Archief
Artikelen

Op woensdag 13 mei j.l. moest Steven Brown voorkomen bij de politierechter wegens een vermeende mishandeling van een zekere Peter “Relaties” de Vries. Deze grote PR staat landelijk bekend als misdaadjournalist en hij wordt door velen beschouwd als volkomen integer, maar de manier waarop hij zijn programma’s maakt, is soms zelfs openlijk onrechtmatig.

Laten we daarom beginnen in 1993, met het arrest van Gerechtshof Amsterdam, d.d. 15 juli 1993. In december 1991 had de misdaadjournalist Bart Middelburg in het Parool geschreven dat PR relaties onderhield met de beroepscrimineel Klaas Bruinsma. Volgens Middelburg hield PR, die toen hoofdredacteur was van het tijdschrift Actueel, de misdaden van de Bruinsma-groep daarom systematisch buiten de publiciteit. In zijn artikel waarschuwde Middelburg voor deze belangenverstrengeling tussen misdaad en journalistiek.

Daarop spande PR een kort geding aan tegen het Parool, omdat hij zich in zijn eer en goede naam aangetast meende. Hij verloor en hij verloor ook de bodemprocedure voor de rechtbank, maar PR ging in hoger beroep. Ook het Hof stelde PR echter in het ongelijk, met de woorden: “Aldus ontstaat het beeld van een wederzijds profijtelijke relatie…” Deze misdaadverslaggever noemde zichzelf in die tijd ook trots Peter “Relaties” de Vries. Dat Middelburg hem in zijn artikel ook zo noemde, was daarom niet onrechtmatig. Overigens was PR ook warm bevriend met Cor van Hout.

In 1994 verscheen het boek “Drugsbaron in Spijkerbroek” van de voormalige hasjhandelaar Steven Brown. Deze beroeps-boef had zijn oude professie opgegeven, mede onder invloed van de IRT affaire, want tegen een Interregionaal Recherche Team dat ongestraft tonnen drugs importeert kan een eenvoudige handelaar niet concurreren, maar ook omdat in die tijd de scene steeds gewelddadiger werd. Steve Brown was echter wel zeer goed geïnformeerd. Het boek werd een bestseller en Steve werd uitgenodigd om voor Veronica een misdaadprogramma te maken. In 1997 verscheen zijn programma “Zware Jongens” op de buis en het scoorde hoge kijkcijfers. Maar PR duldt kennelijk geen concurrentie.

Met behulp van zijn mede-maffiajournalist Bas van Hout legde PR een valstrik voor Steve Brown. Met medewerking van de junk Ronnie Ostrovski, die volgens Steve ooit lid was van de beruchte criminele Delta-groep, werd een serie programma’s gemaakt met verborgen camera’s en afluister-apparatuur. Deze show van PR staat nog online op de webstite De Bruine Rat van Bas van Hout, die geheel gewijd is aan de hetze tegen Steve Brown.

Vanwege deze uitzendingen heeft Brown PR voor de rechter gedaagd in een civiele procedure wegens smaad. PR de Vries werd dan ook op 3 juni 2004 in hoger beroep veroordeeld door het Gerechtshof van Amsterdam. In deze procedure kwam o.a. vast te staan dat PR aan Ron Ostrowski 80.000 gulden had betaald voor zijn optreden in de PR-show! Helaas bestond de schadevergoeding die aan Steve Brown werd toegekend uit slechts 2.500 gulden, een symbolisch bedrag, oftewel in plat Amsterdams: een jodenfooi! Een beschrijving van de gang van zaken zoals ervaren door Steve Brown staat in hoofdstuk 17 van de herziene uitgave van “Drugsbaron in Spijkerboek”.

In 2007 volgde de beroemde schop-onder-de-kont-scene:

En onlangs, op zaterdag 24 januari j.l., was er de confrontatie bij de RAI, waarbij Steve Brown gewond raakte aan het voorhoofd (zie de foto). Het incident werd echter vervolgd in een media-oorlog van PR tegen Steve, die daarvan aangifte deed:

Heden ochtend d.d. 30 januari 2009 heb ik aangifte bij de politie gedaan tegen P.R. de Vries en zijn (m.i. zwakzinnige) bodyguard met ijzerstaaf. Ik was door de politie te verstaan gegeven dat ik moest komen. Ik heb aangifte gedaan wegens poging tot eenvoudige mishandeling van de zijde van De Vries en extreme smaad en laster gedaan nadien bij de hele media en in het bijzonder bij SBS –Show nieuws d.d. 26 januari 2009. Beeld en geluid materiaal volgt later.

Maar ook PR deed aangifte, niet in Amsterdam, maar in Hilversum. Hij zou namelijk zijn mishandeld door Steve Brown. De aangifte van Brown werd geseponeerd, maar die van PR leidde tot vervolging. Het OM heeft een vrijwel absolute vrijheid om al dan niet tot vervolging over te gaan, maar deze beslissing wekt de schijn van partijdigheid. Zo stond Steve dus op woensdag voor de rechter, maar PR kwam niet opdagen om te getuigen en ook de getuigen tegen Steve die PR had verzameld, waren niet aanwezig. Men moest het dus doen met hun processen verbaal.

In een open brief van Steve aan de Rechtbank en de Officier van justitie mevr. Mr. Wijffers had Brown zijn versie van het incident beschreven en daarbij verzocht om het horen van getuigen, waaronder de motoragent die als eerste ter plaatse was. Van hen werd echter niemand opgeroepen! Die open brief is trouwens in zijn geheel de moeite van het lezen waard. Zelfs het objectieve bewijsmateriaal dat Steve wilde tonen, te weten een filmpje van een paar seconden van de bodyguard met ijzeren staaf, opgenomen met een mobiele telefoon, werd niet als bewijs geaccepteerd. Verder ontdekte Steve dat deze bodyguard, een zekere heer Bartels, eerst als getuige Bartels werd opgevoerd en vervolgens nogmaals als getuige NN1. Die man is kennelijk een beetje schizofreen!

De zitting voor de politierechter begon een half uur te laat omdat PR niet kwam opdagen. Vervolgens beet de politierechter, mr. T. van der Schroeff, Steve Brown toe dat hij moest zwijgen, terwijl de officier van justitie een loflied zong op de grote PR. Steve Brown heeft nog altijd een blanco strafblad, maar hij werd behandeld als een draaideur-crimineel. Deze dwaze vertoning eindigde plotseling, omdat mr. P. van der Laar uit Eindhoven, de advocaat van Brown, de rechter wraakte. P.S. (maandag 18 mei): Lees hier hoe Steve Brown tot een tegenactie zal overgaan met gebruikmaking van de methoden van de door de OvJ en de rechter zo bewonderde PR.

Omdat PR vaak beschikt over volledige straf-dossiers en in de zaak Hörchner zelfs een oud proces verbaal kreeg toegespeeld, mogen we vermoeden dat deze misdaadjournalist niet alleen goede maatjes is met zware criminelen, maar ook met het OM en de recherche. In dit artikel wil ik daarom ernstig waarschuwen voor de belangenverstrengeling tussen het OM en de misdaad-journalistiek. Want de regie in dit proces tegen Steve Brown lijkt niet zozeer te liggen bij het OM, als wel bij PR. Om met de woorden van het Hof Amsterdam te spreken: “Aldus ontstaat het beeld van een wederzijds profijtelijke relatie…”

Deze kleine juridische rioolrat blijkt echter nog een smerige staart te hebben. Bij mijn bespreking van het boek “Criminele Schlemielen” beloofde ik dat een artikel in het juridisch studentenblad NOVUM over Steve Brown door mij zou worden gelinkt zodra het online kwam te staan. Het is namelijk een leuk artikel! Maar de redactie van NOVUM heeft besloten om het te verwijderen, dit uiteraard op “verzoek” van PR en zijn beschermheer EndeMol. Gelukkig heeft het weblog Sueme het reeds online geplaatst: pagina 1, pagina 2, pagina 3 en pagina 4.

Vreemd genoeg had Steve Brown zelf deze abjecte gang van zaken reeds voorzien. Laten we daarom tot slot nog even luisteren naar wat Steve tijdens de presentatie van zijn nieuwste boek in het Party Crew café aan een verslaggever van het Parool vertelde over het verband tussen NOVUM, PR en EndeMol. Steve Brown als waarzegger! Enjoy!

P.S. (maandag 18 mei): Intussen heeft ook Steve Brown het door PR / Endemol verboden artikel van NOVUM online gezet, plus de correspondentie daarover met de redactie van NOVUM.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

15 Reacties op “PR de Vries en de regie bij het OM”

 • Jacqueline:

  Toevallig was ik bij die zitting aanwezig en heb gelet op de houding van de rechter. Wat mij opviel was dat als de rechter Steve aankeek dat dat met een blik van minachting gebeurde.

  Bevooroordeeld dus!

  En Steve had gelijk voor wat betreft de OvJ die Peter R de Vries op een voetstuk plaatste. Zij moest in haar verhaaltje even vertellen dat Peter R de Vries de bekende misdaadverslaggever is.
  Dat doet dus helemaal niet terzake!

  And last but not least de politierechter, mr. T. van der Schroeff is ook partij geweest in de zaak van Louis….. zie uitspraak

  Louis vertelde mij dat mr. T. van der Schroeff zelfs zonder dossiers personen veroordeeld. En het lijkt erop dat Louis gelijk heeft als een rechter “bewijsmateriaal” weigert te bekijken!

 • BOU:

  Jacqueline, ik was er niet bij, maar ik heb even een slag in de rondte gesurft en kreeg daar wel een helder beeld bij. In de brief van Steve aan de rechtbank en de OvJ staat een duidelijk bewijsaanbod. Als dat wordt afgewezen, dan is er iets mis!

  Volgens Steve wordt de heer Bartels tot twee maal toe als getuige opgevoerd. Dat is natuurlijk verboden. En dat PR niet kwam opdagen getuigt van lafheid!

  Natuurlijk is dit maar een piepklein juridisch rioolratje, maar het stinkt en het is tekenend voor de sfeer bij justitie. Er zijn twee versies van het incident: die van PR en die van Steve. Maar het gebeurde op klaarlichte dag op een druk kruispunt in Amsterdam. Talloze getuigen zouden kunnen verklaren wat daar werkelijk gaande was. Maar de rechter stond op het punt om alleen de getuigen van PR toe te laten. Dat is klassejustitie in de praktijk!

  Dat men zelfs dat filmpje niet wenste te bekijken en de agent niet opriep die als eerste ter plaatse was, is werkelijk meer dan schandalig. En dit gaat dan nog slechts om een akkefietje, maar Louis is op deze manier veroordeeld tot levenslang!

  Het leuke van Steve vind ik wel dat hij door gaat met de strijd! Wat een energie heeft die man! 😉

 • Jacqueline:

  Ik meen dat Peter een afspraakje had met Micky Hoogendijk.

 • Jacqueline:

  Hier vind je een stukje van die afspraak bij E-factor

  De reden waarom Peter R de Vries niet kwam opdagen op de zitting

 • Rik:

  Jacqueline, die afspraak die jij noemt was in de avond, ik denk niet dat dat de reden is dat hij niet op de zitting was verschenen. Ik denk dat de arrogantie en de schijnbare onkwetsbaarheid die hij van het OM geniet de werkelijke reden is.

 • Tom schilder:

  Bruinsma had ook eens een gestolen schilderij in handen gekregen met een hasj deal,ik geloof dat peter relaties toen heeft bemiddeld om het weer in de handen van de overheid te spelen.prdv,(peter rent door vuiligheid).

 • petje:

  Deal misdaadboek van P.R. de Vries met onderwereld
  Srteve Brown krijgt steeds meer gelijk over petertje..
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/5310328/__Misdaadboek_loont_Da_s_gelukt___.html?p=11,1

 • petje:

  Steve Brown heeft een nieuwe voorspeller over petertje’s dubieuze handel en wandel:

 • petje:

  Oeps: citaten vallen weg..
  Brown weet dat de ontdekking van de Heineken ontvoerder (Frans) in Zuid Amerika een 1-2 tje was met de andere ontvoerders..
  Sensatie, misdaadgeld, beroepsdeformatie..: peter r. de vries

 • petje:

  Zo vader zo zoon:
  [..]Peter vliegt op veren van andere schurken ,dat deed zijn vader ook van Peter in de 2e wereld oorlog Hij was de grootste NSB’er van Nederland met 5000 joodse doden als gevolg .Ik heb overigens mijn huiswek goed gedaan ben gisteren naar het Joods archief geweest en heb heel de Fam de vries uitgepluist [je wilt niet weten wat er allemaal staat ]Maar goed de val in de diepe kuil is bijna afgerond ,Steve je hebt genoeg huiswerk om deze Corrupte Maffia Huurmoordenaar gelijk met de grond te maken in je documentaire Suc 6 aan de serie maker John de HOl en Peace Indische Buurt (reactie bij stuk van Steve Brown)
  http://stevenbrown.web-log.nl/stevenbrown/2009/11/peter-r-de-vrie.html

 • petje:

  John de Mol financierde de politieke aspiratie van Peter R. de Vries/ JdM begon zijn bedrijf ooit met misdaadgeld uit de kringen rond Bruinsma:
  “In Nederland is John de Mol een zakelijke topper, een media tycoon te vergelijken met de Italiaanse Berlusconi. Met zijn programma ‘Big Brother’ internationaal uit te rollen is hij samen met zijn Endemol partner Joop van de Ende euro miljardair geworden. Maar bronnen vertelde belg.be dat er een luchtje aan deze invloedrijke heer hangt. Zo zou hij de financier zijn geweest van de politieke ambities van misdaadjournalist Peter R. de Vries. Dit is uitgelopen op een fiasco, de Nederlanders zagen de journalist niet zitten in hun politiek. Maar hoe kwam deze invloedrijke televisie magnaat aan zijn start kapitaal?”, vraagt de site zich af om direct ook het antwoord te geven. “In de jaren 80 zou John de Mol als een soort loopjongen van een beruchte Nederlandse crimineel hand en span diensten hebben verricht. Deze zelfde heer zou indertijd John de Mol en zijn toenmalige kompaan Willem Ruis geholpen hebben hun faillissement te voorkomen. Dit door via een zekere Charles G. (toenmalig eigenaar van een verhuurbedrijf van televisies aan particulieren en vermeend compagnon van Bruinsma en ex Mr Engelsma ( die laatste was weer de vaste advocaat van John de Mol & De Vries)) die maar liefst één miljoen aan drugsgeld in hun business pompte. Door dit crimineel startkapitaal is John de Mol uiteindelijke miljardair geworden,” weet Belg.be.

  De Mol zou zich in die tijd hebben laten adviseren door misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Belg.be schrijft: “De contacten met de Nederlandse onderwereld zouden in de jaren 80 zijn gelegd door dezelfde Peter R. de Vries die in 2005 door John de Mol werd gefinancierd. Alle bovengenoemde zaken zullen worden behandeld in de strafzaak tegen de in januari opgepakte Heineken ontvoerder Willem Holleeder. De man die door de Nederlandse justitie verantwoordelijk wordt geacht voor tenminste 25 liquidaties.”

  http:stevenbrown.web-log.nl/stevenbrown/2009/04/john-de-mol-bet.html+john+de+mol+holleeder&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=uk

 • petje:

  onze grote peter r de vries held patrick v.d.eem die momenteel verblijft in arnhem en behoorlijk aan lager wal is geraakt door zij cocaineverslaving dacht op een van zijn strooptochten in zijn woonplaats dat zijn kennis niet thuis was omdat diens auto niet voor de woning stond, ging via de tuin naar de achterkant van de woning vernielde een ruit klom naar binnen ging direct naar boven maar werd boven aan de trap geconfronteerd met de hoogzwangere vriendin van zijn kennis. Deze herkende hem direkt.Patrick mompelde nog wat en vluchtte daarna de straat op en verdween en wordt nu gezocht
  Geplaatst door: freek | 22 november 2009 om 10:42
  http://misdaadjournalist.web-log.nl/misdaadjournalist/2009/11/zondag-22-11-de.html#comment-26213926

Laat een reactie achter