
  2. Binnen de EU zijn we volop chantabel, wat ontzettend jammer is als je oprichter bent van de Benelux en eigenlijk voordeel zou moeten hebben.
  3. Het vertrouwen in Justitie is laag. Bijzonder laag.

  Iets zegt mij dat er al een verandering plaatsvindt in politiek Den Haag. Maar ik moet dat eerst nog zien, dan pas geloof ik het. Het misleiden van volk rondom Vaatstra van de afgelopen dagen, belooft weinig goeds. Nederland wordt bijzonder slecht geinformeerd door de pers, afgedwongen vanuit Den Haag. Dat ligt niet aan de kwaliteit van de journalisten, zij hebben niet meer de mogelijkheid om vrije journalistiek te bedrijven en tegelijk hun baan te behouden.

  Laat me raden, er komt een DNA match profiel met bijvoorbeeld… de dode badmeester? Zoiets zal het wel worden. En dan geven ze Bauke nog wat geld toe, de arme man. Welke verkrachter zou de fiets van Marianne zo opvallend daar laten liggen als ie net zo makkelijk in de bosjes kan?

  Het is echt grote kolder, opgezet midden in de nacht, door een professioneel team dat zelfs nu -na al die jaren- nog in staat is om de doofpot groter te maken. En iedereen doet mee om zijn eigen gezicht te redden. Ook Feik en Mustafa zouden niet zo n grote doofpot kunnen opzetten, ongeacht van wie ze chantage materiaal hebben…

 • mr. drs. Bou:

  Vandaag in de Telegraaf:

  Oud-rechercheurs verbijsterd over uitzending Vaatstra-zaak
  door Jolande van der Graaf

  LEEUWARDEN – Politie en justitie hebben er intern al van meet af aan ernstig rekening mee gehouden dat het Friese meisje Marianne Vaatstra (16) door een bekende van haar kan zijn vermoord. Dat zeggen oud-rechercheur Dick Gosewehr en –politiepsycholoog Harrie Timmerman die bij eerdere politieonderzoeken naar de moord betrokken waren in een reactie op een tv-uitzending van Peter R. de Vries van afgelopen zondag.

  Verbijstering

  Het politierapport vermeldt tevens dat Mariannes rugzakje bij haar lichaam werd gevonden, de draagbanden onder haar hoofd. ‘Op een van de banden zagen wij een hoeveelheid bloed en bebloede stukjes gras’, schreven rechercheurs in 1999. In 2006 ontdekte De Telegraaf dat het OM het tasje desondanks nooit op dna en andere sporen had laten onderzoeken. IFS vond er destijds alsnog een dna-profiel op en stelde vast dat Marianne mogelijk met haar tas is gewurgd.

  “Verbijsterend dat politie en justitie daar nu met geen woord over reppen en die fouten kennelijk liever verborgen houden”, vindt advocaat Job Knoester die Marianne’s vader bijstaat. “Al even absurd is het, dat Peter de Vries jarenlang inzage had in onderzoeksresultaten van politie en justitie, terwijl het OM de ouders al die tijd onwetend hield.”

 • Andre Vergeer:

  Vandaag zijn de vragen gepubliceerd van Hero Brinkman:

  Vragen van het lid Brinkman (OBP) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het onderzoek naar de moord op Marianne Vaatstra, naar aanleiding van de uitzending van Peter R. de Vries van zondag 20 mei 2012.

  1. Is het juist dat de politie reeds in het weekeinde van de moord informatie heeft ontvangen van de toen 13-jarige Isabella W. over mogelijke betrokkenheid van Feik Mustafa en Ali Hassan?

  Isabella W. zegt vervolgens telefonisch met de dood te zijn bedreigd door Feik Mustafa met een boodschap strekkende:”Als jij niet stopt met praten, vermoorden we jou ook.” Van deze doodsbedreiging heeft zij samen met haar vader de volgende dag aangifte gedaan op of omstreeks 4 mei 1999, welke aangifte is bevestigd door het rechercheteam.

  2. Welke onderzoeksinspanningen zijn naar aanleiding van deze aangifte verricht? Meer in het bijzonder: Is Mustafa hierover gehoord of als verdachte aangemerkt? Wat is de reden dat deze aangifte niet tot verdere vervolging of hechtenis van Mustafa heeft geleid? Hoe is het mogelijk dat een dergelijke aanwijzing van betrokkenheid en daderkennis van Feik Mustafa niet tot vervolging kwam en er geen publicatie over is geweest, terwijl andere verdenkingen wel met de pers zijn gedeeld?

  Het rapport Onderzoek Ali H van het OM concludeert dat de juiste verdachte in Turkije is aangehouden, als mede dat de juiste verdachte niet klein en dik was, maar lang en slank zoals de aangehouden Ali H. Klopt het dat o.a. vier personeelsleden van het toenmalige AZC, die zowel Ali Hassan als Feik Mustafa jarenlang hebben meegemaakt, verklaren dat Ali Hassan een hechte vriend was van Feik Mustafa en dat hij een klein gezet postuur had met een lengte van hooguit 1.65 meter. Klopt het bericht dat deze vier personeelsleden hebben verklaard dat zij de aangehouden Ali H niet kenden, dat zij door het rechercheteam minimaal twee keer zijn gehoord en dat dit ook bij proces-verbaal is bevestigd?

  3. Bent u met mij van mening dat, indien deze verklaringen juist zijn, de aangehouden Ali Hassan in Turkije, niet dezelfde Ali Hassan is, waarmee Feik Mustafa altijd werd gezien? Kunt u aangeven waarom deze feiten niet zijn genoemd in het rapport Onderzoek Ali H.?

  In het rapport Ali H. wordt gesteld: “Terwijl het rechercheteam bezig is de verblijfplaats van Ali Hassan te achterhalen komt ook het verhaal van Gerrit Veldman uit IJmuiden bij de politie binnen.” Van de heer Veldman heb ik begrepen dat hij in 1999 nooit contact heeft gezocht met justitie, maar enkel heeft gesproken met een verslaggever van de Telegraaf over deze zaak.

  4. Kunt u mij verduidelijken hoe en via welke bron het verhaal van Gerrit Veldman bij de politie binnenkwam?

  Uw voorganger minister Hirsch Ballin heeft in 2010 in antwoord op Kamervragen van uw huidige staatssecretaris, de heer Teeven, beschreven dat Feik Mustafa is overgeplaatst naar het AZC Drachten: “Gelet op de gespannen situatie rondom het azc in Kollum werd besloten om F.M. over te plaatsen naar het azc te Drachten. Van daaruit is F.M. op 2 juni 1999 overgeplaatst naar het azc Alphen aan den Rijn. Als verblijfsvergunninghouder is hij, in mei 2000, vervolgens regulier gehuisvest.”

  5. Wat was de reden dat Feik Mustafa, en alleen hij, werd overgeplaatst naar een ander AZC?

  Men heeft mij in kennis gesteld van verklaringen van twee medewerkers van het AZC Kollum (twee van de vier eerdergenoemde personeelsleden) en de plaatsvervangende directeur, de heer Louis Uijl, die van deze overplaatsing getuige waren. Uit deze verklaringen blijkt dat de overplaatsing van Feik Mustafa plaats vond op maandag 3 mei 1999, de eerste werkdag, twee dagen na de moord op Marianne Vaatstra. De twee medewerkers verklaren dat zij van de heer Uijl te horen kregen dat Mustafa naar het AZC Musselkanaal werd overgeplaatst. De heer Uijl verklaart bovendien dat Mustafa voor deze overplaatsing op het politiebureau Buitenpost was gehoord. Tevens bevestigt hij dat tot deze overplaatsing van Mustafa door de driehoek (burgemeester, OM en politie) was besloten en dat hij met betrekking tot deze feiten door het rechercheteam is gehoord.

  6. Waarom wordt deze informatie niet behandeld in het rapport Onderzoek Ali H?

  7. Wie was in de genoemde driehoek de verantwoordelijke hoofdofficier van Justitie, tijdens de overplaatsing van Feik Mustafa, naar verluidt op 3 mei 1999?

  Wie was in 2007 de initiatiefnemer tot het oprichten van het nieuwe 3D rechercheteam?

  Het OM stelt dat Feik Mustafa niet betrokken was bij de moord op Marianne Vaatstra, omdat zijn DNA niet overeenkomt met het gevonden daderspoor.

  8. Bent u met mij van mening dat indien er twee of meerdere daders betrokken zijn, dat enkel betekent dat hij niet de donor is van het gevonden spermaspoor, maar dat hij evengoed wel betrokken kan zijn bij de moord?

  Het OM stelt in het rapport: “Uit de Noorse dna-databank blijkt in 2010 bovendien dat het dna-profiel van de man niet overeenkomt met dat van de moordenaar van Marianne.” Uit navraag bij de Noorse nationale politie (NCIS/Kripos http://www.enfsi.eu/page.php?uid=147) die de Noorse databank beheert, is gebleken dat een dergelijk onderzoek op verzoek uit Nederland niet bekend is.

  9. Hoe verklaart de minister de discrepantie tussen deze bevinding en de bewering in het rapport. Als de conclusie is dat het dna profiel van de mede gedetineerde van Gerrit Veldman niet is vergeleken met de moordenaar van de Marianne Vaatstra, bent u dan met mij van mening dat dit moet gebeuren?

  In de uitzending van Peter R. de Vries wordt gesproken over het Y-Chromosomaal DNA die in mannelijke lijn wordt doorgegeven. Uit dna onderzoek van de spermasporen blijkt dat de Haplogroep van de dader behoort tot R1b. Hierbij wordt gesteld dat deze Haplogroep in meerderheid voorkomt in West-Europa en direct hierop wordt concludeert dat de dader dus niet van het asielzoekerscentrum kan komen?

  10. Bent u op de hoogte van het feit dat de Haplogroep R1b ook in delen van centraal Azie, als mede West-Azie voorkomt?

  Bent u op de hoogte van het feit, dat volgens voornoemde Gerrit Veldman zijn medegedetineerde, die hij heeft geïdentificeerd als Ali Hassan, tegen hem heeft verklaard dat zijn vader uit de Verenigde Staten zou komen? Bent u met mij van mening dat indien deze informatie klopt zeer wel mogelijk deze Ali Hassan ook de Haplogroep R1b zou kunnen hebben?

  Ik heb kennis genomen van een verklaring van een medewerker van het toenmalige Grenshospitium Tafelberg te Amsterdam. Uit deze verklaring komt naar voren dat in het weekeinde van de moord, door twee politieagenten een asielzoeker uit Kollum werd aangeleverd voor uitzetting naar het buitenland. Het tijdstip was ’s avonds laat, nadat de administratie om hem dezelfde dag te registreren naar huis was. De asielzoeker werd Ali genoemd en voldeed aan het latere signalement van de hoofdverdachte Ali Hassan (klein en gedrongen). Bij navraag bij de directie bleek hij de volgende dag reeds uitgezet te zijn. De medewerker stelt hem van de latere opsporingsfoto te herkennen als de hoofdverdachte. De huidige hoofdofficier van justitie van het parket Leeuwarden is een aantal maanden geleden ook in kennis gesteld van deze verklaring.

  11. Wat zijn de opsporingshandelingen, die het rechercheteam met betrekking tot deze verklaring heeft verricht en wat was daarvan het resultaat? Ingeval er niets is ondernomen, kunt u mij de reden daarvan aangeven?

  12. Bent u met mij van mening dat het bij een recherche onderzoek niet alleen gaat om het bewijs dat iemand de dader is, maar evengoed uit te sluiten dat een ander de dader zou kunnen zijn? Zo ja, bent u dan ook met mij van mening dat de juiste Ali Hassan (klein en gezet postuur), moet worden opgespoord en dat zijn DNA moet worden vergeleken met het DNA van het gevonden spermaspoor? Zo ja, hoe gaat u dit initiëren?

  Hero Brinkman

  http://www.onafhankelijkeburgerpartij.nl/2de-kamer-activiteiten

 • mr. drs. Bou:

  Dank je wel, André. Goede vragen van Hero Brinkman.

  Die misleidende, alles verhullende uitzending van de grote PR met zijn mooie blauwe ogen levert slechts een averechts effect op.

  Ook is BOUblog zelden zo goed bezocht als na de uitzending van PR. Goede reclame voor deze “complotsite” op SBS-6 blijkt nooit weg. (al ben ik dan geen WC-eend) 🙂 🙂 🙂

 • mr. drs. Bou:

  Het wordt nog altijd gekker. PR de Vries heeft nu toestemming van het Hof om het volgende programma uit te zenden. Lees even mee:

  Peter R. de Vries mag programma over huurmoord uitzenden

  Amsterdam – Peter R. de Vries mag met een verborgen camera gemaakte opnamen onder voorwaarden wel uitzenden in een programma over huurmoord. Dit heeft het gerechtshof Amsterdam vandaag (22 mei 2012) besloten.

  Twee jonge mannen hebben aan De Vries opnamen op een USB-stick aangeboden die een van hen met een verborgen camera had gemaakt. De opnamen betreffen een gesprek met iemand die hem opdracht tot het plegen van een moord (tegen betaling) had gegeven. SBS heeft het gesprek van De Vries met de jonge mannen die hem de opnamen aanboden, heimelijk opgenomen. De Vries en SBS willen de opnamen op de USB-stick en de opnamen van SBS gebruiken in een televisieprogramma over huurmoord.

  De twee jonge mannen hebben hier bezwaar tegen. Volgens het hof heeft De Vries door kennis te nemen van de opnamen op de USB–stick van de opdracht tot huurmoord ook kennis gekregen van een ernstige misstand die uitzending van die beelden rechtvaardigt. De in het geheim opgenomen gesprekken tussen De Vries en de jonge mannen, waarin naar voren komt hoe de twee jonge mannen de door hen gemaakte opnamen te gelde wilden maken, beschouwt het hof als een ‘matter of public interest’. Ook de opnamen van die gesprekken kunnen worden gebruikt in het programma over huurmoord.

  Meer hierover:

  MARIANNE VAATSTRA EN JUSTITIE (II)

  En de primeur gaat naar Steven Brown:

  Peter R. de Vries Ript met de Corrupte ‘Amsterdamse-Kijkcijfer politie’ een half miljoen.

  “Het Pulp- Media -Brouwer-Hof”:
  Niet in geschil is dat [ X ] eigenaar is van de USB-stick. Hij heeft deze op 6 februari 2012 aan De Vries afgegeven, die deze in afspeelapparatuur heeft geplaatst, waarna [ X ] is aangehouden. De Vries heeft vervolgens een kopie van de opnamen gemaakt. Gelet op deze gang van zaken kan bezwaarlijk worden volgehouden dat [ X ] aan De Vries c.s. toestemming heeft gegeven de USB-stick te gebruiken. Deze geringe inbreuk op het eigendomsrecht van [ X ] op de USB-stick is echter niet waar het in deze zaak in de kern om gaat en is daarom onvoldoende om te leiden tot een verbod om de opnamen in een uitzending te gebruiken.”

  Vandaar dat ik me hoed voor mensen die vertrouwelijke e-mails en telefoongesprekken klakkeloos on line zetten en dan de schuld in de schoenen van een ander schuiven. Wie deze schoen past, trekke hem aan!

 • FoundACure:

  De opvallende zaken in deze zijn onder meer:

  1. Het totaal van kritiek gespeende optreden van PRDV t.a.v. politie en justitie. Kenmerkend voor het programma van De Vries is zijn kritiek op genoemden, dit ontbrak in de onderhavige uitzending geheel. Het lijkt er op dat De Vries een voorgekauwd verhaaltje van het OM opdist.

  2. In de uitzending wordt gespeculeerd op een afspraakje van Marianne met een onbekend vriendje, ook werd er gesteld dat zij geen gebruik kon maken van een mobiele telefoon – een horloge lijkt me voor het tot stand komen van de afspraak nu niet bepaald een overbodige luxe. Of zij tijdens het gebeuren over een horloge beschikte werd niet vermeld in de uitzending.

  3. De aansteker maakt mij helemaal achterdochtig: werden hier nu wel of niet vingerdukken op aangetroffen? Ontbraken de vingerafdrukken compleet dan is deze achteraf in haar tas geplaatst om onderzoekers op een dwaalspoor te zetten. Immers: als M. deze in haar tas heeft gedaan, dan bevinden zich minimaal haar afdrukken op deze rokersbenodigdheid. Rookte M.? De aflevering zwijgt hierover.
  Een aansteker kenmerkt zich normaal door een hoeveelheid aan vingerafdrukken.

  Verder: wat doet een meisje van 16 met een ‘Playboy’ aansteker in haar tas waarop bovendien nog een vreemde (Grieks aandoende) mannennaam vermeld staat? Dat is janken om lastige vragen van mensen die deze aansteker opmerken…Het in de aansteker aangetroffen DNA komt overeen (voor zover na te gaan) met het DNA van het sperma, dat impliceert dat als de aansteker ‘bogus’ is, het aangetroffen sperma dat ook is!

  Naar mijn mening worden we hier voortdurend op het verkeerde been gezet en zijn er door een duistere groep mensen in hogere kringen maatregelen genomen om de misdaad te verdoezelen, lees de daders uit de wind te houden om zo strafvervolging van hen te voorkomen.

  4. De asielzoekershoax: normaal zijn de asielzoekers niet met een stok het land uit te krijgen, getuige ook de recente berichtgeving hierover in de pers over het gebeuren in Ter Apel. Verwonderlijk dat er hier – juist na de misdaad – maar liefst 2 personen uit het AZC met gezwinde spoed op het vliegtuig geplaatst worden en zonder enige vorm van protest verdwijnen. Toeval bestaat weliswaar, maar komt niet zo vaak voor als men denkt: hier lijkt dat stellig niet het geval te zijn.

  5. De OS (ontwikkelingssamenwerking) link. De Vries heeft een dochter die werkzaam is dan wel actief is in de genoemde sector, hij heeft hier dan ook discussies over gevoerd met Arnold Karskens (oorlogscorrespondent). Hieruit bleek dat De Vries een enorm voorstander is van genoemde hulp en lijkt mij dan ook een goede grond voor De Vries om AZC’s niet in een al te slecht daglicht te willen stellen. Helaas leert de praktijk dat het niet allemaal koek en ei is: zie de media hieromtrent en bijvoorbeeld het recente ‘Albayrak’ schandaal.

  Al met al voldoende reden om de uitzending van De Vries als lachwekkend in plaats van ‘spraakmakend’ aan te merken. Enfin, de werkelijke daders hebben in ieder geval een alibi…

 • Advocaten slachtoffers ‘De Vries-Rip’ overwegen cassatie tegen het Pulp-Media-Rip-Arrest.(2)
  Posted on May 24, 2012
  Update:
  (van onze Corrupte justitie redactie)

  “Wie is de Corrupte justitie Mol van Peter R. de Vries?

  “Rippen door Maffioso Peter R. de Vries is geoorloofd volgens het Amsterdamse ‘Brouwer- Media-Pulp-Hof’.
  De redenering die het ‘Brouwer Media-Pulp-Hof’ hanteert is die van De Vries heeft de wederpartij (twee jonge onopgeleide straat arme kansloze Kruimelaars) onder valse voorwendselen naar zijn kantoor gelokt, toen hun kijkcijfer-waar gestolen en hen daarna gelijk door de Amsterdamse Kijkcijfer-politie laten arresteren, maar dat is volgens het Hof is geen Ordinaire klassieke Volks-onderwereld-Rip. (kuch)”

  Advocaten slachtoffers Peter R. de Vries overwegen Cassatie.

  Meer lezen:http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2012/05/24/advocaten-slachtoffers-de-vries-rip-overwegen-cassatie-tegen-het-pulp-media-rip-arrest-2/

 • QED:

  Klopt wat Foundacure zegt: Feik en Ali leefden al jaren op het AZC en ineens wilden ze wel weg. Het betekent dat alle speculatie over een andere gang van zaken onzin is zolang de AZC-connectie niet voldoende is uitgesloten. Ook de ( kroatische) aansteker wijst naar het AZC. Dat ze in Kollum veel meer weten is bekend. Maar hoe meer druk, hoe meer volharding. Spencer en Wietze en hun ouders, en dat meisje en haar moeder moeten gegijzeld worden om bewijsbare unieke kennis af te leveren. En dan nog over de politiek die zich ermee bemoeit: dat is de enige kans om de waarheid boven tafel te krijgen want dit is een voor honderd procent door politiek vergiftigde zaak.

 • FoundACure:

  Het is me niet bekend of Feik en Ali al dan niet het land wilden verlaten, QED. Het lijkt er meer op dat ze van ‘hogerhand’ op het vliegtuig gezet zijn.

  De feiten in aanmerking genomen lijkt de brief van de anonieme spijtoptant aan Bauke Vaatstra de gruwelijke waarheid te onthullen: men heeft alles uit de kast gehaald om het draagvlak onder de asielopvang niet in gevaar te brengen en is daarin zelfs zo ver gegaan dat men 2 gruwelijke moordenaars en verkrachters via luchttransport heeft weggemoffeld.

  Onze eigen overheid – althans een onderdeel daarvan – is kennelijk medeplichtig aan moord en verkrachting. Genoeg motief dus om over te gaan tot een cover-up waarin er niet geschuwd werd om tot vergaande manipulatie van het bewijsmateriaal over te gaan.

  Uiteraard moet het rookgordijn door een bekende autoriteit op dit gebied aan het klootjesvolk verkocht worden, en dat is waar Peter R. de Vries zowel letterlijk als wel figuurlijk in beeld komt.

  Op zijn minst gesteld bijzonder laakbaar: indien Steve Brown de Vries kwalificeert als ‘maffiajournalist’ kan ik hem dat niet kwalijk nemen.

 • Andre Vergeer:

  @FoundACure, QED,

  Geheel eens. De kracht (onze zwakheid!) van het openbaar ministerie is dat zij alle ‘bewijzen’ kan publiceren en/of achterhouden zonder dat iemand daar controle over heeft. Zij beroepen zich dan desnoods op de ‘privacy’ van de verdachte of op ‘onderzoeksbelang’. Pas wanneer iemand wordt aangeklaagd voor dat misdrijf heeft hij (soms) inzage in zijn eigen dossier. Een slachtoffer (nabestaande) van die misdaad heeft echter altijd het nakijken en krijgt nooit inzage. Ik zeg ‘soms’ omdat er legio voorbeelden zijn waarbij ontlastende bewijzen voor de verdachte door justitie bewust zijn achtergehouden in het strafdossier. Alleen een zeer toegewijde advocaat kan met heel veel moeite de bewijzen alsnog opvragen of een second opinion aanvragen maar dat lukt meestal slechts deels.

  Het is dus voor het OM te hopen dat zij een overleden verdachte op het oog heeft omdat die namelijk GEEN advocaat meer toegewezen krijgt…

  Aanvulling op die aansteker: Marianne rookte blijkbaar wel, werd ook in de uitzending van P.R. gemeld. En de ‘haar’ in die aansteker is een typisch voorbeeld van mogelijke fraude van het OM; niemand die die ‘haar’ ook ooit te zien zal krijgen. Het tasje van Marianne, met daarIN de aansteker, is nooit onderdeel geweest van onderzoek bij de recherche, noch bij het NFI. Enkele maanden geleden nog toegegeven door het OM-Leeuwarden (bron: De Telegraaf http://www.telegraaf.nl/binnenland/10627196/___Nieuwe_DNA-test_Vaatstra___.html).

  Pas toen Richard Eikelenboom van het IFS in 2006 in opdracht van de familie Vaatstra onderzoek deed aan (de hengsels van) het tasje werd duidelijk dat die tas mogelijk was gebruikt bij de verwurging. Opnieuw werd dit door het OM niet uitgesloten. Toen het IFS daarop de andere kledingstukken van Marianne opvroeg (w.o. de BH) om nader onderzoek te doen op zgn. greepsporen-DNA van de verdachte werden die kledingsstukken geweigerd door het NFI. Waarop het tasje en het gevonden, mannelijke DNA-profiel van een mogelijke tweede verdachte op de hengsels door het IFS alsnog moesten worden overgedragen aan het NFI.

  Verder hebben wij zeer overtuigende aanwijzingen dat de verkrachting en de moord niet in dat weiland hebben plaatsgehad. Uit diverse getuigenverklaringen en technische en tactische gegevens komt naar voren dat dit op een andere locatie is gebeurd en in de aanwezigheid van twéé of meer verdachten. En dat het lichaam van Marianne mogelijk door een auto vanuit het Noorden het weiland in gebracht is. ALS dat zo is, dan is de kans ook aanwezig dat die aansteker per abuis in de tas van Marianne is terechtgekomen op die andere locatie. Bijvoorbeeld doordat een ‘helper’ die aansteker vond en hem maar in haar tas heeft gestopt voordat zij ‘afgevoerd’ werd. Of dat de eerste diender die aansteker in het weiland vond en alsnog dacht dat die van Marianne was. Maar ook de door jou geopperde mogelijkheid van een dwaalspoor wordt daarmee nog eens extra onderstreept, ondersteund door de overheid die aan waarheidsvinding zou moeten doen:

  1. Het ‘fietsenverhaal’ van Spencer is gebaseerd op 100% leugens, bevestigd door 9 getuigen, omdat hij minimaal één lekke band had en op twee andere locaties was gespot zonder Marianne. En Marianne andersom ook. Opmerkelijk genoeg heeft Spencer (het OM) die lekke banden ook nooit als excuus aangevoerd waarom hij Marianne niet naar huis kon brengen.

  En die ‘fiets van Marianne’ lijkt doelbewust in die greppel te zijn geplaatst als een rode vlag: “Hier moet je haar zoeken”. Die ochtend daarna ging Spencer in ieder geval zoeken op locaties waar hij Marianne zeker NIET zou vinden. Die avond daarvoor was hem door enkele asielzoekers zelfs te kennen gegeven: “We gaan vanavond je vriendinnetje pakken..”; door Spencer weer meegedeeld aan een getuige.

  2. Stephanie van R. (samen met Marianne gespot om 00.30 uur in de Voorstraat) heeft aan een vriend opgebiecht: “Als Marianne er niet was geweest, was IK waarschijnlijk vermoord”, daarmee impliciet bevestigend dat Marianne op de Voorstraat in een auto was gesleurd.

  3. Er zijn, ondanks de ontkenning van Peter R., rond het tijdstip van de moord wel degelijk personen gesignaleerd in die greppel en op het fietspad aan de Keningswei. En een oud model BMW die daar op drie verschillende momenten is gespot door meerdere personen. Met éérst drie en later met twee personen. Al die verklaringen zijn wel in ons bezit maar al in 1999 uit het dossier verdwenen.

  4. De ‘dader’ zou Marianne hebben verkracht nadat zij reeds was overleden. Er werden immers wonden op haar lichaam aangetroffen die niet meer bloedden (Peter: “haar hart stond dus al stil”). Tenminste haar slipje was dus ook postuum uitgetrokken, gezien de bloedeloze verwonding op haar bovenbeen. Dat haar kledingstukken naast haar lichaam werden aangetroffen kan dus betekenen dat zij daar ter plekke zijn uitgetrokken/losgesneden OF daar ook al postuum zijn neergegooid.

  Elke profiler moet minstens aanslaan op zoveel aanwijzingen van een set-up om de politie op een dwaalspoor te zetten.

  5. De door Peter R. gepresenteerde ‘loopsporen’ van Marianne en haar ‘dader’ worden ook al op de verkeerde locatie gesitueerd. Langs de RECHTERKANT van de bomenrij namelijk, waar minimaal 10 andere getuigen HEEN en WEER hebben gelopen – van en naar de Keningswei – voordat de technische recherche überhaupt ter plaatse was. De loopsporen van Hans V. en zijn vriendin G. langs de LINKERKANT van die bomenrij zijn in 1999 nog wèl gepresenteerd als dadersporen maar worden nu dus bewust genegeerd.

  6. Mogelijke geweldssporen op het fietspad, op de fiets en in het weiland ontbreken, evenals de vingersporen op de fiets en het schoenspoor van Marianne in de greppel. Sterker, de door een getuige gemeldde remsporen op de weg werden eerst ontkend en een paar dagen later zelfs (alléén op die plek!) nieuw geasfalteerd.

  7. En het meest opzienbarende ‘bewijs’ van Peter – de afdruk van een trapper van de fiets van de ‘dader’ in de greppel op ongeveer 1,5 meter afstand van de fiets die aan Marianne werd toegewezen – blijkt ook al absoluut onbetrouwbaar. Ik heb Hans V. en zijn vriendin G. vanavond nog gesproken. Voordat Hans het weiland inliep om uiteindelijk Marianne te vinden, had hij die zgn. ‘fiets van Marianne’ nog uit de greppel OPGETILD om hem te tonen aan de naderende Spencer en zijn vriend A. Hans houdt het heel wel mogelijk dat hij daarna een draai van 180 graden heeft gemaakt waarbij de fiets 1 tot 1,5 meter verderop in de greppel teruggeplaatst kan zijn.

  Hans is pas jaren later op het bureau Leeuwarden gehoord door een ‘cold-caseteam’ en heeft daar toen pas zijn vingerafdrukken moeten afstaan.

  Als het door Peter gepresenteerde zgn. ‘trapperspoor’ dus afkomstig was van die éne, diezelfde (!), fiets heeft er dus ook nooit een tweede fiets naast gestaan! Laat staan dat die sporen van de dader afkomstig waren. Dat het cold-caseteam daar ook pas jaren later achterkwam zegt mij twee dingen:

  a) Die sporen zijn in 1999 vergeten en/of niet opgemerkt EN b) die sporen zijn door Peter doelbewust achterwege gelaten. En hieruit blijkt opnieuw dat er letterlijk NIETS wijst op een mogelijke verdachte aan de Keningswei.

  Ergo, als er dus blijkbaar geen enkele – logische – aanwijzing is dat Marianne is opgewacht door een ‘onduidelijke vriend van een vriend op een fiets’ aan de Keningswei, dan komt opnieuw ons alternatieve scenario in beeld: Marianne was al verkracht en overleden en is daarna in het weiland gedumpt door twéé of meer personen in een auto:

  Zij lijkt al te zijn ontvoerd in een auto vanuit Kollum, zij lijkt al eerder te zijn bedreigd met een keelsnijdend gebaar en Spencer was uren voor de moord al gewaarschuwd door diezelfde asielzoekers “dat zij zijn vriendinnetje vanavond zouden pakken”. Hij en zijn vriend hadden bovendien lekke banden waardoor het wegbrengen van Marianne al practisch onmogelijk werd, er ontbreken geweldssporen op de fiets, op het fietspad, in de greppel en in het weiland en de geurhonden liepen niet naar de Keningswei maar naar het Noorden (autospoor?) en naar het Oosten (zwembad en AZC).

  Maar goed, ik zit hier achter mijn computer en mis de bewijzen van mijn gelijk omdat ik niet over het dossier mag beschikken en het OM-Leeuwarden ons mordicus niet te woord wil staan. Hooguit kan ik zeggen dat ‘wij’ dit dossier duizenden uren hebben bestudeerd, alle krantenartikelen gelezen, contact hebben gezocht met de diverse Noorse autoriteiten (die ook al ontkennen dat het OM hen heeft verzocht om onderzoek) en contact gehad met tientallen getuigen die zich niet gehoord voelen door Justitie. En ook de door ons getipte journalisten hebben het allemaal af laten weten terwijl wij alles en open met hen hebben gecommuniceerd.

  Wat ik echter wel weet is dat Peter R. (het OM) ons welbewust een zeer eenzijdig verhaal voorhoudt waarin de waarheid minstens geweld aangedaan wordt. En onze uitnodiging aan Peter, om één keer naar ons te luisteren, is ook al bij herhaling en hooghartig afgeslagen…

 • Andre Vergeer:

  Naschrift.

  Niet beide asielzoekers zijn het land uit gesmokkeld. Het ligt wat ingewikkelder:

  a) Ali Hassan, de hoofdverdachte die door de hoofdofficier van justitie (Severein) op 11 augustus 1999 tegenover De Telegraaf nog werd omschreven als ‘een kort en gedrongen postuur’, werd in het weekend van de moord bij het grenshospitium A’dam aangeleverd zonder ‘papieren’ en door politiemensen uit Friesland. Hij werd één à twee dagen later op het vliegtuig gezet en later herkend aan zijn opsporingsfoto. En hij lijkt enkele dagen later uiteindelijk in Noorwegen te zijn aangekomen waar hij door twee Nederlanders ook al werd herkend als de mogelijke verdachte. Waarbij hij een adressenboekje bij zich droeg met adressen uit de buurt van Kollum, Damwoude en Zwaagwesteinde, wat weer herkend werd door een huisgenote uit Leeuwarden.

  b) Voor hem in de plaats is een onbekende, slanke Turk van ongeveer 1,90 meter in oktober 1999 in Istanbul aangehouden. Deze man was aantoonbaar niet bekend bij de medewerkers in het AZC en hij was ook nog eens te lang voor het signalement. Bovendien moest zaaksofficier mr. Roelof de Graaf tegenover de TV toegeven dat die man allang geen verdachte meer was vóór hij in Turkije werd aangehouden..

  c) De andere verdachte, Feik Mustafa, is niet uitgezet maar overgeplaatst naar AZC Musselkanaal (een centrum voor asielzoekers met onaangepast gedrag). Hoewel het OM beweert dat dit pas medio mei 1999 of later is gebeurd (samen met zijn vader) naar AZC Drachten, verklaren twee beveiligers van het AZC Kollum stellig (bevestigd door hun adjunct-directeur) dat Feik al op 3 mei 1999 op een taxi naar Musselkanaal werd gezet.

  In combinatie met diverse verklaringen tegen Feik in dat weekend zèlf over zijn mogelijke betrokkenheid bij de moord, een anonieme aangifte ter zake van verkrachting op maandag 3 mei 1999 tegen Feik in datzelfde weekend van de moord EN een aangifte wegens telefonische doodsbedreiging van een andere getuige op 4 mei 1999, KAN het niet anders dan dat Feik al direct (in of na dat weekend) tot de verdachtenkring behoorde. Zijn officiële overplaatsing medio mei naar een ander AZC (samen met zijn vader) is dan ook niet alleen onlogisch maar zou ook nog eens onverteerbaar en zelfs misdadig zijn.

  Niet geheel toevallig ontvingen de ouders van Marianne in 2006 ook nog eens een anonieme brief van een medewerker van datzelfde AMOG Musselkanaal waarin hij meldt dat er op 3 mei 1999 in alle geheim en onder zwijgplicht, wel degelijk een levensgevaarlijke asielzoeker was aangeleverd. En enkele dagen later weer was opgehaald door de immigratiedienst. Waarop Feik een jaar na de moord regulier werd gehuisvest in het Westen van ons land.

  Feik is niet vervolgd voor de verkrachting en niet vervolgd voor een doodsbedreiging die een zeer sterke relatie had met de moord. En oh ja, niet vervolgd voor de moord terwijl hij Marianne eerder had bedreigd met een keelsnijdend gebaar en sterk bevriend was met de hoofdverdachte die nog immer op de vlucht is…

  d) Een andere ‘Afghaan’, Mohammed Akbari, werd daarop voor Feik Mustafa als ‘vervanger’ opgevoerd door het OM en samen met Ali Hassan internationaal gesignaleerd. Niet geheel toevallig leek Mohammed ook nog eens op Feik. Maar, Mohammed was net als die Turk, ook al weken voor de moord weg uit het AZC Kollum en werd in eerste instantie door het OM slechts als getuige gezocht vanwege de mogelijke verblijfplaats van Ali Hassan.

  Toen de verkeerde Ali werd aangehouden in Turkije (en dus ten onrechte als dader werd uitgesloten op basis van zijn DNA, zie b)) meldde het OM dan ook direct dat Mohammed niet meer belangrijk was. Maar, omdat iedereen in de omgeving van Kollummerland nog steeds in de veronderstelling verkeerde dat dit Feik Mustafa moest zijn, werd Mohammed tot twee keer toe ten onrechte als verdachte gesignaleerd. Zo werd hij in 2003 anderhalve week onschuldig vastgehouden in Londen in afwachting van zijn DNA-onderzoek. En, omdat toen nog steeds niemand die wisseltruc doorhad, werd Mohammed ook nog eens in 2005 aangehouden om te kunnen worden gehoord door de Nederlandse justitie….

  Twee verdachten, aantoonbaar en bewust door het OM verwisseld door twee onschuldigen. Ik snap dat niemand dat snapt want Peter R. snapte het ook al niet. Maar in tegenstelling tot Peter kun je mij daar wèl ’s nachts voor wakker maken: 030 – 6917013. Leg ik het gewoon nog een keer uit…

 • mr. drs. Bou:

  Beste FoundACure,

  Zelf heb ik ook heel lang gedacht dat het ging om het draagvlak voor de opvang van asielzoekers, maar er kan ook een andere reden zijn: Deze lustmoord kan van te voren zijn gepland door de porno-producenten! Er gaat heel veel geld om in de porno-industrie en een snuff-movie is kassa!

  Op het terrein van het AZC stond al jaren een caravan van de Duitser Wolfgang Hebben. Seks en drugs waren daar altijd ruim voorhanden en de directie van het AZC heeft daar niets tegen ondernomen. De meeste asielzoekers zijn nette mensen, er zullen dus zeker klachten zijn geweest over de toestand rond deze caravan.

  Vanaf het eerste begin viel de verdenking op het AZC, al was het maar omdat Marianne vlak bij het AZC werd gevonden. De asielzoekers zelf vroegen ook om een onderzoek naar hen, omdat zij wilden worden vrijgepleit van deze verdenking. Als men het AZC-beleid echt had willen beschermen, dan had men dat onderzoek toegestaan!

  De caravan van Hebben is die zomer tot de grond toe afgebrand. De brandweer mocht pas gaan blussen, toen er niets meer van over was. Ook zou Hebben op Koninginnedag naar Duitsland zijn gegaan, maar hij kan ook pas laat in de nacht naar Duitsland zijn vertrokken. Toen hij terug kwam, had hij een andere auto, zijn auto was in Duitsland tot schroot verwerkt.

  Hebben is nooit verhoord…

  Ali Hassan mag dan de hoofdverdachte zijn, zelf vermoed ik dat deze lustmoord is georganiseerd door Wolfgang Hebben en zijn vriend de porno-boer Ludger Dill. Deze laatste is inmiddels overleden, maar Hebben loopt gewoon nog rond in Friesland.

  Uit het feit dat er ook op het lichaam van Marianne zo weinig sporen van geweld zijn aangetroffen, maak ik op dat ze zwaar gedrogeerd moet zijn geweest.

  Natuurlijk kan ik dit alles niet bewijzen, maar ook het NFI valt onder Justitie. Het is geen onafhankelijk instituut!

 • mr. drs. Bou:

  Beste André,

  Dank je wel voor deze duidelijke uitleg.
  100 % beter dan die van PR de misdaad showmaster! 😉

 • klaas:

  Beste Bou Wolfgang is wel verhoord en ook nog wel op zijn eigen verzoek zoals het in de Leeuwardecourant ooit heeft gestaan, hij wou van de praatjes af!
  Wel kwamen de hoofdverdachten regelmatig in de caravan van Wolfgang ook kwam Spencer er wel.
  Waarom is het niet uit te sluiten dat Marianne wel eens eerder contact met deze gasten had gehad en zei dus wel eens de vrienden van die vriend kunnen zijn?

 • FoundACure:

  Met dank aan Andre Vergeer voor de uitvoerige toelichting!

 • FoundACure:

  Met dank voor je antwoord, Bou.

  Met behulp van Ockham’s Razor is de zaak niet op te lossen, daarvoor is deze te gecompliceerd: dat zullen we met elkaar eens zijn. Naar mijn mening heeft Wolfgang Hebben wel een dubieuze rol gespeeld getuige zijn plotselinge vertrek, de afgefikte caravan en het verschrotte voertuig: dit zijn die soort toevalligheden die mij nét iets té toevallig zijn.

  De teneur die ik oppak is die van een bijzonder abjecte doofpot-affaire uitgevoerd door zowel politie als justitie en dit is uiteraard strijdig met de snuff-movie theorie want het lijkt me niet dat politie en justitie op enigerlei wijze gebaat zijn met het op welke wijze dan ook meewerken aan een produktie daarvan. Er is dan ook een wat waarschijnlijker motief, welke ons weer terugbrengt bij de ‘draagvlak’ theorie, welke eveneens de verklaring van de ‘spijtoptant’ ondersteunt. Tot dusver is er – voor zover mij bekend – geen snuff-movie van het slachtoffer opgedoken.

  Vooralsnog ben ik van mening zo niet overtuigd dat de aansteker net als de fiets op de vermeende PD geplaatst zijn, getuigen bedreigd, genegeerd dan wel omgekocht zijn, en de werkelijke daders zo snel mogelijk weggemoffeld zijn.

 • cobra:

  he andre weer een prima verhaal waar ik mij voledig bij aansluit
  ook ik denk dat je hier 90% het verhaal omschrijft zo als het gegaan
  moet zijn
  denk dat een peter OM de vries ook dit verhaal kent
  maar dit niet kenbaar kan of wil maken

 • mr. drs. Bou:

  Beste Klaas,

  Dat Wolfgang Hebben op eigen verzoek is verhoord, dat wist ik niet. Maar ik vind het ook raar! Allerlei mensen die graag wilden getuigen, werden juist niet verhoord!

  Dat van die vriend van een vriend is slechts een verzinsel van PR…
  Volgens Geke is Marianne ontvoerd in een auto!

 • mr. drs. Bou:

  … dit is uiteraard strijdig met de snuff-movie theorie want het lijkt me niet dat politie en justitie op enigerlei wijze gebaat zijn met het op welke wijze dan ook meewerken aan een produktie daarvan.

  Beste FoundACure,

  Hoeveel geld gaat er om in de porno-industrie?

  En hoe chantabel is ons toenmalige hoofd Vreemdelingenzaken?

  Besef wel dat de meeste politiemensen niet weten wat ze doen! Ze krijgen allemaal slechts een deeltje van de puzzel.

  In elk geval was deze doofpot zeker niet in het belang van het AZC-beleid. Die doofpot leidde juist tot een negatief imago! Veel mensen dachten dat het asiel-beleid moest worden beschermd en dat dit ten koste ging van het opsporen van de daders.

  Zolang er geen snuff-movie van Marianne wordt gevonden, is er niets bewezen. Ik hoop dat er bij de speciale recherche opgelet wordt, maar de pakkans is tot op heden klein! De bestanden worden immers versleuteld en zijn slechts toegankelijk tegen betaling. De porno-boeren op internet zijn goed thuis in de digitale wereld!

 • FoundACure:

  Met dank voor je antwoord, Bou.

  Je vragen kan ik niet ontkennend beantwoorden: er gaat ontzettend veel geld om in de porno-industrie en Joris Demmink was met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid chantabel.

  Echter: de asielindustrie heeft inderdaad een opdonder gekregen vanwege de doofpot-affaire en dienen wij ons af te vragen in welk daglicht dit getreden zou zijn als werkelijk gebleken was dat MV op beestachtige wijze was verkracht en vermoord door één of meerdere asielzoekers. Imago-schade? Het gehele draagvlak onder deze voor velen zo lucratieve en in de geest van die tijd (aandoenlijke) politiek-correcte asielindustrie zwaar beschadigd!

  Ondanks het feit dat veel onderzoekers inderdaad slechts werken op een ‘need to know’ basis lijkt het me dat JD toch wel bijzonder snel aan bijzonder veel touwtjes getrokken moet hebben (en wel in de nacht van 30 april op 1 mei 1999) om de zaken dermate te manipuleren. Maar ik geef toe dat het ‘porno’-scenario niet geheel uitgesloten kan worden.

  Bedenk overigens dat ook Robert Mikelson uiteindelijk gepakt is, en dat ook deze incluis zijn bedenkelijke trawanten gebruik maakten van encryptie-technieken.

 • Janneke:

  Heeft Geke met eigen ogen gezien dat Marianne de auto is ingetrokken of heeft ze alleen maar een schreeuw gehoord en dat ze heeft gedacht dat die van Marianne was?
  Weet Geke zeker dat de moeder van Spencer haar zoon en Wietse heeft opgehaald op het Rabopleintje?

 • mr. drs. Bou:

  dat JD toch wel bijzonder snel aan bijzonder veel touwtjes getrokken moet hebben (en wel in de nacht van 30 april op 1 mei 1999) om de zaken dermate te manipuleren.

  Dat dacht ik eerst ook. Maar Marianne had half februari ruzie gekregen met Feik in de Ringo-bar. Als Feik zich daarna was gaan beklagen bij Hebben, dan had deze 2 1/2 maand de tijd om de zaak voor te bereiden.

  Wat mij aan het denken zette, was die fiets! Dit was niet de fiets van Marianne, zij durfde ook niet in het donker te fietsen. Het verstoppen van die fiets was ook niet moeilijk. Er zijn in die buurt overal poelen waar je hem in kunt laten verdwijnen. Die fiets stond daar met de bedoeling dat Marianne op 1 mei zou worden gevonden.

  Je weet ook hoe de Satanisten hechten aan symboliek!

  Lees ook deze BOUblog, waar trouwens een fout in staat: de ruzie in de Ringo-bar was niet half april, maar half februari.

  Bedenk overigens dat ook Robert Mikelson uiteindelijk gepakt is, en dat ook deze incluis zijn bedenkelijke trawanten gebruik maakten van encryptie-technieken.

  Volgens mij werd hij niet gepakt door ons eigen internet-porno politie team, maar dook deze porno op in de VS. Maar ik weet echt niets van encriptie-technieken. Ik waarschuw alleen voor een mogelijk scenario, omdat ik niet zo geloof in die bescherming van het AZC-beleid. Als dat het motief was, dan heeft men alleen maar DOM DOM DOM DOM de zaak nog erger gemaakt!

  Het prettige van André Vergeer is dat hij zich alleen maar houdt aan de feiten. Bij mij ontstaat er dan een beeld en natuurlijk moet dat worden gecheckt en bewezen. Daar ben ik me wel van bewust.

 • FoundACure:

  @Janneke:

  Bezie het filmpje van JDTV bovenin de draad waarin ‘Top Cat’ Geke interviewd over de gebeurtenissen. Zij verklaart MV in levende lijve gezien te hebben en gekrakeel te hebben waargenomen over de fietsen alsmede een gil gehoord te hebben toen MV een auto werd ingesleurd.

  Dat zegt natuurlijk niet alles: ik kan de hoedanigheid van Geke niet juist beoordelen, het kan wel een ‘crackpot’ zijn.

 • Janneke:

  Als Geke de waarheid spreekt wat ze gezien heeft begrijp ik niet dat Spencer, Wietze en Marianne gezamelijk met één taxi naar huis zijn gereden. Spencer is daarin dus onverantwoordelijk geweest t.o.v. de afspraak die hij met Maaike heeft gemaakt. Je gaat toch niet met lekke banden zoveel kilometers naar huis rijden. Bovendien als het klopt heeft de moeder van Spencer, Wietze en Spencer opgehaald dan had Marianne ook meteen mee kunnen rijden. Dan was deze moordzaak nooit gebeurd.

 • FoundACure:

  Bou:

  Dat zijn wel erg veel assumpties: asielzoekers die zonder geld en rijbewijs in auto’s rondtoeren, zonder geld regelmatig de horeca bezoeken, ruzie maken met jonge meisjes waarna deze met de dood bedreigt worden en vervolgens als ‘scapegoat’ voor Satanisten worden opgegeven en waarbij 2 lowlifes in de vorm van porno-ellendelingen ingeschakeld worden. Buiten dat worden ook nog eens de burgemeester, de politie en justitie via Joris Demmink onder druk gezet om strafvervolging van de betrokkenen te voorkomen…

  Het lijkt me waarschijnlijker dat MV als lustobject is misbruikt door asielgangsters waarbij de zaak dusdanig uit de hand gelopen is dat er hulp van bovenaf nodig was om de plooien glad te strijken – en dat deze hulp ook verleend is omdat het immers een politiek gevoelige kwestie betrof. Marianne was in deze dus geen ‘scapegoat’ van Satanisten, maar van de politiek correcte waanzin in Nederland die dus behalve zeer veel geld nu ook minstens één mensenleven gekost heeft – als we althans de timeline hanteren t/m 1999.

  Bedenk ook dat Marianne op de betreffende avond van haar normale uitgaansroute afweek: als het allemaal al gepland was zat er tóch wel een kink in de kabel en had men M. in Veenklooster (?) opgewacht.

 • Janneke:

  Wat ik me ook afvraag is of er destijds aangifte van een gestolen fiets gedaan is en nagetrokken in Buitenpost door het rechercheteam? Dit om erachter te komen of Spencer de waarheid heeft verteld.

 • mr. drs. Bou:

  Janneke, let op de tijdslijn!
  Marianne werd volgens Geke ontvoerd om half een. Spencer en Wietse werden opgehaald rond half twee.

 • mr. drs. Bou:

  Het antwoord is NEE.
  Wij weten nog altijd niet waar die fiets vandaan kwam, van wie die fiets was en zo voort.
  Op zijn zachts gezegd is dat een beetje vreemd…

 • Andre Vergeer:

  Janneke, het antwoord is niet helemaal te geven. Vandaar dat de verklaringen van Geke H. driedubbel of meer zijn gecheckt.

  Geke verklaarde o.a. dat zij Spencer, zijn vriend en die twee asielzoekers al had ontmoet in de vroege avond in snackbar ’t Filtsje. Dit was op korte afstand van de Paradyso en dicht bij haar eigen huis. Medewerksters van ’t Filtsje bevestigden haar verhaal van een beginnende ruzie tussen de twee groepen en hebben dat ook buiten de deur gesust. Spencer verklaarde tegenover Geke: “ze gaan vanavond mijn vriendinnetje pakken”. (Ook rond 24.00 uur deed zich een zelfde opstootje voor met dezelfde personen in ’t Filtsje).

  Vervolgens is Geke naar huis gegaan (uit mijn hoofd rond 19.00) waar zij die twee asielzoekers weer zag, waarbij één van hen aan de banden van twee fietsen zaten te prutsen die tegen háár hekje stonden. Bij hen waren Stephanie van R. en haar vriendin Tineke V. Blijkbaar maakten zij zich nogal vrolijk over de ‘sabotage’ van de fietsen.

  Toen Geke op het punt stond naar bed te gaan (rond 00.30 uur) hoorde zij rumoer op straat. Vanuit haar raam op de eerste verdieping zag zij Marianne staan, nu samen met Stephanie. Het lijkt erop dat Stephanie haar die fietsen heeft gewezen. Marianne lachte en zei, opvallend vrolijk: “Kijk alle vier de ventielen zijn eruit!”. Geke is daarop in bed gestapt en, voor haar gevoel één a twee minuten later, hoorde zij een gil en het dichtslaan van een autodeur waarop zij hoorde dat er een auto ‘wegscheurde’. D.w.z, dat Marianne en Stephanie daar nog waren of op korte afstand.

  Ongeveer een uur later (rond 01.30 uur), hoorde zij opnieuw rumoer, nu aan de zijkant van haar huis (het Raboplein). Zij zag vanuit haar zijraam, wat later bleek, een zeer lawaaïge Spencer en zijn vriend die beiden fietsen droegen met lekke banden. En direct daarna zijn zij ingestapt bij een vrouw in haar auto. Later heeft Geke één en één bij elkaar opgeteld en is met een smoesje op bezoek gegaan bij die vrouw. Het bleek de moeder van Spencer. Zij herkende haar aan het heen en weer wiebelen op haar voeten, aan haar ‘boblijn’ en aan haar auto die voor de deur stond.

  Zijn dit al sterke aanwijzingen dan wordt dit nog eens onderstreept door de aanwezigheid van Stephanie bij Marianne in de Voorstraat op het moment dat zij verdween, even daarvoor met die asielzoekers tijdens de ‘sabotage’ van de fietsen en weer eerder in combinatie met Spencer en die asielzoekers in ’t Filtsje. Me dunkt dat Stephanie wat uit te leggen heeft. Al was het maar de woorden “Als Marianne er niet was geweest was IK waarschijnlijk vermoord!“.

 • mr. drs. Bou:

  Er zat volgens mij ook een kink in de kabel: Marianne was niet op de fiets! Zij werd door haar (veel) oudere broer met de auto gebracht. Daarom klopte het scenario niet. De banden van Spencer en Wietse waren lek (rond 7 uur ’s avonds) opdat Marianne alleen naar huis zou fietsen, maar ze was niet op de fiets.

 • FoundACure:

  Over de fiets gaan bij mij de volgende gedachten: er is altijd wel ergens een fiets vandaan te trekken, we leven immers in een land waarin een fietsendiefstal heel gewoon is en waarop veelal al geen aangifte meer volgt – de politie doet er niets mee, en als er al aangifte gedaan wordt dan is dat om documenten te bezitten voor de verzekering.

  Een (der) dader(s) heeft dus een fiets geplaatst in de greppel van de vermeende PD, niet zozeer als ‘red flag’ maar om te suggereren dat M. die daar na haar noodlottige fietstocht (die dus niet plaatsgevonden heeft) neergezet heeft. Er werden geen vingersporen van MV op de fiets aangetroffen, dus lijkt het me duidelijk dat ook dit onderdeel in scène gezet is.

  Het is een blamage dat PRDV de fiets in de greppel ‘for real’ presenteert en ook nog eens een extra trapperafdruk naar voren brengt als zou dat een aanwijzing zijn dat een ‘secret white lover’ hier een afspraak per fiets had met M. MV zou niet hebben beschikt over een mobiele telefoon, en over een horloge is mij niets bekend: allebei essentiële benodigdheden voor het tot stand brengen van een afspraak.

 • Janneke:

  André Vergeer, waar waren Spencer en Wietze dan toen Marianne lachte om die uitgetrokken ventielen uit hun fietsen? Waren die in de buurt van Stephanie en Marianne of waren ze ergens anders op dat moment?

 • FoundACure:

  Er zat volgens mij ook een kink in de kabel: Marianne was niet op de fiets! Zij werd door haar (veel) oudere broer met de auto gebracht. Daarom klopte het scenario niet. De banden van Spencer en Wietse waren lek (rond 7 uur ‘s avonds) opdat Marianne alleen naar huis zou fietsen, maar ze was niet op de fiets.

  Akkoord, dat werpt echter de vraag op waarom M. niet gewoon met de moeder van S. of W. is meegereden, of haar broer telefonisch verzocht heeft haar af te halen. Er was immers al bekend dat zij bedreigd werd door anderen. Ook is het dus in die situatie bijzonder onwaarschijnlijk dat zij alleen op een gestolen fiets de nacht is ingereden zoals in de onderhavige uitzending van PRDV gesuggereerd wordt.

 • cobra:

  eerst werd altijd beweerd dat het de fiets was van de heer kloppenburg
  andre weet wie ik bedoel en dat het zo geen probleem was voor de azc
  om aan die fiets te komen
  of heb ik het nu mis…………..

 • Andre Vergeer:

  @Janneke,

  Uit je reacties lees ik dat jij denkt dat wij er wel eens helemaal naast kunnen zitten. Dat geef ik inderdaad grif toe. Ik was er niet bij in 1999 en ik ken ook de betrokkenen niet. Vandaar dat ik het (net als justitie) moet doen met de verklaringen van getuigen die wij gesproken hebben en met de – aan ons bekende – tactische en technische sporen. Maar, om een voorbeeld te noemen, als een getuige tegenover de politie zou hebben verklaard dat hij de dader uit die caravan heeft zien komen met een bebloed mes en hem had herkend als zijn eigen buurman, en die verklaring is om welke reden dan ook uit het dossier verdwenen, dan zijn ook WIJ geheel afhankelijk van diezelfde getuige/buurman als hij zich alsnog bij ons zou melden.

  Nu is het opvallend dat wij regelmatig (eigenlijk altijd) geconfronteerd zijn met getuigen die zich tot ons gewend hebben omdat zij grote twijfels hadden over de uitkomsten van het politie-onderzoek. Op hun aanwijzingen hebben wij weer andere getuigen (veelal meerdere keren) benaderd om het eerste verhaal te checken. En die getuigen hadden op hun beurt blijkbaar ook al geen vertrouwen in het onderzoek van justitie. Daarmee hebben die getuigen uiteraard nog steeds niet automatisch gelijk. Soms was het om wat zij ons vertelden, en soms was het juist om wat hun reden tot zwijgen was tegenover ons, wat ons interesseerde.

  Voor ons, voor mij althans, geldt: Eén getuige is geen getuige, twee getuigen vormen een aanwijzing en drie getuigen zijn een begin van bewijs. Daarnaast hebben wij alle publicaties in de media en van het OM op vooral die verklaringen onderzocht. En daarmee kwamen wij uiteindelijk op een eerste vorm van ‘bewijs’ voor onze twijfels aan de oprechtheid van het politie-onderzoek in de zaak van Marianne.

  Hier een voorbeeld van onze aanpak: In de week na de moord (uit mijn hoofd op 7 mei 1999*), stond er in een plaatselijk dagblad dat er sprake zou zijn geweest van geruchten over de vondst van een bebloed trainingsjack aan de zijkant van zwembad het Paradyske. Op een afstand dus van enkele honderden meter van de PD. Dit was extra interessant omdat de latere hoofdverdachte altijd gekleed was in trainingspak. De politiewoordvoerder, Rambonnet, ontkende dit echter direct met grote stelligheid en verwees de pers toen naar het ‘misverstand’ over een gevonden trui in een container in het AZC Burgum.

  Bouke van der Woude, ex-politieman, heeft dit in 1999 nog eens besproken met de ‘vermeende’ vinder van dat jack, Andries Visser. Andries was de toenmalige (nu helaas overleden) badmeester van zwembad het Paradyske en hij was (vanaf de hoge duikplank) getuige geweest van het feit dat de geurhonden op die bewuste zaterdag plotseling weggetrokken werden toen zij in de richting van het AZC liepen.

  Nieuwsgierig geworden, is Andries op een later tijdstip gaan zoeken naar het spoor waar die honden nu eigenlijk naar zochten en hij vond inderdaad een bebloed trainingsjack aan de Oostkant van het zwembad. Dit jack heeft hij persoonlijk afgeleverd bij politiebureau Buitenpost en hij heeft daar ook meermalen, zonder resultaat, naar de stand van het onderzoek gevraagd.

  Hierboven staat dus een getuigenis van één persoon, opgetekend door een andere (ex-politieman Van der Woude). Geen bewijs dus. Navraag echter bij de weduwe van Andries Visser leverde ons op dat dit verhaal volledig door haar werd onderschreven: “Andries heeft diverse keren contact gezocht met Buitenpost wat dat onderzoek had opgeleverd maar hij heeft nooit een antwoord gehad“. Nog geen bewijs dus, het zijn nog steeds maar twee getuigen. Naar ons echter zeer recent bleek, heeft Andries Visser ook al in 1999 herhaalde keren zijn verhaal gedaan tegenover een plaatselijke journalist! En, wat schetst onze verbazing, niet alleen wordt door die journalist aan ons het verhaal nog eens bevestigd dat Andries inderdaad een bebloed trainingsjack had gevonden en daar nooit een antwoord op had gekregen, maar OOK nog eens dat Andries op een gegeven moment zelfs bezoek had gehad van de burgemeester himself en een topman van justitie met de mededeling dat hij moest stoppen met dat verhaal over dat jack “omdat hem het leven anders heel erg zuur zou worden gemaakt....”. De journalist is aan ons bekend en wij gaan hier eerdaags nog eens extra met hem over in de slag…

  Oké, volgens mijn eigen stelling geldt hier dus dat er (na drie getuigen) slechts een begin van een bewijs is en moet ik op zoek naar ondersteunend bewijs om die eerste getuigen enige geloofwaardigheid toe te kennen. En dat heb ik gevonden in o.a. de volgende verklaringen:

  1. Rechercheur Wiltje Bakker noteerde (in een later gevonden notitie) uit de eerste dagen na de moord het vermoedelijke signalement van Feik Mustafa en vooral van Ali Hassan: “kort mannetje, kon zelfs niet bij de trappers van zijn fiets en hij was gekleed in een trainingsjack en trainingsbroek“. En dit was door die getuige in ieder geval op een tijdstip in de avond gesignaleerd voordat de moord kon zijn gepleegd.

  2. Roos van Z. beweerde in 2010 dat Ali Hassan die zaterdagochtend rond 08.30 uur op haar adres aan de Kleine Kerkstraat 17 verscheen in een bebloed T-shirt en met een mes, met de woorden: “Zij hadden haar keel verder door moeten snijden. Wie? Marianne Vaatstra(!)“. Hoewel Ali Hassen dus altijd een trainingsjack droeg heeft Roos dat in ieder geval in deze situatie niet gemeld.

  3. Geen enkele getuige (ook Peter R. niet) meldt dat de geurhonden in de richting van de Keningswei zijn gelopen waar Marianne immers vandaan zou zijn gekomen met haar ‘bevriende dader’. In tegendeel zelfs.., de geurhonden zijn naar het Noorden en vooral massaal naar het Oosten (het AZC en het zwembad) gelopen voordat zij daar werden tegengehouden!

  4. Een andere getuige heeft ons gemeld dat hij omstreeks het middaguur (na de vondst van Marianne) burgemeester Visser in een zekere haast uit een woning zag komen en zijn mobiele telefoon zag pakken met de woorden: “Iedereen weg van dat terrein. Niemand komt op dat AZC“.

  5. Door een lid van de Rotary Dokkum (dhr. E.) is in 1999 tegenover de ouders van Marianne bevestigd dat burgemeester Visser daar met een zekere trots vertelde dat hij direct na de moord “een aantal asielzoekers zou hebben laten overplaatsen“.

  6. ALS het gevonden, bebloede trainingsjack van Andries Visser als enige – en per abuis – dus niet zou zijn ‘ingeboekt’ door de politie in Buitenpost, kun je dat alsnog afdoen als een ongelukkig incident. Maar uit de talloze, verdwenen verklaringen van diverse andere getuigen en uit de verzwegen technische bevindingen ontstaat voor mij een beeld dat stinkt. Voor mij staat vast dat wij vanaf de eerste dag voor 100% zijn misleid.

  Dan een antwoord op jouw vraag Janneke:

  “André Vergeer, waar waren Spencer en Wietze dan toen Marianne lachte om die uitgetrokken ventielen uit hun fietsen? Waren die in de buurt van Stephanie en Marianne of waren ze ergens anders op dat moment?”..

  Sorry Janneke, maar dat heet ‘omgekeerde bewijslast’. Ik hoef uiteraard niet aan te tonen waar Spencer en Wietze zich op dat moment precies bevonden. Maar om desondanks een poging te doen: Spencer verklaarde zèlf in diverse media (o.a. in Panorama van oktober/november 1999 en vooral in een latere verklaring tegenover de ouders van Marianne en tegenover de politie) dat hij pas rond 01.00 uur met Marianne vertrok vanuit de disco Paradiso. Dit wordt niet alleen weersproken door de medewerksters van ’t Filtsje (zij zagen hem en Marianne nog rond 24.00 uur in hun zaak) als door Verry B. en zijn vriendin Tineke de H. die hem en zijn vriend een half uurtje later tegenkwamen (rond 00.30 uur) aan de rand van Kollum. En, op haar beurt, nog eens weersproken door Geke H. die Marianne ook al op datzelfde moment waarnam rond 00.30 uur op de Voorstraat, zònder Spencer en Wietze.

  Dus Spencer blijft stug volhouden dat hij pas rond 01.00 uur, samen met zijn vriend Wietze en met Marianne, vertrok vanuit de Paradiso terwijl minstens 4 getuigen het tegendeel beweren omdat zij verklaren dat zij hem en Marianne al op een eerder tijdstip, EN vooral, onafhankelijk van elkaar hadden gespot. Was dat wellicht al voldoende voor enige twijfel, Spencer heeft ook al in eerste instantie tegenover de ouders van Marianne verteld dat hij al om 24.00 uur uit Kollum vertrok en dat hij Marianne bij het tunneltje voor het laatst had gezien…!

  Alles wijst er dus op dat Spencer op een ongelooflijke manier heeft staan liegen zonder dat hij daar een serieuze reden toe had. Kom ik later wellicht nog op terug.

  (*)Als ik iets beweer dan haal ik dat gewoonlijk uit de officiële verklaringen van het OM en/of op basis van artikelen uit “De Krant van Toen” of van andere media. Vergeef me echter, soms moet ik dan op zo’n avond als vandaag honderden artikelen doorspitten zonder het juiste item te kunnen vinden. Op die momenten ga ik dan af op mijn geheugen, maar dat vermeld ik dan dus ook…

 • Janneke:

  Andre, onvoorstelbaar en tegelijker tijd vreemd dat de politie nooit iets heeft laten weten aan Andries over het bebloed trainingsjack. Je mag toch veronderstellen dat ze zo’n jack hebben laten onderzoeken bij het NFI. Dit had mogelijk een verwijzing kunnen zijn naar de dader. Het is opvallend dat het jack bij het zwembad is gevonden na de moord op Marianne en je mag dan toch verwachten dat de politie hiernaar grondig onderzoek doet. Dat bebloed jack houd mij enorm bezig en zit mij niet lekker.

 • Jacob:

  In het rapport van rechercheur Hans Akerboom staat het volgende:
  “Speurhondengeleiders zijn absoluut niet belemmerd in hun werk. Het is een fabel dat speurhonden van een spoor in de richting van het AZC zijn afgehaald”. Wat moeten we daarmee? Wie liegt?

 • FoundACure:

  Vooralsnog ga ik er van uit dat het trainingsjack DNA-sporen bevat van zowel Marianne als haar belager – wat dus de dader direct aan het slachtoffer linkt.

  Indien er dus sprake is van een cover-up is het niet zo verwonderlijk dat dit bewijsmateriaal ‘zoekgeraakt’ is.

  Over dit feit wordt ook weer in alle toonaarden gezwegen in de laatste uitzending van PRDV die zich dus wederom diskwalificeert als objectief onderzoeker doch zich wel laat inschakelen als verspreider van misleidende zo niet leugenachtige propaganda.

 • Janneke:

  Jacob, heb jij een link naar het rapport van rechercheur Hans Akerboom?
  Het feit blijft natuurlijk wel overeind dat de speurhonden richting AZC liepen.

 • Gert-Jan:

  Heeft er iemand meer info over Ludger Dill ?, en dan met name of deze daadwerkelijk overleden is en of er ooit DNA onderzoek naar hem gedaan is ?

 • Jacob:

  Gert-Jan
  In Nieuwe wereldorde: http://nieuwewereldorde.wordpress.com/ lees ik:
  “Men doet wel alsof men probeerde om het AZC te beschermen tegen de volkswoede, maar het zou ook kunnen dat men intussen de caravan beschermde van de porno-pooiers Wolfgang Hebben en wijlen zijn vriend Ludwich aka Ludger Dill.”

 • Gert-Jan:

  @Jacob, hartelijk dank voor de link, zal me ook hier eens in gaan lezen zoals ik dat al geruime tijd doe.
  Ben zelf altijd van mening geweest dat de dader, aangezien hij zijn DNA materiaal nooit meer bij een misdrijf heeft achtergelaten, dood moest zijn of naar een ver land moest zijn vertrokken.
  Ik acht de kans namelijk klein dat psychopaat van deze orde het heeft kunnen laten bij een eenmalige actie, de moord/verkrachting van marianne.
  Ik verwacht helemaal niets van het verwantschapsonderzoek dat op dit moment plaatsvind in de, absurd kleine in vergelijking met andere landen, DNA database.
  Als er een grootschalig DNA verwantschap “mag” plaatsvinden, en ook hier wordt niets gevonden, dan ga ik toch wel bepaalde conclusies trekken voor mijzelf.

 • Janneke:

  Jacob, hartelijk dank voor de link. Heb ‘m helemaal gelezen en het klopt het staat erin.

 • mr. drs. Bou:

  Jou elkoar mar de hàn

  Muziekclip gemaakt in April 2000 tegen zinloos geweld, die laat zien en horen dat je met meer respect en verdraagzaamheid veel verder komt. Met dank aan iedereen die er voor heeft gezorgd dat deze clip tot stand is gekomen.

 • alexnieuwsbreker:

  De getuige op tape genaamd Geke die Marianne heeft gezien geeft duidelijk aan dat Peter R de Vries er finaal naast zit met zijn flut uitzending.De politie beschermt hier of de assielzoekers om een rel te voorkomen of de heer Demmink die er bij betrokken zou zijn,een ding is duidelijk de waarheid mag niet boven tafel komen van justitie.

 • FoundACure:

  Gaandeweg raak ik er steeds meer van overtuigd dat de oorspronkelijke visie van de Friese bevolking juist was: de MO wijst er duidelijk op dat er hier geen sprake is van een dader die onder de locale bevolking gezocht moet worden doch dat er hier sprake is van een rituele lustmoord dan wel een daad die zijn oorsprong heeft vanuit het AZC.

  Hulde aan André Vergeer, Wim Dankbaar en Boudine voor hun speurwerk!

 • mr. drs. Bou:

  Beste FoundACure,

  Dank voor de hulde, maar het speurwerk was niet mijn werk. Ik probeer alleen maar een beetje aandacht te genereren voor het werk van het team van burger-onderzoekers.

  Maar hulde inderdaad voor het hele team! 🙂

 • Janneke:

  In het rapport van Hans Akerboom wordt gesproken dat er geen sporen van de dader(s) en slachtoffer op het PD zijn gevonden. Dat lijkt me sterk. Is Marianne in het weiland vermoord en is dat het PD of is ze ergens anders vermoord en daarna in het weiland gelegd?
  Er moet toch ergens een spoor lopen, anders liepen de speurhonden niet richting het AZC. En dan kom ik weer terug op dat bebloed trainingsjack wat op 1 mei 1999 door de badmeester is gevonden bij het zwembad. Daarover wordt niets vermeld in het rapport.

 • klaas:

  Nee Janneke want dat bebloede traingingsjack dat is er uit gehaald want dan zou de zaak immers al gelijk zijn opgelost! Na 3 mei is het onderzoek weer opnieuw gebonnen(ze hadden immers Feik enAli al uit het beeld gehaald) daarom ook dat de moeder van MArianne tot op de dag van vandaag blijft zeggen ‘als je een leugen begint MOET je me volhouden! en zie wat ze daar allemaal voor uit de kast moeten trekken ja zelfs Peter r de Vries!

 • Janneke:

  Klaas die kans acht ik ook vrij groot. Ze hadden dat jack juist goed moeten onderzoeken op DNA-materiaal en bij het dossier MOETEN bewaren.

 • klaas:

  Idd Janneke en zo is he took met een uitzending van onze grote Peter r die namelijk laat zien dat Peter samen met Very Brouwer in zijn uitzending bespreken dat Very dus het vriendje van Marianne Spencer die nacht om half 1 kwart voor 1 zag bij de tennisvelden samen met nog een voor hem onbekende jongeman ..maar ze hebben elkaar wel gegroet en ze waren bezig met een fiets aan het sleutelen of zo , daar leek het op in ieder geval.
  Maar heb je Peter heir nog ooit over gehoord! never nooit meer. Na die uitzending is het doodstil gebleven. Tuurlijk want toen is Peter al terug gefloten omdat hij immers dan het gehele verhaal van de vrienden zou gaan onder uit halen. Snap je nu wat hier gebeurd janneke.

 • klaas:

  Beste Foundacure,

  Gelukkig komen er steeds meer Friezen die gaan inzien dat dit een heel groot
  circus is om idd niet bij de echte waarheid te mogen komen en volgens mij is
  die waarheid een nog veel groter circus, waar wij als goegemeente niks van
  mogen afweten. En ja, de een zijn dood is de ander zijn brood. En ach die
  boeren daar in dat achter gebleven gebied die kunnen we wel met alles en nog
  wat een rad voor de ogen draaien.
  En dat is de afgelopen 13 jaar van af het begin al gedaan, “de waarheden en
  de onwaarheden” dat is hun werkwijze. Het werd zelfs genoemd in het rapport
  van Dhr. Pieter van Kammen, een woordvoeder destijds van de Fam Vaatstra die
  doorzag toen in 2001 alles al heel goed. Hij is ook opgestapt bij de
  politie. Hij vertelde toen al in zijn rapport: “De familie en de mensen in
  geheel Nederland weten niet meer wat de waarheid is of wat de onwaarheid is,
  met andere woorden je ziet door het bos de bomen niet meer.” Het zelfde
  gebeurt nu weer met de uitzending van Dhr P R de Vries. Hij mag nu het
  afmaken, want let op, ze hebben hem straks en het is een Zwaagwesteinder en
  hij is DOOD!

  Let op in de laatste uitzending wat daar gebeurt: vanaf min 9.18 begint de
  hetze tegen de Westereenders, Zwaagwesteinders, want wat zegt dat stuk met
  de 3 krantenknipsels en de voice-over? Die vertelt gewoon dood leuk dat het
  de schuld is van de mensen uit Zwaagwesteinde, want omdat het meisje haar
  keel was door gesneden MOEST dit het werk wel van een asielzoeker zijn
  geweest. En ja, toen waren de poppen aan het dansen (maar de waarheid
  erachter daar heb je toen destijds ook nooit iets over gelezen) en dan snap
  ik dus niet dat de mensen het niet doorzien wat hier eigenlijk gebeurt. Al
  vanaf het begin zijn er mensen opgepakt uit Zwaagwesteinde en omstreken en
  die totaal onschuldig waren en toen hebben ze nog eens een onschuldige
  Asielzoeker opgepakt, alles om maar die grote leugen in die doofpot te
  houden. Zelfs nu hebben ze het hele verhaal weer omgedraaid en moet het toch
  wel zo zijn gegaan dat het meisje als een mak schaapje achter haar
  moordenaar, afspraakje of vriend van een vriend, aan gelopen is naar de
  slachtbank!! En dat ineens al het andere aan de kant wordt geschoven al was
  dat nooit gebeurd. Hoppa hocus pocus en daar hebben we een nieuw draaiboek!

  Dit mogen we toch niet laten gebeuren en vooral uit respect voor de moeder
  van het meisje, want deze vrouw heeft dit altijd al voorspeld en ook nu
  blijft ze achter haar bevindingen en haar intuitie staan. Een sterker en
  eerlijker vrouw ken ik niet.

  (zie verder mijn volgende reactie)

 • klaas:

  Als je weet, beste Foundacure, dat gelijk toen het meisje werd gevonden er
  door de vader en het vriendinnetje werd verteld dat Marianne een poosje
  terug serieus bedreigd was door een bewoner van het nabijgelegen AZC dan
  snapje toch ook gelijk dat ze daar heen zijn gegaan! En ‘tuurlijk dat hebben
  ze ook gedaan. En ja, toen was het gedonder in de glazen, want al gelijk die
  zelfde dag werd het bebloede trainingsjack gevonden en is de verdachte die
  haar bedreigde al gelijk in het weekend vastgezet in de cel op het
  politieburo te Buitenpost. Zijn kleine gedrongen maatje A.H. is gelijk ook
  gepakt en doorgesluisd naar Amsterdam en laten verdwijnen. Later kwam er een
  brief van het rechercheteam met een opsporing van 2 mannen van het AZC. Er
  stond boven: “Tussen Veenklooster en het AZC Jongen 1 en Jongen 2. Het waren
  de 2 Irakezen F.M. en A.H. Jongen 2 was Ali, kort en gedrongen postuur,
  kleding een trainingspak. Dit kwam van een van de beveiligers die werkte bij
  het AZC! Nu laat ik jullie nog even een stukje uit de rede van Prof. De
  Knijf lezen. Uit Mee huilen met de wolven.

  “VAATSTRA”

  Zelden echter, zal de directe aanleiding voor een onderzoekslijn zo
  gruwelijk zijn geweest dan het volgende bepalende moment in mijn carrière.

  Het is al laat wanneer in de nacht van donderdag 30 april op vrijdag 1 mei
  1999 Marianne Vaatstra besluit om samen met twee vrienden, op twee fietsen
  naar huis te gaan. Ze hebben uitbundig Koninginnedag gevierd in Kollum en
  fietsen richting Buitenpost. Daar passeren ze het station, waar ze een extra
  fiets stelen en hun weg vervolgen. Kort daarna neemt Marianne afscheid van
  haar vrienden en verdwijnt fietsend de donkere polder in, richting haar
  ouderlijk huis in Zwaagwesteinde. De volgende ochtend blijkt dat ze daar
  nooit is aangekomen. Ze wordt al snel gevonden; verkracht en vermoord, en
  als oud vuil in een slootkant geworpen. Vlak bij Veenklooster, een paar
  kilometer ten westen van Buitenpost.

  Een dergelijk bruut misdrijf is in Nederland nog steeds uitzonderlijk. Deze
  zaak trekt de bijzondere aandacht door de manier waarop het slachtoffer is
  vermoord: haar keel is doorgesneden. Geleid door vooroordelen, denkt “men”
  al snel te weten waar de dader van dit misdrijf gevonden moet worden.
  Immers, vlak bij de plaats van het misdrijf, net ten zuidwesten van Kollum,
  is een groot asielzoekerscentrum waar veel Koerden, Irakezen en Afghanen
  zijn ondergebracht. -LEES DIT! De politie heeft geen directe aanwijzing dat
  de dader inderdaad hier zou verblijven. LEUGEN 1: HET MEISJE WAS TOCH WEL
  DEGELIJK DOOR IEMAND VAN HET ASIELZOEKERCENTRUM BEGREIGD! Toch gaan ze, mede
  onder invloed van maatschappelijke druk, WAT PETER NU ZEGT DAT HET DE
  ZWAAGWESTEINDERS WAREN- op zoek naar een paar mannen afkomstig uit dit AZC.
  Dit onderzoek loopt al snel vast, DE GROOTSTE LEUGEN ALLERTIJDEN!! ZE HADDEN
  ZE AL!! en het gaat gisten op het anders zo rustige Friese platteland. Een
  half jaar later, op 7 oktober 1999, loopt het tijdens een openbare
  bijeenkomst in een Kollumse sporthal bijna volledig uit de hand. IDD DOOR
  VRIENDEN VAN MARIANNE EN HAAR VRIENDINNETJE WANT DIE HADDEN HET ALLANG DOOR
  DAT ZE WERDEN VOORGELOGEN!!
  De burgemeester en wethouders worden met eieren en tomaten bekogeld door een
  woedend publiek. Slechts met grote moeite weet de politie een volksgericht
  te voorkomen. ZE MOETEN NU VOORZICHTIG WORDEN WANT WAT MIJ BETREFT! GAAN WE
  NU DE BARRICADES OP OM VOOR EENS EN VOOR ALTIJD VAN DEZE LEUGENS AF TE
  KOMEN.

  Kort daarna word ik gebeld door iemand uit het recherche team welke belast
  was met het onderzoek naar deze moord. Op de plaats delict waren voldoende
  biologische sporen gevonden welke waarschijnlijk van de dader afkomstig
  waren. Routine DNA-onderzoek in deze sporen leverde betrouwbare
  DNA-profielen op. Echter, men stuitte op een klassieke dilemma: routine
  DNA-onderzoek is alleen informatief wanneer je een verdachte hebt, en zijn
  DNA-profiel rechtstreeks kunt vergelijken met dat van het sporenmateriaal,
  of wanneer het profiel van de dader is opgenomen in de Nationale
  DNA-database, op grond van een eerder door hem gepleegd misdrijf. Het
  verzoek was simpel: kon het FLDO helpen? Was het op welke manier dan ook
  mogelijk om een aanwijzing te krijgen betreffende de geografische origine
  van de dader door middel van DNA-onderzoek. Men had vernomen dat wij aan
  zo’n methode zouden werken. Als uit onderzoek zou kunnen blijken dat de
  dader geen allochtoon was, maar b.v. een Fries, ALLES WERD DUS UIT DE KAST
  GEHAALD OM HET MAAR GEEN ASIELZOEKER TE LATEN ZIJN, INPLAATS DAT ZE DUS ER
  ALLES AAN MOESTEN DOEN OM ACHTER DE ECHTE DADER(S) AAN TE GAAN. dan was de
  kans groot dat het weer rustig zou worden. Het alternatieve scenario, het is
  wel een allochtoon, was iets waar men vooralsnog maar liever niet aan wilde
  denken. DIT IS DUS DE GROTE LEUGEN!!

  (zie verder mijn volgende reactie)

 • klaas:

  Vervolg rede van Prof. De Knijf:

  Ik voorzag ik twee grote problemen bij dit verzoek:

  1. Een dergelijk onderzoek was zeer nadrukkelijk verboden. De DNA wet uit
  1994 maakte het, onder voorwaarden, mogelijk dat een verdachte van een
  ernstig misdrijf gedwongen kon worden om mee te werken aan een
  DNA-onderzoek. Hieraan was het recht op een onafhankelijke DNA
  contra-expertise onlosmakelijk verbonden. Dit recht op contra-expertise was
  tevens het bestaansrecht van het FLDO. Immers er moest een nieuw en
  onafhankelijk contralab komen in Nederland. Het was vooral dankzij mijn
  hooggeleerde collega Bert Bakker dat dit contralab in Leiden terechtkwam, en
  dat ik in 1994 hoofd van dat laboratorium kon worden.

  Een dwingende voorwaarde vastgelegd in de DNA wet van 1994 was de beperking
  tot alleen die DNA-kenmerken die op geen enkele wijze herleidbaar zouden
  zijn naar ras, uiterlijke kenmerken en erfelijke aandoeningen. Zelfs het
  vaststellen van geslacht was formeel niet toegestaan. HIER KON JE AL UIT
  OPMAKEN HOE WANHOPIG ZE WAREN! LEES DE VOLGENDE ZIN MAAR Het verzoek uit
  Friesland was dus uitermate ongewoon. Echter, het was ook volslagen helder
  dat er iets gedaan moest worden in deze zaak. DUIDELIJK TOCH!

  2. De methode was nog niet klaar. Een groter bezwaar was het feit dat de
  noodzakelijke DNA-test nog niet klaar was.

  Het was waar dat wij bezig waren met het ontwikkelen van test waarmee de
  reconstructie van geografische origine van een onbekend persoon middels
  DNA-onderzoek mogelijk zou zijn. Echter, zowel methode als de
  wetenschappelijke achtergrond was nog niet voldoende uitgekristalliseerd.
  Ook wisten we nog niet goed hoe wij de resultaten van zo’n onderzoek zouden
  gaan rapporteren. Tevens ontbrak goedkeuring door de Raad van Accreditatie.
  Hiermee zou, formeel gesproken, de test alleen door de rechter meegewogen
  mogen worden in een eventuele uitspraak wanneer deze ontlastend voor de
  verdachte zou zijn.

  Kort samengevat, alles aan dit verzoek was onconventioneel: het was
  wetenschappelijk en analytisch technisch prematuur, publicitair uiterst
  explosief en volstrekt illegaal. Kortom, koren op de molen voor deze
  eigenwijze wetenschapper en goede redenen om het juist te doen! MAAR ONDANKS
  DIT ALLES WERD TOCH NAAR BUITEN GEBRACHT, TOEN, JAREN GELEDEN AL, DAT DE
  DADER EEN WEST EUROPEAAN ZOU MOETEN ZIJN EN DUS GEEN, ALSTUBLIEFT, LAAT HET
  GEEN ASIELZOEKER ZIJN.

  En zolang dus Justitie en het OM Leeuwarden blijven volhouden dat ze de
  juiste hoofdverdachte hebben gezocht, dat de korte gedrongen kleine Ali
  ineens is uitgerekt naar bijna 2 meter, dan idd blijf ik zeggen het is een
  grote leugen.
  Tot zo ver eerst maar weer. Fijne Pinksterdagen=

 • FoundACure:

  @ Klaas: zeer veel dank voor je uitvoerige toelichting.

  Van meet af aan heb ik het idee dat er hier een buitengewoon smerige cover-up speelt gezien de vindplaats van het slachtoffer alsmede de MO. Dit werd nog versterkt door het gegeven dat men op een zeker politiek forum begon te verklaren dat elke mogelijke dader dan wel daders in aanmerking kwamen uitgezonderd diegenen die gehuisvest zijn in het AZC!!!

  Men probeert mij dus het volgende wijs te maken: een slachtoffer wordt op gewelddadige wijze van zijn portemonnee beroofd in een beruchte achterbuurt (in de huidige context wellicht een zgn. no-go area) en de dader kan overal gezocht worden terwijl de inwoners van diezelfde achterbuurt van die verdenking uitgesloten zijn! Resteert slechts de vraag: hoe zout had je het gehad willen hebben…

  Als Marianne ‘gepakt’ was door een persoon uit eigen kring hadden we een andere MO gezien en was de dader naar alle waarschijnlijkheid allang opgepakt.

  De tijd heeft inmiddels deels mijn (en uiteraard die van vele anderen) oorspronkelijke argwaan aangetoond: dit is geen conventionele zaak want het is een cold-case geworden die al 13 jaar onopgelost op de planken ligt.

  Ben er substantieel van overtuigd dat het aangetroffen DNA van een ‘John Doe’ is, en op de vindplaats op het slachtoffer is aangebracht, waarbij de rol van de Driehoek als meer dan abject omschreven kan worden.

  De rechtsstaat en de democratie zouden als lachwekkend gekenschetst kunnen worden als dit allemaal niet zo in- en in triest was.

 • Janneke:

  FoundACure het is goed mogelijk dat het aangetroffen DNA van een ‘John Doe’ op de vindplaats op het slachtoffer is aangebracht. Je zou het haast gaan denken.
  Er zijn ook bloedsporen op de hengsels van haar tasje gevonden jammer dat ze dat niet hebben vergeleken met het bebloed trainingsjack wat ze weg gemoffeld hebben. Iets klopt er in elk geval niet nou is het de kunst om alle leugens te achterhalen. Waarom eerlijke getuigeverklaringen niet allemaal serieus zijn genomen en onderzocht bovendien meegenomen in het dossier vind ik raadselachtig sterker nog bedenkelijk.

 • FoundACure:

  Yep, Janneke, de resultante van dit alles is dat er een gezin én gemeenschap in diepe rouw is gedompeld vanwege de laffe en beestachtige moord op een jong onschuldig meisje.

  Daar blijft het echter niet bij: via een omweg presteert men het nu zelfs om de beschuldigende vinger op te heffen naar diezelfde eigen gemeenschap van het slachtoffer. Een zeer fatsoenlijke en beschaafde gemeenschap, die zeer stellig niet bekend is geworden inzake verkrachting, moord en keelafsnijding.

  Ook statistisch gezien nogal bizar: waarschijnlijk de enige moord in Friesland die nacht uitgerekend op nog geen kilometer van een AZC voorzien van een dubieuze caravan met een al even dubieuze pornoschooier aan boord die regelmatig bezoek ontvangt van al even dubieuze vriendjes. Volgens de wet op de kansberekening is het buitengewoon onwaarschijnlijk dat laatstgenoemden (het AZC en de pornoproleten) boven alle verdenking verheven staan.

 • Janneke:

  Laten we even uitgaan van wat Supergetuige gezien heeft en ook daadwerkelijk klopt.

  -Zij heeft Feik en Ali de ventielen uit de fietsen van Spencer en Wietze zien trekken die aan het hek voor het huis op slot stonden. Ook is dit gezien door Stephanie en Marianne.

  -Volgens de Sgetuige die met een smoes de moeder van Spencer gesproken heeft en bevestigt dat ze haar zoon en Wietze inderdaad bij het Raboplein heeft opgehaald omdat ze allebei lekke banden hadden. Ook dit heeft de getuige dus goed gezien vanuit haar zijraam. Hoe kunnen dan 2 getuigen dan zeggen Spencer en Wietze nog gezien te hebben zonder Marianne onderweg bij de tennisvelden of ergens daar in de buurt? Zijn ze nog met hun fietsen naar Buitenpost gegaan om daar een fiets te stelen voor Marianne die al niet meer gezien was bij S en W? Wat klopt hiervan of is het een leugen?

  -Volgens het rapport van akerboom zijn alle taxichauffeurs destijds gehoord door de recherche misschien hebben zij ook wangslijm afgestaan(dat weet ik niet zeker)en daar is ook geen dader uitgekomen. Dus Marianne kan zelf geen taxi genomen is mijn conclusie.
  De Supergetuige heeft gehoord dat er een autodeur dichtgeklapt werd met een gil die klonk als de stem van Marianne en dat moet Stephanie ook gezien hebben wat op een ontvoering leek. De donkere auto scheurde als een gek ervan door.

 • Janneke:

  Wat me ook nog even te binnen schoot is dat er nooit een fiets is gevonden waarop Marianne heeft gefietst. Ook wist Spencer niet meer hoe de die gestolen fiets eruit zag wat hij met een sneer tegen Bauke die ochtend zei. Heeft Marianne wel op een gestolen fiets gereden en waarom is die dan met haar sporen erop nooit terug gevonden? Is dit een fantasie verhaal of een leugen van Spencer?

  Of het verhaal van de Supergetuige klopt niet of het verhaal van de moeder van Spencer klopt niet of het verhaal van de 2 getuigen die Spencer en Wietze zonder Marianne erbij nog onderweg zijn tegengekomen terwijl Spencer aan zijn fiets aan het prullen was. Wie heeft de waarheid gesproken?

 • Janneke:

  Als Feik en Ali die bewuste avond ook in de Discobar Paradiso zijn geweest weet Spencer of Wietze of andere getuigen ook of Ali die avond een blauw trainingsjack(pak) aan had?

 • FoundACure:

  Je stelt relevante vragen, Janneke, maar de zaak is een vat vol tegenstrijdigheden en onverklaarbaarheden.

  Ik bezit niet de dossierkennis van de eerdergenoemde onderzoekers, dus wil ik slechts even op de fiets in gaan:

  1. Marianne is per auto (door haar oudere broer) weggebracht die noodlottige avond – dus kan haar eigen fiets nooit in het onderzoekstraject zijn aangetroffen.

  2. Een theorie stelt dat er een fiets gestolen zou zijn door S. en W. zodat Marianne haar tocht thuiswaarts kon voortzetten terwijl er ook een fiets is aangetroffen in de greppel nabij de vindplaats. Indien deze fiets inderdaad door M. bereden is dan bevinden er zich vingersporen op de handgrepen van het stuur en geursporen van M. op het zadel – en zo mogelijk zelfs DNA-sporen. Voor zover mij bekend zijn er geen vingerafdrukken op de fiets aangetroffen en is er over de andere sporen niets bekend.

  3. De aangetroffen fiets is rechtop staand in de greppel aangetroffen, dus zou dat er op duiden dat zij niet met geweld van haar fiets is afgetrokken. Dit gecombineerd met het gestelde onder 2. doet mij vermoeden dat de fiets daar geplaatst is om onderzoekers op een dwaalspoor te zetten.

 • Janneke:

  FoundACure het is duidelijk bedankt voor je uiteenzetting.
  Waar ik graag een antwoord op zou willen hebben is of Ali een blauw trainingsjack(pak) aan had die bewuste avond? Weet jij of iemand anders daar het antwoord op?
  Deze vraag i.v.m. het bebloed blauwe trainingsjack wat bij het zwembad is gevonden. Dit kan een cruciaal aanknopingspunt zijn.

 • FoundACure:

  Om maar even te speculeren dan: indien A. inderdaad een blauw trainingsjack droeg die bewuste avond moet dat door meerdere mensen zijn waargenomen – A. bewoog zich die avond immers binnen het uitgaansleven.

  Het lijkt er op dat dit inderdaad het geval was en dat A. dit in de loop van de nacht nabij het zwembad – al dan niet in paniek – van zich af heeft geworpen. Het is in dit geval ‘a piece of cake‘ voor de politie: welke sporen worden er op dit kledingstuk aangetroffen (DNA van M. in het bloed, bloedgroep, en naar alle waarschijnlijkheid DNA van de drager) en kan A. dit kledingstuk produceren waarin hij immers die avond is waargenomen…

  Het liep dus anders: er is óf bijzonder infantiel gerechercheerd, dan wel zijn de sporen buiten het onderzoek gelaten omdat de conclusies die hieraan verbonden waren onwelgevallig waren voor nog obscure personen…

 • mrpettjo:

  Wellicht ligt het antwoord op je vraag besloten in deze constatering van Roos van Z. (woonachtig in de Kleine Kerkstraat in Leeuwarden waar Ali H. ook een kamer had) die Andre Vergeer in een bijdrage bij dit artikel noemt:

  2. Roos van Z. beweerde in 2010 dat Ali Hassan die zaterdagochtend rond 08.30 uur op haar adres aan de Kleine Kerkstraat 17 verscheen in een bebloed T-shirt en met een mes, met de woorden: “Zij hadden haar keel verder door moeten snijden. Wie? Marianne Vaatstra(!)“. Hoewel Ali Hassen dus altijd een trainingsjack droeg heeft Roos dat in ieder geval in deze situatie niet gemeld.

 • Janneke:

  FoundACure jammer dat het jack niet op sporen DNA en bloedgroep is onderzocht en het jack misschien of zeker is vernietigd. Het rechercheren is inderdaad op een knullige manier gedaan. Had de overleden badmeester maar een stuk van dat bebloed jack achter gehouden. Maar dit is achteraf gepraat.

 • FoundACure:

  De conclusie beste Janneke in deze hypothese is dat er in het onderzoek ernstige obstructie is gepleegd – en wel door de Driehoek zélf!

 • Janneke:

  Sorry FoundACure, maar ik begrijp niet wat je met de Driehoek bedoeld?

 • FoundACure:

  Janneke: de Driehoek staat synoniem voor de combinatie van Burgemeester, Politie en Justitie (OM).

  Nog even over de rol van de burgemeester (Visser): het schijnt zelfs dat nabij de vindplaats van Marianne een deel van de weg opnieuw geasfalteerd is kort na het misdrijf – volgens een zekere theorie waren hier remsporen aanwezig.

 • Andre Vergeer:

  Dat jack is een interessante aanwijzing voor een cover-up. Om te beginnen vertrok Ali (uit mijn hoofd) rond 23.00 uur uit het AZC, op de fiets. Rond 24.00 uur is hij gespot in ’t Filtsje (ook om 19.00 uur was hij daar al geweest). Ene rechercheur Wiltje Bakker heeft bij een later verhoor op het AZC per abuis een kladnotitie achtergelaten waar waarschijnlijk verwezen wordt naar Ali en Feik. Gespot op de Keningswei tussen Veenklooster en het AZC. Helaas (????) staat er niet bij hoe laat dit was geweest; blunder?

  Een ex-politieman heeft verschillende keren gesproken met de badmeester van It Paradyske, Andries Visser. Die politieman heb ik weer gesproken. Hij vertelde: Andries was op de hoge duikplank geklommen toen hij merkte dat er iets gebeurd was. Hij heeft de geurhonden op zich af zien komen, richting het zwembad (en het AZC) en even later weer weg zien trekken door hun begeleiders. Diezelfde dag of daags daarna heeft hij het bebloede jack aan de oostkant van het zwembad aangetroffen en bij de politie gebracht, waarop het verdween. In een artikel uit één van de Friese kranten heb ik gelezen dat er diezelfde week ook is “geïnformeerd” naar een mogelijk gevonden jack. Dit werd mordicus ontkend door de politiewoordvoerder Robert Rambonnet en hij verwees de journalist naar een trui die in Bergum zou zijn aangetroffen. “Misschien is dat het misverstand geweest” verklaarde hij. (Het artikel heb ik niet meer kunnen ontdekken, ondanks twee avonden zoeken, hoewel ik het met mijn eigen ogen gelezen had).

  De weduwe echter van Andries Visser bevestigde dit gevonden jack door haar man ook al tegenover ons en dat hij geen antwoorden meer kreeg. Van weer een andere getuige die ook al herhaaldelijk met Andries had gesproken (en dat jack ook al bevestigt) is ons gebleken dat Andries op een gegeven moment bezoek kreeg van burgemeester Visser en een politiefunctionaris met de intimiderende boodschap: “Als je niet ophoudt met die praatjes gaan wij je leven heel erg zuur maken..”.

  Wat FoundACure ook al goed zag, Roos van Z. ziet Ali alleen maar met een bebloed wit T-shirt voor zich toen hij rond 08.30 uur zijn kamer binnenliep. Daarna is Ali nooit meer gespot totdat wij weer van een andere getuige hoorden dat hij in datzelfde weekend arriveerde met twee Friese politiemensen op ’t Grenshospitium Amsterdam. En, opmerkelijk: “Hij zag eruit of hij al geen twee dagen onder de douche had gestaan“.

  Er is dus een bebloed jack gevonden of niet. Maar als ik de punten optel voor Andries dan scoort hij voor mij toch echt het hoogst. En als een dergelijk bewijsstuk is verdwenen dan moeten we ons ernstige zorgen gaan maken…

 • Andre Vergeer:

  @FoundACure,

  Je schreef: Nog even over de rol van de burgemeester (Visser): het schijnt zelfs dat nabij de vindplaats van Marianne een deel van de weg opnieuw geasfalteerd is kort na het misdrijf – volgens een zekere theorie waren hier remsporen aanwezig.

  Dat is geen theorie. De melder van die sporen zit in ons team. Hij heeft daar ook melding van gemaakt maar ineens waren die bandensporen verdwenen. Bovendien meldde hij dat hij samen met zijn dochter tot drie keer toe die nacht een oud model BMW had gespot op de Keningswei en de Lauwersmeerweg. Ook al verdwenen uit het onderzoek.

  Tel ik dus op: Honden teruggeroepen, Bebloed jack verdwenen, remsporen verdwenen en BMW verdwenen. En oh ja, Ali verdwenen….

 • FoundACure:

  @ Andre Vergeer:

  De hele zaak is zoals ik schreef een vat vol tegenstrijdigheden en assumpties dus is het vanaf een afstand moeilijk feiten en fictie te scheiden en bezit ik jouw uitvoerige dossierkennis niet.

  Voor wat betreft jouw lijst van cover-up activiteiten ben ik bang dat deze nog langer is: je kunt hier de verklaringen van Spencer en Wietze aan toevoegen, de verdwenen documenten op het AZC (gestolen uit auto), de caravanbrand en de in Duitsland verschrotte auto (BMW, toevallig?) en de genegeerde verklaring van Geke – mogelijk zelfs meer.

  Allemaal zaken die door de recente uitzending van de Vries opvallend genegeerd worden en waarbij de gemiddelde kijker het politiek-correcte verzinsel gelooft dat hem wordt opgedist. De uitzending was met name gericht op het DNA-onderzoek en was niet bepaald een primeur want ik heb zo rond 2005 al gelezen dat – zij het toen nog experimenteel zijnde – onderzoek had uitgewezen dat het aangetroffen DNA wees op een blanke westerling.

  Naar aanleiding van de brief aan Vaatstra van de anonieme spijtoptant (kennelijk een medewerker van het AZC) is er destijds stampij ontstaan op een zeker politiek forum en werd het aangetroffen en (experimenteel) onderzochte DNA als ‘argument’ ingebracht dat het AZC boven elke verdenking verheven stond.

  Asielzoekers, pornoverspreiders en pedofielen zijn lieve jongens, en elke Eskimo heeft een elektrische koelkast in zijn iglo.

 • mr. drs. Bou:

  Omtrent de auto’s heb ik nog vraagjes:

  Dat oude model BMW, die auto die ’s nachts drie maal werd gezien op of rond de Keningswei, weet iemand van wie deze was?

  Geke zegt dat Marianne werd ontvoerd in een donkere station-car. Dat is dus niet een oud model BMW. In wat voor auto reed Wolfgang Hebben? Weet iemand welke auto in Duitsland tot schroot is verwerkt?

 • FoundACure:

  Zo mogelijk kan er een tegenstrijdigheid worden weggenomen: er bestaat wel degelijk een ouder model BMW dat als (kleine) stationwagen is uitgevoerd, volgens mij werd dit type door de fabrikant ‘Touring’ genoemd.

  Geke heeft mogelijk de vrijwel rechte achterzijde van dit model waargenomen en de auto daarom als stationwagen aangemerkt.

 • Janneke:

  Als de overledene Andries en zijn weduwe plus nog een getuige bevestigen dat Andries een blauw bebloed trainingsjack heeft gevonden bij het zwembad en daarna bij de politie heeft afgegeven zal daar zeker een kern van waarheid in zitten dat dit voor 100% klopt. Als de politiewoordvoerder R.R. dan zegt dat het een vergissing moet zijn en dat er een trui is afgegeven dan vraag ik me af of hij het verschil niet kent tussen een jack gevonden bij het zwembad en een trui die gevonden is in Bergum.

  Is het alsnog mogelijk een bevestigingsbewijs door de weduwe en nog een getuige in een aangetekende brief naar het OM te sturen?
  Laat ze wel een kopie daarvan maken met bovenaan de brief ‘aangetekend verzonden’ zodat het OM er niet onderuit kan dat ze de brief niet hebben ontvangen.

  Dit zou ook R van Z moeten doen met haar getuigeverklaring.

 • Wils:

  In Turkije herkent de officier van justitie Ali Hussain Hassan als de man die op de opsporingsfoto staat.
  Heeft de aangehouden (lange) Ali zelf ook tegenover de officier bevestigd dat hij de man van de ons bekende opsporingsfoto is?

 • A'Miek:

  Hoi allen,

  Ben geen vaste schrijver, maar wel lezer van o.a. dit blog.

  Wanneer ik de aansteker zie dan lees ik enkel ZaC met ervoor een pijltje naar links. In mijn optiek worden de letters dan AZC. Dit, met het symbool aan de voorkant en de personen die er pornografisch gezien huisden op deze ”camping”, zou op deze wijze een bewuste anagram en kille reminder/”groet” van die kant kunnen zijn. Is een speculatie, maar kan m.i. misschien ook overwogen worden.

 • Janneke:

  Heeft dat artikel over het gevonden bebloed jack niet in Nieuw Dockummer Courant gestaan?

 • FoundACure:

  Zorgbarend
  Asielzoekers
  Centrum
  Onder
  Leiding
  Inferieure
  Satanisten

  Opgelost, met dank aan A’Miek voor de tip…

 • Andre Vergeer:

  @Janneke,

  De meeste verklaringen liggen ondertekend bij ons in de kluis. En zijn ook allang bekend bij de politie. De verklaring van Roos van Z. is al bekend in Leeuwarden vanaf januari 2010. Zij is één keer ondervraagd (hebben we op tape) door het coldcase-team en 90% van het gesprek ging over de vraag of zij wel kon aantonen dat zij op die datum wel op de Kleine Kerkstraat woonde! Toen zij dat niet 1,2,3, aan kon tonen (later wèl!) kopten de kranten enkele dagen later: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/996552/2010/03/05/Getuige-in-zaak-Vaatstra-vergist-zich.dhtml

  Let hierbij vooral op de timing, 5 maart 2010. Diezelfde avond zou EenVandaag het eerste deel uitzenden van haar drieluik over de verkeerde Ali!

  Wij zijn echter in het bezit van de getekende verklaring van de verhuurder uit 1999 dat Roos daar (zwart) haar kamer huurde m.i.v. 7 april 1999. Toen wij daar recent de verhuurder mee confronteerden bevestigde hij dat niet alleen maar er kwam nog veel meer rottigheid naar boven: Niet alleen lag dat pand in april 1999 al onder observatie van het DOT-team maar had een rechercheur daar zelfs ook tijdelijk een kamer gehuurd. Hij vertrok weer op of omstreeks… 5 mei!

  Ali had daar inderdaad een kamer en op de begane grond bevond zich een koffieshop dat dus al vóór de moord de aandacht had van de recherche. Dus niet alleen was Ali’s verblijfplaats bekend maar zeer waarschijnlijk ook waar hij zich zoal mee bezig hield.

  Nu vraagt iedereen weer waarom Ali op het AZC èn op de Kleine Kerkstraat in Leeuwarden woonde maar dat weten wij uiteraard ook niet. Maar mocht hij in een ‘bedrijfstak’ werkzaam zijn geweest die zich nogal eens in de nachtelijke uren afspeelt dan is het vermoedelijk lastig geweest om telkens de laatste trein naar Buitenpost te moeten nemen. Of ’s ochtend’s vroeg met zijn hele hebben en houwen kon worden gespot op station Leeuwarden…

 • Andre Vergeer:

  Uit voorgaande artikel van de Volkskrant:

  We hebben het verhaal over Ali de celgenoot alsnog onderzocht’, zegt Mous. ‘Deze week zijn we erachter gekomen dat die man helemaal geen Ali heet. Daarnaast zat de zogenaamde Ali op het moment van de moord vast.’

  Leugens nummer zoveel van Henk Mous: Natuurlijk had Ali een andere naam! Hij werd nota bene beschuldigd van een moord in Nederland. Bovendien was hij dat weekend (ongewassen) in Amsterdam aangekomen zonder geld, bagage of papieren, laat staan met een paspoort! Maar Henk blundert nog even verder: “Hij was er deze week achtergekomen dat die man helemaal geen Ali heet“. Dat strookt dan niet met hun eigen verhaal dat Ali al in augustus 1999 zou zijn nagetrokken in Noorwegen, weet je nog? Dominique Weesie vertrouwde Gerrit Veldman in augustus 1999 al toe dat Ali uitgesloten was op zijn DNA.

  Nog frappanter wordt het als blijkt dat de Noorse autoriteiten, waarvan Henk zegt dat zij allemaal zijn benaderd in 1999 en in 2010 zelfs ontkennen een dergelijk verzoek te hebben gehad…! Ook de Noorse DNA-databank is niet op de hoogte van een rechtshulpverzoek van Nederland uit 2010. Hoezo was die onbekende persoon dan op basis van gegevens uit de Databank uitgesloten?

  Laatste leugen: Het rapport van het OM van januari 2011 rept er zelfs van dat die onbekende persoon in mei 1999 al gedetineerd zat en op 19 mei 1999 veroordeeld was door de plaatselijke rechtbank. Desgevraagd laat de rechtbank ons weten dat er op 19 mei 1999 slechts drie Noren zijn veroordeeld. Huh? We hadden het hier toch over een asielzoeker..?

 • Janneke:

  Beste Andre het ging toch om Ali H die op het AZC woonde en niet de Ali die in de Kleine Kerkstraat te Leeuwarden woonde of heb ik het verkeerd begrepen?

  Hier heb ik nog een link naar het artikel gevonden waar jij naar op zoek was. Of was het niet dit artikel?

  http://paranormaal.blog.nl/dossier-vaatstra/2010/06/07/ouders-marianne-vaatstra-%e2%80%98wij-zijn-dubbel-gestraft

 • A'Miek:

  @FoundACure

  Schaterlach!

 • Janneke:

  Andre ik citeer: De meest getuigeverklaringen zijn ondertekend en liggen bij ons in de kluis. En zijn ook allang bekend bij de politie.Etcetera……..

  Oké, de getuigeverklaringen zijn ook allang bekend bij de politie alleen heeft de politie er nooit iets meegedaan en wellicht in de doofpot gestopt. Dat schiet dus niet op. Weten ze dat bij het OM?
  Zo niet dan stuurde ik kopie’s aangetekend naar het OM met de vraag of ze dat ook aan het dossier van Marianne willen toevoegen.

 • Andre Vergeer:

  Janneke, als de politie al niet achter Ali aan wil gaan, wat denk je dan dat ze doen met een bebloed jack? Heb jij, na wat je hier gelezen hebt, ècht nog zoveel vertrouwen in het OM?

 • Janneke:

  Nee hoor André ik heb helemaal geen vertrouwen in het OM maar dat geldt ook voor politie.

 • Andre Vergeer:

  @Janneke,

  Twee antwoorden:

  1. Ali Hassan woonde zowel op het AZC als in Leeuwarden. De reden daarvan heb ik hierboven geprobeerd uit te leggen.

  De verkeerde Ali uit Turkije was ook woonachtig op het AZC Kollum vanaf (uit mijn hoofd) november 1998 tot eind april 1999. Hij was hierheen gekomen met zijn paspoort in z’n onderbroek en enkel en alleen omdat hij een hartaandoening had. Hij was blijkbaar ook zo ziek (bedlegerig) dat de vaste medewerkers en vrijwilligers hem zelfs niet eens kenden. Vrijwel direct na zijn operatie is hij ook weer vertrokken naar Turkije. Met een tussenstop van enkele dagen in Haarlem tijdens de vieringen van Koninginnedag van 30 april 1999 (vier getuigen).

  Dat strookt dus al niet met de èchte Ali die regelmatig meespeelde in het plaatselijke voetbalteam en regelmatig fitnes-apparatuur leende op het AZC.

  2. Dank voor de link die je gaf maar die dateert van 2010. Ik heb hem wel opgevraagd omdat er veel meer informatie in staat. Het lezen waard!

  Het artikel dat ik echter bedoelde dateerde uit de eerste of tweede week na de moord. Begin mei 1999 dus. Daarin vroeg de journalist naar de geruchten over een gevonden jack, waarop de woordvoerder dat naar het land der fabelen verwees. Hij deed het af met een misverstand omdat “de geruchten waarschijnlijk ontstaan waren omdat er in het AZC Burgem een trui was gevonden in een container…”. Het verschil tussen een bebloed jack en een trui lijkt mij i.i.g. nogal duidelijk.

  Dat artikel heb ik vorig jaar gevonden op de Krant van Toen maar is sindsdien verdwenen. Als iemand mij kan helpen dat alsnog te vinden GRAAG !!!

  http://www.archiefleeuwardercourant.nl/srch/adv.do

 • Janneke:

  André weet je de naam van die journalist nog? Wellicht heeft hij het artikel nog bewaart?

 • Janneke:

  Hier de getuigeverklaring van R van Z. Onvoorstelbaar dat de politie en het OM dit niet serieus heeft genomen en er niets mee gedaan.

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/5813097/__Getuige_moord_Vaatstra_spreekt__.html

 • FoundACure:

  The Lighter from Lucifer.

  Ik wijs er nogmaals op, dat de aangetroffen ‘Playboy’ aansteker de recente door PRDV geopperde theorie in essentie volledig onderuit haalt. M. rookte en begaf zich regelmatig in het uitgaansleven, dus moet deze – zeker voor een meisje van 16 – markante aansteker zeker opgevallen zijn. Tot dusver herkent niemand deze aansteker.

  In de aansteker bevond zich echter DNA dat (althans grotendeels) overeen kwam met het DNA zoals dat aangetroffen werd op het lichaam van M. Uitgaande van het eerdergenoemde is het hoogst waarschijnlijk dat de aansteker in de tas geplaatst is als dwaalspoor.

  De combinatie van beide (zachte)assumpties leidt er toe dat het onderzochte sperma dus wel fake moet zijn!

 • mr. drs. Bou:

  Beste FoundACure,

  Wat mij verbaast, is dat er slechts één dader is, terwijl Marianne zelfs volgens PR de Vries twee maal verkracht is. Potente vent, die blanke man die het meisje eerst wurgde, daarna twee maal verkrachtte en haar tot slot de hals doorsneed…

  Uit de Deventer Moordzaak bleek reeds dat het NFI niet te vertrouwen is. Ach, dat bleek reeds uit de zaak Baybasin. Het is geen onafhankelijk instituut en ik heb grote twijfels bij hun onderzoeksresultaten.

 • FoundACure:

  Beste Bou,

  Ik hecht dan ook absoluut geen geloof aan het één-dader scenario. De veelheid aan factoren zoals deze ook in boven gevoerde draad opkomen wijzen er op zijn minst op dat er ernstige obstructie gepleegd is – hierbij komt de rol van de trias politica wel in een erg slecht daglicht te staan.

  Maar voorlopig is Nederland weer in slaap gesust: gewoon een meisje dat vermoord is door een ‘vriendje’, zoals wel vaker gebeurd is. Bijzonder stuitend dat op sommige blogs het sprookje van de Vries er met boter en suiker in gaat.

 • Janneke:

  Ondek de tegenstrijdige verklaringen.

  http://www.klokkenluideronline.nl/artikel 5619

  In de vroege ochtend van zaterdag 1 mei, even na 8.30 uur belt Bauke Vaatstra met de vader van Spencer met de vraag of Spencer thuis is. “Ja, ik denk het wel” zegt de vader van Spencer. “Zijn fiets staat in de schuur met een lekke band”.

  Of waren het 2 lekke banden?

  http://www.klokkenluideronline.nl/artikel 6207

  Rond 8.30 uur die ochtend worden, door de echtgenoot van deze getuige aan de Voorstraat, die twee lekke fietsen nog waargenomen op het Raboplein. Om 13.30 uur die dag waren die fietsen weer verdwenen.
  Een politieagente zou later bevestigen dat die fietsen er inderdaad stonden.

  Welk van de 2 verhaaltjs is juist?

  En hoe kunnen 2 getuigen dan Spencer en Wietze met hun lekke fietsen zonder Marianne nog gezien hebben in de buurt van de sportvelden?

 • Janneke:

  Ontdek de tegenstrijdigheid in deze twee citaten.

  -In de vroege ochtend van zaterdag 1 mei, even na 8.30 uur belt Bauke Vaatstra met de vader van Spencer met de vraag of Spencer thuis is. “Ja, ik denk het wel” zegt de vader van Spencer. “Zijn fiets staat in de schuur met een lekke band”.

  -Rond 8.30 uur die ochtend worden, door de echtgenoot van deze getuige aan de Voorstraat, die twee lekke fietsen nog waargenomen op het Raboplein. Om 13.30 uur die dag waren die fietsen weer verdwenen. Een politieagente zou later bevestigen dat die fietsen er inderdaad stonden.

 • FoundACure:

  De tegenstrijdigheid is evident, Janneke, daar een fiets zich niet gelijktijdig op 2 plaatsen bevinden kan. Het heeft er dus de schijn van dat niet alleen Spencer en Wietze gelogen hebben, maar ook Spencer’s vader.

  Dit drietal probeert kennelijk te verbergen dat zij nalatig geweest zijn in het drama of zo mogelijk onder druk gezet zijn om het onderzoek te frustreren. Buiten dat werpt dit de vraag op of Spencer’s vader wel verhoord is over zijn kennelijk leugenachtige verklaring jegens Bauke.

 • Andre Vergeer:

  Kleine correctie die ik later tegenkwam. De echtgenoot van Geke H. heeft die fietsen zien staan rond 08.30 uur op weg naar een vereniging waar hij elke zaterdag heen ging. Dat tijdstip lijkt dus vast te staan.

  Iets anders is dat er een diepgaand meningsverschil bestaat tussen Vaatstra en Sletering over het tijdstip van bellen die ochtend. Vaastra: 08.30 uur, Sletering: 09.30 uur. Ondanks dat Vaatstra vrijwel direct na het telefoontje is gaan zoeken in de richting van Veenklooster (hij is ook een keer verkeerd gereden) kwam hij pas rond 11.00 uur aan bij de PD. Op basis van die tijdlijn heb ik de neiging de versie van Sletering te geloven, 09.30 uur dus.

  Echter, dat gaf Sletering dan ook de speling van één uur om die fietsen (alsnog?) op te halen in Kollum…

 • FoundACure:

  @Andre:

  Ik kan maar moeilijk geloven dat Bauke in een zaak waarin zijn eigen dochter op beestachtige wijze is afgeslacht leugens zou vertellen om het onderzoek te frustreren (motief?). Speelt hier soms de interpretatie van de zomertijd een rol?

 • Janneke:

  FoundACure waar ik ook aan heb gedacht is, waarom de vader van Spencer niet de fietsen opgehaald heeft. Normaal doet dat toch de vader. Zie je het al voor je hoe zijn vrouw twee fietsen in een 3-deurs groene Citroën Saxo probeert te krijgen. Dat lijkt me onmogelijk.
  Dat dit verhaal niet klopt blijkt uit de twee getuigeverklaringen van Ferry of Verrie met zijn vriendin, die die nacht Spencer en Wietze zonder Marianne hebben gezien in de buurt van de sportvelden.

  Het is mij al duidelijk geworden dat het verhaal aan alle kanten rammelt.

 • Andre Vergeer:

  FoundACure,

  Je kan gelijk hebben dat het met de zomertijd te maken heeft gehad. Sletering heeft (zegt hij) op zijn display gekeken. Maar ook Vaatstra kan de tijd foutief hebben ingeschat. Beiden zijn i.i.g. boos op elkaar vanwege dat verschil in tijdstip. (Maar ja, er was dan ook alle reden toe om elkaar niet meer aardig te vinden).

  Dat zegt echter nog helemaal niets over frustratie van het onderzoek, van beiden niet. Ik heb gisteren een kleine aanrijding gehad en ik wist nu al het tijdstip niet meer..

 • Janneke:

  Beste André ik bespeur toch een vergissing in je reactie van 15.03. Het is of je met Sletering de vader van Spencer bedoelt. Ik neem aan dat je het over de moeder van Spencer hebt betreft het ophalen van de fietsen?

 • Janneke:

  André ik neem aan dat de fietsen zijn opgehaald op het Raboplein en dat de echtgenoot van Geke H. daar die fietsen heeft zien staan toen hij om 8.30 uur naar zijn vereniging reed. Hoe kan dan de getuigeverklaring van Verrie en zijn vriendin kloppen dat zij Spencer, Wietze maar zonder Marianne zijn tegengekomen in de buurt van de sportvelden als ik het goed begrepen heb. Terwijl de moeder van Spencer, Spencer en Wietze in de nacht op het Raboplein heeft opgehaald. Misschien zit ik er helemaal naast of de verklaringen kloppen niet. Zou je mij dat even uit kunnen leggen of verduidelijken?

 • mr. drs. Bou:

  Beste André.

  Ondanks dat Vaatstra vrijwel direct na het telefoontje is gaan zoeken in de richting van Veenklooster (hij is ook een keer verkeerd gereden) kwam hij pas rond 11.00 uur aan bij de PD.

  In het verder vrij cryptische rapport van Akerboom staat:

  Op 1 mei 1999 te 10.10 uur werd hij telefonisch geïnformeerd over de moord op Marianne. Zij was gevonden door vrienden van haar. Haar vader is door hen in kennis gesteld en is ter plaatse gegaan. Vaatstra heeft zijn dochter dus niet gevonden.

  In de hoop dat dit een beetje helpt om de tijdslijn aan te vullen…

 • FoundACure:

  Janneke:

  Als de fietsen al afgehaald zijn valt het überhaupt niet mee om de Saxon te beladen met 2 fietsen en 3 passagiers, ongeacht of vader dan wel moeder de bestuurder was. Als moeder Sletering de stapvriendjes ’s nachts heeft afgehaald, wist vader Sletering daar niets van af, dit blijkt uit zijn uitspraak na het telefoontje van Bauke: hij trof ’s morgens een fiets met lekke banden aan, dus nam hij aan dat Spencer thuis was. Hij was dus onwetend van de afhaalklus van zijn vrouw, mogelijk omdat hij zelf die nacht niet thuis was…

  Verry kan dus die nacht S. en W. wel bij de sportvelden gezien hebben, maar dan is het afhaalverhaal weer onjuist en zijn de familie Sletering en Wietze weer verdacht. In deze is het wellicht mogelijk dat Verry 2 andere personen voor hen heeft aangezien – temeer door de consumptie van alcohol gedurende Koninginnedag. Wederom vraag ik me af of het onderzoeksteam wel door gerechercheerd heeft. Deze 2 fietsen zijn dus tot raadsel binnen een raadsel verworden, en indien het rechercheteam dit al niet heeft kunnen oplossen is het ook niet zo verwonderlijk dat men in de zaak Vaatstra nooit verder gekomen is.

 • FoundACure:

  Andre,

  Is er dan wel onderzocht of Sletering’s telefoon op de juiste tijd ingesteld stond? En voor wat Bauke betreft: neem maar gerust aan dat deze dag in zijn geheugen gegrift staat. Als hij stellig de tijd verklaart lijkt me dat aannemelijk.

  Ik heb gisteren een kleine aanrijding gehad en ik wist nu al het tijdstip niet meer..

  Dat betrof zeker een aanrijding met een fiets: je bent gewoon teveel geobsedeerd door de hele affaire…(knipoog).

 • mrpettjo:

  Nee, de moeder Sletering haalde ’s nachts de jongens op en de vader Sletering in de ochtends de fietsen op.
  Ik ben gisteren nog op de fiets wezen kijken bij het huis van Geke aan de Voorstraat (nr. 7). Het verbaast me niet dat Geke letterlijke teksten van Marianne en later van Spencer weet te reproduceren. Het huis staat letterlijk aan de weg en aan het plein. En daarbij is Kollum een groot dorp waar men elkaar kent.

 • mrpettjo:

  Het was dus toch moeder Sletering die de fietsen ophaalde..!?
  Voor Peter OM zijn dit natuurlijke futiele details die niet ter zake doen..

 • mr. drs. Bou:

  Beste, lieve en goede reageerders,

  Mijn goede voornemen is om alle duidelijke feiten uit deze draad te destilleren. Speculaasjes lossen dan ongetwijfeld op.

  Maar het is zulk heerlijk weer!

  Als jullie verder discussiëren, laat het dan zonder speculaasjes zijn. Zelf ben ik nieuwsgierig naar de volgende kleine geitjes:

  1) In wat voor auto reed Wolfgang H. voor deze tot schroot werd verwerkt?

  2) Op welke tijdstippen kwam die oude BMW voorbij, waar en in welke richting?

  3) Welke getuige heeft gezien dat er mensen wegdoken in de berm, wanneer en waar exact?

  Wie nog meer kleine geitjes weet, mag het ook zeggen!

 • mr. drs. Bou:

  Mr.Pettjo, alle futiele details zijn kleine geitjes! Zie mijn laatste reactie en dank voor je betrokkenheid!

 • FoundACure:

  Beste Bou,

  Het valt op dat jij speculeert nog een aannemelijk scenario over te houden indien je alle speculaties weglaat, want harde feiten zijn nauwelijks aanwezig in dit drama. Mijn speculatie: we vervallen weer in speculaties

 • mrpettjo:

  Het valt wel op dat het leven in Kollum z’n gangetje gaat.
  Zou iemand nog wel weten waar Marianne heeft gelegen toen ze gevonden wordt? Ik heb daar gisteren ook nog even gekeken, ben over het hek geklommen en heb foto’s gemaakt.
  Als die fiets daar niet had gestaan had het nog uren (of een dag) kunnen duren voordat ze gevonden was.
  Er is blijkbaar over nagedacht waar ze Marianne zouden neerleggen (meerdere mensen werden gezien die ’s nachts wegdoken in de greppel bij de weg/fietspad) zodat het niet te veel politie op de been zou brengen om haar te zoeken en consternatie onder de inwoners zou veroorzaken. Het devies was kennelijk: het lijk moet snel te traceren zijn en gevonden worden. Denk ik dan achteraf.

 • klaas:

  Als jullie alles goed op een rijtje willen gaan zetten en doe daar dan voor het gemak de uitzending van Peter R er ook even bij dan kan ik jullie al gelijk uit de droom halen en dat eigenlijk alles wat het OM beweerd niet klopt en wel uit deze verklaring van de ouders zelf(helaas is er niemand die er ooit iets over heeft vermeld).
  In het zelfde weekend van de moord toen de 2 vrienden Spencer en Wietse bij de ouders thuis kwamen was he teerste wat de moeder vraagde”Hoe laat zijn jullie uit de Paradiso weggegaan Spencer! zijn antwoord was! Nou twaalf uur en de moeder vroeg weer”waar was Marianne! Nou ze liep maar wat achter ons aan, was Spencer zijn antwoord. Dus beste mensen daarom worden ook al die getuigen niet geloofd die tussen het tijdstip Twaalf uur en half 2 zitten! G.A was de vriend die Spencer de bewuste morgen tegenkwam toen hij zou gaan zoeken en weten jullie waar hij het eerste heen ging naar he twinkelcentrum en daar trof hij dus ook een vriend van hem tegen en dat was G.A en die vroeg hij om mee te gaan zoeken naar Marianne want die was neit thuis gekomen. Ook vertelde hij gelijk aan G.A dat hij en Marianne ruzie hadden gehad!! is daar ooit over gesproken ergens..nee toch. Dus deze hele show van onze grote vriend Peter r de Vries is allemaal een groot sprookje waar de goegemeente weer in is gestonken en dat is ook wel te begrijpen omdat het echte verhaal nog nooit door een goeie journalist is opgepakt. Dit even tussendoor.

 • mrpettjo:

  @Klaas Daarom hoop ik ook dat Andre Vergeer eindelijk al het alternatieve onderzoek van de laatste paar jaar verzamelt en opschrijft en in een boek publiceert. Deze zaak verdient een goed geschreven en gedocumenteerd boek dat de ogen in Nederland opent.
  Wellicht kan Andre ons hier hoop geven wat de publicatie van een boek over de zaak Marianne Vaatstra betreft.

 • mr. drs. Bou:

  Er zijn wel degelijk harde feiten! Er is ook wel degelijk een tijdlijn. Maar alles wijst op een cover-up van Justitie.

  Als ik wat tijd heb, zal ik deze hele draad vertalen in een tijdslijn met harde feiten. Want ik ben boos over deze cover-up!

 • mrpettjo:

  Is deze Wietse nog ooit door een journalist of onderzoeker benaderd? Wat is zijn achternaam, want ooit moet ook hij met de waarheid op de proppen komen.
  Nu OM baas Harm Brouwer vertrokken is en Demmink binnenkort ook opstapt zal het veiligheidscordon rondom de leugenaars/toedekkers Spencer, Stephanie, Wolfgang en Wietse toch minder worden, neem ik aan..

 • FoundACure:

  Of het allemaal niet op kan hebben we ook nog de AMOG insteek: een zeker deel der asielzoekers met een gewelddadig verleden wordt/werd opgevangen in een aparte sectie van het asielwezen – Asielzoekers Met Onaangepast Gedrag.

  Het is dus de vraag of dergelijke creaturen destijds werkelijk in het onderhavige AZC geplaatst zijn, want als dit inderdaad het geval is en één of meerdere van deze personen zich te buiten gegaan is aan een gewelddadig delict, dan is het niet zo moeilijk jezelf voor te stellen dat de Staat der Nederlanden direct dan wel indirect aansprakelijk gesteld kan worden aan het delict: deze heeft de misdadigers immers gefaciliteerd. Medeplichtigheid, mogelijk verwijtbare nalatigheid van de Staat der Nederlanden geeft alle reden tot motief van een grootse cover-up – dit dus nog buiten het motief van het draagvlak onder de asielopvang.

 • FoundACure:

  De conclusie tot dusver kan niet anders luiden dan dat de Staat der Nederlanden op kosten van de burgerij middels belastingopbrengsten het asielwezen mogelijk gemaakt heeft en buitengewoon gevaarlijke misdadigers afkomstig uit verre en vreemde culturen binnen de landsgrenzen geplaatst en gefaciliteerd heeft en aldus op buitengewoon onverantwoordelijke wijze de eigen bevolking in gevaar gebracht heeft.

 • Andre Vergeer:

  @Janneke,

  Prima link. En daarmee zie je hoe NL op het verkeerde been is gezet!

  Ten laatste nog iets over het manlijk haplotype en het idee tot welke groep we behoren. Als er, zeg 500 jaar geleden een Belg met haplotype R1b in de Congo een negerin bezwangerd en daar een zoon verwekt ,en er 500 jaar lang steeds minstens één manlijke nazaat is geweest die steeds met een lokale vrouw nazaten verwierf dan is dat uiteindelijk gewoon een Congolees, omdat er in de hele familiegeschiedenis maar 1x ‘europees bloed’ in is gebracht. Desalniettemin zou zo iemand als hij zijn sperma achterlaat, via het manlijk haplotype gewoon als ‘Noordwest Europeaan’ worden gezien, terwijl het in feite gewoon een Congolese asielzoeker is.

  Wij hebben inmiddels twee verklaringen van getuigen dat die asielzoeker in Noorwegen vertelde dat hij een (militaire) Amerikaanse vader had. En waar kwamen veel Amerikanen vandaan..?

 • klaas:

  Daar sla je de spijker op zijn kop Foundacure!

 • mrpettjo:

  Ik wou even een relevante reactie van een andere website plaatsen die in deze draad wel passend lijkt:

  mei 25, 2012 om 11:09 pm | #1

  Beantwoorden | Citeren

  Ik ga er even van uit, dat de volgers van dit item tamelijk goed beseffen hoeveel extra werk en andere moeite justitie op haar nek heeft genomen, met het onoplosbaar maken van dit misdrijf en het stil houden van alle rijksmedewerkers die er iets van hebben meegekregen.

  De druk op het beleid t.a.v. de asielzoekercentra en het gedrag van het COA, was in 1999 redelijk hoog en te Kollum op de rand van ploffen, maar was dit nu voldoende reden om al die jaren de recherche op het verkeerde been te houden ? De strijd voor een permanent centrum in Kollum of omgeving, is immers reeds lang verloren en de druk op de centra een stuk minder geworden.

  De brutaliteit waarmee de vermoedelijk betrokken en ook nagewezen personen (4à5 koerdische iraki en 2 gebruikers van de caravan en het automobiel) zich Hebben vrijgepleit en mensen hebben bedreigd, doet vermoeden dat er meer doelen gediend werden en nog steeds worden, om e.e.a. onder de pet te laten blijven.
  Onwillekeurig denkt men dan aan het Hebben van chantagemiddelen tegenover autoriteiten die vooralsnog beschermd willen of moeten blijven.
  Hierover is echter heel weinig naar buiten gekomen, wellicht m.u.v. het overlijdensbericht van Lutger Dill, hoewel daar geen getuigen en oorzaken bij werden vermeld en de man nu wellicht gewoon verder gaat als Dilger Lut.

  Daarnaast is het nationwide overduidelijk geworden, dat heel het justitieapparaat (rechters, officieren en rechercheurs) de overtuiging blijft aanhangen, dat de openbare orde gediend is met het doofpotten van hun eigen fouten en misdragingen, ook al kost dat vele leugens en vervalsingen.
  Dit gaat ze echter steeds minder goed af en er is een reeks van fouten en misdragingen in het volle licht gekomen, waarbij zij tot hun eigen verbazing moeten hebben gezien, dat de hoofdschuldigen daarvan niet werden ontslagen of gestraft, maar werden gepromoveerd of beloond.
  Ook moet het ze zijn meegevallen, dat de politiek niet hard over ze heen is gevallen, maar de aparte macht die justitie vormt, gewoon blijft respecteren.
  Zelfs als lid van een partij kom je er niet achter of dit gebeurt uit angst of uit formalisme.

  In dat verband is het toch echt opmerkelijk, dat nu ook in de Vaatstra zaak, justitie door de plee mag worden gespoeld door een cold case team. Want als men 13 jaar een keihard 1-dader profiel als alleen zaligmakende zoekrichting heeft gehanteerd en het dossier volledig schoon heeft gehouden van alle andere mogelijkheden, dan zakt men toch echt door de bril, als het een team lukt aan de hand van dit zelfde gemankeerde dossier een totaal ander 1-daderprofiel op te hoesten en dat minstens de snee een theatraal doel diende en de dader mogelijk necrofiel was. Dit opent toch de weg voor een 4-D team om nog enkele malen door te trekken en een 4-D theaterprofiel op de planken te brengen, compleet met enig medeplichtig publiek.

  Blijven toch als belangrijkste vragen:
  – Welke doelen diende de moord op Marianne ?
  – Welke doelen diende het volgen van het dwaalspoor, dat oplossing onmogelijk maakte ?
  – Welke van die doelen is tot op heden ook werkelijk bereikt ?

  http://rechtiskrom.wordpress.com/2012/05/25/de-complotdenkers/

 • Andre Vergeer:

  @Bou,

  Oké, even niet speculeren, je vragen op een rijtje:
  1) In wat voor auto reed Wolfgang H. voor deze tot schroot werd verwerkt?
  Weten we niet. Er is één verklaring dat hij al op Koninginnedag vertrok met zijn hele huisraad uit de caravan en weken later terugkwam in een andere auto. Hij zou aan anderen verteld hebben dat zijn auto tot schroot was verwerkt. Hebben we geen bevestiging van gevonden.

  2) Op welke tijdstippen kwam die oude BMW voorbij, waar en in welke richting?
  Eén getuige meldt dat hij rond 00.45 uur langs de Keningswei reed waarbij hij die BMW zag staan bij het Veenkloosterbos (300 meter links voorbij de PD) met zijn neus naar het bos. In de auto bevonden zich 3 personen die ruzie leken te hebben. Vlak ná het passeren van de getuige ging de binnenverlichting uit. Op de terugweg van het tanken, even voorbij Veenklooster, passeerde hij die BMW opnieuw. Nu waren (door het maanlicht) de contouren van nog maar twee personen zichtbaar.

  Hij heeft twee passagiers afgezet in Buitenpost (??) en reed daarna opnieuw de Lauwersmeerweg op, nu naar het Noorden. Daar constateerde zijn medepassagiere dat die BWM ineens was verplaatst tot éven voorbij het tunneltje, in de buurt van de afslag naar zwembad It Paradyske. De auto leek nu een zeer strategische positie in de berm te hebben ingenomen waardoor de hele omgeving in de gaten gehouden kon worden.

  Hij zag enkele dagen na de moord ook een opvallend remspoor ter hoogte van de PD op de Keningswei. De getuige heeft een telefonische verklaring afgelegd bij de politie en werd enige weken later gevraagd zijn wangslijm af te komen geven. Bij het verhoor op die dag heeft hij ook melding gemaakt van die remsporen t.h.v. de PD, die dus eerst door die rechercheur werden ontkend. Weer enkele dagen/weken later waren alléén die remsporen afgedekt door asfalt..

  3) Welke getuige heeft gezien dat er mensen wegdoken in de berm, wanneer en waar exact?

  – Een andere getuige kwam, samen met zijn vriendin, langs de PD rond 01.40 uur en verklaarde: “Na de rotonde [op de Lauwersmeerweg] halfrond te hebben genomen ben ik de Keningswei opgereden. Omdat dit een donkere weg is bij nacht deed ik mijn groot licht aan. Hier zag ik plots een schim van een mens wegduiken het struikgewas in. Ik weet zeker dat dit om een menspersoon gaat en niet om een hert of koe of wat de politie mij later ook maar wilde aanpraten. Ik kan helaas niet verklaren of het om een man, vrouw, blanke of donker gekleurd persoon gaat. Het was een reflex van waarneming tijdens het voeren van groot licht. Plaatsbepaling van deze waarneming schat ik ongeveer 300 meter vanaf de rotonde“. [De plaats van het delict dus!]

  – Ook zijn vriendin heeft op die dag een verklaring afgelegd. Beide getuigen hebben ca. een jaar geleden hun eigen verklaring opgevraagd bij het OM maar zonder resultaat. En dat waren wij inmiddels al gewend…

  – Eén of twee andere getuigen hadden ook al aan de politie gemeld dat zij twee ‘donkere’ personen op de Keningswei hadden zien wegduiken in de berm. Toenmalig hoofdofficier Severein moest in september 1999 tegenover de ouders van Marianne toegeven dat die verklaring(en) zich niet meer in het dossier bevond(en). Hij verwonderde zich daarover maar verklaarde deze ‘omissie’ omdat de getuigen geen signalement konden geven…

  – Rechercheur Wiltje Bakker liet per abuis een kladnotitie achter op het AZC waarin sprake was van twee asielzoekers op de fiets tussen Veenklooster en het AZC. De beschrijving betrof een hele lange en een hele korte persoon. Aangenomen dat hij nooit geïnteresseerd zal zijn geweest in een dergelijke ontmoeting, een week vóór de moord, neem ik even aan dat dit over de nacht van de moord moet zijn gegaan.

  – Twee jonge getuigen (broer en zus) meldden aan de politie dat zij op de terugweg van de Ringo uit Veenklooster achterop gereden werden door een “Afghaan” die fietste alsof de duivel hem op de hielen zat..

  Van de officiële site van het OM echter van 15 oktober 1999: http://www.om.nl/algemene_onderdelen/uitgebreid_zoeken/@153988/tekst_handout/

  “Alle getuigenverklaringen zijn uitvoerig geanalyseerd. Geen enkele getuige heeft melding gemaakt van “een buitenlands- of donker type” op de Keningswei of in de fietstunnel, waar het slachtoffer in de bewuste nacht mogelijk doorheen zou zijn gefietst op of rondom het tijdstip van de moord”.

  Gek dat alle belangrijke informatie telkens verdwijnt als sneeuw voor de zon als het OM dat zo even niet uitkomt. Dat bebloede jack was immers ook al niet aangeleverd op bureau Buitenpost..

  Mijn – voorlopige – speculatie: er was sprake van twee scènes in die nacht.

  1. Marianne is vanuit Kollum ontvoerd in een auto, op een andere locatie verkracht en vermoord en uiteindelijk via de Noordzijde op de PD gedumpt zonder voetsporen achter te laten. De bandensporen zijn vernietigd door de recherche zèlf terwijl de geurhonden dat spoor wèl oppikten.

  2. Andere personen hebben een fiets geplaatst in de greppel op diezelfde locatie aan de Keningswei als een ‘baken’: “Hier ligt zij..”. Dat zou duiden op enige vorm van coördinatie en regie.

  Spencer wist – of voorvoelde – dat dit ook zo (ongeveer) was gebeurd en ging op die zaterdagochtend dan ook letterlijk zoeken op die plaatsen waar hij Marianne zeker niet zou vinden. Er was die nacht immers al een hartig woordje met hem gesproken door zijn ouders over die lekke banden, de bedreiging tegen Marianne die avond daarvoor en dat hij haar niet op een taxi had gezet. En, om zijn dubieuze rol te downplayen, hebben zijn ouders een verhaal in elkaar gesleuteld om de aandacht van Spencer te af te leiden.

 • klaas:

  De getuige Andre die moest niet zijn passagiers naar Buitenost brengen maar naar Drachten en die persoon vertelde dat hij dus ongeveer om kwart voor 2 weer langs de Lauwersmeer weg reed waar toen die zelfde BMW langs de kant van de weg stond bij de rontonde richting Kollum. Deze persoon had dus zijn ouders en zijn broer weggebracht.

 • mr. drs. Bou:

  Een lang artikel op Klokkenluider over de rol van Gerlof Leistra, misdaadverslaggever van Elsevier:

  http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/12723/net-sluit-zich-rond-gerlof-l

 • mr. drs. Bou:

  André,

  Wat betreft de controverse over hoe laat Bauke Vaatstra de vader van Spencer heeft gebeld: deze reactie van Wim Dankbaar:

  In de vroege ochtend van zaterdag 1 mei, even na 08.30 uur belt Bauke Vaatstra met de vader van Spencer met de vraag of Spencer thuis is. “Ja, ik denk het wel”, zegt de vader van Spencer, “zijn fiets staat in de schuur met een lekke band”. Volgens G. A., een vriend, kwam hij Spencer even na 09.00 uur tegen in het centrum van Buitenpost en is hij samen met hem gaan zoeken naar Marianne. G.A.: “Spencer was op de fiets van zijn moeder, er zaten fietstassen op. Wij waren de hele zoektocht met zijn tweeën. Onderweg vertelde Spencer mij ook dat hij ruzie had gehad met Marianne”.

  Als dat waar is, heeft Bauke gelijk! Want Spencer gaat natuurlijk niet op zoek naar Marianne, voor hij weet dat ze vermist is.

 • FoundACure:

  Een lang artikel op Klokkenluider over de rol van Gerlof Leistra, misdaadverslaggever van Elsevier:

  Gerlof Leistra heeft zich dus kennelijk schuldig gemaakt aan riooljournalistiek en opportunisme, maar waaruit moet dan geconcludeerd dan wel aangenomen worden dat deze getuige is geweest van het misdrijf?

 • Janneke:

  Om de juiste dader uit te sluiten of te pakken zou men moeten achterhalen waar de Amerikaanse vader van Ali H.woont en hem wangslijm af te nemen om te kijken of het matched met de gevonden spermasporen op het lichaam van Marianne. Men moet wel zeker weten of het niet zijn stiefvader is natuurlijk. Ook weten we niet of die man nog leeft.

  Het zou goed mogelijk kunnen zijn dat zijn DNA-haplotype van Nederlandse afkomst is.

 • Janneke:

  Een idee zou kunnen zijn om via Jano H. de neef de gezocht Ali H. te achterhalen waar A.H. momenteel woont of verblijft, als Jano nog contacht heeft met zijn neef. Wellicht zal A.H. een mobiele telefoon hebben dan zou je ook zijn nummer kunnen vragen.

 • mr. drs. Bou:

  Dank je wel, André.

  De vragen zijn te lezen op de website van Brinkman’s nieuwe Onafhankelijke Burger Partij: http://onafhankelijkeburgerpartij.nl/2de-kamer-activiteiten

 • Gert-Jan:

  Kan iemand mij meer vertellen over een aanranding, die plaats vond in oktober 2008 nabij de vindplaats van marianne vaatstra, van een 14 jarig meisje ?.

 • mrpettjo:

  Ik kwam deze passage tegen dat Spencer en Wietse kort na 1:30 uur na de uitbarsting van Spencer op het Raboplein en de ontmoeting met zijn moeder gezien zijn bij een shoarmatent in Kollum. Klopt dit?

  01:35 Enkele minuten later worden Spencer en Wietse gezien in een shoarmatent Pyramide en drinken limonade. Spencer zijn moeder is er niet bij, is zij alleen maar gekomen om de jongens naar de shoarmatent te brengen of is ze in de buurt nog ergens heengegaan. Zijn ze nog op zoek naar Marianne hierna? Aangezien Spencer zijn heftige reactie zullen ze dit hoogstwaarschijnlijk wel gedaan hebben.

  http://forum.fok.nl/topic/1821027

 • mrpettjo:

  Deze shoarmatent Pyramide is in Buitenpost lees ik even verder. Ze zijn daar dus door de moeder met de auto naar toe gebracht.

 • Wils:

  “Bent u Ali Hussein Hassan?”
  “Ja.”
  “Bent u de man op deze opsporingsfoto?”

  Ik vraag het nog maar eens, want ik kan nergens een antwoord vinden op de vraag of de lange ALi bevestigd heeft, dat hij de man op de opsporingsfoto is.
  Die vraag zal hem toch wel gesteld zijn?
  De officier van Justitie herkent Ali als de man die op de opsporingsfoto staat als hij hem in Turkije ontmoet. Hij zal dat toch meteen wel even geverifieerd hebben voor alle zekerheid?
  Het antwoord kan ik echter tot nu toe nergens vinden.

  Wel lees ik dat kosten noch moeite gespaard zijn door het OM om duidelijkheid te verkrijgen in deze kwestie. Het NFI komt na vergelijking van de SBS-beelden met de foto’s tot de conclusie dat de man in Turkije hoogstwaarschijnlijk dezelfde is als de man op de opsporingsfoto’s (t.w. een groepsfoto en een uitsnede uit diezelfde foto, dus eigenlijk maar 1 foto).

  Ik moet toegeven dat de gelijkenis tussen de lange Ali en de foto meer dan treffend is.
  Een vergissing is dan ook gauw gemaakt.
  Maar wie vergiste(n) zich? Dat is de vraag! En lange Ali kent als geen ander het antwoord.
  Hij hoeft daarover ook niet te liegen, want hij is onschuldig gebleken.
  Hij kan vertellen waar, wanneer en ter gelegenheid waarvan die foto gemaakt is. Of: dat-ie het ondanks de gelijkenis toch echt niet is.
  Is de maker van die groepsfoto ooit achterhaald?

  Ik ben bang dat – zolang er geen ander beeldmateriaal van de kleine, gedrongen Ali opduikt, waaruit zijn geringe lengte ten opzichte van andere personen duidelijk blijkt – het OM, gesteund door het NFI, kan blijven beweren dat de juiste man destijds werd gearresteerd.
  En inderdaad… zo werd Ali lang en slank…

 • Janneke:

  Ik weet niet of het waar is maar heb ergens gelezen dat 3 politieagenten geen DNA af hebben gestaan. Weet iemand dit?
  Waarom zouden zij het DNA niet af hebben gestaan?

 • FoundACure:

  Er bestaat immers een risico voor het afstaan van DNA: datzelfde DNA kan tegen de donor gebruikt worden door het op een PD te plaatsen om zo een vals dadersspoor te creëren.

  Let er in dit geval op dat de haar in de aansteker ook waarschijnlijk zo’n vals dadersspoor is.

  Het kan natuurlijk ook arrogantie van de politiebeambten zijn; zij vinden mogelijk dat zij vanwege hun functie boven alle verdenking verheven zijn…

 • Janneke:

  Weet iemand of er ook DNA van de vader van Spencer is afgenomen? Had hij een alibi in de nacht van de moord?

 • Jacob:

  Net gekeken op; http://forum.fok.nl/topic/1145380/12/25
  Misschien interessant, daar staan toch een paar zaken over wat er die bewuste nacht gebeurde die IK niet wist! Een zekere Xan21 blijkt meer te weten!

 • Janneke:

  Zijn de Poiesz supermarktklanten in Zwaagwesteind waar Marianne destijds als cassière werkte die dag ook allemaal gehoord door de politie?
  Dit zal wel een vreemde vraag zijn maar toch cruciaal voor het onderzoek.

 • Gert-Jan:

  @Janneke, zeker geen vreemde vraag, heb zelf ook na zitten denken dat de dader Marianne kende van de supermarkt. Zijnde als klant of werknemer.

 • Janneke:

  Gert-Jan ik heb ergens gelezen dat de politie ook het personeel heeft gehoord. Of het feiten zijn weet ik niet. Ook weet ik niet of er bij de mannelijke werknemers wangslijm is af gestaan daar heb ik niets over gelezen.

 • Andre Vergeer:

  Hé Wils!

  Ik denk te kunnen bewijzen dat die foto bewerkt is. Die ‘gelijkenis’ is ook pas in 2001 zichtbaar. Want vergeleken met de foto uit 1999 lijken ze in ieder geval niet op elkaar. Tip: het hoofd van het originele kiekje is verlengd om hem op die slanke Turk te laten lijken.

 • mr. drs. Bou:

  Dat komt door die maffe ex-advocate. Maar alle harde gegevens spreken haar verklaring tegen!

 • mr. drs. Bou:

  Beste Klaaz,

  Alle feiten in de zaak Vaatstra spreken de verklaring van mevrouw de ex-advocate tegen. Haar hele verklaring staat trouwens stijf van de onzin.

  Maar jij draait ook steeds de bewijslast om. Zij is degene die deze onbewijsbare onzin naar buiten heeft gebracht. Val me dus niet nogmaals lastig met de dwaze eis dat ik moet bewijzen dat Friso GEEN half miljoen betaalde voor een haastig in elkaar gedraaide “voorstelling” van een wrede lustmoord op een zompige AZC-camping in Kollum.

 • Janneke:

  Tegenstrijdige berichten van het OM en de ex-directrice AZC Mevr. Groeneveld en een beveiliger van het AZC w.b.d. anonieme tipgever van de brief die de familie Vaatstra in 2006 heeft ontvangen. Nooit hebben ze de naam van die briefschrijver kunnen achterhalen. Zou de brief van de dader komen of iemand van het AZC of van een uitgetreden rechercheur of iemand uit de vriendenkring van Marianne?

 • mr. drs. Bou:

  De kletskoek van Peter R. doet het niet meer! Ach, we mochten eens ontdekken dat het niet klopt… 😉

 • FoundACure:

  Volgens de brief zélf gaat het hier om een (voormalig) medewerker van het AZC – dit acht ik zelf de meest reële optie.

  Ook werd er wel geopperd dat de brief afkomstig is van een jurist/woordvoerder van de familie Vaatstra, teneinde het onderzoek weer in de – naar zijn (of haar) mening – juiste richting om te buigen.

 • Gert-Jan:

  Ook een tegenstrijdigheid ontdekt ten aanzien van Ludger “louis” dill.
  In een aflevering van het zesde zintuig in 2009, ik laat even in het midden wat ik van het progamma vindt, wordt gezegd door Bernard Jens de politiewoordvoerder dat de duitser dood zou zijn.
  Op een fora van Waldnet wordt bevestigd dat Ludger leed aan longkanker en dat iemand begin 2011 nog met de ouders van ludger gesproken had en dat hij destijds nog in leven was.
  Weet iemand of de duitser, die veelvuldig bij het fietstunneltje gespot werd in bijzijn van asielzoekers, Ludger Dill of Wolfgang Hebben was ?.

 • Janneke:

  Mr. Drs. Bou het bevreemd mij ook dat je de laatste uitzending over de zaak Marianne Vaatstra nergens meer kunt vinden zelfs niet bij SBS6 uitzending gemist. Raadselachtig nietwaar? Wat zou hier achter kunnen steken?

 • Janneke:

  Mr.Drs. Bou, ik bedoel dat je de uitzending nergens meer kunt BEKIJKEN i.p.v. vinden.

 • Janneke:

  FoundACure ook ik acht die kans erg groot betreft een (voormalige) medewerker van het AZC. En wel omdat hij volgens eigen zeggen het met eigen ogen gezien heeft. Maar ja de toenmalige directrice houdt vol dat het onzin is, niet klopt maar ook het OM. Ja wie heeft er nu gelijk?

 • FoundACure:

  Groeneveld heeft de drugs- en pornocaravan op het terrein van het AZC getolereerd en bovendien kennelijk een dermate onnozel beleid gevoerd die het mogelijk maakte dat er belangrijke dossiers verdwenen zijn (Kwam ook weer toevallig goed uit. Dat werpt de nodige vragen op over haar geloofwaardigheid.

  Het OM maakt van meet af aan al een – op zijn zachts gezegd – onevenwichtige indruk in de hele affaire dus hoeveel waarde moet je dan hechten aan hun tegenwerpingen, temeer daar datzelfde OM niet heeft kunnen vaststellen wat de origine van de brieven was, en daar zo mogelijk zelfs geen moeite voor gedaan heeft?

 • Janneke:

  Zou het zo zijn dat alle getuigen ongelijk hebben gehad i.v.m. met de juiste kleine dikke Ali van ongeveer 1.60 m groot. Nou dat kan ik me niet voorstellen. Bovendien de Ali uit Turkije van ongeveer 1.90 m zat helemaal niet in het AZC. En zo worden we bewust voor de gek gehouden om de kleine Ali uit de wind te houden. Wat een blunder van het OM.
  Hier enkele getuigen die het in een filmpje bevestigen.

  http://www.youtube.com/watch?v=jW4mVEBgK1k&feature=youtu.be

  Eenvandaag 5-3-2010 – Marianne Vaatstra Deel 1

 • Janneke:

  Het zal mij niet verbazen dat het OM een groot geheim of leugen met zich meedraagt. Waarom krijgt de fam. Vaatstra geen inzage in het dossier?

 • Andre Vergeer:

  Gert-Jan,

  Bedankt voor de tip! 100% in de roos…! Hier wordt toch echt verwezen naar Ludger Dill.

  Ik laat ook even in het midden wat ik van dat programma vind maar ik heb wel veel frappante overeenkomsten gezien in de verklaringen van de paragnosten. De uitzending is uit februari 2009 en bestaat uit 5 delen van ca. 10 minuten: http://www.youtube.com/watch?v=dw9bdJefCg0

  1. De informatie in die uitzending – an sich – was dan ook niet zozeer afkomstig van de paragnosten zèlf maar van de vader van Marianne, van detective Gerrit de Boer en van de politiefunctionaris Jens.

  2. Verschillende paragnosten spraken van een Duitse dader samen met één of meer asielzoekers met een donkere huid. Daar reageerde Vaatstra op met de woorden (en let op!): “Dat kan wel kloppen. Er woonde hier op de boerderij een Duitser en daar was heel wat mee aan de hand“. Vanaf dat moment wordt er alleen nog maar gesproken van “ die Duitser” (dus in enkelvoud!).

  3. Gerrit de Boer bevestigt het bestaan van die Duitser en dat hij ook woonde in die caravan. Dat klopt ook al omdat Dill ook wel eens overnachtte in die caravan van Wolfgang Hebben op het AZC-terrein. De Boer sprak de nieuwe eigenaar 5 of 6 jaar na de moord terwijl dat ding al in juni 1999 op onverklaarbare wijze de hens in ging. En hij was zelfs nooit gehoord!

  4. Van diverse getuigen (w.o. de nieuwe eigenaar) vernamen wij het volgende: “Wolfgang Hebben had zijn caravan al verkocht voor 1 mei en was op Koninginnedag (30 april) al vertrokken. De nieuwe eigenaar mocht die caravan echter pas per 1 augustus betrekken (?). En over de oorzaak van die brand is door de recherche en door de overheid bij herhaling gelogen!”.

  Daarmee kon Ludger Dill dus mogelijk nog wel tijdelijk gebruik maken van die caravan terwijl hij normaal gesproken op die ‘boerderij’ woonde.

  5. Van Ludger Dill is inderdaad het volgende bekend: Hij was enkele jaren voor de moord eigenaar van het toenmalige terrein It Paradyske, het latere AZC. Hij wilde daar een vakantiekamp stichten voor gehandicapte kinderen. Daarna is hij failliet gegaan en zwierf vervolgens in de omgeving rond met een soort Pipowagen en schilderde graag naakte kinderen. Er zijn ook andere bewijzen die naar pedofilie van hem verwijzen. Zo zou hij op die “boerderij” (adres bekend) waar hij het meest verbleef ook al op 4 mei – dus drie dagen na de moord – kleding hebben verbrand (!?)

  6. Daarnaast was Ludger die avond in Kollum gespot op diverse locaties waar Marianne ook verbleef. De laatste getuige vertelt zelfs dat hij voorbij reed toen Marianne en Stephanie om 00.30 uur voor haar deur stonden en hij nadrukkelijk naar die meisjes keek. Waarop zij even later een gil hoorde, het dichtslaan van een portier en het wegscheuren van een auto.

  7. Eén (onbevestigde) getuige meldt dat Ludger Dill in de zomer van 1999, met zijn hond, met een ware overmacht op station Buitenpost was aangehouden waarbij zich zelfs scherpschutters op het dak bevonden.

  8. Politie-functionaris Jens vertelt dus (na overleg met de leider van het cold case-team in Leeuwarden) in februari 2009 dat “Die Duitser” al was uitgesloten op zijn DNA en dat hij inmiddels was overleden.

  9. Wim Dankbaar heeft daarna echter Ludger Dill nog bij leven gesproken op of omstreeks 7 januari 2011. En op 2 januari 2012 bevestigde zijn moeder dat Ludger ca. een half jaar geleden was gestorven!!

  10. Wolfgang Hebben leeft nog immer en zit nog steeds in porno-zaken zodat er nog maar één Duitser overblijft, Ludger Dill…

  Een paar vragen:

  – Waarom was Ludger Dill omstreeks februari 2009 nog onderdeel van het cold case-onderzoek als hij immers al jaren daarvoor was ‘uitgesloten’ op basis van zijn DNA? Hij had zijn DNA toch afgestaan en er was toch ook al nooit gepubliceerd over zijn aanhouding in Buitenpost?

  (Hoe wist Jens immers dat Ludger inmiddels was overleden, anders dan dat dat nog recent was onderzocht?)

  – Waarom is de verklaring van Geke H., jaren daarvoor al, over Ludger Dill nooit serieus onderzocht?

  – Waarom meldt de politie/OM in februari 2009 ten onrechte dat Ludger Dill inmiddels al was overleden terwijl hij op dat moment nog ‘springlevend’ was tot juni/juli 2011?

  – Waarom heeft de politie/OM al in 1999, en later zelfs tot in 2009 (zie verklaring Gerrit de Boer) nooit willen zoeken naar een mogelijke tweede verdachte? De verkrachter was immers niet ook automatisch de moordenaar?

  – Waarom wordt er nu ineens zelfs een nieuw scenario geschetst van een ‘vriend van een vriend’ terwijl het overduidelijk is dat er meerdere verdachten in het spel waren?

  Vragen, vragen, vragen. Zouden zij dat bij het cold case-team niet door hebben?

 • Janneke:

  Beste André dus als ik het goed begrepen heb hebben ze al DNA van Ludger D. Dat kunnen ze dan mooi vergelijken met de spermasporen die op het lichaam van Marianne zijn gevonden of de “haar” in het mechanisme van de playboy aansteker of dat matcht. Het is wel een Noord Europees haplotype.

  -Wolfgang Hebben was op Koninginnendag toch al in Duitsland bij zijn familie als ik het goed gelezen heb. Dus hij heeft een alibi en kunnen hem daarom uitsluiten.

  -Zou het kunnen zijn dat Ludger de mogelijke dader is en dat hij Marianne’s keel doorgesneden heeft om het op een niet Westerse moord te laten lijken wat moet doen verwijzen naar een dader van het AZC?

  -Het laatste puzzelstukje begint langzaam op zijn plaats te vallen.

 • mrpettjo:

  Andre, weet jij meer over de contacten van Ludger Dill met Groningse straatprostituees in de jaren 90 die later vermist werden en waarvan geen spoor meer te vinden is.
  Het coldcaseteam in de zaak Marianne Vaatstra doet mij sterk denken aan het coldcase team in de zaak van de Bende van Nijvel dat tot op de dag van vandaag bestaat (bijna 30 jaar na dato) en enkel bestaat om de publieke opinie te pleasen.

 • Janneke:

  Deze interessante reactie van M. Kraay uit de Haag kwam ik tegen op

  http://www.waldnet.nl/nieuwsreacties.php?nid=24405

  Beste mensen,

  Ook in deze zaak heb ik voor Peter R de Vries recherchewerkzaamheden verricht. Het ging er o.a. om welke personen er op een adres stonden ingeschreven in het bevolkingsregister. Bovenal was Peter R de Vries gericht op zoek naar een Irakees, Ahmed. Bij de inval in mijn woning zijn deze onderzoeken in beslaggenomen en niet teruggegeven.

 • Gert-Jan:

  Wat ik ook raar vindt is dat Ludger Dill gebruik maakte van een simpele caravan en veel omgang had met jonge asielzoekers en veelvuldig zich begaf rondom uitgaansgelegenheden waar veel jonge mensen kwamen.
  Ludger was toch een redelijk vermogend man, hij was eigenaar van camping de poelplaets die hij voor 1.7 miljoen euro had gekocht.
  Later had hij de poelplaets verkocht aan de gemeente die er het AZC bouwde.
  Volwassen mannen met een hoop geld die veelvuldig omgaan met jonge kinderen, daar krijg ik altijd een raar gevoel van…

 • Gert-Jan:

  Ludger Dill, een volwassen man met redelijk wat centen die omgaat met jonge asielzoekers en zich begeeft op plekken waar vrijwel alleen jonge mensen kwamen.
  Wellicht ligt het aan mij maar ik krijg er een vreemd gevoel bij als ik dat hoor.

 • FoundACure:

  Zo gaat dat nu eenmaal in Nederland, Gert-Jan.

  Criminele Duitsers, wiens grond te heet onder de voeten wordt gaan op zoek naar grazige(r) weiden en vinden dat niet ver van de deur in het boterzachte Nederland.

  Aanschouw in dat verband ook de zaak van Robert Mikelson (geen geboren Duitser) die ook vanuit Duitsland zijn heil zocht in de socialistische heilstaat der Nederlanden en hier zijn kinderverkrachtersclubje aanvankelijk ongestoord op kon zetten.

  Wellicht kunnen we in Ludger Dill een soort Robert Mikelson avant la lettre zien…
  Vanwege alle tegenstrijdigheden in deze is het al moeilijk uit te maken of de vent al dan niet in leven is, maar mocht hij overleden zijn dan zou hij een makkelijke zondebok voor justitie zijn; immers de dader ligt op het kerkhof.

  Case closed.

 • Janneke:

  Heb ergens gelezen dat Ludger Dill op die koninginnenavond ook in het café Filtsje is geweest. Weet iemand of dat klopt en zijn daar bewijzen van?

 • Gert-Jan:

  Volgens mij heeft heeft de eigenaresse van het Filtsje dit inderdaad verklaart.
  Ludger mocht gebruik maken van de caravan van Hebben, wellicht ook van de auto van Hebben ?

 • Janneke:

  Gert-Jan heb ergens gelezen dat Hebben die dag met zijn eigen auto naar Duitsland is gereden naar zijn familie o.i.d. Dus kan Ludger geen gebruik van zijn auto gemaakt hebben. Of Hebben moet 2 auto’s gehad hebben. Maar dat lijkt me onwaarschijnlijk.

 • mrpettjo:

  Wolfgang Hebben zou ook actief zijn geweest in (de hoerenbuurt van) Leeuwarden.
  Weet iemand wat hij in Leeuwarden expoiteerde c.q. exploiteert?

 • mrpettjo:

  Ik begrijp dat de hoerenbuurt van Leeuwarden De Weaze is. Schijnt een behoorlijk vrijgevochten boel te zijn volgens lieden op fokforum.nl.

 • Andre Vergeer:

  Gert-Jan,

  Ludger Dill bevond zich die avond rond 24.00 uur inderdaad ook in ’t Filtsje. Hij had wel een eigen auto. Om 00.30 uur werd hij gespot toen hij in de Voorstraat voorbij reed en Marianne en Stephanie ‘beloerde’…

 • Andre Vergeer:

  Mrpettjo,

  Ludger Dill is gehoord in de zaak van Marianne en in die van Jolanda Meijer.
  Hij was met Jolanda ook op de boerderij of op ’t Paradyske gesignaleerd voordat zij spoorloos verdween..

  Tegen de boer zei hij ongeveer “die is van de aardbodem verdwenen” of woorden van gelijke strekking. En hij vroeg de boer: “wat gebeurt er als iemand in die gierput valt..”.

 • Janneke:

  Beste Andre het weiland waar Marianne is gevonden is in het bezit van een boer die daar woonde. Zou hij die nacht toevallig ook niets gezien of gehoord hebben dat jij weet?
  Ik neem aan dat de boer verhoort is?
  Hij is s’morgens wel wezen kijken toen H., Marianne vond en daarna door Bauke en Spencer.

 • mrpettjo:

  @Andre Overigens kwam ik net de volgende reactie van Mia tegen op de weblog van Rob Zijlstra bij een verhaal over een graffiti in de stad Groningen dat Jolanda Meijer in Appelscha zou liggen. Op het terrein van de kermis in Appelscha werd op 1 mei 1999 een Ringobar consumptiemuntje gevonden. Kollum en de bossen van Appelscha liggen niet ver van elkaar natuurlijk. Mogelijk kwam Dill daar ook.

  Mia op 14 april 2010 om 15:57 schreef:

  Appelscha…, dat deed mij direkt denken aan een “tipgever” inzake de moord op Marianne Vaatstra.

  Volgens hem werd er op 1 mei 1999 een Ringobar-consumptie gevonden op het terrein van de kermis in Appelscha.

  De Ringo-bar is in Veenklooster (Fr.) enkele honderden meters vanaf de plaats waar Marianne is gevonden.

  Reageer ↓

  Mia op 14 april 2010 om 17:12 schreef:

  Herstel: Ringobar-consumptiemuntje….

  http://robzijlstra.wordpress.com/2010/04/14/jolanda-meijer-leuzen/

 • Andre Vergeer:

  Mrpettjo,

  Het is onduidelijk waar Dill zoal kwam. Mischien had ie veel geld, mischien niet. De aankoop van het terrein kwam hem i.i.g. op een failissement te staan.

  Van de Ringobar meen ik te weten dat zij die Koninginnedag voor het eerst open waren als feestdag. En omdat het aantal bezoekers sterk tegenviel is de Ringo ook eerder gesloten dan normaal. Eigenaar en medewerkers zijn alsnog naar Kollum vertrokken om daar feest te vieren.

  In tegenstelling tot de geruchten die het OM verspreidde zouden er die avond geen asielzoekers zijn geweest.

 • Andre Vergeer:

  Janneke,

  De boer woonde aan de Trekweg aan de noordkant. Langs zijn huis loopt een pad, kruisend met de Fogelsanghloane, tot op de plek waar Marianne lag. Die nacht waren zijn honden aangeslagen, wat ze anders nooit deden.

  Hij is die dag ook bij Marianne geweest maar is zover mij bekend nooit gehoord.

 • Janneke:

  Wat mij nog steeds bevreemdt is dat Spencer die morgen toen hij op zoektocht naar Marianne ging zijn vriend Wietze niet gebeld heeft om te zeggen dat Marianne niet thuis was gekomen. En waarom is Wietze niet mee gaan zoeken?
  Hij was er die nacht toch ook bij.

  En waarom beantwoordde Spencer enkele vragen niet die Bauke aan S. vroeg. Waarom doet S. zo geheimzinnig of misschien wel leugenachtig tegenover de fam. Vaatstra?
  Als je onschuldig bent vertel je toch gewoon exact wat er die nacht gebeurd is.
  Zou S. bang zijn geweest dat hij gepakt werd wegens medeplichtigheid? Of is er een andere reden waarom hij de vragen van Bauke niet wilde beantwoorden?
  Of heeft hij wel iets gezien wat de Supergetuige G. heeft vertelt?
  Deze vragen blijven maar door mijn hoofd spoken.

 • Janneke:

  André weet jij of er onderzoek gedaan is door de recherche naar de leegstaande boerderij die in de buurt bij het Plaat Delict stond?

 • Andre Vergeer:

  @Janneke,

  De recherche vertelt ons niet waar ze allemaal wel of niet gezocht hebben. Zij brengen slechts naar buiten wat “in het kader van het onderzoek verstandig is”. Ook de ouders van Marianne hebben geen inzage gekregen in het dossier.

  Wij werken dus op basis van getuigenverklaringen die aan ONS zijn gemeld en op de officiële verklaringen van het OM en de artikelen van de pers uit al die jaren. Ik zal daar eerdaags een artikel aan wijden.

 • Andre Vergeer:

  Hier alvast interessant leesvoer als je tenminste ook tussen de regels kunt lezen en ‘ingevoerd’ bent in de zaak Vaatstra:

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/27400-VI/kst-27400-VI-87?resultIndex=6&sorttype=1&sortorder=4

 • Andre Vergeer:

  En goed nieuws, Wim Dankbaar stelt 5.000 euro ter beschikking om Hero Brinkman uitgenodigd te krijgen in een praatprogramma als P&W, KB of de DWDD.

  Makkelijk verdiend Knevel!

  http://rechtiskrom.wordpress.com/2012/06/03/waarom-liegt-harm-brouwer-over-marianne-vaatstra/

 • Janneke:

  Bedankt voor de link André.

 • Andre Vergeer:

  De cover-up, vastgelegd in twee artikeltjes van de Leeuwarder Courant van 2 september 1999:

  http://tinyurl.com/bv7bk3r

  http://tinyurl.com/bv5sc8f

  – mr. Severein bevestigt dat er kort na de moord in Drachten nog gepind is met de pinpas van de hoofdverdachte. Vermoedelijk was dat door een ander gedaan met de pinpas van de verdachte. Van de èchte hoofdverdachte is komen vast te staan dat hij zonder bagage, geld (/pinpas) en papieren aankwam in het GH in A’dam. Ook a.d.h.v. zijn pinpas had iemand bij het GH hem kunnen identificeren!! Hij was dus volkomen onvoorbereid vertrokken met achterlating van alles dat naar zijn identiteit kon verwijzen. Had Feik mogelijk de pinpas van Ali in beheer? In ieder geval heeft een onbekende nog voor Ali gestempeld op 12 mei waardoor er weer saldo was en zijn vertrek voorlopig (bewust?) geheim gehouden werd…!!

  De verkeerde verdachte vertrok echter met voorbedachten rade en had zijn pinpas nog 4 dagen kunnen gebruiken in Haarlem waar hij bij vrienden verbleef. HIJ werd echter bekeurd in de trein wegens zwart rijden (werd dus geïdentificeerd) en moest zelfs geld lenen om de terugreis te betalen naar Istanbul. Als hij dus daarna zijn pinpas had afgegeven (geen saldo) dan was dat ook met voorbedachten rade maar dan had hij die pas ook in Haarlem af kunnen geven. Als de verkeerde verdachte al het plan had om te vertrekken had hij op 28 april ook niet hoeven te stempelen bij de Vreemdelingendienst. En hoe kwam die pinpas dan weer terug in Drachten?

  Bovendien wordt niet gemeld dat er is gerechercheerd op de onbekenden die geld opnamen (camera bij de bank?), de post voor Ali ophaalden na zijn vertrek en zelfs voor hem stempelden.

  – mr. Severein bevestigt de verklaring van een of meer getuigen dat zij twee donkere mannen na de moord in de berm hadden zien wegduiken t.h.v. de PD. Zij hadden echter geen signalement kunnen geven. [Wij kennen meer verklaringen over personen in die berm]. Op 15 oktober 1999 was Severein dit alweer vergeten, zie site OM:
  Alle getuigenverklaringen zijn uitvoerig geanalyseerd. Geen enkele getuige heeft melding gemaakt van “een buitenlands- of donker type” op de Keningswei of in de fietstunnel, waar het slachtoffer in de bewuste nacht mogelijk doorheen zou zijn gefietst op of rondom het tijdstip van de moord“.

  – Severein ontkent het gerucht dat er een trui (m/z jack) was gevonden in de container van het AZC (m/z bij het zwembad) en verwijst naar een gevonden trui in Burgum. De badmeester heeft tegen minimaal 3 personen verteld dat dat niet klopt. En dat hij dat jack op Bureau Buitenpost heeft aangeleverd en nooit meer antwoorden kreeg. En dat hij bezoek kreeg van de burgemeester “om zijn bek te houden”.

  – Severein onthult ook dat er uitgebreid gebruik is gemaakt van speurhonden maar dat die geen geur hebben opgepikt in de richting van het AZC. Niet alleen de badmeester bevestigde dat er honden waren weggetrokken bij het AZC vandaan maar ook een andere getuige beweert dat – weer – de burgemeester daar zelf opdracht toe gaf waar hij zèlf bij was.

  – Severein beweert dat er al op dinsdag (4 mei) rechercheurs waren begonnen met de eerste verhoren op het AZC. Weer onzin want de eerste rechercheur ging er pas op 7 mei pamfletten ophangen in verschillende talen. Getuigen meldden ons dat het ACZ/COA Feik Mustafa al op 3 mei (ook al vrijwillig) op een taxi had gezet.

  – Severein verklaart op 2 september 1999 tegenover de pers dat er van 12 mannen DNA was afgenomen, w.o. van VIER verdachten en van 8 getuigen. En dat allen vrijwillig hadden meegewerkt. De vier verdachten waren: Piet Smit, ‘de wandelaar’ en twee verdachten (zonder dat ze werden aangehouden) maar eveneens via DNA-profielenvergelijking konden worden uitgesloten. De vijfde verdachte gold als de hoofdverdachte.

  Nu was bij het OM al drie weken bekend dat Dominique Weesie van De Telegraaf door Gerrit Veldman was getipt over een Irakees die in de Noorse gevangenis zat en aan het signalement voldeed. Rond 20 augustus 1999 wist Weesie al aan Veldman te melden dat die verdachte naast hem al op zijn DNA was uitgesloten.

  Vreemd dat hier op 2 september dan geen aandacht aan wordt besteed als ook deze man slechts de HOOFDVERDACHTE kon zijn. De exacte verblijfplaats van die hoofdverdachte was immers nog niet bekend in september (?!). Pas in januari 2011 maakte het OM bekend dat er medio augustus 1999 een tip uit Noorwegen was binnengekomen en dat zijn DNA uit de Noorse Databank (pas in 2010!) was vergeleken met het spermaspoor. En waarom is dat dan niet in september 1999 bekend gemaakt?

  – “Aan het verspreiden van een foto van de man onder het publiek heeft Severein geen enkele behoefte. De zaak leent zich daar niet voor, de foto is niet bijster duidelijk en de kans op persoonsverwisseling is te groot”.
  Dat schreeuwt om een nadere uitleg:

  1. De hoofdverdachte van de moord was een asielzoeker waarvan verwacht werd dat hij reeds lang in het buitenland vertoefde. Hoezo leende deze zaak zich hier dan niet voor om een foto te verspreiden? Lezen we in het buitenland geen Nederlandse kranten?

  Sterker nog, was het OM dan wèl met een foto op bezoek geweest bij Gerrit Veldman, die immers meldde dat hij een Irakese Ali naast zich in de cel had die voldeed aan de persoonsbeschrijving? NEE !!

  2. Dat de foto niet bijster duidelijk was duidt er opnieuw op dat het OM niet over een pasfoto beschikte! Want juist van een pasfoto mag worden verwacht dat hij duidelijk is en dat de persoon daaraan kan worden herkend. Is namelijk de bedoeling van een pasfoto! En precies dat is ook gebeurd, die zogenaamde pasfoto was uit een onduidelijk kiekje geknipt!

  3. Opnieuw een bevestiging van punt 2. Volgens het rapport van het OM uit januari 2011 “herkende de OvJ in Istanbul de man aan zijn pasfoto“. Maar iedereen in Kollum herkende die Turkse verdachte nu juist weer niet! En weer niet zo gek dat betrokkenen in Kollum zelfs beweren dat de echte “Kollumse Ali” daar weer wel van die foto wordt herkend!

  4. Heel frappant, in 2001 beweerde de minister (Korthals) het volgende: “Tot slot merkt de minister op dat het verschijnen van bepaalde foto’s in dagbladen niet het gevolg is geweest van het optreden van het OM of de politie“. zie:

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/27400-VI/kst-27400-VI-87?resultIndex=6&sorttype=1&sortorder=4

  Maar, als die – niet bijster duidelijke foto’s – niet door OM of politie waren verstrekt aan Peter R. de Vries, van wie had hij deze dan wèl ontvangen…? Van het COA? Van Joris Demmink?

 • Janneke:

  Wat deed Ludger Dill in Nederland?
  Woonde hij op het AZC?
  Werkte hij bij het landbouwmuseum?
  Wat deed die man eigenlijk?

  Weet iemand hierover iets te vertellen?

 • Janneke:

  Sommige reacties op fora beweren dat op de foto de middelste lange man met pet op Ludger Dill is. Kan iemand bevestigen dat hij het ook echt is?

  http://www.archiefleeuwardercourant.nl/vw/article.do?id=LC-19991008-13012&vw=org&lm=kollum%2CLC#

 • Janneke:

  De antwoorden op mijn vragen in reactie 5 juni 2012 op 11.06 heb ik hier al gevonden.

  http://www.archiefleeuwardercourant.nl/vw/article.do?id=LC-19920827-9012&words=ludger+dill

 • Ruud:

  De man in het midden met het alpinopetje zou Ludger Dill zijn, hoewel het nr. op de baseballcap van de langere man naast hem zeker ook interessant is: http://boinnk.nl/blog/3488/322-skull-bones-waar-staat-322-voor/

 • Andre Vergeer:

  Hero Brinkman daagt via twitter Peter R. de Vries uit:

  Laf dat PR de Vries vandaag kennelijk niet debat durft aan te gaan over moord Marianne Vaatstra bij Knevel en vd Brink. Onderzoek is bagger!

 • mr. drs. Bou:

  Janneke,

  Cloppenburg ligt niet zo heel ver van Kollum.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Cloppenburg

  Dank je wel voor deze info! Ik denk nog steeds na over wat er WEL is gebeurd en ik ben blij met alle informatie. Sorry dat ik soms dacht dat je domme vragen stelt. Ik heb dat niet hardop gezegd, maar ik dacht het wel. Uit jouw vragen blijkt hoe weinig juiste informatie de gemiddelde Nederlander heeft over de Vaatstra zaak. Men gelooft in de onzin van PR de Vries en een fietstocht op lekke banden! Ik ben blij dat je al die “domme” vragen stelt, want dank zij jou komen de juiste antwoorden boven water.

  Geloof maar dat ik alle feiten verzamel, ook de kleine geitjes!

  We zitten in het zelfde schuitje, daarom speciaal voor jou even voor de pret:

 • Janneke:

  Ruud die baseballcap kan ook met deze link te maken hebben.

  http://www.defensie.nl/luchtmacht/luchtmachtbases/leeuwarden/squadrons/322_squadron

  En dan moet ik meteen aan die nep playboyaansteker denken die weleens uit Servië zou kunnen komen.

 • Ruud:

  En hoe komt dit squadron aan zijn naam…

 • Janneke:

  Mr. Drs. Bou graag gedaan. Als ik nog meer domme vragen of url’s heb dan plaats ik die hier uiteraard. Ik verdiep me enorm in de zaak Vaatstra en ben er al ruim 2 weken intensief mee bezig. Zou advocaat Knoops iets met deze zaak kunnen? Dit is misschien ook een domme vraag of niet natuurlijk.

 • Janneke:

  Ja André hier laat Peter zich kennen en durft het debat niet aan. Dat zet mij aan het denken. Ik krijg van al dat denken behoorlijk hoofdpijn. Lol.

 • Janneke:

  Zoals ik begrepen heb rookte Marianne toen ook. Mijn vraag is dan hebben ze toen ook nog een andere aansteker en eventuele sigaretten van haar in het tasje gevonden? Een logische gedachtegang toch?
  Of zat die playboy-aansteker al langer in haar tasje die ze ooit van iemand geleend of gekregen heeft…. of is het een misleiding van die dader geweest? Dat blijft voor mij een hele vage vraag. Is dit een vreemde vraag Mr.Drs Bou?

 • DW:

  @Janneke,

  Ludger Dill is een andere persoon en is niet de man op de getoonde foto. Nu heb ik wel een foto van hem maar weet niet of ik die hier kan plaatsen.

 • mr. drs. Bou:

  Beste DW,
  Als de foto on line staat, dan kun je hem plaatsten door op plaatjes te klikken en de link in te voeren.
  Staat hij niet on line, stuur me dan even een mail en zet de foto onder de clip. Dan kan ik hem uploaden.

 • mr. drs. Bou:

  Dat is beslist geen vreemde vraag, Janneke.

  Een aansteker zonder vingerafdrukken? Met een logo dat hier nergens te krijgen is? En op de achterkant een naam of een woord dat er in gekrast is? En dan opeens een haartje van de dader?

  En inderdaad: wat zat er nog meer in die tas???

  We weten echter ook dat het een grote cover-up van het OM is! Daarom vliegt de desinformatie zo laag over, dat iederéén er hoofdpijn van krijgt.

  Ik neem aan dat je dit al gelezen hebt?
  http://rechtiskrom.wordpress.com/2012/06/03/waarom-liegt-harm-brouwer-over-marianne-vaatstra/
  Geloof maar dat het OM hoofdpijn krijgt van de waarheid! 😉

 • Janneke:

  Mr.drs. Bou bedankt voor de link. Ik had ‘m overigens al eerder gelezen. Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat er op die aansteker geen vingerafdrukken zaten. Daar geloof ik geen snars van.

  Dit interessant artikel vind ik ook wel vermeldingswaardig.

  http://www.crimesite.nl/nieuws/moord/21959-om-liet-dna-vaatrstra-zaak-liggen.html

 • Marieke:

  Na de uitzending van PRDV heb ik op meerdere websites van alles over de Vaatsra-zaak gelezen en moet zeggen dat wat jullie doen een knap staaltje werk is! Daarbij heb ik na al jullie bevindingen ook zeer de indruk dat jullie het bij het rechte eind hebben. Er moet toch iemand zijn met veel aanzien of een programma met veel kijkers wat jullie hiermee kan helpen. Misschien de oud-resercheurs die na de vuurwerkramp ontslagen zijn omdat zij hun werk te goed hadden gedaan. Ontzetten mooi om te zien dat jullie je niet neerleggen bij de vieze spelletjes van bepaalde hoogwaardigheidsbekleders!

 • mr. drs. Bou:

  Dat van die vingerafdrukken kan alleen maar kloppen als die aansteker welbewust is schoon gepoetst! Dat doet men alleen als men een dwaalspoor wil leggen… Iedere rechercheur met een beetje hersenen (ter grootte van een walnoot bij voorbeeld) zou daar vraagtekens bij zetten. Maar dat van die haar van de dader is wel erg raar!!!

  Overigens geloof ik het NFI met zijn DNA al lang niet meer. In de Deventer Moordzaak klopte dat al niet! Dat het OM zo rot is als een mispel, lijkt me duidelijk, maar hoe vertel ik het de lezers van BOUblog? Bou is immers een “complot gelovige”…

  Ik heb trouwens nog een vraagje:
  Ludger Dill kwam uit Cloppenburg, hoe ver is dat van Kollum?
  Google Earth: slechts 2 uur en 17 minuten rijden!

  Hier komt het vraagje: Wolfgang Hebben heeft op Koninginnedag zijn auto gevuld met huisraad uit de caravan en is vertrokken naar Duitsland. Komt Hebben soms ook uit Cloppenburg? Hoe laat is hij vertrokken en waar ging hij naar toe?

  Speculaasje: men kan vanuit Duitsland ook weer terugrijden…

 • mr. drs. Bou:

  Dank je wel, Marieke.

  Het onafhankelijke 2e Kamerlid Hero Brinkman heeft scherpe Kamervragen gesteld. Het wachten is op de antwoorden…

  Op het weblog Recht is Krom van Wim Dankbaar staan ook goede artikelen over de Vaatstra-zaak. Het laatste artikel luidt:

  Wie was nu de hoofdoffcier?

  Het begint met een link naar zijn vorige artikel:
  Waarom liegt Harm Brouwer over Marianne Vaatstra?

  Het is in elk geval een overduidelijke cover-up van het OM. Natuurlijk hopen we dat er n.a.v. de vragen van Hero Brinkman wat meer politieke figuren opstaan tegen de illegale praktijken van het OM!

 • mr. drs. Bou:

  Bijgaand een foto van Ludger Dill. Deze is genomen ergens in 1992/93.

 • Janneke:

  Beste mr. drs. Bou ik kwam de volgende reacties tegen op waldnet.nl.

  -amadeus(Wolfgang Hebben) uit Dokkum op maandag 31 januari 2011 17:27 uur.

  -amadeus uit Dokkum op maandag 31 januari 2011 20:43 uur

  -buurtwacht uit Dokkum maandag 31 januari 2011 21:27 uur

  -buurtwacht uit Dokkum dinsdag 1 februari 2011 01:37 uur

  http://www.waldnet.nl/nieuwsreacties.php?nid=31940

  Bij de reactie van buurtwacht staat zijn eigen telefoonnummer in zij reactie. Misschien zou je een contact met hem of haar op kunnen nemen en vragen of hij ook het telefoonnummer van Hebben heeft zodat je zelf informatie van hem kunt inwinnen?

 • Janneke:

  Weet iemand toevallig of de pipowagen van Ludger Dill is onderzocht op sporen?

 • mr. drs. Bou:

  Janneke, ik ben zelf geen onderzoeker, ik verzorg alleen een beetje publiciteit. Maar voor het team van onderzoekers zet ik dit hier even neer:

  Een zekere Buurtwacht schreef op 31 januari 2011 op Waldnet:

  @Amadeus,
  Dat je een open gesprek wilt aangaan stel ik op prijs en geeft aan dat ook jij deze kwestie uit de wereld wilt hebben. Je kan mij bereiken op : 06-12365651. Wat anderen ook menen te denken, ik hou alle opties open.

  Die Amadeus zegt dat hij Wolfgang Hebben is. De vraag is nu of hij Buurtwacht ooit heeft gebeld!

 • mr. drs. Bou:

  Het antwoord op deze vraag staat ook op Waldnet:

  Dhr. Hebben, bedankt voor het gesprek enkele uren geleden. U was openhartig en kan ik alleen maar tegen alle andere lezers zeggen dat deze man het slachtoffer is geworden mede door het slechte optreden van het OM. Tijdens dit gesprek werd snel duidelijk dat dhr Hebben ten tijde van de moord niet in Nederland was en heeft volgens ons dan ook niets te maken heeft met de moord.

  Het vet is van mij en Cloppenburg heen en weer valt gemakkelijk te doen op een dag. Met een snuifje speed of coke rijd je dan ’s nachts weer terug naar Duitsland. Alibi compleet!

  Vraagje: Die oude BMW, kan dat een HUURAUTO zijn? Ik betwijfel het omdat het een oud model was… Maar men kan ook een auto lenen… Had die BMW een Nederlands nummerbord?

  Zo maar wat speculaasjes 😉

 • Janneke:

  Even terugkomend op bovenstaande reactie.
  Stel dat de Supergetuige daadwerkelijk Ludger Dill in zijn wagen op de Voorstraat voorbij heeft zien gaan met mogelijk Marianne en Feik en Ali erin, dan zou het toch kunnen zijn dat Ludger direct naar zijn pipowagen is gereden en dat daar alles is gebeurd met Marianne en haar daarna op het PD neergelegd hebben. Ook dit is een speculatie mijnerzijds.

 • Andre Vergeer:

  Wat mij betreft heeft Wolfgang Hebben nog geen alibi voor de moord op Marianne. In een persoonlijk gesprek met o.a. DW liet hij er twijfel over bestaan of hij nu op vrijdagmiddag of zaterdagochtend vroeg uit Kollum vertrok.

  Door de roddels over zijn mogelijke betrokkenheid heeft hij in 2002 zijn wangslijm af laten nemen bij de politie en kreeg een excuus-artikel in de Leeuwarder Courant: http://tinyurl.com/cnufaqq

  Ik wijs er nogmaals op dat de verkrachter niet automatisch OOK de moordenaar hoeft te zijn.

 • mr. drs. Bou:

  Janneke, ik denk dat die Pipo-wagen veel te klein was. Ik denk niet dat men hem heeft onderzocht, in elk geval niet dat ik weet…

  Die sta-caravan van Wolfgang Hebben had ook nog een uitbouw. Men noemde het ook wel een “chalet”. Verder zegt men dat Ludger Dill de caravan van Hebben mocht gebruiken toen deze in Duitsland was.

  Verder is die caravan in juni ’99 in de fik gevlogen en men zegt dat de brandweer pas mocht blussen toen hij al tot de grond was afgebrand. Die caravan is niet alleen nooit onderzocht, maar de handel in seks en drugs op het AZC-terrein werd al jaren gedoogd!

  Maar nogmaals: Ik ben geen onderzoeker, ik loop alleen mijn neus achterna. Als het ergens stinkt, dan is het wel daar!

 • mr. drs. Bou:

  Ik wijs er nogmaals op dat de verkrachter niet automatisch OOK de moordenaar hoeft te zijn.

  De regisseur heeft ook meestal geen rol in de film…

 • Andre Vergeer:

  @Bou,

  Behalve Hitchcock dan… ‘;-)

 • mr. drs. Bou:

  Alfred Hitchcock Theme

  Spannend… 😉

 • Janneke:

  Mr. drs. Bou ik citeer; Verder zegt men dat Ludger de caravan van Hebben mocht gebruiken toen in Duitsland was. Precies, Hebben is op Koninginnedag naar Duitsland vertrokken en kennelijk niet die avond in Kollum door getuigen gezien. Ludger wel dus. En ruim een maand daarna is zijn caravan afgebrand. Ook zijn er kleren verbrand heb ik ergens gelezen. Toeval? Of moesten er sporen vernietigd worden?
  Kennelijk is die carvan nooit door de recherche onderzocht. Bovendien lag Marianne eigenlijk niet zover van het AZC of liever gezegd van de caravan. Ook de speurhonden liepen die richting in. Wel opvallend allemaal niet?
  Een mogelijke voorzichtige conclusie zou kunnen zijn dat Marianne op een beestachtige wijze daar in die caravan vermoord is.

 • Janneke:

  Ik wil even een correctie aanbrengen in mijn post van 6 juni 2012 op 19:12.

  -Volgens de Krant van Toen 13-06-2002 staat een artikel dat Hebben een dag na de moord op Marianne dat hij naar zijn geboorteland ging.

  Hier zet ik een vraagteken bij en wel omdat er juist die dag zoveel mensen plus de recherche bezig waren om te rechercheren en dat heeft Hebben helemaal niet gezien. Lijkt me sterk.

  -Twee weken later kwam hij terug. Toen hoorde hij pas wat er gebeurd was.

  -In de nacht van 24 op 25 juni ging zijn chalet in vlammen op.

  Kortsluiting zei de recherche. Of zou hij zelf die kortsluiting veroorzaakt hebben? Als je ‘s-nachts slaap en je chalet staat in lichterlaaien dan vraag ik me af dat hij door de rookontwikkelingen er niets aan over heeft gehouden en dat hij überhaupt nog levend uit de chalet is gekomen. Het zou kunnen dat hij in de nacht nog buiten heeft gezeten natuurlijk.
  Natuurlijk moest het chalet ruim 2 maanden na de moord afbranden om sporen te vernietigen. Het valt teveel op als hij het vlak na de moord het chalet had af laten branden vandaar die ruime marge van 2 maanden.

  _

 • idnfidnfem:

  Deze “PR stunt van het OM” is in bijna alle opzichten geslaagd. Nadat het jaren relatief stil was rondom de zaak, komt er weer een stormvloed aan informatie bovendrijven. Is het OM niet gewoon op zoek naar die ene aanwijzing die 1 van de scenarios verder invult? Je denkt toch niet dat dit hét scenario is? Men is namelijk niet op zoek naar een asielzoeker of een bekende, maar een seriemoordenaar. Tot nu toe is men nog niet in staat geweest deze seriemoordenaar te pakken die in verband wordt gebracht met tientallen verdwijningen van jonge prostituees en tieners. Marianne was zijn eerste slachtoffer dat hij niet liet verdwijnen. Dit is zijn ultieme erkenning en uitdaging van politie en justitie. De dader is juist omdat hij zeer intelligent is, meestal zijn slachtoffers laat verdwijnen en ongrijpbaar lijkt, moeilijk te vinden. Dit is waar alle cold cases teams tegenaan gelopen zijn en nog steeds mee bezig zijn.

 • A'Miek:

  Onderstaande reactie kwam ik tegen van Wim Dankbaar op Waldnet:
  http://www.waldnet.nl/nieuwsreacties.php?nid=31940
  Dankbaar schrijft:

  Zo zie je maar weer dat de waarheid het makkelijkst te onthouden is. Wat zegt Wolfgang hierboven?

  “Ik was op dat tijdstip van de daad in Deutschland bij Familie,maar de waarheid interessiert ja toch jullie hobbyagenten niet.”

  En wat zegt Wolfgang in 2001:

  “”Een dag na de moord op Marianne ging hij na zijn geboorteland”.

  http://www.jfkmurdersolved.com/vaatstra/hebben.jpg..

  Ik zeg niet dat Wolfgang bij de moord betrokken was, maar hij weet wel wie de daders zijn.

 • Janneke:

  Lijkt het niet verstandig om te onderzoeken in het bevolkingsregister of er een naam “ZACOLIC” die terug te vinden is op de achterkant van de aansteker of deze persoon gewoond heeft in Kollum? Ook in de toenmalige AZC dossiers?

  Nog een mogelijkheid is om al de toenmalige medewerkers van het AZC te vragen of ze deze aansteker herkennen.

  Het lijkt mij toch onvoorstelbaar dat ook niemand maar dan ook niemand ooit deze nepaansteker gezien heeft.

 • Janneke:

  Kijk eens goed naar het woord ‘playboy’op de voorkant van de nep aansteker?
  Ik lees ‘plsyboy’. De ‘a’zou natuurlijk beschadigt kunnen zijn.

 • Siep:

  Janneke:
  Zo maar een ingeving, misschien staat het symbool voor pleasyboy o.i.d.
  Kwam deze video tegen op youtube welke is geuploaded door plsyboy. Dit zou een 27 jarige turkse man betreffen, http://www.youtube.com/watch?v=QM3aww7dvus

 • Janneke:

  Siep

  Ik heb het woord “playboy” nog eens goed bekeken maar de letter A is echt beschadigd.
  De naam Zacolis is belangrijker om die te achterhalen. Ook daar ben ik al mee bezig geweest.
  Maar het aller belangrijkste is de om de eigenaar van de aansteker te achterhalen. Hopelijk weten we eind juni meer.

 • Janneke:

  Zit zojuist te bedenken dat de aansteker niet persé van de dader hoeft te zijn. Het is goed mogelijk dat het gevonden haartje van iemand anders is wat in het mechanisme terecht is gekomen door b.v. het even lenen van de aansteker om een sigaret op te steken. Of per ongeluk er in is gewaaid of gevallen. Maar misschien zit ik er naast en hoort dat haartje wel bij de eigenaar van de aansteker?
  Dat is en blijft dus een groot vraagteken of raadsel.

  Ik vraag me dan ook af of ze buiten dat haartje ook ander DNA-sporen hebben gevonden op de aansteker die weer matchen met dat haartje?

  Het haartje is voor mij de belangrijkste vondst wat matcht met de spermasporen op Marianne’s lichaam.

 • Janneke:

  Misschien wat gekke vragen.

  -Het niet gevonden bindmiddel waren dat nou handboeien, een stuk touw, of iets anders? Er zijn wel sporen aangetroffen op haar polsen.

  -Dit bij past toch bij een pervers iemand die graag aan SM doet?

  -Zou iemand open en bloot in een weiland aan SM of wurgsex doen?

  -De gevonden aansteker met haartje was al 13 jaar bekend waarom proberen ze nu pas te achterhalen wie de eigenaar is en tevens ook mogelijk de dader?

  -Dat het om een West Europese man gaat wisten ze ook al vrij snel, waarom dan toch AZC-ers verhoren en wangslijm afnemen als ze zo zeker zijn dat het om een blanke man gaat?

 • mr. drs. Bou:

  Janneke, dat zijn geen gekke vragen! Op dit moment wil ik even niet schrijven, maar ik denk er wel over na!

  Dat van die handboeien was aanvankelijk min of meer een feit, maar PR maakt er een ander verhaal van. Pinokkio Relaties de Vries! 😉

 • Janneke:

  Mr.drs. Bou, hier nog een link naar een oud artikel over die handboeien.

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/3253541/_Handboeien_sleutel_in_zaak-Vaatstra__.html

  Wel slim dat de dader het bindmiddel (handboeien?) mee heeft genomen i.v.m aanwijzing voor DNA-sporen. Terwijl hij wel zijn aansteker achterlaat wat in het tasje is gevonden. Maar dat vind ik dan weer niet slim.

 • Gert-Jan:

  @Janneke de aansteker is pas in beeld gekomen toen de recherche het tasje met inhoud terug had gegeven aan de familie, dit was dacht ik pas in 2007.
  Ben er zelf niet van overtuigd dat de aansteker van de dader was, maar wel dat deze de aansteker heeft gebruikt.
  De familie Vaatstra herkende de aansteker niet, vandaar dat gedacht wordt dat deze van de dader moet zijn geweest, maar als je mijn familie mijn bezittingen laat zien herkennen ze waarschijnlijk ook de helft niet.
  Persoonlijk denk ik nog steeds dat Marianne met de hengsels van haar rugzakje/tasje is gewurgd en dat haar handen wel met haar BH zijn vastgebonden.

 • mr. drs. Bou:

  Janneke, ze zijn ook niet slim, maar wel doortrapt!

  Voorlopig wil ik even rust, maar lees gerust ook mijn oudere artikelen over de Vaatstra-zaak.

  Die aansteker zou wel eens een welbewust aangelegd dwaalspoor kunnen zijn. Deze zaak staat helemaal bol van de dwaalsporen!

  Zodra ik weer aan schrijven toe ben, zal ik ze allemaal volgen.

  Overigens ben ik van mening dat Joris D. strafrechtelijk moet worden vervolgd!

 • Janneke:

  Gert-Jan

  Dat klopt dat het tasje in 2007 door de recherche is teruggeven. Maar ik denk dat ze de aansteker vanaf het begin af aan onderzocht hebben. Zeker weten doe ik het niet.

  Iets anders. Denk ook eens na over de personen die rond half een of iets eerder in Het Filtske waren. Feik, Ali, Spencer, Wietze en Ludger Dill en dit is bevestigd door kroongetuige de eigenaar of eigenaresse.
  Heeft de auto van Luger D. ergens op het Raboplein of daarvan in de buurt geparkeerd gestaan? Ik weet niet of dat er getuigen zijn die dat gezien hebben. En was hij überhaupt wel met de auto?

 • Janneke:

  Mr.dsr. Bou ik heb al je artikelen van jouw al gelezen.

 • Jacob:

  Janneke,

  Op klokkenluideronline is vandaag over de aansteker te lezen:
  “BIJ MARIANNE VAATSTRA IS EEN BUNNY AANSTEKER GEVONDEN EN HET TOEVAL WIL DAT EVERT VAN KORLAAR UIT POLEN EEN BUNNY AANSTEKER HAD MEEGENOMEN”

 • Jacob:

  Janneke
  Ook op KLOL van 21 mei 2012 staat informatie over de aansteker te lezen in de reactie van TOM

 • klaas:

  Gert Jan,
  De ouders die kenden de vuuraansteker wel want hij had jaren in het tasje van Marianne gezeten en later nog jaren lag die vuuraansteker in een la.Dit is door de moeder verteld! Ze is enorm terleurgesteld in de uitzending van Peter r de Vries en zegt ook dat ze het absoluut niet geloofd wat er nu allemaal de wereld is in geslingerd over haar vermoorde dochter Dit zijn haar eigen woorden:
  inderdaad ben ik geschokt door het nieuwe gegeven dat ze met een bekende het weiland ingelopen zou zijn ,wat een afgang voor je kind wat is vermoord.

 • mr. drs. Bou:

  Janneke en Jacob,

  Tom Couzy verwijst overal en in vrijwel iedere reactie naar dat verhaal van de “ex-advocate” over de vier “criminele” gebroeders van K.. Pas op, want dit is een HOAX!!!

  Dat blijkt ook weer uit de reactie van Klaas! Dank je wel, Klaas! 😉

 • Janneke:

  Klaas, als dat zo is dan worden de ouders van Marianne totaal voor de gek gehouden door het OM & Co.
  Zelf heb ik het idee dat het haartje wat er in het mechanisme gevonden is (als dat waar is natuurlijk) gewoon van Marianne is.
  De laatste aflevering van PrdV is alleen maar om druk op de ketel te zetten zodat het te heet wordt onder de voeten van de dader(s).
  Dat de moeder teleurgesteld is in de uitzending van PrdV kan ik me goed voorstellen. Zelf zou ik ook boos zijn als ze met leugens naar buiten komen.

  Klaas jouw reactie zou je eigenlijk naar Peter rd Vries moeten sturen of heb je dat al gedaan?

 • Janneke:

  Mr.drs. Bou ja dat is inderdaad een hoax wat kant noch wal raakt.

 • Jacob:

  mr.drs.Bou:
  Hopelijk is het verhaal van Tom inderdaad een hoax, te gek voor woorden, zover is het toch nog niet in Nederland? Toch maar verder met de zoektocht naar de waarheid.

 • Janneke:

  Klaas

  Wat mij nog niet duidelijk is of de aansteker nu ook in handen is van de ouders Vaatstra. Weet jij dat toevallig?

  Waarom ik dit vraag is dat er vingerafdrukken moeten zitten op de aansteker van Marianne en wellicht ook van haar ouders. Een grondig onderzoek hierna lijkt mij niet overbodig om aan te tonen dat de aansteker van Marianne is geweest die zij misschien ooit gevonden of van iemand gekregen heeft omdat er nog een naam Zacolis op de achterkant staat.

 • Janneke:

  Klaas

  Nog iets. De broer van Marianne maar ook haar goeie vrienden Hans V. met zijn vriendin kunnen toch bevestigen of die aansteker van Marianne was?

 • Janneke:

  Er rest mij nog twee vragen die toch belangrijk kunnen zijn.

  *Weet iemand of is het bekend dat Marianne voor ze met Spencer omging nog een vriend(je) heeft gehad?
  Als dat waar is neem ik aan dat die persoon ook goed aan de tand is gevoeld.

  *Had dat ex-vriendje een alibi of was hij die Koninginneavond ook in de Ringobar en was hij op de fiets of met de auto of geen van beide?

 • Gerrit (voorheen Berend:

  Beste Bou, met alle respect hoor, maar waarom is de verklaring van de ‘supergetuige’ een hoax? ik weet uit ervaring dat er de meest vreemde dingen in Nederland gebeuren en dat getuigenverklaringen, ook voor en door de rechter, belachelijk gemaakt worden om ze ongeloofwaardig te maken. Mij komt de verklaring van deze ex juist wel geloofwaardig over. Juist door deze openheid zorgt ze er voor dat ze nog net is omgebracht.
  Welke artikelen van jou moet ik lezen om overtuigd te raken van jouw gelijk.
  Zou je me ook antwoord willen geven op de beschuldiging van Micha kat dat jij bezoek, of ander bericht hebt gehad van de gebroeders korlaar?

 • mr. drs. Bou:

  Beste Gerrit (voorheen Berend),

  Op dit moment ben ik te moe om te schrijven, maar je kunt zelf ook nagaan dat het verhaal van die ex-advocate een hoax is.

  Vrijwel elke onopgeloste moord is volgens haar gepleegd door de vier broers, die normale beroepen uitoefenen en dus beslist geen full-time criminelen kunnen zijn! Daarbij zijn de verhalen die de ex-advocate vertelt dusdanig ongeloofwaardig, dat ik onmiddellijk dacht: Maak dat de Kat wijs!

  Wat betreft Kat: Hoewel hij door een aantal vrienden was gewaarschuwd dat het verhaal van de ex-advocate niet klopt, is Kat nogal eigenwijs! Hij is er in gestonken en nu zit hij tot zijn nek in de problemen. Vooral zijn beschuldigingen aan het adres van de misdaadjournalist van Elsevier zijn volkomen uit de lucht gegrepen.

  Achter de schermen zijn wat e-mails uitgewisseld met de “criminele” broers. Zelf heb ik hen aangeraden om niet alleen aangifte te doen, maar ook een advocaat in de arm te nemen. Omdat ze het heel vervelend vinden dat hun naam in verband wordt gebracht met criminaliteit, heb ik mijn eerste artikel over deze zogenaamde bende off line gehaald. Zij hebben mij daar niet om gevraagd, ze lieten me slechts weten dat ze het heel vervelend vonden dat hun naam daar zo vaak in voorkwam.

  Zodra ik weer wat meer energie heb, zal ik wat stukjes schrijven over de zaak Vaatstra. Het zal ook jou dan wel duidelijke worden dat deze zaak Vaatstra niets te maken heeft met deze “criminele” broers, laat staan met prins Friso!

  Tot slot nog dit: toen ik die hoax besprak, heb ik Kat niet genoemd en evenmin verwezen naar zijn website! Daarop begon Kat mij aan te vallen op Klokkenluider Online. Ook kondigde hij aan dat hij op Argusoog Radio een boekje over mij zou opendoen. Gelukkig ging dat niet door, anders had ik me helaas moeten voegen bij de menigte die het slachtoffer is geworden van zijn laster en smaad!

 • Andre Vergeer:

  DNA-onderzoek aan het haartje in de aansteker.

  Zoals Peter R. al meldde was er een minuscuul haartje gevonden in het mechaniek van de aansteker. Los van alle andere mogelijkheden hoe dat haartje daar moet zijn gekomen en vooral wanneer, gaat het dus vermoedelijk om een ooghaartje of een haartje uit de wenkbrauw. Anders paste hij überhaupt niet in het mechaniek (probeer maar uit).

  Nu is het de bedoeling van een aansteker dat je daar vuur mee maakt. Daar komt ongetwijfeld ook warmte bij vrij! Wat zou dat betekenen voor het DNA in zo’n klein haartje? Maar goed, dit haartje heeft het dus overleefd en 7 tot 8 jaar in die aansteker gezeten en is in tal van andere handen geweest. En blijkt bij onderzoek zelfs overeen te komen met het spermaspoor van de verkrachter. Toeval bestaat dus. Let wel, ik noem het nog steeds de verkrachter omdat het niet uitgesloten is dat een ander de moord heeft gepleegd. De aanwijzingen daarvan zijn legio.

  Dan de bewijswaarde van dat haartje. Voor een goed overzicht kun je onderstaande links bekijken waar het NFI dat nog eens relativeert:

  De Essenties van forensisch DNA-onderzoek 3 Morfologisch en …

  Is er geen haarwortel aanwezig, of is uit de haarwortel geen bruikbaar DNA-profiel verkregen, dan bestaat nog de mogelijkheid om te proberen uit de haar zelf een DNA-profiel te verkrijgen. Dit kan door een zogenoemd mitochondriaal DNA-onderzoek. Elke cel heeft ook buiten de celkern nog een klein stukje DNA. Dit bevindt zich in de mitochondriën, de energiefabriekjes van de cel. Elke cel heeft vele honderden mitochondriën. Tijdens de haargroei verspreiden de afzonderlijke mitochondriën zich over de volle lengte van een haar. Ook haren zonder haarwortel hebben daardoor voldoende mitochondriën om hieruit een mitochondriaal DNA-profiel te verkrijgen.

  Een mitochondriaal DNA-profiel is echter veel minder zeldzaam en dus minder persoonsonderscheidend dan een autosomaal DNA-profiel. Een overeenkomst van twee mitochondriale DNA-profielen heeft daarom een zeer beperkte bewijswaarde.

  De Essenties van forensisch DNA-onderzoek 5 Het DNA-profiel

  Interpreteren resultaten
  Bij het interpreteren van Y-chromosomale DNA-profielen moet men zich goed realiseren dat deze profielen verre van persoonsspecifiek zijn. Immers, alle in de mannelijke lijn verwante familieleden van de verdachte zullen hetzelfde Y-chromosomale DNA-profiel bezitten als dat van deze verdachte. Daarnaast zal ook een onbekend aantal niet aan de verdachte verwante mannen bij toeval hetzelfde Y-chromosomale DNA-profiel hebben. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat deze personen dezelfde verre mannelijke voorouder hebben.

  Voorzichtigheid en terughoudendheid is ook geboden bij de interpretatie van de resultaten van mitochondriaal DNA-onderzoek. Alle in de vrouwelijke lijn verwante familieleden van de verdachte bezitten hetzelfde mitochondriale DNA-profiel als dat van de verdachte. Ook hier zal een aantal niet-verwante personen bij toeval hetzelfde profiel kunnen hebben doordat ze dezelfde verre vrouwelijke voorouder hebben.

  Daarom geldt dat als Y-chromosomaal DNA-onderzoek of mitochondriaal-DNA-onderzoek resulteert in gelijke DNA-profielen van een spoor en een persoon, dit gegeven slechts bruikbaar is als aanvullend bewijs. Wel is het zo dat als Y-chromosomaal DNA-onderzoek en/of mitochondriaal DNA-onderzoek uitwijzen dat de profielen van het spoor en het referentiemonster van elkaar verschillen, men de betreffende persoon kan uitsluiten als celdonor van het spoor.

  Soms wordt onbewust aan Y-chromosomaal DNA-onderzoek en mitochondriaal-
  DNA-onderzoek een veel te hoge bewijswaarde toegeschreven, omdat men de bewijswaarde van dit onderzoek ten onrechte gelijk stelt aan dat van het standaard (autosomale) DNA-onderzoek./
  einde citaat.

  DNA-onderzoek lijkt dus heilig maar de bewijswaarde is nog steeds nihil. Haren vliegen door de lucht, speeksel ook al en zelfs sperma-DNA ‘bewijst’ slechts dat er op enig moment sprake is geweest van gemeenschap. En dan nog staat er geen datum of tijdstip op het plaatsen van DNA. Het is al voorgekomen dat de muts (haartjes, roos of speeksel) van een andere persoon en zelfs een gebruikte condoom zijn meegenomen naar de PD om een dwaalspoor te plaatsen..

  De show van Peter bewijst dus dat het OM wel wanhopig moet zijn om al die onzin aan het Nederlandse publiek te moeten verkopen..

 • Gerrit:

  Bedankt voor het antwoord Bou. Ik weet nog steeds niet wat ik moet geloven, helaas. Zelf geloof ik er bijvoorbeeld geen barst van dat Friso in coma ligt. Daar begonnen ze mij direct teveel verwarring voor te stichten. Te beginnen met die journaliste (de vrouw van die chirurg)die naar buiten mocht brengen dat hij in coma lag. Dus vraag ik mij af waarom ze dit verhaal ophangen. Wat betreft Kat, die draaft inderdaad vaak door, maar dat wil nog niet zeggen dat het niet waar is (ook niet dat het wel waar is). Kortom ik weet nog niet wat ik moet geloven. En Kat zou veel betrouwbaarder overkomen als hij dat rancunuze zou afleren. Hij brengt zichzelf hiermee alleen maar meer in de problemen.
  Geniet maar van je vrije dagen en ik zie wel weer wanneer er een nieuw bericht komt op je goede weblog

 • Janneke:

  We gaan van de aansteker naar de hengsels van het tasje waarop partiëel DNA-sporen is gevonden. Lees verder op

  http://www.waarheidsvinding.com/?p=3637

  Als ik me niet vergis en het allemaal klopt heb ik ergens gelezen dat er ook stukjes gras met bloedspatten erop gevonden zijn gezien op het PD. Dan vraag ik me af of er wel bebloede grassprietjes door de recherche zijn meegenomen voor onderzoek op DNA-sporen. Dat heb ik nergens gelezen. Weet daar iemand wat van?

 • Janneke:

  Zijn er op de kledingstukken zoals de BH van Marianne dadersporen gevonden en is daar ook onderzoek naar gedaan?
  Zijn er ook sporen op alle andere dingen die in haar tasje zaten dan alleen maar de aansteker die volgens zeggen van haar zelf was onderzocht? Ook het tasje aan de buiten en binnenkant?

 • mr. drs. Bou:

  Beste Janneke,

  Uit jouw vragen blijkt dat je nog steeds denkt dat het OM op zoek is naar de dader(s).

  Volgens mij begrijp je daarom een ding nog niet echt helder: Wat het OM onderzocht heeft, dat komen we nooit te weten! Wat het OM niet onderzocht heeft, bewijst echter dat het OM alle mogelijke moeite doet om de daders NIET op te sporen.

  Het heeft dus geen zin om te blijven vragen naar wat het OM allemaal wel of niet heeft onderzocht.

  Op dit moment heb ik wat tijd nodig voor mezelf, maar daarna zal ik alle feiten in de zaak Vaatstra nogmaals op een rijtje zetten.

 • Janneke:

  Beste mr.dsr. Bou dat het OM niet echt op zoek is naar de dader(s) is mij allang duidelijk. Of ze weten al wie de dader(s) zijn maar die worden beschermd.
  Mij wedervraag is wat heeft het dan nog voor zin om alle feiten op een rijtje te zetten terwijl wij ook niet voor 100% kunnen bewijzen dat zij de werkelijke daders zijn?

  Kijk mijn vragen over de aansteker b.v daar is een antwoord op gekomen door een zekere Klaas hier op het blog dat de aansteker van Marianne is wat Marianne’s moeder zelf gezegd heeft. En als dit klopt dan weten we dat de aansteker niet van de dader kan zijn en is het zinloos om naar een mogelijke eigenaar van de aansteker die de dader zou zijn volgens
  PrdV te zoeken. Dat is het Friese volk op het verkeerde been zetten.

  Dat we nooit inzage krijgen in het dossier van wat er allemaal wel of niet onderzocht is door het OM dat klopt wel. Of er zouden oud rechercheurs onder een alias hier uit de school moeten klappen. Die kans acht ik erg klein.

  Maar goed ik wacht al de feiten af. Maar of daar verder iets uitkomt moeten afwachten. Misschien komen we er nooit achter wie de dader(s) is of zijn. Dat hoop ik niet natuurlijk Uiteindelijk gaat het erom dat de dader(s) zo snel mogelijk opgepakt word(en).

 • Eheu:

  Beste Janneke, mij lijkt dat de zin van het op een rijtje zetten van de feiten is dat daarmee aangetoond kan worden dat het OM liegt, -en dat zij de werkelijke daders beschermen, waardoor tenminste aangetoond kan worden dat de échte daders achter de ‘daders’ in feite hogerop gezocht moeten worden.

  Ik weet: klinkt ingewikkeld, en dat is het ook. Indachtig een eigen gevonden (en door pers. ervaring bewezen) stelling dat de werkelijke toedracht van een (grote) misdaad niet zozeer te vinden is in de kennis omtrent de ‘onmiddellijke’ daders ervan, maar in die omtrent de manier waarop die misdaad VERBORGEN wordt, en dus bij degenen die écht machtige belangen hebben bij die misdaad, -en die er vaak ook op de achtergrond (waar ze verborgen zitten en ‘maatschappelijk’ gedekt door hun ‘gezag’ kunnen opereren) de wérkelijke opdrachtgevers/daders van zijn/

  Groeten

  Eheu

  PS Beste bou,ik zou zeggen : doe het maar rustig aan, gezien al het werk wat je hebt gedaan is rust absoluut geen overbodige luxe voor jou, en zeker ook nuttig voor anderen die met je mee denken en voor wie je nog heel wat kunt betekenen in de toekomst. En als je toch de mogelijkheid hebt om die rust te genieten, kan er al helemaal geen bezwaar zijn om daar zoveel mogelijk gebruik van te maken lijkt me. (Voor mensen als mij is dat helaas anders, maar dat is geen reden om andermans rust te verstoren, tenzij die medeplichtig is aan onze pijniging, hetgeen in jouw geval onmogelijk zo kan zijn, -dat heb je door je inzet gewoonweg afdoende bewezen).

  Groeten.

 • Andre Vergeer:

  @Bou, Janneke,

  Vanaf begin 2006 heb ik samen met drs. Maurice de Hond en enkele andere ‘burger’deskundigen onderzoek gedaan naar de Deventer Moordzaak. HET grote voordeel toen was dat wij dat deden met goedvinden en medewerking van Ernest Louwes en mr. Geert Jan Knoops. Zo beschikten wij over het strafdossier en konden bepaalde ontbrekende stukken en onderzoeksgegevens opvragen in de naam van Louwes. ALLEEN omdat hij was veroordeeld voor die moord kon hij over die gegevens beschikken. Maar zelfs toen hebben het OM en het NFI zich in bijna alle gevallen doof getoond voor onze verzoeken. Traineren is zelfs een beter woord voor het consequent blokkeren van het recht van een verdachte of veroordeelde op inzage in zijn eigen strafdossier en de gebruikte onderzoeksmethoden.

  Op basis van onze eerste bevindingen hebben wij al in 2007 een Zwartboek NFI geschreven en gepubliceerd en het duurde bijna 3 jaar voordat wij – pas na Kamervragen – een eerste reactie mochten ontvangen van het OM en het NFI. Tuurlijk hadden wij maar ‘deels’ gelijk…

  http://www.geenonschuldigenvast.nl/download_zwartboek.php Even naar beneden scrollen, bij de rode tekst is de samenvatting of het hele rapport te downloaden.

  Nadien zijn onze bevindingen o.a. bevestigd door onafhankelijke artsen, handschrift-, gewelds- en DNA-deskundigen en zelfs het NFI moest schoorvoetend toegeven dat we er niet ver naast zaten. Louwes was veroordeeld op een hopeloos afhankelijk instituut (het NFI), geëntameerd door een frauderend OM en door de zwakste rechters die hun eigen naam nog niet foutloos konden spellen.

  Als je dus al geen medewerking krijgt als veroordeelde, wat denk je dan dat er gebeurt zolang het OM het dossier mag beheren? En alles verborgen kan houden aan bijv. de ouders van Marianne…?

 • Janneke:

  André en Eheu,

  Bedankt voor jullie uiteg maar wat er allemaal scheef zit is mij ook wel duidelijk. En natuurlijk is alles verborgen houden aan de ouders van Marianne verschrikkelijk en gemeen, maar wat kunnen de ouders en wij er aan doen om alles transparant te krijgen bij het niet meewerkend OM&Co? Dat maakt de ouders zo machteloos en verdrietig en niet alleen hen maar ook de mensen die daar mee bezig zijn.

 • Janneke:

  Hier weer een artikel waarin naar mijn idee het Ministerie van Justitie een vuil spel speelt of liever gezegd iets te verbergen heeft.

  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/568164/2000/11/18/Bezwaarschrift-familie-Vaatstra-zoek-bij-Justitie.dhtml

  Ik geloof er niets van dat dit bezwaarschrift zoek is geraakt en dat Korthals het nooit onder ogen heeft gezien, omdat een bezwaarschrift altijd aangetekend verstuurt wordt. Dan moeten ze het ontvangen hebben toch?

 • mr. drs. Bou:

  Beste allemaal,

  Wie heeft de uitzending van PR opgenomen? Zelf heb ik daar geen apparatuur voor. Ik rekende op de website van PR, maar daar was deze uitzending al snel verdwenen.

  Ik ben met name geïnteresseerd in de foto van het lichaam van Marianne en de uitleg die PR daar bij geeft. Dit begint omstreeks minuut 40 (zonder reclame). Witte zwanen en gele paardenbloemen mag men overslaan, maar de scene over het lichaam van Marianne bevat informatie.

  Mocht u deze uitzending op DVD hebben, mag ik dan een kopie?

  Bij voorbaat mijn dank!

 • Janneke:

  Mr.drs.Bou,

  Wel heel opmerkelijk dat men de uitzending van PR over de zaak Vaatstra nergens meer terug kan zien op internet. Dit zet mij wel aan het denken en wellicht ook andere mensen.

 • mrpettjo:

  Ben Korthals was van 1998 tot 2002 minister van justitie in het kabinet Kok 2 EN kende Joris Demmink persoonlijk goed. Beiden hadden ook een voorkeur voor jong vlees:

  Zie ook de site: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/10411/breaking-voetbal-vvd-pedofielen.html m.b.t. Benk Korthals die zich graag in Thailand ophoudt.Een Nederlandse vrouw was in 2000 in Bangkok getuige van de pedofiele activiteiten van toenmalig minister van justitie Benk Korthals. Minister Korthals van zedenzaken was zelf pedofiel en exploiteerde daarvoor kinderen in het liberale Thailand. Van deze gelegenheid schijnen foto’s te zijn gemaakt. VVD partijvoorzitter Benk Korthals is vanzelfsprekend veelvuldig onderscheiden zoals in deze negorij gebruikelijk:
  Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw (28 april 1995)
  Officier in de Orde van Oranje-Nassau (3 juli 2003).

  http://rondehuis.blogspot.nl/

  Dit alles zal de zaak Marianne Vaatstra geen goed hebben gedaan..

 • mr. drs. Bou:

  Waarom tweede kamerleden vragen moeten stellen over de Vaatstra zaak.

  Laat ik beginnen met het feit dat een Irakese asielzoeker, ene Feik Mustafa, Marianne voor haar dood had bedreigd met een keeldoorsnijdend gebaar. Direct na haar moord heeft hij een ander meisje, Isabella, met de dood bedreigd, een meisje dat hem en zijn vriend Ali als mogelijke daders bij de politie had aangegeven. Deze telefonische bedreiging luidde volgens Isabella: Als jij niet stopt met praten, vermoorden we jou ook. Het meisje heeft van deze bedreiging ook weer aangifte gedaan bij de politie. Ik mag dus aannemen dat deze informatie bekend was bij het recherche-team, temeer ook omdat deze aangifte door de politie aan mij bevestigd is (bij monde van de Groningse agent Anjo van der Helm).

  Als nadenkende burger zie ik dit als een sterke aanwijzing van betrokkenheid bij de moord, die zeker nader onderzoek en zelfs een aanhouding had moeten rechtvaardigen. Het bevreemdt mij dan ook zeer dat Justitie deze informatie nooit bekend heeft gemaakt en nu nota bene stelt dat Feik Mustafa nooit is aangehouden in verband met de moord op Marianne Vaatstra. Die verbazing wordt nog versterkt door het feit dat Justitie tot ruim 4 weken na de moord met kracht heeft beweerd dat er geen enkele aanleiding was om verdachten onder asielzoekers te zoeken.

  Als klap op de vuurpijl leer ik dan ook nog dat Justitie Feik Mustafa kort na de moord heeft laten overplaatsen naar een ander asielzoekerscentrum.

  Lees het hele artikel, met tot slot dit:

  Het gaat er allang niet meer om wie Marianne Vaatstra hebben vermoord. Het gaat erom dat de overheid sinds dag 1 heeft gelogen en die leugens tot op de dag van vandaag volhoudt. Naar het publiek en de Tweede Kamer. Met geldverslindende “nieuwe scenarios” , grootschalige DNA onderzoeken, terwijl die overheid precies weet wie de daders zijn en waar ze te vinden zijn, omdat zij door diezelfde overheid buiten beeld zijn gebracht. Op kosten van de belastingbetaler!

  Dank je wel, Wim Dankbaar!

 • Janneke:

  Let op mensen dat er uit het verwantschapsonderzoek geen dader tevoorschijn komt. Stiekem hoop ik van wel natuurlijk voor de familie Vaatstra en dat ik er compleet naast zit.
  Hopelijk komt er geen onschuldige dader uit dit onderzoek die ze onterecht vastzetten net zoals in de Puttense Moordzaak en andere moordzaken.

  Over ruim twee weken komen ze met de uitslag. Wel spannend hoor.
  Mocht daar niets uitkomen dan wordt er een heel grootschalig DNA-onderzoek op touw gezet om alsnog achter de dader te komen. Ook hier zal m.i. niets uitkomen. Nogmaals ik hoop dat ik ongelijk krijg.

 • Janneke:

  Over kletskoek gesproken.

  Ergens las ik in de krant dat het rechercheteam ook vastgesteld heeft dat het DNA op een aansteker in Marianne’s tas hetzelfde is als op haar lichaam is aangetroffen. En nu komt het;

  Het feit dat “DE AANSTEKER VAN DE MOORDENAAR IN HAAR TAS ZAT”, is opnieuw een aanwijzing dat Marianne de dader kende.

  Hier zet ik toch vraagtekens bij. Volgens een reageerder op dit blog een zekere Klaas schreef dat de aansteker bekend was bij de ouders van Marianne. De aansteker zat al heel lang in haar tasje en heeft ook lang in een la gelegen volgens zeggen door Marianne’s moeder. Of dit waar is weet ik niet en dat verder ook nergens bevestigt. Mocht het wel waar zijn, dan is de aansteker van Marianne en NIET VAN DE DADER.

  Dan kom ik even terug op het haartje in de aansteker. De aansteker moet dan buiten de tas gebruikt zijn door de dader of Marianne zelf. Hebben ze een sigaret gerookt en is toen die aansteker gebruikt en is er een haartje ingewaaid of gevallen? Op het PD zijn geen peuken gevonden. Of hebben ze helemaal niet gerookt voor de barbaarse afschuwelijke moord?
  Als ze niet gerookt hebben is die aansteker niet uit het tasje geweest lijkt me of….hij moet er zomaaruit gevallen zijn en dat de dader ‘m weer in het tasje heeft gestopt. Als ie niet uit het tasje is geweest lijkt mij het onmogelijk dat er een haartje in die aansteker is gekomen.
  Of is de aansteker ergens anders voor gebruikt zoals wat verlichting op het PD, als ze daar trouwens vermoord is?

 • Janneke:

  Graag wil ik dit nog even zeggen. Mocht het een gerucht zijn over die aansteker van die zekere Klaas dan raad ik hem aan dit niet meer te doen om verwarring te voorkomen op dit blog. Niet alleen voor mij maar het is ook niet fair t.a.v Marianne’s ouders.

 • mr. drs. Bou:

  Janneke, die aansteker is een dwaalspoor.

  Geloof nou maar wat Klaas zegt: die aansteker was al langer in het bezit van Marianne. Samen een sigaretje roken? Maar waar zijn de peuken? Kortom: ONZIN.

  Het hele programma van PR was pure KLETSKOEK!!!

 • klaas:

  Beste Janneke, Ik zie dat ik het niet goed heb uitgelegd over de vuuraansteker,zo had ik het geschreven”De ouders die kenden de vuuraansteker wel want hij had jaren in het tasje van Marianne gezeten en later nog jaren lag die vuuraansteker in een la” maar dit gebeurde na de moord op Marianne! Het tasje hebben ze eerst nooit naar gevraagd! pas jaren later kwam het tasje ter sprake. Ook raar toch dat ze daar eerst nooit in waren geintresseerd. Ik snap wel waarom, omdat ze eigenlijk alles al in kannen en kruiken hadden toen ze de zogenaamde hoofdverdachte Irakees in Istanbul hadden opgepakt dachten ze alles al te hebben verborgen en zo konden ze mooi kleine Ali en Feik Mustaffa laten verdwijnen. Maar helaas pindakaas want ze hadden er geen rekening mee gehouden dat SBS6 op eigen houtje naar Istanbul ging om daar de verdachte Irakees te gaan opzoeken en hem te gaan intervieuwen en toen werd al gauw duidelijk dat het niet de juiste verdachte was. En daar zijn genoeg mensen die dat konden bevestigen maar die zijn allemaal op 1 of andere manier weggehoond door het OM en Justitie. Maar goed de goegemeente die geloofd natuurlijk wat er in de media word verteld.Maar omdat gelukkig SBS6 dat intervieuw heeft gedaan want anders was eind 1999 over en uit geweest. Enja door dat er dus iedere keer wel weer 1 of meerdere mensen gingen opstaan die het er niet mee eens waren is er dus iedere keer weer gezocht naar verwarring en ik denk dus dat ze dus toen op een gegeven moment ik meende 2007 met het tasje zijn gekomen (ze hebben weer heel trickie de ouders om de tuin geleid) eerst hebben de ouders samen met het geld van de burgers het onderzoek toen betaald en later heeft justitie het bedrag weer aan de ouders terug betaald.Snap je Janneke! maar in ieder geval is toen al het tasje ingestoken en rekening gehouden dat ze het misschien nog wel eens konden gaan gebruiken omdat het steeds moeilijker werd om de leugen vol te houden en ja zo hebben ze nu de vuuraansteker kunnen gebruiken en hebben dat door onze grote vriend Peter r de Vries aan de goegemeente proberen laten uit te leggen!.
  Ik hoop dat het zo duidelijk is.

 • Janneke:

  Klaas

  Bedankt voor je duidelijke uitleg. Goed dat je al eerder in je reactie uitgelegd had dat de aansteker al jaren in haar tasje zat. De eigenaar van de aansteker was Marianne zelf dus daar bestaat geen twijfel over. Conclusie, dat verhaal van dat haartje is gewoon een regelrechte leugen en kletskoek van PR. God wat een vuile streek van het OM en de Justitie om op deze manier de ouders weer om de tuin te leiden. Wat zal het volgende truukje van het OM en Justitie zijn?
  Heel goed van jou dat je dit naar buiten buiten hebt gebracht.

 • Glenn:

  Bij mijn weten was het Bart Bakker die de betreffende aansteker voor het eerst noemde in zijn boek. Nadien werden foto’s en vragen hierover gesteld op de website van Peter R. de Vries.
  De aansteker was NIET Van Marianne!

 • Janneke:

  Glenn

  Ik kan je geruststellen de aansteker is ook niet van mij.

  Mijn vraag is had Marianne de aansteker al lang voor de moord in haar bezit en in haar tasje zitten of niet?
  Is dat wel zo dan kan ze toch ooit die aansteker gevonden of gekregen hebben van iemand. Dit omdat het om een oude aansteker gaat met op de achterkant rechtsonder erin gekrast de naam “Zacolis”.
  Ik hoop dat het duidelijk is?

 • klaas:

  Zou zo maar kunnen Glen, maar jij weet ook natuurlijk wel dat Bart Bakker zijn boek in samenwerking met het OM en Justitie heeft geschreven. Daar bedoel ik dus ook mee in mijn vorige reactie dat alles ingestoken kaart is. Trouwens weet je ook nog Glen dat in het boek van Bart Bakker een stukje stond wat niet alleen mij verbaasde maar met mij nog vele anderen, namelijk dat er bij Nawijn zijn kantoor toen des tijds zomaar in ene keer een zakje met DNA was gebracht(niemand weet van wie!) en Nawijn probeerde dat dus te laten vergelijken met wat bij het meisje was gevonden maar! Justitie vond dat op dat moment niet nodig! snapt u dat nog? Maar niet getreurd hoor want het ligt nog steeds in de kluis van Hilbrand Nawijn!! Dus wie weet wat er eind juni uit zal komen.Blij dat je weer mee denkt Glenn.
  Maar nog maals de moeder van Marianne weet niet of de vuuraansteker voor haar dood in het tasje heeft gezeten maar wel dat ze het tasje na de moord weer terug hebben gekregen zonder dat er naar om is gekeken, zelfs niet toen ze wisten dat het tasje onder het hoofd van Marianne lag! Dus zo belangrijk was het eigenlijk niet eens,wel vreemd eigenlijk vind ik. Maar pas jaren later werd ineens het tasje en incl de vuuraansteker belangrijk, en de reden heb ik in mijn vorige reactie al uitgelegd.
  Maar nogmaals Glenn we weten niet van wie die vuuraansteker is geweest.Maar dat het nu wel heel toevallig zo is dat daar nou juist een heel klein haartje van de zelfde persoon in zat die sex met Marianne heeft gehad. Tenminste volgens het sperma spoor wat ze hadden gevonden. Trouwens wisten jullie dat gelijk in het begin na de moord er een politieagente was die bij vrienden had verteld dat ze op Marianne 4 verschillende sperma sporen hadden gevonden? deze agente is toen voor een poos over geplaatst naar Drenthe en later weer terug gekomen in Friesland en is toen bij de zedenpolitie gekomen. dit is geen verzinsel want er zijn vele mensen die dit kunnen vertellen. En nog maals als het spoor van de degene is die haar heeft verkracht dan hoeft diegene nog niet de moordenaar te zijn toch! Maar al vanaf het begin is toen zo stellig verteld dat Marianne door 1 persoon is verkracht en vermoord en dan vraag ik mij af welke geleerde heeft dat voor 100 porcent vast kunnen stellen.

  En nog iets Janneke weet je dat op de dag dat ze Marianne vonden dat toen Spencer en Wietze thuis bij de ouders van Marianne waren en dat de ouders hen het eerste vroegen hoe laat ze uit de Paradiso waren gegaan! nou Spencer vertelde ”Nou twaalf uur” en waar was Marianne vroegen ze toen en hij antwoorde ”Nou die liep maar wat achter ons aan” en nu mag jij het zelf weten wie jij geloofd maar ik geloof dat wat de ouders altijd hebben verteld, maar dit heb je nooit ergens terug kunnen vinden omdat het altijd werd vermeden en alles werd er aan gedaan om maar te geloven in het verhaal van Spencer en in het verhaal van het OM nooit is er getwijfeld aan hun verhaal en als je alles terug gaat draaien dan weet je dus ook niet meer wat nou de waarheden en wat de onwaarheden zijn geweest.
  Spencer is nadat hij hoorde dat Marianne niet thuis was gekomen is hij op zijn moeder’s fiets richting het centrum gefietst (een hele andere richting dan het sportpark de Swadde?) en bij de aldi trof hij een vriend G.A. en niet wietze(die heeft nooit mee gezocht) tegen deze vriend vroeg Spencer of hij mee wilde zoeken naar Marianne want die was niet thuis gekomen, en dat heeft deze jongen gedaan. Maar hij vertelde vorig jaar dat Spencer als eerste vertelde dat hij ruzie had gehad met Marianne! hebben jullie dat ooit ergens gelezen! In de one man show van de grote Peter R werd het zo gebracht dat ze al lachend richting Buitenpost zijn gefietst en dat ze daar een fiets hadden gejat en dat ze toen op het laatste moment zich bedacht om toch maar alleen verder te fietsen net voor het grote donkere Veenkloosterbos en ze kuste hem nog voor een laatste keer en vertrok. dit is ook allemaal ingestoken om de goegemeente dit maar te laten geloven.
  Een ieder die een beetje weet wat er rond die morgen van de moord is gebeurd weten ook dat Hansje enAfie en Gretha(zusje Afie) dat die samen met auto zijn gaan zoeken! en wat laat de grote Peter R zien in zijn show dat Hansje en Afie op de fiets waren toch? dit klopt natuurlijk helemaal niet en zo is het dus 1 grote verwarring en zo kan men dus door het bos de bomen niet meer zien en Dat is Nu juist de Bedoeling van dit hele gebeuren en straks eind juni dan hebben ze de dader gevonden en hij is dood! en toen was het verhaaltje uit en iedereen leefde nog lang en gelukkig (nou ja op de nabestaanden van Marianne na natuurlijk en de onschuldigen die ze al die jaren daar voor hebben msbruikt)

  Bij de moeder van Marianne thuis staat in een fotolijstje deze spreuk:

  Je kunt veel mensen voor de gek houden, maar een moeder maak je niets wijs.

  Amen

 • Janneke:

  Klaas

  Dat een agente na de moord 4 verschillende spermasporen heeft gevonden en dat tegen vrienden heeft vertelt heb ik nog nergens gelezen. Dus als dit werkelijk klopt zouden er 4 verkrachters zijn geweest? Kan het ook niet zo zijn dat ze met een K-spuit verschillende spermasporen aangebracht hebben. Zeg maar aan een Jan Doe methode. Of is dit te ver gezocht en een onzinnige gedachte?

  Wat betreft het fietsverhaal dat Hans V en zijn vriendin op de fiets waren gaan zoeken wordt door Spencer gezegd. Terwijl hun zeggen dat ze met de auto waren. Je vraagt je af wie hier nou liegt. Maar is kan me niet voorstellen waarom Hans V. en zijn vriendin daarover zouden liegen. En dan kom ik maar op één persoon uit en dan lijkt het of Spencer in deze heeft gelogen.

 • Glenn:

  Klaas, wanneer wij het over dezelfde Gerrit A..a dan twijfel ik aan zijn verhaal.
  Hij heeft namelijk rond het middaguur pas vernomen dat Marianne vermoord is. Zie ook het gastenboek op Marianne Vaatstra-site.

 • mr. drs. Bou:

  Glenn, naar aanleiding van jouw post ging ik op zoek naar dat gastenboek. Dit is de link:
  http://www.tboek.nl/gastenboek/vaatstra
  Maar ik ga wel over mijn nek van wat ik daar lees! Het Zesde Zintuig was echt minder erg…

  anoniem

  Geachte Familie,

  Allereerst gecondoleerd met uw verlies hetgeen ik verschrikkelijk voor u en Marianne vind. Normaliter stuur ik niet wat ik voel per mail of brief, dat is niet echt mijn ding.

  De dader was bevriend met uw oudste zoon, de dader heeft meegelopen in de stille tocht en is bij de begravenis geweest. Tevens heeft hij een item ter herinnering meegenomen en bewaard onder wat ik voel de vloer van zijn ouderlijk huis.

  Ik krijg de letter B door.

  Ik hoop dat dit u verder helpt.

  Sterkte en de dader zal gevonden worden.

  Dat krijg je nou van die kletskoek van PR!

 • klaas:

  Glenn nou voor mij is het wel zeker dat we niet de zelfde G.A. bedoelen want deze weet precies wat hij heeft mee gemaakt en hij was er bij toen ze het meisje vonden. En verder is voor mij wel duidelijk wat jouw boodschap hier op Bou Blog is.Verwarring zaaien.

 • Janneke:

  Nou, nou dat bericht van Anoniem. Dat zet je toch niet in een gastenboek. Nee daar ga je mee naar de politie.
  Ik geloof die Anoniem niet het is duidelijk weer zo’n zweefteef volgens mij om er een slaatje uit te slaan.
  Hij heeft geen gelijk gehad anders had de politie hem al lang aan zijn tand gevoeld en opgepakt.

 • Andre Vergeer:

  Oproep!
  Ik heb de uitzending van Peter R. opgenomen op mijn Ziggo-recorder (Humax) maar ik krijg hem niet gekopieerd naar de USB-poort. Heeft iemand een tip om de uitzending veilig te stellen voor publicatie op Youtube? En voordat je iets voorstelt dat ik al geprobeerd heb: De Humax heeft een harde schijf voor interactieve TV en geeft de mogelijkheid om een programma stil te zetten en/of eventueel op te nemen. Bij het plaatsen van een USB-stick of een losse harde schijf op de recorder wordt dat ook keurig gemeld maar dan blijkt de ‘kopieer-functie’ ineens uitgeschakeld.

  Het kopieren van opnamen is dus nadrukkelijk een optie van deze recorder maar het blijkt niet te werken volgens het voorgeschreven menu. Iemand….?

 • Andre Vergeer:

  De leugens van Peter R. de Vries II

  Zoals gezegd heb ik de uitzending van Peter R. op mijn recorder opgeslagen zodat ik op elk moment terug kan kijken naar zijn onzinverhaal. Een paar leugens:

  1. Peter R.: “Het was een pikdonkere nacht”. Nee hoor, zeggen alle getuigen (w.o. de vader van Marianne) tegen ons, het was een heldere nacht waardoor je zeer goed zicht had op de omgeving. En dus ook op de Keningswei.

  2. Peter: “Er is ten tijde van de moord niemand waargenomen op of rond de PD”. Wel hoor, zeggen diverse getuigen, wij zagen mensen weggedoken zitten in de greppel ter hoogte van de PD. Anderen meldden tot drie keer toe een oud model BMW en opvallende remsporen te hebben gezien t.h.v. de PD (die al snel waren geasfalteerd) en een ‘Afghaan’ die als een speer richting het Tunneltje fietste.

  Sterker nog, er werd door een rechercheur zelfs een verklaring op papier opgenomen die wees op twee personen op de fiets die heel sterk op de hoofdverdachte asielzoekers leken.

  3. Peter: “Marianne is vrijwillig met haar moordenaar het weiland ingelopen en heeft haar fiets in de greppel gestald”. Nee hoor, zeggen haar ouders, dat zou zij nooit doen. Trouwens, Peter had al eerder een uitzending verzorgd waarin het verhaal van het wegbrengen met die fietsen door haar zgn. vrienden allang was ontkracht:

  http://rechtiskrom.wordpress.com/2012/05/22/1466/

  4. Peter toont in de uitzending een hek voor het weiland (t.h.v. de PD) en een dam over de greppel maar meldt op geen enkel moment dat dit hek en die dam er in 1999 nog niet waren. Want op dat moment kon men alleen via een diepe greppel het weiland in springen!

  5. Peter toont in een zgn. politiefoto de oude voetsporen in het weiland van Marianne en haar moordenaar maar ‘vergeet’ te melden dat over deze voetsporen later minimaal 5 tot 10 personen HEEN EN WEER hebben gelopen na het moment van haar vondst. Ik nodig iedereen uit om in een ongemaaid grasland zijn eigen voetsporen nog terug te vinden na ca. 10 tot 12 uur waar evenzovele uren later ook nog eens zo’n 5 tot 10 andere personen heen en weer hebben gelopen..!

  6. Peter toont foto’s van tenminste 4 politiewagens en van een ambulance in het weiland t.h.v. de plaats waar Marianne lag waardoor de mogelijke oude bandensporen van auto’s vanaf de Fogelsanghloane en/of van de Trekwei of van de Keningswei waren vernietigd. Deze 5 auto’s waren aangereden vanaf de boerderij rechts aan de Keningswei en waarschijnlijk ook nog eens vanaf de Fogelsanghloane en/of van de Trekwei. Op de foto’s van Peter zijn die andere bandensporen onmiskenbaar zichtbaar. Als die hulpverleners in hun auto al van die kant konden naderen, konden dus ook de daders die nacht daar hebben gereden…

  7. Nog sterker, er waren wèl sterke aanwijzingen voor een ontvoering van Marianne d.m.v. een auto uit Kollum en er was GEEN aanwijzing dat zij op de Keningswei van haar fiets was gepraat en/of gesleurd. Als Peter R. (het OM) dus een alternatieve verklaring van de moord niet melden dan is dat niet alleen misdadig maar vooral ook heel erg dom.

  Vanuit die hypothese is het dus nog steeds heel aannemelijk dat Marianne met een auto tot aan de PD was gereden en daar was gedumpt toen zij al was verkracht en overleden.

  Kortom, Peter nodigt ons zeer opzichtelijk uit om in zijn verhaal mee te gaan om de één-dadermoord te volgen terwijl er zeer vele aanwijzingen zijn die juist wijzen op een moord op een andere locatie, met meerdere personen, waarbij Marianne op een later tijdstip pas in dat weiland werd gedumpt.

  Wij hebben nog veel meer aanwijzingen van deze ‘meer-dadermoord’-hypothese maar laten het hier even bij. De goeie lezer kent de meeste argumenten al..

 • Janneke:

  Beste André,

  Dat Marianne niet op de gevonden plaats is vermoord maar gedumpt is lijkt mij het meest mogelijk voor de handliggend scenario. Dat zou dan inhouden dat ze op een andere locatie(caravan?)verkracht en vermoord moet zijn.
  Even terugkomend op de mogelijke locatie. Er stond een leegstaande boerderij in de omgeving waar Marianne gevonden is. Ik sluit de mogelijkheid niet uit dat het hele gebeuren zich daar heeft kunnen afspelen. Nu de vraag: Was die boerderij in 1999 al leegstaand of werd de boerderij toen nog bewoond?
  Wellicht zijn er mensen die zich dat nog kunnen herinneren en op mijn vraag het antwoord weten.
  Mocht de boerderij toen nog bewoonbaar zijn geweest dan kan mijn scenario de prullebak in.

 • mrpettjo:

  Andre, kijk of hier iets staat over je probleem:

  http://tweakers.net/nieuws/81064/nieuwe-humax-hd-decoder-ondersteunt-interactieve-tv-ziggo.html

  Probleem is wellicht dat je de uitzending eerst moet comprimeren voordat je het op een usb stick kan zetten.

  Heeft de decoder een lan ingang zodat je de decoder/recorder in een netwerk kunt zetten en het bestand kunt opslaan op de harde schijf van je pc?

 • mrpettjo:

  Wellicht moet je ook even het exacte typenummer van deze Humax decoder/recorder noemen zodat de zoekvraag beter geformuleerd kan worden.

 • Janneke:

  Graag wil ik toch nog even terugkomen op het gebruikte bindmiddel.
  Volgens het rapport van Hans Akerboom heeft een rechercheur onderzoek gedaan naar het bindmiddel wat gebruikt zou zijn. Hij kwam tot de conclusie dat het om (ouderwetse) handboeien ging. Dit zou een Engels gespecialiseerd forensisch instituut hebben kunnen uit zoeken maar volgens het rapport is dit nooit gedaan. Waarom niet? Zou de mogelijke dader een politieagent geweest kunnen zijn? Geen idee.

  Zo en nu gaan we naar het MOGELIJKE theoretische scenario van het 3D-team en wat PR in zijn laatste uitzending ten gehore bracht met de foto van Marianne hoe ze in het weiland gevonden is.
  Hoe kan iemand gewurgd zijn met een BH terwijl tevens haar handen op de rug vastgebonden waren met de BH? Althans zo heb ik het begrepen en gezien op de foto. Het lijkt mij onmogelijk. Verbeter mij als ik het fout heb a.u.b.?

  Ergens heb ik ook gelezen dat de dader of daders het bindmiddel(de handboeien?) (de BH?) of misschien wel een (ty-rap?) heeft meegenomen om waarschijnlijk geen sporen na te laten. De zaak begint behoorlijk te stinken, niet waar?

  En zo zie je maar weer hoe de nabestaanden en de kijkers misleid en voorgelogen worden door een misdaadjournalist, het OM&Co. Vind je dat geen schande?

 • Janneke:

  Sorry, misdaadjournalist moet “misdaadverslaggever” zijn.

 • Janneke:

  Hier het artikel “Rechercheren onder druk” in het NRC van 2001. Of hier waarheid in staat durf ik niet te zeggen, maar misschien vind mr.drs. Bou het wel leuk om deze link in zijn verzameling te hebben op zijn blog?

  http://vorige.nrc.nl/krant/article1537095.ece

 • mr. drs. Bou:

  Wim Dankbaar heeft een Facebook groep gemaakt over de Vaatstra-zaak:
  http://www.facebook.com/groups/119681284839282/

 • Marieke:

  Peter R. de Vries ‏@PeterRdeV
  Weer terug van even weggeweest… Er lag een zeer interessante anonieme tip in zaak Vaatstra op de mat. Wil schrijver nogmaals contacten

  Dit Tweet Peter r de Vries vandaag…..

 • Janneke:

  Marieke die anonieme tipgever had beter zijn tip naar Bauke Vaatstra kunnen sturen i.p.v. PeterRdeV.

 • Marieke:

  Helemaal mee eens! Zou fijn zijn als hij ook verteld in welke richting we die zgn tip zouden moeten zoeken…….

 • Janneke:

  Marieke laten we de interessante tip maar afwachten wat daar uitkomt. De tweet kan ook een truuk van PrdV zijn om de echte dader nog meer onder druk te zetten. Je weet maar nooit bij hem.

 • mr. drs. Bou:

  Lieve Janneke,

  Natuurlijk lees ik nog even mee, nu mijn potje staat te sudderen. Maar die “interessante tip” is net zo interessant als alle andere kletskoek van PR. Het is pure aandachttrekkerij. Het resultaat zal wel weer zijn dat Marianne eerst achterop een fiets met lekke banden naar Buitenpost is gereden om daar een herenfiets te stelen die achteraf van niemand bleek te zijn, waarop ze samen met haar twee dronken vriendjes (die nog steeds op lekke banden reden) tot het tunneltje is gegaan. Omdat zij op een paar honderd meter daar vandaan een nachtelijke afspraak had met een “vriend van een vriend”, of in elk geval een bekende, heeft ze die jongens met hun lekke banden laten staan en is ze ondanks haar angst voor het donker alleen naar huis gegaan.

  En daar stond die vriend van een vriend… “de echte dader”.

  Wat een KLETSKOEK van PR de Vriezerik!!! Leve de DNA-mythe… En dat getwitter over die tip maakt het extra spannend! 😉

 • Eheu:

  Verdoemd interessant pm te zien: ook de ‘rationele’ weerlegging van Bou e.d. van het officiele verhaal en hun ‘rationele’ alternatieve reconstructie wordt meer en meer absurd en onbegrijpelijk.
  Kortom: gouden tijden voor het plebs van P-R, samen met degenen van wie ze feitelijk zich willen distantiëren.
  Gewoon altijd denken dat je het beter weet, kom je altijd op de gerieflijke zij het FATALE ‘hoop’.
  ‘Gezellie’ samen zul je ongetwijfeld ‘in the end’ een totaal waanzinnige ‘uitweg’ vinden.

  Groetekens

  Eheu

 • klaas:

  Idd Bou hier zaten we al op te wachten he want volgende week dan moeten ze met iets komen. Dit ligt er toch zo dik boven op. Nou we wachten met spanning af Peter.

 • mr. drs. Bou:

  Klaas, ik ben gelukkig al weer een beetje beter. Maar zaterdag is er in ons dorp een dorpsfeest en ik wil dan wel een beetje netjes voor de dag komen. Volgende week zal ik mijn mening geven over de zaak Vaatstra. Maar denk vooral niet dat deze zal worden opgelost. Zelf heb ik daar de macht niet toe en het OM, die deze macht wel heeft, is dat allerminst van plan!

  PR is slechts een roeptoeter van het OM!

 • klaas:

  Fijn om te lezen dat je weer wat aan de beterende hand bent Bou.En neem je rust zodat je in het weekend er helemaal op en toppie voor staat! En hopelijk zal het weer ook gaan mee werken.
  Wat ik heel vreemd vind aan roeptoeter Peter R is dat hij in zo’n belangrijk onderzoek! Zomaar dit soort twitter berichtjes de wereld in stuurd. Normaliter zou men zoiets zeker nooit doen en zou men intern er alles aan doen om dit te gaan onderzoeken maar nee ..Peter gaat het via twitter aanpakken!

 • Janneke:

  Mr.drs.Bou, toen ik je reconstructie las lag ik in een deuk. Gelukkig voor jou dat je aan de betere hand bent zodat je in het weekend naar het dorpsfeest kunt.

  Klaas, ook ik vind het vreemd dat PR een twitter berichtje heeft geplaatst waarin hij al aangeeft dat het een “interessante tip” is. M.a.w. hij kent de tip al dan vraag ik me af waarom moet de anonieme tipgever hem dan nog contacten? Hij kan de tip toch natrekken?
  Nee voor mij wordt dit hele spel te doorzichtig waar geen oplossing uit voort komt. Sterker nog ik vind het schandalig t.o.v. de familie Vaatstra.

 • mrpettjo:

  Peter R. is totaal onbetrouwbaar.
  Hij krijgt zijn informatie via informatierecherchebureau’s, de onderwereld of de top van het OM.. Ik denk dat hij deze nieuwe informatie van de top van het OM heeft gekregen.
  Afgesproken werk tussen de top van het OM en petertje om de zaak Vaatstra steeds verder in de berm te rijden.

 • mr. drs. Bou:

  Mr.Pettjo,
  Vaatstra is Demmink kwadraat!
  Hoewel ik nu ziek zwak en misselijk ben, kom ik hier nog wel op terug… 😉

 • klaas:

  Ja mrpettjo zo is het maar net.Peter die is nu de spreekbuis van het Om Leeuwarden! de omgekeerde wereld maar laten we Bou dit weekend fijn genieten van het dorpsfeest en hopelijk is ze dan weer fit genoeg om hier op haar blog het 1 en ander uit te leggen over deze smerige doofpot.

 • Janneke:

  Vandaag in de telegraaf.

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/12405360/__DNA-verwantschapsonderzoek_Marianne_Vaatstra__.html

  Ik vraag me wel af hoe ze dat willen gaan doen. Stel je bent de ouders of een familielid van de dader maar de ouders of de familieleden weten niet of je zoon, broer, neef of achterneef etc. Marianne vermoord heeft. Hoe gaan ze dit oplossen?

 • Janneke:

  Een tweet van Peter rd Vries:

  #Marianne_Vaatstra. De Playboy-aansteker met DNA van de dader blijkt in de omgeving van de plaats delict te zijn verkocht.Belangrijk!

  Hier nog een artikel op OM.nl

  http://www.om.nl/actueel-0/nieuws-persberichten/@159038/scenario-dader/

 • Margreet:

  Let maar op, binnen een maand is de dader ‘opeens’ gevonden. Een man die al in 2002 is overleden en al lang geen familie meer heeft. Oh ja, hij woonde natuurlijk in Zwaagwesteinde en leefde een eenzaam bestaan. Ook was hij zogenaamd al eens eerder verdacht van een zeden delict. Tegen een bekende heeft hij vlak voor zijn zelfmoord (natuurlijk, zo iets ergs gedaan dat hij niet meer kon leven) gezegd dat hij iets verschrikkelijks had gedaan en hij kan het zichzelf niet meer vergeven. Zoiets zal het wel zijn, let maar op… En het erge, de mensen die zich dit laten voorkauwen geloven het meteen. Case closed. Maar voor die arme ouders van dit meiske is het nooit opgelost. Pas als ze de dader oppakken die dit gedaan heeft. En dat is al vanaf het begin bekend..

 • Janneke:

  Beste André,

  Als Jano Hassan daadwerkelijk familie is b.v. een neef van de vermoedlijke verdachte Ali dan is het toch een koud kunstje om hem DNA(wangslijm) af te laten staan op vrijwillige basis of desnoods onder dwang om te kijken of het matcht met de gevonden DNA sporen op het lichaam van Marianne en de aansteker?

  Dat scheelt een hoop werk en is stukken goedkoper en sneller dan een uitgebreid DNA verwantschapsonderzoek in de omgeving van Veenklooster.

  Ook ik ben benieuwd of je op de vragen antwoord krijgt.

 • mrpettjo:

  De definitieve afrekening van Andre Vergeer met Peter ‘OM’ de Vries in de zaak Maroianne Vaatstra, me dunkt:
  http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/14398/peter-barbertje-de-fries

  Peter OM en het OM reageren natuurlijk niet, want hun tunnelvisie gebaseerd op een doofpot moet wel overeind blijven..

 • mr. drs. Bou:

  Ook Steve Brown heeft zich nu in het debat gemengd:

  Peter, waarom lieg je?

  MUST READ!!

  Bron: Wim Dankbaar, op Recht is Krom. Dank je wel, Wim Dankbaar!

 • Jacob:

  Intussen zijn de kamervragen van Hero Brinkman over deze zaak beantwoord (5 juli j.l.al).

 • Ron:

  Zojuist de antwoorden op de kamervragen van Hero Brinkman doorgenomen. Vragen worden niet beantwoord of er wordt omheen gedraaid. Het Nederlandse Volk wordt beschouwd als zijnde een stelletje goedgelovige sukkels. Hoop dat Hero op deze antwoorden ingaat. Mijn stem krijgt hij.

 • mr. drs. Bou:

  Jacob en Ron,

  Mag ik een link naar de antwoorden van de minister?
  Want ik kan ze niet vinden, helaas…

  Dit is het laatste bericht (13 juni 2012):

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Brinkman (Brinkman) van uw Kamer aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het onderzoek naar de moord op Marianne Vaatstra (ingezonden 24 mei 2012) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen.

  Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

 • Ron:

  Beste Bou,

  Hierbij de link:
  http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/07/06/antwoorden-kamervragen-over-het-onderzoek-naar-de-mord-op-marianne-vaatstra.html

  Ik volg sedert het verschijnen van het boek “De Demmink doofpot” deze schandalige moordzaak regelmatig en het maakt me woedend. Ik heb veel respect voor jullie (ook dhrn. Dankbaar en Kat) en hoop dat door jullie inzet deze zaak wordt opgelost.

  Ron

 • Jacob:

  Over deze antwoorden aan Hero is diep nagedacht. Een pluim voor de schrijver(s) ervan. Ze hadden een moeilijke opdracht: hoe geef ik antwoord zonder antwoord te geven.

 • mr. drs. Bou:

  Dank je wel, Ron.

  De enige vraag die wel werd beantwoord, is vraag 10. De verantwoordelijke hoofdofficier was Harm Brouwer! Dat wisten we reeds, maar Harm weet daar zelf niets meer van…

 • Ron:

  Ze konden niet om een eerlijke beantwoording van die vraag heen. Dat zou een aanwijsbare leugen zijn geweest en een minister liegt nu eenmaal niet?

 • Jacob:

  Volgens de beantwoording van Hero’s vragen is F.M. op 27 mei 1999 overgeplaatst. Maar, dat was toch al op 3 mei 1999, naar Musselkanaal?

 • mr. drs. Bou:

  Volgens de onderzoeksgroep was dat inderdaad al op 3 mei.

  Er is een audio van een gesprek van Wim Dankbaar met de plaatsvervangend directeur van het AZC, die verklaart dat het inderdaad zo is gegaan.

  Wim, doe me even de link…

 • Wils:

  “Wim, doe me even de link…”

  Ik heet wel geen Wim, al scheelt het niet veel, maar bedoel je deze, beste Bou?

  Gesprek (na ca. 1 minuut) met voormalig plaatsvervangend directeur AZC Kollum:
  http://www.youtube.com/watch?v=mzl97-bQyyA

 • Margreet:

  Ik dacht inderdaad ook 3 mei 1999, dus dat antwoord vond ik al zo vaag van Brinkman.

 • mr. drs. Bou:

  Beste Wils,

  Dank je wel en die video is heel bruikbaar! 😉

  De juiste link is deze: http://jfkmurdersolved.com/audio/Uijl.wav
  Daar staat een audio met een lang telefoongesprek tussen Wim Dankbaar en drh. Uijl, die rond het weekeinde waarin Marianne werd vermoord even de plaatsvervangende directeur van het AZC was. Luister en huiver…

  Zie ook deze BOUblog:
  http://www.boublog.nl/28/04/2012/ministers-liegen-niet-sprak-minister-opstelten/

 • Jacob:

  Heel goed van jullie om dit allemaal weer boven water te krijgen. Maar nu de volgende vraag: waarom houdt men zo vast aan 27 mei i.p.v. 3 mei 1999 ?
  Volgens Mevrouw Groeneveld is er op 3 mei niemand uitgezet uit het AZC, naar later bleek: niemand i.v.m. de zaak Marianne Vaatstra. Men had haar dus toen moeten vragen of er iemand uitgezet is i.v.m. een andere zaak (te weten de vermeende verkrachting van een meisje door F.M.)
  Iets toegeven is blijkbaar erg moeilijk in die kringen!

 • mr. drs. Bou:

  Beste Jacob,

  waarom houdt men zo vast aan 27 mei i.p.v. 3 mei 1999 ?

  Omdat men wil blijven ontkennen dat deze overplaatsing ook maar iets te maken had met de Vaatstra-zaak.

  Zie ook dit artikel van Wim Dankbaar op Recht is Krom: Vragen aan rechter Michiel Severein over Marianne Vaatstra

  Dit artikel is geschreven voor minister Opstelten de Kamervragen had “beantwoord”. Waarschijnlijk volgen er spoedi meer artikelen, want de antwoorden op de Kamervragen roepen talloze vragen op! Onduidelijkheid is troef voor een minister die niet liegt!

  Dat Harm Brouwer de verantwoordelijke Hoofdofficier was, dat wisten we reeds, maar zelf zegt hij dat liever niet:

  Waarom zwijgt Harm Brouwer?

  Verder heeft Wim Dankbaar op Facebook een e-mail wisseling gepubliceerd met o.a. Kees van de Spek, een naaste medewerker van PR de Vries.

  En Harm Brouwer zou willen dat hij zijn mond houdt!

 • Eheu:

  “Zojuist de antwoorden op de kamervragen van Hero Brinkman doorgenomen. Vragen worden niet beantwoord of er wordt omheen gedraaid. Het Nederlandse Volk wordt beschouwd als zijnde een stelletje goedgelovige sukkels.”

  Dat zijn ze ook, en dús krijgen de ‘verlossers’ die ze verdienen (gezien het adagium ‘het volk krijgt de leiders die het verdient, -en vice versa tuurlijk). Alternatief, anyone? EIKELS!

  “Ach!”

 • mr. drs. Bou:

  Een nieuw artikel van Wim Dankbaar:

  Het zware leven van Stephanie

  Tijdens mijn vakantie in Thailand plaatste de Leeuwarder Courant, wederom zonder wederhoor, een nieuw artikel over Stephanie van Reemst.

  Het is een vervolg op een eerder artikel. De ingevoerde lezers van dit weblog weten al dat de Leeuwarder Courant en de Telegraaf propagandakanalen zijn voor het Openbaar Ministerie, met name als er iets recht geschreven moet worden wat krom is. Welnu, dat wordt met dit artikel wel heel duidelijk. Het is een klaagzang over hoe ondraaglijk het leven van Stephanie is geworden door alle publicaties op dit weblog. Volgens Stephanie is er niets van waar. Toch beïnvloedt dit haar leven zodanig dat zij nu uit Kollum weg wil. Ze wil vluchten en verhuizen, in de hoop dat in een andere woonplaats haar naam niet herkend wordt en zij “opnieuw kan beginnen”. Alsof buiten Kollum het Internet niet wordt gelezen.

  In dit artikel alle details over de rol van Stephanie van Reemst in de moord op Marianne Vaatstra.

  Prima artikel, Wim! Mijn complimenten voor je moed en doorzettingsvermogen!

 • Beste BOU

  Deze doet het wel http://rechtiskrom.wordpress.com/2012/08/08/het-zware-leven-van-stephanie/
  Het werk roept, het is zeldzaam perfect schilderweer dus vanavond ga ik het zelf lezen.

 • mr. drs. Bou:

  Dank je wel, Sjuul. Nu doet mijn link het wel! 😉

 • mr. drs. Bou:

  Dank je wel, Gert-Jan. Ook ik ben benieuwd wat ze te melden hebben:

  Het Openbaar Ministerie in Leeuwarden zal volgende week nieuwe onderzoeksgegevens naar buiten brengen over de moord op Marianne Vaatstra uit Zwaagwesteinde. Dat heeft een goed ingevoerde bron tegenover Crimesite verklaard. Op donderdag 6 september geeft het Openbaar Ministerie een persconferentie in Leeuwarden waar de resultaten van het DNA-verwantschapsonderzoek bekend zullen worden gemaakt.

 • Gert-Jan:

  Ok. grootschalig DNA onderzoek dus, had wel verwacht dat ze een grotere straal aan zouden houden dan 5 km, maar het is tenminste iets.
  Zouden de voormalige inwoners van het AZC ook gevraagd worden mee te werken ?, of alleen van oorsprong autochtone mannen ?

 • mr. drs. Bou:

  Duizenden Friezen gaan dna afstaan voor zaak Vaatstra

  8,000 men asked to give dna to solve 1999 schoolgirl murder
  An effort to finally solve the 1999 murder of a teenage girl involves asking some 8,000 Frisian men to give dna samples in the hope of finding a link to her killer, the public prosecution department said on Thursday.

  The dna project is the biggest of its kind ever undertaken in the Netherlands.

  Dat is een leuke bron van inkomsten voor het NFI. Want al die DNA-monsters zullen toch moeten worden getest…

  De kans dat er iets uit komt, acht ik overigens nihil! 🙁

 • FoundACure:

  De kans dat er iets uit komt, acht ik overigens nihil!

  Het DNA onderzoek zal met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niets opleveren. De onderzoeksgroep bestaat uit inwoners der perimeter en gezien de feiten die door onderzoekers naar boven gehaald zijn moet daarin niet gezocht worden: het lijkt een beetje op paniekvoetbal, hoewel de wedstrijd wel bijzonder laat gespeeld wordt.

  Bovendien heb ik nogal twijfels omtrent het aangetroffen DNA op de PD, het zal me dan ook niet verbazen indien deze zaak ooit de archieven in gaat als een misdrijf waarbij het DNA opzettelijk geplaatst is teneinde het onderzoek te frustreren.

  In- en in trieste affaire waarbij de belastingsslaaf nu ook weer voor de kosten van het DNA-onderzoek gaat opdraaien.

 • mr. drs. Bou:

  Wim Dankbaar is boos en terecht!

  De farce gaat vrolijk door

  Met veel bombarie gaf het OM Leeuwarden een persconferentie onder leiding van hoofdofficier Bronsvoort om een nieuw grootschalig DNA onderzoek aan te kondigen. Het viel mij direct op dat het woord asielzoeker geen enkele keer meer werd genoemd. Het is een taboe geworden. De dader (met nadruk op enkelvoud) kan absoluut geen asielzoeker zijn, het is een west Europeaan, die Marianne kende en binnen een straal van 5 kilometer van haar vindplaats woonde. Let wel, vindplaats, niet haar woonplaats, logisch toch?

  Tevens rijst de vraag waarom het OM direct na de moord dan wel asielzoekers als verdachten op de korrel had, met name hoofdverdachte Ali Hassan en een vriend die “getuige” van de moord zou zijn geweest (zie onderstaande krantenartikelen). Alle inspanningen van destijds, inclusief een internationaal aanhoudingsbevel via Interpol voor de “verdwenen”Ali Hassan is dus allemaal voor niks geweest, zou je dus concluderen? Want zoals we nu moeten geloven, is de dader een West Europeaan.

 • Janneke:

  Wim Dankbaar roept op om niet deel te nemen aan het grootschalig DNA verwantschapsonderzoek.

  http://rechtiskrom.wordpress.com/2012/09/21/oproep-om-niet-mee-te-werken-aan-het-dna-onderzoek/

  Wim blijft volhouden dat de verkeerde Ali is aangehouden in Turkije waarvan wangslijm is afgenomen. Hij moet eens goed de twee foto’s vergelijken van de Ali met klein baardje en de Ali in Turkije. De gezichten zijn identiek aan elkaar. Bekijk het rechter oor eens goed die zijn gelijk aan elkaar ook de wenkbrauwen en noem maar op. De foto’s kun je vergelijken op de aangegeven link.

 • mr. drs. Bou:

  Dank je wel, Janneke.

  Ook André Vergeer heeft een goed stuk geschreven:
  De zaak Vaatstra, een (on)eindige story?

  In de aanloop naar een grootschalig DNA-onderzoek in de zaak Vaatstra zijn deze week 8080 mannelijke bewoners rond de plaats van het delict opgeroepen om hun wangslijm af te geven voor zogenaamd DNA-verwantschapsonderzoek. Niet de dader zèlf maar ook zijn vader of een broer of zelfs neef kunnen daarmee worden opgespoord waardoor de verwantschap met de ‘echte dader’ alsnog bekend wordt.

  Let wel, ik ben absoluut niet tegen een DNA-onderzoek onder de bevolking om een dergelijk gruwelijke dader alsnog op te kunnen pakken. Maar dan moet het onderzoek wel nut hebben. In de zaak Nicky Verstappen heeft het OM te Limburg al te kennen gegeven dat de (sperma?)sporen ontoereikend waren voor een dergelijk grootschalig onderzoek. En dat zal meerdere keren gaan gebeuren voorspel ik, omdat het ook een soort heksenjacht wordt van de buurt (‘sociale controle’) en van het OM. En bij het OM heet dat dan weer ‘overtuiging’ d.m.v. extra huisbezoeken en nader onderzoek op de weigeraar(s) over de zogenaamde ‘vrijwillige’ afname van hun DNA.

  Dat hele DNA onderzoek is natuurlijk pure flauwe kul!

  Laat het OM eerst maar eens gaan praten met Spencer en Wietse over de lekke banden van hun fietsen! 🙁

 • mr. drs. Bou:

  De reacties onder het artikel van Dankbaar zijn ook voer voor psychologen!

  Dit is de link naar de Kamervragen van Hero Brinkman:

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z15951.html

 • Janneke:

  Beste Bou

  Het ging mij meer om de vergelijking van beide foto’s en dan constateer ik dat de gezichten van de twee Ali’s gelijk zijn. Een met een baardje en een beetje jonger en de wat oudere gearresteerde Ali zonder baardje. Hiermee wil ik zeggen dat Wim denkt dat de gearresteerde Ali in Turkije niet de juiste Ali is. Maar beide gezichten zijn toch echt van dezelfde persoon. Wat mij stoort is dat Wim vol blijft houden dat verkeerde Ali is aangehouden, terwijl het dezelfde gezichten zijn. Ook dient hij voorzichtig te zijn met zijn uitlatingen dat de daders Ali en Feik moeten zijn. Hij is geen getuige geweest. En van andere getuigen wat horen zegt niets over de verdachtmakingen van de twee asielzoekers. Je moet mijn inziens alle opties open houden.

  Wat betreft een groot DNA onderzoek daar ben ik ook niet op tegen.
  Dat Spencer meer weet dat geloof ik direct en de politie zou hem eigenlijk nog eens goed aan de tand moeten voelen. Jammer genoeg zal dat niet meer gebeuren.

 • mr. drs. Bou:

  Janneke, de echte Ali uit het AZC is klein, dik en onverzorgd. De andere Ali is 1 meter 90, slank en keurig. Iedereen die de echte Ali heeft gekend, zegt dat hij niet de man is die ze kennen als Ali Hassan! Met die foto’s is trouwens geknoeid! Men heeft het gezicht van de kleine Ali wat langer gemaakt, om hem meer te laten lijken op de lange Ali.

  Het is allemaal list en bedrog! 🙁

 • Janneke:

  Beste Bou

  Of er met die krantenfoto is geknoeid om op hem te laten lijken durf ik niet met zekerheid te zeggen.
  De gezochte Ali die getuigen voor ogen hadden zeggen dat hij wat fatserig en er onverzorgt uit zag terwijl de langere Ali er netjes en mager uitzag. Het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat de de gezochte Ali er toen zo uitzag en inmiddels toch is gegroeid en afgevallen plus netjes gekleed. Die mogelijkheid durf ik niet uit te sluiten.

 • mr. drs. Bou:

  Beste Janneke,
  Doe nu niet zo onnozel, joh! Ali Hassan was een volwassen man en die groeit niet opeens van 1.60 naar 1.90 meter!

 • mr. drs. Bou:

  Ko van Dijk heeft een hele dikke… duim! 🙂

 • mr. drs. Bou:

  Peter R. de Vries in paniek door Wim Dankbaar.

  Ik bekeek gisteren de uitzending van De Wereld Draait Door met Peter R. de Vries en Koen Voskuil over Joris Demmink.

  Peter R. zat er om het het onderzoek en de onthullingen van Koen Voskuil over Demmink onderuit te halen. De felheid waarmee hij de bewezen pedofiel Demmink verdedigde, bijna zwetend van emotie, was ongekend, zijn ogen schoten vuur. Ik zeg bewust bewezen pedofiel, omdat de enige reden dat dit nog niet wettig en overtuigend bewezen is, ligt in de omstandigheid dat er geen rechtszaak is geweest, een rechtszaak die Demmink en zijn kliek tot nu hebben weten te voorkomen, omdat zij zelf de enige partij zijn die mag beslissen of er zo’n rechtszaak moet komen.

  Peter is duidelijk heel boos, en ik ga u nu uitleggen hoe dat komt. Of eigenlijk moet ik zeggen: Peter is bang. Niet alleen bang maar ook laf en hypocriet. Op zijn twitter account spuugt hij onder meer het volgende:

  PR de hoogvlieger begint ook steeds verder door de mand te zakken… 😉

 • Is Mr. drs. Bou ooit persoonlijk in Zwaagwesteinde, Kollum, Buitenpost en Damwoude geweest? En zo ja, heeft Mr. drs. Bou aldaar uitvoerig journalistiek onderzoek verricht? Waarschijnlijk niet. Ik dus wel. In mijn archief heb ik nog een script van Mr. drs. Bou dat handelt over de Griekse mythologie. Uitermate spannend geschreven maar wel fictie en het bewijs dat Mr. drs. Bou over een ongebreidelde fantasie beschikt. Dus zodra we gaan praten over een dikke duim….. Evenwel bedankt voor de hits op mijn weblog. En voor de goede orde: ik ben zeker gaan fan van Peter R. de Vries, ook niet nadat hij een groot deel van mijn visie in deze zaak heeft overgenomen en afbeeldingen van mijn website in zijn uitzending heeft gebruikt.

 • Janneke:

  Beste Bou, dat idee kreeg ik ook na het lezen van zijn column.

 • mr. drs. Bou:

  Beste “Ko van Dijk”,

  Je schreef:

  In mijn archief heb ik nog een script van Mr. drs. Bou dat handelt over de Griekse mythologie. Uitermate spannend geschreven maar wel fictie en het bewijs dat Mr. drs. Bou over een ongebreidelde fantasie beschikt.

  Mag ik daar een kopie van?

  Want dat script heb ik zelf niet.

  Met vriendelijke groet,

  Bou

 • klaas:

  ‘Verdachte zaak-Vaatstra onterecht gepakt’
  van onze verslaggevers − 22/06/01, 00:00

  LEEUWARDEN – De Irakese verdachte van de moord op Marianne Vaatstra was op het moment van zijn arrestatie in oktober 1999 in werkelijkheid niet of nauwelijks verdacht.

  Justitie liet hem in Turkije aanhouden omdat ‘de druk op het team zo groot was’. Officier van justitie R. de Graaf zegt in een documentaire van Omrop Fryslân over de in mei 1999 gepleegde, onopgeloste moord dat de media en de publieke opinie de man tot dader hadden gebombardeerd. ,,Voor mezelf heb ik het zodanig aangevoeld: ik kan het niet meer maken hem niet te arresteren.”

  Kamerleden en juristen hebben verontwaardigd gereageerd op de bekentenis van de officier. ,,Als dit waar is is het een ondermijning van het vertrouwen in justitie”, zegt M. Moerings van het Willem Pompe Instituut van de Universiteit Utrecht. Volgens Moerings zou de Irakees justitie kunnen aanklagen en een schadevergoeding vragen. Volgens de Rotterdamse advocaat F. van Ardenne kan de officier vervolgd worden wegens wederrechtelijke vrijheidsberoving, en misschien zelfs valsheid in geschrifte. Verschillende kamerfracties spraken hun verontwaardiging uit, en minister van justitie Korthals beloofde een onderzoek: ,,Als het waar is is dit een ernstige zaak”.

  Het openbaar ministerie ontkent dat de Irakees geen verdachte was toen hij werd opgepakt. ,,Nog voordat hij was getraceerd, zijn er door het rechercheteam getuigenverklaringen opgenomen die er op neer kwamen dat de man buiten de provincie Friesland zou zijn geweest ten tijde van de moord op Marianne Vaatstra. Dat betekende niet dat de man niet meer verdachte zou zijn, maar dat de mogelijkheid groter werd dat hij wellicht niet de dader zou zijn.”

  Het college van procureurs-generaal is niet van plan actie te ondernemen tegen de Leeuwarder officier. Volgens een woordvoerder is de beoordeling van diens optreden een zaak van de hoofdofficier van justitie bij het Friese parket. Bovendien is het bericht onjuist, zegt een woordvoerder. Omrop Fryslân zou selectief hebben geknipt en geplakt. ,,Dit is een quote uit een veel genuanceerder interview.”

  Maar volgens de maker van de documentaire, Gerard van der Veer, vond officier van justitie De Graaf zelf de arrestatie duidelijk niet in de haak. ,,In materiaal dat niet in de documentaire staat, vraag ik hem: ‘Dus u heeft u laten sturen door de publieke opinie?’ Ja, zegt hij dan, en dat vind ik een hele kwalijke ontwikkeling. De hoofdofficier van justitie en de persofficier hebben de documentaire trouwens van tevoren gezien. Na afloop dacht ik: nu zal de kritiek op dat punt wel losbranden. Maar ze zeiden er niets over.”

  De moordenaar van Marianne Vaatstra uit Zwaagwesteinde is nog steeds niet gevonden. Er loopt nog een DNA-onderzoek onder 450 mannen die aan het DNA-profiel voldoen.

 • klaas:

  Soms heb ik het idee dat er meer word geroddeld over elkaar dan juist metelkaar te gaan kijken wat is er nou echt mis in dit onderzoek gegaan!
  Ten eerste Ko van Dijk kan jij wel in Zwaagwesteinde zijn geweest en heb je daar misschien wel paranormale gevoelens gekregen en visioenen maar daar koop je niks voor .Je moet met keiharde feiten en bekentenissen komen en ik kan je die wel geven! maar daar wil je niet aan denken.Volgens mij heb jij nog geen letter uit het dagboek van de moeder van Marianne gelezen en hopelijk zullen de belangrijkste stukken daaruit ooit worden geopenbaard en dan zullen jullie allemaal schrikken hoe er met de mensen is om gegaan om dat er 13 jaar lang niks anders is gedaan dan deze mensen de mond te snoeren over alles wat ze te weten zijn gekomen van mensen die hele goeie informatie hadden maar waar niet naar werd geluisterd enzo doende moest koste wat koste deze familie uit elkaar worden gescheurd en dat is het OM en Justitie NU met behulp van Peter de Almachtige weer heel goed gelukt en zelfs de goe gemeente van Zwaagwesteinde en omgeving hebben ze metelkaar goed kunnen beinvloeden met hun mooie praatjes.
  Maar Ko van Dijk jij kan wel alles zeggen dat het absoluut niks met bewoners van het AZC te maken heeft gehad ,dan ben jij niet goed op de hoogte en toevallig ik wel en kan jou vertellen dat idd in he tweekend kleine Ali is afgeleverd in Amsterdam en dat die na het weekend op een vliegtuig is gezet en zo hadden ze gedacht dat ze er wel mee weg zouden kunnen komen maar ondanks hun verdriet en hun gemis zijn Bauke en Maaike altijd zeer allert geweest alleen Bauke waaid met alle winden mee en Maaike die is altijd bij haar standpunt gebeleven en dat is de echte waarheid omdat deze vrouw altijd al heeft geweten dat ze een smerig spelletje met hun hebben gespeeld tot op de dag van vandaag en het moet numaar eens uit zijn met het gelieg en gebedrieg en dat ze nu gaan toegeven dat ze idd al gelijk in het weekend hun werk hadden gedaan en kom er niet mee aan dat ze al gelijk niet wisten waar ze heen moesten gaan want al die bewijzen
  zijn te vinden in Maaike haar dagboek en wat een geluk dat deze sterke vrouw dit allemaal nog heeft kunnen doen na de moord op haar dochter want hier kan ze alles dus mee aangeven dat ze ze altijd hebben geprobeerd te intimideren en te manipuleren maar god zij dank is hun dat niet gelukt en is ze strijdbaarder dan ooit! en zolang jij hier voor jou kop in het zand wil blijven steken dan word het tijd dat je wakker word
  en nodig ik je uit voor een bezoekje aan Maaike en als je dan na de tijd nog steeds blijft volhouden dat het ONZIN is dan weet ik echt genoeg.
  Ik geef je een tipje van de sluier! uit het dagboek van Maaike

  “Mijn man moet op 2 mei ’s middags in Buitenpost komen, waar inmiddels een R.B.T. is gevormd. Hij moest een verklaring afleggen. Hij wees hun direct naar het A.Z.C., want Marianne was enige weken voor de moord door een groepje asielzoekers bedreigd. Deze mannen drongen zich aan haar op en toen zij duidelijk te kennen gaf dat ze daar niet van gediend was, bedreigden ze haar met een snijgebaar langs de hals. Bovendien zeiden ze: ‘We krijgen je nog wel’.
  Is het dan vreemd dat je die kant op wijst? Het R.B.T. wilde alles weten wat je als ouders maar kunt vertellen. Maar die bedreiging van die asielzoekers, het leek ons, dat ze die kant direct op moesten. Tot onze teleurstelling gingen ze die kant niet op, dat wilden ze niet eens. Altijd tegen ons zeggen: ‘jullie moeten alles zeggen, een domme tip bestaat niet’.
  De goeie tips lieten ze liggen, daar zijn we dankzij ons eigen speurwerk, met medewerking van anderen, wel achter gekomen”

  Volgens mij is dit het antwoord op deze hele grote leugen die tot op de dag van vandaag moet worden volgehouden,hoezo wisten ze niet waar ze heen moesten!! je weet toch ook Ko dat ze dit toen gelijk hebben gedaan en door idd het geluk en het doorzettingsvermogen van deze 2 mensen die hun leven net was verscheurd maar juist door hun gevoel van gerechtigheid tegenover hun vermoorde dochter hebben ze dit kunnen doen en helaas is Bauke soms wel eens wat afgedwaald(wat je hem niet kwalijk kunt nemen als vader van het meisje) maar de moeder heeft toch nog een sterkere band om vast te houden aan haar bevindingen en het geloof in de echte oplossing maar nu zelfs na 13 jaar heeft ze nog nooit een serieus gesprek kunnen hebben met de mensen waar van je toch verwacht dit helemaal tot op de bodem te gaan uitzoeken! maar juist he tegen overgestelde is in hier gebeurd ze laten deze vrouw helemaal links liggen! en willen niet met haar in gesprek gaan want dan weten ze wel ondertussen dat ze geen kant op kunnen want ze hebben geen eerlijke antwoorden!
  Want zolang ze blijven volhouden dat ze de juiste Hoofdverdachte hebben gepakt in Istanbul dan blijft dit onderzoek 1 grote leugen! want zo houden ze belangrijke informatie achter en we weten natuurlijk ook al lang dat die leugen door Netty Groeneveld is achtergehouden en juist deze vrouw was de verantwoordelijke van de bewoners van het AZC te Kollum en ook werd bekend via de media dat juist deze vrouw belangrijke informatie had achtergehouden! en dat dit meisje door 1 dader is verkracht en vermoord dat is ook grote nonsens want het is veel eerder te geloven dat ze door meerdere personen is verkracht en vermoord gezien de echte omstandigheden..maar ja er is nu weer een blik met engelse deskundigen open getrokken die de goegemeente weer op het verkeerde spoor moesten zetten zodat het nu toch zo moet zijn gegaan dat marianne nu een tweede afspraakje heeft moeten hebben gemaakt en midden in de nacht naar Veenklooster is gegaan om daar als een mak schaapje naar haar slachtbank is gelopen samen met een bekende van een bekende vriend van haar!
  Ja hoor en ik ben sinterklaas!!

  De moeder heeft het altijd goed aangevoeld!
  lees vooral dit stuk hierboven maar eens..en zo vallen alle stukjes op zijn plek!

 • mrpettjo:

  Hans Mauritz komt volgende maand ook met een boek over de criminele misdaadverslaggever Peter(tje) R. de Vries. Wellicht moet Steven Brown zijn boek over 25 jaar misdaadjournalistiek van Petertje ook bij de uitgeverij van Mauritz uit laten komen omdat het maar niet wil vlotten met de uitgave van dat nieuwe must read boek van Brown over OM- en maffiavriend Petertje de Vries:

  http://www.bol.com/nl/p/de-misdadige-misdaadverslaggever/9200000022439265/

  http://www.demisdadigemisdaadverslaggever.nl/

Recente reacties