Archief
Artikelen

Wat is democratie? In de VS is het de vrijheid om eens in de vier jaar een president te kiezen uit twee kandidaten die middels de massamedia geselecteerd zijn door het groot-kapitaal. In Iran kiest men uit vier kandidaten die volgens de Islamitische grondwet geselecteerd zijn door de Ayatollahs. In Nederland kan men stemmen op politieke partijen, de aldus gekozen partijen vormen de Tweede Kamer, die vervolgens een regering formeren, vaak zonder enige relatie met de verkiezingsuitslag. Men noemt dit representatieve democratie, omdat er mensen worden gekozen die daarna namens de kiezers de beslissingen nemen.

Deze stembus-democratie is nauwelijks democratisch, het is een dictatuur van politieke partijen. Democratie gaat om een gelijke verdeling van macht en vooral van economische middelen. In een democratisch systeem kunnen mensen zelf beslissingen nemen over aspecten van de samenleving die hen direct raken. Men noemt dat participerende democratie, omdat de beslissingen worden genomen door de mensen die het aangaat. Maar dat kost wel meer tijd en moeite. Alle mensen moeten immers voortdurend deelnemen aan een dergelijke besluitvorming…

De volgende documentaire gaat over de participerende democratie in Zuid-Amerika, waar de zogenaamd democratische VS jaren lang dictators aan de macht bracht en in het zadel hield. Dit leidde tot grote rijkdom voor enkelen en tot bittere armoede voor het merendeel van de bevolking. In landen als Venezuela, Brazilië, Bolivia en Argentinië is nu een vorm van democratie in opkomst waarin alle mensen daadwerkelijk participeren in dat wat hun leven bepaalt: het bestuur van hun buurt, hun fabriek, gezondheidszorg en zo voort. Zij hebben rechtstreeks inbreng in het beleid en ze bepalen gezamenlijk waar geld aan zal worden besteed. Deze socialistische vorm van democratie is nieuw en bijzonder verfrissend. Helaas is onlangs in Honduras dit democratische proces weer doorkruist, dit omwille van de “vrije handel”, het Amerikaanse democratische model. De participerende democratie in Zuid Amerika wordt door de VS voortdurend bedreigd.

Beyond Elections is een documentaire uit 2008 van de Braziliaanse regisseur Sílvia Leindecker en de schrijver Michael Fox. De Spaanse teksten zijn ondertiteld in het Engels. De documentaire staat in 16 delen op YouTube en hij valt in 8 delen uiteen. Een doorlopende stream heb ik helaas niet kunnen vinden, maar deze documentaire verdient het om te worden bekeken in groter formaat.

Beyond Elections duurt een uur en 55 minuten.

Bekijk deze docu op YouTube, deel 1.

Inleiding:

Deel 1. Participatory Budgeting:

Deel 2. Communal Councils in Venezuela:

Deel 3. Coöperaties:

Deel 4. Social Movements:

Deel 5. Constitutionele Vergaderingen:

Deel 6. In de naam van “Democratie”:

Deel 7. Internationale Organisaties:

Deel 8. Een Democratische Democratie:

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

71 Reacties op “Wat is democratie?”

 • Anoniem:

  BOUblog wat heb je altijd een goede inhoudelijke postings. Werd de MSM maar voorzien van je bijdragen.

 • Een democratie is een land waarin naar de burgers en hun wensen serieus (SERIEUS!) geluisterd wordt, indachtig het welbekende -maar vaak arrogant ontkende- feit dat eenvoudige mensen vaak, óók al door ervaring, wijzer zijn dan de meeste beroepsgedeformeerde politici, vooral ook die welke van de schoolbanken, rechtstreeks of met een uiterst korte omweg, de politiek zijn ingerold, zonder enige praktische maatschappij- of mensenkennis, en zonder enige wezenlijke betrekking met mens of maatschappij.
  Zonder écht sociaal gevoel dus.

  Als het goed is maakt de dienstdoende (DIENST!!doende-want vertegenwoordigende en dus slechts gemandateerde en verantwoordingsplichtige) regel-ploeg de burgers in een democratie duidelijk wat wel en wat niet kan.
  En geeft daar GELDIGE verklaringen voor. Géén drogredenen.
  De regelploeg legt aan de burgers ook verantwoording af. Zéker wanneer daar bij herhaling om gevraagd wordt.

  Bovendien levert zo’n ploeg het land niet uit aan een ander land of aan een organisatie van andere landen.

  Eveneens verspilt men in een democratie NIET het geld van de burgers, en al helemaal niet aan bodemloze putten (*).

  En óók al helemaal NIET, beperkt men de vrijheid van de burger verder dan de grens die Martin Buber aangaf: ‘Jouw vrijheid houdt op waar die van een ander begint’.

  In een democratie beschermt de gemandateerde groep de burgers, en dan vooral de zich voelende échte burgers, die aan het betreffende land hun identiteit ontlenen.

  Zeker NIET in gelijke mate de quasi-burgers die bij herhaling trachten de democratie om zeep te helpen of te ontkennen.
  De laatsten wijst men terecht en past eventueel, zo nodig in gradatie verschillende, corrigerende maatregelen toe.

  Gevolgtrekkingen uit bovenstaande redenering, tekorten erin, alsmede constateringen van abberaties in het Nederlandse systeem, worden gaarne door mij gelezen in dit item.

  (*)putten gegarandeerd bekend bij de sitebeheerder.

 • BOU:

  Observator, in JOUW democratie bestaat er nog altijd een regel-ploeg die DIENST doet voor de burgers. In een participerende democratie regelen die burgers dat zelf.

  Dat kost natuurlijk wel wat meer tijd en moeite, maar het blijkt een bevredigende activiteit. Collectief je eigen leven regelen, dat is nog wel eens wat anders dan die VOC-mentaliteit!

 • Goed (idealistisch) idee, Bou, maar ‘burgers regelen dat zelf’ zal voor geen millimeter werken!

 • BOU:

  Observator, neem nou eens even de tijd om de reportage te bekijken, voor je reageert. Dan zie je hoe het werkt! Helaas worden alle landen waarin de participerende democratie tot dominante politieke beleidslijn is geworden, door de VS beschimpt, bedreigd en aangevallen. Venezuela, Brazilië, Argentinië, Bolivia en Cuba zijn het voortdurende doelwit van de wraak van de VS.

  Hun enige misdaad is dat ze collectief hun eigen leven regelen!

 • Bou, ook zonder de reportage te bekijken kan ik je vertellen dat, alle goede bedoelingen ten spijt, de zelfregulering van burgers een totale mislukking werd en zal worden.
  Simpelweg omdat je er niet van uit kunt gaan dat ‘de mens’ goed en welwillend is. Integendeel maar al te vaak.

  Ik heb bij de meeste items stukken gezien, maar haakte nog al eens snel af omdat er -onuitgesproken- veel te idealistisch gedacht wordt over juist ‘die mens’.

  Alleen in kleinere kring zal zelfregulering kunnen werken, maar dat impliceert gelijkgezindheid en áls die er al is, blijven zal ze niet.
  Die ontwikkeling is al vaak genoeg vertoond, in kleinere zowel als in grotere kring.

  Ook in de griekse democratie liep het uiteindelijk fout.
  (Zie je bijvoorbeeld) al een schervengericht gehouden worden over Wilders?

  Onderhuids zullen er altijd manipulatoren zijn die wat zo mooi lijkt naar hun hand zetten.
  En ook in een (zo’n) idealistische omgeving zullen -misschien wel erg belangrijke- minderheden niet gehoord worden, laat staan dat men wil uitvoeren wat deze minderheden aan belangrijke zaken voorstellen.

  En denk je nu heus dat het in die Zuidamerikaanse landen zo geweldig is? Denk je dat écht?

 • BOU:

  Observator, bekijk nou eens eerst die reportage, voor je met kritiek komt.

  Argumenten als: “En denk je nou heus…” zijn vermomde jij-bakken. Ik heb nooit gezegd dat het in die landen zo geweldig is. Ik heb alleen maar een documentaire geplaatst over participerende democratie. Je hebt hem niet bekeken, dus je weet niet eens hoe het werkt! Het werkt wel degelijk…

 • Ik heb ‘m wél bekeken, Bou, zij het partieel.
  Een goed verstaander heeft namelijk maar een halve documentaire of minder nodig. En natuurlijk enige ervaring en mensenkennis, juist in dit geval.

  Het werkt? Wat ik al stelde: in kleinschaligheid kan het -en dan nog, is dat blijvend?

  Een (al dan niet vermomde) jij-bak is overigens iets anders dan jij aangeeft.

  Maar ik bewonder je idealisme op het onderhavige punt, al kan ik het helaas niet delen.
  Zelfs het communisme zou een prachtig stelsel zijn geweest, ware het niet dat het op menselijke factoren totaal is mislukt.
  ‘Waren alle mensen wijs, de aarde was een paradijs’…..

 • BOU:

  Beste Observator, het gaat niet om idealisme, maar om praktische oplossingen. Deze zijn alleen mogelijk, wanneer we allemaal samenwerken. Het criterium is dan niet langer “One Man, One Vote”, maar Consensus! Ik geef je een voorbeeld:

  Een vrouwencollectief besloot tot de aanschaf van een bus, want die investering bespaarde een hoop reiskosten en gesjouw. Ze waren het eens, maar toen de bus gekocht zou worden, werden ze het niet eens over de kleur. Uiteindelijk kochten ze een oranje bus, die kleur vonden ze namelijk allemaal lelijk! Ze waren het daar volkomen over eens.

  De moraal: de kleur doet niet ter zake, het gaat om de consensus. Heel veel groepen werken reeds op deze manier en het blijkt te werken.

  Communisme werkt niet. Het is de Dictatuur van het Proletariaat, die gepaard gaat met de Almacht van de Staat. Het Onteigenen van Productiemiddelen gepaard gaande met Vijfjarenplannen, het is allemaal even megalomaan.

  Participerende democratie is volgens mij echt de enige werkzame oplossing! En dat is geen idealisme, maar gewoon gezond verstand.

 • Bou, je laatste vier woorden geven zonder dat je het wilt al aan dat de ‘oplossing’ die je voorstaat beslist never nooit zal werken.

  Je weet toch net zo goed als ik dat het gezonde verstand bij nogal wat burgers ontbreekt, en dat wie het wel bezitten daarvan zeer regelmatig geen gebruik maken -of het mísbruiken (en dan heet het slimmigheid of sluwheid) tot eigen gewin ?

  Participerende Democratie is nét zo’n onmogelijkheid als het Communisme. Democratie zoals die zou moeten bestaan werkt ook al niet. Zeker niet in Nederland, waar de totalitaire maatschappij in aantocht is dan wel reeds gevestigd.

  Dit alles omdat de mens in zijn algemeenheid van nature NIET ‘goed’ is. Waarbij de aanwezige ‘goeden’ dan lijden onder de ‘slechten’, zoals het gezegde terecht luidt.
  Alle idealistische projecten die ik tot nu toe zag, mislukten daar uiteindelijk op.

 • BOU:

  Observator, ik ben het gewoon niet met je eens. Het gaat niet om van nature goed of niet goed, het gaat om een gezamenlijk eigenbelang. Zodra mensen begrijpen dat er zoiets bestaat als een gezamenlijk eigenbelang, kan er een participerende democratie ontstaan. En het gaat daarbij niet om idealistische projecten, maar om een overlevingsstrategie!

 • ‘Gezamenlijk eigenbelang’ is eerder uitgeprobeerd, Bou.
  En mislukt.
  Verreweg de meeste mensen ‘begrijpen’ alleen het persoonlijk eigenbelang, en dat dan meestal nog op de korte termijn. ‘Kortzichtig’ dus, maar het is wel een feit.

  Een overlevingsstrategie als ‘gezamenlijk eigenbelang’ is dus wel degelijk een onhaalbaar idealistisch project.
  Een project waar ik glad vóór zou zijn als het anders was.

 • Antares:

  Observator:
  Momenteel is er sprake van eenzijdig eigenbelang dus veel slechter kan het er niet op worden. En waarom zou eenzijdig eigenbelang minder kortzichtig zijn dan de optelsom van miljoenen gezamenlijke eigenbelangen?

 • Eigenbelang is per definitie altijd kortzichtig (want uiteindelijk egocentrisch dan wel egoïstisch), Antares.
  Ergo zal geen enkel systeem uiteindelijk voldoen.
  De keuze van een systeem zal dan (moeten) afhangen van de mate waarin het succesvol kan zijn voor jou of mij. En om hoeveel gemeenschappelijk ‘belanghebbenden’ het dan gaat bovendien.
  Heb je een systeem gekozen, dan ligt het maar aan degenen die -hoe dan ook- naast een persoonlijk eigenbelang over ‘macht’ beschikken of dat systeem voor jou of mij in werking kan komen en blijven.
  Het heft in eigen handen nemen is daarmee afhankelijk van ‘goedkeuring’, al of niet in de vorm van tolerantie, of ‘afkeuring’.
  En daar wringt hem de schoen, in en bij álle systemen.

 • Antares:

  Het woord ‘systeem’ had ik niet gebruikt in mijn reactie.

 • Klopt, Antares. Maar zie jij welke vorm van ‘collectief eigenbelang’ dan ook werken zónder systeem of organisatievorm?

 • Antares:

  @Observator:
  Dat is ook weer zo. Mijn insteek is dat van alle systemen degene met de meeste decentralisatie en de grootste eigen inbreng mijn voorkeur heeft omdat ik meer op het gezond verstand vertrouw dan op regels en regie. Maar hoe dat in de praktijk vorm kan krijgen daar heb ik nog geen compleet antwoord op. Nu is het wel zo dat ik het als de grootste verdienste van deze tijd beschouw dat iedereen er toe wordt gedwongen over dit soort zaken na te denken. Hieruit zal volgens mij spontaan een nieuwe structuur ontstaan zoals ook de huidige structuur het spontane resultaat is van het huidige bewustzijnsniveau. Een maatschappij die zich van zichzelf bewust is geworden kan dus onmogelijk hetzelfde blijven.

 • Antares, in de door jou geschetste maatschappij zou ik heel graag willen leven.
  Maar of die ooit verwezenlijkt zal worden?
  Ik ben er helaas tamelijk sceptisch over.
  ‘De maatschappij, dat ben jij’ heet het.
  Dat klopt, maar niet iedere ‘jij’ is in de praktijk zo positief als jij.

 • BOU:

  Antares, in de door jou geschetste maatschappij zou ik heel graag willen leven.

  Observator, ik ook. Maar de tegenkrachten zijn groot. In Honduras heeft het leger net weer een coup gepleegd, dit in het belang van de VS en het Groot-Kapitaal. Dank je wel, pappa generaal!

  Gelukkig lijkt vrijwel niemand deze coup te steunen.

  Honduras Under Siege
  By Bertha Oliva
  Coup leaders reviving despotism of the 80s in bid to crush participatory democracy

  Of bekijk deze YouTube, duurt 10 minuten

  Posted July 03, 2009 – Real News

  Participerende democratie is volgens mij echt de beste oplossing.

 • Laten we maar blijven hopen, Bou en Antares.
  Misschien voor sommigen onder ons tegen beter weten in, op grond van ervaringen met mensen en de mensheid in het algemeen, ook historisch gezien.
  Maar tóch. Want ‘Moed verloren al verloren’.

 • Antares:

  @Observator:
  Dezelfde twijfel heb ik ook. Voor hetzelfde geld wordt de bevolking platgevaccineerd in het komend najaar en dan bespreken we hier heel subtiel de voor- en nadelen van participerende democratie. Ik weet ook niet of er een mooiere wereld op de drempel staat of dat we ons aan boord van de Titanic bevinden.

 • BOU:

  Een belangrijk verschil is volgens mij dit:

  Representatieve Democratie gelooft in One Man, One Vote. Dat wil zeggen dat de meeste stemmen gelden, maar de stemmen van wie? Vrouwen mochten ooit niet stemmen, net zo min als negers, indianen, eskimo’s en zo voort. Zo was dat tot rond 1900 nog in vrijwel iedere “democratie”.

  Participerende Democratie gelooft in Consensus. Een besluit is pas genomen als we het allemaal eens zijn. Dat vergt veel meer overleg, maar als we het eenmaal eens zijn, dan gebeurt het ook echt. Iedereen staat er immers achter. We voeren het besluit gezamenlijk uit, want we weten dat het in ons aller eigenbelang is.

  Helaas grijpt soms het leger in… zoals in Honduras…

  De vraag is dan, wie of wat sterker is: de wapens van het leger of de wil van het volk. Als we het allemaal eens zijn, dan is de wil volgens mij sterker dan de macht der gewoonte…

 • pvdv:

  Openbaarheid van zaken….

 • BOU:

  Inmiddels heb ik een zeer relevante lezing daarover gevonden van Michael Parenti. Laten we de discussie daar voortzetten.

 • petje:

  Wikileaks bewijst Amerikaanse steun aan coup in Honduras in 2009:

  WikiLeaks Honduras: State Department Busted on Support of Coup
  Tuesday 30 November 2010

  by: Robert Naiman, t r u t h o u t | News Analysis

  By July 24, 2009, the US government was totally clear about the basic facts of what took place in Honduras on June 28, 2009. The US embassy in Tegucigalpa sent a cable to Washington with the subject, “Open and Shut: The Case of the Honduran Coup,” asserting that “there is no doubt” that the events of June 28 “constituted an illegal and unconstitutional coup.” The embassy listed arguments being made by supporters of the coup to claim its legality, and dismissed them thus: “None … has any substantive validity under the Honduran constitution.” The Honduran military clearly had no legal authority to remove President Manuel Zelaya from office or from Honduras, the embassy said, and their action – the embassy described it as an “abduction” and “kidnapping” – was clearly unconstitutional.

  http://www.truth-out.org/wikileaks-honduras-state-deptartment-busted-support-coup65515

  Wikileaks dus toch een instrument van de CIA volgens Alex Jones cs.?
  Ik denk het toch niet..

 • mr. drs. BOU:

  Beste Petje,

  Dank voor je reactie. Ik was deze draad een beetje vergeten, ik ben blij dat jij hem weer boven water haalt. In Zuid Amerika begrijpt men wel wat Marx bedoelt!

  Wat betreft die Wiki-leaks, ik denk niet dat Assange op de loonlijst van een geheime dienst staat. Maar ik volg het niet zo goed, want iedereen heeft er iets over te melden, maar het lijkt wel een Babylonische spraakverwarring. 😉

 • petje:

  Dus zijn de wikileaks toch NWO stuff van neo conservatieven, zionisten en andere gelieerde netwerken..:

  Wiki-lekje
  dinsdag 30 november 2010

  Op 7 januari 2007 kreeg Wikileak-medewerker John Young een mailtje van een collega binnen de organisatie. Een kwootje. Komt ie:

  “J. We are going to fuck them all. Chinese mostly, but not entirely a feint. Invention abounds. Lies, twists and distorts everywhere needed for protection. Hackers monitor Chinese and other intel as they burrow into their targets. When they pull, so do we.

  Inexhaustable supply of material. Near 100.000 documents/emails a day. We’re going to crack the world open and let it flower into something new. If fleecing the CIA will assist us. Then fleece we will.

  We have pullbacks from NED [National Endowment for Democracy, red.], CFR [Council of Foreign Relations, red.], Freedom House and other CIA teats (1). We have all of pre 2005 Afghanistan. Almost all of India fed. Half a dozen foreign ministries. Dozens of political parties and consulates, Worldbank, APEC, UN sections, trade groups, Tibet and fulan dafa associations and … Russian phishing mafia who pull data everywhere. We’re drowning We don’t even know a tenth of what we have or who it belongs to. We stopped storing it at 1 Tb“.

  Zo. Mag het een onsje meer zijn? Young stapte uit en wijdde zich vervolgens alleen nog maar aan zijn eigen website Cryptome.org. Julian Assange heeft de echtheid van de mail nooit ontkend. Over de inhoud was hij minder te spreken. En wij maar dubben waar al die “onthullingen” vandaan komen. Op naar de global government, maar China moet natuurlijk eerst een beetje dimmen.

  (1) Over de subversieve activiteiten van deze clubjes hebben wij al het nodige gepubliceerd.

  http://www.stelling.nl

 • mr. drs. BOU:

  Beste Petje,

  Dank je wel en dit is de perma-link:
  http://www.stelling.nl/kleintje/actueel/NMCV1291117111.html

  Kleintje Muurkrant heeft nog een stukje over die Wiki-leaks:

  Wikiran

  En ik begin te geloven dat Micha Kat gelijk krijgt:

  We durven nu: Wikileaks is fake

  Wiki-scam wordt steeds potsierlijker

  Wiki-scam: Assange verder in diskrediet

  Dat was dus weer eens een orkaan in een glaasje lek-water. 😉

  Overigens zei Donkerdoorn in zijn Maandagmorgen briefing reeds:

  Voor wie sinds de “Iraq Files”, waarin de Verenigde Staten de facto en op “incidenten na” werd vrijgesproken voor het geweld in Irak na de invasie, iets kritischer naar de onthullingen van Wikileaks kijkt, kan de (psy-op) pret niet op. Iran sleutelt aan Noord Koreaanse raketten die Europa kunnen bereiken (dus kom op met het raketschild in Europa!), Iran, nog meer Iran, veel over Iran, nog meer over Iran, Syrië levert wapens aan Hezbollah, verschillende landen hebben de Verenigde Staten gevraagd Iran te bombarderen, de Afghaanse politiek (het deel dat door de Verenigde Staten werd laten vallen maar helaas bleef zitten) is corrupt, China cyber-attackt, Pakistan verliest nukes en Obama wil echt, heus, Guantanamo sluiten.

  Het is dus het zoveelste dwaalspoor in het doolhof van war-mongers en mind-fuckers! Ach…!

  Nog een Wiki-leaks Hoax linkje…

 • localmcmedianed:

  John Ralston Saul.

  on Freedom and Globalization The Full Lecture :— He is particularly known for his commentaries on the nature of individualism, citizenship and the public good; the failures of managerially/technocratically led societies; the confusion between leadership and managerialism; military strategy, in particular irregular warfare; the role of freedom of speech and culture; and his critique of contemporary economic arguments  playlist info :

  http://www.youtube.com/view_play_list?p=2B1937D1D9AF6A93

 • mr. drs. BOU:

  Dank je wel, Localmcmedianed. Ik zal hem even embedden.

 • petje:

  Operation Trojan Horse: US government will use WikiLeaks ‘revelations’ to shut down internet domains
  http://www.sott.net/articles/show/218951-Operation-Trojan-Horse-US-government-will-use-WikiLeaks-revelations-to-shut-down-internet-domains

 • excellentie zwembad:

  We hebben nu alle technische middelen voor een rechtstreekse democratie in huis

  Het feit dat we dat niet hebben komt door het tuig dat zegt dat ze ons vertegenwoordigen

  ‘Het volk weet niets. Luister niet naar de burgers,’ zei historicus Maarten van Rossem op een PvdA-congres afgelopen zaterdag in Utrecht.

  Zo zien politici ons
  Als dom

 • mr. drs. BOU:

  Waarde excellentie,
  Vloeken en schelden helpt niet! Het staat ook zo on-netjes. Vandaar dat ik je laatste reactie heb gewist. Inhoudelijk commentaar blijft welkom!

 • excellentie zwembad:

  vloeken deed ik niet
  schelden ook niet
  beestje bij de naam noemen ‘tuig’

  En denk maar niet dat dat niet helpt .
  We hebben in Nederland juist het probleem dat we dat niet doen .
  Je mag Wilders geen fascist noemen want dat zou schelden zijn.
  Iemand die zich verdiept in het fascisme kan slechts tot de conclusie komen dat Wilders daadwerkelijk een fascist is.

  Iemand die zich verdiep in onze volksvertegenwoordiging kan slechts tot de conclusie komen dat het tuig betreft.

  Als we gewoon als mensen de juiste termen zouden gebruiken dan zouden we een stuk verder zijn in welk debat dan ook.
  Het ontkennen van het fascisme van Wilders of het ontkennen van de moreel lage status van onze volksvertegenwoordiging zorgt voor structurele legitimatie van misstanden .

  Het is een subtiele manier democratie te ondermijnen.

  Ik kan onderbouwen dat de Ariër Wilders een fascist is en ik kan onderbouwen dat onze volkvertegenwoordigers tuig zijn.

  Dus waar scheldt ik dan?

  tuig
  1) Afval 2) Bagage 3) Bocht 4) Crapuul 5) Deel van een schip 6) Dievenvolk 7) Falderappes 8) Gajes 9) Gareel 10) Geboefte 11) Gebroed 12) Gemeen volk 13) Gepeupel 14) Gereedschap 15) Gerei 16)…

  4, 6, 8, 10, 12
  Slaan op mijn bewering

  Wilt u daar uitleg over dan kan ik die u geven .
  Het staat onnet ; dat wil ik toegeven . Maar onnette zaken zijn nu eenmaal onmogelijk netjes te beschrijven .
  Poep wordt echt niet smakelijker wanneer we het feces noemen .
  In mijn optiek dient men in heldere taal te spreken en zeggen wat men bedoeld . De Nederlandse taal is daar zeer geschikt voor .
  Woorden zijn krachtig en subtiel tegelijkertijd .
  Omwille van de netheid een term gebruiken die mijn hart niet voelt zie ik als zelfcensuur

  Ik wens daar niet aan te doen .

  Juist wanneer we het hebben over direkte democratie is het essentieel dat mensen de taal van hun hart gebruiken en geen nette termen om mensen een rad voor de ogen te draaien .

 • mr. drs. BOU:

  Mijn waarde excellentie, uw reactie die door mij werd gewist, was niet bijzonder inhoudelijk, maar ik zal hem terugzetten.

  Stelletje idioten die er al jarenlang een teringzooi van maker terwijl de bevolking al duidelijk had aangegeven dat ze het er niet mee eens waren .
  Nu krijgt de bevolking gewoon keihard gelijk en wat doet het tuig?

  Er nog meer een teringzooi van maken.

  En dat noemt men dan democratie

  Dat noem ik dus schelden en dat helpt niet. De meeste mensen begrijpen ook volstrekt niet wat fascisme is! Op school leerde ik dat het iets te maken had met Adolf H. en concentratiekampen. Adolf is dood en de ME (of de Homeland Security) is nog geen concentratiekamp. Dat fascisme alles te maken heeft met de kapitalistische economie, begreep ik pas veel later!

  Dank u voor de link naar het artikel van wijlen Cornelius Castoriadis. DAT HELPT !!! 🙂

 • excellentie zwembad:

  hoeft niet

  mijn uitleg is veel beter dan de saaie reactie

 • excellentie zwembad:

  maar wat vond u van mijn linkje

  de atheense democratie is waanzinnig boeiend in mijn optiek
  ik vind het inmiddels wat genant dat wij ons systeem een democratie durven te noemen

 • mr. drs. BOU:

  Beste Zwembad,

  Voor het eten wil ik het stuk even rustig lezen, maar zelf heb ik niet zoveel op met de “democratie” van Athene. Het was leuk verzonnen, dat wel. Hooggestemde idealen zetten echter geen zoden aan de dijk voor de meerderheid van de bevolking: vrouwen, kinderen en slaven.

  Een “vrije” Atheense burger had gemiddeld een vrouw, vijf kinderen en 25 slaven.

 • excellentie zwembad:

  ja maar als je dat aspect weglaat dan heb je toch een fraai model.
  Je vergeet trouwens dat je ook nog eens 30-plusser moest zijn

  Maar als we deze zaken weghalen en iedereen mag mee beslissen dan hebben we toch een prima model

  Politici die tegenwoordig denken dat gewone mensen niet in staat zouden zijn mee te beslissen hebben een probleem met het Atheens model .
  Daar bleek dat men prima kon meebeslissen .

  Wat maakt Mark Rutte nu zoveel beter dan jou?
  En waarom mag hij bepalen wat er met jou gaat gebeuren.

  Het deugt niet

 • excellentie zwembad:

  trouwens hoeveel slaven heeft een tegenwoordige beslisser?
  veel meer dan 25 gemiddeld

  er zijn miljoenen gebonden aan 1 persoon

 • mr. drs. BOU:

  Mijne heren, mijn pannetje staat te sudderen, dus ik ben zo weer weg. Maar wat is democratie?

  De vraag is niet wat een woord betekent, maar wie de macht heeft!

  Democratie is slechts een woord dat reeds veelvuldig misbruikt is. Daarom kies ik nu toch voor het vreemde half-arabische woord Jamahiriya. Het betekent zoiets als de macht aan het volk, de bevolking. Raden-democratie! Zie de video’s die hier boven geplaatst zijn!

  Wij doen samen en we delen samen. Volgens mij is dat de essentie!

  En deze heer moet niet zo schelden, want dat helpt niet:

  Wall Street Wankers – An Irishman Abroad

 • excellentie zwembad:

  @max artikel is vast razend boeiend alleen de links geeft al aan dat het uit extreem rechtse hoek komt en ik ben een beetje moe van extreem rechst en sinds Breivik heb ik er me helemaal de buik van vol.
  Ik zag wel in je linkje een man met een T-shirt
  Democratie is wanneer twee wolven en een schaap besluiten wat het avondmaal is .

  Dat is dus niet de Atheense democratie want belanghebbenden mochten niet meestemmen met hun eigen voorstellen.
  In dat geval hadden de wolven gras moeten eten .

  Het is van essentieel belang in een democratie dat lobbygroepen en belangenverstrengeling uitgeschakeld wordt.

 • Luis:

  @ allen hierboven.
  Democratie is het foute woord, er is sprake van een demodictocratituur.
  Alleen de rijken worden er beter van.

 • mr. drs. BOU:

  Beste Petje,
  Dank je wel en deze draad werd bijna een jaar later voortgezet.
  Die docu is nog steeds de moeite waard! 😉

 • mr. drs. BOU:

  Goede morgen en ik heb het stuk van Cornelius Castoriadis nu grondig gelezen. Prima artikel! Dus nogmaals de link, met dank aan excellentie zwembad: http://www.athene.antenna.nl/ARCHIEF/NR01-Athene/02-Probl.html

  Interessant is ook het artikel over de Griekse democratie, met name in het klassieke Athene. Mijn grote bezwaar tegen deze democratie is dat vrouwtje Bou daar niet aan mee mag doen. Het was een mannen-staat:
  http://www.agora-europa.nl/243-Relatie-democratie-en-cultuur-in-klassiek-Athene.html

  Max, ik heb ook even rondgekeken op jouw blog, dank voor de link, maar je hanteert definities waar ik onmiddellijk mijn vraagtekens bij zet. Dit vond ik trouwens wel weer een leuke link: http://www.ncpn.nl/archief/2008/12/parenti.htm
  Maar wat is democratie? Onder deze vlag varen vele schepen, van luxe cruisseschepen tot oorlogsschepen! Waar we het wel over eens zijn, is dat de huidige stembus-democratie niet werkt!

 • Max:

  @mr. drs. BOU:democratie is iets waarvan we denken dat het bestaat, maar wat nog steeds in z’n embryonale fase vertoeft.Een democratie met geld bestaat niet.Geld en ego daar draait het om in deze wereld.Je mag stemmen,maar voor de rest heb je niets te vertellen.
  http://nl.odemagazine.com/doc/0019/best-een-goed-idee-democratie/

 • mr. drs. BOU:

  @ Max, Libië was wel een democratie met geld, maar die werd om zeep geholpen door de stembus-fascisten van de NATO! Lees het Groene Boek van Gaddafi, dat is Radendemocratie! Maar de stembus-fascisten willen geen democratie, ze willen dat wij blijven geloven in hun propaganda!

  Leuk stuk trouwens in Ode. Bedankt voor de link! 😉

 • mr. drs. BOU:

  Attentie, ATTENTIE, attentie…

  BOUblog ligt onder een spervuur van spam! Meer dan 100 eerste reacties. De mogelijkheid van reageren op BOUblog staat daardoor op tilt. Alle eerste reacties zijn niet meer welkom, ze worden allen gewist.

  Mijn excuses voor deze voordeur dicht, maar die Dutch Predators komen er echt niet meer in!

  http://www.boublog.nl/08/11/2009/pedocriminelen-en-het-slijk-der-aarde/

 • Vergeet die Atheense democratie – het systeem van participatieve budgetten functioneert al enige jaren in Porto Alegre, een regio van Brazilie. (In mijn blog over directe democratie (http://tinyurl.com/cjy52k5) staan een aantal links over hoe het precies werkt.) Essentieel aan radendemocratie, open assemblies e.d. is inderdaad dat er uitgebreide discussie plaatsvindt, waardoor er begrip ontstaat voor elkaars standpunt. In die zin is het absoluut niet te vergelijken met een armzalig alternatief als het referendum. Met een getrapt systeem kun je een groter netwerk bouwen van al die buurtraden. (De laatste link, http://www.politics.be/duiding/640/, plaatst Porto Alegre in het bredere kader van de relatie tussen staat en civil society.)

  Maar echt consensus bereiken zal natuurlijk niet zo vaak voorkomen. Hooguit komt er dan die ene oplossing uitrollen die niemand ziet zitten – nou fijn hoor, zo’n systeem kennen we nu ook al. Ook zie ik het in de praktijk nog steeds niet echt voor me, hoe je de banaliteit van de meerderheid van stemmen overstijgt als het bv. gaat over de evt. sloop van een wijk of de aanleg van een snelweg. Wie zijn dan de belanghebbenden (vaak zijn sommigen dat meer dan anderen), wie leidt de discussie en bepaalt wanneer en hoe de knoop doorgehakt gaat worden? Ook de belangen van minderheden blijven natuurlijk altijd een punt van aandacht. Daarvoor hebben we een grondwet en een rechtsstaat in het leven geroepen – maar je hebt dus altijd vertegenwoordigers nodig om het proces te begeleiden en te bewaken. Dan hou je toch altijd vragen over de rol van de overheid, zoals de vraag of deze de participatie van (bepaalde) minderheidsgroepen actief dient te bevorderen of dat deze zelf maar assertief genoeg moeten zijn. (Lobbyisme kun je immers niet ‘afschaffen’, je kan hooguit een standpunt innemen hoe je er mee omgaat.)

 • mr. drs. BOU:

  Er staat helaas een spam-machine op BOUblog gericht: een voortdurende stroom van onzinnige eerste reacties. Ze zijn automatisch gegenereerd uit woorden die op Boublog voorkomen en ze zijn allemaal anders. Ik zie maar een manier om dit te stoppen: alle reacties uitschakelen.

  Mijn excuses voor het ongemak.

 • mr. drs. BOU:

  Beste Joke, dank voor je reactie en sorry voor de trage plaatsing. Volgens mij werkt echte consensus alleen als daarvoor de structuur aanwezig is. Ons kapitalistische werkt met personen en rechtspersonen, met als topdog de rechtspersoon STAAT.

  Echte democratie moet van onder opkomen. Dat vergt van de mensen dat ze gaan meedenken, maar het vergt ook van al onze instituties dat ze anders georganiseerd worden.

  Porto Alegre in Brazilië is maar een voorbeeld. Uit de bovenstaande lange docu blijkt dat er op veel plaatsen in Zuid Amerika al op deze manier wordt gewerkt. En het werkt wel degelijk! Helaas maakt het militaire en industriële kapitalisme deze initiatieven graag kapot! Zo ging het in Libië en zo ging het ook in Zuid Amerika.

  Het eerste wat ons te doen staat lijkt mij daarom het ontmantelen van het militair industrieel complex!!!

  Vandaag kreeg ik van AVAAZ weer een belangrijk signaal: KLUSTERBOMMEN !!!

  Wie tekent even deze petitie?
  http://www.avaaz.org/nl/cluster_bombs_ii_b/?cl=1384974755&v=11080

 • They Knew:

  @mr. drs. BOU

  Wat is democratie? Ik zou het niet weten, een Zwitserse directe democratie misschien? Ikzelf heb niet het idee ooit in een democratie gewoond te hebben, want ik zie een Parlementaire Democratie niet als een echte democratie. Ja, er zijn onderdelen van een democratie, één maal in de vier jaar stemmen, maar daarna is het over met die democratie. Als er een referendum wordt gehouden over de Europese Grondwet en 66% is daar tegen, maar wordt later aangenomen als “Het verdrag van Lissabon”, hebben wij dan een democratie? En nu hebben wij dan de EU, waarvan Barroso op 1 oktober 2010 zei; The reason we need the EU, he suggests, is “precisely because it’s not democratic.”

  http://blogs.telegraph.co.uk/news/danielhannan/100056661/the-eu-is-an-antidote-to-democratic-governments-argues-president-barroso/

  Wat is de oplossing hier tegen? Ik heb daar lang over nagedacht en ik kom alleen maar uit op een revolutie. De regering en het parlement luistert niet naar het volk, dus moet de oplossing vanuit het volk komen. Houdbaar is dit echter niet, kijk naar de Franse revolutie, daar zit nu een president die ook niets met het Franse volk heeft. Na een revolutie moet de vinger aan de pols gehouden worden en jezelf niet in slaap laten sukkelen en denken dat het wel goed zit. Een andere, wat minder radicale aanpak zou kunnen zijn, met de eerstvolgende verkiezingen massaal thuisblijven, hiervan weet ik echter niet wat de wet daarover schrijft. Het kan net zo goed zijn dat dan de uitslag van de vorige verkiezingen gaat gelden en ik denk niet daar wij daarop zitten te wachten.

 • mr. drs. Bou:

  Beste They Knew,

  Welkom op Boublog. Heb je ook de documentaire in het artikel bekeken? Want de democratie waarmee men in deze Zuid Amerikaanse landen werkt, komt van onderop. Het is de democratie van de werkplaats, van de buurt of het dorp.

  Een Franse Revolutie werkt niet, dat bleek al onder Napoleon! Men kan de heersende klasse wel met geweld onthoofden, maar als de structuur van de maatschappij niet verandert, dan ontstaat er al snel een nieuwe heersende klasse. En een stembus-democratie zoals wij die kennen legt de macht ook niet bij de bevolking, maar bij de politici.

  Directe democratie werkt met overleg en consensus. Daarbij is iedereen verantwoordelijk voor het geheel. Uit de documentaire blijkt dat dit niet alleen mogelijk is, maar dat het zelfs zeer goed werkt!

 • They Knew:

  @mr. drs. Bou,

  Dankjewel mr. drs. Bou. Ik heb de documentaire nog niet gezien, maar ga dat zeker doen. In mijn eerste bericht ben ik uitgegaan van mijn gevoel en levenservaring, dan dat ik praat over kunde.

  Het voorbeeld wat ik gaf over de Franse Revolutie en het referendum spreekt boekdelen over de laksheid van het volk zelf. Een democratie wil niet zeggen dat je lui achterover in je leunstoel kan blijven zitten en dat het met die democratie wel goed zit. Je moet er aan blijven werken en je ogen open houden. Het feit dat 66% van de Nederlanders tegen een Verenigd Europa waren en het toch doorgedrukt werd, had mensen al op de barricades moeten doen springen, niet goedschiks, dan maar kwaadschiks. De democratie, in zoverre wij daar dan in zouden leven, is hiermee door de meerderheid verkwanseld. De link naar Barroso geeft aan, dat er straks helemaal geen democratie meer is en dat wij vanuit Brussel gedicteerd worden. Een Verenigd Europa zou géén Verenigde Staten van Europa worden, maar 66% wist beter! Wij weten dat wij voorgelogen worden en wij vinden het wel best.
  Een ommezwaai naar een directe democratie, zal niet lukken zonder bloedvergieten, daar leeft de heersende klasse nu te lekker voor en dat zullen zij niet zonder slag of stoot opgeven. Niet dat ik op een opstand in Nederland zit te wachten, verre van dat, maar het schijnt niet op een andere manier te kunnen.

 • mr. drs. Bou:

  Beste They Knew,

  Gek genoeg kan een ommezwaai naar directe democratie wel degelijk zonder bloedvergieten! Het MOET zelfs zonder bloedvergieten! Alle geweld is immers een vorm van verspilling. Ondanks alle propaganda vóór geweld (films, moordseries op TV, spelletjes) komt er een moment dat deze verspilling niet langer werkt.

  We weten dat we voorgelogen worden en we vinden het nu nog wel best. Maar er komt een moment dat we niet langer zonder samenwerking kunnen. Directe democratie lijkt me dan de enige oplossing.

  Die docu is echt een aanrader! Beter dan het NOS journaal, Tatort en Nieuwsuur… 😉

 • They Knew:

  @mr. drs. Bou,

  Een opstand zonder geweld? Is daar een voorbeeld van? Als de macht straks in Brussel zit wordt het alleen maar moeilijker.

  Het NOS journaal en Één Vandaag bekijk ik al met de nodige scepsis, voor de rest kijk ik praktisch géén televisie meer, kranten gebruik ik alleen nog maar om mijn achterwerk mee af te vegen, omdat ik teveel voorgelogen ben over Lockerbie, 9/11, Tsjernobyl, Fukushima, Irak, Libië en nu weer Iran. Enige behoorlijke berichtgeving komt van alternatieve media en daar gaat behoorlijk wat tijd in zitten om te filteren. Eigenlijk heb ik helemaal geen tijd voor televisie! 😉

 • mr. drs. Bou:

  Bekijk nu eerst maar eens die docu. Het is een revolutie zonder geweld!

 • They Knew:

  @mr. drs. Bou,

  Oké dat ga ik doen. Even iets anders,(mag ik je Bou noemen?) heb jij Één Vandaag gezien vanavond, over die Döner moorden in Duitsland? Daar waren dus Duitse geheimagenten in de buurt of bij betrokken en dan dwalen mijn gedachten alweer af naar “Operatie Gladio”, ik neem in ieder geval aan dat ik jou niet uit hoef te leggen wat dat is. Zo bekijk ik het nieuws van het gevestigde establishment.

 • They Knew:

  @mr. drs. Bou,

  Ik heb de documentaire bekeken en het lijkt mij een goede vorm van democratie. Deelname aan en inspraak hebben in een democratisch proces geeft op zich al een gevoel van vrijheid en ik denk dat zij, die zich nu afkeren van de politiek, dit duwtje in de rug nodig hebben. De vraag is, hoe komen wij daar en hoe blijven wij daar? Als het aan grote broer Amerika ligt, is deze vorm van democratie in no-time omgeturnd in een, op Amerikaanse leest, gestoelde democratie. Hugo Chavez is tenslotte een dictator ;), met een macht aan olie :). Daarnaast denk ik niet dat figuren als Rutte, Verhagen, Pechtold, Cohen en Sap erg gecharmeerd zullen zijn met deze vorm van democratie, zij zien liever meer macht naar Brussel gaan, dan het over te geven aan het volk.

 • mr. drs. Bou:

  Beste They Knew,

  Natuurlijk mag je me Bou noemen, want zo heet ik! 😉

  Maar alle macht naar Brussel, dat is gekkenwerk. Het werkt niet!
  Gaddafi was ook een dictator ;-), met een macht aan olie :-), maar zijn Volksdemocratie werkte wel! Van het armste land van Afrika werd Libië na 30 jaar, dus na één generatie, een welvarend land.

  En zeg niet dat dit komt door de olie, want Nigeria heeft ook olie!

  In de VS heeft nu ongeveer 20% van de bevolking honger! Dat werkt niet. De werkloosheid is er ook hoog, veel mensen werken er niet. Een systeem waarin de macht ligt bij 1% van de bevolking is onwerkzaam, het is gekkenwerk! Helaas maken die gekken gebruik van geweld en agressie om hun absurde systeem te handhaven.

  En via de media maken ze de bevolking wijs dat dit normaal is, dat het niet anders kan, ja, dat het zelfs goed is dat men heel Libië om zeep heeft gebracht!

  Bedankt voor de kijktip, ik ga even naar EenVandaag! 😉

 • They Knew:

  Beste Bou,

  “Maar alle macht naar Brussel, dat is gekkenwerk. Het werkt niet!”

  Nee, natuurlijk werkt dat niet en dat is nu precies de bedoeling! “The New World Order”, Bou! “Order out of chaos”! Het scenario speelt zich precies zo af, zoals Peter Stuivenberg in zijn boek “The Boogeyman” heeft beschreven. Uitentreuren bediscussieerd op Zapruder!
  Een bewust gecreëerde wereldwijde financiële crisis (chaos) en de (oplossing; A New World Order, A One World Government) of hoe je het ook maar noemen wil, lag al klaar. Kijk wat jezelf op 6 november als topic hebt opgevoerd; “ESM-alarm: een staatsgreep in 17 EU-landen?”
  De paniek slaat toe, Bou! Moet ik mijn spaarcentjes van de bank halen? Ik weet het niet, mijn gevoel zegt van wel, want ik wil niet dat er ook maar één € cent van mijn spaarrekening naar een bank toegaat.

  Een ondemocratisch aangewezen EU President (Herman van Rompuy) die het jaar 2009 uitroept als het eerste jaar van de “One World Government” en tot overmaat van ramp een EC President (Barroso) die in 2010 loopt te verkondigen dat de EU ondemocratisch is. Het kan niet veel duidelijker!

  “Gaddafi was ook een dictator, met een macht aan olie, maar zijn Volksdemocratie werkte wel! Van het armste land van Afrika werd Libië na 30 jaar, dus na één generatie, een welvarend land.”

  Ja, ook ik dacht dat Gaddafi een dictator was en achter de aanslagen van een Berlijnse disco en Lockerbie zat! Het “bewijs” van Berlijn kwam pas in 1989, (na de val van de muur) boven tafel en werd gevonden in de Libische ambassade in Oost-Duitsland, door functionarissen van de Duitse BND en de CIA ;). De Amerikanen hadden er in 1986 geen enkele moeite mee Tripoli en Benghazi te bombarderen, zonder enig bewijs dus.
  Lockerbie 1988 idem dito, Gaddafi krijgt de schuld van Lockerbie in z’n schoenen geschoven, als vergelding van de Amerikaanse bombardementen op Tripoli en Benghazi in 1986. Géén mens staat er bij stil dat de Amerikanen in 1988 een Iraans passagiersvliegtuig boven de “Straat van Hormuz” “per ongeluk ;)” uit de lucht schieten en dat er aan boord van PanAm 103 Amerikaanse veiligheidsagenten zaten die naar Washington waren teruggeroepen voor verhoor over vermeende wapen-en drugsmokkel in Libanon (Iran-Contra! Oliver North?). Valse vlag operaties waren in die tijd nog niet bekend, tenminste, niet bij het brede publiek.
  Toen in 2003 de sancties tegen Libië werden opgeheven, dat was binnen één of twee dagen gepiept, werden Gaddafi en Libië weer door de “wereldgemeenschap” opgenomen. Hij moest wel beloven dat hij de steun aan terroristische organisaties moest staken en het terrorisme bestrijden. Dat heeft Gaddafi ook gedaan, want waar de Libische opstand in 2011 begon (Benghazi-Tobroek-Dahrna) daar wemelt het van Islamitische extremisten, aangesloten bij de Libyan Islamic Fighting Group, wat weer gerelateerd is aan Al-Qaida 😉 (according to Webster Griffin Tarpley and a West Point study). Tegen wie was Gaddafi aan het vechten, tegen burgers, of tegen terroristen zoals van hem verlangt werd?

  “En zeg niet dat dit komt door de olie, want Nigeria heeft ook olie!”

  Tja, vandaar dat de Amerikanen de Nigerianen “helpen ;)” bij het bestrijden van terroristen!

  Bou, bedenk één ding en dat zijn de woorden van Dick Cheney zelf; “Amerika heeft 5% van de wereldbevolking, maar verbruikt 25% van de wereldenergie.”

  UPDATE UIT SYRIË! Webster Griffin Tarpley in Syrië!

  http://www.youtube.com/user/TheAlexJonesChannel#p/u/7/dZih8xTAxyo

  http://www.youtube.com/user/TheAlexJonesChannel#p/u/4/rPRsuY2uG0E

 • mr. drs. Bou:

  Wahhabis, Israel Fund Al-Qaeda Rebels in Syria: Dr. Webster Tarpley Reports

 • They Knew:

  Telefoongesprek gevolgd? Wat zegt Webster Tarpley, na gesproken te hebben met artsen, verpleegsters en advocaten, in het Frans en Engels over Homs?

  “Er was géén BBC en er was géén Al Jazeera! Ja maar er worden toch mensen doodgeschoten? Ja, dat zijn scherpschutters die op de daken liggen, géén idee wie dat zijn. Ja, het zijn wel Syriërs. Dan komt het leger de stad binnen om de daken te bezetten, zodat scherpschutters vandaar uit niet meer kunnen schieten.”

  Een sterk staaltje “Libië scenario”, waar scherpschutters van Gaddafi ook vanaf daken op burgers zouden hebben geschoten en waar komen die beelden vandaan van gevechten tussen opstandelingen en het Syrische leger?

 • mr. drs. Bou:

  They Knew, dat klopt. Maar we raken nu wel erg off topic. 😉

 • They Knew:

  Je hebt helemaal gelijk Bou. Ik laat het hier ook bij en anders zal je er een topic aan moeten wijden.

 • Driepinter:

  Mark Passio verteld zonder omwegen en onverholen over de door occultisten verborgen Natural Law.

  Hij is zelf 10 jaar lang priester geweest van het satanisme en weet dus van binnenuit zeer goed wat er speelt en wat mensen aan het doen zijn.

  De enige wet die in de werkelijkheid actief is, altijd actief is geweest, en altijd actief zal blijven. Kennis van deze wet geeft de oorsprong van wie wij zijn, hoe onze verhouding is tot de overheid en de occulte machten, en welke macht wij hebben tegenover hen.

  Mark Passio windt er geen doekjes om, hij houdt deze presentatie dan ook niet voor mensen die overgevoelig zijn, of nog niet doorhebben dat er iets niet strookt in de wereld van vandaag. Zijn doel is daarentegen om juist de mensen te bereiken die wel weten wat er aan de hand is, maar nog net dat laatste zetje nodig hebben om de dingen met elkaar te kunnen verbinden.

  Deze presentatie is gehouden op 19 oktober 2013 in het Yale Omni hotel, en verdeeld over een hele dag. De presentatie bestaat uit drie delen, een morgensessie, een middagsessie en een avondsessie.

  “Natural Law: The REAL Law of Attraction & How To Apply It In Your Life”

 • mr. drs. Bou:

  Dank je wel, Driepinter, maar het bekijken van deze lezingen is een dagtaak! Ik zal deze docu’s achter de schermen opslaan, in de hoop dat ik er ooit aan toekom. Want ik ben er wel nieuwsgierig naar. 😉

 • Groene Wolf:

  http://sgtreport.com/2015/10/song-destroys-the-illusion-and-insanity-of-the-political-process/
  Leuk liedje met een scherpe tekst over hoe de (Westerse)’democratie’ werkelijk werkt.

Recente reacties