Archief
Artikelen

Vandaag is het 8 jaar geleden dat de wereld getuige was van de grootste psy-op in de geschiedenis. De aanslagen van 9/11 zaten zo geraffineerd in elkaar, daar zou Edward Bernays het warm van krijgen! De spectaculaire show die vlak voor 9 uur ’s morgens plaatselijke tijd begon en duurde tot de avond, was wereldwijd op de televisie te volgen. We hebben life op de TV kunnen zien hoe het tweede vliegtuig zich in de tweede Twin Tower boorde en hoe de Twin Towers met bijna vrije val-snelheid instortten in een angstaanjagende pyroclastische stofwolk. Dat de Twin Towers onrendabel waren en vol met asbest zaten, zodat afbreken duurder was dan verwoesten, werd er niet bij verteld.

Reeds de volgende dag waren de “daders” bekend en begon de strijd tegen het terrorisme. Begin oktober 2001 begonnen de bombardementen van de VS op Afghanistan. Hoewel deze aanval werd gepresenteerd als een reactie op de aanslagen van 9/11, vereist een dergelijke grootscheepse militaire operatie veel meer voorbereidingstijd. De VS was kennelijk reeds van plan om Afghanistan te veroveren en de 9/11-show werd opgevoerd als excuus. De schok van 9/11 leidde tot medewerking van de omringende landen. Zelfs Iran bood de VS hulp aan bij het bestrijden van het “terrorisme”. In de VS leidde de 9/11-show tot het aannemen van de Patriot Act en andere wetten die de burgerlijke vrijheden inperken. Tot slot werd de 9/11-show in 2003 nog gebruikt als excuus om Irak binnen te vallen. In feite gaat de strijd echter niet om moslim-terrorisme versus democratie, maar om aardolie.

De gevolgen van de 9/11-show laten zich nu voor Nederland ook gelden in Uruzgan, een provincie in Afghanistan waar Nederlandse soldaten gewapenderhand “vrijheid en democratie” brengen. Men noemt dit een opbouwmissie. Hoewel er slachtoffers vallen onder de bevolking en onder de Nederlandse militairen, moet men volgens minister Eimert van Middelkoop vooral niet denken dat dit een oorlog is!

Acht jaar na dato zijn de gevolgen ook in Europa voelbaar voor de gewone burgers. In de “strijd tegen het terrorisme” zijn velerlei maatregelen genomen die ten koste gaan van onze privacy en onze vrijheid. Een van de gevolgen van de paniek die na 9/11 uitbrak onder Europese politici, is het Europese Aanhoudingsbevel, waar zowel Robert Hörchner als dhr. Essen het slachtoffer van werden. Het EAB is na september 2001 zeer haastig tot stand gekomen, dit onder invloed van de aanslagen van 9/11. Dat blijkt zowel uit de notulen van de beraadslaging over het Kaderbesluit van 13 juni 2002, als uit de memorie van toelichting van minister Donner van Justitie, waarin staat:

De onderhandelingen over het kaderbesluit zijn – gelet op de complexiteit van de materie – gevoerd in een extreem korte tijd. Na de terroristische aanslagen in de Verenigde Staten op 11 september 2001 besloot de Europese Commissie om onverwijld haar voorstel voor een Europees aanhoudingsbevel in te dienen. Dat voorstel was al geruime tijd in voorbereiding, omdat de Europese Raad van Tampere in november 1999 reeds had geconcludeerd dat herziening van de uitleveringsprocedures noodzakelijk was. De Commissie presenteerde haar voorstel tijdens de in verband met genoemde aanslagen ingelaste JBZ-Raad van 20 september 2001. Er bestond in die dagen bij een ieder het gevoel dat snel en doortastend handelen noodzakelijk was. Dat verklaart ook waarom de Europese Raad op 21 september aangaf te verwachten dat over de inhoud van het kaderbesluit begin december 2001 overeenstemming zou zijn bereikt. De onderhandelingen zijn vervolgens in hoog tempo gevoerd.

Deze razendsnelle internationale onderhandelingen werden gevoerd door onze SG van Justitie, Joris D., en de wet kwam tot stand onder zijn supervisie. Uit de lijst van delicten onder artikel 2 van deze wet, waarin het vereiste van dubbele strafbaarheid is vervallen, blijkt echter dat deze wet veel verder strekt dan alleen terrorisme. In deze lijst staan ook zaken als corruptie, racisme en vreemdelingenhaat, zwendel, afpersing en zo voort. Men kan worden overgeleverd op iedere verdenking van een dergelijk strafbaar feit, zonder dat dit feit in eigen land ook strafbaar is. Aldus kan dhr. Essen aan Polen worden overgeleverd wegens een misverstand rond 100 zloty!

Hoewel de aanslagen van 9/11 heel knap waren ontworpen en met grote precisie werden uitgevoerd, zijn er toch voldoende aanwijzingen dat het hier om een psy-op ging. In de puinhoop van het Pentagon ontbraken de restanten van de Boeing. De hoge snelheid en de pyroclastische stofwolk waarmee de Twin Towers instortten, konden onmogelijk zijn veroorzaakt door de inslagen van de vliegtuigen. Ook de wonderlijke instorting van WTC 7 bleek een belangrijke smoking gun. En hoewel de media op alle mogelijke manieren de mythe van 9/11 in stand probeerden te houden, maakte de ontwikkeling van Internet dat steeds meer mensen weten welke fouten er aan deze psy-op kleven.

De aanslagen van 9/11, zogenaamd uitgevoerd door een handje vol moslim-terroristen, zijn wellicht de meest groteske vorm van bedrog waarmee de wereldpolitiek ooit werd geconfronteerd. Dank zij Internet is dit bedrog al enige jaren duidelijk, de feiten zijn tot in detail onderzocht en de daders zijn feitelijk reeds ontmaskerd. Toch laten veel politici in Den Haag zich nog altijd leiden door de retoriek van 11 september en de strijd tegen het terrorisme. Zij maken zich aldus medeplichtig aan de terreur die wordt verspreid door de werkelijke daders van 9/11: de militaire leiders, de geheime diensten en de corrupte politici in de VS, die zich laten leiden door de belangen van de grote corporaties, die slechts worden gedreven door hun zucht naar geldelijk gewin. Dit is geen Moslim-terrorisme, maar een gevolg van de psychopathische persoonlijkheidsstructuur van de grote corporaties. Zij gaan letterlijk over lijken!

Op Zaplog staat nu een nieuwe documentaire over 9/11. Het is een collage van bekende en minder bekende nieuwsfragmenten die werden uitgezonden op en rond 11 september 2001. De documentaire is samengesteld door Arie, die daarvoor honderden uren aan beeldmateriaal heeft bekeken en daaruit een selectie heeft gemaakt. Acht jaar na dato kunnen we met een meer objectieve blik kijken naar deze TV-beelden en luisteren naar het commentaar. Het wordt niet alleen duidelijk dat sommige commentaren volstrekt niet kloppen met de beelden, maar ook waarom we er acht jaar geleden zo klakkeloos intrapten. Arie, mijn dank voor deze documentaire! Deze slecht-nieuws-show rond 9/11 maakt 8 jaar na dato heel duidelijk hoe deze psy-op werkte. Helaas blijkt het grote publiek nog altijd te geloven dat de Twin Towers instortten door een kerosinebrand!

9/11 Between the Lies duurt 2 uur.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

5 Reacties op “9/11 en de terreur van de strijd tegen terrorisme”

 • pvdv:

  De partij eerlijkheid, wie help mij om deze partij op te richten

 • petje:

  De SPLC heeft de afgelopen weelk 512 constitutionele kritische anti NWO groepen (o.a. We are change; Free Press; truth movement; infowars etc.) aangewezen als “haatgroepen” die op een lijn met racistische groepen als de KKK en neonazi’s worden gesteld.
  Er wordt ook gerefereerd aan de roerige periode rond de Oklahoma bomaanslag (1995) waarbij een federaal overheidsgebouw (met een kindercreche) werd opgeblazen door de ‘anti regeringsactivist’ Timothy McVeigh. Zoals kritische verstaanders weten wordt deze aanslag zondermeer aangeduid als een valse vlag operatie in de traditie van de 9-11 aanslagen (http://www.apfn.org/apfn/OKC_UPDATE2.htm):

  http://www.guardian.co.uk/world/2010/mar/04/us-surge-rightwing-extremist-groups
  http://www.prisonplanet.com/the-southern-poverty-law-center-bunches-in-wearechange-with-hate-groups.html

 • mr. drs. BOU:

  Dank voor de links, Petje, en dit is een vreemde ontwikkeling…
  Dat ultra-rechts in de VS groeit onder Obama, daar had ik het laatst al over. Nu de regeringsgezinde tegenkrachten dit gebruiken om iedere kritische groep op een hoop te gooien met de Neo-Nazi’s, vind ik dit nog griezeliger worden. Ik zag trouwens dat de Oklahoma bomaanslag nog niet in mijn verzameling Valse Vlaggen zit. Staat genoteerd! 😉

 • mr. drs. BOU:

  Een Russische piloot die in de VS werkte, heeft op 11 september vanuit de lucht foto’s gemaakt van de aanslagen op de Twin Towers. Zijn verhaal is wonderlijk!

  Here is a shocking story of Russian pilot, now living in the USA who was on the air 9th September 2001 and have made photos right from the air when planes crashed the WTC.

  He worked at that time as a programmer in one of the dot coms and had some free time which usualy he spent flying Cessna 172SP plane around NYC. We have this photos today.

  Just when he took off he spotted a smoke coming from WTC towers. He was very surprised and headed in that direction.

  When he approached to George Washington Bridge he tuned to a local 1010 WINS news radio station. He says that at that time there was news that “a small plane hit WTC”. Then he switched to hear what other pilots flying above Gudson are talking about, but they discussed same thing “a small commuter that hit WTC”.

  So little by little he was approaching the Manhattan. He met a few small planes like his Cessna, and pilots were saying something like “Oh man there is something really bad happened!”

  He got even more closer and noticed another BOEING 737. He says that the BOEING was flying the same way it usualy does when going to landing from La Guardia destination, probably a little bit lower than usual.

  And then suddenly this BOEING 737 changes his course making a very sharp curve, targeting the South WTC tower.

  He shot it at the moment it hit the building.

  The author of the photos says he doesn’t believe at all that this maneur could be done by some rookie who just graduated from “Florida Flight School”. According to his opinion it was some very experienced millitary pilot making his last kamikaze mission.

  After that he decided to find a place to land but all the places around NYC didn’t accept him so he had to fly to NJ and land there.

  He hid the camera so that nobody could know he was filming.

  Zie hier voor de bijbehorende foto’s.

Laat een reactie achter

Recente reacties