Archief
Artikelen

Wanneer het weer eens gaat over de integratie van buitenlanders, dan begrijp ik er niets van. Want wat zijn buitenlanders? Het zijn in elk geval immigranten, ze komen uit andere landen, maar niet iedere buitenlander wordt als buitenlander behandeld. Buitenlanders moeten tegenwoordig inburgeren, ze zijn sinds 1 januari 2007 verplicht om een inburgeringscursus te volgen en een inburgeringsexamen te doen. De gemeenten moeten daarbij aan bepaalde groepen allochtonen een inburgeringscursus aanbieden. De cursist betaalt dan een eigen bijdrage van € 350, de rest wordt betaald door de gemeente. Andere inburgeringsplichtigen moeten er zelf voor zorgen dat zij voldoende kennis opdoen om het examen te behalen. Onduidelijk blijft, welke buitenlanders inburgeringsplichtig zijn.

Inburgeraars moeten aantonen dat ze voldoende Nederlands beheersen en dat ze voldoende kennis van de Nederlandse samenleving hebben. Wat inburgeraars precies moeten weten en kunnen, is vastgelegd in eindtermen. Om te weten of u ingeburgerd bent, kunt u de Nationale Inburgering test doen. Die gaat over oliebollen, de Gouden Koets en Willem van Oranje, Bevrijdingsdag en dat soort Hollandse folklore. Wat ontbrak, waren de vragen over het verschil tussen hutspot en stamppot of tussen kroketten en frikandellen.

Regelmatig klinkt er van hogerhand ook alarm over de tegenvallende integratie.

Minister Eberhard van der Laan (Integratie) is buitengewoon ongerust over de inburgering van nieuwe Nederlanders. Tot en met juli van dit jaar is er volgens de registratie 20.000 keer met een ‘inburgeringstraject’ begonnen. Als die lijn doorzet, zullen er dit jaar niet meer dan 35.000 inburgeraars aan zo’n ontwikkeling beginnen. ‘Dat steekt schril af bij de geambieerde 50.000 voor dit jaar’, aldus Van der Laan.

De Zeeuwse Wereldvrouwen doen dat anders. Inburgeren wordt volgens hen pas leuk als het wederzijds is! Nederlandse vrouwen en buitenlandse vrouwen kunnen samen inburgeren in de wereldcultuur! Natuurlijk kunnen buitenlanders iets van Nederlanders leren, al was het maar de Nederlandse taal, maar Nederlanders kunnen meestal ook wel iets van buitenlanders leren, al was het maar hun gulle gastvrijheid en kookkunst. Wat buitenlanders willen leren, dat is geen Willem van Oranje of de Gouden Koets, maar zwemmen en fietsen!

De Zeeuwse Wereldvrouwen zijn afkomstig uit Nederland en heel veel andere landen, zoals Afghanistan, Soedan, Zwitserland, Iran, Armenië, Syrië, Irak, Tsjechië, Turkije, Marokko, Indonesië, Somalië enzovoort, maar ze wonen nu allemaal in Zeeland. De voertaal in de groep is weliswaar Nederlands of soms ook Zeeuws, maar de vrouwen uit Afghanistan en Somalië praten onderling ook wel eens Arabisch, een taal die in verrassend veel landen wordt verstaan. De Wereldvrouwen komen iedere woensdagmiddag bijeen voor gezamenlijke activiteiten, ze maken samen uitstapjes, ze vieren soms feest en ze eten graag samen.

In culinair opzicht vormt de groep een verzameling van de meest uiteenlopende smaken en gerechten. Eens per maand wordt er samen gekookt en gegeten. Dan maakt men gezamenlijk een Marokkaans of Armeens of Somalisch of Nederlands gerecht klaar, dit op aanwijzing van degene die weet hoe dit moet. Daarna eet men gezellig alles op! Uit deze maandelijkse maaltijden is op den duur een soort cateringbedrijf ontstaan. De Wereldvrouwen verzorgen namelijk ook complete maaltijden voor feesten en evenementen! Van de opbrengst kan dan weer een activiteit worden gefinancierd.

Maar er is meer! De Wereldvrouwen hebben gezamenlijk een kunstproject gemaakt: een wandkleed om te exposeren en een “Doosje om te Delen”. Het wandkleed kan overal snel worden opgehangen en in dat doosje zitten door henzelf gefotografeerde portretten van elkaar, voorzien van levensverhalen. Dat doosje werd verkocht en van de opbrengst konden weer nieuwe projecten worden gefinancierd. Het is feestelijk aangeboden op het gemeentehuis en nu is het helaas uitverkocht.

Binnenkort bestaan de Wereldvrouwen 10 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum zullen ze een exclusief magazine uitgeven: WereldWUUF (wuuf is Zeeuws voor vrouw). Boordevol professionele interviews, achtergrondartikelen, columns, fotografie, recepten voor wereldgerechten en nog veel meer! WereldWUUF zal op zaterdag 14 november worden gepresenteerd op een feestelijke bijeenkomst en daarna huis-aan-huis verspreid op Schouwen-Duiveland. Er worden 20.000 exemplaren gedrukt. Na verspreiding op Schouwen-Duiveland blijven er 3.000 over om selectief te verspreiden en te verkopen in Zeeland en daarbuiten.

Bestel alvast, want voor je het weet is het weer uitverkocht! Maak 6 euro (inclusief verzendkosten) over op rekening 4793983 t.n.v.Stichting Zeeuwse Wereldvrouwen. Vermeld ‘Wereldwuuf’ en uw naam en adresgegevens. U ontvangt Wereldwuuf dan na 14 november thuis.

Het is ook leuk om zelf eens rond te kijken op de prachtig website van de Wereldvrouwen! Volgens mij kan minister Eberhard van der Laan daar wel een puntje aan zuigen! Misschien kan hij besluiten dat in het kader van de integratie iedere gemeente of buurt een groep Wereldvrouwen moet faciliteren, gaarne met subsidie. Natuurlijk mag de minister ook op 14 november komen feestvieren. Misschien krijgt hij dan wel een stukje van deze taart…

Share and Enjoy:
  • NuJIJ
  • Twitter
  • Facebook
  • Hyves
  • RSS
  • email

2 Reacties op “Welkom bij de Zeeuwse Wereldvrouwen”

Laat een reactie achter

Recente reacties