Archief
Artikelen

Update 30 april: “U heeft Koninginnedag aan ons teruggegeven.” Die dag is dus niet van de bevolking, maar van het Koninklijk Huis. Vorig jaar werd de feestvreugde wreed verstoord, toen Karst Tates in Apeldoorn in zijn auto dwars door de Oranjeminnende menigte heen reed. Misschien wilde hij zelfs wel de open bus van de koninklijke familie raken! Hij botste op een monument, waarna hij overleed. Zeven omstanders vonden eveneens de dood, maar het voertuig waarin Hare Majesteit met haar Koninklijke Familie te kijk zat voor het gewone volk, bleef ongedeerd.

Daarom zijn er dit jaar extra veiligheidsmaatregelen getroffen. Vandaag mocht de bevolking van Middelburg en Wemeldinge op Koninginnedag met vlaggetjes zwaaien, juichen en wuiven naar de telgen van Oranje, maar niet op klompen, want dat kon een risicofactor zijn. Na de vreselijke gebeurtenissen van vorig jaar, wil men in elk geval voorkomen dat iemand op zijn klompen aanvoelt dat de folklore van het koningshuis uit de tijd is.

Gisteren was de koninklijke familie in Apeldoorn voor een herdenking van vorig jaar en ook daar zijn scherpe veiligheidsmaatregelen getroffen. De bejaarden van verzorgingshuis ‘De Loohof’ in Apeldoorn, dat recht tegenover de plek stond waar de Hoogheden zouden verschijnen, kregen een dag huisarrest, ze mochten zelfs niet op het balkon komen. Zorgvuldige analyses van de DKDB hebben namelijk uitgewezen dat zij een te groot risico vormen voor de veiligheid van onze vorstin. Om toch van het hoge bezoek te kunnen genieten, krijgen de bejaarden beeldschermen op hun kamers. Tegen deze verregaande vorm van vrijheidsberoving werd door de bejaarden niet geprotesteerd.

Intussen kost het koningshuis de Nederlandse belastingbetalers jaarlijks een hoop geld. En ook die 1400 opgetrommelde politieagenten op straat zijn niet gratis! Maar op deze dag mocht men in Zeeland wel gratis met de bus en de boot! Dank zij de vrije Koninginnedag konden de Zeeuwen gratis met de bus naar het strand gaan, of met de boot naar de overkant, maar het was stil in de bus en ook op het strand. Alle dorpen en stadjes vierden feest en alles verliep gezellige en rustig, behalve in Wemeldinge en Middelburg.

Op 29 april zag Wemeldinge en nog zo uit:

En Middelburg zag er zo uit (let ook op de dranghekken):

Hoewel het lijkt alsof het hele volk blij is met ons koningshuis, is dat toch niet helemaal waar. Royale schandalen wekken weliswaar de verontwaardiging, maar ze worden meestal ontkend. Wie er iets van durft te zeggen, maakt zich al snel schuldig aan opzettelijke belediging van de koning, al is het dan een koningin. Daarop staat een straf van maximaal 5 jaar. Het belangrijkste mechanisme is echter de gratie: wie in de gratie is, krijgt privileges, maar wie iets onaardigs zegt over deze familie van stinkend rijke en machtige patsers, is uit de gratie! Daarom blijven de royale schandalen meestal steken in de koninklijke doofpot. Op wat voorzichtige satire na is ons koningshuis onschendbaar.

Misschien wordt het tijd voor een referendum: Willen wij een parlementair koninkrijk blijven of kiezen we voor een parlementaire democratie? In het laatste geval mag Beatrix volgend jaar op 30 april haar dag voorgoed afstaan aan de bevolking. Daarbij mag ze al haar politieke en representatieve taken overdragen aan een gekozen president. In zijn functie is deze onafhankelijk van het parlement. De volgende dag, dus op 1 mei, vieren we dan voortaan net zo’n soort feest als nu op Koninginnedag, met alleen dit verschil: Leve de Republiek.

Tomas Ross en Ton Biesemaat zijn twee schrijvers niet blij zijn met onze parlementaire monarchie. Tomas Ross schrijft spannende fictie en Ton Biesemaat schrijft ware verhalen. De fictie van Ross trekt veel lezers, want zijn verhalen zijn maar verzonnen, toch? Wie op de hoogte is van wat er werkelijk speelt, weet ook dat zijn fictie voor een groot deel berust op ware gebeurtenissen. Het werk van Ton Biesemaat krijgt intussen niet de aandacht die het volgens mij wel verdient. In zijn boek Bernhard Gate haalt hij feiten boven water die vaak spannender zijn dan de fictie van Ross.

Het Gesprek 1 op 1 tussen Tomas Ross en Ton Biesemaat vond plaats in 2009, maar werd op 25 april j.l. nogmaals uitgezonden. In elk geval staan deze twee schrijvers op goede voet met elkaar, het is een prettig gesprek. En ze zijn het eens over het koningshuis en de monarchie: ze zijn uit de tijd, dus Leve de Republiek!

Het Gesprek duurt 40 minuten.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

58 Reacties op “Zwaar beveiligd Koningshuis, leve de Republiek!”

 • Er zit een gevaar in het goochelen met feiten en fictie. Je kunt er alle kanten mee op. Als het er op aankomt is het nog verkapte reclame voor het onterecht op kosten van de samenleving parasiterende kliekje.
  http://herstelderepubliek.wordpress.com/2010/03/06/feiten-en-fictie/

 • Aad de Groot:

  Beste Boudine,

  Met respect voor je visie omtrent het koningshuis.
  Ik vraag me echter wel of of een republiek wel een haalbare kaart is.
  Er is op zijn minst een grondwetwijziging nodig. Om dat rond te krijgen zijn we al twee kabinetten verder.
  Daarnaast geloof ik absoluut niet, dat we de twee derde meerderheid krijgen daarvoor in de eerste stemming.
  Daar is men in Nederland veel te traditioneel voor. Ook ik ben eigenlijk wel die mening toegedaan.

  Echter, ik vind wel dat de Koning(in) een louter seremonieele functie behoort te hebben. Echter, ook daar is een grondwetswijziging voor nodig, maar de kans dit dit gehaald kan worden lijkt mij t.z.t. niet onmogelijk.

  Aad

 • mr. drs. BOU:

  Beste Aad,

  Een haalbare kaart begint met een referendum, of met een volksraadpleging. Willen we een monarchie, of liever een verkozen president? Dat valt buiten de grondwet.
  Daarna is het de beurt aan het parlement, de grondwet zal dan moeten worden herzien. Natuurlijk zijn de Oranjeklanten tegen, maar stel dat het voorstel het haalt, dan worden er nieuwe verkiezingen uitgeschreven. De inzet is dan een grondwetswijziging, dus twee derde van de Kamer moet instemmen. Maar de Grondwet is al eerder gewijzigd, dus het kan!

  “Echter, ik vind wel dat de Koning(in) een louter seremonieele functie behoort te hebben.”

  Dat is nu zeker niet het geval, al wil men ons doen geloven dat dit wel zo is. Zelf vind ik dat de verkozen president alle functies moet krijgen die nu aan het Koningshuis vallen. Alleen al een opsomming van deze functies maakt hun gezag transparant. En verder mag Willem Alexander zich natuurlijk gewoon verkiesbaar stellen, want we blijven democratisch en we gaan geen koppen snellen, zoals tijdens de Franse Revolutie.

  Maar ik stem waarschijnlijk niet op prins Water, voorheen prins Pils, met zijn Maxima als Zorregieta-spruit. Deze keiharde en walgelijke arrogantie komt me namelijk de strot uit! Haar vader dient te worden veroordeeld. Vriendje van Benno, die dit huwelijk heeft bekokstoofd…

  Maar over deze dode Prins niets dan goeds…

 • Een referendum is tot nu tot met alle geweld door de gevestigde politieke machtselite tegengehouden of getorpedeerd. De ene keer dat het wel is toegepast is desastreus geweest voor diezelfde elite, want er is pijnlijk aan het licht gekomen dat de politiek een andere agenda dient. Maar vandaag of morgen komt het op de politieke agenda en dan begint de afkalving van de (vermeende) volksgunst.

  Overigens is er geen betere pleitbezorger voor de Republiek dan onze clowneske Brigade Generaal met briljant financiëel inzicht als “Hoofd van de Regering”. Beatrix stervend “in het harnas” is ’s mans beste opstap voor de troon.

 • mr. drs. BOU:

  Op Vrijspreker een duidelijk overzicht van de grondwettelijke voorrechten van deze familie.

  Leve de Konigin!

  Het door H.M. Mevrouw von Amsberg-van Oranje Nassau uit erfopvolging verkregen ambt maakt haar tot een van de machtigste dames ter wereld. Waaruit bestaat die macht zoal? En hoe staat het met de verhouding tot haar onderdanen?

  Zijzelf, haar nakomelingen en haar familie genieten dank zij politieke vrinden als de juristen G.K. van Hogendorp (1762-1834) en J.R. Thorbecke (1798-1872) grondwettelijke bescherming en krachtens die grondwet beschikt zij onder andere over de volgende machten:

  1. Het Koningschap wordt erfelijk vervuld door de wettige opvolgers van koning Willem I, Prins van Oranje-Nassau (art 24).
  2. De Koning geniet jaarlijks ten laste van het Rijk uitkeringen… (art. 40 lid 1).
  3. De Koning of zijn vermoedelijke opvolger zijn krachtens erfrecht vrijgesteld van inkomstenbelasting, vermogensbelasting en successiebelasting (art. 40 lid 2).

  Mijn voorstel zou zijn om deze drie artikelen te schrappen. Daar komt dan voor in de plaats:

  Artikel 1: De president wordt gekozen door de bevolking van Nederland.

  Artikel 2: Kiesgerechtigd is iedere Nederlander, behoudens uitzonderingen gemaakt door de wet. (zoals minderjarigheid en zo…)

  Artikel 3: Iedere Nederlander kan zich verkiesbaar stellen, behoudens uitzonderingen gemaakt door de wet. (zoals dubbele nationaliteit en zo…)

  In de overige artikelen kan men het woord koning dan vervangen door president en het woord koninklijk door presidentieel.

  Het ziet er nu zo uit:

  4. De Koning ondertekent alle wetten en koninklijke besluiten (art 47).
  5. De Koning is hoofd van de regering. De minister-president en de ministers worden benoemd en ontslagen bij koninklijk besluit (art. 42, 43).
  6. Bij koninklijk besluit worden de ministeries ingesteld (art. 44).
  7. Bij koninklijk besluit worden de staatssecretarissen benoemd en ontslagen (art.46).
  8. De Koning is voorzitter van de Raad van State Bij koninklijk besluit worden de leden benoemd. De benoeming is voor het leven (art 74).

  Dat zou dan worden:

  4. De President ondertekent alle wetten en Presidentieele besluiten (art 47).
  5. De President is hoofd van de regering. De minister-president en de ministers worden benoemd en ontslagen bij Presidentieel besluit (art. 42, 43).
  6. Bij Presidentieel besluit worden de ministeries ingesteld (art. 44).
  7. Bij Presidentieel besluit worden de staatssecretarissen benoemd en ontslagen (art.46).
  8. De President is voorzitter van de Raad van State Bij Presidentieel besluit worden de leden benoemd. De benoeming is voor het leven (art 74).

  Met de functie zoeken en vervangen in Word kan men de hele grondwet aldus in een oogwenk herschrijven. Daarna nog wel alles even goed doorlezen. Want automatisme leidt soms tot de meest wonderlijke paradoxen.

  Zo vind ik de benoeming voor het leven in artikel 8 ook wel een beetje achterhaald.

  😉

 • Als je het zo doet, dan vertoont volgens mij een “president” al vrij snel weer monarchale trekjes en dan moeten wij dat sprookje weer in stand houden.
  Het Duitse of Zwitserse model is dan beter: indirect kiezen. Die president krijgt dan een ceremoniële rol, want iemand moet toch bij een staatsbezoek van buitenlandse delegaties bij de windmolentjes, klompenmakerijen en tulpenkwekerijen langs.

  Trouwens de Raad van State is een staatsrechterlijk wangedrocht van vervlogen tijden en zo anti-democratisch als het maar zijn kan, dus: opheffen.

 • mr. drs. BOU:

  Beste P.E. Middelkamp,
  De eerste drie artikelen die door Vrijspreker zijn verzameld, spreken boekdelen! Deze moeten absoluut weg! Want dit is de kern van de monarchale trekjes: erfrecht!

  Vervang vervolgens de koning door de president en lees de grondwet dan nog eens goed door. Dan heb je alvast een concept wat houvast geeft.

  Uiteraard kan er nog meer weg, zoals de huidige structuur van de Raad van State, die nodig moet worden hervormd. Opheffen wil echter zeggen dat hun taken naar een ander orgaan moeten gaan. In de Grondwet kun je vinden wat de Raad van State allemaal doet. Of anders wel in een Wet op de Raad van State, (moet ik opzoeken of deze wet bestaat).

 • Staatsrechtgeleerden kun je niet gebruiken, als er echte hervormingen moeten worden uitgevoerd.

  Eens, een nieuwe grondwet is noodzakelijk, neem bijvoorbeeld alleen al het artikel over de Nederlandsche bank: Art. 6
  Zo kort maak je het zelden mee, maar voor de burger is het alles bepalend. Je ziet dat wel meer in de politiek: het is beter dat de burger het niet weet, te moeilijk. Ja, onmogelijk uit te leggen door de daders.

  De Raad van State is corrupt en houdt zichzelf in stand, opheffen is de enig juiste optie. Wat wel nodig is is een onafhankelijk Constitutioneel Hof, nodig voor het constant toetsen van de wetgeving aan de grondwet. De meeste landen hebben dat, wij niet: te moeilijk zeker? In ieder geval is zeker dat de raad van State niet doet wat een Constitutioneel Hof moet doen. En in een dergelijk instituut mag de politiek en al helemaal het Hoofd van de Regering “aanzitten”.

 • Correctie laatste zin: “….NIET aanzitten….”
  Detail!

 • mr. drs. BOU:

  Beste P.E. Middelkamp,

  Die hele grondwet is een rommelig en onoverzichtelijk zooitje. Er zit in de volgorde van de artikelen geen enkele systematiek.

  Reeds in artikel 3 spreekt deze grondwet zichzelf tegen:

  Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar.

  Op grond daarvan mogen we dus eisen dat we zelf een nieuwe koningin kiezen. Dat lijkt me wel een gezonde oplossing voor dit Oranje probleem. 😉

 • Dus dan zijn we er niet met het betere knip- en plakwerk, dan moeten we helemaal overnieuw beginnen.

  Iemand heeft ooit al eens een conceptje gemaakt, maar daarin blijven nog veel te veel dingen overeind staan. Zoals bijvoorbeeld Art. 106 (ik noemde hierboven per ongeluk Art. 6), waarin de Wet het geldstelsel regelt.

  De Staat leent dus bijvoorbeeld kapitaal uit “de markt” om de maandelijkse renteverplichting op de staatsschuld te betalen. De Staat (lees: de burgers) moet echter de mogelijkheid hebben om zelf middelen te fourneren, in plaats van dit aan een bankenkartel over te laten. Kijk maar waar we terecht zijn gekomen.

  Een mooie oplossing is om de gulden weer van staatswege als reserve valuta in te voeren, zodat de burger zijn spaartegoeden en pensioenrechten kan veiligstellen, welke “as we speak” door de politieke mafia wordt verkwanseld. Tot het op is.

 • Nog een reden om zuiver beargumenteerd dit gezelschap met vluchtgedrag zo snel mogelijk “in vrijheid te stellen”.
  http://herstelderepubliek.wordpress.com/2010/05/05/staatshoofd-kiest-het-hazenpad/

 • mr. drs. BOU:

  Mooie column! Dank u wel, P.E.M.

 • Groene Wolf:

  Leuk artikel over hoe we dan misschien toch van familie ‘rupsje nooit genoeg’ Van Amsberg af kunnen komen:

  http://www.prorepublica.nl/artikel.aspx?a=het_was_mij_een_eer&t=Het+was+mij+een+eer

 • Groene Wolf:

  The Guardian (UK) bericht: Catalaanse politie sympatiseert met Bilderberg demonstranten te Sitges:

  http://www.guardian.co.uk/world/2010/jun/05/bilderberg-2010-charlie-skelton

 • Groene Wolf:

  The Gardian (UK): Bilderberg delegates spotted in Sitges:

  http://www.guardian.co.uk/world/blog/2010/jun/08/charlie-skelton-bilderberg-2010-delegates

 • Groene Wolf:

  Catalaanse politie wil niet als privéleger voor het karretje gespannen worden van de Bilderberg-elite. Hieronder het persbericht van de politievakbond (zelf vertalen graag):

  http://www.elperiodico.es/es/noticias/sociedad/20100604/sindicato-los-mossos-critica-despilfarro-para-preservar-seguridad-del-club-bilderberg/298111.shtml

 • mr. drs. BOU:

  Beste Groene Wolf,

  Dank voor de link naar Pro Republica en dat artikel is wel een doordenker!

  Het geheim schuilt in dit ene zinnetje: ‘Het contraseign op initiatieven vanuit de Kamer wordt geweigerd als de beginselen van de democratische rechtsstaat, de internationale positie van Nederland of de financiële uitgangspunten van het beleid in het geding zijn.
  Een contraseign is de handtekening die een minister ter bekrachtiging zet onder een wet(swijziging), naast die van het (ongekozen) staatshoofd. Zonder beide handtekeningen is een wet niet bekrachtigd en kan daardoor niet in werking treden.

  Dank zij de ballen van Oranje volgde vrijwel niemand nog de kabinetsformatie. Het jour anaal ging over vuvuzela’s en de voorspellingen van een inktvis! De inktvis heeft gewonnen, maar die 80-jarige oorlog duurde wel lang! Te laat naar bed gegaan, maar het was wel gezellig en na afloop bleef alles rustig…

  Tjeenk Willink heeft vorige week de staf overgedragen aan een tweetal: Uri Rosenthal (VVD) en Jacques Wallage (PvdA). Het kabinet zal er wel komen. Daarna is het opletten geblazen: als de 2e Kamer inderdaad volledig wordt genegeerd, dan zijn de rapen gaar!

  Oranje heeft de 80-jarige oorlog verloren! En een inktvis heeft dit reeds voorspeld. Maar achter deze wolken van versluiering gaat iets heel anders schuil: Oranje heerst over Nederland als nooit tevoren! In onze parlementaire monarchie is de democratie dan stilzwijgend afgeschaft!

  Volgens Herstel de Republiek zit er een adder onder het gras, omdat de achterban van de VVD wegvalt bij dit Paarse Plus Pluche. De VVD (Marc Rutte) zou dan eieren voor zijn geld kiezen en er zou een PvdA-CDA paars plus minnetje als minderheidskabinet overblijven.

  Noem mij een zwartkijker, maar dat kabinet Cohen 1 kan er zo maar van komen, onder de dekmantel van onbestuurbaarheid van het land, grote financiële problemen en niet te vergeten de nakende troonsbestijging van onze vakantie-prins.

  Sinds de democratie om zeep is, is alles mogelijk, waarbij het lastige “zeteltjes tellen voor een meerderheid” in feite ook al een overbodige rekensom is geworden.

  En intussen zitten prins Pils en zijn Maxima toch in hun vakantiehuisje in Mozambique. Lees ook de comments… 😉

 • mr. drs. BOU:

  Vandaag op Klokkenluider:

  Hoezeer ons land is verworden tot een politiestaat en een terroristische organisatie kan niet beter worden aangetoond dan met de zaak Gepke de Leef. De essentie van deze macabere affaire is de erfenis die Gepke kreeg van haar ouders die tot in de Tweede Wereldoorlog werkten in dienst van het Koninklijk Huis.

  Tot deze erfenis behoorde een archief met informatie over Oranje [spaarzame berichtgeving MSM] en andere belangrijke Nederlanders. Maar deze stukken zouden Gepke nooit bereiken: eerst werden ze ingenomen door haar zuster, later zouden ze bij de Rabobank in een kluis hebben gelegen en thans lijken ze van de aardbodem te zijn verdwenen.

  Aha! Dank je wel, Micha! Nu begrijp ik het eindelijk… Wat een waanzinnige zaak. Dat Gepke niet knettergek geworden is, dat is wel een bewijs van haar uitzonderlijke kracht! Sterkte, Gepke! Ga door!

 • Groene Wolf:

  Teken de petitiehttp: http://www.geenpaarsplus.nl/
  Dat zal Frau Bea Graaienstein niet fijn vinden. Nu moet Ruud ‘billenknijper’Lubbers in haar politieke paarse verfpot roeren.

 • mr. drs. BOU:

  Beste Groene Wolf,
  Paars Plus is reeds van de baan. Het wachten is op een minderheidsregering van VVD, CDA en nog wat Christelijke, Groene en Linkse rakkers. Dan kan Donner terug op justitie en Cohen gaat in de oppositie.
  Kortom: Halleluja, niets aan de handa!

 • mr. drs. BOU:

  Kijk, daar hebben we de poppetjes aan het dansen:

  CDA gaat praten met VVD en PVV

  Dan krijgen we dus weer Donner op justitie. Hirsch Ballin mag ook, hoor. Zolang ze maar van de prins geen kwaad weten

  Intussen heeft zelfs Ephimenco in de Trouw mogen schrijven dat Hare Majesteit het tijdens de kabinetsformatie als eerste voor het zeggen heeft. En op Pro Republica staat een open brief van Hans Vogel aan Prof. Dr. C. Fasseur, oftewel Cees Fasseur, een historicus en jurist die volledig in de Koninklijke Gratie is en die van die mooie boeken schrijft over ons fraaie vorstenhuis. Om te huilen zo mooi!

 • Groene Wolf:

  Beste Bou,

  Breaking news. En jawel, de Van Amsbergens spelen weer eens een hoofdrol. http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/4502/updates-er-gaat-veel-gebeuren.html

 • Groene Wolf:

  De engelse graaiesteit Elisabeth II deed aanvraag voor bijdrage energiekosten voor Buckingham Palace en Winsor Castle bij fonds dat bestemd is voor mindervermogende ouderen. Shame on you, royal lowness!
  http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/0,1518,719387,00.html

 • mr. drs. BOU:

  Polonaise:

 • Groene Wolf:

  Per 1 oktober 2010 wordt de nieuw ‘kraakwet’ van kracht. In combinatie met Art. 1 van de grondwet zou dit kunnen betekenen dat de door Mw Amsberg gekraakte panden (o.a. Huis Denbosch en Noordeinde) ontruimd kunnen worden. Wie geen huur (of hypotheekrente) betaalt moet eruit. Of gewoon huur betalen dus.
  http://limpingmessenger.wordpress.com/gedogen-van-kraken-als-een-tegenstrijdige-balans-van-tegenovergestelde-belangen/
  (En een aanslag gebruikersgedeelte gemeentelijke onroerendgoedbelasting)

 • Groene Wolf:

  Friso Amsberg gaat zijn zakken vullen in de kernenergiebranche: ruim zes ton gaat hij verdienen op jaarbasis.
  http://www.quotenet.nl/quote-500/prins-friso-duikt-in-kernenergie.php
  Stop het Oranje gevaar!

 • mr. drs. BOU:

  Dank je, Groene Wolf. 🙂

  Johan Friso van Oranje-Nassau van Amsberg wordt de financiële topman van het bedrijf. Een vorstelijke baan, in elk geval qua beloning. Zijn voorganger toucheerde in 2009 ruim €650.000. Ter vergelijk: zijn broer Willem-Alexander ontvangt van de Nederlandse staat een toelage van €246.000.

  Die arme oranjes komen nog altijd geld tekort…

 • petje:

  Zorreguieta was geen meeloper, maar een steunpilaar van de Argentijnse junta. Volgens de staatssecretaris van Mensenrechten zorgde Maxima’s vader er voor dat Argentinie in een chaos terechtkwam na het ontketenen van een geplande landbouwstaking. Zorreguieta werd beloond met een regeringspositie voor zijn “goede werk” om de democratie en rechtsstaat om zeep te helpen. Aldus een artikel van maart 2008 in De Pers:

  De rol van Zorreguieta in de Argentijnse staatsgreep van 1976 is nooit helemaal opgehelderd. Tijdens een persconferentie in Buenos Aires werd de invloed van prinses Máxima’s vader expliciet aangehaald.

  Niemand minder dan de Argentijnse staatssecretaris voor Mensenrechten, Eduardo Duhalde, verklaarde dinsdag dat Jorge Zorreguieta een ‘sleutelrol’ vervulde in een landbouwstaking die aan de staatsgreep voorafging. De chaos die deze staking veroorzaakte, maakte een militair ingrijpen in de regering mogelijk, legde Duhalde uit. Hij beweerde dat Zorreguieta voor zijn rol beloond zou zijn met de post van staatssecretaris van Landbouw.

  http://www.depers.nl/buitenland/186088/Jorge-Zorreguieta-weer-in-opspraak.html

  Het lijkt er dus op dat Zorreguieta moet gaan zitten net als compaan Jorge Videla.

  http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article3054657.ece/_Vader_Maxima_kan_worden_vervolgd_.html

 • petje:

  Het NOVUM persbericht bevat in de laatste zin een storende fout. Het Argentijnse schrikbewind heeft – mede door protesten vanuit West Europa – in totaal 6 jaar geduurd.
  Deze zin moet zijn:
  Tijdens het regime van de Junta tussen 1975 en 1981 kwamen vele tienduizenden mensen om.

 • mrpettjo:

  De prins die onder een – naar het lijkt door hemzelf in gezelschap van een man veroorzaakte – sneeuwlawine bedolven raakte en moest worden gereanimeerd, zal naar het lijkt zijn leven verder als een plant in een rolstoel moeten slijten.
  Opzet (Mabel/Bea!), gewoon toeval of zelfmoord?
  Opzet/zelfdoding is niet uit te sluiten gezien zijn zeer labiele geestesgesteldheid en zijn wellicht onstabiele huwelijk gezien zijn homofiele (pedofiele?) voorkeuren..

 • mr. drs. Bou:

  Goede morgen, mrpettjo!

  Prins Friso onder de sneeuw bedolven, dat geeft de komende weken en maanden wel voldoende stof om Rondom Tien te vullen.

  Toeval? Zelfmoord? Welnee, gewoon dom dom dom dom. Er komen ieder jaar wel een paar wintersporters onder een lawine, maar die komen niet in de krant of Rondom Tien.

  Mocht hij doodgaan, dan kan de NOS met zijn begrafenis zelfs een hele dag vullen. En zolang hij ziek blijft kunnen we rekenen op een dagelijkse portie “Hoe is het met Friso”. Handig, zo’n koningshuis. Dan hoeven we het verder niet te hebben over wat er werkelijk mis is in de wereld.

  Het was trouwens wel leuk om deze oude draad nog eens door te lezen. Het gesprek tussen Ross en Biesemaat is weg, maar Biesemaat zit tegenwoordig bij Leugens.nl, een website die zijn naam eer aandoet, en Ross is bezweken voor de roem van het Oranje-geld.

 • mrpettjo:

  Ook goedemorgen!
  Er is de laatste twee jaar inderdaad veel veranderd in het kritische front in de MSM pers t.a.v. het koningshuis. De RVD heeft zijn werk blijkbaar heel goed gedaan zodat onbenul prins Carnaval binnenkort zonder al te veel hilariteit en kritische geluiden op de troon kan worden gehezen..
  Het boek van Biesemaat over het Ronde Huis schijnt 1 maart uit te komen, maar iets zegt dat Biesemaat niet het hele verhaal gaat vertellen.
  Jammer genoeg gaat Mischa Kat nu ook echt doordraven ten aanzien van met name Gerlof Leistra.
  Tja.

 • mr. drs. Bou:

  Ach, dat hele verhaal van die ex-advocate staat nu ook op Sp00kje.nl. Dat is nu al de derde site! Zie je wel dat het dus waar is?

  Zelf ben ik een beetje aan rust toe, anders ga ik ook doordraven. Of ik val uit de rozenstruik, net als vorig jaar…

  Gelukkig is het nu krokus-vakantie. Verwacht van mij de komende week daarom geen scherpe politieke analyses, geen bedroevende wereldpolitiek en geen gekanker op de kanker van onze ondemocratische, materialistische maatschappij.

  Vandaag heb ik mijn verzameling concepten doorgekeken, daar zitten ook hele mooie dingen bij! 🙂 😉

 • mr. drs. Bou:

  Even een rondje kranten lezen:
  NRC voorpagina vol met Friso.
  Volkskrant: idem
  De Pers: zelfde verhaal.

  Trouw:

  Lawines in de Alpen en Noord-Amerika kosten elk jaar gemiddeld 150 levens.

  Daarvan komen er dit jaar 149 niet in de krant!

 • mrpettjo:

  Het misdaadverhaal van de familie Van Korlaar lijkt mij een – door de AIV? (in dit verband is m.i. de poster “Jack” verdacht)- verzonnen mystificatie.
  Ik neem aan dat ook Kleintje Muurkrant dit vindt omdat ik niets meer heb vernomen na een vraag van mijn kant over deze kwestie zo min als in de dagelijkse kolommen er enige aandacht aan wordt besteed. Het zou ook een herschrijving van de Nederlandse/Belgische Colombiaanse en Italiaanse misdaadgeschiedschrijving betekenen als dit waar zou zijn.
  Deze Van Korlaars zijn aan geen enkel lid van de Ndrangheta te linken; het verhaal dat de oudste Van Korlaar enkele jaren in Calabrie bij een clan zou zijn geinitieerd is volgens mij zeer ongebruikelijk en daarmee ook ongeloofwaardig.
  De voorstelling van zaken over de vermeende aanwezigheid van de Van Korlaars op de Monaco tapes is m.i. onjuist (niet Holleeder maar “de commissaris” zou naast Sam Klepper zitten) dan wel onbewezen (het NOS shot van “de excellentie” is dermate onduidelijk dat het vrijwel iedere andere ondernemer zou kunnen zijn..)

 • mr. drs. Bou:

  Beste mrpettjo,

  Dat misdaadverhaal lijkt inderdaad een verzonnen mystificatie. Omdat jij voorstelde om achter de schermen te informeren naar die ex-advocate, heb ik dat ook gedaan. De dame in kwestie blijkt bekend bij verscheidene bloggers van allure, waaronder JDTV en Kleintje. Onafhankelijk van elkaar oordeelden ze unaniem: “Ongeloofwaardig. Daarom heb ik er niets mee gedaan.” Een vraagje aan onze enige echte criminele verslaggever Steve Brown: “Van Korlaar? Nooit van gehoord.”

  Voor de waarheid omtrent de moord op Marianne Vaatstra kun je beter te rade gaan bij Wim Dankbaar:
  http://rechtiskrom.wordpress.com/2012/02/03/de-leugens-van-het-om-in-de-vaatstra-zaak-5/
  http://rechtiskrom.wordpress.com/2012/02/11/de-leugens-van-het-om-in-de-vaatstra-zaak-6/

  Zodra ik weer puf heb, zal ik eens aandacht besteden aan het werk van Dankbaar. Want hij is goed bezig, maar hij krijgt veel te weinig publiciteit.

 • mrpettjo:

  Het lijkt er zeer sterk op dat Friso niks mankeert maar dat de publiciteitsgeile Oranjes de zaak een week rekken om zoveel mogelijk exposure te krijgen..
  Walgelijk dat de MSM media (NOS en Telegraaf natuurlijk voorop)aan deze wanvertoning meedoen!

 • mr. drs. Bou:

  Beste mrpettjo,

  Helaas, ik denk dat Friso weinig kans heeft. Onderkoeling en verstikking, 20 minuten lang. Er zijn er niet veel die levend onder een lawine vandaan komen. Om verdere schade te voorkomen, houdt men het lichaam enige dagen onderkoeld, het moet langzaam opwarmen. Het duurt daarom inderdaad enige dagen voor men weet of er geen hersenbeschadiging is opgetreden.

  En de media? Ach! Micha Kat heeft het er maar druk mee!! 🙂

 • mr. drs. Bou:

  PRINCE HARRY BALLS DEEP IN VEGAS

 • mrpettjo:

  De stadhoudersbrief die maar niet boven water komt en het begin van de nieuwe republiek Nederland zou kunnen inluiden voordat we onderdeel van de EUSSR worden..

  Klacht ingediend tegen weekblad

  Nieuwe aanval op de prins

  AMSTERDAM — De Stichting voor politieke bewustwording en de daarmee verbonden Stichting oud’-strijders legioen hebben bij de Officier van justitie in Amsterdam een klacht ingediend tegen de redactie van Nieuwe Revu en de free-lance journalist Jan Pijper wegens belediging van prins Bernhard.

  Aanleiding is een artikel van Pijper in Nieuwe Revu van 29 december, waarin onder meer gewag wordt gemaakt van contacten tussen de prins en Hitler.

  ——————————————————————————–

  ——————————————————————————–

  In de klachtbrief aan hoofdofficier mr. A. N. Messchaert schrijven de stichtingen, dat de tot hen behorende Nederlanders zich in hoge mate gegriefd voelen door het artiekel. „Deze publikatie past in het kader van een reeks aanvallen op de reputatie van de prins der Nederlanden, die kennelijk daarvoor vogelvrij is gemaakt”, aldus de brief. , Het artikel van Pijper bevat onder meer een interview met de op Mallorca wonende oud-verzetsstrijder Jeanette Kamphorst (65). Zij beweert een brief van de prins aan Hitler (d.d. 24 april 1942) in bezit te hebben, waarin de prins voorstelt namens de Führer bezet Nederland te gaan besturen.

  http://www.digibron.nl/search/detail/012ea1ae7aec3de0be0b9ae2/

 • mrpettjo:

  Het boek Het geheim van het Ronde Huis van Ton Biesemaat zal volgens de uitgever niet verschijnen.
  Is Ton Biesemaat bedreigd of omgekocht om de waarheid over het Nederlandse koningshuis onder de tafel te houden..?

  http://extensus.vuboekhandel.nl/app/suartik1.p?session=bpwunnaacaphjqaSOjTbbyIakcacdakh&btnSearch=search&Publisher=Schuyt%20inzake%20Just%20Publishers

 • mrpettjo:

  Het huidige staatshoofd (een zogenaamde “Oranje”) en zijn vrouw hebben dezelfde voorouders (Halbachs uit Kradenholl)zoals in 1999 al in de Telegraaf was te lezen. Martin Vrijland heeft een sterke analyse dat Maxima de sterke vrouw wordt die de NWO agenda in ons land gaat uitrollen.
  Te verwachten is dat in het kader van de NWO agenda de onoverzienbare vuile was van de “Oranje” de komende tijd breed uitgemeten gaat worden. Maxima zal dan ten koste van de volslagen incompetente Wimlex steeds meer de lakens in dit land gaan uitdelen ten gunste van de eenwording van de EU natuurlijk:
  http://martinvrijland.wordpress.com/2013/05/01/maxima-de-koningin-die-ons-stuurt-richting-nwo/

 • Groene Wolf:

  https://www.youtube.com/watch?v=XvxMiVdPnAY
  Wilhelmus (heavy metal versie) Volgens mij de enige juiste interpretatie van dit merkwaardige lied. Haha…

 • Groene Wolf:

  https://www.youtube.com/watch?v=FbSXmJ3Ok50
  Wilhelmus in house style, ook prima!

 • Groene Wolf:

  Sex Pistols – God Save The Queen (lyrics) (hadden ze al die toch gelijk)
  https://www.youtube.com/watch?v=bw52QYCe1ww

 • Groene Wolf:

  https://www.rt.com/uk/340396-queen-birthday-bbc-republic/
  Activisten kritiseren BBC over overdreven gedoe viering van de Queen’s 90th birthday!

 • Groene Wolf:

  https://www.youtube.com/watch?v=TM33OX6eNaw
  Het land van pluk ze kaal. (op melodie van het land van Maas en Waal)

 • Groene Wolf:

  http://www.zeelandnet.nl/foto/bekijk/foto/id/288989
  Ik ben Klaar (grote K) voor (met) koningsdag!

Recente reacties