Archief
Artikelen

In juni 1998 werd een in Zandvoort wonende Duitser, Gerrie Ulrich, in Italië vermoord door een jonge Belg, Robbie van der Plancken. Ulrich hield zich bij leven onder andere bezig met kinderporno en Robbie was sinds zijn 12e jaar een schandknaap. Vlak voor zijn dood had Ulrich contact opgenomen met Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven, sinds 1993 actief in de strijd tegen seksueel misbruik van kinderen. Ulrich had Vervloesem cd-rom’s overhandigd met kinderporno en hem verteld dat er nog meer porno verborgen lag onder de vloer van zijn flat. Vlak na de dood van Ulrich begaf Vervloesem zich naar Zandvoort, waar reeds was ingebroken in de flat. Toch vond hij daar nog cd-rom’s met een grote hoeveelheid harde kinderporno. Een deel van het materiaal stuurde hij naar NOVA, die er op 15 juli 1998 een uitzending aan wijdde. Op de foto’s was zichtbaar hoe kinderen, zelfs baby’s, gruwelijk werden gemarteld en verkracht. Hoewel deze schokkende beelden internationaal de aandacht trokken, is dit porno-netwerk nooit verder onderzocht.

De Werkgroep Morkhoven strijdt al bijna 20 jaar lang (en met succes!) voor allerlei mensenrechten, zoals de rechten van rolstoelgebruikers, tegen de langdurige en onmenselijke opsluiting van psychiatrische patiënten in isoleercellen, voor de rechten van zieke gevangenen en voor een integere politie, justitie, politiek en pers. Zij werkt ook al 10 jaar lang rond kinderporno-netwerken en kreeg door de bemoeienis met de kinderporno uit Zandvoort internationale bekendheid. Hoewel er ruim 88.000 foto’s van slachtoffertjes op de Zandvoortse cd-roms stonden, waaronder ook foto’s van Manuel Schadwald die volgens Robbie van der Plancken is vermoord in een snuff-film, werden de kinderen nooit geïdentificeerd en de daders en producenten van deze kinderporno werden nooit opgespoord. Zij konden hun praktijken dus ongestoord voortzetten.

De Belgische justitie stopte deze kinderpornozaak in de doofpot door het bewijsmateriaal dat Vervloesem hen had doen toekomen, te verdonkeremanen. De Belgische Hoge Raad bevestigde in 2008 dat er 7 kinderporno-cd-roms uit Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen verdwenen waren. De Werkgroep Morkhoven had de cd-roms destijds aan het Koningshuis bezorgd en de Koning had deze op zijn beurt, via de toenmalige justitieminister Tony Van Parys (CD&V – Vlaamse Christen Democraten), ‘voor onderzoek’ aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers laten overmaken.

Tevens begon het gerecht van Turnhout de Morkhoven-activist Marcel Vervloesem strafrechtelijk te vervolgen voor het ‘bezit van kinderporno’. Ook verklaarde een vijftal “getuigen” dat ze als kind waren verkracht door Vervloesem. De websites van de werkgroep werden door de provider van Internet gehaald en ook op andere manieren werd de werkgroep gesaboteerd en gedemoniseerd. Op 6 februari 2008 werd Vervloesem veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf, hoewel hij toen reeds zeer ernstig ziek was. In de gevangenis wordt hij zo slecht behandeld, dat hij het einde van zijn straf in 2012 niet levend denkt te halen. Hij verzoekt om euthanasie, maar dat wordt hem geweigerd. Op dit moment leeft hij nog, al heeft hij in de gevangenis geen leven. Voor zijn vrijlating kunt u hier een petitie tekenen.

Wie zich verdiept in de zaak Vervloesem komt terecht in een omgekeerde wereld. Marcel Vervloesem wilde het seksuele geweld tegen kinderen aan de kaak stellen en werd beschuldigd van het bezit van kinderporno. Hij heeft de beelden uit Zandvoort afgestaan aan de media en aan de Belgische koning, die ze doorstuurde naar justitie. Daaruit blijkt dat hij zelf geen enkele prijs stelde op dit materiaal, in tegendeel. Ook zouden de belastende verklaringen tegen hem zijn afgelegd door mensen die dit deden tegen een geldelijke vergoeding. Het vermoeden dat Vervloesem is veroordeeld omdat hij de kinderporno aan de kaak stelde, ligt dan voor de hand. Het vreemde is ook, dat zelfs NOVA de zaak Vervloesem doodzweeg, terwijl dit programma toch indertijd de beelden van de Zandvoortse porno van Vervloesem had ontvangen en er een uitzending op gebaseerd had.

Hoe zit dat nou toch met kinderporno en die zogenaamde pedofilie? Af en toe duikt er een verzameling foto’s of video’s op, waarop kinderen worden verkracht, gemarteld en zelfs vermoord. Het bezit van kinderporno is strafbaar, wie dergelijk materiaal ontdekt op Internet, kan dat anoniem melden. Seksuele omgang met kinderen is eveneens strafbaar: beneden de 16 jaar is het verboden en beneden de 12 jaar is de straf nog hoger. Af en toe wordt er ook iemand voor opgepakt, berecht en veroordeeld. Deze dader wordt door de media dan vaak tevens aan de schandpaal genageld, waarbij soms ook de foto op internet wordt geplaatst.

Maar de grote schandalen, waarbij vaak hoog geplaatste personen betrokken blijken, worden in de doofpot gestopt. Zie bij voorbeeld de zaak Dutroux, de zaak Haut de la Garenne, de Franklinzaak, de Sachsen-affaire en zo voort. Zo ontstaan de geruchten, die nooit worden ontzenuwd of bevestigd. Zou bij de kinderporno in Zandvoort soms een lid van het Koninklijk Huis betrokken zijn? Sommige daders daarentegen worden wel berecht, maar niet veroordeeld, zoals bij voorbeeld de Amsterdamse officier van justitie Joost Tonino en de Maastrichtse rechter Fokke Fernhout. Tegen anderen wordt wel aangifte gedaan, maar ze worden niet strafrechtelijk vervolgd. Een aangifte door een Turkse jongeman tegen onze SG van Justitie, werd niet in behandeling genomen, zodat er geen strafzaak op volgde. Het OM is immers vrij om zelf te beslissen of ze overgaan tot strafrechtelijke vervolging. Intussen werd die Turkse jongeman in zijn eigen land wel opgezocht en bedreigd! Men wilde dat hij de aangifte zou intrekken, maar dat heeft hij niet gedaan. Hij is naar de Turkse politie gegaan.

Volgens de Werkgroep Morkhoven, die nu wordt geleid door Jan Boeykens, geeft de Nederlandse overheid een totaal verkeerd signaal aan de burgers, door Joris Demmink niet te vervolgen, maar alle schandalen rond die man in de doofpot te stoppen. “Door in deze zaak geen grondig onderzoek te doen, voedt men alleen maar de twijfel omtrent de Nederlandse Justitie en het regeringsbeleid inzake kinderhandel en seksueel misbruik van kinderen.” Maar er is volgens mij meer aan de hand: door in deze zaak niet in te grijpen, is het vermoeden ontstaan dat er op hoge posten op ministeries en misschien zelfs in de regering mensen zitten die chantabel zijn! Dat zou natuurlijk grote gevolgen hebben voor het politieke en justitiële beleid.

Terug naar Vervloesem, een onschuldig veroordeelde activist die door de Belgische media wordt doodgezwegen en door de Belgische justitie letterlijk wordt doodgemarteld in de gevangenis. Contact met de pers is hem verboden, zijn medische verzorging is uiterst slecht en men mag dagelijks vrezen voor zijn leven. De Franse onderzoeksjournalist Serge Garde heeft zich deze zaak aangetrokken. In mei van dit jaar was hij in België, omdat hij werkt aan een anderhalf uur durende reportage over de kinderporno uit Zandvoort en de Werkgroep Morkhoven. Het Belgische ministerie van justitie weigerde echter om hem ook maar enige informatie te geven. Op 10 juni was hij te gast in de talk-show van de presentator Karl Zéro op de Franse zender BFMTV. Serge Garde spreekt zelf liever niet van pedofielen, omdat dit woord de indruk wekt dat deze mensen van kinderen houden. Garde noemt hen pedoseksuelen en als deze werkelijk een kind verkrachten, dan noemt hij hen pedocriminelen.

Karl Zéro interviewt Serge Garde is Nederlands ondertiteld en duurt 14 minuten.

Ceterum censeo Joris D. strafrechtelijk… wordt vervolgd.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

111 Reacties op “Marcel Vervloesem en de pedocriminelen”

 • Ivanhoe:

  Ik word hier toch kotsmisselijk van.
  Is er nu echt niemand in staat om dit Kafkaeske gedoe te doorbreken?
  Ik was al allergisch voor onrecht maar dit gaat toch wel alle perken te buiten.

  Tijd voor een volksoproer, als het echt niet anders kan.

 • petje:

  Belgie is een pedostaat genoemd. Dat dit klopt blijkt wel uit de miserabele en onmenselijke behandeling van de Morkhovengroep en Marcel Vervloesem in het bijzonder.
  Ik heb verachting voor een volk dat dit laat gebeuren..

 • petje:

  Wat me aan de video van Serge Garde opvalt is dat hij het verband met pedocriminaliteit door politici, rechters, zakenmensen en politiemensen niet noemt als een van de belangrijkste redenen waarom de Zandvoortse kinderporno cd’s in de doofpot terecht zijn gekomen in Nederland, Belgie en Frankrijk.

 • @ Petje

  Dat zou wel eens goed opgemerkt kunnen zijn…

 • mr. drs. BOU:

  Dank voor de reacties en inderdaad, Ivanhoe, ook ik word er misselijk van. Als er weer eens een doorsnee-pedofiel aan de schandpaal wordt genageld, dan is heel Nederland in rep en roer. Maar politici, rechters, rijke zakenlieden en royalty kunnen zich ongestraft schuldig maken aan pedocriminaliteit. Het onderzoek wordt dan de berm in gereden en alles verdwijnt in de doofpot. En de slachtoffers worden vaak geronseld in kindertehuizen.

  Zowel in België als in Nederland wijzen de sporen soms ook in de richting van het Koninklijk Huis. Het dossier van Kleintje Muurkrant: Van Estoril tot Zandvoort is daar duidelijk over. Dit gaat over de twee zeewaardige zeiljachten van Gerrie Ulrich:

  Als je de onbevestigde berichten over de Apollo mag geloven gebeurden aan boord dingen met jeugdige opvarenden waar Richard Wagner wel vijf opera’s mee had kunnen vullen. Dat gold trouwens ook voor de Albatros, het andere schip van Gerrie de Zeehopser. Pikant en hardnekkig detail: ook een lid van ons Koninklijk Huis en diens advocaat zouden daar wel eens hebben gefokt en gebramzeild. Een net zo hardnekkig gerucht als dat rond de huidige Belgische koning Albert, die ook al eens bij een kinderfeestje zou zijn gesignaleerd.
  Kinderen die met enige regelmaat werden geleverd door de Nijvelse kinderrechter Jean-Pierre Agneesens en afkomstig waren uit … kindertehuizen.

  Maar wie dat aankaart, maakt zich al snel schuldig aan majesteitsschennis. Dit probleem is in de monarchie structureel.

  Niemand behoort boven de wet te staan, maar in feite is dat een fictie. Met geld, aanzien, macht en koninklijke waardigheid staat men kennlijk boven de wet.

  En pedocriminaliteit is bepaald geen onschuldig en liefdevol tijdverdrijf. De kinderen worden verhandeld, verkracht, gemarteld en soms zelfs wreed vermoord.

  Petje, je hebt wel gelijk, maar het interview met Serge Garde was maar kort. Hij werkt echter aan een lange documentaire. We mogen hopen dat hij voldoende visie heeft om daarin ook dit aspect aan de orde te stellen. Zijn verontwaardiging was in elk geval oprecht!

  Jan, bedankt voor je reactie en zou jij ons op de hoogte willen stellen als de documentaire van Serge Garde voltooid is? Ik neem aan dat jullie hem zullen opnemen als hij wordt uitgezonden. Ik versta wel voldoende Frans om het te kunnen volgen, maar ik hoop op een Nederlands ondertiteld exemplaar.
  Bij voorbaat mijn dank en tevens mijn complimenten voor de hele Werkgroep Morkhoven!

 • @ mr. drs. BOU

  Toen de zogenaamde ‘De Grote Vrager’ inging op het verzoek van de blog- en skynetblogspecialist Maarten Schenk om een negatief bericht van de Gentse blogspecialist M. Vuijlsteke over de vzw Werkgroep Morkhoven overal bekend te maken, ging ik eens een kijkje nemen op deze site.

  In de discussie die erop volgde, vroeg ik of niemand die zich slachtoffer noemde (of daadwerkelijk slachtoffer was) van foute beschuldigingen inzake kindermisbruik, zich vragen stelde over de zaak Demmink waarin ook sprake is van kindermisbruik of sexueel misbruik van minderjarigen en waarin er – in tegenstelling tot het merendeel van de pedocriminele zaken – geen grondig onderzoek wordt gevoerd.

  Er werd niet op gereageerd alsof het een taboe betrof.

  Ik denk ook dat de verontwaardiging van Serge Garde oprecht was maar vond de kritiek van Petje wel terecht alhoewel het inderdaad maar een kort interview was.

  Ik ben ook benieuwd naar wat zijn documentaire nu zal brengen.

  Onlangs zag ik Serge nog op een interview over pedocriminaliteit op een Franse zender en vroeg mij af waarom hij geen woord over de zaak rond de Franse Minister van Cultuur Fréderique Mitterrand zei die voor heel wat opschudding zorgde binnen en buiten Frankrijk.

  Van zodra wij iets vernemen over de documentaire brengen wij jullie op de hoogte.

  Ik heb je complimenten doorgegeven en zal je artikel bekend maken.

 • mr. drs. BOU:

  Beste Jan,

  Er werd niet op gereageerd alsof het een taboe betrof.

  Het is niet alleen een taboe, maar ook de boodschappers worden aangevallen. Wie zich uitspreekt tegen de pedocriminaliteit, wordt tot “pedojaagster” benoemd.

  Een groot probleem is, dat mensen niet begrijpen dat pedocriminaliteit soms leidt tot extreme vormen van seksueel geweld. Maar seksueel geweld komt ook in heteroseksuele vormen voor. Vrouwenhandel, gedwongen prostitutie en sadistische seks, de slachtoffers zijn in dat geval jong volwassen vrouwen. Het probleem is volgens mij structureel. Ik neem aan dat je “Geschiedenis van het Seksuele Probleem” van Van Ussel hebt gelezen. Indien niet: het is een aanrader! Het blijkt vorig jaar in zijn geheel online geplaatst! De eerste druk stamt uit 1968.

  Seksueel geweld verandert in de tijd. In de jaren ’70 kon het probleem vrij openlijk worden aangekaart, mede dank zij mensen als Van Ussel. Landelijke demonstraties tegen seksueel geweld leidden in Nederland tot een betere wetgeving omtrent verkrachting, er kwam slachtofferhulp en zo voort. In de jaren ’80 kwam er een griezelige tegenstroom: de “bevrijding” van het sadomasochisme, de groezelige seksclubs en zo voort. Seks moest immers mogen. Eind jaren ’90 werd het resultaat zichtbaar: de zaak Dutroux, de kinderporno in Zandvoort en ga zo maar door.

  Als je De Sade leest, dan was ook ten tijde van het Ancien Regime de perversie onder de adel weerzinwekkend. In Hitler Duitsland was het probleem ook levensgroot (zie deze link). Het heeft niets te maken met liefde, maar met macht en chantage. Volgens mij houdt de seksuele perversie ongeveer gelijke tred met een ondemocratische maatschappijstructuur.

 • petje:

  In de zaak tegen de twee Helderse kinderpornozwagers die naast een (ambtelijke) baan bij de Nederlandse marine in een Braziliaanse havenstad kinderporno produceerden heeft het gerechtshof eind september de uitspraak van de rechtbank van Alkmaar vernietigd. Daarbij kreeg de ene zwager een werkstraf en werd de ander vrijgesproken.
  Er was in deze zaak duidelijk sprake van het bewust weglaten van bewijsmateriaal door het OM om de verdachten er met een taakstraf of vrijspraak vanaf te laten komen.

  Overigens blijft misdaadjournalist H.J. Korterink (oud medewerker van P.R. de Vries) maar beweren dat er sprake is van een “Rio Gate” dat is geregisseerd door NRC/NOS correspondente Marjon van Rooijen. De “schrijvende tuinman” geeft blijk van een minachtende houding jegens vrouwelijke collega’s.

  Rechtszaak pornozwager moet over
  Gepubliceerd op 30 september 2009, 12:29
  Laatst bijgewerkt op 30 september 2009, 14:17
  den helder –
  Het juridische en politieke circus rond de twee Helderse ‘pornozwagers’ gaat nog veel langer duren. De rechtszaak tegen één van hen moet helemaal overnieuw.

  Het Amsterdamse gerechtshof heeft een streep gezet door de strafzaak tegen één van de twee zwagers, pornohandelaar J.K. Hij werd in 2006 in Alkmaar tot een werkstraf veroordeeld wegens het verspreiden van kinderporno, maar dat vonnis is nu vernietigd.
  Volgens het Hof deugt de dagvaarding niet. Het openbaar ministerie heeft niet duidelijk geformuleerd waarom het bepaalde foto’s van jonge meisjes pornografisch en dus strafbaar vindt. Het was anders geweest als de foto’s in kwestie bij de dagvaarding hadden gezeten. Maar dat was niet zo. Er werd naar het dossier verwezen.

  Lees hier verder.

 • @ Petje

  De zaak over die twee Helderse kinderpornozwagers is nogmaals tekenend voor de manier waarop de Nederlandse justitie dergelijke kindermisbruiken aanpakt.

  Vooral het feit dat het OM in deze zaak bewust bewijsmateriaal heeft weggelaten, spreekt boekdelen.

  Het is duidelijk dat de Nederlandse justitie kindermisbruikers beschermt.

 • mr. drs. BOU:

  Beste Petje,

  Die Braziliaanse zaak maakt ook weer duidelijk dat de seksuele moraal van Justitie ver te zoeken is. Daar heb ik ook al eens een blogje aan gewijd.

  Op dit moment ben ik mijn Frans een beetje aan het ophalen. Voor wie Frans verstaat, zit er onder deze link alvast een voorproefje. Jammer dat ze de Nederlandstalige gedeelten niet in het Frans ondertitelen, maar er dwars doorheen kwekken! Het kan even duren, maar die reportage uit 1998 verschijnt binnenkort in dit theater. Die NOVA uit 1998 is verdwenen, staat nergens online. Zal wel ergens in de doofpot zitten… 🙁

 • Petje…inderdaad! Er is eveneens een link die kan gelegd worden met het Belgisch koningshuis…er waren bewijzen maar helaas is mevrouw Pardaens van de Werkgroep Morkhoven op weg naar Zwitserland om de stukken over te brengen, omgekomen in een…auto ongeval!

  http://censored31.skynetblogs.be

 • @ mr.drs.Bou

  Nog iets over je de kinderpornozaak Zandvoort zeggen misschien.

  Het is mij destijds opgevallen dat een krant zoals het nrc Handelsblad, in het begin zeer objectieve informatie over deze zaak verschafte en op een bepaald moment totaal veranderde door te stellen dat de kinderpornozaak Zandvoort een ‘éénmanszaak’ was enzoverder.

  Tenslotte werd er helemaal niets meer over gezegd.

 • petje:

  @Jan Boeykens
  Dat klopt. De politie van Kennemerland heeft het boek dichtgedaan toen men een foto van het schip Apollo met de secretaris van Beatrix (Frits Salomonson) en waarschijnlijk ook prins Claus tegenkwam.
  NRC Handelsblad heeft het er bij gelaten toen de politie van Kennemerland vervolgens aangaf geen aanleiding voor een onderzoek te zien.

 • mr. drs. BOU:

  @ Jan en Petje,
  Dat archief staat nog online en als men die artikelen achter elkaar plaatst, dan is die beweging duidelijk te zien. Oom Frits en de prins zijn in de doofpot gestopt, samen met de duizenden kinderen die verkwanseld, verkracht en soms zelfs vermoord zijn.

  ——————————————————————
  Op de website van Morkhoven staat een dringende oproep. Het gaat erg slecht met Marcel Vervloesem, de Belgische staat wil hem kennelijk dood zien!

  Ik heb de oproep ook op Zaplog geplaatst.

  ——————————————————————-
  Beste Censored31,
  Dank voor je reactie en de link naar je website.
  Deze heeft inderdaad veel raakvlakken met de mijne!
  Ik zit nu je serie Network of Childporn te lezen. Goede informatie! Ook over de manier waarop men Marcel Vervloesem martelt en dood wil maken, omdat het Hof in Luxemburg wel eens zijn vrijlating kan gelasten. Voor die tijd moet hij dus kennelijk dood zijn…

  ——————————————————————–
  Beste Jan,
  De situatie rond Marcel Vervloesem heb ik nooit goed begrepen, tot iemand me tipte over dat interview met Serge Garde. En als ik iets niet goed begrijp, dan schrijf ik er niet over. Wil je Marcel mijn bewondering overbrengen, hem sterkte wensen en hem mijn hartelijke groeten doen?

  ——————————————————————–
  Een zekere Ultjekrumpie heeft een aantal reportages op YouTube geplaatst. Prima materiaal! Het mees interessant zijn de twee afleveringen van Faits Divers uit 1998, maar die zijn in het Frans. Voor mij is dat lastig, want ik versta het nog wel, maar de meeste mensen in Nederland verstaan geen Frans. Voor ik die reportages plaats, zal ik ze dus heel goed moeten documenteren. Anders begrijpt men in Nederland niet waar het over gaat.

  De NOVA uit 1998 staat trouwens nergens meer. Wie zou die boven water kunnen halen?

 • @ mr. drs. BOU

  Bedankt voor al je informatie en het vermelden van onze oproep die we nu lichtjes gaan wijzigen, in die zin dat we wel oproepen om dringend actie te ondernemen maar niet vragen om de Open Brief (die blijft zoals hij is) overal mee rond te sturen.

 • petje:

  Dit is een Volkskrant artikel waarin het OM en de politie bekendmaken geen verder onderzoek naar de Zandvoortse cdrom’s in te stellen omdat er volgens hen geen (internationaal) netwerk zou bestaan:

  OM: kinderporno Zandvoort geen zaak van bende
  Van onze verslaggever
  Gepubliceerd op 27 april 1999 00:00, bijgewerkt op 17 januari 2009 23:17

  De hoofdverdachte in de Zandvoortse kinderpornozaak, de inmiddels overleden Zandvoorter Gerrie U., opereerde in zijn eentje. Er was geen internationale bende bij betrokken. Dat hebben het Openbaar Ministerie en de politie maandag in Haarlem bekendgemaakt.

  Slechts een fractie van de 60 duizend foto’s die in de bestanden van U. zijn gevonden, blijkt kinderporno te zijn.

  Afgelopen zaterdag werden bij 31 klanten van U. kinderporno-afbeeldingen in beslag genomen. Twee personen zijn aangehouden. Een verdachte in Zeeland heeft inmiddels bekend kinderporno te hebben geplaatst op het ‘computerprikbord’ Apollo, waarmee U. zijn handel dreef.

  Lees hier verder.

 • petje:

  Marcel Vervloesem werd enkele maanden na het werelnieuws van het Zandvoortse kinderponoschandaal via (beter: door toedoen van) de VTM door zijn halfbroer Victor Vervloesem en door hem geronselde – en door de VTM betaalde – plaatselijke junks valselijk beschuldigd van pedofilie. Op basis van deze valse beschuldigingen zit Marcel Vervloesem op dit moment gevangen:

  http://www.youtube.com/watch?v=2PajOlfeLLY&feature=related (Marcel Vervloesem Johan Danneels Victor Vervloesem 21 10 98)
  http://droitfondamental.eu/07-Zandvoort-cabale-traduc-FR-GB-IT.html (uitleg over valsheid van de beschuldigingen t.a.v. Marcel Vervloesem).

 • @ Petje

  Bedankt voor je artikel uit de Volkskrant.

  Het was inderdaad niet alleen het nrc Handelsblad dat plotseling een draai van 180 graden maakte en liet verstaan dat de kinderpornozaak Zandvoort ‘enkel een verzameling van een éénzame pervert’ was (die werd vermoord).

  Ook de andere nederlandstalige kranten publiceerden plotseling een bericht waarin bijna overal precies dezelfde bewoordingen werden gebruikt.

  Vandaar dat ik ervan overtuigd ben dat het hier om een richtlijn van Justitie ging dat bedoeld was om de hele zaak in de doofpot te stoppen.

  Ook in België werd het bestaan van een netwerk in alle toonaarden ontkend.

  De Volkskrant schreef: ‘Slechts een fractie van de 60 duizend foto’s die in de bestanden van U. zijn gevonden, blijkt kinderporno te zijn’.
  Dat is echter onjuist omdat de Belgische federale politie 88.539 foto’s telde ‘waarvan in 75% duidelijk sprake was van sexueel misbruik’. Met ‘misbruik’ moeten we ondermeer het folteren en verkrachten van kinderen (en zelfs baby’s)verstaan.
  De federale politie identificeerde de slachtoffers echter niet omdat de foto’s zogenaamd ‘te oud’ waren terwijl de klachten tegen Marcel Vervloesem terugsloegen op zogezegde feiten van nu al meer dan 30 jaar oud.

  In het artikel van de Volkskrant stond verder dat een hoofdofficier van justitie, zei dat M. Vervloesem ‘té gemakkelijk een verband had gelegd met de internationale handel in en productie van kinderporno’.
  Maar ja, dat is niet moeilijk als men met de gevonden adressenlijst niets doet en als, zoals in België gebeurde, de kinderpornoproducenten en kinderpornohandelaars niet worden opgespoord en vervolgd.

  De Volskrant schreef: ‘Slechts een van de drie verdachten die op de foto’s herkenbaar waren, kon worden getraceerd. Die ene verdachte zit nu vast in Engeland wegens misbruik van kinderen.’
  Ook dat is onjuist. De vzw Werkgroep Morkhoven vond in de kinderpornozaak Zandvoort tientallen foto’s van kinderverkrachters. De gezichten van de misdadigers die men aan het ‘werk’ ziet, zijn duidelijk herkenbaar.

  De Volkskrant schreef: ‘Van geen enkel slachtoffer op de foto’s kon de politie de identiteit achterhalen.’
  Dat is echter normaal als men, zoals in België gebeurde, geen onderzoek voert naar de identiteit van deze kinderen omdat (volgens het rapport van de federale politie) de foto’s zogezegd ‘te oud’ en de kinderen zogezegd ‘alleen van vreemde afkomst’ zijn.

  Opmerkelijk vind ik het zinnetje in de Volkskrant dat er ‘wel honderd kinderen door andere politiekorpsen werden herkend’ en dat naar ‘de meeste van hen al onderzoek, zij het zonder enig resultaat, was gedaan’.

  Nog een opmerkelijke zaak in het artikel van de Volkskrant was de vermelding van de Haarlemse politie dat de ‘Duitse jongen Manuel Schadwald, die al sinds 1994 wordt vermist, niet in de Zandvoortse zaak voorkwam’. ‘De rechercheurs in Amsterdam hadden wel een jongen die veel leek op Schadwald en die actief was als homoprostitué ondervraagd’, aldus de Volkskrant.

  Toen de vzw Werkgroep Morkhoven het Belgische meisje Katrien De Kuyper op één van de foto’s van de kinderpornozaak Zandvoort weervond, beweerde men dat het een ‘jongen’ betrof. Om dit aan te tonen had men de geslachtsdelen van Katrien De Kuyper op de foto geknoeid.

  Toen de vzw Werkgroep Morkhoven een bekende Franse jeugdmagistraat op één van de foto’s aantrof, dook plotseling de genaamde Georges Zicot op. Dat is de politieinspecteur uit de zaak Dutroux, die beschuldigd werd van medeplichtigheid in het verhandelen van auto’s en het oplichten van verzekeringsmaatschappijen (Zicot werd intussen volledig witgewassen).
  Zicot beweerde in een faxbericht aan de rijkswacht dat de jeugdmagistraat in werkelijkheid iemand uit een misdaadmilieu van Charleroi was. Ook toen werd er gespeeld met verklaringen over ‘sterke gelijkenissen’.
  Achteraf bleek dat Zicot gelogen had.
  De zaak werd, niettegenstaande de belofte van de rechter te Turnhout om deze zaak te zullen onderzoeken ‘alhoewel hij er zeker van was dat er geen sprake was van een magistraat’, doodgezwegen.

 • mr. drs. BOU:

  Beste Jan,

  Ik begrijp wat je bedoelt, maar ik zie het anders: justitie is niet zozeer bezig om aangiftes van kindermisbruik in de doofpot te stoppen, ze is bezig om iedere aangifte tegen zichzelf of een van haar leden in de doofpot te stoppen.

  Zie de zaak Hörchner!

  Dat heeft dus niets te maken met pedofilie, maar alles met ambtsmisdrijven. Het probleem is dat er in het pedo-netwerk nogal wat rechters, officieren van justitie en andere juridisch hoog geschoolden blijken te zitten. In de zaak Zandvoort dook naar verluid ook een foto op van de hofadvocaat Frits Salomonson, met prins Claus! En deze royalty wordt natuurlijk extra beschermd.

  Justitie is op die manier verworden tot een criminele organisatie!

  Dat Joris D. een criminele pedofiel zou zijn, dat is voor mij niet de essentie. Als het waar is, dan is de man chantabel! En ik denk dat het waar is, want er gebeuren dingen in Nederland die alleen op die manier te verklaren zijn.

 • mr. drs. BOU:

  Beste Jan, mijn vorige reactie was een reactie op jouw vorige reactie. Het gaat mijn niet zozeer om kinderprostitutie of kinderporno, maar om de corruptie bij justitie. Ook al vind ik kinderverkrachtig een misselijk makende misdaad, door corruptie bij justitie verandert een rechtsstaat in een fascistische bende.

  Dat bij de kinderporno in Zandvoort opeens “niets aan de hand” was, dat werd gezegd door de politie van Kennemerland. Die hadden waarschijnlijk opdracht van hogerhand, omdat aan het zeiljacht Apollo koninklijk bloed kleefde. De hele slaafse pers ging daarin mee, misschien zelfs in opdracht van de hoofdredacteuren.

  De reden dat men de pedocriminele netwerken keihard ontkent, in plaats van hen te bestrijden, komt volgens mij omdat de pedopooiers een zeer excusieve klantenkring hebben. Het is nogal een dure sport en ons kent ons… 🙁

  Dat Marcel Vervloesem wordt doodgemarteld in de gevangenis, komt volgens mij omdat hij teveel weet van de wie-is-wie in het pedo-netwerk. Hij werd te bedreigend…

 • petje:

  Overigens werd de Zanvoortse kinderpornozaak in Nederland van bovenaf gesaboteerd door de voorganger van Harm Brouwer door de broer (?) van Ben Bot van de AIVD naar het OM te halen. Ben Bot die zelf een zeer negatieve rol speelde in de zaak van de Helderse kinderpornozwagers:

  <>

  http://www.stelling.nl/followup/estoril.html

 • petje:

  Lees het betreffende fragment in: Van Estoril naar Zandvoort (4)9 februari 2003

 • petje:

  Wellicht in dit verband interessante lectuur uit de kringen van de Belgische adel is gratis te downloaden:
  A Dangerous Liaison
  door Baroness Sheri de Borchgrave
  uitgegeven in 1993

  is te vinden op:
  http://www.megaupload.com/?d=69QQ4U49
  http://www.scribd.com/doc/4523396/a-dangerous-liaison-sheri-de-borchgrave

 • Marcel Vervloesem van onze vereniging is sinds eergisteren wegens zogenaaamde ‘veiligheidsmaatregelen’ in een isoleercel opgesloten. Hij zit er bijna 24 op 24 uren in vast, zonder TV, zonder radio, zonder verluchting, met een in de grond vastgehaakt bed en een WC-pot.
  Op zijn cel kreeg hij zelfs geen drinken of fruit (dat hij absoluut nodig heeft vanwege zijn gezondheidsproblemen) ter beschikking, wist hij mij gisteren te vertellen (telefoneren mag hij nog).
  Men heeft beslist dat hij zeven dagen en nachten in deze isoleercel zal opgesloten blijven.
  Men zou ‘geen tuchtrapport opmaken’, werd hem door de directie van de gevangenis te Turnhout gezegd, terwijl deze folterende en onmenselijke isolatie duidelijk een tuchtstraf is voor zijn protest tegen de criminele praktijken van de Psycho Sociale Diensten (PSD’s) in de gevangenissen te Brugge en te Turnhout waartegen Minister van justitie Stefaan De Clerck die door Marcel’s advocaat en door mezelf hierover constant werd geinformeerd, niet wenste te laten optreden.
  Aan Marcel’s bezoekrecht, zijn recht op briefwisseling (als de brieven niet meer worden achtergehouden), het recht om te telefoneren en zijn recht op een dagelijkse wandeling (indien hij daartoe in staat is) zou niet geraakt worden.

  Hierbij volgt de lijst met de meer dan 20 spoedopnames en operaties van Marcel die meer dan 40 keren naar Minister De Clerck en zijn kabinetsmedewerkers werd gezonden.

  Lees hier verder.

 • mr. drs. BOU:

  Beste Jan, dit is schandalig! Het is pure marteling!
  Om hier meer ruchtbaarheid aan te geven, heb ik het ook op Zaplog geplaatst. In de hoop dat het helpt…

 • petje:

  @Jan
  Misschien moeten jullie eens een zwartboek uitgeven om meer publiciteit te genereren. Of: bv. een dagboek over de internering van Marcel.
  Jullie hebben een publiek imago- en bekendheidsprobleem omdat de Belgische/Vlaamse media de Morkhovengroep sinds ca. semptember 1998 stelselmatig demoniseert en crimininaliseert. De politici hoeven zich niks aan jullie gelegen te laten liggen om de Vlaamse krantenlezer en tvkijker in het geheel niet geinformeerd wordt over de beestachtige internering van Marcel Vervloesem.
  Veel sterkte aan Marcel toegewenst.

 • @ mrs.drs. BOU

  Zoals je zegt, is dit een pure marteling en het zegt wel iets over de moraliteit van diegenen die mensen die tegen kindermisbruik strijden, ten allen kosten het zwijgen willen opleggen.

  Misschien zal men hier en daar beginnen te begrijpen waartoe kindermisbruikers en de rotte appels binnen justitie die zelf kinderen misbruiken of kindermisbruikers beschermen, in staat zijn.

  Want iemand die in die mate pervers is om iemand die in het beste geval nog een paar jaren te leven heeft, zo te mishandelen of te laten mishandelen, die kan ook zonder problemen kinderen (laten) folteren en (laten) verkrachten.

  We zijn nu volop de Nederlandse parlementsleden aan het schrijven om hen te laten weten op welke manier de kinderpornozaak Zandvoort door de Belgische justitie in de doofpot wordt gestopt en op welke manier de Belgische gevangenen worden behandeld.

  Bedankt voor je publicatie op Zaplog.

  We roepen iederéén die iets om mensen- en kinderrechten geeft op, om bij de overheden in eigen land en bij de Europese en internationale instanties te protesteren tegen het feit dat de Belgische justitie, zoals zij ook in de zaak Dutroux heeft gedaan, getuigen zoals Marcel Vervloesem uit de weg ruimt.

 • @ Petje

  We gaan Marcel morgen bezoeken en zullen je boodschap en de steun die we van jullie ontvangen, overmaken.

  Zelfs als Marcel in de gevangenis moest vermoord worden (want hoe moeten we dit anders noemen) zal hij niet vergeten worden.
  Want we zullen over deze zaak, ook al duurt het nog tien jaar, blijven schrijven.

  Justitieminister Stefaan De Clerck die perfect van deze zaak op de hoogte is die sinds 1997 besloten heeft om de vzw Werkgroep Morkhoven het zwijgen op te leggen, zal (ook als de pers er met geen woord over schrijft) bij heel wat mensen bekend blijven staan als de Minister die de kinderpornozaak Zandvoort mee dichtgedekt heeft.

 • Ik vroeg Minister De Clerck ondermeer om de volgende zaken te laten onderzoeken:

  1) Het in de doofpot steken van de kinderpornozaak Zandvoort. GEEN ANTWOORD.

  2) De in 2008 door de Hoge Raad voor de Justitie erkende verdwijning van de ontlastende dossierstukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem op het gerechtshof te Turnhout. GEEN ANTWOORD.

  3) De in 2008 door de Hoge Raad voor de Justitie erkende verdwijning van de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen. De cd-roms werden daar in opdracht van de Koning (die ze van de vzw Werkgroep Morkhoven ontvangen had) door de toenmalige Minister van Justitie Tony Van Parys aan procureur-generaal Christine Dekkers overhandigd. GEEN ANTWOORD.

  4) De 30 processen-verbaal inzake zedenfeiten met kinderen en minderjarigen waarin de halfbroer/aanklager van Marcel Vervloesem wordt genoemd. Een kopie van de processen-verbaal werd in oktober 2006 aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers overgemaakt. Er werd echter geen onderzoek gevoerd en de halfbroer van Marcel Vervloesem werd intussen tot Voorzitter van de Commissie Veiligheid en Justitie van de Stad Herentals benoemd. GEEN ANTWOORD.

  5) Het vervalsen van het medische dossier van Marcel Vervloesem door de Penitentiaire Gezondheidsdienst van het Ministerie van Justitie. GEEN ANTWOORD.

  6) Het regelmatig achterhouden van de briefwisseling van Marcel Vervloesem in de gevangenis van Brugge. GEEN ANTWOORD.

  7) Het wekenlang stopzetten van de medicatie, de kinesytherapie en revalidatie van Marcel Vervloesem in de gevangenis van Brugge nadat hij in het AZ Sint-Jan een zware open-hart-operatie had ondergaan. GEEN ANTWOORD.

  8. De bezoekweigeringen in de gevangenis van Brugge. GEEN ANTWOORD.

  9) De willekeurige sancties tegen Marcel Vervloesem in de gevangenis van Brugge. GEEN ANTWOORD.

  10) De 591 uren dat Marcel Vervloesem tijdens zijn spoedopnames en operaties in het AZ Sint-Jan te Brugge aan zijn ziekenhuisbed, de operatietafel, de rolstoel, de bewakers en de ziekenwagenbrancard werd vastgeketend. Het licht dat men dag en nacht op zijn kamer liet branden. GEEN ANTWOORD.

  11) Het opsluiten van Marcel Vervloesem in een isoleercel in de gevangenis van Brugge omdat hij de vzw Werkgroep Morkhoven er niet toe kon bewegen om bepaalde artikels van het Internet te verwijderen. GEEN ANTWOORD.

  12) De brief van 5 maart 2009 aan Marcel Vervloesem waarin de Minister mededeelde dat hij de Hoge Toezichtsraad van het Gevangeniswezen de opdracht had gegeven om een onderzoek in te stellen naar de detentieomstandigheden van Marcel Vervloesem. Het onderzoek werd nooit gevoerd. GEEN ANTWOORD.

  13) Het blokkeren van de uitvoeringsbesluiten van de artikels 72 e.v. van de strafuitvoeringswetgeving (vrijlating om gezondheidsredenen) doordat de Minister ze niet ondertekent. GEEN ANTWOORD.

  14) Het eindeloos gepalaver van de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis van Brugge waardoor de verzoeken van Marcel Vervloesem inzake verlofregeling enzoverder, gedurende een jaar lang geblokkeerd werden.

  15) Het achterhouden van de medische rapporten van Marcel Vervloesem door de PSD van Brugge waardoor de strafuitvoeringsrechter negatief adviseerde.

  16) Het vervalsen van de gegevens uit het gerechtelijk vonnis van Marcel Vervloesem door de PSD van Brugge waarbij ‘feiten’ werden genoemd waarvoor Marcel Vervloesem door het hof van beroep werd vrijgesproken. GEEN ANTWOORD.

  17) De chantage waaraan een directielid van de gevangenis van Brugge zich schuldig maakte door te stellen dat Marcel Vervloesem niet in aanmerking kwam voor Penitentiair verlof ‘zolang hij de feiten niet bekende’. GEEN ANTWOORD.

  18) De manier waarop de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis van Turnhout het dossier van Marcel Vervloesem maandenlang blokkeerde waarbij men verkeerdelijk liet begrijpen dat het forensisch team van professor/psychiater Cosyns van de Universitaire Instelling te Antwerpen hiervoor verantwoordelijk was. GEEN ANTWOORD.

  19) Het opnieuw achterhouden van de briefwisseling van Marcel Vervloesem in de gevangenis van Turnhout. GEEN ANTWOORD.

  20) De uitspraken en bedreigingen van de psycholoog van de PSD van de gevangenis van Turnhout tegenover Marcel Vervloesem nadat de vzw Werkgroep Morkhoven gedetailleerde informatie over de werking van de PSD van de gevangenis van Turnhout op het Internet publiceerde. GEEN ANTWOORD.

  21) Het feit dat Marcel Vervloesem door de uitspraken van de voornoemde psycholoog die eveneens eiste dat Marcel Vervloesem ‘de feiten zou bekennen’ (terwijl er nog een procedure loopt voor het Europees Hof van de Rechten van de Mens te Straatsburg), tot wanhoop werd gedreven. GEEN ANTWOORD.

  22) De lijst met de meer dan 20 spoedopname’s en operaties van Marcel Vervloesem die de Minister reeds meer dan 40 keren kreeg toegezonden en die geen twijfel laat bestaan over de gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem. GEEN ANTWOORD.

 • @ mr. drs. BOU

  Ik wou nog even reageren op je antwoord van 8 november 2009.

  Ik geef je volledig gelijk. Justitie is inderdaad niet zozeer bezig om aangiftes van kindermisbruik in de doofpot te stoppen maar is veeleer bezig om iedere aangifte tegen zichzelf of een van haar leden in de doofpot te stoppen en het probleem is inderdaad dat er in het pedo-netwerk nogal wat rechters, officieren van justitie en andere juridisch hoog geschoolden zitten (zoals blijkt uit de foto van de hofadvocaat Frits Salomonson, met prins Claus, en een alomgekende en gerespecteerde Franse jeugdmagistraat in de zaak Zandvoort).

  Door dergelijke zaken in de doofpot te stoppen, verwordt Justitie inderdaad tot een criminele organisatie waarin, zoals bij de Siciliaanse maffia, de absolute zwijgplicht heerst en iederéén die deze zwijgplicht doorbreekt, problemen krijgt of zelfs uit de weg wordt geruimd.

  We hebben in onze zaak ook vastgesteld dat de rotte appels binnen Justitie (en bepaalde politici) voortdurend gebruik maken van lokale gangstertjes. Marcel’s halfbroer Victor V. heeft, zoals gezegd, bijna 30 processen-verbaals omtrent zedenfeiten met kinderen en minderjarigen op zijn naam staan. De vrienden van Victor V. die in 1998, vlak na de onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort, plots allen een klacht indienden na hun (betaalde) beschuldigingen in de media, behoren bijna allen tot de bende van ‘Rosse Gie’ (inbraken, roofovervallen, diefstallen, afpersingen, drugshandel,). De drie minderjarigen uit dezelfde omgeving die in 2005 naar de pers stapten en Marcel vervolgens aankloegen, zaten ondermeer wegens een gewapende roofoverval en drugsgebruik in een gesloten instelling.
  De pers schilderde hen altijd af als ‘zwakbegaafde en weerloze slachtoffertjes’ en de Belga-berichtjes werden door het persagentschap ANP gewoon overgenomen en zonder kritische vragen ook in de kranten van de Nederlandse mediagroepen (die thans voor de helft in handen zijn van de Belgische mediagroepen) afgedrukt.

  Men heeft ons voortdurend van ‘komplotdenken’ en ‘paranoia’ beschuldigd maar feiten zijn nu éénmaal feiten.

  Ik vernam vandaag nog van een van onze Franse medewerksters (de kinderpornzaak Zandvoort werd ook in Frankrijk in de doofpot gestopt) dat zij enkele weken geleden een email van mij ontving waarin ik haar aanraadde om contact op te nemen met de Belgische ambassades. De mail werd om 1 uur ’s nachts verstuurd en om 9 uur ’s morgens was de lijst van de belgische ambassades op http://www.diplomatie.be ‘indisponible’ (onbeschikbaar). Gedurende de hele dag was dit het geval. Het schijnt dat de adressen nu opnieuw beschikbaar zijn…

  Een synpathisant van onze vereniging moest enkele dagen geleden vaststellen dat zijn emailadres gewijzigd werd. Hij kan ook al gedurende enkele dagen niet meer op zijn skynetblog waarop hij onze artikels publiceerde.
  Een maand geleden werden er drie skynetblogs, waaronder ‘Doofpot Justitie’, door de provider Skynet dat sinds 2004 een samenwerkingsakkoord heeft met Justitie, zonder enige mededeling gesloten.

  Het zijn allemaal kleine toevalligheden maar het zet toch tot nadenken.

 • petje:

  @Jan
  Waarom protesteert Amnesty International (afd. Belgie) hier niet tegen? Hebben zij het te druk met zaken van over de grens? Hebben zij ooit in hun jaarverslagen melding gemaakt van de staatsterreur tegen jullie organisatie?

 • Raymond:

  @petje
  Dat is een goeie, ben ook benieuwd wat hun standpunt is in deze zaak.
  Lijkt me niet verkeerd als zij ook aan dezelfde kant staan. Dat vergroot mijn inziens het draagvlak, hoe meer mensen zich afkeren tegen de georganiseerde criminelen binenn het O.M. etc. hoe groter de kans dat er wat bereikt kan worden.

 • mr. drs. BOU:

  Raymond, als je goed luistert naar Serge Garde, dan hoor je hem zeggen dat Amnesty International deze zaak al lang had opgepikt als deze zich had afgespeeld in China of Afrika. Amnesty is volgens mij al lang op de hoogte van deze zaak. Maar het is nogal een delicate kwestie, met al die verdwenen kindjes en al die hoge omes… 🙁

 • petje:

  Vaak wordt het kindermisbruikprobleem in Belgie ‘opgelost’ door een stroman in het bestuur (liefst als voorzitter) te laten kiezen bv. in Childfocus zodat onderzoeken nergens eindigen..

 • petje:

  Dossier Dutroux bis (de haren van andere leden van een mogelijk kindermisbruiknetwerk (Michel Nihoul e.a.) in de kelder van Dutroux) wordt ook nog steeds op de lange baan geschoven..

  Was complottheorie Dutroux toch juist?
  Van onze correspondent Bart Dirks
  Gepubliceerd op 12 december 2007 07:00, bijgewerkt op 12 december 2007 07:24

  Brussel – Bij het proces-Dutroux in 2004 werd een ‘dossier Bis’ terzijde gehouden. Misschien had hij toch meer medeplichtigen?

  Marc Dutroux (EPA) Kinderverkrachter en moordenaar Marc Dutroux werd in 2004 tot levenslang veroordeeld. De ‘juridische werklijkheid’ stond vast, maar niet alle vragen waren de wereld uit. Dutroux hield het hele proces in Aarlen vol dat hij de meisjes had ontvoerd in opdracht van pedofielennetwerken.

  Het parket-generaal in Luik wil nu alsnog 25 DNA-sporen laten onderzoeken die in de huizen van Dutroux werden aangetroffen. In de kelder waar ‘het Monster van Marcinelle’ de meisjes gevangen hield, werden in 1996 namelijk zesduizend haren verzameld. Onderzocht werden ze nooit.

  De affaire-Dutroux verdeelde de Belgen – inclusief politie en onderzoeksrechters – in believers en non-believers. De ‘gelovigen’ gingen ervan uit dat Dutroux met meer medeplichtigen contact had dan zijn drie medeverdachten op het proces van 2004: zijn ex-vrouw, een drugsverslaafde en een louche zakenman. Maar die laatste, Michel Nihoul, werd alleen veroordeeld wegens drugshandel en niet wegens ontvoering of misbruik van meisjes. Daarmee leken de complottheorieën definitief ontkracht en het dossier Bis, samengesteld in 2001, vergeefse moeite. Ongelovigen noemen het dossier Bis het ‘Loch Ness-onderzoek’.

  In 2004 werd ‘Dutroux Bis’ al eens formeel afgerond. Maar de Luikse procureur-generaal Jean-Baptiste Andries wil nu toch toestemming voor een ‘beperkt aantal onderzoeksdaden’. Het gaat dus niet om een studie naar alle zesduizend haartjes.

  De Kamer van Inbeschuldigingstelling van de Luikse rechtbank beslist op 7 januari 2008 of het onderzoek er komt. De vraag is vooralsnog wat het extra speurwerk kan opleveren. Er zijn bijvoorbeeld geen andere verdachten in beeld.

  Mocht het tot een zaak komen, dan moet Dutroux een andere advocaat zoeken. ‘Als er ooit een proces over het dossier Bis komt, dan zal ik die kelk aan mij laten voorbijgaan’, zei raadsheer Ronny Baudewyn na het proces in 2004. Hij stelde sowieso niet veel hoop op de ongemoeid gelaten zijsporen waarmee zijn cliënt voortdurend dweepte: ‘Ik ben er stilaan van overtuigd dat het langzaam maar zeker zal doodbloeden.

  http://www.volkskrant.nl/buitenland/article486352.ece/Was_complottheorie_Dutroux_toch_juist

 • petje:

  In July 1997, Daniel Cardon de Lichtbuer became the first Chairman of Child Focus (the Belgian Center for Missing and Sexually Exploited Children) and was President Founder of Missing Children Europe later he was named Vice President of the International Centre for Missing and Exploited Children (Washington) and is today Chairman of the board of ICMEC.

  Cardon is the Honorary President of the European League for Economic Cooperation (ELEC), and has been Vice President of the European Mouvement. He is a member of the business club Cercle de Lorraine.

 • petje:

  The Cercle de Lorraine or Club van Lotharingen is a Belgian business club, located in Uccle, Belgium. The club was founded in Brussels in 1998, and it wants to bring together, distinguished and representative personalities from the Belgian financial community, French speaking (Wallonia, south part of Belgium) as well as Dutch speaking (Flanders, north part of Belgium), who are reunited within an honorary committee.

  [edit] Notable members
  Baron Georges Jacobs, Union Chimique Belge
  Luc Bertrand, Ackermans & Van Haaren
  Frank Beuselinck, DHL BeLux
  Karel Boone, Lotus Bakeries
  Baron Daniel Cardon de Lichtbuer
  Baron Dominique Collinet, Carmeuse
  Viscount Etienne Davignon, Société Générale de Belgique
  Baron Paul De Keersmaeker, Interbrew
  Count Jean-Pierre de Launoit, Axa-Royale Belge
  Jean-Marie Delwart, Floridienne
  Baron Paul de Meester, Besix
  Rik De Nolf, Roularta Media Group and VTM
  Chevalier Claude Desseille, Winterthur group
  Count Diego du Monceau de Bergendal, GIB Group
  Baron Donald Marc Fallon, Cimenteries CBR
  Baron Albert Frère, Bruxelles Lambert group
  Jean Gandois, Suez
  Count Maurice Lippens, Fortis
  Gérard Mestrallet, Suez Lyonnaise des Eaux
  Baron Baudouin Michiels, Kraft Foods
  Baroness Solange Schwennicke, Delvaux-Dujardin group
  Michel Tilmant, ING Group
  Christian Van Thillo, De Persgroep
  Roland Vaxelaire, Carrefour Belgium
  Baron Maurice Velge, Velge International
  Luc Willame, Glaverbel
  Philippe Wilmès, Société Fédérale d’Investissement
  http://en.wikipedia.org/wiki/Cercle_de_Lorraine

 • JDTV:

  Hey bou en anderen,

  Ik ben ook bezig om dit soort docu’s te verzamelen en te plaatsen op het JDTV youtubekanaal.
  Wellicht kunnen we met zijn allen een soort vertaalclubje opzetten. ik wil wel helpen door de filmpjes van ondertiteling te voorzien!

  Er is veel over demmink geschreven in turkije, een goede turkse tolk zou helemaal mooi zijn!

  wij zijn op het ogenblik bezig om de ARD N24 docu ritueller misbrauch te vertalen. ook hierin zit een link naar amsterdam.

 • Raymond:

  @drs Bou

  Ik had het goed gelezen, maar waar ik op doelde is een officieel standpunt in deze kwestie. Het blijft een organisatie die de grotste raakvlakken heeft.

  Je zegt dus eigenlijk dat zij pas in aktie komen als er chineesje en afrikaantje bij betrokken zijn. Lijkt me sterk ik denk dat ze er te weinig zo niet niets vanaf weten. Kan me niet voorstellen dat als je strijder voor mensenrechten bent etc. je dit links kan laten liggen.

  Ooit ben ik per toeval op deze site gekomen eveanals klookenluideronline etc. en dat heeft mijn ogen geopend, en kijk nu anders tegen diverse zaken aan, maar daarvoor wist ik nergens van.
  Als je iets niet weet kan je er ook niets tegen doen, wat ik al aangaf iemand die strijd voor mensenrechten etc. en een groot gevoel heeft voor rechtvaardigheid en weet wat jullie weten, die kunnen dit niet links laten liggen.

 • mr. drs. BOU:

  Raymond, ik denk dat Amnestie het wel weet, maar er niets tegen doet. Maar als jij denkt dat het anders ligt, stuur hen dan eens de link naar deze BOUblog. Dan weet je zeker dat ze niet kunnen zeggen: “Wir haben es nicht gewusst.”

 • Marcel is nog maar enkele dagen terug uit de isoleercel zonder enige verluchting waarin hij 7 dagen lang uit zogenaamde ‘veiligheidsoverwegingen’ (als sanctie voor zijn protest dus) werd opgesloten.

  Onmiddellijk nadat hij terug naar zijn gewone cel werd overgebracht, heeft hij een faxbrief van het Ministerie van Justitie voor ontvangst moeten aftekenen waarin stond dat ‘men het volste vertrouwen heeft in Erwin Boosten van de psycho-sociale dienst’ en dat ‘een grondig en diepgaand onderzoek heeft uitgewezen dat de psycho-sociale dienst haar werk heeft naar behoren heeft gedaan’.

  Erwin Boosten is echter de psycholoog van de psycho-sociale dienst (PSD) van de gevangenis van Turnhout die het dossier van Marcel inzake de verzoeken tot penitentiair verlof en uitgaansdagen, gedurende maanden geblokkeerd heeft.

  Nadat de Werkgroep Morkhoven Marcel’s terechte kritiek over de werking van de PSD op het Internet publiceerde, riep een woedende Boosten Marcel op zijn bureau en kafferde hem uit voor het vuil van de straat. Daarbij riep hij Marcel ondermeer toe dat hij:
  – ‘omgaat met misdadigers’
  – ‘op geen ambulante behandeling of wat dan ook nog hoeft te rekenen’ (waarop Marcel al maanden zit te wachten en die door het personeelscollege van de gevangenis zelfs was goedgekeurd)
  – ‘beter kan bekennen’ (zelfs voor de zogezegde ‘feiten’ waarvoor hij niet veroordeeld werd terwijl er nog een procedure voor het Europees Hof van de Rechten van de Mens te Straatsburg loopt)
  – ‘op geen briefwisseling en bezoeken van bepaalde personen meer hoeft te rekenen’ en dat hij daar als PSD-medewerker ‘persoonlijk voor zal zorgen’ (vandaar misschien dat een tijdje geleden bijna alle bezoekersnamen uit de gevangeniscomputer verdwenen bleken te zijn en dat er voortdurend brieven, waaronder die van Marcel’s dochter, worden achtergehouden)

  Marcel die reeds voor zijn opsluiting en de vijf spoedopnames en operaties in de gevangenis, zeer zwaar ziek was, was zo ziek van geworden van de handelswijze van Boosten dat hij voortdurend moest braken en tenslotte zelfmoord wilde plegen.
  Hij kreeg ook opnieuw hartproblemen en problemen met zijn suikerspiegel.
  ‘Ik heb het gevoel alsof men overal met messen in mijn lichaam heeft gesneden’, schreef hij.
  Nadien volgde de isoleercel als toemaatje.

  In tegenstelling tot wat er in de voornoemde brief van het Ministerie van Justitie staat, is er helemaal geen diepgaand en grondig onderzoek geweest want, noch Marcel, noch zijn advocaat, werden inzake de problemen met de PSD gecontacteerd of verhoord.
  Er is dus geen onderzoek geweest, zoals ik de zwijgende justitieminister De Clerck en zijn kabinetsmedewerkers geschreven heb.

  Ik denk dat de brief enkel bedoeld was om de problemen met de PSD snel dicht te dekken en om de PSD van de gevangenis van Turnhout de mogelijkheid te geven om op dezelfde manier verder te gaan. Een soort vrijbrief dus.

  Marcel heeft de brief voor ontvangst afgetekend en bovenaan de brief ‘NIET AKKOORD’ geschreven (dat betekent dus weer enkele dagen isoleercel ‘uit veiligheidsoverwegingen’ als hij niet oppast).

  Ik heb nog geen antwoord gekregen van Minister De Clerck en/of zijn diensten. Dat houdt dus in dat zij stilzwijgend met deze wanpraktijken akkoord gaan en er misschien wel opdracht toe geven omdat het schandaal rond de kinderporno-cd-roms Zandvoort ten allen koste moet dichtgedekt worden.

  Ik las zopas dat De Clerck, na het verslag van de Commissie van Toezicht over de Abu Ghraib-toestanden in de gevangenis te Vorst, de ‘indruk heeft’ dat het geweld in de gevangenissen, en niet alleen tegen de gedetineerden, steeds toeneemt en dat hij akkoord is met het gebruik van pepperspray in ‘bepaalde omstandigheden’.
  Geweld om geweld dat het gevolg is van allerlei heersende wantoestanden, te bestrijden dus.
  We evolueren langzaam maar zeker in de richting van een politieke terreur als dit zo verder gaat.

  De Clerck liet in het enige persoonlijk ondertekende ‘antwoord’ dat hij ons ooit heeft toegestuurd, weten dat er ‘geen redenen zijn om tussenbeide te komen gezien er contacten zijn tussen de heer Vervloesem en de PSD’.
  In dezelfde brief deelde hij ons mede dat men ‘enkel overleg pleegt met de gedetineerde en zijn advocaat’.
  Maar dat laatste blijkt, zoals het ‘diepgaand en grondig onderzoek dat men rond de PSD liet uitvoeren’, gelogen te zijn.
  Marcel heeft de PSD sinds het optreden van Erwin Boosten niet meer te zien of te horen gekregen en van een overleg van het Ministerie van Justitie met Marcel en zijn advocaat is er geen sprake. De brieven van Marcel’s advocaat worden door de Minister en zijn diensten zelfs niet eens beäntwoord.

  Ik vermoed dat dit soort van brieven uitsluitend moet dienen om de zaken dicht te dekken voor in het geval Marcel onverwachts zou komen te overlijden of als er parlementaire vragen zouden gesteld worden (indien er tenminste nog een parlementslid bestaat dat hiervoor de nodige moed en durf opbengt).

  Intussen heeft Marcel ook nog een schrijven van een zekere Tine Vander Taelen van de Dienst Individuele Gevallen (DIG) van het Ministerie van Justitie ontvangen waarin de negatieve aanbevelingen ( of eerder gezegd de wraakaktie ) in de rapporten van de PSD van de gevangenis van Turnhout inzake het penitentiair verlof worden bevestigd.

  In het verleden moest Marcel twee maanden wachten vooraléér hij door de DIG werd ingelicht maar om hem nog wat verder te kunnen breken na zijn folterende opsluiting in de isoleercel, had men daar nu nauwelijks twee weken voor nodig.

  Tine Vander Taelen werkte, tussen haakjes, vroeger zelf voor de PSD van een gevangenis.

  De PSD blokkeert met de stilzwijgende goedkeuring van Minister De Clerck en zijn kabinetsmedewerkers die ik gedetailleerd blijf informeren, thans ook de andere verzoeken van Marcel en ik heb De Clerck beleefd gevraagd om het dossier Vervloesem door zijn diensten te laten deblokkeren.

  Wat Amnesty International en de Liga voor de Mensenrechten betreft: deze mensenrechtenorganisaties werden regelmatig, ook vanuit het buitenland, aangeschreven maar het is duidelijk dat zij niet geinteresseerd zijn in deze zaak.
  Ik heb de indruk dat de rapporten die zij opmaken eerder dienen voor hun subsidieaanvragen.

  Dat men deze website probeerde te kraken is normaal. Iederéén die kritiek levert op Justitie krijgt problemen met zijn mails, zijn websites, zijn computer en zelfs met zijn administratie. Ook de telefoonlijnen laten het wel eens afweten.

  Een sympatisant van onze vereniging heeft al wekenlang problemen met zijn skynetblogs. Een Italiaanse arts/professor die ons ondersteunt, kan zijn computers al een week niet meer gebruiken nadat al zijn mails naar ons toe werden geblokkeerd. Een deel van de briefwisseling naar Marcel, waaronder die van zijn dochter, wordt al wekenlang geblokkeerd.

  Ik heb het gevoel dat wij als ‘tegenstanders van Het Regime’ worden gezien.

 • mr. drs. BOU:

  Beste Jan,

  Dank voor dit bericht. Ik heb het in zijn geheel op Zaplog geplaatst, in de hoop dat meer mensen deze zaak gaan volgen.

  Het heeft lang geduurd, voor ik begreep hoe schandalig de veroordeling van Vervloesem in elkaar geknutseld is. Uit twee afleveringen van Faits Divers uit 1998 blijkt echter dat Vervloesem altijd uiterst correct heeft gehandeld en steeds tevergeefs de hulp heeft ingeroepen van justitie. De verontwaardiging van Serge Garde maakte dat ik me verder in deze zaak ging verdiepen. Helaas krijgt deze schandalige zaak in Nederland nog altijd veel te weinig aandacht!

 • @ mr. drs. BOU

  Bedankt voor je publicatie op Zaplog.

  De manier waarop de klachten tegen Marcel in elkaar zijn geknutseld en de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot is gestopt, is inderdaad onvoorstelbaar. En ik denk dat men werkelijk gehoopt heeft dat Marcel tengevolge van zijn ellendige gezondheidstoestand en de systematische pesterijen en folterpraktijken, in de gevangenis zou sterven.
  Die hoop heeft men trouwens bijlange niet opgegeven.

  Zonder onze steun en zonder zijn buitengewone wilskracht, zou hij reeds lang dood en begraven zijn geweest.

  We komen juist terug van ons bezoek aan Marcel in de gevangenis van Turnhout.

  Het is de eerste keer dat we hem bezochten sinds dat hij 7 dagen lang in een onverluchte isoleercel werd gestoken tengevolge van zijn protest tegen de wijze waarop de psycho-sociale diensten van de gevangenissen van Turnhout en Brugge, onder het stilzwijgend oog van justitieminister De Clerck en zijn kabinet, al zijn verzoeken boycotten.

  Marcel bevindt zich in een totaal uitzichtloze toestand.
  Hij heeft, niettegenstaande zijn reglementaire aanvragen, al meer dan een jaar geen recht op penitentiair verlof, uitgaansdagen, een ambulante behandeling, een voorlopige invrijheidsstelling om gezondheidsredenen, electronisch toezicht, een eigen adres enzoverder…

  Marcel die zopas een diploma dactylografie in de gevangenis heeft gehaald, wacht (tesamen met de andere gevangenen) nog altijd op de computerlessen waarvoor zij zich twee maanden geleden hebben ingeschreven.

  Hij ontvangt bijna geen enkele brief meer op dit ogenblik.
  Dat komt omdat zijn briefwisseling grotendeels wordt achtergehouden.

  Gedurende de laatste weken verdwenen er ondermeer twee brieven met postzegels van zijn dochter Wendy, een prentkaart van Yvonne Van Hertum, een volgeschreven prentkaart van de vzw Werkgroep Morkhoven, een brief van een Luikse sympathisant en vermoedelijk tal van andere brieven, waaronder ook de antwoorden van de parlementsleden die Marcel heeft geschreven.

  Erwin Boosten van de psycho-sociale dienst van de gevangenis van Turnhout die Marcel een tweetal weken geleden zei dat hij er ‘persoonlijk ging voor zorgen dat bepaalde briefwisseling zou geblokkeerd worden en bepaalde bezoeken zouden geweigerd worden’, kreeg inmiddels het ‘volledig vertrouwen van justitie’ in een brief van het Directoriaat-generaal van het Gevangeniswezen.
  Marcel moest de brief, na hem gelezen te hebben, voor ‘ontvangst’ aftekenen waarna de brief werd teruggestuurd naar het Directoriaat-generaal dat de criminele praktijken van de PSD, na een zogenaamd ‘grondig en diepgaand onderzoek’ (terwijl er geen onderzoek was), blijkbaar wil dichtdekken.

  Zoals gewoonlijk bracht ik justitieminister De Clerck en zijn kabinetsmedewerkers van deze feiten op de hoogte en ben ik van plan om de Minister te verzoeken om een onderzoek te laten openen naar de talrijke namen die enkele weken geleden uit Marcel’s bezoekerslijst die in de gevangeniscomputer waren opgeslagen, verdwenen bleken te zijn.

  Ik til zwaar aan deze zaak omdat de PSD in haar rapport waarin Marcel’s verzoeken voor penitentiair verlof en uitgaansdagen werden afgewezen, stelde dat Marcel ‘door zijn familie verlaten werd’ en ‘ook door de leden van de vzw Werkgroep Morkhoven minder bezocht werd’.

  Hebben de PSD-justitiediensten van de gevangenissen van Brugge en Turnhout door het systematische blokkeren van Marcel’s dossier, door het schrappen van de bezoekers uit de bezoekerslijst van de gevangeniscomputer en door het herhaaldelijk achterhouden van de briefwisseling, Marcel van de buitenwereld willen afsluiten ?
  En, zo ja, waarom laten Minister De Clerck en zijn kabinetsmedewerkers die meermaals van al deze zaken op de hoogte werden gebracht, deze criminele praktijken verder toe ?
  Hoeveel gevangenen werden er reeds het slachtoffer van deze misdadige praktijken waarbij ook medische dossiers worden vervalst en achtergehouden, en er zelfs verkeerde gegevens uit de strafdossiers aan de strafuitvoeringsrechtbank werden doorgespeeld ?
  Wat is de bedoeling van dit alles ?

  Waarom laat de Minister tevens na om een onderzoek in te laten stellen naar de in 2008 door de Hoge Raad voor de Justitie erkende verdwijningen van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel en de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort op de gerechtshoven te Turnhout en te Antwerpen (die Marcel beiden veroordeelden) ?
  Waarom moeten deze zaken dichtgedekt en de betrokken magistraten beschermd worden ?
  Waarom kiest de Minister voor een doofpotpolitiek en laat hij een zwaar zieke persoon waarvan hij weet dat deze wellicht onschuldig is, in de gevangenis sterven ?

  Nog een pikant detail: Marcel ontdekte dat het belletje in de isoleercel niet werkte.
  Hij had dus tengevolge van zijn hartproblemen en zware suikerziekte, zonder dat iemand het wist, in de isoleercel kunnen sterven.
  En zoals ik geschreven heb, is er van 19 uur ’s avonds tot 9 uur ’s morgens geen verpleging in de gevangenis van Turnhout zodat Marcel, zelfs met een oplettende bewaker in de buurt, niet meer te redden was geweest indien hij in een levensbedreigende situatie terecht was gekomen.

  Schrijf Marcel:

  Gevangenis Turnhout
  t.a.v. Marcel Vervloesem
  Afdeling 4 – Cel 78
  Wezenstraat 1
  2300 Turnhout (België)

  (Maak een kopie van je brief voor in het geval hij achtergehouden zou worden)

 • petje:

  De corrupte voorgangster van Stefan Declerck
  Laurette Onkelinx op Justitie (nu minister van Gezondheidszorg) is er mee begonnen de Zandvoortse cdroms te verduisteren en de criminele “berechting” van Marcel Vervloesem af te dekken in de publiciteit (haar eerste man werd gezocht door Marokko voor de doorvoer van een grote partij drugs; hij ontsnapte met een door zijn vrouw verstrekt diplomatiek paspoort.. )

  http://www.stelling.nl/followup/zwijgenisvoordedaders.html

  Met dochter Laurette ging het ook crescendo. Universiteit van Luik, advocate, politica, première van de Franse gemeenschap, minister en vice-premier. Pas pisse de chat. In de tussentijd was zij getrouwd geraakt met de Algerijn Abbès Guenned en die dreigde in 1996 ineens een cementblok aan het welgevormde been te worden. Toen vaardigde Marokko namelijk een internationaal aanhoudingsverzoek uit, omdat vriend Abbès verdacht werd betrokken te zijn bij ernstige drogdelicten. En als een land als Marokko daartoe overgaat, wil dat toch wel wat zeggen.

  Waar wordt Laurette’s echtgenoot uiteindelijk op 31 juli 1997 bij de vodden gegrepen? Op Zaventem, of all places. Werd Abbès vervolgens uitgeleverd aan Marokko? Nee, nee. Hij bleek over een diplomatiek paspoort te beschikken. Ten onrechte, maar hij had het wel.

  Om verdere ongelukken te voorkomen werd zo snel als een Noordafrikaanse kameel de scheiding tussen Laurette en Abbès uitgesproken. Binnen de maand. Een Belgisch record. Maar ze bleven goede vrienden. Dat bleek bijvoorbeeld toen Laurette in 2000 de boot instapte met de bekende bef Marc Uyttendaele in aanwezigheid van … jawel Abbès.

  In de tussentijd had Laurette’s eerste liefde overigens nog een avontuurlijk geintje meegemaakt. Op 21 juli 1998 draaide hij achter het gaas in het Turkse Izmir. Ook al weer wegens een drogaffaire. Dankzij wat stille diplomatiek tussen Brussel en Ankara en de juridische bijstand van ene Marc Uyttendaele werd de kwestie opgelost en Marokko kon haar uitleveringsverzoek in haar donkerste plekje proppen.

  Zo, en wat doet onze Algerijnse ami tegenwoordig? Hij heeft een rijk betaalde baan als adviseur van de “inner circle” van minister Onkelinx. En wij maar klagen over een eukel op een fiets en een dronken droppie in Den Haag. Er komt nog meer, dus stay tuned.

 • @ Petje

  De geschiedenis van Laurette Onkelinx (Parti Socialiste) is mij bekend. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ook zij de kinderpornozaak Zandvoort mee in de doofpot heeft gestoken.
  Op de vraag van Ecolo-parlementslid Zoé Genot (franstalige Groenen) naar de stand van zaken in de kinderpornozaak Zandvoort, antwoordde Onkelinx dat het een ‘individueel dossier betrof’. Daarmee bedoelde zij het proces tegen Marcel Vervloesem van onze vereniging.

  De vraag werd dus simpelweg genegeerd.
  Met de verklaring uit het rapport van de federale politie dat het hierbij ging om 89.539 foto’s van kinderen ‘waarvan 75% duidelijk misbruikt’, hield de toenmalige Minister van Justitie die inmiddels Minister van Gezondheidszorg geworden is en al enkele keren liet weten dat zij Minister van Justitie Stefaan De Clerck ‘voluit steunt’, geen rekening.

  Ik heb Onkelinx talrijke keren aangeschreven en haar medegedeeld hoe de vork aan de steel zat maar kreeg zelfs geen antwoord.

  Alle justitieministers (De Clerck, Van Parys, Verwilghen, Onkelinx, Vandeurzen, De Clerck voor een tweede maal) werden op dezelfde manier geinformeerd.
  Geen enkele minister wilde echter informatie geven over de stand van zaken in het onderzoek naar de kinderpornozaak Zandvoort terwijl de kranten over de ‘zelfverklaarde kinderpornojager en kindermisbruiker Marcel Vervloesem’ bleven spreken alsof het van bovenaf gedicteerd werd.

  Ook de Nederlandse kranten schreven geen letter meer over de kinderpornozaak Zandvoort en namen de berichtjes van het persagentschap Belga waarin Marcel Vervloesem 253 keren een ‘zelfverklaarde kinderpornojager’ werd genoemd, gewoon over.

  Het meest gruwelijke van deze zaak is dat de Belgische en Nederlandse autorititeiten (en media) perfect van deze kwestie op de hoogte zijn maar ervoor gekozen hebben om de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot te houden.
  Dat de werkelijk doodzieke Marcel Vervloesem tengevolge van de psychische en lichamelijke folteringen in de gevangenis zal overlijden, nemen zij er maar bij.

  Vandaar dat ik mij soms afvraag of we met onze europese ‘democratische rechtsstaten’ niet langzaam aan in de richting van een totalitair regime evolueren waarin voor menselijkheid en rechtvaardigheid geen plaats meer is.

  Ik kan de woorden van mr. drs. BOU dat de seksuele perversie ongeveer gelijke tred houdt met een ondemocratische maatschappijstructuur, alleen maar bijtreden.
  En ik hoop dat meer en meer mensen gaan beseffen dat macht, moord, sexuele wellust, sexuele perversie, sexueel misbruik en onderdrukking een zaak van alle tijden is zoals het Nazi-regime ons heeft geleerd.

 • Ik publiceer hierbij een kopie van mijn schrijven aan de Belgische justitieminister die ik, zoals iederéén die dit dossier rond Marcel Vervloesem en het gevangenisbeleid in België mede opvolgt, naar best vermogen tracht te informeren.

  Brussel, 22 november 2009

  De heer Stefaan De Clerck
  Minister van Justitie
  Waterloolaan 115
  1000 Brussel

  Geachte Heer Minister,

  Betreft: wanpraktijken PSD’s – briefwisseling gedetineerden – dossier Vervloesem

  Ik hoop dat u ons schrijven van 18.11.09 en 20.11.09 goed hebt ontvangen.

  In tegenstelling tot wat het Directoriaat-generaal van het Gevangeniswezen in haar brief aan de heer Vervloesem mededeelde, werd er in de zaak Vervloesem geen onderzoek gevoerd naar de werking van de psycho-sociale dienst (PSD) van de gevangenis van Turnhout.

  Noch de heer Vervloesem, noch zijn advocaat, werden gehoord.

  Dat is nochthans nodig voor een onderzoek.

  De Commissie van Toezicht die moet toezien op de reglementaire behandeling van gevangenen, verzamelde immers ook getuigenissen van gevangenen inzake de gebeurtenissen in de gevangenissen te Vorst op 22.9.09 en 30.10.09 alhoewel die door de politiechefs en justitieverantwoordelijken in vraag worden gesteld en u de nadruk kan leggen op de veiligheid binnen de gevangenissen.

  Sinds hij door Erwin Boosten van de PSD van de gevangenis van Turnhout werd uitgekafferd omdat hij, via onze publicatie op het Internet, kritiek durfde te uiten op de werking van de PSD’s, en sinds zijn 7 dagen durende opsluiting in een onverluchte isoleercel die zijn ernstige hart- en suikerziekte zeker niet ten goede zijn gekomen, heeft de heer Vervloesem niemand meer gezien of gehoord van de PSD.

  Mag ik u verzoeken om het dossier dat van levensbelang is voor de heer Vervloesem, door uw diensten te laten deblokkeren en uw pleidooi voor een ‘menselijke en rechtvaardige justitie’ ook in de praktijk om te zetten ?

  Zoals u in bijgevoegde publicatie kan lezen, zijn er in de gevangenis van Turnhout nu problemen met de briefwisseling van de heer Vervloesem en andere gedetineerden.

  De voornoemde problemen blijken zich ook in de andere gevangenissen voor te doen.
  Dat komt omdat de PSD’s en directies van de gevangenissen, van overheidswege de toelating krijgen om de gevangenisreglementeringen en wettelijke voorschriften zonder meer te overtreden.

  In de hoop dat u ook rekening wenst te houden met mijn schrijven van 18.2.2009 waarin ik u reeds gedetailleerd informeerde over de PSD-problematiek in het dossier Vervloesem, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

  hoogachtend,

  Jan Boeykens, Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
  Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
  Faiderstraat 10
  1060 Sint-Gillis
  nr. 443.439.55
  Tel: 0032 (0)2 537 49 97
  WerkgroepMorkhoven@gmail.com
  postmaster@droitfondamental.eu

  —————————————–

  Onze publicatie op http://madbello.nl/?p=6793&cpage=1#comment-74217 :

  Marcel Vervloesem van onze vereniging heeft sinds zijn 7 dagen durende opsluiting in de isoleercel, niemand meer gezien van de psycho-sociale dienst (PSD).

  Dat is niet zo verwonderlijk omdat de PSD’s van de gevangenissen van Brugge en Turnhout al meer dan een jaar lang zijn dossier volledig blokkeren, medische dossiers achterhouden en zelfs gegevens uit de uitgesproken vonnissen vervalsen zodat de strafuitvoeringsrechtbank zich negatief uitspreekt over zijn verzoeken inzake penitentiair verlof enzoverder.

  Enkele maanden geleden protesteerde een jonge gevangene in de gevangenis van Turnhout, zoals de zwaar zieke Marcel Vervloesem, ook tegen de wanpraktjken van de PSD. Hij werd metéén in een isoleercel opgesloten waar dat hij zichzelf verhing.
  Er werd door de Minister van Justitie geen onderzoek bevolen in deze zaak.

  De genaamde Erwin Boosten, psycholoog van de PSD van de gevangenis van Turnhout dreigde er enkele weken geleden mee dat hij er ‘persoonlijk voor zou zorgen dat bepaalde briefwisseling van Marcel Vervloesem zou worden geblokkeerd’ en ‘bepaalde bezoeken zouden worden geweigerd’.

  Een paar maanden geleden verdwenen er ook al een lijst met namen uit de bezoekerslijst van Marcel Vervloesem uit de gevangeniscomputer. De namen werden na een schrijven aan de Minister van Justitie teruggeplaatst maar een onderzoek in deze zaak bleef uit.

  Merkwaardig in deze zaak is het feit dat het Directoriaat van het Gevangeniswezen in een brief die Marcel Vervloesem moest lezen en voor ‘gelezen’ moest aftekenen, haar ‘volste vertrouwen’ uitsprak in Erwin Boosten en daarbij verklaarde dat ‘een grondig en diepgaand onderzoek had uitgewezen dat alles reglementair was verlopen’ terwijl er geen onderzoek is geweest en Marcel Vervloesem en zijn advocaat zelfs niet gecontacteerd werden.

  Sinds een paar weken wordt de briefwisseling van Marcel Vervloesem weer bijna volledig geblokkeerd en de PSD liet in haar negatief verslag aan de strafuitvoeringsrechtbank weten dat Marcel Vervloesem ‘familie-verlaten’ was en ‘veel minder bezoek kreeg dan voordien’.
  Op die manier wil men de indruk geven dat niemand nog om hem geeft zodat de rechter het negatief van de PSD zonder problemen mede kan onderschrijven.
  ‘Scheiding der machten’ noemen ze dat in België.

  De celgenoot van Marcel Vervloesem stelde vast dat alle brieven naar zijn vriendin toe tevens werden geöpend.

  Minister van Justitie Stefaan De Clerck werd, zoals in het geval van de PSD’s, reeds maanden geleden van deze onregelmatigheden op de hoogte gebracht maar gaat blijkbaar stilzwijgend akkoord met deze handelswijze.

  De vzw Werkgroep Morkhoven informeert thans ook de Nederlandse politici over de wijze waarop de Belgische gevangenen worden behandeld zodat deze achteraf niet kunnen beweren dat zij ‘van niets wisten’ als deze wanpraktijken zich in de gevangenis van Tilburg herhalen.

  De PSD’s zijn justitiediensten die gevangenen zogenaamd moeten begeleiden in hun terugkeer naar de samenleving toe.

  Jan Boeykens
  Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

 • petje:

  Een overzicht van de aanklachten van sexueel misbruik tegen Victor Vervloesem vindt u op deze website:
  http://vervloesem-marcel-kiekens-mijnrechtvanantwoord.skynetblogs.be/post/6767784/ladi-kiekens-en-victorreke-zen-ne-website-veu

 • @ Petje

  Ik ga vandaag de nieuwsredacties van de kranten Het Nieuwsblad, De Standaard, De Gentenaar, Het Volk, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg, Het Laatste Nieuws en De Nieuwe Gazet aanschrijven.

  Heel wat mensen vragen zich af waarom deze kranten (die deel uitmaken van drie mediagroepen die ook enkele Nederlandse kranten hebben opgekocht), de verdachtmakingen van Marcel Vervloesem gedurende 11 jaar lang hebben verspreid terwijl zij 11 jaar lang over de stand van zaken in het onderzoek naar de kinderpornozaak Zandvoort en over alle andere zaken die er verband mee houden, gezwegen hebben…

 • petje:

  Rechter Guy Delvoie voorgedragen voor Strafhof
  vrijdag 17 juli 2009Auteur: (fvg)
  Guy Delvoie.blg

  © BENOIT DOPPAGNE
  De topmagistraat Guy Delvoie is voorgedragen voor een benoeming in het Internationaal Strafhof in Den Haag. Delvoie is korpschef van het hof van beroep in Brussel en speelde een sleutelrol in de Fortis-affaire. Die leidde tot het ontslag van de CD&V’ers Yves Leterme en Jo Vandeurzen.

  Delvoie staat bekend als liberaal. Toen de procureur-generaal van Brussel voorstelde een heel nieuwe kamer van drie rechters samen te stellen om het Fortis-dossier te behandelen, ging Delvoie hier radicaal voor liggen. De vervanging van de drie rechters in de Fortis-kamer was volgens de procureur-generaal nodig omdat een van hen, rechter Christine Schurmans, zich ziek had gemeld. Daardoor was het Fortis-dossier in een impasse beland. Delvoie zag in de demarche een poging van de regering om de rechtsgang te beïnvloeden, en kreeg de steun van de baas van het Hof van Cassatie, Ghislain Londers.

  Delvoie was ook persmagistraat en kwam assertief op voor het imago van de magistratuur. Als manager probeerde hij greep te krijgen op de instromende zaken, maar hij slaagde er niet in de achterstand te doen verminderen. De magistraat zette zich vaak af tegen advocaten en de regering die mee verantwoordelijk zijn voor de gerechtelijke achterstand. Delvoie is geen strafrechtspecialist, maar dat is volgens het hof van beroep in Brussel geen bezwaar. ‘Guy Delvoie heeft een lang gevulde carrière bij de magistratuur’, zei gisteren woordvoerder Koen Moens. ‘Hij heeft ook ervaring in strafzaken. Bovendien moet niet elke magistraat bij het Internationaal Hof de grote strafrechtspecialist zijn. ‘ (fvg)

  Alle 1 reacties
  Op 06 september 2009 omstreeks 18u01, zei Jo Reymen:

  Witness X2 about Guy Delvoie: Present at sex parties in a castle near Eindhoven in the Netherlands, together with Jean-Paul Dumont, Baron de Bonvoisin and many others; present at parties with underage girls in villas in Knokke and in Hotel Cromwell, together with Etienne Davignon and Leopold Lippens … Judge in Brussels. Councillor at the Cour d’Appel de Bruxelles (Court of Appeals in Brussels), according to Dutroux X-Files. Identified as a press spokesman of the Brussels Court of Appeals in 2001-2002. Identified as a member of the Scientific Board of the International Institute for the Judicial Power in 2003. Comite member of L’Union Internationale des Magistrats, together with the head of the Scientific Board of the International Institute for the Judicial Power. Chambers chairman of the Court of Appeals in Brussels. Member of the High Court of Belgium, together with Jean-Claude Van Espen … (from: http://www.isgp.eu)

  http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=qs2cn8hs

 • petje:

  @Jan
  Succes met je actie richting de kranten.
  Weet wel dat in de raden van toezicht van deze kranten nog steeds veel hooggeplaatste onveroordeelde kindermisbruikers zitten (ML, LL, Van Miert e.a.)..

 • @ Petje

  Bedankt Petje.

  Wat de Belgische rechter Guy Delvoie betreft: het is normaal dat deze man wordt voorgedragen voor een benoeming in het Internationaal Strafhof in Den Haag.

  In de zaak Dutroux werd iederéén die bij corruptie betrokken was, dank zij de regerende partijen, bevorderd.

  Hoe corrupter men is, hoe meer men kans men maakt om bevorderd te worden.

  Bij het Fortis-schandaal trad de toenmalige MInister van Justitie Jo Vandeurzen (CD&V – Vlaamse Christen Democraten) af en gaf zijn zitje dat nog warm was, over aan zijn partijcollega en persoonlijke vriend Stefaan De Clerck.

  Intussen werd Vandeurzen tot Minister van Volksgezondheid benoemd.

  Inge Vervotte (CD&V) trok zich bij de Fortiszaak, om haar ‘steun te betuigen aan Jo Vandeurzen’, als Minister van Volksgezondheid af en wordt nu opnieuw als Minister van-ik-weet-niet-wat genoemd.

  Yves Leterme die bij de Fortiszaak moest aftreden als Premier, wordt opnieuw Premier nu de CD&V er door het lobby-werk van Wilfried Martens (ex-premier, CD&V) en J.L. Dehaene (ex-premier, CD&V), in geslaagd is om Herman Van Rompuy tot Europese Voorzitter te laten benoemen.

  België is met haar ingewortelde corruptie en doofpot-schandalen het voorbeeld geworden voor de rest van Europa.

 • mr. drs. BOU:

  Beste Jan en Petje,
  Dank je wel voor deze discussie. Ik was dit weekeinde even weg, heb nu pas alles gelezen. Op dit moment luister ik naar Argusoog Radio, met Micha Kat. Ten eerste is de presentatie een stuk rustiger geworden, maar ook is de discussie informatief en boeiend.
  Jan, het probleem is natuurlijk ook, dat de Belgische who-is-who in Nederland niet zo bekend is en dat het Belgische rechtssysteem toch wel verschilt van het Nederlandse. Vandaar dat de zaak Vervloesem in Nederland nauwelijks enige bekendheid geniet. Toch houdt het allemaal verband met elkaar…

 • @ mr. drs. BOU

  Je hebt gelijk.

  Wie kent er in Nederland nu de ‘zaak Vervloesem’. Ze weten zelfs Zandvoort niet meer liggen !

 • petje:

  @Jan
  Geinteresseerden herinneren zich nog wel vaag dat Marcel Vervloesem in juli 1998 op NOVA een groot kindermisbruiknetwerk openbaar maakte.
  Sindsdien is de aandacht voor het Zandvoortse kindermisbruiknetwerk en de kinderporno cdrom’s door de damagecontrol van de Nederlandse en Belgische justities pijlsnel afgenomen.
  Sindsdien zijn er alleen berichten geweest over vermeende kindermisbruikzaken tegen Vervloesem (via Belga/ANP ook in de Nederlandse pers).
  Pas door de aandacht in Nederland voor een Belgisch-Nederlands kindermisbruiknetwerk door bloggers (Micha Kat, mr. Bou en Stan de Jong) vanaf 2007/2008 is er weer aandacht gekomen voor de Zandvoortse kinderpornozaak. De Nederlandse MSM kranten en actualiteitenrubrieken hebben de zaak niet meer aan de orde gesteld sinds de zomer van ’98.
  Vanuit Frankrijk heeft journalist Serge Garde zich het lot van Marcel Vervloesem aangetrokken.
  De Belgische situatie lijkt mij op dit moment nog welk het meest uitzichtloos.. als ik me tenminste niet vergis.

 • petje:

  Het begin van de hernieuwde belangstelling voor het Zandvoortse misbruiknetwerk in Nederlandligt natuurlijk bij het onvolprezen – door de MSM media totaal genegeerde maar wel gelezen.. – Kleintje Muurkrant.
  “Van Estoril naar Zandvoort” (vanaf november 2002 tot heden)
  Zie: http://www.stelling.nl/followup/

 • @ Petje

  Kleintje Muurkrant heeft inderdaad altijd goede informatie gegeven.
  Dat kan men van de Nederlandse pers (die half opgekocht is door de Belgische nv Persgroep) moeilijk zeggen.

  Ik blijf het ongelooflijk vinden dat de Nederlandse pers, nog geen 10 dagen na het uitkomen van de kinderpornozaak Zandvoort, als een van bovenaf geregisseerd orkest, een draai van 180% graden heeft gemaakt en dat NIEMAND (geen enkele nog ‘in leven’ zijnde Nederlander dus) daarop heeft gereageerd.

  Van de Belgische pers die bij het uitkomen van de kinderpornozaak Zandvoort, onmiddellijk de roddels en verdachtmakingen tegen Marcel Vervloesem lanceerde en daarvoor zelfs een speciale life-uitzending met de aanklagers organiseerde, moest men natuurlijk niets verwachten.
  Die is al lang verkocht.

  De Belgische pers bestaat uit een 4-tal persgroepen die voor een groot aantal zaken, de Belga-berichtjes ijverig kopiëren en alles van elkaar overnemen.
  Als men één van die kranten gelezen heeft, heeft men eigenlijk alle kranten gelezen.
  Hetzelfde verschijnsel doet zich in Nederland voor (gefilterde berichtjes van persagentschappen en kopie-kopie).

 • Het gaat dus veel verder dan alleen maar het in de doofpot steken van de kinderpornozaak Zandvoort.

  Het gaat hier echt om een controlesysteem dat als een echt inlichtingeapparaat uit de vroegere Oostblok-landen, de burger steeds meer en meer desinformeert en manipuleert

 • Indien er geen Internet had bestaan, dan was deze zaak al lang doodgezwegen.

  Geen wonder dus dat men het Internet nu op alle mogelijke manieren aan banden wil leggen en dat er landelijke en euopese initiatieven worden genomen om ook de volledige controle over het Internet te verwerven.

  De Belgische justitieminister wil het Internet-verkeer bijvoorbeeld gedurende 2 jaar lang in de schuiven van de Belgische Stasi bewaren om de ‘zware criminaliteit’ (die zich vooral binnen in de politieke wereld en de justitiekringen bevindt) te bestrjden.

  Als men ziet op welke manier kleine aktiegroepen zoals wij reeds worden aangepakt (Internetproblemen, computerproblemen, telefoonproblemen, e-mailproblemen, achtergehouden briefwisseling,), dan is het duidelijk waar men naartoe wil.

  Er bestaat hier en daar wel wat verzet tegen de initiatieven van de Belgische justitieminister en de Staatsveiligheid maar dat blijft vrij marginaal…

 • Ik schreef gisteren nog de volgende tekst (en daarbij wil ik het voorlopig houden):

  Briefwisseling achtergehouden, telefoon- en computerproblemen

  Brussel, 23.11.2009

  De briefwisseling van en naar Marcel Vervloesem in de gevangenis van Turnhout wordt, met het medeweten van de justitieminister en zijn kabinetsmedewerkers die ik daarvan meermaals op de hoogte bracht, reeds geruime tijd achtergehouden.

  Erwin Boosten, psycholoog van de psycho-sociale dienst (PSD) van de gevangenis van Turnhout, had Marcel Vervloesem er enkele weken geleden nog voor gewaarschuwd dat hij er ‘persoonlijk zou voor zorgen dat zijn briefwisseling en zijn bezoeken zouden worden beperkt’.
  ———————–
  Lees hier verder. (BOU)

 • Alle middelen zijn blijkbaar goed genoeg om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken en de zwaar zieke Marcel Vervloesem die deze zaak met de vzw Werkgroep Morkhoven onthulde, in de gevangenis te laten wegkwijnen.

  Het feit dat ik de Belgische justitieminister Stefaan De Clerck (christen-democraten) en zijn kabinet voortdurend van al deze feiten op de hoogte breng maar de Minister en zijn kabinet de zaken blijven doodzwijgen, versterkt nogmaals mijn vermoeden dat zij persoonlijk betrokken zijn.

  Dat verklaart ook waarom de zaak Demmink in Nederland, zonder onderzoek van de Justitie, wordt dichtgedekt.
  Dit kan alleen maar met het medeweten van de Nederlandse justitieminister en zijn kabinetsmedewerkers gebeuren…

 • In de plenaire vergadering van 6 november 1997 waarin hem om uitleg werd gevraagd omtrent het Temse-netwerk dat door de Werkgroep Morkhoven in 1990 werd ontdekt, verklaarde Stefaan De Clerck die toen ook Minister van Justitie was het volgende:

  « Op basis van een brede waaier aan documentatie, ben ik tot de conclusie gekomen dat het onderzoek behoorlijk, volledig en met alle mogelijke middelen werd gevoerd. Daarenboven gebeurde dit met alle internationale autoriteiten en landen die met deze zaak in verband konden worden gebracht.
  Om terug te komen op de inleiding: ik citeer de eindparagraaf van de procureur-generaal: ‘Ik hou eraan u hierbij mijn slotbedenking met betrekking tot de door de VZW Werkgroep Morkhoven in de mediabelangstelling gebrachte problematiek over te maken. Deze Vereniging blijft blijkbaar de gerechtelijke en politieke instanties overstelpen met klachten en met de meest fantasierijke verhalen, teneinde het parket, het onderzoek en de rechtbank in een slecht daglicht te stellen; getuige daarvan hun talloze protestbrieven u reeds wel bekend. De VZW Morkhoven maakt daarbij handig gebruik van het feit dat de problematiek inzake pedofilie thans zeer gevoelig ligt bij de publieke opinie, zich daarbij opwerpend als een witte ridder die de strijd aanbindt tegen dergelijke praktijken. In werkelijkheid hebben enkele leden van de Vereniging een kwalijke reputatie en een bedenkelijke moraliteit. Nu stellen zij alles in het werk, teneinde zelf hun veroordeling te ontsnappen’.
  Ik neem deze woorden tot de mijne. Dergelijke methodes worden, mijns inziens, ook in België toegepast. Als duidelijk blijkt dat misbruik wordt gemaakt van de lichtgelovigheid, meer nog van de publieke, ja zelfs van de politieke opinie om eigen belangen na te streven, moeten we daaraan paal en perk durven stellen. »

  Dat verklaart eigenlijk ALLES.

  In 1997 besloot De Clerck dus al dat men de vzw Werkgroep Morkhoven het zwijgen moest opleggen.

  Het is om die reden dat hij:
  – de uitvoeringsbesluiten van de artikels 72 e.v. van de strafuitvoeringswet (vrijlating om gezondheidsredenen) al maandenlang niet ondertekent
  – het dossier van Marcel door de psycho-sociale diensten van justitie al maandenlang laat blokkeren
  – de briefwisseling van Marcel door diezelfde diensten al maandenlang laat achterhouden
  – de gerechtelijke vonnissen van Marcel door diezelfde diensten laat vervalsen
  – de bezoekers van Marcel door deze diensten uit de bezoekerslijst van de gevangeniscomputer laat halen
  – de medische rapporten van Marcel door deze diensten al maandenlang laat achterhouden
  – het Directoriaat-generaal van het Gevangeniswezen een brief laat opstellen om deze misdadige praktijken dicht te dekken
  – hetzelfde Directoriaat-generaal in haar brief laat verklaren dat zij het ‘volste vertrouwen heeft in de genaamde Erwin Boosten van de psycho-sociale dienst van de gevangenis van Turnhout’ die met de stopzetting van de briefwisseling en bezoeken dreigde
  – hetzelfde Directoriaat-generaal in haar brief laat verklaren dat er een ‘onderzoek’ is geweest naar de werking van de psycho-sociale dienst in de gevangenis van Turnhout terwijl er geen onderzoek geweest is
  – Marcel uit zogezegde veiligheidsmaatregelen (sancties) 7 dagen lang in een onverluchte isoleercel laat opsluiten zonder kans op medische tussenkomst in noodgevallen
  – Marcel in zijn erbarmelijke gezondheidstoestand als een plant in de gevangenis laat wegkwijnen
  – geen onderzoek wil laten instellen naar de kinderpornozaak Zandvoort
  – Marcel geen verlofregeling wil toestaan
  – Marcel geen uitgaansdagen wil toestaan
  – Marcel niet in aanmerking wil laten komen voor electronisch toezicht of een voorlopige invrijheidstelling om gezondheidsredenen
  – Marcel (en ook andere gevangenen) discrimineert gezien Bart Debie (extreem-rechts, Vlaams Belang) en Daniel Féret (extreem-rechts, Front National) wél om ‘gezondheidsredenen’ (en na slechts 1 dag gevangenis) werden vrijgelaten
  – verhindert dat Marcel (na zijn uithuiszetting te Morkhoven) een vast adres kan kiezen te Brussel
  – geen onderzoek wil laten instellen naar de verdwijningen van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel op het justitiepaleis te Turnhout (waar Marcel werd veroordeeld)
  – geen onderzoek wil naar de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort die op het hof van beroep van Antwerpen (waar Marcel veroordeeld werd) verdwenen
  – geen onderzoek wil laten voeren naar de 30 processen-verbaal inzake zedenfeiten met kinderen en minderjarigen van Marcel’s belangrijkste aanklager (en halfbroer) Victor Vervloesem
  – het zwijgverbod van Marcel met de pers handhaaft terwijl het hof van beroep van Antwerpen dit vonnisbesluit van de correctionele rechtbank te Turnhout wegens ‘strijdig met de Belgische grondwet’ vernietigde
  enzoverder enzoverder.

  Al deze misdadige praktijken worden door de stilzwijgende goedkeuring van Minister De Clerck die ik tientallen malen per brief en per e-mail informeerde (waarvan ik de bewijzen heb liggen) dus mogelijk gemaakt.

  En DAT terwijl deze man op zijn website over een ‘menselijke rechtvaardige justitie’ spreekt en het over een ‘gevangenisstructuur in menselijke omstandigheden’ heeft. En DAT terwijl deze man zich afvraagt waarom er in de gevangenissen zoveel geweld bestaat van cipiers tegenover gevangenen en omgekeerd. En DAT terwijl deze man zich voortdurend over zijn overbevolkte gevangenissen beklaagt.

  En déze man maakt dan deel uit van de Vlaamse Christen Democratische partij die Europa regeert en de Europese president Herman Van Rompuy heeft geleverd !

  Moet ik er soms nog een tekeningetje bijmaken ?

 • petje:

  Beste Jan,
  Heb je wel eens contact gehad met kamerleden van het Vlaams Belang? Afgezien van hun racistische standpunten kunnen zij deze kwestie natuurlijk wel in het parlement aan de orde stellen zoals hier de PVV ook over een aantal “goede” zaken (o.a. Ab Osterhaus) een spoeddebat hebben aangevraagd.
  Ik weet dat een aantal Vlaams Blokkers tamelijk verstandige standpunten hadden in de zaak Dutroux (vanuit opportunistische motieven ingenomen wellicht..)

 • @ petje

  De vzw Werkgroep Morkhoven wil met geen enkele politieke partij geidentificeerd worden want de rechten van de mens horen toe aan iederéén die zich daadwerkelijk voor de rechten van de mens wil inzetten.

 • petje:

  @Jan ik respecteer jullie principiele opstelling en zeerste maar het wordt heel moeilijk iets te bereiken als het parlement uit corrupten en antidemocraten bestaat en het Belgisch volk uit apathen bestaat.

 • @ Petje

  We blijven gewoon verder werken.
  Geen enkele politicus, journalist, magistraat of wie dan ook, zal achteraf moeten afkomen met het verhaal dat hij van ‘niets wist’ en ‘daarom gezwegen heeft’.

 • Marcel is nu een tiental dagen terug uit de onverluchte isoleercel waarvoor hij uit zogenaamde veiligheidsmaatregelen (lees: zijn kritiek op de werking van de psycho-sociale diensten van de gevangenissen) gedurende 7 dagen lang werd opgesloten.

  Onmiddellijk nadat hij de isoleercel verliet kreeg hij een brief van het Directoriaat-generaal van het Gevangeniswezen onder de neus geschoven die hij moest lezen en tekenen.

  In deze brief stond dat ‘justitie het volste vertrouwen heeft’ in de genaamde Erwin Boosten, psycholoog van de voornoemde psycho-sociale dienst (PSD) die het dossier van Marcel maandenlang wist te blokkeren.
  ——————–

  Lees hier verder.

 • De situatie van Marcel Vervloesem sinds zijn transfert van de gevangenis van Brugge naar de gevangenis van Turnhout (30 juni 2009 tot 24 november 2009)

  Medische situatie:

  21 bezoekjes aan de geneesheer:
  1 juli 2009 – 10 juli 2009 – 24 juli 2009 – 30 juli 2009 – 8 juli 2009 – 18 juli 2009 – 27 juli 2009 – 11 augustus 2009 – 15 augustus 2009 – 17 augustus 2009 – 21 augustus 2009 – 21 augustus 2009 – 1 september 2009 – 5 september 2009 – 11 september 2009 – 4 oktober 2009 – 6 oktober 2009 – 8 oktober 2009 – 24 oktober 2009 – 11 november 2009 – 18 november 2009

  6 medische onderzoeken:
  13 augustus 2009: bloedonderzoek
  13 augustus 2009: urine-onderzoek
  20 augustus 2009: oog-onderzoek door D. Van O. uit Turnhout
  26 augustus 2009: diabetisch onderzoek door specialist Dr. A AZ Sint-Jozef, Turnhout
  31 augustus 2009: urine-onderzoek
  24 oktober 2009: urine-onderzoek

  2 inspuitingen:
  6 oktober 2009: griep
  11 november 2009: mexicaanse griep

  voetverzorging gelet op de suikerziekte:
  19 augustus 2009

  voor suikerziekte en hartcontrole bij de verpleging:
  615 bezoekjes

  2 verzoeken vanuit Brugge voor overbrenging onderzoeken (hart + …):
  11 september 2009
  8 oktober 2009

  3 medische dossieropvragingen door Marcel en zijn advocaat:
  3 september 2009 – het AZ Sint-Jan te Brugge stuurde haar dossier toe
  9 september 2009 – het Sint-Elisabeth-ziekenhuis stuurde haar dossier toe
  14 oktober 2009 – Dr. F. Van Mol, directeur-generaal van de Penitentiaire Gezondheidsdienst van het Ministerie van Justitie stuurde het chirurgische dossier naar de advocaat van Marcel

 • mr. drs. BOU:

  Jan, we kunnen voor Marcel niet veel meer doen dan dit aan de kaak stellen.
  Weet dat daaraan wordt gewerkt!
  En laat me alsjeblieft weten wat zijn postadres is. Want een actie van ansichtkaarten helpt soms ook (een beetje).

 • petje:

  Zijn er emailadressen waar we steunbetuigingen naar kunnen sturen?

 • @ mr. drs. BOU

  Ik wil hierbij een woordje van dank uitspreken tegenover diegenen die voor de nederlandse ondertiteling van de video’s van RTBF-journalist José Dessart en de bekendmaking via de website Zaplog zorgden. Er zijn ongetwijfeld ook mensen die, zonder bekendmaking, op een anonieme wijze steun verlenen. Ook aan deze mensen wil ik, in naam van de vzw Werkgroep Morkhoven en Marcel die ik van de laatste ontwikkelingen in Nederland op de hoogte heb gebracht, mijn dank betuigen.

  Indien iederéén zich op jou manier zou inzetten, dan zou er misschien iets kunnen veranderen op bepaalde gebieden.

  Ik heb echter de indruk dat heel wat mensen alles slikken wat ze voorgeschoteld krijgen en dat geldt niet alleen op het gebied van kindermisbruiken en pedocriminele netwerken.
  Het is juist door hun stilzwijgen dat heel die politieke kermis in België en op europees gebied (en elders) mogelijk is.

  Ik doe hierbij ook een oproep aan de mensen om zich beter (en desnoods ondergronds) te organiseren tegen elke vorm van onderdrukking. Samen staat men nu éénmaal sterker dan alleen.

  Vooraléér het gevangenis-adres van Marcel door te geven, wens ik nog even een korte uitleg te geven over zijn werkelijke adres.

  Marcel werd enkele maanden geleden door zijn sociale bouwmaatschappij (Geelse Bouwmaatschappij) op een schandalige manier uit zijn woning geschopt. De sociale bouwmaatschappij, waarvan het bestuur uit politiek benoemden bestaat (voornamelijk christen-democraten), wilde zelfs niet eens het vonnis van de rechter afwachten. Zij reageerde op de eerste plaats uit wraak omwille van het feit dat de vzw Werkgroep Morkhoven zich nog steeds vragen stelt over de petitie die vanuit de kringen van Victor Vervloesem, de halfbroer/aanklager van Marcel, in 2005 werd opgesteld en waarin de uithuiszetting van Marcel en de verwijdering van de website van de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet werd geëist. De zaak werd zelfs in de gemeenteraad van het stadje Herentals besproken, alwaar Victor Vervloesem thans gemeenteraadslid en voorzitter van de commissie ‘Veiligheid en Politie’ is. Marcel was toen wegens nieuwe beschuldigingen uit zijn wijk, waarbij hij door de lokale pers natuurlijk weer als ‘kindermisbruiker aan de schandpaal werd genageld, juist in de gevangenis van Turnhout opgesloten en Victor Vervloesem zetelde toen in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij.

  Een klein jaar geleden kregen vrienden van Marcel uit de wijk, ook al te maken met een petitie uit dezelfde kringen. De Geelse Bouwmaatschappij dreigt nu met hen, tesamen met hun 78-jarige bedlegerige moeder, uit het huis te zetten dat zij al meer dan 20 jaar bewonen. Er werd een gerechtelijke procedure door de Geelse Bouwmaatschappij opgestart die er blijkbaar niet vies van is om, met de stilzwijgende goedkeuring van de Minister Woonbeleid, mensen met geld en positie aan een sociale woning te helpen. Ook dat bracht de vzw Werkgroep Morkhoven vanzelfsprekend ter kennis.

  Bij de uithuiszetting van Marcel dreigde de electriciteitsmaatschappij Electrabel plotseling met een deurwaarder indien Marcel zijn zogenaamde rekening niet betaalde. Electrabel beweerde dat Marcel voor de maand augustus 2009 bijna 2000 euro aan electriciteit had verbruikt, terwijl hij al meer dan een jaar in de gevangenis is opgesloten. Volgens mij zou het electriciteitsverbruik wel eens van de voornoemde bouwmaatschappij kunnen komen die na de uithuiszetting, het hele huis van Marcel ‘renoveerde’ (terwijl het huis piekfijn in orde was) en daarvoor nu een enorme som van Marcel eist.

  De psycho-sociale justitiedienst (PSD) van de gevangenis van Turnhout doet nu alles om te voorkomen dat Marcel een nieuw persoonlijk adres zou kunnen kiezen. Zij heeft dat gedaan door iederéén uit Marcel’s omgeving (ook zijn eigen dochter en een vlaamse beroepsacteur die beiden niets met de vzw Werkgroep Morkhoven te maken hebben) in haar rapport als ‘personen die niet deugen’ te omschrijven. Vandaar dat psycholoog Erwin Boosten van de PSD te Turnhout het dossier van Marcel ook volledig laat blokkeren en steeds negatief adviseert op de verzoeken van Marcel.
  Doordat Marcel geen uitgaansdagen krijgt, kan hij zich immers ook niet op een nieuw adres laten inschrijven.

  Om hem nog verder te isoleren, verdwenen onlangs een tiental namen van bezoekers van Marcel’s bezoekerslijst uit de gevangeniscomputer. Ook de briefwisseling van Marcel wordt al geruime tijd opnieuw achtergehouden. Bepaalde brieven komen door. Andere brieven, zoals de brieven van Marcel’s dochter (met postzegels), brieven uit Frankrijk en Italië, van parlementsleden, de prentkaarten die de vzw Werkgroep Morkhoven naar de gevangenis stuurde op het ogenblik dat Marcel opnieuw in de isoleercel was opgesloten… komen nooit aan of arriveren met een vertraging van enkele weken of maanden. Het vreemde hiervan is dat ik hierover al maanden naar de Minister van Justitie en zijn kabinetsmedewerkers schrijf zonder dat er iets verandert. Vandaar dat ik hun persoonlijke betrokkenheid in deze zaak vermoed.

  In een intern justitierapport dat onlangs uitlekte, stond dat Marcel ‘wegens het gevaar dat hij zijn strijd tegen de kinderporno zou verder zetten en de media zou contacteren, in geen geval mocht vrijgelaten worden’ (dus ook geen penitentiaire verlofdagen).

  De Minister van Justitie en zijn kabinetmedewerkers antwoordden ook niet op mijn brief waarin ik hen mededeelde dat Marcel na zijn terechte kritiek op de PSD’s, door een woedende Erwin Boosten op zijn bureau werd geroepen waarna deze hem onder meer bedreigde met beperkte post en beperkt bezoek. Nadien werd Marcel (met zijn hartziekte, suikerziekte kanker en nierproblemen) voor zogenaamde veiligheidsredenen gedurende 7 dagen in een onverluchte isoleercel gestoken waarin zich in het begin enkel een bed en een WC-pot bevonden. Dat gebeurde nadat hij (in opdracht van) door een achttal bewakers naakt gefouilleerd werd.

  Vreemd dat de Minister van Justitie en zijn kabinetsmedewerkers mij hierover niet antwoorden en ook niet reageren op mijn vraag of er misschien een verband bestaat tussen al deze isolatiemaatregelen (isoleren, briefwisseling blokkeren, bezoekersnamen uit de gevangeniscomputer laten verdwijnen, dossier blokkeren, uitgaansdagen en penitentiair verlof blokkeren, verzoeken tot electronisch toezicht en tot voorlopige invrijheidsstelling om gezondheidsredenen blokkeren, toepassingsbesluiten niet ondertekenen, de omgeving van Marcel zwartmaken, medische rapporten vervalsen en achterhouden, valse gegevens uit het gerechtelijke vonnis aan de rechter van de strafuitvoeringsrechtbank doorspelen, het sluiten van de blogs van de vzw Werkgroep Morkhoven, de uithuiszetting van Marcel, de torenhoge electriciteitsrekening van Marcel, Erwin Boosten die in zijn rapport verklaart dat Marcel ‘familie-verlaten’ is en ‘minder bezoekers krijgt’, de rekeningen die -bij gebrek aan adres van Marcel- nu allemaal naar de gevangenis worden gestuurd waar dat Marcel deze zaken niet in orde kan brengen enzovoorts, enzovoorts).

  Gaat het misschien om een bepaalde strategie van Justitie ?

  Mag Marcel vanwege het dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort, de inééngeknutselde valse beschuldigingen, de verdwijningen van de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen, het geknoei met de gerechtelijke dossiers en de verdwijning van de ontlastende stukken uit Marcel’s strafdossier op het justitiepaleis te Turnhout, het verzwijgen van de 30 processen-verbaal van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen waarin VICTOR Vervloesem wordt genoemd, het zonder onderzoek dichtdekken van het kindermisbruik van een bekende jeugdmagistraat in de zaak Zandvoort enzoverder, de gevangenis niet meer levend verlaten ? Is dat het opzet misschien van de Minister en zijn clan die over een ‘menselijke en rechtvaardige justitie’ spreken (en het zelfs nog zelf geloven) ?

  Sorry, dat ik zolang heb uitgeweid over deze zaak maar ik wilde alleen aantonen dat mensen niet verbaasd moeten zijn als de brieven en/of prentkaarten die zij naar Marcel sturen, niet aankomen.

  Gezien mijn maandenlange schrijven aan de justitieminister en zijn kabinetsleden niets heeft uitgehaald en de problemen met de briefwisseling zich, om voornoemde redenen, zullen blijven voordoen, stel ik voor dat iederéén die Marcel zou schrijven, een afschrift van zijn brief of prentkaart maakt en naar de vzw Werkgroep Morkhoven stuurt zodat deze de verzendingen kan controleren. Desgevraagd, wordt uw brief anoniem of onder naamvermelding van u en/of uw vereniging op het Internet gepubliceerd.
  Een andere mogelijkheid is uw brieven enkel met een bewijs van verzending te sturen en desnoods met een verzendingsbewijs dat door de gevangenis voor ontvangst afgetekend moet worden.

  Laat de moed niet zakken door de politieke onderdrukking waarvan we allen het slachtoffer zijn en protesteer, per aangetekende brief (anders verdwijnt uw brief in het doofpot-dossiertje Vervloesem), bij de Belgische Minister van Justitie die van al deze feiten op de hoogte is.

  Men kan ons ook per mail informatie toezenden alhoewel het e-mailverkeer regelmatig wordt geblokkeerd.

  Het is eigenlijk al ver gekomen dat men in onze zogezegde democratische rechtsstaat bijna ondergronds met elkaar moet gaan communiceren en ik vrees dat het er de komende jaren zeker niet beter op zal worden. Als de economische crisis echt zwaar moest toeslaan zodat ook de gegoede middenklasse erdoor getroffen wordt, dan zullen de middelen die nu worden toegepast, ongetwijfeld veralgemeend worden. De plannen daartoe liggen zeker al klaar op de ministeriële kabinetten en bij de door de Ministers van Justitie gecontroleerde diensten !

  De adressen:

  Gevangenis Turnhout
  t.a.v. Marcel Vervloesem
  Sectie 4 – Cel 78
  Wezenstraat 1
  2300 Turnhout (België)

  Minister van Justitie Stefaan De Clerck
  Waterloolaan
  1000 Brussel (België)

  vzw Werkgroep Morkhoven
  Faiderstraat 10
  1060 Sint-Gillis (België)
  werkgroepmorkhoven@gmail.com

  Web-adres voor in geval onze site zou geblokkeerd worden:
  http://persvrijheid.morkhoven.org/

 • @ Petje

  Ik zal je nog een lijst met e-mailadressen toesturen.
  In België kan men in ieder geval niet terecht. De Belgische overheid heeft via stille afspraken immers besloten om dit schandaal waaraan een aantal kranten echt intensief hebben meegewerkt, dicht te dekken.
  Waarschijnlijk heeft men al wel een Belga-berichtje opgesteld voor in het geval dat Marcel in de gevangenis zou overlijden. Dat wordt dan rondgestuurd en overal gepubliceerd.
  Dat maakt deel uit van ‘Het Nieuws’ dat we dagelijks als brave honden krijgen voorgeschoteld…

 • mr. drs. BOU:

  Lees in elk geval ook deze post en zoek op BOUblog ook eens naar Manuel Schadwald. Hij is verdwenen in 1993 en nooit meer boven water gekomen.

 • petje:

  De Morkhovengroep heeft de “omgeving” van Manuel Schadwald precies in kaart gebracht:
  http://droitfondamental.eu/manuel-schema-marcel.jpg

 • mr. drs. BOU:

  Petje, ik was ooit bezig om de geschiedenis van Manuel te onderzoeken. Er stond een hoop info over dit vermiste kind op de site van Morkhoven. Maar voor ik er aan toekwam, was die hele site verdwenen! Ik begrijp nu waarom…

  Ik zal nog even een back up maken van BOUblog. 😉

 • Eheu:

  @ Bou,
  Inderdaad moet het geval Manuel Schadwald wel een heel bijzonder geval betreffen. Ten getuige de woorden van een duitse politie ambtenaar over dat geval (ik citeer letterlijk, en hoewel ik hier de bron niet zo gauw bij kan vinden, weet ik zeker dat die via internet vrij makkelijk te achterhalen en verifieren moet zijn)`Der Fall Manuel steht unter keinem glùcklichen Sterne`. M.a.w. de sporen in die zaak móeten wel naar heel machtige kringen leiden, als zo´n man daarover deze uitspraak doet. En alles wat ik zelf heb meegemaakt, maakt ook dat ik niet anders concluderen kan dan dat dat inderdaad het geval moet zijn.
  Het probleem is dus hoe je met tegenspelers van dit caliber, het nodige bewijsmateriaal boven tafel krijgt, maw uiteindelijk hoe je er in slaagt zoveel mogelijk medestanders te krijgen die de druk op de autoriteiten en op de publieke opinie kunnen uitoefenen die nodig is om een serieus onderzoek naar dit soort zaken onafwendbaar te maken, en uiteindelijk om het recht te doen zegevieren.
  Voorwaar, een ´riskante´ onderneming…

  Alle reden dus om dit spoor verder te volgen en uit te werken, en om zo veel mogelijk vasthoudendheid aan de dag te leggen in uw pogingen deze zaken aan de kaak te stellen.
  Iedereen die daar iets toe bijdraagt, wil ik bij deze hartelijk bedanken voor zijn of haar moeite.
  Succes en sterkte.

 • mr. drs. BOU:

  Beste Jan,

  We hebben met vereende krachten die twee Faits Divers ondertiteld. Zie hier het eerste deel, het tweede deel komt nog. Ik denk dat ik wel een vrij weekeinde heb verdiend.

  Wil je Marcel mijn respect overbrengen? Ik wens hem veel sterkte in zijn benarde situatie!

 • petje:

  Klasse dat de Faits Divers uitzendingen zijn ondertiteld (heb er nu 3 van gezien en de volgende volgen snel).
  Hopelijk doet het ook in Vlaanderen de komende tijd weer eens wat alarmbellen rinkelen..
  De docu geeft een goed beeld hoe een kindermisbruiknetwerk te werk gaat. Ook wordt duidelijk dat er sprake is van een internationaal gezelschap van kindermisbruikers die elkaar kennelijk blindelings weet te vinden (in dit geval Nederlanders, een Duitser, Portugezen en Belgen).

 • petje:

  Begrijp ik het goed dat er van die 7 cdroms die verdwenen zijn nooit kopieen zijn gemaakt? Ik kan me dit niet voorstellen eigenlijk.
  In feite kan in de Zandvoortzaak geen onderzoek meer plaatsvinden omdat de bewijsmiddelen weggemaakt zijn.
  Of denkt justitie dat jullie nog kopieen van die cdroms hebben?

 • @ Petje

  Ik weet alleen dat die 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort op het hof van beroep van Antwerpen verdwenen zijn en dat de Hoge Raad voor de Justitie, juist voor dat Marcel door het hof van beroep veroordeeld werd, schriftelijk heeft erkend.

  En ik herinner me nog goed hoe de aanklager van het hof van beroep te Antwerpen, een zekere Marc Tack, in zijn vermoeiend pleidooi waarin hij een maximumstraf voor Marcel eiste (‘want er waren bamboestokjes ten huize van Marcel gevonden die een bewijs waren van foltering en verkrachting’) heel de kinderpornozaak Zandvoort een ‘zeepbel’ noemde.

  Als het onderzoeksmateriaal verdwijnt, zijn dergelijke uitspraken geen probleem natuurlijk…

 • Het draait niet rond kleine pedocriminele garnalen die niets te vertellen hebben en enkel maar worden gebruikt om spaken in het wiel te steken, maar rond een aantal hooggeplaatste politici die hun verantwoordelijkheid niet wensen op te nemen en die de pedocriminele netwerken, waarin zich heel wat hooggeplaatste figuren bevinden, ten allen koste willen afschermen.

  Laat ons dus met verdubbelde kracht doorgaan en dossiers en getuigenissen op tafel smijten.

  In Het Laatste Nieuws van 28.7.1998 stond er een artikeltje van een interview met justitieminister De Clerck die Marcel nu tot stervens toe wil opsluiten en er zelfs niet voor terugdeinst om hem uit ‘veiligheidsoverwegingen’ nog in isoleercellen te laten opsluiten.

  De Clerck die de vzw Werkgroep Morkhoven al bijna een jaar negeert, getuigt van een uitzonderlijke schijnheiligheid. Men moet immers weten dat hij Marcel ook in de cel houdt ‘omdat deze zijn anti-kinderpornoaktiviteiten met de vzw Werkgroep Morkhoven zou hernemen en de media zou contacteren’. Vandaar dat de zwaar zieke Marcel ook geen penitentiair verlof of uitgaansdagen krijgt toegekend en de Minister hem niet om gezondheidsredenen in voorlopige vrijheid wil laten stellen.

  De Clerck legde het interview af in verband met de ouders van de verdwenen, en de in de kinderpornozaak Zandvoort voorkomende, Manuel Schadwald die hij als minister van justitie op zijn kabinet ontvangen had. Dat bewijst nogmaals dat hij van heel het dossier Zandvoort perfect op de hoogte is en dat verklaart ook zijn volgehouden stilzwijgen in deze zaak.

  —————-

  Rotterdam – ‘Iederéén wist dat dit soort dingen al lang gebeurde, maar wij hielden onze ogen gesloten’, zo voert gewezen minister van Justitie Stefaan De Clerck aan in de Nederlandse krant Het Algemeen Dagblad. Het gesprek ging over kinderporno en de bestrijding ervan. Op de rijkelijk late reactie van de Nederlandse minister van Justitie Sorgdrager op de kinderpornozaak in Zandvoort, reageert onze ex-minister: ‘Als straks een Nederlands kind slachtoffer blijkt te zijn en de minister heeft te laat gereageerd, dan moet je omgaan met de emotie die het land in haar greep houdt. Je moet de burgers au sérieux nemen. Doe je dat niet, dan kunnen de gevoelens onder de bevolking wel eens omslaan in woede’.
  De Clerck: ‘Vermits de overheid de ogen gesloten hield voor kinderporno, gaat de burger steeds meer de rol overnemen van politie en justitie, zoals de vzw Morkhoven. Dat zijn natuurlijk vrijbuiters op een bepaalde manier. Ik heb als minister ook gesproken met deze mensen, maar ik ben wel heel voorzichtig. Ze zijn zelf niet onomstreden, maar je kunt hen niet negeren. Ze beschikken over belangrijke informatie. Zolang ze die doorspelen aan de overheid, moet je hen krediet geven, aldus De Clerck’. DVC

  (vertalingen zijn altijd welkom)

 • petje:

  Dit is wel een correcte beschrijving van de Belgische justitie die nog steeds actueel is:

  “Binnen de rechterlijke macht huist een kaste van zichzelf onaantastbaar achtende, maar (…) incompetente topmagistraten die het principe van de scheiding der machten inroepen om zich aan iedere maatschappelijke controle te onttrekken.” Politici hebben geen greep op ‘het gerecht’, en journalisten kunnen de politie met een huiszoekingsbevel tegemoet zien als ze met hun publicaties justitie voor de voeten lopen. Desmet verwijst naar een bekend Vlaams politicus die België ooit ‘een apenland’ noemde. “Toen werd dat als een dichterlijke overdrijving beschouwd. Dat klopt niet. Het is een understatement.”

  http://www.trouw.nl/krantenarchief/1996/04/06/2587440/Parlementair_onderzoek_naar_Belgische_Bende_van_Nijvel.html

 • @ Petje

  Het zal er met de verkiezing van Herman Van Rompuy tot Europese president niet beter op worden. Zij konden zich vrolijk permitteren om elk dossier in de doofpot te steken.
  Wat zal de volgende stap zijn ?

 • @ Petje

  Dat politici ‘geen greep zouden hebben op het gerecht’ is een fabeltje, zoals ook de grondwettelijke scheiding der machten en de gelijkheid van de burger, fabeltjes zijn.

  Ik schreef meer dan een jaar geleden een aangetekende brief (met ontvangsbewijs) naar de voormalige justitieminister Van Deurzen. Het was de enige aangetekende brief die ik hem heb geschreven.

  Na een half jaar had ik nog geen antwoord gekregen.

  Ik telefoneerde naar het kabinet van Vandeurzen. Een kabinetsmedewerker wist mij, na rond de pot gedraaid te hebben, te zeggen dat mijn brief ‘waarschijnlijk bij kabinetschef Dams was blijven liggen’.
  Een andere kabintesmedewerker beloofde mij dat mijn brief beäntwoord zou worden.

  Ik ontving echter geen antwoord en nadien ontdekte ik dat de kabinetschef van Vandeurzen een parketmagistraat was op het hof van beroep van Antwerpen (waar de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort verdwenen en Marcel veroordeeld werd).

 • mr. drs. BOU:

  In Ierland is vorige week een rapport verschenen over kindermisbruik door Rooms Katholieke priesters. De Roomse doofpot gaat nu weer even open en bah, wat stinkt dat!

  Zie voor de doofpot van het Vaticaan ook deze BOUblog.

 • petje:

  Aardig actueel stuk over misbruiknetwerken dat net op klokkenluideronline werd geplaatst.
  Het onderzoek in de zaak Dutroux duurde met name zo lang omdat Nihoul en zijn entourage (brede netwerk van hooggeplaatsten) uit de zaak gelicht moesten worden (mede ook door lang en hevig tegenstribbelen van procureur Michel Bourlet die echter totaal aleen kwam te staan na het uitrangeren van Connerotte en zijn politieteam).

  http://www.lucaswashier.nl/?p=11063

 • @ petje

  Interessant stuk en goed geschreven. Heb de link metéén overgenomen.

 • petje:

  Het dossier Bis (het omstreden netwerk dossier)dat beoogt bijna 900 haren die in de kelders van Dutroux zijn gevonden te onderzoeken is in juli 2008 alsnog heropend maar is inmiddels onderwerp van juridisch gesteggel die het onderzoek voorlopig geen centimeter lijkt verder te brengen..:

  http://www.scribd.com/doc/20320216/x1-dossier-mei-sept-2009
  http://www.volkskrant.nl/buitenland/article486352.ece/Was_complottheorie_Dutroux_toch_juist (achtergronden van dossier bis in de Dutroux c.s. zaak)

 • @ Petje

  Zijn die haren nu nog altijd niet onderzocht ?

 • mr. drs. BOU:

  Beste Jan,

  De pedo-jagers willen iedere pedofiel aan de schandpaal nagelen. Het is een vorm van eigenrichting waar ik ten zeerste tegen ben. Het gaat mij om de politieke netwerken!
  Lees bij voorbeeld ook deze oude post: Noten Kraken.

  Als Joris D. onder vuur ligt, dan wordt er even een “pedo” aan de schandpaal genageld en de hele kudde gaat daar dan achteraan. Als er in Zandvoort een schrikbarende hoeveelheid keiharde kinderporno opduikt, dan trekt men niet de klantenkring na, maar de straffen op het bezit van kinderporno worden aangescherpt. En als die kinderporno in het bezit blijkt van een officier van justitie, dan noemt men het “bijvangst”. Zo gaat dat maar door…

  Deze patronen zijn ook zichtbaar in de zaak Dutroux. En Marcel Vervloesem blijkt er zelfs het ultieme slachtoffer van! Het gaat er mij om dat we deze patronen zichtbaar maken.

  Petje, bedankt voor de link! Ik kom niet zo vaak meer op Lucas was hier, maar deze keer was het wel de moeite waard! 😉

 • Eheu:

  Beste mensen,
  Ik heb gisteren zo´n zes uur franstalige video´s van de site van Ultjecrumpie bekeken over het onderwerp van dit artikel. Als ik de site van JorisD Hyves bekijk, moet ik helaas -eigenlijk ook weer niet helaas natuurlijk- vaststellen dat er op die video´s niets te horen of te zien is dat ook al niet op die Hyves site staat -met name in de stukken uit/over de ´X-dossiers´.
  Het enige nieuwe wat op die video´s van Ultjecrumpie te vinden is, zijn de twee uitzendingen van Faits-Divers uit april en september ´98 over de link tussen de zaken Madeira en Zandvoort en de verdwijning van Manuel Schadwald. De eerste van die twee uitzendingen is nu gelukkig dus hier en op JorisD Hyves te zien. Ik hoop dat de tweede binnenkort ook ondertiteld te zien zal zijn.
  Mocht iemand suggesties hebben wat betreft vertalingen van teksten of filmpjes uit het frans, italiaans, spaans of portugees over dit soort onderwerpen naar het Nederlands, of vanuit een van die talen naar het frans, dan ben ik graag bereid om te helpen.
  Succes en het beste, iedereen.
  (P.S. ´Quis custodiet custodes?`)

 • mr. drs. BOU:

  Beste Jan en anderen,

  Door op dat artikel op Zaplog te stemmen, klik je het omhoog naar de voorpagina. Dan wordt het door meer mensen gelezen.
  Je kunt ook op je eigen artikel stemmen, Jan. 😉

  Aan de Faits Divers over Zandvoort wordt nog gewerkt. Het inbrengen van de ondertiteling is ook nog een hele klus, maar zodra dat gedaan is, volgt hier een artikel over de zaak.

 • @ mr. drs. BOU

  Ik ben ook geen fan van heksenjachten maar ik vind niet dat Micha Kat zich bijvoorbeeld als een ‘pedo-jager’ opstelt.

  Het maakt trouwens weinig verschil uit.

  Marcel werd door de pers die de kinderpornozaak Zandvoort en de verdwijning van de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort op het hof van beroep van Antwerpen dichtdekte, jarenlang een ‘zelfverklaarde kinderpornojager’ genoemd.

  Voor mijn part mogen diegenen die de kinderpornozaak Zandvoort dichtdekten mij, zoals zij dat in de kleuterschool waarschijnlijk met veel plezier hebben gedaan, een ‘zelfverklaarde ajuin’ noemen. Zolang als het zelf maar geen ajuinen zijn die met hun poten aan kinderen zitten.

 • Eheu:

  Dank Bou!

 • petje:

  Kijk eens hoe druk politie en justitie zijn in deze “grootste tuchtzaak in Nederland ooit”.. Wat zijn ze toch goed bezig..!?

  http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/binnenland/)/components/actueel/rtlnieuws/2009/12_december/01/binnenland/Steeds_meer_aangiftes_tegen_Benno_L.xml

 • Eheu:

  @Jan,
  Gezien. Bel je binnenkort.

 • petje:

  Micha Kat meldt vandaag dat Edwin de Roy de relatie tussen (ex) chef kabinet van de konigin Felix Rhodius en de (onlangs overleden) bekende parlementaire Telegraaf journalist en adjunct hoofdredacteur Kees Lunshof heeft bevestigd. De Telegraaf heeft de karaktermoord campagne tegen Edwin de Roy jarenlang vanuit deze connectie gevoerd.
  Micha Kat meldt nog het e.e.a. over het verborgen pedofiele leven van Kees Lunshof die relevant is voor het netwerk van Glandorf en Ulrich in de jaren 90:

  Andere bronnen melden dat Lunshof in een pedofiele misbruikers-bende opereerde die grof geweld toepaste en zelfs kinderen heeft vermoord; Lunshof is gespot aan boord van de boot Apollo die eigendom was van de beruchte Lothar Glandorf die tevens kinderen leverde [backgrounds] aan Joris Demmink.
  http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/3296/edwin-exposed-rhodius-en-lunshof.html#more-3296

 • petje:

  Er is een actuele update over de Nederlandse en Belgische kindermisbruiknetwerken:
  http://www.isgp.eu/miscellaneous/Closer_look_at_Belgium_Netherlands.htm

 • mr. drs. BOU:

  Karl Zero kondigt aan dat op woensdag 26 mei om 20 uur 40 een programma over de Kinderporno Zandvoort Zaak zal worden uitgezonden op 13ème Rue: Le Fichier de la Honte.

 • petje:

  ZO GAAT DAT DUS IN NEDERLAND ANNO NU.. WEERLOZE KINDEREN ZIJN EEN WEERLOZE PROOI VOOR DE PEDOMAFFIA DIE IN NEDERLAND DE DIENST UITMAAKT.. AANGIFTES BEREIKEN NOOIT JUSTITIE OMDAT “WELZIJN”, POLITIE EN ANDERE INSTANTIES DAAR WEL VOOR ZORGEN..MENSEN, LAAT JE KINDEREN NIET ALLEEN WANT PEDO’S ZIJN OVERAL IN NEDERLAND (VOORAL IN JUSTIEKRINGEN):

  Vandaag zijn wij voor de zoveelste keer in 2 jaar tijd bij de kinderrechter geweest. Onze zoon met taal spraakachterstand is onderweg naar diagnostisch en behandelcentrum in Amersfoort, door zijn taxichauffeur, seksueel misbruikt.Iedereen gaf de noodzaak aan,aangifte te doen, AMK maatschappelijk werkster Els van Beek,Utrecht, heeft ouders thuis bedreigd, als ouders aangifte zouden doen, dan zou het ze bezuren.
  Toen ouders in juli / aug 2007 2 x aangifte op het politieburo wilden doen, weigerden rechercheurs zedenpolitie Soest procesverbaal op te maken.Tijdens belangrijke verklaringen van ouders werd memorecorder uitgezet, om de verklaringen te beinvloeden.
  Op 13 sept. 2007, kwam zoontje thuis met pijn in de buik en vreselijke rode kring rond zijn anus.
  Hij liet zien hoe hij op school in Amersfoort op zijn knietjes moest zitten.
  Moeder belde politie, zedenpolitie Soest en AMK bereikbaarheidsdienst te Amsterdam.
  Deze kwamen niet opdagen, terwijl zij verplicht
  zijn om te komen, bij een melding.
  Hierdoor werden ouders en kind een proces verbaal onthouden. Politiechef Dave Jansen belde van huis, met de mededeling, ik ben thuis aan het eten en zal het morgen doorgeven.
  Daarna nooit meer wat van vernomen.
  Op 5 febr. 2008, komt onze zoon weer thuis met een rode kring om zijn anus, plus een prikplek in de onderbuik.
  Ditmaal gaat moeder naar de huisartsenpost te Ede, Gelderse vallei ziekenhuis.
  Huisarts stuurt moeder en kind door naar spoedeisende hulp.
  Daar komt kinderarts en coassistent, ons zoontje onderzoeken.
  De kinderarts schrikt hier zo heftig van, dat hij gelijk foto’s en een verslag van ons zoontje maakt. Moeder vraagt of ze een bloed en DNA onderzoek doen. Kinderarts zegt wat ze in hebben gespoten is al uitgewerkt na zoveel uur.
  Kinderarts vraagt of moeder wil blijven in ziekenhuis. De volgende dag, zou DNA afgenomen worden, foto’s opgestuurd en aangifte gedaan kunnen worden.
  Als kinderarts volgende dag aangifte wil doen,zegt zedenpolitie Soest, rechercheur, Geertje Brand, u kunt wel stoppen met het zoeken naar bewijzen, want wij weten wel hoe het zit.
  Tot op heden is ouders nooit medegedeeld hoe het dan zit. Ouders hebben om opheldering gevraagd bij politie en kinderarts, maar nooit gekregen, wie verantwoordelijk was voor deze misdrijf.
  Verder heeft onze zoon de daders al aangegeven,
  met naam de plaats waar en wat er gebeurd was,
  op school Het Baken te Veenendaal.
  Op 12 febr. 2008, haalt de raad voor de kinderbescherming onze zoon op. Op 13 februari 2008, haalt de kinderbescherming onze dochter op. Zonder onderzoek naar waarheidsbevinding en zonder uitleg en jurisprudentie, zonder aanklachten en juridische bijlagen.
  Op 25 febr. 2008 tijdens de eerste rechtszaak, gebied de rechter een onderzoek naar wat er is gebeurd, op 5 februari.Dit is op heden ten dage nog nooit gebeurd.
  Kinderen willen hun verhaal kwijt, maar mogen zich al 3 jaar niet uiten. Dit is hen verboden.
  Tijdens de rechtszaak, zei de advocaat, dat ons zoontje een iq van 50 had en niet verhoord kon worden, terwijl in alle schriftelijke stukken stond dat hij een iq van 95 had. De rechter heeft dit allemaal doelbewust genegeerd.
  Ipv de daders op te pakken moesten ouders een psychiatrisch onderzoek ondergaan.
  Deze vragen hebben ouders door een privepsychiater na laten kijken met zijn conclusie, dat ouders schizofreen en een borderline aangepraat zouden worden, zodat ouders labiel en uit de ouderlijke macht gezet konden worden Terwijl op schriftelijke stukken
  staat, dat ouders de kinderen absoluut niet misbruikt hebben.
  Tijdens de eerste rechtszaak heeft de kinderarts de foto’s en doktersverslagen niet aan ouders willen geven, dit om de rechtszaak negatief voor ouders te beinvloeden.
  In maart 2008, kregen ouders de foto’s en verslagen pas. Te laat want het leed was al geschied.
  Want als ouders bij de huidige rechtszaken nu de foto’s en verslagen laten zien, bij de rechter, worden deze genegeerd en zegt de rechter, hiermee heb ik niks te maken en heb ik geen boodschap aan.
  Hoezo waarheidsbevinding in de rechtszaal? Daarom is alles achter gesloten deuren. Ouders mogen geen getuigen meenemen, zoals een raadslid of de privedetective.
  Het is een schande zoals ouders en kinderen behandeld worden.
  Ouders en kinderen hebben nooit geen slachtoffer hulp of dergelijke gehad, alleen maar intimidaties en bedreigingen van de gezinsvoogd van de William Schrikker Groep en de raad van de kinderbescherming.
  Wij weten inmiddels 3 jaar later, dat er door het UMC illegaal en zonder ouders toestemming een stamcelonderzoek plaats vindt, die bij wet verboden is, en ook dat er pedofiele taxichauffeurs die ook werken voor derden en foto’s maken. van dit soort kinderen. Daarom worden dit soort chauffeurs altijd vrij gesproken, herinnert uzich het downsyndroommeisje uit Zwolle nog.
  Het valt op, dat iedereen die zich verzet tegen pedofilie, genadeloos het hoofd wordt afgehakt.
  Bij ontdekking van dit soort smerige zaken, liggen de draaiboeken van deze organisaties al klaar om ouders door de gehaktmolen van het familierecht te draaien.
  Het is een van de smerigste vormen van rechtspraak, die zelfs nog erger is dan de tijd van Fidela in Argentinië. Als je onschuldig bent en overtuigd bent om aangifte te doen, dan zitten er bij zedenrecherche types om ouders onderuit te halen.
  Ouders hebben getracht de media te vragen zoals kranten omroepen en regio tv, ze worden allemaal teruggefloten. Hoezo persvrijheid.
  Ons kind seksueel misbruikt, misbruikt voor medische experimenten, ontkenning van rechters dat ons zoontje is misbruikt en onwettig weggehaald bij de ouders. Een grotere vorm van genocide is niet denkbaar.Zelfs rechters hebben ouders verboden om een kinderadvocaat voor de kinderen te nemen.
  Onze kinderen zijn bij pleeggezin ondergebracht en ouders mogen kinderen 1 uur in de maand maar zien. Pleegouders hebben vandaag gezegd bij de rechter, dat ouders onschuldig zijn.
  De rechter luistert hier niet naar.
  Bureau jeugdzorg schrijft in rapporten, zonder ouders ooit maar gezien of gesproken te hebben,
  dat ouders waanideeën hebben. De directeur van het crisishuis,waar kinderen eerst waren, heeft gezegd, dat ons zoontje wel is misbruikt, maar niet zo vaak als ouders dachten. Hij zal er niet zoveel van gemerkt hebben, want hij is verdoofd geweest, ouders moesten niet zo moeilijk doen. Dit is voor ouders erg opbeurend.
  Pleegouders hebben ook aangegeven bij de rechter wie het wel hebben gedaan. De rechter reageert niet.
  Kinderen mogen geen contact met familie en ouders hebben, zodat de waarheid nooit naar buiten komt, anders ging er geen kind meer in een taxibusje of naar een speciaal onderwijs.
  Na alles wat ouders en onze kinderen die hun verhaal niet kwijt kunnen en erg veel behoefte hebben aan waarheidsbevinding, kunnen wij als familie, de afgelopen jaren vaststellen, dat dit land door en door corrupt is, en het ergste is nog wel, dat je van niemand in dit land enige steun krijgt.
  Thomassen – 28-07-’10 23:35

  http://www.hpdetijd.nl/2010-03-31/willem-wagenaar-fred-teeven-is-een-gevaar-voor-de-rechtspraak

 • Eheu:

  Goed gezien Petje en auteur(s). ‘Welcome to the machine’. Zo gaat dat, maar niet voor eeuwig. Dank daarom voor dit rake relaas.
  Ach!

 • Eheu:

  CONSPIRACY OF SILENCE, documentaire over de FRANKLIN COVER-UP

  http://www.wanttoknow.info/060501conspiracyofsilence

  QUOTE/Conspiracy of Silence is a powerful, disturbing documentary revealing a U.S. child sex abuse and pedophilia ring that leads to the highest levels of government. Featuring intrepid investigator John DeCamp, a highly decorated Vietnam war veteran and 16-year Nebraska state senator, Conspiracy of Silence reveals how rogue elements at all levels of government have been involved in systematic child sex abuse and pedophilia to feed the base desires of key politicians.

  Based on DeCamp’s riveting book, The Franklin Cover-up, Conspiracy of Silence begins with the shut-down of Nebraska’s Franklin Community Federal Credit Union after a raid by federal agencies in November 1988 revealed that $40 million was missing. When the Nebraska legislature launched a probe into the affair, what initially looked like a financial swindle soon exploded into a startling tale of drugs, money laundering, and a nationwide child sex abuse ring. Nineteen months later, the legislative committee’s chief investigator died suddenly and violently. A dozen others linked to the Franklin case investigation died strange and mysterious deaths.

  So why have you never heard of the Franklin cover-up? Originally scheduled to air in May of 1994 on the Discovery Channel, Conspiracy of Silence was yanked at the last minute due to formidable pressure applied by top politicians. Some very powerful people did not want you to watch this documentary. Thanks to the wonderful power of the Internet, you can now view this eye-opening documentary at the link below. Other links below provide ideas on what you can do, detailed information about the case, reliable media coverage, and verifiable information on MIND CONTROL PROGRAMS which play a key role in the sex abuse scandals uncovered.

  Conspiracy of Silence (55 minutes)IS AVAILABLE FOR FREE VIEWING AT THE LINK BELOW (mijn kapitalen, Eheu):
  http://personalgrowthcourses.net/video/conspiracy_of_silence

  ….

  For revealing, declassified documents related to Conspiracy of Silence:
  http://www.WantToKnow.info/mind_control/finders_foia_report_child_abduction.pdf

  (Let wel: het gaat dus o.a. over ‘ONTVOERING VAN KINDEREN’…)

  Note that the official documents at the link immediately above identify a group called the Finders based in Washington, D.C. An FBI and customs investigation definitively linked the Finders to organized child sex abuse, child pornography, blood rituals, and much more. The investigation revealed vast amounts of documents implicating a massive, lucrative CHILD SEX ABUSE RING THAT WAS INTERNATIONAL IN SCOPE (hoofdletters zijn van mij, Eheu). The paragraph below is a quote from a statement at the end of the final document showing how the investigation was stopped by the CIA. Why do you think that might have happened? Explore the links above to find out./UNQUOTE

  Analyze that!

  Groet

  “Ach!”

 • Eheu:

  Beste Bou, omdat we onze postings niet kunnen ‘editen’, zou je me een plezier willen doen en even de woorden “MIND CONTROL PROGRAMS” in de derde alinea van mijn citaat hierboven in hoofdletters omzetten? Dat is een interessant gegeven en ik vergat het in de gauwigheid te high-lihgten.
  Dank zovast.

 • Eheu:

  Muchas gracias, amiga!
  Ach!

 • petje:

  Het lijkt er op dat Marcel Vervloesem binnenkort op vrije voeten komt na zijn veroordeling in een zorgvuldig georkestreerd showproces (middels een groot aantal door Justitie betaalde valse aanklagers en ‘getuigen’). Dit is niettemin heel goed nieuws voor deze Vlaamse held met zijn zwakke gezondheid. Moge hij nog lang leven en zijn stiel weer snel oppakken.. Hoewel ik verwacht dat Justitie voorwaarden aan zijn vrijstelling zal stellen. Wellicht kan Jo Reymen hier een en ander bevestigen:

  Marcel Vervloesem heeft sinds begin juni 2010 een appartement in Turnhout. Hij heeft van de SURB 2X 2 verlofdagen, nacht inbegrepen, per maand gekregen om enerzijds zijn ambulante begeleiding voor te bereiden en anderzijds zijn appartement op de knappen en een dagactiviteit te zoeken. Vrienden en familie zijn reeds druk bezig! Op 26 juli 2010 valt er dan een definitieve beslissing omtrent zijn voorlopige invrijheidstelling! Laten we duimen!

  http://www.causes.com/causes/438481

 • Eheu:

  Ook het Nederlandse Koninghuis (net als het Belgische, en net als het Franse Ministerie van Justitie via de President) was dus concreet op de hoogte van wat er speelde in de internationale Zandvoort kinderporno zaak, waarvoor, om die in de doofpot te stoppen, Vervloesem valselijk werd beschuldigd, belasterd door het gezamelijke plebs van de macht, pers en het volk dat die pers gretig las, en tenslotte gevangen gezet.
  Kijk, het blote feit dat de bewizen in die zaak middels belgische en nederlandse koningshuizen en nederl. belgische en franse justitie verdonkermaand werden, is op zich al voldoende bewijs dat heel hoge machten bij die zaak betrokken waren. Machten van het kaliber dat door Micha Kat en hier bij Bou en op Morkhovensites aan de kaak gesteld wordt.
  Daarvoor hoef je niet eens onderzoek te doen naar de versch individuele betrokkenheden bij kindermisbruikneetwerken in hoger kringen. Gelukkig wordt ook dat door de versch. sites wel gedaan, want het is de enige manier om aan het hele criminele complex dat zich daarmee inlaat een ende te stellen,- vooral dmv informatie vestrekking aan het weldenkende deel van het publiek, eerder dan via rechtszaken en politieke acties, want het zal heel moeilijk om aan de corruptie en aan de medeplichtigheid aan die netwerken en aan de loyaliteit met de deelnemers aan die criminele organis. vanwege de Macht en het Publiek wegens eigenbelang en indoctrinatie etc, met een beroep op het gezonde verstand en het morele besef van de div. betrokkenen (bij de macht en bij het publiek dus) een einde te stellen.
  Het voornaamste probleem is dat die informatieve activiteiten door het gezag als uiteindelijk staatsondermijnende acties gezien worden, en dat het volk door het monopolie dat het gezag bezit op ‘officiele ‘ informatievoorziening, gemanipuleerd zal worden om die acties te delegitimeren of om voor de onrust die die acties veroorzaken een derde ‘gemeenschappelijke vijand’ verantwoordelijk te stellen die handig wordt gecreeerd door de macht om te fungeren als bliksemafleider of ‘zondebok’ voor de ontstane conflicten (a la de ‘terroristen’ etc.).
  De enige oplossing voor de rampzalige gevolgen van een dergelijke situatie is een redelijk beroep te doen op verantwoordelijke elementen binnen de macht en de journalistiek alsook het volk en hun aller moed en gezond verstand, om gezamenlijk de forse misstanden onder ogen te durven zien, en er op termijn een voor iedereen acceptable redelijke en afdoende oplossing voor te vinden, in het belang van de democratie, rechtsstaat en dat van iedere individuele burger, dwz van uiteindelijk én de legitieme macht alsook het individu en de sociale rechtvaardig en het volk ina.

  Succes!

  Amen (“Voorwaar!”)

  ‘Äch!’

 • Eheu:

  Sorry, vergat de link bij het bericht waarmee mijn vorige posting begon: http://persvrijheid.morkhoven.org/?p=548 “Kinderporno-Zaak Zandvoort: de Nederlandse Koningin”.
  Groet
  “Ach!”

Recente reacties