Archief
Artikelen

Gisteren was het Holocaust Memorial Day, een dag die werd gevierd met talloze herdenkingen en lezingen. Op 27 januari 1945 werd Auschwitz, een van de meest beruchte concentratiekampen van Nazi-Duitsland, door de Russen bevrijd. Dat is dit jaar precies 65 jaar geleden, vandaar dat de herdenking dit jaar extra aandacht krijgt.

Omtrent de Holocaust kan geen twijfel bestaan. Volgens de officiële verklaring hebben de Duitsers tijdens WOII ongeveer 6 miljoen Joden vermoord in de gaskamers die waren gebouwd in de concentratiekampen. Voor het gemak wordt daarbij meestal vergeten dat de Nazi’s het eveneens gemunt hadden op politieke tegenstanders (communisten) op Roma (zigeuners), homoseksuelen, geestelijk en/of lichamelijk gehandicapten en zo voort. Het Arische ras, met blond haar en blauwe ogen, was volgens de Nazi-ideologie superieur. Deze rassentheorie leidde in Duitsland tot een ongekende massamoord.

In verscheidene landen is het verboden om de holocaust te ontkennen of zelfs maar te twijfelen aan de waarheid van de officiële verklaring, maar in Nederland is het niet expliciet verboden. Men mag slechts geen andere mensen kwetsen en het ontkennen van de holocaust zou kwetsend kunnen zijn voor Joden. De vraag is dan of het stellen van vragen, het twijfelen aan het officiële verhaal, een vorm van kwetsen is.

Helaas heeft iedere vraag politieke consequenties. De staat Israël, die zich baseert op een expliciet Joodse identiteit en die derhalve de Palestijnen behandelt als tweede-rangs mensen, maakt gaarne gebruik van de holocaust als rechtvaardiging voor hun eigen racistische politiek. De Zionistische politici van Israël maakten gretig gebruik van deze Holocaust Memorial Dag om het Goldstone-rapport (pdf) aan te vallen, waarin de bombardementen op Gaza werden veroordeeld als oorlogsmisdaden. Het stellen van vragen over de holocaust is daarom volgens mij geen antisemitisme, maar anti-Zionisme. De Joden zijn een bevolkingsgroep, maar Zionisme is een politieke ideologie. Dat laatste kan men niet kwetsen en iedere politieke stroming moet aan discussie blootgesteld kunnen worden.

Het stellen van vragen bij de holocaust is ook beslist niet hetzelfde als het ontkennen van de Jodenvervolging in Nazi-Duitsland. De Rassenwetten van Neurenberg, de Kristallnacht en de massale deportatie van Joden naar concentratiekampen zijn wel degelijk waar gebeurd en goed gedocumenteerd. De vraag is echter, of er in deze concentratiekampen werkelijk zes miljoen Joden werden vergast, of dat dit aantal uit de lucht gegrepen is. De vraag is tevens of er wel Joden zijn vergast, of dat zij in het laatste oorlogsjaar massaal stierven aan ondervoeding en besmettelijke ziektes zoals tyfus. Bisschop Richard Williamson moet in april in Duitsland voor de rechter verschijnen, omdat hij de holocaust heeft ontkend.

Bishop Richard Williamson – Gas Chambers, Anti-Semitism and the Truth

Een lange en zeer grondige documentaire over het ontstaan van de officiële verklaring rond de holocaust is gemaakt door iemand die graag anoniem wil blijven. Het stellen van vragen rond de holocaust is immers in veel landen verboden. De maker verklaart zich een tegenstander van alles wat de Nazi’s hebben gedaan in Europa. Hij is ook geen antisemiet, maar hij denkt dat de holocaust een mythe is, die gebaseerd is op leugens die de Geallieerden indertijd goed uitkwamen en waarvan Israël nu nog altijd profiteert.

Het eerste deel van zijn lange en grondige documentaire gaat over Buchenwald. Dit was geen vernietigingskamp, er waren geen gaskamers, maar op het einde van de oorlog was het kamp zwaar overbevolkt, omdat de Duitsers de gevangenen van andere kampen overbrachten naar Buchenwald, toen de Russen oprukten richting Berlijn. Buchenwald werd op 11 april 1945 bevrijd door het Amerikaanse leger. Volgens de maker van de documentaire kwam de Amerikaanse propaganda-machine onmiddellijk in actie, om in onware verhalen de wreedheid van de Duitsers te benadrukken. Het doel daarvan was, dat de Amerikaanse soldaten het idee kregen dat ze een rechtvaardige oorlog aan het voeren waren.

Het verdient aanbeveling om alvorens deze documentaire te bekijken, eerst de Wikipedia over Buchenwald te lezen. Dan begrijpt men beter waar het over gaat. Ook wil ik iedereen dringend verzoeken om niet te reageren, voor men deze documentaire helemaal heeft bekeken.

Buchenwald – A Dumb Dumb Portrayal Of Evil duurt 2 uur en 22 minuten.

Buchenwald was geen vernietigingskamp, maar een werkkamp. Treblinka, Sobibor, en Belzec zouden vernietigingskampen zijn geweest, waar volgens de officiële cijfers bijna 2 miljoen Joden zijn vergast. Deze kampen werden bevrijd door de Russische legers, die hun bevindingen niet deelden met het “vrije Westen”. Pas na de val van de Berlijnse muur werden er meer gegevens bekend.

Het tweede deel van de documentaire, van dezelfde anonieme maker, duurt ruim 4 uur. Hij gaat zeer diepgravend in op de feiten die bekend zijn over deze kampen. De vraag is niet of deze kampen werkelijk hebben bestaan, want dat is goed gedocumenteerd. De vraag is echter wel, of er in deze kampen gaskamers waren waar twee miljoen Joden systematisch werden vermoord. De anonieme maker van deze documentaires laat zien wat er in dat verhaal niet klopt.

Let wel: dit is géén ontkenning van de Jodenvervolging in Nazi-Duitsland, want deze heeft wel degelijk bestaan. Het is slechts een pleidooi om de waarheid onder ogen te zien, want de vervolging van Joden is na WOII gestopt, maar we hebben sindsdien nog verscheidene andere genociden voorbij zien komen. Een daarvan is de huidige sluipmoord op anderhalf miljoen Palestijnen die opgesloten zitten in de Gazastrook. Of de holocaust waar gebeurd is, daarover kan ik niet oordelen, maar deze documentaires zetten me wel aan het denken. Het geloof in de heilige holocaust lijkt soms ernstig te strijden met de feiten. Maar waar gebeurd of niet, de holocaust mag nimmer een excuus zijn voor Israël om de Palestijnen van hun land te verdrijven en op te sluiten achter muren en prikkeldraad, om hen daar vervolgens te laten verhongeren. Want wat gij niet wilt dat u geschiedt…

One Third of the Holocaust duurt 4 uur en 15 minuten.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

53 Reacties op “Israël en het geloof in de heilige holocaust”

 • Annoniem:

  Wat ook zo is met die concentratiekampen is dat Amerikaanse belangen daarbij onderbelicht zijn. De vader en grootvader van de presidenten Bush had bijvoorbeeld belangen in het kamp Auschwitz, Mede die belangen hebben van hem een man in bonus gemaakt.

 • petje:

  Hoe de Israelers de bezette gebieden systematisch koloniseren (verslag van The Real News Network / http://www.therealnews.com):
  http://www.youtube.com/watch?v=_HVa47DvwC0&NR=1

 • Holocaustontkenning is strafbaar in Nederland. En toch wordt de holocaust nog steeds in grote getale ontkend. Namelijk dat de holocaust het sluitstuk was van pakweg 16 eeuwen antisemitisme en jodenvervolging door de christenen. Dat is ook holocaustontkenning.

  http://deisraellobby.blogspot.com/search/label/SGP

  Daarnaast wordt in onze geschiedenisboekjes nog steeds verzwegen dat er meer dan 25 miljoen Russen zijn gestorven in de strijd tegen nazi-Duitsland. Meer dan 25 miljoen soldaten en burgers! 25 miljoen, meer dan 4x de holocaust. De Amerikanen verloren 295.000 soldaten, en dat zijn onze helden.

  PS Amerika geeft Israël 3 miljard dollar per jaar militaire “hulp”. Om de bezetting in stand te houden.

 • mr. drs. BOU:

  Beste Sonja, volgens mij is holocaust-ontkenning in Nederland niet expliciet strafbaar. Men mag echter geen bevolkingsgroep beledigen. Ook in Nederland bestaat een Israëlische lobby, het CIDI. Deze organisatie heeft (zoals zovelen) de neiging om anti-Zionisme te verwarren met anti-semitisme. Maar er bestaat in Nederland nog wel een brede marge waarbinnen men vragen mag stellen over de Holocaust. Het probleem is natuurlijk dat de geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars. Daardoor is vrijwel niets wat het lijkt!

  Dank overigens voor de link! 😉

 • In België en Nederland is het bagatelliseren, ontkennen of goedpraten van de Holocaust verboden. In Nederland heeft de Hoge Raad in 1995 (in de zaak tegen Siegfried Verbeke) bepaald dat Holocaustontkenning valt onder het discriminatieverbod en dus strafbaar is volgens de artikelen 137c en 137e van het Wetboek van Strafrecht.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Holocaustontkenning#Holocaustontkenning_in_de_wet

  De Israëlische lobby in Nederland is vele malen groter dan het CIDI. Het CIDI is slechts de officiële spreekbuis in Nederland van de Israëlische regering (in nauwe samenwerking met Harry Kney-Tal, de ambassadeur). Veel gevaarlijker is de Israël lobby in de politiek en in de regering: CDA, CU en SGP op religieuze gronden en VVD en PVV vanuit het islamofobe standpunt. D’66 is enigzins pro-Israël en SP, PvdA en Groenlinks zijn te laf om een vuist te maken in het parlement.

 • mr. drs. BOU:

  Beste Sonja, dank je wel! Ik denk dat we eigenlijk hetzelfde bedoelen, want in andere landen is het ontkennen van de Holocaust expliciet bij wet strafbaar gesteld, maar in Nederland heeft de Hoge Raad er een draai aan gegeven.

  En natuurlijk ontken ik de Holocaust niet, dat doet Norman Finkelstein immers ook niet. Maar je kunt de Holocaust volgens mij niet zodanig heilig verklaren dat dit een excuus wordt voor de Israëlische politiek tegen de Palestijnen. En evenmin was de Holocaust een exclusief Joodse zaak. Je hebt wel gelijk dat het anti-semitisme door vrijwel de hele geschiedenis van het Christendom heen speelt. En nu zijn het de Christenen die het geloof in de heilige Holocaust steunen.

  Inmiddels ben ik ook gestuit op een zesdelige reportage (elk deel duurt 50 minuten) over Auschwitz, oorspronkelijk van de BBC en erg grondig, maar helaas nagesynchroniseerd in het Spaans. Mijn Spaans is nog net goed genoeg om het een beetje te volgen, maar ik ben pas bij deel 2… Voor wie Spaans verstaat: het eerste deel staat hier. De volgende delen zijn daarna aanklikbaar.

  Auschwitz heeft trouwens ook een grote rol gespeeld bij de inval van de Nazi’s in Rusland, zo blijkt uit deze reportage. En het heeft er alle schijn van dat er in Auschwitz wel degelijk massaal mensen zijn vergast met cyclon-B. Dat zou dan hebben plaats gevonden in blok 11 en de eerste slachtoffers waren geen Joden, maar Russische krijgsgevangenen. Daarna kwamen de Hongaarse joden…

  Wanneer houden mensen nou eens op met elkaar uit te moorden? 🙁

 • Marc:

  Finkelstein en krokodillentranen ……

  http://www.youtube.com/watch?v=cNQSV3BBtZ4

 • Bart_J:

  Beste Bou,
  Voor wat Auschwitz betreft zou je het onderzoek van David Cole
  eens moeten zien. Hij is Israëlier en kreeg zodoende
  alle kans om diepspittend te onderzoeken.David is een historicus.
  Ook confronteert hij Dr. Piper (directeur Auschwitz) met
  zijn bevindigen. Piper geeft uiteindelijk toe dat er geen mensen in Auschwitz vergast zijn.
  http://www.youtube.com/watch?v=sGA7X2AXXs4
  m.vr.gr. Bart

 • […] de zoon van twee Joden die Auschwitz overleefden en nu een felle criticus van de manier waarop de Holocaust wordt gebruikt als excuus voor de misdaden van Israël tegen de […]

 • mr. drs. Bou:

  Op dit moment is er een hoop te doen over het heilige geloof in de Holocaust. Micha Kat, zelf van Joodse afkomst en dus wetende waarover hij spreekt, is het openlijk niet eens met het geloof in de Holocaust. Ondanks Wim Dankbaar staat hij beslist niet alleen!

  Ook op Zonnewind staat nu een artikel met twijfels over de Holocaust.

  Het geringste beetje twijfel aan het officiële verhaal van de holocaust leidt vrijwel zonder uitzondering tot hysterische reacties bij mensen. De twijfelaar wordt voor gek verklaard, in de rechts-extremistische hoek geplaatst en in het uiterste geval zelfs strafrechtelijk vervolgd. Vrijwel zonder uitzondering keert iedereen die het hoort zich onvoorwaardelijk tegen de twijfelaar. Hij mag zelfs niet uitspreken, mag zich niet nader verklaren, heeft geen recht zijn gedachten erover te uiten.

  Zelf had ik nog een reportage over Auschwitz, maar die blijkt helaas van Internet verwijderd. Hij heette: Auschwitz Forgotten Evidence en duurde 50 minuten.

  Een iets minder controversiële video van de BBC over Auschwitz is ook verdwenen. Hij heette: BBC Auschwitz: The Nazis and the ‘Final Solution’.

  Alle bewijs wordt nu verdonkeremaand!!!

  Waarom doet men dat toch?

 • Niels:

  Somige zegen dat de Holokaust niet bestaat!! De statistieken over de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog verschillen nogal van elkaar. Zo worden er aantal van rond de 50 miljoen genoemd, maar ook van boven de 70 miljoen.Is dit niet het bewijs dat de Holocaust toch gebeurd?Mensen die beweren dat de holocaust niet heeft plaatsgevonden, kun je vergelijken met mensen die beweren dat de aarde plat is. Ze verkopen pure onzin. Echter als de nazi’s die mensen puur als arbeidskrachten werden gebruikt, wat hadden zij aan al die kinderen, baby’s nog en bejaarden?. Mensen massal aan ziekten en ondervoeding etc. dood laten gaan is toch ook een massamoord of Holocaust?………………..Hitler verklaarden niet minder dan driemaal in het publiek dat hij voornemens was de Joden uit te roeien.Himmler, Eichmann, Höss en anderen hebben gezegd dat het bevel voor de genocide rechtstreeks van Hitler kwam.Uit de memoires van Höss (Höss, Commandant of Auschwitz, 1959, p. 205):
  In de zomer van 1941, de precieze datum kan ik mij niet herinneren, werd ik plotseling bij de Reichsfuhrer-SS [Himmler] ontboden, rechtstreeks door het kantoor van diens adjudant. In tegenstelling tot wat hij gewoon was te doen, ontving Himmler mij zonder zijn adjudant en hij zei:
  “De Führer heeft bevel gegeven dat het Joodse vraagstuk eens en vooral moet worden opgelost en dat wij, de SS, dit bevel moeten uitvoeren.” …..En Eichmann verklaarde het volgende in zijn laatste toespraak tot het Hof, nadat hij ter dood was veroordeeld: Deze massamoorden zijn uitsluitend het resultaat van het beleid van de Führer………….. Zo waren er duizenden overlevenden van de concentratiekampen die zeer duidelijke ooggetuigenverslagen hebben vastgelegd over de toestanden en de gang van zaken daar (zoals Rudolph Vrba en Jaap van Duijn (dwangarbeider)). Het is hoogst onwaarschijnlijk dat al deze getuigen in een complot zaten en daarom allemaal gelijkluidende verslagen gaven over hun belevenissen; Er waren verschillende hoge nazi’s zoals Rudolf Höss en bewakers van concentratie- en vernietigingskampen die de verslagen onafhankelijk hebben bevestigd.
  Hoewel de nazi’s aan het eind van de oorlog veel materiële bewijzen trachtten te vernietigen is er genoeg overgebleven, zoals persoonlijke spullen waaronder de honderdduizenden brillen, tassen en koffers, kledingstukken en schoenen die in opslagkamers bij de kampen werden aangetroffen. Zelfs grote balen mensenhaar werden aangetroffen dat alleen door tienduizenden personen geleverd kon zijn.Er zijn talloze getuigenissen van vergassingen en andere wreedheden, van Joden die de kampen hebben overleefd en ook van andere kampgevangenen, zoals krijgsgevangenen. Uiteraard zijn veel gevangenen die getuigden over de vergassingen niet Joods. Kijk bijvoorbeeld naar de getuigenis van de Poolse officier Zenon Rozansky over de eerste gasmoord in Auschwitz, waarbij 850 Russische krijgsgevangen vergast werden, in Reitlinger, The Final Solution, p. 154: Welke ‘revisionist’ zal dit ontkennen? Wie van hen was erbij? Wie van hen is er bevoegd om Rozansky te vertellen wat hij wel of niet heeft gezien? Waarom zouden lijkenhuizen een dringende behoefte hebben aan kijkgaten van een dubbele laag bijna centimeterdik glas?Hoe verklaren de ontkenners dat verschil, aangezien zij zeggen dat zowel de gakamer als de ontkledingsruimtes lijkenkamers waren? Waarom wel ventilatiegaten op het ene en niet op het andere dak, en is het toeval dat de kamer met de gaten sinds de jaren 1940 wordt aangeduid als de gaskamer?……… Er zijn geen zes miljoen Joden vermoord, er is een Jood vermoord en dat is zes miljoen keer gebeurd. Zodat je, als je werkelijk zou willen weten wat de jodenvervolging betekent heeft, zes miljoen biografieën zou moeten schrijven van deze zes miljoen enkelingen.
  Abel Herzberg, Dagboek uit Bergen-Belsen, 1950 

 • mr. drs. Bou:

  Beste Niels,

  Mensen die twijfelen aan de Holocaust, twijfelen niet aan het feit dat er in de NAZI-tijd miljoenen mensen zijn vermoord. Het probleem is alleen dat objectief historisch onderzoek naar deze massamoord VERBODEN is. Je moet er in geloven…

  In de concentratiekampen zaten niet alleen Joden, ook Roma en Sinti werden vervolgd, evenals homoseksuelen en communisten. In WO II zijn ook miljoenen Russen omgekomen. Toch claimen de Joden de Holocaust alsof het alleen hen trof. Daarom hebben ze “recht op een eigen land”, maar Palestina was bepaald geen onbewoond gebied. Om hun eigen land te krijgen, hebben de Joden de Palestijnen met geweld verjaagd.

  Het gaat dus niet om de vraag of de Holocaust waar gebeurd is, maar om de vraag of we daaraan ook mogen twijfelen.

 • mr. drs. Bou:

  Revisionisten van de tweede wereldoorlog

  Er zijn een aantal mensen, waarvan sommigen van joodse afkomst, die een aantal zaken van de holocaust sterk in twijfel trekken. Bijvoorbeeld het totale aantal joden wat is omgekomen zou volgens hun aanzienlijk lager liggen dan de 6 miljoen die in de meeste geschiedenisboekjes staat. Ook beweren zij dat de verhalen over zeepproductie en het maken van lampenkappen van mensen net als het bestaan van gaskamers Sovjet propaganda was en hier zou volgens hun nooit wetenschappelijk houdbaar bewijs voor zijn geleverd. Deze mensen met een andere kijk op dit stuk geschiedenis worden ook wel revisionisten genoemd. David Cole was een jonge joods opgevoede man toen hij richting Auswitch ging en daar zelf onderzoek deed naar wat veel revisionisten beweerden. Hieronder zijn verhaal

  Deel 1 en deel 2.

 • ankie:

  “Did six million really die?” by Pandorra Pushkin (Satire)
  Posted on May 12, 2012 by Montecristo.
  Editor’s Note: “Is the Holocaust a suitable subject for Satire?”

  http://www.darkmoon.me/2012/did-six-million-really-die-by-pandora-pushkin-satire/

 • mr. drs. Bou:

  Die is leuk, Ankie! 🙂

 • Voordracht van de advocate Sylvia Stolz over de verdediging van zgn.
  holocaust-ontkenners, waaronder Ernst Zündel.
  Deze rede vond plaats op 24 november 2012 te Chur, Zwitserland,
  tijdens de Anti-Zensur Konferenz (AZK).

  Gepubliceerd op 18 januari 2013 (English Subs) en de video duurt 44 min.

  http://www.youtube.com/watch?v=PoJY5cBxmdw

 • mrpettjo:

  David Cole, de bekende holocaust revisionist van de gaskamersmythe, leeft! Hij woont en werkt in Los Angeles onder de (schuil)naam (sinds 1998)David Stein:
  http://www.guardian.co.uk/world/2013/may/03/david-stein-cole-holocaust-revisionist

 • mrpettjo:

  Opmerkelijke oproep door Micha Kat aan KLOL-reageerder inzake zijn bijdragen over de “holocaust”:
  http://www.klokkenluideronline.is/artikel/24679/oproep-aan-knowtoomuch-stop

 • mr. drs. Bou:

  Sylvia Videler heeft op BOINNK!!! nu ook een artikel geplaatst over de twijfel aan de Holocaust. Het artikel zelf is nogal Bijbels, maar het wordt gevolgd door een grote verzameling links.

  Leugens ontmaskeren, oké, maar dan ook allemaal alsjeblief

  Verder blijken de reportages waarvan ik in een eerdere reactie vermeldde dat ze verdwenen waren, weer online te staan.

  History Channel- Auschwitz (The Forgotten Evidence) duurt 45 minuten.

  BBC Auschwitz: The Nazis and the ‘Final Solution’ blijkt uit meerdere afleveringen te bestaan. De vraag in hoeverre dit propaganda is, laat ik over aan iemand die alle afleveringen heeft bekeken.

 • Myra Mbye:

  Ik vind de discussie over de Holocaust zo ontzettend pervers!
  Het is een feit dat de Joden vernietigd moesten worden en het is een feit dat de burgers meer dan behulpzaam waren om de Joden op te ruimen. De les is dat de mens in groepsverband levensgevaarlijk is. Dit kan morgen weer gebeuren en zeker zolang de discussie over de Holocaust doorgaat. Het komt dan iedere dag een stukje dichterbij. De elite ziet ons nog steeds als ongedierte. Kwaadaardigheid en opgeblazen ego’s zit in ieder mens, dat mogen we nooit vergeten. Afkomst speelt daarin geen enkele rol.

 • mr. drs. Bou:

  Beste Myra, niet de discussie over de Holocaust, maar de Holocaust zelf is pervers! Men kan inderdaad de bevolking opstoken om een bepaalde groep te vervolgen. Toen waren het de Joden…

  De vraag is echter waarom er na de oorlog zoveel Holocaust propaganda werd gemaakt. En dan wel met name voor de Joden. Ook andere bevolkingsgroepen werden namelijk het slachtoffer: Roma, communisten, homoseksuelen, geestelijk gehandicapten en zo voort. Maar als je denkt aan de Holocaust, dan gaat het alleen maar over 6 miljoen Joden. Dat is pas pervers!

 • Myra Mbye:

  Omdat de holocaust nog maar eens het belang van een eigen staat bevestigd. Recht op zelfbeschikking. De holocaust heeft nogmaals bewezen hoe gevaarlijk het is om als vreemdeling in een ander land te wonen. Joden willen gewoon, al duizenden jaren, volgens hun eigen regels leven. Niets mis mee. Zouden meer mensen moeten doen.

 • Jasper:

  Er zijn zeer veel vragen gerezen bij het getal 6 miljoen en inderdaad is dat getal in de jaren behoorlijk gedaald, het zou tussen 2 tot 4 miljoen Joden zijn gegaan, op zich ook verschrikkelijk. In een oorlog gebeuren verschrikkelijke dingen , maar dat heeft niet slechts de Joodse bevolking getroffen.http://ihr.org/jhr/v21/v21n3p24_weber.htmlhttp://www.vho.org/GB/Books/tmotsm/18.html

  Een Numerologische Obsessie met het Getal Zes

  De Joodse traditie kent het getal 6 een bijzondere rol toe. Kijk bijvoorbeeld naar de Jodenster/ Davidsster. Deze heeft 6 driehoeken, 6 punten en 6 lijnen. Het getal 6.000.000, dat we zo vaak hebben zien terugkomen, begint met een 6 en heeft 6 nullen. God heeft de aarde in 6 dagen geschapen Nu weten we waarom 6.000.000 zo’n belangrijk nummer is voor de Joden.

  De feiten werden veranderd om de profetie te laten uitkomen. Door dit offer kon men terugkeren naar het beloofde land en de oude traditie van genocide tegen de Filistijnen weer oppakken. Tegelijk heeft men voor het Joodse volk een mooie symbolische legende gecreëerd, die het volk, zowel religieuzen als atheïsten, verenigt.

 • mr. drs. Bou:

  Beste Myra,
  Volgens mij is er wel degelijk iets mis met de manier waarop de “Joden” hun eigen staat hebben gevestigd in een land waar ze de bewoners over de kling hebben gejaagd, hun huizen en dorpen hebben vernield en de rest hebben verjaagd.

  Omdat de holocaust nog maar eens het belang van een eigen staat bevestigd. Recht op zelfbeschikking. De holocaust heeft nogmaals bewezen hoe gevaarlijk het is om als vreemdeling in een ander land te wonen. Joden willen gewoon, al duizenden jaren, volgens hun eigen regels leven.

  De Holocaust bewijst volgens mij slechts dat een totalitair regime waarin Staat en Corporatisme samenspannen, niet in het belang van de bevolking is. Ook waren de meeste Joden in Duitsland geen “vreemdelingen”. Zij woonden daar al honderden jaren, van generatie op generatie, en zij waren meestal volledig geassimileerd. Vandaar dat de Zionistische propaganda in Duitsland aanvankelijk helemaal niet aansloeg bij de “Joden”. De vraag is dus niet alleen of het waar is dat 6.000.000 Joden zijn “vergast”, maar ook door wie deze propaganda tegen de Joden en de daarop volgende propaganda over de Holocaust werd verzonnen.

  Omdat het verboden is om vragen te stellen bij de Holocaust, blijven de antwoorden in het luchtledige hangen. Wie toch durft te twijfelen aan het gangbare verhaal over de Holocaust, krijgt te maken met de Spaanse CIDI Inquisitie.

  Helaas wordt mijn nieuwsgierigheid altijd gewekt bij verboden vragen. Dat begon al met: “Mamma, waar komen de kindertjes vandaan?” 😉

 • mr. drs. Bou:

  Israel’s New Racism: The Persecution of African Migrants in the Holy Land duurt 11 minuten.

 • Sancho Panza:

  Als Zyklon B niet werkt hoe hebben ze dan die Joden vergast?
  https://www.youtube.com/watch?v=-_ql6AHrnmI

  Zyklon B test op mensen Holofraud duurt 8 minuten.

 • Myra Mbye:

  Israel is een gewoon land, dus met racisme, corruptie en uitpuilende gevangenissen. In het oude testament wordt al gesproken over het beloofde land om zo uit Egypte weg te komen. Iedereen die kampt met onderdrukking mag van mij een eigen staat opzetten. Is dat niet wat ook de Koerden willen? Misschien is het zelfs makkelijker dan wachten op tolerantie van de medemens. Ik kan erg slecht tegen de holocaust discussie, het is zeer kwetsend. Ik ken de verhalen uit eerste hand. Wat daar gebeurd is heeft met de donkerste kant van de mensheid te maken. Daar hoef je geen onderzoek naar te doen.

 • mrpettjo:

  Israel is zeer zeker geen gewoon land. Kijk bijvoorbeeld eens naar de videobewakingssystemen op vliegvelden en andere grootschalige openbare gelegenheden die door Israelische hightech bedrijven wordt geleverd. Mooi zou je zeggen, maar waarom komen alle beelden ook bij de MOssad terecht? Dit is maar een voorbeeld van de enorme kwaadaardige invloed die de Mossad op democratische samenlevingen over de HELE wereld heeft gehad.
  De Holocaust vergassingshoax is na de WO2 gecreerd om de staat Israel stevig in het zadel te helpen en de Duitsers en de rest van wereld een minderwaardigheidscomplex tav Israel aan te praten..
  En Israel heeft daarna decennia lang zeer bruut misbruik van gemaakt en bloeiende en opkomende democratieën OVERAL ter wereld kapot gemaakt voor elites die zich bedreigd voelden.
  De rekening die de wereld betaald heeft en nog dagelijks betaalt voor de Holocaustleugen is een van de grootste naoorlogse schandes..

 • Myra Mbye:

  Kijk, dit soort beschuldigingen van mythische proporties bevestigd de noodzaak van Israel. Er zijn nog steeds mensen die overtuigd zijn dat alleen de Joden het kwaad zijn. Wakker worden, het kwaad schuilt in ieder mens. De wereld staat in brand maar iedereen kijkt alleen naar Israel.

  mrpjeto, je begrijpt zelf ook wel waarom de beelden bij de Mossad terecht komen…de shoarmaboer heeft er niets aan…

  Ik probeer niet meer te reageren want ik weet hoe het altijd uit de hand loopt. Er zijn zelfs mensen die zweren dat alle pedofielen Joden zijn. Alle banken, alle media, alle advocaten en alle oplichters zouden Joden zijn. Dan zijn we weer terug bij af en begrijpt men nog steeds niet waar het om gaat.

 • mr. drs. Bou:

  Wat daar gebeurd is heeft met de donkerste kant van de mensheid te maken. Daar hoef je geen onderzoek naar te doen.

  Volgens mij moet men er dan juist onderzoek naar doen. Want de donkerste kant van de mensheid schuwt het licht!

 • mr. drs. Bou:

  … de noodzaak van Israel. Er zijn nog steeds mensen die overtuigd zijn dat alleen de Joden het kwaad zijn. Wakker worden, het kwaad schuilt in ieder mens. De wereld staat in brand maar iedereen kijkt alleen naar Israel.

  Volgens mij kijkt niemand naar Israël. Deze staat heeft een groot aantal atoombommen in het bezit, maar de klokkenluider Vanunu werd in de gevangenis opgesloten en de VN doet alsof Iran het probleem is, maar Iran bezit geen illegale kernwapens. Israël wel!

  De wereld staat in brand maar iedereen kijkt alleen naar Israel.

  Deze illegale kernmacht werd in 1948 met wreed geweld gevestigd in het “Heilige Land”. Myra, het aantal slachtoffers rijst de pan uit.

  Leve de Heilige Holocaust, maar ik blijf zitten met vraagjes…

 • mrpettjo:

  En Baybasin kan hier van mee praten..:

  Zoals de Koerdische Turk Baybasin, die februari vorig jaar werd veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf wegens moord, poging tot moord en gijzeling. Dit alles als uitvloeisel van zijn handelspraktijken. Baybasin beweert dat hij zijn activiteiten aanvankelijk had ontplooid in opdracht van de Turkse regering en sinds de Susurluk-affaire (zie “Cold Turkey” dd. 13/2/2001) weten we dat zoiets niet persé een hersenschim hoeft te zijn. Volgens Baybasin ontstond er echter ruzie in de tent en zijn opdrachtgevers zagen van verdere samenwerking af. Dat weerhield hem er niet van om zijn profijtelijke business voort te zetten. Niet alleen om in eigen behoeftes te voorzien maar ook om de kas van de Koerdische vrijheidbeweging PKK te spekken. We mogen aannemen dat vanaf dat moment bij allerlei rubberzolenorganisaties de stormbal werd gehesen en bijgevolg werden alle telefoongesprekken van Baybasin vastgelegd. Want PKK betekent terrorisme en dat mag niet.
  Volgens het NOS journaal van gisteravond was de Comverse-apparatuur waarvan het Nederlandse OM zich bediende niet geijkt. En dat zou dan weer inhouden dat de Baybasin-tapes als niet betrouwbaar moeten worden beschouwd en onbruikbaar voor de bewijsvoering. Dus als we het goed begrijpen zijn geijkte tapes wel betrouwbaar? Hm. Nou ja. Aanleiding voor het naar buiten brengen van deze revelatie is het hoger beroep in de zaak Baybasin dat begin volgende week van start gaat. Helaas werd in de televisiereportage met geen woord gerept over de spionage-affaire in de VS. En ook al niks over de goede betrekkingen tussen Israël en Turkije. Misschien buiten de context maar wel jammer. Want als het verhaal van Baybasin niet uit een glazen bol komt, dan is het mogelijk dat copieën van de tapes dankzij de Comverse-Mossad connectie in Ankara terecht zijn gekomen. Of men daar er iets mee kon, onttrekt zich aan onze waarneming. Maar hoe de Turkse houding ten opzichte van de PKK is, moge eens temeer blijken uit het bombardement van PKK-kampen in Noord-Irak tijdens de viering van het nieuwe jaar. Geen Turkish Delight.

 • Myra Mbye:

  Maar goed, heb me al vaak voorgenomen mij niet te mengen in deze discussie. We houden de focus op de echte ellende in dit land, het ging net zo goed 😉

 • mr. drs. Bou:

  Amsterdam huilt Rika Jansen 1964

 • mr. drs. Bou:

  amsterdam huilt

 • mr. drs. Bou:

  Amsterdam huilt Di Gojim

 • Myra Mbye:

  Dank je wel Boudine, prachtig!

 • Sancho Panza:

  Myra in jouw redenering zou er ook geen onderzoek naar Demmink hoeven te komen. Want ook seksueel misbruik van kinderen heeft te maken met de donkerste kant van de mensheid. Ik ben meer voor onderzoek dan aanname’s agv propaganda.
  Als trouw luisteraar van je programma ken ik ook je eerste uitspraken betreffende het koningshuis. Daar ben je ook genuanceerder over gaan denken heb ik het idee. Doe eens wat onderzoek naar de holocaust en probeer dan je eigen mening te vormen los van de propagandamachine.

 • Myra Mbye:

  Het gaat om het feit dát het kon gebeuren. Ik besef elke dag dat het weer kan gebeuren. Net als de discussies in de Vaatstra zaak wat te veel ging over de “inwendige” zaken. Dat vond ik toen ook pervers. Maar goed, laat mij er maar buiten. Zal nogmaals proberen niet te reageren, zeker niet tijdens mijn broodnodige vakantie 😉

 • mrpettjo:

  Ik dacht eerst dat de aanval op Nairobi West Mall een hoax was maar het is dus een echt gebeurde false flag aanval zoals 9-11. Niet door Al Shabaab mensen (uit Somalie) uitgevoerd zoals het wordt gebracht in de Westerse media maar door Israelische special forces. En raadt eens: de Mall was ook verzekerd in shekels (6.6 miljard/billion) door een Israelier (Trajtenberg) net zoals Silverstein & Lowy de WTC hadden verzekerd. Zo gaat het dus steeds.. Het CCTV bewakingssysteem was ook geleverd door een Israelisch bedrijf; dat spreekt natuurlijk ook vanzelf..

  Kenya’s Westgate Mall False Flag
  http://undeletedevidence.blogspot.nl/2013/09/kenyas-westgate-mall-false-flag.html

 • mrpettjo:

  Aanvulling: er zijn wel `Al Shabaab terroristen` wellicht maar dit zijn gebruikelijke CIA-Mossad huurlingen die op dit FF project gezet zijn.

 • mrpettjo:

  Ook in het – net als Mali grondstoffenrijke – Afrikaanse land Guinee zijn kort geleden buitenlandse special forces opgepakt en vastgezet:
  http://www.timesofisrael.com/4-israeli-merceneries-held-in-guinea-for-plotting-coup/ (met dank aan Kleintje Muurkrant die ook een serie heeft over de false flag operatie inzake de Westgate Mall in Nairobi (Kenya)getiteld Shoppen
  http://www.stelling.nl/kleintje/

 • mrpettjo:

  Een jarenlang achtergehouden document van het Internationale Rode Kruis uit 1979 geeft heel precies aan hoeveel mensen in de 13 Duitse concentratiekampen zijn omgekomen: 271.301. Van gaskamers wordt in dit document geen melding gemaakt door het Internationale Rode Kruis:

  http://beforeitsnews.com/alternative/2013/11/international-red-cross-records-put-the-holocaust-death-toll-of-camp-inmates-at-271301-2835710.html

 • mr. drs. Bou:

  RED CROSS EXPOSES “JEWISH” HOLOCAUST HOAX: INTERNATIONAL RED CROSS (IRC) DOCUMENT CONFIRMS 271 THOUSAND NOT 6 MILLION DIED IN CONCENTRATION CAMPS

  OFFICIAL INTERNATIONAL RED CROSS RECORDS RELEASED

  Sealed and guarded since the end of WWII at Arolsen, Germany, the Official IRC records reveal the actual Concentration Camp total death toll was 271,301

  For years, people around the world – “the West” in particular – have been told that “six million Jews were systematically murdered by Germans in ‘Concentration Camps’ during World War 2.”

  Thousands of honest people disputing this claim have been viciously smeared as a hateful anti-Semite. Several countries around the world have jailed and heavily fined people for disputing the claim that “6 Million” Jews were killed.

  Provided here is a scanned image of an Official International Red Cross document, proving the so-called “Holocaust” [the long-and-often-claimed-6-million Jews] is just plain wrong. Jews around the world have intentionally exaggerated and perpetually lied for the purpose of gaining political, emotional and business advantages for themselves.

  They committed willful, criminal FRAUD upon millions of trusting people around the world!

  The great jewish lie holocaust truth exposed breaking news duurt 14 minuten.

  Gepubliceerd op 14 mrt 2011

 • Jasper:

  Officieele cijfers en statistieken Auschwitz
  http://www.heretical.com/miscella/rudolf.html

 • Jasper:

  256 verwijzingen naar het dodental van 6 miljoen van voor het Neurenberg proces, de creatie van een mythe: http://bijdragenelders.blogspot.nl/2013/07/256-references-to-6000000-jews-prior-to.html

 • Dagaz:

  Ik zal wat te denken geven, voor de voor – en tegenstanders.
  Ik ben lid geweest van Amnestie I. Ik ben er mee opgehouden om lid te zijn, toen ik er achter kwam dat ook A.I. gekontroleerde oppositie is. Wat met Ernst Zündel gebeurd is, is diep schandalig. Geen woord van A.I. Germar Rudolf idem dito. Bij navraag o.a. ook door mij bij A.I.: wij beslissen voor wie of voor wat.
  Namen kunt U zo op het internet opzoeken.

 • David Stein/Cole on the Holocaust and historical revision.
  Een interview van Ry Dawsen en David Cole, duurt een uur en 30 minuten.

  David Stein/Cole on the Holocaust and historical revision.

  Interview van Ry Dawsen en David Cole.
  Het gesprek duurt een uur en dertig minuten.

  Geplaatst op 4 april 2014.

 • Edje:

  Weet je wat apart is en waar bijna niemand bij stilstaat? Nadat deze bisschop op tv kwam en deze uitspraken deed, kwam ineens overal in de wereld het kindermisbruik van de kerk naar buiten. Het misbruik was natuurlijk allang bekend, maar nu kwam het overal op tv en werd er ineens overal gehoor aan gegeven. Nogal toevallig. Ik denk dat de zionisten de katholieken wilden aanpakken en terugpakken voor deze uitspraken. Het vaticaan heeft de nazi`s geholpen in de oorlog. Ik denk dat ze ook een soort van verdrag hadden wat dus niet geschonden mocht worden. Het naar buiten brengen en gehoor geven van al dat misbruik was de straf voor het schenden van de afspraak.

 • Edje:

  Heeft iemand trouwens ooit opgemerkt, dat de internationale media al het misbruik van de katholieke kerk naar buiten heeft gebracht, na dit akkefietje met deze bisschop? Misschien om de katholieken te straffen voor dit ongeloof van de holocaust en om ze te waarschuwen.

Recente reacties