Archief
Artikelen

Wie herinnert zich nog de internationale verontwaardiging, toen bleek dat de Taliban in Afghanistan vrouwen discrimineerden? Zij werden gedwongen om in een boerka over straat te gaan en de meisjes mochten niet meer naar school. Toen de VS in oktober 2001 Afghanistan begon te bombarderen, werd dat gerechtvaardigd in het kader van de strijd tegen het terrorisme en voor de vrijheid en democratie. Eindelijk zouden de vrouwen van Afghanistan verlost worden van die afschuwelijke onderdrukking door de Taliban. Helaas blijkt dat achteraf dan weer anders te lopen.

Stan van Houcke citeerde op 7 april een Engelstalige bron:

Afghan President Hamid Karzai has just signed a law that forces women to obey their husbands’ sexual demands, keeps women from leaving the house—even for work or school—without a husband’s permission, automatically grants child custody rights to fathers and grandfathers before mothers, and favors men in inheritance disputes and other legal matters. In short, the law again consigns Afghan women to lives of brutal repression.

Ook CNN schrijft over deze nieuwe wet, waarin de rechten van vrouwen volledig ondergeschikt worden gemaakt aan die van hun echtgenoten. Deze wet zou de opstandige Shi’iten in Afghanistan tevreden moet stellen. Zij krijgen het recht om hun sharia toe te passen, dat wil zeggen: het recht om hun vrouwen te slaan en hen te verkrachten. Vrouwen mogen het huis niet meer verlaten zonder de toestemming van hun man en de kinderen zijn per definitie van de vader, na een echtscheiding ziet een vrouw hen niet meer terug.

Tegelijkertijd lijkt er in Pakistan een zelfde beweging gaande. Eergisteren werd bekend dat de regering van Pakistan heeft besloten om in de Swat Vallei de Sunnitische sharia tot wet te verheffen. Dat is het gebied van de Pashtun, grenzend aan Afghanistan. De regering van Afghanistan protesteert daar tegen en ook de VS noemt deze wet in strijd met de mensenrechten, de vrijheid en democratie. Ook de mensenrechtenorganisaties zijn tegen, maar tegen de Shi’itische sharia in Afghanistan kwam geen protest…

Het gaat dan ook niet om mensenrechten, maar om machtspolitiek. Vrouwen en kinderen zijn daarin niet relevant, zij zijn gemakkelijke slachtoffers. Natuurlijk hebben de vrouwen zich indertijd verzet tegen de inperking van hun rechten door de Taliban. Dat blijkt uit de volgende video uit november 1999.

Getting Liberated – Afghanistan duurt 25 minuten.

Bekijk deze video op YouTube.

Ten tijde van de Taliban werd aan de vrouwen ieder contact met het openbare leven ontzegd. Niet alleen mochten vrouwen geen mannelijke arts bezoeken, er waren ook geen vrouwelijke artsen, zodat medische zorg voor vrouwen onmogelijk werd. Meisjes mochten niet meer naar school en iedere uiting van erotiek was strafbaar. Dat zou veranderen toen de Taliban waren verslagen door de VS. Het openbare leven kwam toen ook voor vrouwen weer op gang. In de VS besloot een aantal goedwillende vrouwen om naar Afghanistan te gaan en daar meisjes op te leiden tot kapster en schoonheidsspecialiste. Normaal gesproken is dat geen slecht idee. Overal ter wereld willen meisjes en vrouwen nou eenmaal mooi zijn, zeker wanneer er een bruiloft wordt gevierd. Kapsters en schoonheidsspecialisten kunnen zo economisch zelfstandig worden.

De volgende reportage speelt in december 2003. Veel aandacht gaat uit naar Sima Calkin, een Afghaanse vrouw die ruim 20 jaar eerder naar de VS was gevlucht en daar kapster is geworden. Nu gaat ze terug naar Afghanistan en treft het land in grote ellende aan. De goede bedoelingen van de Amerikaanse vrouwen worden geestdriftig verwelkomd door de Afghaanse vrouwen, die zelf ook denken dat alles beter zal worden.

Kabul Beauty School – Afghanistan duurt 25 minuten.

Bekijk deze video op YouTube.

Voor de meeste vrouwen in Afghanistan werden de beloften van een beter leven echter niet vervuld. De volgende reportage speelt in januari 2008. Eerwraak is weer toegenomen en vrouwen die zich beroepen op hun rechten, ontmoeten slechts geweld. Het hele rechtssysteem werkt in het voordeel van de mannen. Leraressen die meisjes onderwijzen, hebben het extra zwaar, velen van hen zijn reeds vermoord. Hoewel sommige ouders hun dochters wel naar school zouden willen sturen, durven ze dat niet, want ze zijn bang voor wraak op hun kind. Zonder opleiding blijven de meisjes en vrouwen volledig overgeleverd aan hun echtgenoten.

Fear Behind the Veil duurt 28 minuten.

Bekijk deze video op YouTube.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

15 Reacties op “De vrouwen van Afghanistan”

 • Gezien alle ontwikkelingen, in Afghanistan, in sommige Europese landen, maar vooral ook die in het aangrenzende Pakistan, heb ik er een hard hoofd in dat vrouwen nog ooit gelijkberechtigd zullen zijn in Afghanistan. De sharia rukt op, zogezeid, en da’s niet best voor met name ook vrouwen. Als een Nederlandse nitwit veronderstelt dat er in onze ‘beschaving’ (nou ja…) nog wel een islamitische component bij kan, dan weet deze niet wat hij of zij zegt. Zie ook de ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Tolerantie is een veel groter gevaar dan terrorisme. Ook en juist voor de positie van vrouwen.

 • mr. drs. BOU:

  Op het Belgische journaal zag ik gisteren dat er in Kaboel 300 vrouwen protesteerden tegen de nieuwe sharia. Daar stond een demonstratie van 1000 mannen tegenover. Heeft iemand er soms nog een Nederlands bericht over gehoord of gelezen? Want toen de Taliban nog regeerden, waren de vrouwen belangrijk, maar nu het Vrije Westen Afghanistan heeft bezet, doen ze kennelijk niet meer ter zake.

 • Ja BOU, zó gaat het dan. Het komt wel vaker voor dat onze Belgische media-vrienden (met pertinente restricties gezegd) wat meer openheid vertonen dan de Nederlandse -in mijn ogen totaal corrupte dan wel slaafse- mediamalloten op dat gebied. Zie ook de reacties en publikaties/uitzendingen wat betreft de 9/11 moorden op burgers.

  Is het eigenlijk geen tijd dat de Nederlandse vrouwen zich verenigen in een politieke partij, teneinde te voorkomen dat ook hier de sharia zijn goddeloze poot tussen de Nederlandse deur krijgt? Zo ongeveer 50% is vrouw! Kunnen ze gelijk nog even het haantjesgedrag aanpakken. Maar ja, helaas, ook onder de vrouwen beschikken we over een overmaat aan ‘wie dan leeft wie dan zorgt’-figuren. En die welke in in de politiek tegenkom zijn tot nu toe niet de allerbeste die je je zou kunnen wensen, ook haantjes en in een aantal gevallen érg blond.
  Nou, ze zullen wel zien, te zijner tijd, die vrouwen…

 • Verena:

  De Telegraaf (buitenland)heeft er wel aandacht aan besteed en plaatste een bericht, met foto , van de demonstrerende vrouwen op de voorgrond en protesterende mannen op de achtergrond.

  Complimenten voor uw blog!

 • mr. drs. BOU:

  Beste Verena, dank je wel voor de informatie en voor het compliment. 😉

  Beste Observator,
  Op dit moment is ongeveer 6% van de Nederlandse bevolking moslim en ongeveer 30% is Rooms Katholiek. De kans dat in Nederland alle voorbehoedsmiddelen worden verboden, lijkt me dan ook aanzienlijk groter dan de kans dat de sharia hier wordt ingevoerd.

  Waar het mij om gaat, is dat de rechten van vrouwen alleen belangrijk blijken, als daarmee politiek voordeel te behalen valt. En een politieke partij voor vrouwen vind ik net zo dwaas als een politieke partij voor mannen. Het GPV, maar dan omgekeerd…

 • Ik praat niet over ‘dit moment’, Bou, ik kijk heel wat verder de toekomst in. In die toekomst (en dat kan dus best nog even duren) zal het gegarandeerd niet bij die 6% blijven vrees ik.
  Heeft dan integratie plaatsgevonden, dan zie ik het wat minder somber in. Maar kómt dat er nog een keer van?

  Voetnoot: Het verbod op voorbehoedsmiddelen is aan zéér veel katholieke vrouwen niet besteed, Bou. Die weten wel dat de paus niet begrijpend kan lezen als hij zich baseert op ‘Gaat heen en vermenigvuldigt U’. De bedoeling van die uitspraak was ooit om aan te geven dat men zending moest gaan bedrijven teneinde zieltjes te winnen. Dat zoiets ook kan door gezinnen met 21 of meer kinderen te stichten -wat vroeger best vaak voorkwam in katholieke kringen- is een uitvinding van de katholieke clerus die daar in een aantal gevallen ook nog aan schijnt te hebben meegewerkt, hoewel een andere leefregel hen dat plezier streng ontzegt.

  Dat idee van een vrouwenpartij was overigens niet helemaal serieus hoor, slechts een wilde inval van me. Ik hoopte dat dat aan de toon te merken viel. Maar dat heb ik dus kennelijk niet goed aangepakt.

 • mr. drs. BOU:

  Beste Observator,

  Hoewel sommige van mijn vriendinnen Moslima zijn, ben ik niet bang voor een toenemende Islamisering. Ik heb veel meer het idee dat zij blij zijn met de vrijheid die vrouwen in Nederland hebben. Die laten zij zich niet zomaar afnemen!

  Opvallend is ook dat de meisjes van Marokkaanse of Turkse afkomst een grote waarde hechten aan studie. Een goede opleiding garandeert hun zelfstandigheid. Je weet ook dat een goede opleiding de mensen minder afhankelijk maakt van religie.

  Verder begrijp ik niet waarom het percentage moslims in de toekomst zal stijgen. De golf van immigratie uit Marokko en Turkije is voorbij. Tegenwoordig importeren we Polen voor het rotwerk. Zij zijn goedkoop en gaan na afloop terug naar hun land.

  Misschien kregen de vrouwen van de gastarbeiders nog zeven kinderen, maar de tweede generatie doet daar al niet meer aan mee. En de derde generatie is meestal moeiteloos geïntegreerd. Ze heten misschien nog Mohammed en Chadisja, officieel zijn ze misschien nog moslims, maar verder zijn het doodnormale Nederlanders.

  Kortom: al die angst voor moslims vind ik zwaar overdreven. In de volksbuurten van de grote steden is inderdaad een probleem ontstaan met de integratie, maar dat heeft meer te maken met armoede en gebrek aan maatschappelijke kansen, dan met de Islam. Volgens mij wordt de religie bewust misbruikt om politieke tegenstellingen te creëren. Op die manier krijgt ons blondje Geert Wilders een kans.

  En natuurlijk zijn er hier en daar rare imams aan het prediken, maar wat denk je van de zwaar gereformeerde dominees? En van de katholieke priesters? Spreekt men daar ook schande van? Door slechts op een religie te katten, wordt dit de zondebok, maar volgens mij is religie niet het probleem.

  Het werkelijke probleem is de intolerantie, de zelfgenoegzaamheid, de arrogantie van het eigen gelijk en het gebrek aan nieuwsgierigheid naar een ander leefpatroon. Door de eeuwen heen hebben met name de Christenen zich daar schuldig aan gemaakt, de RK kerk voorop, maar de Calvinisten wisten er ook weg mee.

  En nu zie ik de seculiere atheïsten moeiteloos overgaan tot een zelfde patroon. Moslim-bashen is tot een soort mode geworden, waarop de moslims dan weer reageren met een benadrukken van hun eigen identiteit. Zo ontstaat polarisatie, het begin van de strijd…

  En die vrouwenpartij, nee, ik had niet door dat het een grapje was. Wat dat van de sharia en die goddeloze poot soms ook een grapje? Dan weet ik nog wel een joden-mop!

 • Beste BOU,

  Ook ik heb moslimvrienden en ik weet ook heel goed dat sommige moslima blij KUNNEN zijn met de hun hier geboden vrijheid. Maar ik weet nog béter dat zeer veel moslima, vrouwen en meisjes, leven onder het juk van de imam, die hen via de echtgenoot beknot.

  Als je stelt dat de desbetreffende immigratiegolf voorbij is, dan ben ik dat zeker niet met je eens. De getallen wijzen nogal eens anders uit.

  De derde generatie is beslist niet ‘volledig geïntegreerd’.
  Daarvoor hoef je alleen maar de berichtgeving te volgen.

  Angst voor moslims heb ik niet, zomin als Wilders die heeft. Angst voor het religio-politieke systeem is er wél. En dat lijkt me niet onterecht. Wat ik hier stel onderschrijven ook (geïntegreerde) moslims die ik ken. In de moskee worden zij zelfs schuin aangekeken en ook berispingen komen voor.

  Dat neemt niet weg, inderdaad, dat ook religies die 622 jaar ouder zijn hun gevaren hebben. Met katholieke en gereformeerde lieden hebben we heus nog wel diverse onsmakelijke problemen. Maar als je het genoemde aantal jaren -en nog wat meer ook- in de geschiedenis teruggaat zul je weten dat die, hoe ernstig ook, in het niet vallen bij wat ‘christenen’ zich tóen permitteerden. De geschiedenis dreigt zich nu te gaan herhalen, of doet dat al, inclusief de onderlinge strijd tussen de diverse groepen ‘gelovigen’. Kijk wereldwijd maar eens rond.

  Een en ander kun je níet benoemen als ‘moslimbashen’. Dat soort kreten, alsmede de opvatting dat intolerantie, zelfgenoegzaamheid, de arrogantie van het eigen gelijk en het gebrek aan nieuwsgierigheid naar een ander leefpatroon de wérkelijke oorzaak zijn, vind ik, sorry, een vrij naïeve houding die de werkelijkheid geweld aan doet.

  Dat ‘van de sharia’ was géén grapje. Juist door persisterende tolerantie dreigt dat gevaar. Zie het Verenigd Koninkrijk, dat zei ik al.

 • mr. drs. BOU:

  Beste Observator,

  Volgens mij is religie NIET het probleem. Wie dat denkt, focust teveel op de propaganda.

  Kijk naar Noord-Ierland, de strijd tussen Katholieken en Protestanten was in feite een strijd van de Katholieke arbeidersklasse tegen de door Engeland gesteunde Protestante elite.

  Dit patroon zie ik ook in andere landen. Kijk naar de Balkan-oorlog. Daar leefden Moslims en Christenen vreedzaam samen, tot er opeens een “godsdienststrijd” ontstond. Politieke belangen waren veel belangrijker dan religie. Toch werd deze burgeroorlog in onze media verslagen alsof het om religie ging. En dan heb ik het nog niet eens over die 19 plofmoslims van 11 september… Het is allemaal propaganda.

  Even een voorbeeld: de jonge soldaat die laatst is omgekomen in Afghanistan, was een van oorsprong Marokkaanse jongen. Maar hij was een held en dus geen Marokkaan. Marokkanen zijn immers loverboys en kleine criminelen…

  In mijn spambox vond ik de laatste dagen herhaaldelijk comments waarin Marokkanen werden verbonden met het vrouwelijk geslachtsdeel. Als ik deze woorden letterlijk zou herhalen, dan kwam mijn eigen comment niet eens door de spambox-censuur.

  Dat jij hier in Nederland bang bent voor de invoering van de sharia, vind ik, sorry, niet getuigen van ook maar enige werkelijkheidszin. Observator, ik vind een dergelijke angst ronduit belachelijk! Ik ben veel banger voor de wormen en maden van het Christelijke kabinet Balkenende en hun collaboratie met het Amerikaanse militairistische regime. Voor de stiekeme afluister-cultuur, voor de achterlijke controledrift en de schending van onze privacy. Geen sharia, maar een Stasi-cultuur, met hypocriete en corrupte media, met idem rechtspraak en idem schijn-democratie. Kijk naar wat er werkelijk gebeurt, dan is dat beslist niet de schuld van de Turken, maar van een chantabele pedofiele Demmink!

  Intussen kunnen we (dank zij Wilders cum suis) net zo lang doorgaan met moslim-bashen tot er een moslim boos uit zijn dak gaat. Het antwoord is dan: “Zie je wel!” We noemen dat een self-fulfilling prophecy.

 • Helaas Bou, gebruik je dat rare woord ‘moslimbashen’ alwéér. Wilders richt zijn pijlen op wie er onder de vlag van de Islam wandaden begaan, níet op moslims die geen overlast geven op welke manier dan ook. Je zou dat moeten weten en anders heb je gemist wat Wilders hier over zei en regelmatig heeft herhaald.

  Religies zijn dáárom zo gevaarlijk, omdat ze al sinds het onstaan van welke religie dan ook vlot gekaapt en vervolgens misbruikt worden door in wezen criminele figuren die macht en aanzien ambiëren. Daaraan is óók de Islam onderhevig. En dáárom gevaarlijk.

  Bood een religie alleen steun en troost aan mensen die dat nodig hebben om te kunnen overleven in de wereld -en ook om er in dood te gaan-, dan was er natuurlijk weinig aan de hand.
  Dat het altijd anders is, bewijs je zelf met je genoemde voorbeelden. Noord Ierland bijvoorbeeld. Dank zij een van onze Willemen konden katholieken geen goede banen verwerven, wat de oorzaak was van de verarming van deze katholieken. Met het door jou genoemde gevolg.

  Het gereformeerde Haagse leidende trio van hedentendage met hun hulpjes, verafschuw ik misschien nog meer dan jij. Bedrog, leugens en bemoeizucht worden door dat illustere trio vermomd tot- en verhuld in de kreet ‘Normen en waarden’, maar wie trapt daar nou in? Zelf ontbreekt het hen daaraan ten enen male. Wat keer op keer bewezen is.
  Nederland is verkocht. Aan de USA en ook aan ‘Europa’, dat op zijn beurt eveneens verkocht is aan die USA.

  We zijn het dus op belangrijke punten eens, maar helaas níet wat betreft onze visie op de politiek-religieuze Islam.

 • mr. drs. BOU:

  We zijn het dus op belangrijke punten eens, maar helaas níet wat betreft onze visie op de politiek-religieuze Islam.

  Klopt als een bus!

 • Ja Bou, het klopt zelfs als een zwerende vinger.
  En dus moeten wij afwachten hoe de zaken zich ontwikkelen om te ervaren wie het minst myoop is bij dat onderwerp.
  Ik vermoed dat jij daarvoor in dít leven statistisch gezien meer tijd hebt dan ik. Hoewel je dat nooit weet met onkruid zoals ik.

  Mocht jíj gelijk krijgen, gefeliciteerd.
  Mocht ík gelijk krijgen, respect voor je mening.

 • Michel:

  Wat me opvalt is dat het Christendom vaak onderverdeeld wordt in alle mogelijke sub-sektes en dat de Islam vaak als ‘De Islam’ benaderd wordt, terwijl er op cultureel niveau hele grote verschillen zijn in de benadering van de Islam door de verschillende stromingen en volkeren. Het slechte van de Christenen segregeren van de Katholieken is dus niet gegrond als de Sharia als algemeen geaccepteerd onderdeel van de Islam wordt aangenomen, wat dus feitelijk niet zo is. De Sharia is een politiek middel wat door (Islamitische) politica gebruikt wordt voor politieke doeleinden.

 • Helemaal met je eens, Michel.
  Dat ik de ‘broederstrijd'(??? is het geen belangenstrijd???) al signaleerde zal je niet ontgaan zijn, zie > (citaat): “De geschiedenis dreigt zich nu te gaan herhalen, of doet dat al, inclusief de onderlinge strijd tussen de diverse groepen ‘gelovigen’”.

  Zéker, die ‘sharia’ betreft politiek, en allerminst ‘geloof’.
  En anders betreft het een nogal gestoord rechtsgevoel.
  Zomin als de ‘goddelijke’ straffen uit het Oude Testament religie betreffen, maar wél en vooral machtspolitiek.
  “Ik, de here Uw god ben een na-ijverig (jaloers) god” met alle bedreigingen die daarna volgen in tal van bijbelboeken. Hetzelfde, maar gelukkig heel wat minder actueel dan de gevaren van de Islam.
  Vroeger, dat wil zeggen in eerste instantie, was godsdienst een vluchtpoging dan wel een geruststelling door benoeming voor wat men niet begreep of waarvoor men bang was.

  Godsdienst is nú, en dat werd het destijds tijdens het stichten ervan al snel, vechten om belangen via indoctrinatie en hersenspoeling (jazeker) van zwakke mensen. Zonder die zwakte te veroordelen overigens. Niet iedereen is bijdehand. En dan komt mijn credo weer in beeld:
  Het slechte bestaat bij de gratie van de domheid.
  Waarbij ik dus moet aantekenen dat domheid maar al te vaak zwakheid is.
  Bij het begrip ‘godsdienst’ hebben we, helaas, te maken met de kleren van de keizer.
  En dat zeg ik niet zómaar. Ik heb er (onder meer zaken) voor geleerd. Maar niet van mijn destijdse leermeesters, op dit punt ben ik namelijk een auto-didact. Goddank!

 • E-bee:

  Mr drs Bou: “Ik ben veel banger voor het Christelijk kabinet Balkenende en hun collaboratie met het Amerikaanse miltairistische regime.”
  Het Christelijk kabinet Balkenende zijn Bilderbergers en Jezuieten van het Vaticaan, de NATO en UN(vanaf de oprichting vastgelegd dat ze altijd door een communist worden geleid, ga maar na) is verzadigd met ze. De int. verhoudingen zijn thans zeer dramatisch aan het wijzigen. Uitspraken als: Bilderbergers are Traitors en sucking our tit for 60 years, zijn regelmatig op Amerikaanse blogs te lezen. De VS hebben de Rothschilds onderuit proberen te halen en er was een wat apart sfeertje op de G20, die Merkel een “bijna historische gebeurtenis” noemde. Israel en Iran lijken ook wel van plaats gewisseld in het politieke spectrum tov de VS.
  De vernietiging van de VS werd al minstens vanaf ca. 1910 voorbereid(Rockefeller is een communist) en verkeert met de communist en niet-Amerikaan Obama in het al-ler-laat-ste stadium. China is hard op weg de VS economisch te verpletteren, in Augustus is dat karwei geklaard. Ze ruilen hun waardeloze papier($)in hoog tempo in voor grondstoffen op een massale schaal. Rusland en China staan klaar, de order is in de ransel. Het is bijna lachwekkend te noemen maar u toch wel een idee waarom er een wereldvloot van deze nooit geziene omvang en samenstelling van landen in de Golf bijeen is?
  Daarom zal het ook helemaal niets uitmaken als binnenkort(!) het internet zeer wordt beperkt en de journalistiek alleen nog met een vergunning mag schrijven, de mening van de overheid geven doen, dat doen ze nu al.

Laat een reactie achter

Recente reacties