Archief
Artikelen

Op BOUblog verscheen begin november een bericht dat gebaseerd was op een artikel van Rudo de Ruijter op Courtfool: ESM, de nieuwe Europese dictator. De artikelen op Courtfool zijn altijd gedegen en goed gedocumenteerd, daarom was dat wel even schrikken. De Europese Unie heeft in juli 2011 een verdrag opgesteld dat het mogelijk maakt om de aangesloten landen van hun schatkist te beroven! En niemand zegt er iets van… Gisteren verscheen daarom op Courtfool een nieuw artikel: Als de pers zwijgt.

Op 11 juli 2011 werd een nieuw Europees verdrag ondertekend, het Verdrag tot Oprichting van het Europese Stabiliteits Mechanisme (ESM). [1] Niemand hoorde er over, want de pers zweeg als het graf. Pas later kregen een aantal wakkere Duitsers door wat er in dit verdrag stond. In de eurozone komt een nieuw orgaan, dat de absolute macht krijgt over de schatkisten van de aangesloten landen. Zij mogen net zo veel uit de schatkisten vorderen als ze willen en hoeven aan niemand verantwoording af te leggen over hoe zij dit geld besteden. Het orgaan wordt bemand door de 17 Ministers van Financiën, die voor deze dictatoriale rol de functie van Gouverneur van het ESM krijgen.

En even voor de duidelijkheid: omdat deze gouverneurs handelen in het kader van een internationaal verdrag, zijn ze ook geen verantwoording verschuldigd aan hun parlement. Een internationaal verdrag staat boven nationale wetgeving. Dat is iets wat veel parlementariërs nog steeds niet begrijpen. [2]

De bedoeling was, dat het ESM-verdrag nog voor het einde van 2011 door de nationale parlementen geratificeerd zou worden en in 2013 in werking zou treden. Juridisch rammelde het verdrag echter, zoals ik dat in mijn artikel “ESM, een staatsgreep in 17 landen” ook al aan de kaak stelde. Artikel 48.6 van de Europese Unie verbiedt namelijk, dat ze zelf hun bevoegdheden uitbreiden. Het door 17 glunderende Ministers van Financiën ondertekende verdrag zou daarom heel goed ongeldig verklaard kunnen worden. Niet getreurd. Gisteren, maandag 30 januari 2012, liet Brussel weten, dat een nieuw ESM-verdrag klaar ligt om getekend te worden. [3] De tekst is op het internet nog onvindbaar. Ik neem aan, dat het verdrag nu in een ander jasje gegoten wordt en geen EU-verdrag wordt, maar een internationaal verdrag, zodat artikel 48.6 omzeild wordt. Zodra ik de tekst gevonden heb, zal ik hem op deze pagina vermelden. (Zojuist heeft een speurder een Duitse versie gevonden: ESM-vertrag. Zie link [4] onder dit artikel.)

Na de ondertekening van het ESM verdrag zal het met spoed ter ratificatie aan de nationale parlementen worden voorgelegd, want het verdrag moet al in juli 2012 in werking treden. Ook met spoed komt er nog een tweede verdrag bij, dat sancties oplegt aan landen die zich niet aan de begrotingsdiscipline houden. [5] En die onderwerping aan Brussel moeten de landen zo snel mogelijk in hun nationale wetgeving verankeren, als het even kan zelfs in de grondwet.

Dat is dus weer schikken en ik heb zelf wat zinnen vet gemaakt. Onder het artikel op Courtfool staan de links naar de officiële stukken. Als dit verdrag wordt geratificeerd, dan krijgen 17 ministers van financiën de sleutel van de schatkist van 17 Europese landen. Zonder enige democratische controle kunnen ze het geld besteden zoals zij dat willen. Als zij onze schatkist vorderen, dan hebben we die maar in te leveren!

Willen we dat? Natuurlijk niet! Maar waarom weten we dit dan niet? Waar blijft de openlijke discussie, het debat en het democratische proces dat aan een dergelijk heftig verdrag vooraf behoort te gaan?

Kwalijke pers

De soevereine democratie wordt opgeofferd aan een Brusselse dictatuur en de pers zwijgt. Het ESM wordt bijna een half jaar lang nauwelijks genoemd, laat staan dat de kern van het verdrag uit de doeken gedaan wordt. Naar de reden van hun zwijgen kunnen we alleen maar gissen. De onschuldigste reden zou zijn, dat ze gewoon incompetent zijn en sinds 11 juli 2011 nog steeds zitten te slapen. Een wat minder leuke reden zou zijn, dat ze meteen gesnapt hebben dat de dictatuur niet te stoppen valt en dat ze de toekomstige dictator beter goed gezind kunnen blijven. Of zouden ze hun vriendjes in de politiek niet voor het hoofd willen stoten, want dat zijn immers degenen die hen helpen hun krantenkolommen en zendtijd te vullen?

Ook in veel andere eurolanden was de informatie over het ESM-verdrag aanvankelijk zeer gebrekkig. Maar terwijl er nu op veel plaatsen openlijk over de kernzaken gediscussieerd wordt, blijft de Nederlandse bevolking verstoken van essentiële informatie. Wat oppervlakkigheden over de rol van het ESM als permanent noodfonds, meer hoeven de burgers niet te weten, niet waar?

Persvrijheid

Wij hebben in Nederland persvrijheid (of juister gezegd: vrijheid van meningsuiting.) Dat is zelfs een noodzaak voor de democratie. Zonder juiste informatie en zonder gefundeerde opinies is een democratie als een kip zonder kop. Journalisten spelen dus een cruciale rol in het voortbestaan van de democratie. En juist op het moment dat Brussel frontaal de aanval opent op de souvereine democratieën in Europa, doen ze hun werk niet!

De persvrijheid slijt als je hem niet gebruikt.

Vervolgens legt onze Hofnar duidelijk uit wat dit verdrag voor ons gaat betekenen. Het gaat zogenaamd om een noodfonds, dat nodig is om de Europese economie en de Euro te redden. Met die Euro waren we toch al niet blij! Hij is ons in 2002 door de strot geduwd met de smoes dat dit goed zou zijn voor onze economie, maar binnen de kortste keren werd vrijwel alles twee maal zo duur! Nu zou de Staat der Nederlanden het recht op de schatkist moeten overdragen aan Brussel om de Euro te redden. Dat is Euro-dictatuur! En dat alles in 10 jaar tijd…

ESM

Het ESM wordt opgericht met de smoes dat de eurozone een permanent noodfonds nodig heeft. En met die smoes krijgt het ESM onbeperkte bevoegdheden en wordt de parlementaire democratie in 17 landen feitelijk ten einde gebracht. Nou ja, de parlementariërs mogen nog steeds over het budget praten, maar Brussel kan de staatskas al leeggeroofd hebben nog voordat ze uitgepraat zijn. Want als Brussel roept, moeten de miljarden binnen 8 dagen in Brussel zijn.

De euro, de kern van het probleem

Politici willen met verdragen het onmogelijke mogelijk maken: de euro redden. De euro kan echter niet gered worden, want het heeft een onoverkomelijk probleem. (Economen hebben er 40 jaar geleden, bij de eerste plannen voor een gezamenlijke munt al voor gewaarschuwd, maar wanneer politici een idee in hun kop hebben, zetten ze blijkbaar hun verstand op nul en jagen ze hun dromen na.)

Maar goed, voor degenen die wel willen begrijpen hier een korte uitleg.

Voor die korte uitleg verwijs ik naar de Courtfool. Deze is duidelijk genoeg. Voor wie het naadje van de kous wil weten, staan daar ook de voetnoten. De vraag is echter: Wat kunnen we hier tegen doen?

Teken de petitie tegen dit verdrag!

En verspreid deze link naar Courtfool over heel internet!

De vrijheid slijt als je hem niet gebruikt.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

7 Reacties op “Het ESM: Als de pers zwijgt… spreekt de Courtfool!”

 • Guus:

  Snap niet dat wij burgers ons ook nog aan de wet zouden moeten houden. Daar in Brussel doen ze ook maar waar ze zin in hebben.

 • mr. drs. Bou:

  Daarnet ontving ik een e-mail van Rudo de Ruijter met aanvullingen:

  Zojuist ontvang ik een link naar de Engelse tekst van de nieuwe versie van het verdrag.

  http://www.european-council.europa.eu/media/582311/05-tesm2.en12.pdf

  Je weet dat er een tweede verdrag in voorbereiding is, dat de nationale bevoegdheden nog verder aan banden legt.

  [5] TREATY ON STABILITY, COORDINATION AND GOVERNANCE IN THE ECONOMIC AND MONETARY UNION
  http://www.european-council.europa.eu/media/579087/treaty.pdf

  Misschien goed om deze links ook op je site te vermelden, misschien als annex bij m’n artikel. Ik ga ze er vandaag ook bij plaatsen.

  Zoals ik al schreef, de zaken gaan nu snel in Brussel.

  Met vriendelijke groet,

  Rudo

 • mr. drs. Bou:

  The experts’ view on the euro’s future: it doesn’t have one

  Leading economists and politicians issue stark warning over eurozone

  In interviews and articles for The Independent today, the experts were asked for their short-term and long-term predictions for the future of the euro. While most believe the eurozone may well survive the current Greek debt crisis – especially given the political will invested in preventing a disorderly default – none is confident that the contagion could be contained, and most believe the new European Fiscal Compact agreed in principle on Monday is unsustainable as it would take key financial powers from national governments – and their electorates.

 • mr. drs. Bou:

  Een goed artikel over het ESM op de site van Waterput:

  Het ESM en VSCG-verdrag over grootschalige Financiële Machtsoverdracht naar Brussel – introductie
  Posted by Waterput on Saturday, February 4, 2012

  INLEIDING
  Begin december 2011 schreef ik een stuk over een in mysteries gehuld verdrag dat het Europees Stabiliteits Mechanisme (ESM)-verdrag wordt genoemd (1). Ik baseerde me toen op de verdragstekst van juli 2011 (2). Ik berichtte toen over de ongekende macht die via dit verdrag in handen komt van een groepje bankiers samen met de ministers van financiën uit de betrokken landen.

  Op 9 december is er opnieuw een vergadering geweest van Europese staatshoofden en regeringsleiders. Zij hebben samen een nieuw verdrag gesloten, dat ik maar ESM-2 zal noemen (3). In deze artikelen wil ik enkele punten noemen van dit tweede ESM-verdrag, dat misschien ook wel het VSCG-verdrag genoemd kan worden. Deze VSCG-afkorting staat dan weer voor Verdrag inzake Stabiliteit, Coördinatie en Governance. Sommigen spreken over het Europese Pact.

  Ook dit verdrag bevat weer zeer bijzondere elementen, zoals bijvoorbeeld het gegeven dat het verdrag al zal ingaan, ook al hebben nog niet alle landelijke parlementen ermee ingestemd. Groot-Brittanië en Tjechië hebben bedankt voor dit verdrag. Eigenlijk zou Nederland dat ook moeten doen, want we lijken zo wel heel gemakkelijk vele miljarden op te moeten hoesten wanneer het bestuur van deze ESM-groep in Brussel besluit dat er geld nodig is ‘om de bankensector te redden’.

  Voor wie het nog niet heeft meegekregen: dit is in de Verenigde Staten ook gebeurd, al snel na het aantreden van de ‘vredesduif’ Barack Obama die toen 700 miljard dollar vrijmaakte. Dit geld is in handen gekomen van allerlei particuliere zakenbanken die hiermee beloond werden voor het verstrekken van allerlei creatieve financiële producten. De fillm ‘Inside Job’ uit 2010 is hiervoor zeer verhelderend (4).

 • mr. drs. Bou:

  Van Rudo de Ruijter, de schrijver van Court Fool, ontving ik de volgende e-mail:

  21 februari 2012

  Beste Boudine,

  Het ESM-verdrag is 2 februari getekend en wordt al op 1 maart a.s. ter ratificatie aan de Tweede Kamer voorgelegd. Brussel maakt haast. En als je bedenkt wat er allemaal op het spel staat, dan is “haast” een slechte raadgever.

  We hebben slechts een week om te proberen de Kamer er van te overtuigen, dat dit ESM een zeer slechte zaak is. (Als die doorgaat, dan gaan we dat beslist voelen met nog meer bezuinigingen en nog hogere belastingen. De startbijdrage voor NL is 40 miljard. Ter vergelijking, de inkomstenbelasting in 2011 bedroeg 45 miljard.)

  Samen met alle websites die willen (ongeacht hun kleur en grootte) ben ik een actie gestart om in deze korte tijd zoveel mogelijk voor elkaar te krijgen. HELP 🙂

  Eén van de acties is een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer. Ik heb deze zojuist op de pagina geplaatst. Er onder zit een link waarmee een ieder die wil mede kan ondertekenen.

  EXRA EDITIE ESM

  Bij voorbaat dank!

  Met vriendelijke groet,

  Rudo de Ruijter
  ——————

  Natuurlijk heb ik getekend! Ik roep iedereen op om even hetzelfde te doen. Lees deze pagina, dan weet je waarom:

  De bijdrage die de leden moeten leveren zijn waanzinnig hoog. Bij het huidige startkapitaal van 700 miljard is dat voor Nederland 40 miljard, te betalen in 5 jaarlijkse termijnen. Ter vergelijking: het totaal van de loon- en inkomstenbelasting in 2011 was 45 miljard. De benodigde bezuinigingen zullen de maatschappij danig ontwrichten. Zoals gezegd, 700 miljard is slechts het begin. Meteen in maart worden “de behoeften voor het ESM” al gereëvalueerd. Er is al gezegd, dat het ESM op termijn vermoedelijk 1500 à 2000 miljard nodig zal hebben.

  Er is een petitie, maar als men verder doorscrolt, kan men ook de brief van Rudo aan de 2e kamer ondertekenen. DOEN !!!

 • ankie:

  Nigel Farage: He has foreseen everything, but everyone ignoterd——
  Video duurt bijna 15 minuten.
  Geupload door SmalParticieWaves op 31 januari 2012.

  http://www.youtube.com/watch?v=96j0A7IXQKo

 • mr. drs. Bou:

  Dank je wel, Ankie! Indrukwekkend! MUST SEE!

Laat een reactie achter