Archief
Artikelen

Als er in Iran geen verkiezingsfraude werd gepleegd, zoals blijkt uit verscheidene indicatoren, wat is er dan wel aan de hand? De massale demonstraties en onlusten zijn uiteraard niet uitsluitend het resultaat van een vals gerucht, of van een undercover actie van de CIA. Zonder onvrede komt de bevolking niet massaal in opstand, dus de onvrede onder de bevolking is groot. Een aantal factoren zou daarbij kunnen meespelen:

* Iran is als vanouds een Shi’itisch land. In deze vorm van Islam heeft de priester-klasse een groot gezag, veel groter dan in de Soennitische variant. Men zou het kunnen vergelijken met de structuur van de Roomse Kerk, tegenover die van de protestanten. In Iran hebben de immams en ayatollahs zowel moreel als economisch gezag, de clerus was eeuwen lang groot-grondbezitter en de huidige hogepriesters beheersen een groot deel van de economie. Een voorbeeld van een dergelijke rijke geestelijke is Rafsanjani, die zowel de rijkste man van het land is, als (achter de schermen) een van de meest invloedrijke politici.

* Iran is geen democratie, maar een Islamitische Republiek, waar wel verkiezingen worden gehouden voor een president, maar deze heeft slechts de uitvoerende macht, hij is ondergeschikt aan de religieuze leiding. Deze bestaat uit een “Raad van Hoeders” met aan de top de hoogste leider: Ayatollah Khameini. Deze Raad bepaalt welke mensen zich kandidaat mogen stellen voor het presidentschap, ze bepaalt eveneens welke wetten niet mogen worden aangenomen, omdat ze in strijd zijn met de religie. Iedereen wordt geacht om hierin te geloven en oprecht trouw te zijn aan de Islamitische Staat. Dissidenten krijgen te maken met allerlei vormen van repressie, zoals censuur, ontslag of een verbod op verdere studie.

* Het huidige regime wordt gesteund door een brede laag van de minder welvarende bevolking. De steun voor Ahmadinejad is voornamelijk afkomstig uit de lagere klassen in Iran, de minder goed opgeleiden en maatschappelijk kanslozen. Zij zien voor zichzelf een kans weggelegd bij de politie, de Revolutionaire Garde of het leger. Ook de vrijwillige milities worden gerecruteerd uit deze lager opgeleide en kansarme groep. Dit zijn de jongeren die op brommers en gewapend met stokken zo bloedig insloegen op de demonstranten. Ahmadinejad is een feite een populist, maar zijn macht is geworteld in een militaire en militaristische structuur.

* Mousavi was in de jaren ’80 eerste minister. Hij was een van de voormannen van de Islamitische Revolutie en hij vaardigde allerlei strenge wetten uit. In deze periode werd Iran aangevallen door Irak, dat met steun van het Vrije Westen negen jaar lang een zeer smerige oorlog voerde tegen Iran. Tegelijkertijd werd Iran economisch geboycot door het westen. Hoewel de repressie onder de regering van Mousavi schrikbarend was en executies in die jaren aan de orde van de dag waren, heeft Iran zowel de oorlog met Irak als de economische sancties overleefd. Mousavi wordt daarom wel beschouwd als een bekwaam staatsman.

* De vorige president, Mohammad Khatami, was een liberale theoloog die het streng Islamitische systeem van binnen uit probeerde te hervormen. Hij behoorde tot de lagere clerus, hij maakte geen deel uit van de elite. In 1997 won hij de verkiezingen, dit met een meerderheid van 70%. Voordien was hij jaren lang minister van cultuur. Zijn overwinning kwam voor de Hoeders als een verrassing en we kunnen er van uitgaan dat deze winst niet door fraude is verkregen. Na twee ambtstermijnen werd deze populaire en mild westers gezinde president in 2004 aan de kant gezet door de Raad van Hoeders. Hij mocht zich niet langer kandidaat stellen, al zeggen anderen dat hij daar zelf voor koos. Bij de verkiezingen van 2005 was de opkomst daardoor laag en Ahmadinejad won met een ruime meerderheid. In Iran is dit een legale methode om een president naar keuze van de machthebbers aan te stellen. Van fraude was geen sprake, van vrije verkiezingen evenmin.

* In de verkiezing van 2009 stond Khatami aanvankelijk weer wel op de kandidatenlijst, maar op 16 maart trok hij zich plotseling terug en gaf zijn positie over aan Mousavi. Deze man is bepaald geen liberaal! De hervormingsgezinde aanhang van Khatami moest nu plotseling kiezen tussen Ahmadinejad en Mousavi, beiden even streng in de Islamitische leer, maar de eerste iets meer pro-westers en de laatste een betere econoom. De eerste meer een volgeling van Ayatollah Khomeini, de laatste eerder een discipel van de stinkend rijke Rafsanjani.

* Sinds 2006 is er in de VS een economische boycot van kracht tegen Iran, omdat het land kerncentrales bouwt. Dit is toegestaan binnen de regels van het Internationale Atoom Agentschap. Iran heeft het non-proliferatieverdrag ondertekend en het land staat controles toe op zijn nucleaire activiteiten. Desondanks wordt Iran beschuldigd van plannen om een atoombom te bouwen, vandaar die boycot. De eigenlijke reden zal wel zijn, dat Iran sinds 2008 olie verkoopt in euro’s en yen, ook aan China, maar dit even terzijde. Deze boycot heeft gevolgen voor de economie. Hoewel de regering van Ahmadinejad wel probeert om de cijfers te flatteren, gaat het kennelijk de laatste jaren steeds slechter. Het economische beleid van Ahmadinejad is zwak, vergeleken bij het strenge beleid van Mousavi in de moeilijke jaren ’80. Dit zwakke beleid voelen de talloze handelaren in hun portemonnee. Zij zullen dus eerder stemmen op Mousavi.

* In het zuid-oosten van Iran, zeg maar het grensgebied met Pakistan en Afghanistan, heeft vlak voor de verkiezingen een reeks van aanslagen plaatsgevonden waarvan we weinig tot niets hebben gelezen in de Westerse pers. In Sistan-Baluchistan heeft zelfmoord-terrorist een Shi’itische moskee opgeblazen, met 25 doden tot gevolg en 125 gewonden. De Soennitische groep die deze aanslag pleegde, heeft banden met de VS, die heerst in de buurlanden. Onmiddellijk na de aanslag op de moskee volgde een reeks van overvallen op banken, waterzuiveringsinstallaties en andere vitale voorzieningen in en rond de stad Zahedan. Hoewel de regering van de VS ontkent dat ze iets te maken zouden hebben met deze terreur, denkt men daar in Iran toch anders over. Terrorisme leidt overal ter wereld tot strenge veiligheidsmaatregelen en die leiden weer tot militarisme aan de top en onvrede onder de bevolking.

In Information Clearing House staan drie artikelen die bijdragen aan een goed begrip van de situatie. Het eerste, US Heavy Meddle in Iran, is geschreven door Lord Baltimore, een internationale waarnemer. Hij is van mening dat de huidige onlusten weinig gemeen hebben met de onlusten die leidden tot de Islamitische Revolutie, maar meer lijken op de onlusten waarin de eerste minister Mossadeq in 1953 werd verjaagd. In Iran en verre omstreken weet iedereen dat dit het werk was van de CIA. Onlangs heeft Obama dit in zijn Caïro-toespraak zelfs toegegeven! We moeten daarbij echter bedenken dat Mousavi bepaald geen pro-westerse tegenkandidaat is. In zijn jaren als minister heeft hij Hezbollah in Libanon gesteund met zowel geld als actieve troepen. Het kan daarom nooit de bedoeling van de VS of Israël zijn dat hij aan de macht komt.

Het andere artikel, Does The West Really Understand What Goes On In Iran? is geschreven door Nasima Yamchi, een Iraanse vrouw die in de VS woont. In Iran waren er onder de demonstranten veel vrouwen. Hun grote onvrede vloeit voort uit de kuisheidswetten en andere restricties die na de Islamitische Revolutie van kracht werden. Veel van deze voor vrouwen zeer beperkende wetten en regels werden ingesteld door Mousavi, tijdens zijn eerste ministerschap in de jaren ’80. Zij demonstreren dus niet voor Mousavi, maar tegen het huidige regime.

Het derde artikel, Iran’s Coming Revolution: For Civil Rights Or Beyond? door Shamus Cooke, sluit daarbij aan. De huidige onlusten gaan niet over verkiezingsfraude, maar de bevolking heeft schoon genoeg van de onderdrukking door het regime van Ayatollahs. Cooke verwacht dat de democratische krachten in Iran nu sterker zullen worden. De studenten zijn ontevreden omdat ze na hun studie weinig toekomstperspectief hebben. De werkeloosheid onder de afgestudeerden is groot. Hij denkt of hoopt dat de arbeiders zich zullen aansluiten bij de studenten, zodat een democratische revolutie in het verschiet ligt. Op dit moment lijkt iedere voorspelling me echter zinloos, omdat er zo veel krachten in het spel zijn.

Het beluisteren waard is volgens mij het volgende interview van Paul Jay, presentator van The Real News, met Mehdi Kouhestaninejad, een Iraanse vakbondswerker die nu vanuit Canada internationaal vakbondswerk doet. Ook hij verwacht dat deze revolutie niet zomaar zal overwaaien. De onvrede onder de bevolking is daarvoor te groot.

Dit interview in twee delen, dat op 24 en 26 juni op YouTube werd geplaatst, duurt 30 minuten.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

18 Reacties op “Wat steekt er achter de onlusten in Iran?”

 • Geronimo:

  De Vs heeft naast de recente 400 miljoen al honderden miljoenen gespendeerd om de Royals terug te krijgen aan de macht, deze acties waren vooral het werk van de EU en de VS. Israel heeft er enig belang bij dat Ahmadinejad aanblijft.
  Seeing trough all the propaganda about Iran:
  http://thetruthseeker.co.uk/article.asp?ID=10983

  http://palestinethinktank.com/2009/06/29/iconic-photo-of-iranian-protester-is-faked-reveals-italys-most-conservative-mainstream-paper/

 • BOU:

  Dank je wel, Geronimo. Een dergelijke alinea hoort natuurlijk er wel bij te staan, maar de rol van de VS en GB is weer eens heel onduidelijk. En die rare prins is in Iran niet welkom, zeker niet met steun van de VS.

  De dood van dat meisje Neda klopt ook niet helemaal. Die dokter zit opeens in Engeland, er was ook geen dreiging rond haar heen… Maar uit alle verhalen rond haar dood kan ik geen wijs. En om nou meteen maar te gaan roepen dat de CIA… het zou best kunnen.

  Ik denk dat er heel veel factoren meespelen. Zelf was ik nog het meest verbaasd toen ik las dat de nogal populaire en gematigde Khatami eerst weer kandidaat had gestaan, om in maart te worden vervangen door Mousavi. Als Khatami zelf had meegedaan, had ik ook wel geloofd in verkiezingsfraude. Maar Mousavi lijkt een stroman van die stinkend rijke Rafsanjani. Ik las of zag ook iets over een machtsstrijd aan de top, tussen Rafsanjani en Khameini. Zou ook een factor kunnen zijn…

  We wachten maar af.

 • Geronimo:

  Een interne machtsstrijd is mogelijk maar als dit een poging was de “Royals” weer terug aan de macht te krijgen is er op zeker de CIA bij betrokken. De VS dus, naast de EU, liever dan alleen GB. Dit is nu geopolitiek geworden in het breedste verband, dus ook de NATO. Israel had geen echte belangen om Ahmadinejad te laten vallen. Eerder denk ik dat dit de al-ler-laat-ste mogelijkheid was iets(?) van een revolutie te bewerkstelligen, als dat al de bedoeling was(!) ik denk eerder aan een “sort of” propagandistische rechtvaardiging voor wat gaat komen inmiddels. De Iraanse president kent maar beperkte macht maar de war on Iran is inmiddels wel een war on China geworden, die is nl. volledig afhankelijk van de energieaanvoer uit Iran, na het terugschroeven van de Afrikaanse importen en heeft al gedreigd tegen de interne bemoeienissen rond de verkiezingen in Iran. Indien de kwestie gaat escaleren is het machtsblok rond Iran feitelijk te machtig voor Israel zowel als de VS. De marineenheden van de EU, de VS en bondgenoten in de Golf zijn domweg niet opgewassen tegen de Russische MIG-29 plasmatechnologie en Iraanse, Chinese en Russische rakettechnologie. Einde diplomatie, Ahmadinejad heeft weer een lesje geleerd en een nieuwe termijn, rest slechts volledige escalatie mijns insziens. In dat geval raakt Rusland en de EU ook volledig betrokken.

 • BOU:

  Geronimo, laten we dan bidden om een goede afloop! Want zoals jij het schetst is er verder niets meer wat we kunnen doen.

  Het is nu in elk geval afwachten…

 • Jarek:

  De dood van dat meisje Neda klopt ook niet helemaal. Die dokter zit opeens in Engeland, er was ook geen dreiging rond haar heen… Maar uit alle verhalen rond haar dood kan ik geen wijs. En om nou meteen maar te gaan roepen dat de CIA… het zou best kunnen.

  Beste BOU,

  Dit is niet eerlijk. Die arts heeft gezien wie Neda neerschoot en is daarom gevlucht, hij woont in de UK en was op zakenreis in Iran.

  Weet je dat haar familie uit huis is gezet omdat Neda het Symbool is geworden voor veel vrouwen in Iran?? Te belachelijk voor woorden.

  Kijk nu eens naar alles wat de Iranese machthebbers doen……….pure angst en machteloosheid.

  Welke machthebber reageert zo als de machthebbers in Iran, er zijn foto’s van stembiljetten met dezelfde handtekening en niet een paar, gecheckt door mijn Iranese vrienden. Fraude dus.

  http://takseda1385.blogspot.com/2009/06/blog-post_30.html

  Ik kan ze niet lezen maar zij wel.

  De CIA heeft Neda niet gedood, het was de Basij militie en bewijzen te over alleen ik heb ze nog niet. Dit zegt genoeg, geschreven door een ooggetuige………………

  A crowd of demonstrators had caught the basij — an Islamic volunteer militaman — who shot her from his motorbike. He was a big, strong man in his forties, clean-shaven except for a moustache.

  I heard him shouting, I didnt want to kill her. I didnt want to kill her. I meant to shoot her in the leg. The crowd were furious. Some were trying to lynch him. Others were saying: Were not killers. Dont harm him.

  Ik heb de video van deze situatie gezien, maar toen ws ik nog niet zo betrokken. Zou me nu dagen kosten hem weer te vinden, ze hebben die Basij militant niet gedood, hoewel ze er dicht bij waren.

 • BOU:

  Beste Jarek,
  Dank je wel. Het leuke van bloggen is dat ik er zoveel van leer!
  Niet alleen is de situatie in Iran heel verward, maar ik versta ook geen Farsi. En ik ben zeker geen aanhanger van het regime van de Ayatollahs, maar evenmin ben ik een voorstander van het “Bomb, bomb, bomb…”

 • Jarek:

  Beste BOU

  Je denkt toch niet dat ik een voorstander van Bommen ben?

  Ik denk net als mijn Iranese vrienden, dat het tijd wordt dat de Mullah’s en Khomenei inzien dat het zo niet meer kan.

  Die vrouwen willen vrijheid in wat ze kunnen dragen. Is de strikte religie in de RK kerk er ook iet de oorzaak van geweest, dat velen haar verlaten hebben?

  Zo gaat het ook in Iran waar de Islam eigenlijk niet eens de originele Godsdienst is, deze is opgedrongen door de Mullah’s van de Arabieren en volbloed Iraniërs zijn dat zat.

  Voor mij begrijpelijk.

 • BOU:

  Interessant artikel in Info Clearing House:

  Demonising Iran, door Robin Yassin-Kassab.

  I visited Iran in 2006, with a backpack and guidebook-standard Farsi. I noticed two things. First, Iran is far freer, fairer, less littered, and more literate than any of its neighbours. Second, very many Iranians are unhappy with their corrupt rulers and, unlike people in nearby Arab states, they are not afraid to say so openly. To an extent, the revolution has been a victim of its own success, having transformed a largely feudal land into a highly educated urban society, creating along the way a swollen middle class and an idealistic youth which chafes against the petty oppression of dress codes and state-enforced morality. But everyone I spoke to favoured evolution of the existing system over counter-revolution.

  Deze reactie volgt op een discussie op de vorige pagina.

 • BOU:

  Much Ado About Nothing?
  door William Blum.

  What is there about the Iranian election of June 12 that has led to it being one of the leading stories in media around the world every day since? Elections whose results are seriously challenged have taken place in most countries at one time or another in recent decades.

  (…..)

  In recent years, the United States has been patrolling the waters surrounding Iran with warships, halting Iranian ships to check for arms shipments to Hamas or for other illegal reasons, financing and “educating” Iranian dissidents, using Iranian groups to carry out terrorist attacks inside Iran, kidnaping Iranian diplomats in Iraq, kidnaping Iranian military personnel in Iran and taking them to Iraq, continually spying and recruiting within Iran, manipulating Iran’s currency and international financial transactions, and imposing various economic and political sanctions against the country.

  (…..)

  Interessant artikel!

 • Wat voor dhr. Blum geldt, gaat net zo goed op voor de eigenaar van dit weblog: Lees deze reactie maar eens op bovengenoemd artikel:

  William Blum and his supporters are of a special breed of frustrated leftists, or apparently leftists, who know nothing about Iran and its historical struggle for democracy. Their Manichaean view leads them to think that because Ahmadinezhad and his ilk attack the US they are anti-imperialists and they are another target like the patriotic-democratic Premier Mosaddeq whom the CIA overthrow with the help of royalist army officers and a big group of hudlooms. The fact is that Ahmadinezhad and his ilk have been sternly against Mosaddeq since the establishment of the IRI and their forefathers were among the recipients of CIA dollars that were distibuted among south Tehran hudlooms, partroned by the later Ay, Khomeini.
  So you have got it dead wrong to compare a bunch of hudlooms with a great jurist and greater democrat who shook British imperisliasm to its roots.
  People like Blum know nothing of century-long desire and struggle of the Iranian people for democracy and the great scarifices they have made since 1906.
  As U. Avneri put it in one of his recent articles, Ahmadinezhad acts as the best agent for Israel, not as its opponent.
  As an old Mosaddeqist on the Left and as historian, I beg you to stop telling such lies about the terrorist regime in Iran, which has, over the last 30 years, largely contributed to the growth of Islamic terrorism around the world.
  I can, of course, easily understand that people like Blum who benefit from the advantages of what is known as “bourgeois democracy” should fail to comprehend the century-long suffering of a people who have made great sacrifices to determine their own destiny. They are quite capable of doing it and will do it.
  One last word. If there was any US meddling in Iranian affairs after 1953, it was thirty years ago when the US administration, in fear of a communist takeover, decided to back Khomeini and his ilk. Those who do not know these facts of history, should better be quite.

  Cosroe Chaqueri

  Retired Historian, Paris
  Cosroe Chaqueri | 07.08.09 – 2:12 pm | #

  ——————————————————————————–

 • BOU:

  Beste Neek,
  Interessante tegen-reactie. Deze pensionado-historicus kan zich namelijk nog herinneren dat de VS 30 jaar geleden, tijdens de “Islamitische Revolutie” hebben ingegrepen in Iran ten gunste van Ayatollah Khomeini! De opstand tegen de Sjah werd gedragen door het merendeel van de bevolking, maar de VS was bang voor een “communistische” revolutie. Daarom wonnen de Ayatollahs, met steun van de VS! De communisten en socialisten werden in de berm gereden door de religieuze fanatici, met steun van de VS!
  Cosroe Chaqueri zegt:

  If there was any US meddling in Iranian affairs after 1953, it was thirty years ago when the US administration, in fear of a communist takeover, decided to back Khomeini and his ilk.

  In 1953 greep de VS in, in 1979 greep de VS in, waarom zou men daar dan niet aan toe mogen voegen: in 2009 greep de VS in? Hoe ze het doen, dat weten we niet, maar met een budget van 400 miljoen dollar (we weten niet of er ook nog geheime fondsen waren, maar die 400 miljoen is officieel) kun je aardig wat mensen omkopen!

 • Geronimo:

  Het lijkt er op dat de zoon van Ayatollah Khamenei, Mojtaba, Khamenei, de leider is van de Basiji, en wellicht zijn vader dient op te gaan volgen.
  http://www.csmonitor.com/2009/0710/p99s01-duts.html

 • BOU:

  Zo vader, zo zoon. In de Naam van de Vader en zo. Dank je, Geronimo!

  Ik geloof in de Naam van de Moeder…

 • BOU:

  * Iran is als vanouds een Shi’itisch land. In deze vorm van Islam heeft de priester-klasse een groot gezag, veel groter dan in de Soennitische variant. Men zou het kunnen vergelijken met de structuur van de Roomse Kerk, tegenover die van de protestanten. In Iran hebben de immams en ayatollahs zowel moreel als economisch gezag, de clerus was eeuwen lang groot-grondbezitter en de huidige hogepriesters beheersen een groot deel van de economie. Een voorbeeld van een dergelijke rijke geestelijke is Rafsanjani, die zowel de rijkste man van het land is, als (achter de schermen) een van de meest invloedrijke politici.

  NOVA, 17 juli 2009: Rafsanjani steunt nu openlijk Mousavi. De strijd gaat eigenlijk tussen Rafsanjani en Khomeini. Mousavi is de stroman van de RIJKSTE ayatollah, Ahmadinejad die van de HUIDIGE top-ayatollah.

  De rol van de hervormingsgezinde Khatami is me nog steeds volslagen onduidelijk. Het kan toch niet zo zijn dat hij geen enkele rol speelt?

 • Geronimo:

  Rafsanjani is de man die de oppositie lijkt te vertegenwoordigen. Dit artikel gaat over Obama en het altaar van Zeus, analoog aan Hitler. Iets verder lezend een stukje over de Hadith profetie van de Mahdi en de manier waarop de Shiten tegen Oabama aankijken.
  http://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=151262

 • BOU:

  Zeer lezenswaardig artikel op Zaplog. Heb even een quote uit ongeveer het midden:

  Iran wacht het noodlot Een redelijke hypothese is dat Rafsanjani en Mousavi met Washington samen werken om de macht te verwerven in Iran. Beiden hebben verloren in de competitie om de Iraanse macht. Beide zijn echter egoïstisch en ambitieus. De Iraanse revolutie van 1979 betekent waarschijnlijk niets voor hen, behalve een kans op persoonlijke macht. De manier waarop het Westen altijd het Midden-Oosten heeft beheerst, is door het kopen van de politici die niet aan de macht zijn en hun steunen in het omverwerpen van de onafhankelijke regering. Wij zien dit vandaag ook in Soedan.

  Een bijkomende factor is dat Rafsanjani en Washington gelijke belangen hebben. President Ahmadienijad viel de voormalige president Rafsanjani aan, een van de meest welvarende personen van Iran, als zijnde corrupt. Als Rafsanjani zich bedreigd voelt door deze aanval, heeft hij weinig keus dan de bestaande regering omver te gooien. Dit maakt hem de perfecte persoon voor Washington.

  En:

  Raadpleeg een kaart en je ziet dat Iran omringd wordt door een tiental landen met Amerikaanse militaire bases. Waarom twijfelt niemand in Iran eraan dat Iran op weg is te worden tot nog een ander Irak, Afghanistan en Pakistan, uiteindelijk beheerst door de oliemaatschappijen en Amerikaanse marionetten?

  Het originele artikel staat hier.

 • petje:

  It’s the 2009 presidential election in Iran and opposition leader Mir-Houssein Mousavi declares victory hours before the polls close, insuring that any result to the contrary will be called into question. Western media goes into overdrive, fighting with each other to see who can offer the most hyperbolic denunciation of the vote and President Ahmadenijad’s apparent victory (BBC wins by publishing bald-faced lies about the supposed popular uprising which it is later forced to retract). On June 13th, 30000 “tweets” begin to flood Twitter with live updates from Iran, most written in English and provided by a handful of newly-registered users with identical profile photos. The Jerusalem Post writes a story about the Iran Twitter phenomenon a few hours after it starts (and who says Mossad isn’t staying up to date with new media?). Now, YouTube is providing a “Breaking News” link at the top of every page linking to the latest footage of the Iranian protests (all shot in high def, no less). Welcome to Destabilization 2.0, the latest version of a program that the western powers have been running for decades in order to overthrow foreign, democratically elected governments that don’t yield to the whims of western governments and multinational corporations.

  http://pakalert.wordpress.com/2009/06/24/soros-the-cia-mossad-and-the-new-media-destabilization-of-iran/

Laat een reactie achter

Recente reacties