Archief
Artikelen

In de maanden voor zijn definitieve vrijlating heeft Ernest Louwes een boek geschreven over zijn ervaringen met justitie: Schuldig, Mijn verhaal over de Deventer moordzaak. Louwes wordt in de media vaak de “boekhouder” genoemd, maar hij is nooit boekhouder geweest. Wie hem een boekhouder noemt, geeft blijk van een totaal gebrek aan inzicht in de werkzaamheden van Louwes, voor deze werden onderbroken door een beschuldiging van moord. Mr. Ernest Louwes was financieel adviseur met een fiscaal juridische opleiding, hij was meester in de rechten en bepaald geen boekhouder. In de gevangenis heeft hij aanvullend een studie strafrecht voltooid bij de Open Universiteit. Louwes is academisch gevormd en al heeft hij een bescheiden karakter, uit zijn boek blijkt dat hij een zeer helder verstand heeft.

Wie hoopt of verwacht dat er in dit boek een persoonlijk huilverhaal staat, een dramatische klacht over alles wat hem is aangedaan, komt bedrogen uit. Weliswaar weet Louwes goed over te brengen wat de strafrechtelijke vervolging en de lange gevangenisstraf emotioneel te weeg brachten bij hem en bij zijn vrouw en kinderen, maar de manier waarop hij deze emoties overbrengt, is rationeel en beheerst. Men leest zijn ontreddering en ellende eigenlijk veel meer tussen de regels door. Opvallend vond ik trouwens, dat Louwes nergens rancuneus werd, geen onvertogen woord komt in zijn boek voor. Zijn hele schrijfstijl ademt respect voor mensen, ook voor hen die fouten maakten. Hij neemt echter geen blad voor de mond en allen worden bij hun naam genoemd.

Zeer verrassend vond ik, dat Louwes zo’n heldere verteller is. Zijn zinsbouw en woordkeuze zijn plezierig, want gemakkelijk te volgen. Zijn verhaallijn bevat geen onduidelijke kronkels of zijwegen, geen overbodige uitweidingen of onbegrijpelijke gedachtesprongen. Nergens verliest hij zich in details, al worden vele details genoemd en verklaard die me voorheen onduidelijk waren. Wat een prettig leesbaar boek! Ernest Louwes kan wel schrijven!

Het boek bevat een overzicht van de gang van zaken rond de Deventer moordzaak, zoals Louwes die heeft meegemaakt. Keer op keer werd hij door het OM beschuldigd van leugens, terwijl de waarheid voor het OM eigenlijk zeer gemakkelijk te achterhalen zou zijn geweest.

Belangrijk is in deze het telefoontje dat Louwes pleegde met mevrouw Wittenberg, kort voor zij op een brute wijze werd vermoord. Volgens het OM was Louwes op dat moment in Deventer en met het telefoontje zou hij zijn komst bij mevrouw Wittenberg hebben aangekondigd. Volgens Louwes bevond hij zich in een file die was ontstaan tussen Harderwijk en ’t Harde. Het telefoontje ging volgens hem over een bedrag dat mevrouw Wittenberg belastingvrij mocht schenken en het bedrag werd inderdaad teruggevonden in een aantekening naast haar telefoon.

Aan de hand van de ‘timing advance gegevens‘ kan de plaats vanwaar getelefoneerd werd binnen een straal van 500 meter worden bepaald. Deze TA-gegevens worden door de telefoonmaatschappij een half jaar lang bewaard. De recherche heeft deze gegevens echter niet opgevraagd en toen de advocaat van Louwes ze na zijn veroordeling wilde opvragen, bleken ze reeds vernietigd. Voor dit ultieme bewijs van de onschuld van Louwes heeft het OM geen enkele moeite gedaan! Alles wat tegen Louwes gebruikt kon worden, werd daarentegen opgeklopt, uitvergroot en soms zelfs aantoonbaar vervalst!

Dat Louwes desondanks beschikt over een vrijwel waterdicht alibi, werd reeds uitgelegd door professor Ton Derksen, in zijn boek “Het OM in de Fout”. Het betreffende hoofdstuk staat nu online, het alibi wordt besproken onder Manco 2: Er was wel een file rond 20.00 uur. Volgens Louwes zat hij in een file, maar deze file was zeer ongebruikelijk op die plaats, want hij werd veroorzaakt door een breed transport. Ook is die file niet op de radio geweest. Er is eigenlijk maar één manier waarop Louwes van die file kon weten: hij zat in de file!

Maar alibi, of geen alibi, Louwes werd veroordeeld, eerst op een geurproef op een mes dat later het moordwapen zelfs niet bleek en vervolgens in een herziening op nieuw DNA-bewijs waarmee eveneens ernstig lijkt te zijn gesjoemeld. Louwes vertelt in zijn boek ook heel duidelijk, waarom zijn advocaat geen verdediging had tegen het DNA bewijs: het werd een half uur voor de rechtszitting pas bekend. Dat het Hof den Bosch dit nieuwe bewijs in een herzieningszaak heeft toegestaan, is volgens mij de grootste juridische fout die in de Deventer moordzaak gemaakt is. Maar uit wat Louwes vertelt, blijkt dat met dit bewijs ook nog eens werd gesjoemeld. Wie nog heilig gelooft in de onaantastbaarheid van DNA-bewijs, zou dat verhaal zeker moeten lezen!

Nu Louwes zijn straf heeft uitgezeten en hij weer vrijheid van spreken heeft, wenst hij zich te rehabiliteren. En terecht! Wanneer ik de reacties bekijk op de Telegraaf, naar aanleiding van zijn gesprek met John van de Heuvel, dan zijn er nog altijd legio mensen die in hem een moordenaar zien. Zijn leven, zijn gezin, zijn carrière, zijn financiële situatie, zijn reputatie, dit alles is in feite volledig kapot gemaakt.

Schuldig is niet Ernest Louwes, maar schuldig zijn de talloze mensen die aan deze veroordeling hebben meegedaan. En dat is niet alleen het OM, of de rechters die Louwes veroordeelden, maar ook de media! Zo heeft PR de Vries in 2001 een uitzending aan Louwes gewijd, waaruit duidelijk blijkt: Schuldig! En vlak voor Louwes zelf weer mocht spreken, kwam Bas Haan met een boek waaruit blijkt: Schuldig! In het programma van Pauw en Witteman was het oordeel ook duidelijk: Schuldig! Zo las ik deze reactie in de Telegraaf:

na de verhelderende uitzending van P&W is het toch duidelijk: SCHULDIG!

Op de website Deventer moordzaak houdt Ronald Beetz ook de media in de gaten. Hij schrijft:

Op 25 april 2009 was er een interview op TvOost met Bas Haan en Jaap Visscher. Bas is journalist bij Nova en heeft onlangs een boek geschreven over de Deventer moordzaak. (…) Jaap was de teamleider in 1999 die de moord moest onderzoeken. Dat onderzoek heeft in eerste instantie geleid tot een gerechtelijke dwaling. Louwes werd veroordeeld op basis van zijn geur op een mes dat het moordwapen nooit kon zijn geweest. Jaap was daar verantwoordelijk voor, (…)

Dat gesprek begint dan aldus: de boekhouder of de klusjesman? Michaël de Jong was inderdaad de klusjesman van mevrouw Wittenberg en zij duidde hem zelf ook op deze manier aan. Ernest Louwes is echter nooit boekhouder geweest! De journalisten die over de boekhouder spreken, hebben geen idee van wie Louwes is.

Wie werkelijk wil weten hoe de Deventer moordzaak in elkaar steekt, kan beter het boek van Louwes lezen: helder en duidelijk, feitelijk en correct! Schuldig ligt op dit moment bij vrijwel iedere boekhandel en het is zijn prijs meer dan waard.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

49 Reacties op “"Schuldig" door Ernest Louwes”

 • petje:

  Dat Bas Haan zich een (kwaliteits)journalist noemt… De vraag is ook wat hij bij NOVA doet (vrindje van die andere ‘kort door de bocht’ Limburger Toine Huijs?). Waarom laat het gerespecteerde Argos zich door Haan in het pak naaien?
  Deze Haan deugt niet als journalist en niet als mens, dat lijkt mij duidelijk..
  Inderdaad de MSM zijn doodziek.Men kwaakt elkaar kritiekloos na..

 • lizzy:

  Was Prof. Ton Derksen ervan op de hoogte dat Louwes pas maanden later werd opgepakt en dat dit een reden kan zijn dat de TA gegevens niet zijn opgevraagd?
  Weet Prof. Ton Derksen dat Louwes in zijn eerste verklaring helemaal niet over een file sprak: dit is pas veel later in het verhaal ingepast.

 • lizzy:

  Drs. Bou,

  Ik heb het boek schuldig ook gelezen. Louwes heeft eerder een “Eigen Verhaal” geschreven. Vreemd dat punten uit dit eigen verhaal zijn gewijzigd. Als je de waarheid spreekt, lijkt me dat niet nodig.

  Louwes beweert dat hij de ochtend van de moord bij de weduwe op bezoek is geweest en dat hij tot op het moment van zijn bezoek niet wist dat de weduwe een werkster had.

  Hoe kan het dan dat hij in zijn eerste verklaring (3 dagen na de moord) al aan de politie vertelt dat de werkster een sleutel van de woning had?

 • Wils:

  De werkster die een sleutel had, werkte niet meer bij mevrouw Wittenberg, maar was wel bevriend met haar gebleven. Tot aan mevrouws dood hadden ze nog wekelijks contact. Deze werkster was dus niet dezelfde als degene die op 23 september 1999 boven aan het werk was, die had namelijk géén sleutel gekregen.

  Louwes wist dus dat mevrouw Wittenberg vroeger een werkster had gehad, die in het bezit was van een sleutel. Maar waarom zou hij moeten weten dat mevrouw na die werkster opnieuw een werkster had ingehuurd? Er was geen praktijk meer aan huis, haar man was overleden, ze was alleen, en ze was vitaal genoeg om haar eigen huishouding te doen. Deze (laatste) werkster gaf dan ook te kennen dat ze een gemakkelijk werkhuis had, omdat mevrouw veel zelf deed.

 • mr. drs. BOU:

  Beste Lizzy, wat professor Derksen weet, dat weet ik niet. Hij is echter een gedegen wetenschapper en zijn analyse van het alibi van Louwes is gestoeld op een goed begrip van de logica. De enige die weet had van die file was de Rijksdienst voor het Wegverkeer. En uiteraard de mensen die in de file zaten.

  Wanneer Louwes met zijn verhaal over die file kwam, weet ik evenmin, maar ik weet wel dat het OM geen enkel bewijs had dat Louwes in Deventer was. Men heeft dat eenvoudig geconcludeerd uit het aanstralen van een telefoonmast in Deventer, maar dit blijkt absoluut geen bewijs. Louwes zou zich heel goed hebben kunnen bevinden bij ’t Harde. Het OM moet bewijzen dat Louwes schuldig is en het bewijs klopt van geen kant!

  Dat Louwes eerder een “Eigen Verhaal” heeft geschreven, dat wist ik niet. Waar staat dat dan? Is dat soms een interview? Want dat wordt geschreven door de journalist. Overigens weet iedere psycholoog dat zelfs als je eerlijk de waarheid spreekt, deze waarheid voortdurend verandert. Herinneringen veranderen namelijk in de loop der tijd.

  De vraag is ook niet of Louwes de waarheid spreekt, de vraag is of het OM de waarheid spreekt! Deze waarheid wordt onmiddellijk opgeschreven in een proces verbaal. Dat is een beëdigde verklaring waar de rechter blindelings op mag vertrouwen. Als een proces verbaal niet naar waarheid is opgemaakt, dan is dat meineed!

  Uit het verhaal van Louwes blijkt dat er door het OM op verscheidene momenten meineed werd gepleegd. Dat is ernstig! Als blijkt dat Louwes is veroordeeld op grond van meineed door het OM, dan is dat moedwillige vrijheidsberoving, een zeer ernstig misdrijf!

  De vraag is eveneens of het OM zocht naar de waarheid, iets wat ze wel behoren te doen. Als het OM zegt dat Louwes liegt over zijn alibi, dan hadden ze de TA-gegevens behoren op te vragen. Dit is niet gedaan. Dat komt niet omdat Louwes pas na twee maanden gearresteerd werd, want die gegevens worden een half jaar bewaard!

  En dat zijn nog maar voorbeelden uit een reeks van fouten! Het arrest van Den Bosch was juridisch een monster, het Hof had dat DNA nimmer als bewijs mogen toestaan! In een herzieningszaak was nieuw bewijs namelijk nooit toegestaan. Dit arrest is later echter bevestigd door de Hoge Raad. Het is daarmee vaste jurisprudentie! Daaruit volgt dat zelfs Ina Post op dit moment niet veilig is voor het fabriceren van nieuw bewijs tegen haar.

  Een van de belangrijke principes van een rechtsstaat is rechtszekerheid. Uit de Deventer moordzaak spreekt willekeur, dat is precies het omgekeerde. De juridische consequenties strekken dan ook veel verder dan het wel en wee van Louwes en zijn gezin.

 • mr. drs. BOU:

  @ Wils, dank je wel. Dat is een heldere verklaring! Jammer dat er nog steeds mensen zijn die Louwes op leugens proberen te betrappen. En als dat lukt, dan roepen ze maar al te snel: “Zie je wel! Louwes is de moordenaar!”

 • lizzy:

  Mw. Bouw,

  Op het forum van de Crimesite staat de allereerste verklaring van Louwes:
  http://www.crimesite.nl/index.php
  en bij het Ernest Louwes weblog, staat het door Louwes zelf geschreven Mijn Eigen Verhaal
  http://ernestlouwes.web-log.nl/ernestlouwes/

 • lizzy:

  Wils,

  Ik dacht dat de bejaarde werkster al jaaaren bij mevrouw Wittenberg werkzaam was.

 • lizzy:

  Mevrouw Bou,

  Ik spelde uw naam verkeerd, mijn excuses daarvoor.
  Verder wil ik u er op wijzen dat Prof. Derksen een wetenschapsfilosoof is. Een wetenschapsfisosoof is niet in de positie een oordeel te vellen over door wetenschappers op hun eigen terrein vastgestelde feiten.

 • lizzy:

  Als je ziet dat Louwes in zijn eigen verhaal vertelt dat de paraplu, dat samen met het mes is gevonden uit het huis van de weduwe komt, een gegeven wat zelfs de politie niet wist, kun je begrijpen dat de politie de waarheid heeft verteld.

 • lizzy:

  Drs. Bou,

  http://www.atfreeforum.com/deventermoordza/viewtopic.php?mforum=deventermoordza&t=129&postdays=0&postorder=asc&start=60&mforum=deventermoordza

  Hierboven staat de eerste verklaring van de werkster.

  Lees eens op het Freeforum, dan zult u ontdekken dat Maurice de Hond samen met Louwes op een kwalijke manier aan het manipuleren is geweest.

  Een gevaar voor onze samenleving die Maurice de Hond.

 • mr. drs. BOU:

  Beste Lizzy, dank voor de links, maar hoewel ik al drie keer heb geprobeerd om lid te worden van het forum van Crimesite, word ik er steeds weer geweigerd. Niet dat ik er een IP-ban heb, maar als je daar niet regelmatig reageert, dan word je verwijderd. Na drie keer had ik daar wel schoon genoeg van!
  Het Ernest Louwes Weblog van ADA acht ik een zeer onbetrouwbare bron. Ik kan me niet voorstellen dat Louwes daar een verklaring heeft staan en ik ga er ook niet naar zoeken.

  Professor Derksen is wetenschapsfilosoof en ik vind hem een goede. Die man weet wat logica is! Over de feiten doet Derksen inderdaad geen uitspraak, het gaat hem om de manier waarop men uit die feiten conclusies trekt. Uit het feit dat Louwes als alibi opgeeft dat hij in een file stond plus het feit dat deze file ongebruikelijk was en vrijwel aan niemand bekend, concludeert hij dat het hoogst waarschijnlijk is dat Louwes in deze file stond. Daaruit volgt dat het OM moet bewijzen dat hij niet in die file stond. Hun bewijs van die telefoonmast in Deventer bleek aan alle kanten te rammelen. Ze hadden in dit geval de TA-gegevens moeten opvragen. Dat ze dat niet hebben gedaan, is een ernstige en zeer verwijtbare nalatigheid!

  Verder zegt Louwes nergens dat die paraplu uit het huis van de weduwe komt. Dat is ook niet waar. Lees “Schuldig” p. 49 onderaan en 50 bovenaan. Met die paraplu is wel zéér onzorgvuldig omgesprongen en met de geurproef op mes èn paraplu op slechts één geurafname bij Louwes is aantoonbaar gefraudeerd.

  Lizzy, je moet wel zorgvuldig lezen, voor je een conclusie trekt.

  Verder zijn er op Freeforum inderdaad mensen die vinden dat Maurice de Hond samen met Louwes op een kwalijke manier aan het manipuleren is geweest. Als de werkster zich een week in de tijd vergist en dat later corrigeert, dan zien zij daarin reeds het bewijs voor de schuld van Louwes. Op grond van de feiten die mij bekend zijn, denk ik echter dat het OM op een kwalijke manier aan het manipuleren is geweest.

  Een gevaar voor onze samenleving, dat frauderende OM.

 • lizzy:

  Mw. Bou,

  Hier staat het eigen verhaal van Louwes.

  http://dmz.homelinux.net/eigenverhaal/louwes_eigen_verhaal.htm

  En hier, (hoofdstuk 14) staat dat hij vertelt dat de paraplu uit het huis van de weduwe komt.

  “Nu was dat ten aanzien van de broek inderdaad juist, maar de paraplu was niet van mij maar van mevrouw Wittenberg.”

  Ik wil niet zeggen dat het OM altijd heilig is, maar in dit geval hadden ze wel gelijk. Het is gewoon onzinnig om er vanuit te gaan dat iedereen behalve Louwes en Maurice de Hond, hier aan het frauderen is. Lees het boek van Louwes eens, iedereen fraudeert. Dat is toch onwaarschijnlijk?

  Het is gevaarlijk dat Maurice de Hond samen met Louwes(via aantoonbare manipulatie) een onschuldige aanwijst: het gaat hier tenslotte om een vrouw die afschuwelijk is omgebracht in haar eigen woning.

  Is het u bekend dat Maurice de Hond een contract heeft ondertekend met een financier?
  Dat hij samen met een financier deze Deventer Moordzaak aan de kaak zou gaan stellen, dat Maurice de Hond het gezicht zou worden in de Deventer Moordzaak, dat de hele campagne door die financier wordt vergoed en dat Maurice de Hond daarna, samen met die financier iets politieks wil oprichten?

  Over complotten gesproken.

 • lizzy:

  En in de Talpa documentaire staat dat de weduwe op donderdagavond een gesprek zou hebben over het testament en de stichting.

  Er was al eerder een verklaring, die stond in Geen Onschuldigen Vast, maar die is er later uitgehaald.

  Waarheidsvinding noemt Maurice de Hond dat. Alles wat niet uitkomt, wordt, omdat er kritiek op komt, weggehaald.

  Je hoeft overigens niet lid te zijn van de Crimesite om de documenten te lezen, je kunt er zo naartoe om de stukken te lezen. De Talpa documentaire staat er ook.

 • mr. drs. BOU:

  Lizzy, dank voor de link naar het eigen verhaal van Louwes. Dat kende ik niet. Maar je moet natuurlijk wel lezen wat er staat in H 14:

  Uit een rapport van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) bleek dat daar op 3 december 1999 een tweetal voorwerpen waren ontvangen, afkomstig van de technische recherche. Het betrof volgens de documenten een rode paraplu en een broek. Het rapport vermeldde dat beide zaken afkomstig waren van de verdachte. Nu was dat ten aanzien van de broek inderdaad juist, maar de paraplu was niet van mij maar van mevrouw Wittenberg. Het gevolg van het onbeschermd bijelkaar brengen van beide zaken is uiteraard dat de paraplu onder het dna-materiaal uit mijn broek komt te zitten (de paraplu is gemaakt van statisch materiaal dat stof aantrekt). Het was dezelfde broek waar een stukje stof met mijn eigen bloed was geknipt.
  Maar: uit een ander rapport van het NFI (dd. 22 januari 2003) blijkt dat diezelfde paraplu weer verzonden is, maar nu tezamen met de blouse van het slachtoffer; de paraplu wordt niet meer als afkomstig van mij aangeduid.

  Natuurlijk is dit onacceptabel geweest. Op die manier is mijn broek via de paraplu in aanraking gekomen gekomen met de blouse, zodat contaminatie is ontstaan.

  Louwes beklaagt zich hier terecht over het feit dat er door het OM zeer onzorgvuldig met het bewijsmateriaal wordt omgesprongen. Die paraplu was niet van hem, daarom dacht hij toen nog dat deze van mevrouw Wittenberg was. Maar binnen het argument doet deze vergissing niet ter zake.
  De paraplu is zowel verpakt geweest met de blouse van mevrouw Wittenberg, als met de broek van Louwes. Op die manier kan DNA worden overgebracht.

  Overigens vermoeden we nu op grond van het rapport van Professor Dan Krane en dr. Jason Gilder dat ook het DNA bewijs berust op fraude! In dit geval fraude bij het NFI, gepleegd door Eikelenboom. Uit zijn rapport bleek dat het DNA delict-gerelateerd was. Maar de hoeveelheid DNA was te klein voor de test die hij daarbij gebruikte. Dat ook de controlesporen DNA van Louwes bevatten, heeft hij voor het Hof Den Bosch ontkend, terwijl uit de onderzoeksresultaten die Krane en Gilder ter inzage kregen, bleek dat het wel zo was. Twee dikke leugens in één “wetenschappelijk” rapport, dat is meineed.

  Louwes heeft ook tegen Eikelenboom aangifte gedaan. Een artikel 12 procedure voor de vervolging van de rechercheurs Ruiter en Oldenhof loopt op dit moment voor het Hof Leeuwarden. Die twee hebben aantoonbaar een vals proces verbaal opgemaakt over het wel en wee van die blouse tussen eind 1999 en eind 2003. Geen van beiden wist echter waar die blouse toen was gebleven!

  Dat mevrouw Wittenberg een afspraak had om ’s avonds te praten over het testament en de stichting, is een misverstand dat door Talpa in de wereld is geholpen. Dit is later opgehelderd door Geen Onschuldigen Vast.

 • lizzy:

  Mevrouw Bou,

  Ik volg deze zaak al jaren en moet constateren dat u niet goed bent geinformeerd. U gaat af op de verhalen van Louwes en Maurice.
  Maurice fraudeert aantoonbaar.
  U geeft aan alle toevalligheden een fraaie uitleg en u kiest ervoor de jaren later (onder druk van Maurice en Louwes) gewijzigde getuigenverklaringen geloofwaardiger te vinden dan de eerder gedane getuigenverklaringen.

  Louwes vertelt in zijn boek dat de politie foutief zou hebben opgeschreven dat Louwes eerst naar de kerk in Deventer was geweest voor de grafrechten.
  Denkt u dat de politie dit tevoren had verzonnen?
  Of denkt u dat de politie helderziend was?

  Wist u dat het echtpaar Waiszvisz zich heeft teruggetrokken nadat ze achter de leugens van Louwes kwamen?

  Nog een toevalligheidje:

  http://www.nrc.nl/binnenland/article1883581.ece/De_Lange_betaalt_campagne_De_Hond_via_bedrijf

  De PVV heeft vragen gesteld over de schrijfproeven. De schrijfproeven gingen over briefjes die geen enkele rol in de veroordeling hebben gespeeld. Schrijfproeven die werden gedaan op verzoek van Maurice de Hond en veroordeelde en waaraan de veroordeelde zelf merkwaardig genoeg niet meedeed.
  Wist u dat een aantal Louwesaanhangers blijk gaf voorstander van het preventief bombarderen van Iran te zijn? Zou dat iets te maken kunnen hebben met het contract waar ik eerder naar linkte?

  Kan het zijn dat Maurice en de zijnen over de rug van een onschuldige met een complot tegen de Nederlandse staat bezig zijn om de PVV in het zadel te hijsen?

  Over die Dan Krane en zijn computerdeskundige kan ik kort zijn:
  Maurice de Hond staat al jaren met Dan Krane in contact: het is de vraag over Dan Krane de beschikking heeft over alle stukken: er zijn volledige bloedprofielen van Louwes gevonden, hierover zijn alle echte deskundigen, werkend in de diverse laboratoria (Prof. Kloosterman en Prof. de Knijff) inclusief het Britse FSS het wel eens.

  Wat zo’n Dan Krane, zonder alle stukken te hebben gezien en zonder in de laboratoria te zijn geweest hierover zegt, betekent niets.

 • lizzy:

  Mevrouw Bou,

  Die contactsporen zijn met fijnere technieken (Prof. de Knijf) later gevonden: weer naar aanleiding van een nieuw onderzoek op verzoek van Knoops. Het feit dat er eerder greepsporen en bloedsporen zijn gevonden en dat er met de nieuwe methodes naast materiaal van verdachte onder de nagels van de weduwe ook zogenaamde “aanraaksporen” zijn gevonden, doet daar niets aan af.

  Overigens zijn de latere sporen gevonden door Prof. de Knijf.

  Het maakt het alleen maar bezwarender voor verdachte.

 • mr. drs. BOU:

  Mevrouw Bou,

  Ik volg deze zaak al jaren en moet constateren dat u niet goed bent geinformeerd. U gaat af op de verhalen van Louwes en Maurice.
  Maurice fraudeert aantoonbaar.
  U geeft aan alle toevalligheden een fraaie uitleg en u kiest ervoor de jaren later (onder druk van Maurice en Louwes) gewijzigde getuigenverklaringen geloofwaardiger te vinden dan de eerder gedane getuigenverklaringen.

  Sorry, Lizzy, maar ik heb alle juridische stukken in de Deventer moordzaak gelezen, terwijl jij krantenartikelen leest. Buig je eens over het arrest van Hof Den Bosch. Dan begrijp je dat noch Maurice de Hond, noch Ernest Louwes me bijzonder interesseert. Verder vind ik het prima dat Jan de Lange Maurice steunt, maar juridisch is dat in deze zaak volstrekt niet relevant. Als ze daarin met de belasting sjoemelen, dan heeft dat verder niets te maken met de DMZ.

  Lizzy, leer nou eerst eens om hoofdzaken te onderscheiden van bijzaken. Er is een man veroordeeld wegens een gruwelijke moord. Hij blijkt te beschikken over een vrij onkreukbaar karakter, maar wordt op alle mogelijke manieren belasterd en belast. Intussen blijft een andere mogelijke verdachte op vrije voeten. Naar hem wordt geen enkel onderzoek meer gedaan, nadat hij eerst wel werd verhoord.

  Van de juridische procedures in deze zaak krijgt iedere integere jurist grijze haren. En de hele bevolking bemoeit zich er mee. Dank zij de uitzending van PR de Vries, dank zij Opsporing Verzocht en zo voort. Pas als niets meer lijkt te helpen, springt Maurice voor Louwes in de bres. Zijn openlijke beschuldiging tegen de Jong leidt opnieuw tot een juridische gruwel.

  De schrijfproeven gingen over briefjes die geen enkele rol in de veroordeling hebben gespeeld. Schrijfproeven die werden gedaan op verzoek van Maurice de Hond en veroordeelde en waaraan de veroordeelde zelf merkwaardig genoeg niet meedeed.

  Dat die briefjes geen rol speelden in de veroordeling, is werkelijk schandalig!!! Lizzy, waar zit je verstand? Er worden twee briefjes gevonden, deze zijn overduidelijk niet van Louwes en de politie gaat niet op zoek naar de vrouw die de briefjes geschreven heeft. Die briefjes hadden een grote rol moeten spelen! Dan was Louwes namelijk nooit veroordeeld, maar vrijgesproken.

  Met het latere schrijfonderzoek is aantoonbaar gefraudeerd. Een aangifte daarvan verdween in de prullenbak, maar volgens mij ging de groep Geen Onschuldigen Vast daar niet mee akkoord. Hoe het er nu mee staat, zou ik moeten opzoeken.

  Wist u dat een aantal Louwesaanhangers blijk gaf voorstander van het preventief bombarderen van Iran te zijn?

  Kan het zijn dat Maurice en de zijnen over de rug van een onschuldige met een complot tegen de Nederlandse staat bezig zijn om de PVV in het zadel te hijsen?

  Lizzy, dit soort krankzinnige insinuaties is hier niet welkom. In je eerste alinea heb je me beledigd. Jij mag de zaak dan hebben gevolgd, maar je begrijpt volstrekt niet waar het over gaat! Daarom kun je nu kiezen: Of je biedt me je excuses aan, of je krijgt een IP-ban, zodat je niet meer kunt reageren. Je vorige reactie zal daarbij worden gewist.

 • lizzy:

  Mw. Bou,

  Ik heb het handschrift van Louwes bestudeerd, heb dagelijks te maken met wisselende handschriften. Het is normaal dat bij een handschriftenproef een verdachte ook meedoet: het handschrift van Louwes lijkt veel meer op het handschrift van het tuinbriefje dan het handschrift van MdJ.

  Ik heb de conclusie van Machielse en alle artikelen gelezen: bovendien sta ik vanwege mijn baan, dagelijks in contact met specialisten waaronder DNA deskundigen.

  Ik blijft van mening dat u slecht geinformeerd bent, ik heb het DNA bekeken en met mensen besproken. Mocht u zich beledigd voelen en mij wensen te bannen, weten we meteen wie u bent.

 • petje:

  @lizzy vanwaar dit bombardement van bijdragen en dit toontje? op welke fora heb je eerder gepost over dit onderwerp? ik kom vreemd genoeg je “naam” niet tegen als ik google op dit onderwerp..

 • lizzy:

  @ Petje,

  Ik kom jouw “naam” ook niet tegen als ik google.
  Louwes komt vanavond in Het Elfde Uur.

 • Amer kreeg je teveel commentaar van je collega’s bij het VU Medischcentrum dat je nu onder Lizzy post?

  In het begin, als MickMek, Secunda etc, dacht ik dat je een hetze voerde tegen Ernest Louwes vanwege Maurice de Hond maar aan je interpretatie- en inlevingsvermogen schort echt wel het een en ander. Nu weet ik dat je gewoon dom bent!

  Elke keer als jij schrijft begrijp ik waarom er medische missers worden gemaakt en waarom ik tegen een EPD ben.

 • mr. drs. BOU:

  Lizzy, ik ga beslist niet af op verhalen van Louwes en Maurice de Hond. Ik ben als juriste in deze zaak geïnteresseerd. Dat wil zeggen dat ik vonnissen en arresten lees.

  Hoewel het inderdaad normaal zou zijn dat de verdachte ook meedoet aan een handschriftproef, is dat bij deze handschiftproef niet gebeurd, terwijl de proef toch georganiseerd werd door het OM. Dat heeft daar dus maar van afgezien. De rechercheurs die bij deze proef betrokken zouden zijn, wisten echter van niets! De parafen klopten ook niet. Later kregen ze allen een spreekverbod, maar juist daardoor werd de schijn versterkt dat deze proef frauduleus was verlopen.

  het handschrift van Louwes lijkt veel meer op het handschrift van het tuinbriefje dan het handschrift van MdJ.

  Het handschrift op het tuinbriefje lijkt echter spitting image op dat van Meike Wittermans, de vriendin van Michaël de Jong.

  Ik blijft van mening dat u slecht geinformeerd bent, ik heb het DNA bekeken en met mensen besproken. Mocht u zich beledigd voelen en mij wensen te bannen, weten we meteen wie u bent.

  Ik ben het niet eens met de toon die je tegen me aanslaat. En dit laatste argument is zo dubbel! Als ik je ban wegens vage aantijgingen en onbewezen complot-theorieën (zie boven), hoe zou je dan kunnen weten wie ik ben? Ik heb echt geen zin om in het kamp van jouw tegenstanders te worden opgesloten.

  Dat iedereen hier kan reageren, komt omdat ik openheid voorsta. Daarbij vraag ik slechts om twee dingen: respect en informatie. Je beschikt kennelijk over informatie, maar niet over respect. Toch staat dat in mijn blog voorop.

  Op grond van de informatie zal ik je voorlopig nog even het voordeel van de twijfel gunnen, maar als je met mij een open discussie wil, bied dan je excuses aan voor de manier waarop je me benadert. Weliswaar beschik ik niet over alle informatie waarover jij beschikt, maar dat blijkt wederzijds. Je hebt kennelijk geen enkel benul van de juridische problemen waartoe de veroordeling van Louwes heeft geleid.

  Dus gaarne excuses en indien niet, verlaat dan mijn blog en kom nooit meer terug. De sleutel ligt bij mij.

 • mr. drs. BOU:

  Lizy, je laatste reactie zal morgen worden gewist en jij hebt dan een IP-ban. Je kunt hier dan niet meer reageren. Doe je dat wel, dan kom je terecht in mijn spam-box. Dan kan ik kiezen: wissen of goedkeuren.
  Ik vrees dat het wissen wordt.

 • Amer die mrpeeters verteld de waarheid maar dat is voor jou nooit genoeg toch? Ik heb nog nooit een posting in een fokforum geplaatst.

  Bou als het IP nummer van de postings Lizzy XXX is dan hebben we het over Amer, MickMek, Secunda etc. Een trol die de moeite van de discussie niet waard is.

 • lizzy:

  Mevrouw Bou,

  Goed, mijn excuses. Het was een reactie op uw mededelingen dat ik alleen krantenberichten heb gelezen. Dit is pertinent onwaar: ik heb veel stukken gelezen ook uit het TJ. Stukken die later werden verwijderd. Enkelen zijn terug te vinden.

  Ook heb ik berichten gelezen van de Louwesaanhang als ze ’s nachts dronken waren die later dan weer werden weggehaald. Dit ging over het preventief bombarderen van Israel en moslimhaat, nazi’s etc. etc.
  Verder worden er opsporingspraktijken op nagehouden: dat klopt natuurlijk niet, dat bent u hoop ik wel met me eens.

  Verder ben ik het over dat handschrift niet met u eens. Kijk eens naar de hoofdletter M in het handschrift van Louwes, kijk ook eens naar de haken bij de j’s en de g’s, en de knoopjes in de k’s en dergelijke letter.
  Het tweede, later verstuurde briefje, was een ander handschrift en er is ook nog een derde brief verstuurd.

 • lizzy:

  Met preventief bombarderen van Israel bedoel ik Iran.

 • mr. drs. BOU:

  Undercover, dank je wel. Het IP-nummer klopt inderdaad. 🙂

  Goed, mijn excuses. Het was een reactie op uw mededelingen dat ik alleen krantenberichten heb gelezen.

  Dat is zeer controleerbaar niet waar, de volgorde wordt door jou klakkeloos omgedraaid. Omdat ook anderen nu reageren, mag je van mij nog even blijven. Morgenochtend zal ik deze draad schoonvegen. Van leugens en valse aantijgingen zijn we hier namelijk volstrekt niet gediend, maar je valt daarmee door de mand.

  Op BOUblog gelden onderling respect en de waarheid. Volgens mij licht jij met beide de hand.

 • lizzy:

  Nou duidelijk he, IP nummers op de website plaatsen.

  Ik was toch al van plan uit de anonimiteit te komen op een dag, weten we ook hoe het met dit weblog zit.

 • petje:

  @lizzy jij bent duidelijk de zwakste schakel hier…

 • petje:

  ..en bassie kan trots op je zijn..

 • lizzy:

  @ Petje,

  Ik besef inmiddels dat ik hier de zwakste schakel ben, en ik weet ook waarom.

  Opslaan en nooit meer terugkomen.

  De weldenkenden gingen mij al voor.

 • petje:

  @lizzy haha..

 • mr. drs. BOU:

  Ik was toch al van plan uit de anonimiteit te komen op een dag, weten we ook hoe het met dit weblog zit.

  Ach, ik lach me weer eens slap! Jongens en meisjes, dames en heren, wel te rusten dus. Morgen zal ik deze draad opnieuw bekijken. Maar zoals het er nu uit ziet, hoef ik hem niet eens op te schonen. We verzoeken slechts die Lizzy Meike, de schrijfster van die twee schuine briefjes en nog steeds de vaste vriendin van Michaël de Jong, om zich gewoon te verwijderen en een beter platform te zoeken, al is dat nog zo smal.

  Want dit is toch te dwaas! Meike Wittermans, hoe ver denk jij eigenlijk dat je kunt gaan?

 • We verzoeken slechts die Lizzy Meike, de schrijfster van die twee schuine briefjes en nog steeds de vaste vriendin van Michaël de Jong, om zich gewoon te verwijderen en een beter platform te zoeken, al is dat nog zo smal.

  Want dit is toch te dwaas! Meike Wittermans, hoe ver denk jij eigenlijk dat je kunt gaan?

  Ze mocht willen dat ze Meike was maar alleen om technische redenen kan ze het al niet zijn.

 • zdkdick:

  @ lizzy Undercover

  Prachtig dat mensen om niet zich inzetten voor anderen.
  Bijzonder dat er dan ook duistere figuren zich mengen….

  Bijzonder dat lizzy zich druk maakt over haar IP adres, daarbij aangevende door de mand te zijn gevallen.

  Undercover, ik vind het prachtig, hoe jij steeds weet te communiseren. Klasse.

 • lizzy:

  Hoezo door de mand gevallen. Het geeft maar weer eens aan dat jullie laten zien dat jullie met opsporingsacties bezig zijn en dat Mevrouw Bou, die zo de mond vol van respect heeft, dit niet heeft voor mensen met een andere mening.

 • lizzy:

  En dat bedoel ik ook met naar buiten komen, mijn omgeving weet al lang wat er aan de hand is.
  Dus, als er aangiftes gedaan moeten worden en als de boel verzameld moet worden, hebben we deze info ook.

 • En dat bedoel ik ook met naar buiten komen, mijn omgeving weet al lang wat er aan de hand is.

  Iedere weldenkende zou nu vermoeden dat je patient bent ipv een medewerker van het VUMC.

  Dus, als er aangiftes gedaan moeten worden en als de boel verzameld moet worden, hebben we deze info ook.

  Waar wil je aangifte van doen dan?? Hoe denk jij dat ik weet dat jij die postings vanuit huis heb gedaan 🙂

 • zdkdick:

  @ lizzy

  Heb je nu niet door, dat je ziek reageert?
  Zoek hulp.

 • petje:

  Inderdaad, lizzy jij bent echt niet lekker..

 • mr. drs. BOU:

  Goede morgen, mensen, en dank voor de reacties. Undercover, mijn speciale dank voor jouw informatie. Lizzy alias MickMek is dus niet Meike zelf, maar ze post wel onder verschillende namen. Ze heeft hier nu een IP-ban, ze kan niet meer reageren. Haar comment met de link naar het FOK-forum heb ik daartoe gewist.

  Het Elfde Uur heb ik nu stand by staan. Benieuwd wat Louwes te zeggen heeft, maar het gaat bij Knevel altijd eerst over God. Ik ben blij dat Louwes nu voor zichzelf mag spreken.

 • Bauer:

  @ Bou, ondanks dat het Knevel en de EO betreft is het zeker de moeite waard. Erg sterk optreden van Louwes vond ik zelf. 🙂

 • mr. drs. BOU:

  Vond ik ook, Bauer. Ik had het er vandaag even over met een vriend. Dat de AT-gegevens ontbraken in het dossier was volgens hem erg raar. Zoiets wordt standaard opgevraagd door de recherche. Louwes zegt het heel bescheiden en zeker niet met zoveel woorden, maar hij vermoedt dat dit gegeven uit het dossier verwijderd is. Dat is ernstig en die vriend van mij bevestigde dit vermoeden, toen hij vertelde dat het opvragen van die gegevens de normale gang van zaken is (ook toen reeds!).

  Maar die Andries Knevel met zijn God… 😛 Lieve hemel, wat een onzinnige vragen stelt die man. Knap dat Louwes zich daardoor niet laat afleiden. Ik krijg steeds meer respect voor mr. Ernest Louwes!

 • zandhapper:

  Ieder levensverhaal zou juist van de hak op de tak moeten springen vol verwijzingen naar een eerdere of latere periode.Iemand die zijn verhaal in de juiste volgorde schrijft is meer tijd kwijt geweest om de tijdsbalk van zijn leven te monteren dan het schrijven van de waarheden.Maar dat neemt niet weg dat deze man Waarschijnlijk veel onrect is aangedaan.

  Maar verhalen waarbin iedere punt en comma kloppen geven mij vaak een gevoel van verheerlijking of het kleuren van de situatie naar de verhaallijn van het boek.

  Helaas neem ik te weinig tijd om alles van A tot en met Z tegen elkaar af te wegen.

 • pim:

  Ik vermaak me weer, het is tekenend voor de paar criticasters van Maurice en Ernest Louwes. Steeds weer onder valse namen dezelfde beschuldigende riedel opvoeren, en amer/mickmek/secunda/lizzy etc spant wel de kroon. Wordt het niet eens tijd om haar te ontmaskeren?
  Ik ben wel benieuwd wat haar drijft om Louwes altijd en overal digitaal te stalken.

 • Wieteke:

  @Beste Bou,

  @Lizzy schreef:

  het handschrift van Louwes lijkt veel meer op het handschrift van het tuinbriefje dan het handschrift van MdJ.

  pim schreef:

  Wordt het niet eens tijd om haar te ontmaskeren?

  Mag ik in alle bescheidenheid een poging wagen. Lizzy IS Meike! Dat kan niet anders omdat Louwes en haar vriendje nooit en te nimmer hebben deelgenomen aan het handschriftonderzoek.

  Hoe kan Lizzy dan de vergelijking maken dat het handschrift van Michael MINDER lijkt op die van Louwes?

  Wie heeft ooit een handgeschreven briefje van Michael on-line gevonden? Van Louwes zal hier en daar wel een paar zinnen te vinden zijn, van haar vriendje ben ik het nog nooit tegen gekomen.

 • Wieteke:

  Hoe kan Lizzy dan de vergelijking maken dat het handschrift van Michael MINDER lijkt op die van Louwes?

  Omdat Meike de enige is de het handschrift van michael kent! Daarom!

 • BOU:

  Beste Wieteke, Lizzy heeft hier een IP-ban. Het kan me niet schelen wie ze is, maar volgens Undercover werkt ze in het VU-ziekenhuis in Amsterdam. Dat is dus niet Meike, hoewel ik dat zelf ook eerst dacht. 😉

Recente reacties