Archief
Artikelen

Gisteravond zou Netwerk aandacht besteden aan het strafproces tegen Maurice de Hond, maar vanwege een crash op Schiphol ging die uitzending niet door. Vandaag, 26 februari 2009, staat Maurice de Hond opnieuw voor de strafrechter. Het gaat daarbij om een regiezitting in het hoger beroep tegen de veroordeling wegens smaad. In november 2007 werd Maurice de Hond door de rechtbank te Amsterdam veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van twee maanden. De Hond had dat strafproces evenwel bewust uitgelokt, omdat hij geen andere manier meer zag om een opening te creëren in de Deventer Moordzaak. Toen hij te zijner verdediging een reeks van getuigen wilde oproepen, waaronder zowel de betrokken medewerkers van het OM als de klusjesman Michael de Jong en diens vriendin Meike Wittermans, werd hem dat echter geweigerd.

Een verdachte die getuigen wil oproepen, moet daartoe een verzoek indienen bij het OM. Als het OM dit verzoek afwijst, dan kan men dat voorleggen aan de rechter, die daarover dan beslist. In een regiezitting worden de beslissingen genomen over het toegestane bewijsmateriaal en de te horen getuigen. De regiezitting die vandaag wordt gehouden is weliswaar nog niet het echte strafproces, maar voor het verdere verloop is de uitspraak wel belangrijk. Opnieuw heeft Maurice de Hond gevraagd om Michael en Meike onder ede te mogen horen en weer heeft het OM dat verzoek afgewezen. Het woord is daarom nu aan de raadsheren van het hof Amsterdam.

Wat Maurice de Hond overkomt, is eigenlijk te dwaas voor woorden en het legt feilloos de machtspositie bloot die het OM tegenover een verdachte heeft. Het OM bepaalt op welke manier de verdachte zich mag verdedigen. Het feit dat Maurice geen getuigen mag oproepen, maakt dit strafproces tot een klucht. De Hond stelt dat er geen sprake is van smaad als daarmee een algemeen belang wordt gediend. Deze strafuitsluitingsgrond staat letterlijk in lid 3 van artikel 261 Sr., maar justitie geeft De Hond tot op heden niet de gelegenheid om te bewijzen dat het hem gaat om het algemeen belang, terwijl dat toch evident lijkt!

Het hele proces tegen Maurice de Hond is trouwens een krankzinnige zaak! In maart 2006 deed de advocaat J. Vlug aangifte wegens smaad tegen Maurice de Hond. Vlug is de raadsman van Michael de Jong en zijn vriendin Meike Wittermans. Tegen dat duo heeft het OM nooit een vervolging ingesteld, hoewel daar wel alle reden toe was. Michael de Jong had geen sluitend alibi voor donderdagavond 23 september 1999, het tijdstip waarop de weduwe werd vermoord. Ook loog hij over de magneetstrip die hij twee dagen na de moord zou hebben gekocht. Als de recherche dat indertijd even had nagetrokken, dan was Michael onmiddellijk door de mand gevallen. Hij kocht namelijk geen magneetstrip, maar een mes. Ook lijken de twee briefjes te zijn geschreven door Meike, waardoor zij medeplichtig zou kunnen zijn, maar er is bij Michael en Meike zelfs geen huiszoeking verricht.

In april 2007 kregen Michael en Meike in een civiele procedure tegen Maurice de Hond reeds de buitenproportionele schadevergoeding toegekend van € 120.000,-. Ook tegen dat vonnis heeft Maurice de Hond hoger beroep aangetekend. Die zaak diende op 16 oktober 2008 en de uitspraak zou volgen op 2 december 2008, maar deze uitspraak is inmiddels weer uitgesteld tot 10 maart, zo schreef Maurice op 10 februari. Met al deze procedures tegen Maurice de Hond blijft de Deventer moordzaak een gerechtelijke dwaling die in de doofpot wordt gestopt.

Men probeert Maurice de Hond de mond te snoeren, maar justitie gaat daarbij veel te ver. Het schitterende pleidooi dat De Hond had geschreven te verdediging in zijn strafzaak van november 2007, mocht hij zelfs niet onverkort publiceren, omdat daarin de naam van de klusjesman Michael de Jong voorkomt. Daarom heeft Maurice slechts een gecensureerde versie (pdf) gepubliceerd. Het strafproces is echter openbaar, iedereen heeft het recht om kennis te nemen van de ongekuiste versie van dat pleidooi. Het staat hier online (pdf).

Commissaris Theodor, oftewel Theodor Holman van het programma Het Gesprek praatte op 13 november 2007 bijna een uur met Maurice de Hond inzake de misstanden in de Deventer Moordzaak. Ook wordt dieper ingegaan op deze absurde jacht van Justitie.

Maurice de Hond gehoord door commissaris Theodor duurt 51 minuten.

Bekijk deze video op Google Video.

Meer informatie en pdf-files van de stukken die zijn gewisseld staan hier op het weblog van Maurice de Hond. De beslissing over deze regiezitting zal op 19 maart worden gegeven.

Ceterum censeo Joris D. strafrechtelijk… wordt vervolgd.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

32 Reacties op “De Deventer drijfjacht op Maurice de Hond”

 • zdkdick:

  Dit staat ook in lid 3 van het wetsartikel, maar justitie geeft De Hond tot op heden niet de gelegenheid om te bewijzen dat het hem gaat om het algemeen belang, terwijl dat toch evident lijkt!

  Maar hoe bewijs je dat voor tunnellisten.

  Zij die willens en wetens een tunnelvisie aanhangen en verdedigen, desnoods enz…

  EVRM?

  We hebben dat ook gezien laatst bij het verzoek op verweer, terwijl het Haanje kraait mag hij niet inbrengen.
  Voor de kort geding rechter huichelen en door gaan met pesten….

 • mr. drs. BOU:

  Dank je wel, Jacqueline, insgelijks!

 • Als je de essentie van deze zaak zoekt, blijkt deze -althans voor mij- in een vraag geformuleerd te te moeten worden.

  Déze namelijk:
  Waarom houdt ‘justitie’ de klusjesman en zijn vriendin kennelijk de hand boven het hoofd en doet ze er álles aan om De Hond de mond te snoeren?

  Alwéér zo’n zaak waar ik meer achter vermoed dan op het oog lijkt, net als bij het downplayen van de Demmink-zaak.

  ‘Wie het weet mag het zeggen’.

 • Antonius:

  Hetgeen Maurice cs en Wagenaar, Metta de Nooy, Ton Derksen, Wicher Wedzinga etc. aantonen is dat het peil van logisch denken ( logica ) en nauwgezet werken in justitieland maar speciaal het OM, recherche en NFI, dermate laag is en waardoor zulke lugubere ontdekkingen worden gedaan, dat de aangevallen partij alles zal doen om te voorkomen dat deze ontdekkingen ( ambtsmisdaden ) als bewezen feiten worden aanvaard.

  Het tegenwerken van Maurice ( en vele anderen ) gaat via dezelfde gebrekkige logica, en hij had de afwijzing van de getuigen dus kunnen verwachten volgens zijn eigen logica die wel klopt. De uitslag van zijn proces was van te voren bekend. Met vals spelen en een gebrekkige logica, zoals het OM doet, kom je overal mee weg. Gewoon stommetje spelen, deden ze dus altijd al als het moeilijk werd.

  Maurice heeft gekozen voor de beschuldiging van 1 persoon als dader, niet omdat hij zeker weet dat die de ( enige ) dader is maar om de DMZ los te trekken met een stevige confrontatie.

  Ik denk dat dit ook mogelijk was geweest door Michael van daderkennis te beschuldigen en vele anderen rondom de weduwe ook als verdachten te noemen.

  Als je een strategie kiest moet je wel consequent zijn, Maurice zijn manier van benaderen ( strategie ) is voor volwassen integere waarheidsvinders, recht door zee en zo. Het OM hoort daar per definitie niet bij. Dus logisch is het niet om het OM op deze manier te benaderen.

  Het lijkt mij zo wie zo logischer niet 1 persoon als dader aan te wijzen maar veel meer verdachten in beeld te brengen, ook al heeft Maurice gelijk in zijn bewering dat Michael de Jong de enige dader is in de DMZ.

  In dit verband wil ik zeggen dat het is aangetoond dat de situatie van de weduwe in het dorp Deventer een onveilige was, zij was alleen, had veel geld, was gul en ging met veel “gekken” om, zij werd opgelicht door verschillende mensen voor enorme bedragen en werd voor hen steeds meer een bedreiging. Naar niets en niemand ( behalve naar de verkeerde, waar door deze potentiele verdachten enthousiast mee werd ingestemd, zoals de broer van de weduwe en anderen ) werd onderzoek gedaan, dat vond men bij het OM niet logisch.

  :7

 • mr. drs. BOU:

  Kortom: Ernest Louwes is niet de moordenaar. Nogal logisch!

 • Antonius:

  Ik weet wel dat mr. Ernest Louwes wetenschappelijk onderzoeker naar rechtelijke dwalingen is. Wie hij niet heeft vermoord lijkt me niet interessant.

 • Antonius!

  Het in beeld brengen van méér verdachten zou inderdaad hándiger zijn geweest, omdat het O.M. dan in een moeilijker positie zou zijn komen te verkeren, alleen al gezien het vele werk dat men daaraan zou hebben.

  Of Ernest Louwes daarmee écht gediend zou zijn is evenwel de vraag, gezien je opmerking dat hij onderzoek deed naar rechterlijke dwalingen. Ik denk dat het O.M. dan evengoed zou blijven focussen op hem en alles in het werk zou blijven stellen om juist hém als ‘dader’ te handhaven.

 • @Observator

  Al breng je 10 mogelijke daders in beeld dan nog moet je jezelf afvragen of het OM en de rechter daar behoorlijk mee om gaan.
  Het voorbeeld is mijn schatje…..alle potentiele daders werden van tafel geveegd (bewust). Maar goed het wordt zo onderhand een cliche.

  En toch blijf ik erop hameren dat Louis onterecht is veroordeeld.
  Ik heb nu 3 pleidooien online staan die 100% onderbouwd zijn d.m.v. aangetoonde bewijsstukken en onderzoeken.

  Wie of wat is hier nou gebaat bij een levenslange veroordeling?
  Dat zal een ieder zich afvragen…antwoord daarop zullen wij waarschijnlijk nooit krijgen. Maar als die er komt dan is de persoon van mij en zal dan ook de rest van mijn leven die persoon blijven achtervolgen. :6

 • Antonius:

  @observator/Jacqueline
  Waar het mij om gaat is dat je het zo lastig mogelijk maakt en niet het risico loopt zelf te veel verwikkeld te raken, dat dient niet de objectiviteit. Er spelen nu een aantal zaken OM versus Maurice. Het lijkt mij beter dat er alleen zaken spelen Ernest Louwes/ Maurice ( cum suis ) versus het OM. Hij liep op deze manier het risico van aanklager verdachte te worden, geen slimme zet dus. Een andere media aandacht was dan zeker geweest, ik zeg een andere, een betere voor de zaak Ernest Louwes. Maar Maurice heeft toch heel goed werk verricht.

  Dat Louis zijn zaak geen vrijspraak heeft opgeleverd is onwaarschijnlijk en de tunnelvisie alom bekend van het OM zou ook in de zaak Louwes ( zonder smaadzaak van Maurice ) hetzelfde negatieve resultaat hebben kunnen opleveren, daar ben ik me wel van bewust, ik beweer al heel lang dat als je onschuldig bent veroordeeld, zeker als dat levenslang is je bent veroordeeld tot een concentratiekamp voor de endlosing van een probleem in het fascistische gedachtengoed in de maatschappij maar vooral van het OM.

  Desalnietemin zijn getuigen gehoord in Louis zijn zaak en als onbetrouwbaar afgevoerd door de verdediging, o.a. daarom weten we dat Louis Hagemann niet de moordenaar is van Corina Bolhaar en dat er een andere dader moet zijn. Hier verzuimt het OM actie te ondernemen. Wie de dader is moet het OM gaan onderzoeken. Ernest Louwes is onschuldig, dat is voldoende bewezen, er moet een andere dader worden gezocht door het OM, Maurice helpt ze daarbij maar alle getuigen moeten worden gehoord en iedereen is verdacht. In mijn ogen zijn bijvoorbeeld de rechercheurs waartegen de heer in ´t Veld verklaarde dat Micheael al vrijdagochtend vertelde wat er was gebeurt met slo en hem niet seriues namen, ook verdachten.

 • mr. drs. BOU:

  Beste Antonius,

  Er spelen nu een aantal zaken OM versus Maurice. Het lijkt mij beter dat er alleen zaken spelen Ernest Louwes/ Maurice ( cum suis ) versus het OM. Hij liep op deze manier het risico van aanklager verdachte te worden, geen slimme zet dus.

  Wat Maurice doet, dat is volgens mij een hele slimme zet. Heb je de stukken gelezen die hij op zijn weblog heeft gezet? Want het gaat natuurlijk niet alleen om de Deventer moordzaak, maar om een waslijst van wanstaltige veroordelingen, waaronder Baybasin, Hagemann en Hörchner, om er maar enkelen te noemen…

  Als de rechter verbiedt dat in een openbaar strafproces de stukken onverkort worden gepubliceerd, dan handelt deze rechter in strijd met de rechtsstaat, het recht en mijn rechtsgevoel. Hetzelfde geldt uiteraard voor de weigering om zelfs maar de aanklagers M&M als getuigen a charge op te roepen. Dit is dusdanig buiten proportie, het is echt volkomen in strijd met artikel 6 van het EVRM.

  De uitspraak van het hof volgt op 19 maart, dus we zijn benieuwd…

 • mr. drs. BOU:

  Zie ook het blog van Wedzinga over het horen van getuigen.

 • Antonius:

  Het enige wat ook ik heel graag wil is dat Maurice dit wint, maar hem zijn al eerder illegaal getuigen geweigerd, in Nederland is het OM de baas, wedden? dus ik wacht af en heb alle stukken gelezen en ook wat Wedzinga erover zegt. Ik blijf zeggen iedereen die gewerkt heeft met een dubbele boekhouding of informatie heeft achtergehouden of belangen had bij de erfenis of kwaad was op het slo is verdachte en moeten allemaal worden gehoord, dan pas is recht geschied.

  Het zal wel wachten worden tot de zaak op Europees niveau wordt behandeld voor een doorbraak.

 • Antonius:

  Voorbeeld: Daderkennis maar geen dader scenario.

  Het is heel goed mogelijk dat Michael inderdaad alleen daderkennis had en er ook bijna werd ingeluisd door iemand. Misschien beschikt de dader wel over het mes met bloed van de weduwe en vingerafdrukken van Michael en wordt Michael hiermee gechanteerd. Het is best mogelijk dat de schoonmaakactie vrijdagavond/zaterdagochtend door Michael en Meike is uitgevoerd om te voorkomen dat er vingerafdrukken van Michael op een wijnglas gevonden werden, nadat het tot hem door was gedrongen dat niemand nog iets wist en hij zijn mond voorbij had gepraat 2x die vrijdag en zijn global8 er niet meer was. Hij begreep[ pas vrijdag 24e s’avonds dat hij erin was geluisd.
  Iemand ( misschien de dader zelf of een afgevaardigde van die dader ) had Michael wellicht verteld, gemailed, gesmst op donderdagavond of vrijdagochtend: Ze hebben de weduwe gewurgd, haar ribben gebroken en met 7 messteken omgebracht. Er staat een hoop politie voor de deur op de Zwolscheweg en het zal vanavond wel in de krant staan.
  ( Ik ) Ga maar naar de begraafplaats misschien weten die het nog niet en zij moeten de begrafenis doen volgende week.. Michael: Ze hebben….. 7 messteken.. wist u dat niet? Rouw advertentie naar de krant, s’middags getuige op het terras.
  Toen Michael s’ avonds vrijdag de 24e besefte dat hij erin was geluisd heeft hij zijn sporen gewist van de donderdagavond, een nieuwe fles wijn neergezet, vingerafdrukken verwijderd en selectief nummers gewist in de Denver telefoon van slo zodat Louwes de laatste beller werd voor het gebeurde.. Meike heeft nog eens extra briefjes achtergelaten opgeruimd kruimeldief etc.
  Michael was op visite bij het slo op donderdagavond en dat mocht niemand weten. Toen hij wegging leefde ze nog en hij was de laatste die haar had gezien en bezocht, dat was erg verdacht, als hij niet wat deed ging hij de gevangenis in. Misschien is de dader iemand die bij de politie werkt of die dus gevaarlijk is voor hem en op het moment dat hij zijn mond open doet komt het global mes te voorschijn, wordt bij Maurice gebracht bijvoorbeeld.
  Alles werd uit de kast gehaald door de dader(s) om het op een moord te laten lijken die iemand met een verleden als Michael zou kunnen hebben gedaan, het was wellicht zo gepland al die luguberheden. De dader kende Michael en slo. De afdrukken van het kromme mes van Michael. Weduwe dood, aanklacht wegens oplichting 800.000 gulden antiek of kutwijf heeft het geld van mijn dochter gepikt, of wat ook en Michael is toch gek, zal hem goed doen een paar jaar gevangenis en TBS. Twee vliegen in een klap.
  Het kan zelfs dat de dader heeft gewacht tot Michael weg was bij slo en heeft toen toegeslagen op donderdagavond bijv om 22.30 om er zeker van te zijn dat Michael zijn vingerafdrukken nog aanwezig waren.
  Het kan ook een uit de hand gelopen inbraak zijn waar men Michael voor wil misbruiken
  Hij blijft een verdachte omdat hij zeker iets verbergt, er zijn teveel getuigen die hem beschuldigen van daderkennis. maar niets is uitgesloten en een ander scenario voor daderkennis maar geen dader, alleen medeplichtige, zo ik hier beschrijf is helemaal niet onmogelijk.

 • mr. drs. BOU:

  Antonius, deze complottheorie is zo ingewikkeld, dat ik er echt helemaal niets van begrijp…

  Mijn standpunt is dat de rol van Michael niet door het OM is onderzocht. Hij is ten onrecht niet aangemerkt als verdachte. En dat is verdacht…

 • Antonius:

  Als medeplichtige of verdachte, iedere medeplichtige is verdacht dat spreekt vanzelf. En juist daarom is het niet alleen vreemd dat er geen onderzoek is gedaan naar Michael en niet naar andere potentiele daders.
  Dit is van binnenuit geregeld, daar zie ik verdachten/medeplichtigen. Bijvoorbeeld vrienden of vijanden bij de schietbaan, waar politie en ander schietgrage luitjes elkaar treffen. Het blijft nonsens alleen Michael als dader aan te wijzen.

  Als je bereid bent het bericht van mij hierboven goed te lezen en bereid bent de mogelijkheid te zien van een ander scenario dan Maurice ons voorkauwt is het begrijpen van het complot echt niet zo moeilijk.

 • Antonius:

  @Bou
  Omdat ik mij de kritiek aantrek van je over het moeilijk begrijpen van het complot, ben ik begonnen met een duidelijker scenario, het nalezend begrijp ik dat het ietwat netter kan.

 • Jacqueline, ik begrijp je verhaal.
  Het is ónbegrijpelijk dat er geen nader onderzoek werd en wordt gedaan.

 • Antonius:

  Er zijn een aantal scenario’s mogelijk in de DMZ

  1. Michael is de dader
  2. Michael had daderkennis, maar is niet de dader en weet er meer van dan hij zegt.

  Maurice de Hond ( met h. o. n. d. ) is overtuigd van scenario 1
  Hier wordt uitgegaan van een moord door een man met psychopatische kenmerken. De luguberheden rond de moord wijzen inderdaad op een man met deze psychopatische kenmerken, zodat het daderprofiel precies past op Michael, immers onderzoek naar zijn psyche heeft vele psychopatische kenmerken opgeleverd, waaronder zijn manie van leugens vertellen, zijn duur doenerij, opschepperij, zijn agressie en voorliefde voor messen etc.
  Een van de belangrijke gronden voor Maurice zijn scenario is de verklaring van de beheerder Huis in ’t Veld van het kerkhof die Michael op vrijdag de 24e vertelde dat de weduwe was omgebracht, Michael zei ongeveer dit tegen hem:
  “Ze hebben de weduwe eerst gewurgd, vervolgens hebben ze haar botten gebroken en met 7 messteken vermoord. Wist u dat niet”?
  Met deze uitspraak duidt Michael aan en impliceert dat er een andere dader(s)is/zijn dan hijzelf en dat de weduwe pas gestorven is door later aangebrachte messteken, na verwurging en botten breken en dat dit nieuws alom bekend was. Anders vraagt hij niet: “wist u dat niet”.

  De verklaring van de beheerder wordt gesteund door verschillende andere getuigen verklaringen en zijn getuigenis staat als een huis ( in ’t Veld. ). Dat de HR er aan voorbij ging zegt natuurlijk niets, hun logika volgend had Michael de daderkennis die hij had alleen van Louwes of diens vrouw of zo kunnen vernemen, maar ook die logika was even niet logisch omdat de zaak in de doofpot moest blijven.

  Maurice houdt er echter geen rekening mee dat deze hypothese ( want meer is het niet ) niet klopt en baseert zijn bewijzen wellicht op foutieve aannames of interpreteert deze “bewijzen” verkeerd. Het kan zijn dat Maurice lijdt aan tunnelvisie en hij lijdt aan tunnelvisie als er een andere plausibele verklaring is voor de feiten en dit redelijk gestaafd kan worden en Maurice zijn visie niet wil bijstellen of de onmogelijkheid van deze andere visie kan aantonen. Maurice baseert zijn beschuldiging op een aantal gegevens:.
  a. De eerste is het tijdstip van overlijden van slo, dat justitie stelt op 2100 uur
  b. De tweede is het valse alibi van Michael en Meike
  c. De derde is de duidelijke overeenkomst met het daderprofiel
  d. De vierde is het al te toevallige ontbreken van een van zijn global messen, het soort mes waarmee de moord is gepleegd
  e. De vijfde is Michael heeft daderkennis

  Michael kan de dader zijn, er zijn veel bewijzen tegen hem. Maar niet genoeg, bij hierboven genoemde a. t/m e. zijn de volgende kanttekeningen te maken:

  a. De dubieuze aanwending van niet bewezen feiten. Een mogelijk foutieve aanname van dhet tijdstip van overlijden van het slo, dieErnest Louwes in de gevangenis heeft doen belanden, terwijl hij niets met de moord te maken had. Het wordt steeds waarschijnlijker dat de hypothese omtrent de verschillende tijden van de handelingen tijdens de moord klopt en dat het tijdstip van het begin van de aanslag op het leven van slo vele uren later was en haar overlijden weer uren later ( heeft de weduwe voordat ze werd vermoord eerst uren in coma gelegen? ) en dat de schoonmaakactie pas vrijdagavond of zaterdagochtend 25 sept 1999 heeft plaatsgevonden.
  b. De alibi’s zijn inderdaad vals. We weten niet precies waar Michael was op donderdagavond rond negen uur s’avonds. Maurice neemt wellicht foutief aan dat Michael bij het slo was om haar te vermoorden omdat justitie er foutief van uitgaat dat de weduwe dood was om 2100 uur donderdag 23e sept 1999 toen Michael bij de weduwe op visite was.
  c. Het daderprofiel is gelijkend maar is indirect bewijs dat goed kan gebruikt worden bij het verhoor van de verdachte in casu Michael maar het als als extra bewijs te koppelen aan de overtuigend bewezen feiten zoals de afdrukken van het global mes op de blouse van het slo kan een foutieve aanname zijn want een ander dan Michael kan dit hebben gedaan.
  d. Maar het moordwapen is niet gevonden en het is mogelijk dat zijn mes werd gebruikt buiten zijn weten om, bewezen is er niets, behalve dat het om een global mes gaat.
  e. Het meest opvallende is natuurlijk dat Michael precieze details kende van de moord voordat het slo was gevonden, dat belast hem met daderkennis en lijdt naar een vermoeden dat hij ook de moord pleegde. Zijn daderkennis was immers zo precies dat hij zelfs wist hoeveel messteken er waren toegebracht, nl 7, terwijl het forensisch moeilijk was vast te stellen dat het inderdaad om 7 mesteken ging. Het is inderdaad mogelijk dat iemand die manisch is en drugs heeft gebruikt en een woedeaanval achter de rug heeft last heeft van het door elkaar halen van tijden en situaties zeker als dat gestuurd wordt door een pathologische neiging om te liegen zoals bij Michael. Hij loog zijn onschuld door deze daderkennis te verspreiden er niet aan denkend dat niemand het nog wist dat de weduwe was vermoord. Of hij lijdt aan geheugenverlies. Er werd in de USA eens iemand vrijgesproken van moord die de moord wel pleegde maar tijdens het slaapwandelen/droom. Michael kan de dader zijn, er zijn veel bewijzen tegen hem en aanwijzingen zoals zoals zijn verzameling messen.

  Maar het is ook heel goed mogelijk dat Michael inderdaad alleen daderkennis had en er ook werd ingeluisd door iemand. Dat betekent dat Michael de daderkennis van een ander had vernomen.

  Hoe komt Michael aan de daderkennis?

  Iemand ( misschien de dader zelf of een afgevaardigde/medeplichtige van die dader ) had Michael wellicht verteld, gemailed, gesmst op donderdagavond of vrijdagochtend: Ze hebben vannacht de weduwe gewurgd, haar ribben gebroken en met 7 messteken omgebracht. Er staat een hoop politie voor de deur op de Zwolscheweg en het zal vanavond wel in de krant staan.
  En Michael geloofde dat want het verhaal kwam uit betrouwbare bron
  ( en van iemand die hij onmogelijk kon beschuldigen later omdat Michsel werd gechanteerd of omdat die persoon anderzijds gevaarlijk is. )
  Michael was vrijdagochtend overtuigd dat het alom bekend was dat de weduwe was vermoord en vroeg ook wellicht verbaasd aan de beheerder Huis in ‘t Veld na de opsomming van de feiten die hadden plaatsgevonden op het PD: wist u dat nog niet? Vanuit de gedachte: De begrafenis ondernemer / het kerkhof wordt toch onmiddellijk ingeschakeld.
  Nadat het tot Michael door was gedrongen vrijdagavond 24e dat niemand nog iets wist en hij “zijn mond voorbij had gepraat” 2x die vrijdag ( een keer op kerkhof en een keer op terras ) en merkte dat zijn global mes gestolen was. Of hij had het mes uitgeleend aan de dader of een bekende en medeplichtige van de dader die hem ook de daderkennis verschafte en realiseerde zich toen dat hij er was ingeluisd.
  Het vermoeden van Maurice dat Michael die avond bij de weduwe op visite was zou natuurlijk best kunnen kloppen, er zijn allerlei aanwijzingen voor, mijn vermoeden in dit scenario is dat de alibi’s van Michael en Meike beide keren gelogen zijn en Michael als laatste bij de weduwe was op donderdagavond voordat zij werd vermoord.
  Michael was op visite bij het slo op donderdagavond. Maar toen hij wegging leefde ze nog en hij was de laatste die haar had gezien en bezocht. Hij begreep nu dat zijn vingerafdrukken op de wijnfles en glas hem in de gevangenis zouden doen belanden.

  Hij was als laatste geweest bij het slo en dat was erg verdacht, als hij niet wat deed ging hij de gevangenis in, ergo de schoonmaakactie, op vrijdagavond/nacht van 24/25 sept. 1999 waarbij het mogelijk is dat Michael zijn mes VOND MET BLOED VAN DE WEDUWE EN ZIJN VINGERAFDRUKKEN en heeft verwijderd en de telefoonnummers gewist etc.

  Ook kan de echte dader het mes hebben meegenomen om als bezwarend bewijs tegen Michael te gebruiken als chantage middel opdat Michael die weet wie de dader is zijn mond houdt, de man is levensgevaarlijk. De moord op de weduwe kan zijn gebruikt om Michael achter slot en grendel te krijgen of hij wordt gechanteerd en moet wel zwijgen.
  Toen Michael vrijdagavond merkte dat hij erin was geluisd heeft hij zijn sporen gewist van de donderdagavond, een nieuwe fles wijn neergezet, vingerafdrukken verwijderd en selectief nummers gewist in de Denver telefoon van slo zodat Louwes de laatste beller werd, want hij moest aanwijzingen naar een andere dader aanbrengen. Hij liep echter ondanks het verwijderen van de vingerafdrukken op glas en wijnfles ( en misschien ook het moordwapen met zijn vingerafdrukken en het bloed van de weduwe ) veilig gesteld, nog steeds gevaar, hij kende de weduwe goed en stond bekend als gevaarlijk en wellicht had iemand hem gezien toen hij het huis van de weduwe verliet op donderdagavond tussen negen en elf uur ’s avonds.
  Alles werd uit de kast gehaald door de dader(s) om het op een moord te laten lijken die iemand met een verleden als Michael zou kunnen hebben gedaan, het was wellicht zo gepland al die luguberheden. De dader of de opdrachtgever van de dader kende Michael en slo. Had misschien het mes gestolen van Michael en wist dat Michael slo donderdagavond bezocht had. Het kan zelfs dat de dader heeft gewacht tot Michael weg was bij slo en heeft toen toegeslagen op donderdagavond bijv om 2200/22.30 uur om er zeker van te zijn dat Michael zijn vingerafdrukken aanwezig waren.

  Waarom moest de weduwe dood, wie vermoordde haar en wie gebruikte Michael?

  Misschien is de dader iemand die bij de politie/recherche werkt of dingen over Michael weet die geheim moeten blijven. die dus gevaarlijk is voor Michael en op het moment dat hij zijn mond open doet komt het global mes te voorschijn, wordt bij Maurice gebracht bijvoorbeeld. Misschien was er iemand bang voor een aanklacht wegens oplichting, bijv tav 800.000 gulden antiek en regelde een moord.
  Misschien is de dader kwaad over het verlies van de erfenis en heeft de moord gepleegd of laten plegen en Michael geprobeerd erin te luizen. Er werd beweerd dat de broer van het slo er iets mee te maken kan hebben, als dader of opdrachtgever, hij had een slechte relatie met de weduwe en zou niets erven en was geheel overtuigd dat Louwes, de laatste beller op donderdagavond om 2036 uur, het gedaan had.
  Het is mogelijk dat de dader of de opdrachtgever het hele gebeuren geënsceneerd heeft om Michael erin te luizen en wraak op de weduwe te nemen. Twee vliegen in een klap. Er kan een huurmoordenaar zijn gebruikt
  Michael blijft een verdachte maar niets is uitgesloten en een ander scenario dan dat van Maurice zo ik hier beschrijf is helemaal niet onmogelijk, ook al willen Maurice en Dankbaar hier liever niets over horen, dat willen ze dan bewezen zien, terwijl het met het bewijs dat Michael de moordenaar is ook niet best gesteld is.
  Moeten we er nu schande van spreken dat Maurice Michael van iets beschuldigt dat hij niet heeft gedaan? Niet echt, want Michael krijgt zijn verdiende straf op deze manier voor zijn leugens. Ik denk dat hij weet hoe het in elkaar zit met de moord op de weduwe en hij doet er aan mee dat een onschuldige zit opgesloten en komt er nog mee weg ook. Maurice betaalt de prijs, maar is daardoor in staat te vechten met het OM en vele ogen te openen voor de werkelijkheid in justitieland.
  Maurice zijn analyse van het werk van het OM in de DMZ was zeer bekwaam en heeft veel mega-mankementen naar boven gebracht bij het OM.
  Maurice is echter een beta man en op een beta achtige absolute wijze moet hij altijd gelijk hebben en als er een ding mij als holist ergert is het wel deze aanspraak op het absolute. Het is verwant aan dezelfde kortzichtigheid als waar hij het OM van beschuldigt en is overtuigd geraakt van de waarde van roddels en zijn beschuldiging aan Michael dat hij de moordenaar is van de weduwe Wittenberg is niet ( o.a. rationeel ) te verantwoorden.
  Het hier door mij gepresenteerde scenario hoeft niet 100% waar te zijn of kan enige mankementen vertonen. Ik was er niet bij en heb een aantal antwoorden niet, vooral weet ik niet wie de dader is, of wie de opdrachtgever was, Louwes is het niet, maar er zijn vele verdachten, en dat is niet per se Michael, daar moet over nagedacht worden.

  Het civielrechtelijke vonnis van Maurice voor smaad: http://www.geenonschuldigenvast.nl/Orienterend%20Onderzoek%202006/Pdf%20files/Verklaring%20ex-beheerder%20begraafplaats.pdf

  Een belachelijk vonnis met krankzinnig hoge bedraghen genoegdoening maar smaad is bewezen omdat Michael wellicht niet de moordenaar is van mevrouw Wittenberg.

 • mr. drs. BOU:

  Beste Antonius, het heeft zo weinig zin om te speculeren. We kunnen alleen maar constateren dat de rol van Michael indertijd volstrekt niet behoorlijk is onderzocht. Er is geen huiszoeking gedaan bij Meike, er is geen controle geweest op de bewering dat Michael een magneetstrip kocht, er is geen onderzoek gedaan naar de twee briefjes, of naar de steeds wisselende alibi’s. Getuigen die over daderkennis bij Michael spreken, werden soms volstrekt genegeerd. Dit alles is vreemd, héél vreemd!

  Michael zou inderdaad de dader kunnen zijn, daarom had men dat behoren te onderzoeken. En in het geval van Maurice is de vraag niet of Maurice beweert dat Michael de dader is, maar of Maurice in het algemeen belang zijn bewering doet. Lid 3 van art. 261 Sr. geeft immers een strafuitsluitingsgrond. Het is niet strafbaar om in het algemeen belang een uitspraak te doen die op zich kan worden opgevat als smaad. Maurice beroept zich op lid 3 en hij wil daartoe getuigen laten horen, maar het OM doet alsof dit niet ter zake doet. Het wachten is nu op de uitspraak van het hof.

 • Antonius:

  @Bou

  Helemaal mee eens, speculeren heeft geen zin, maar als je beschuldigt moet je kunnen bewijzen, Maueice speculeert ook en beschuldigt en beroept zich daarbij op het slechte werk van het OM, maar dat is geen excuus hoor.

  Er werd geen behoorlijk onderzoek gedaan naar niemand, dat is heel raar. Misschien werkt de dader wel bij de politie of recherche.

  Maurice dient geen enkel belang, mijn belang als burger is niet dat hij iemand beschuldigt zonder bewijs en maatregelen neemt tegen mensen die het niet met hem eens zijn.

  Als ik Maurice was zou ik maar oppassen, hij begint steeds meer te lijken op Peter de Vries. Beschuldigen zonder bewijs uit een soort professionele deformatie.

  De vraag is hier waarom wordt Maurice wel vervolgd en de Vries niet die veel ergere zaken op zijn geweten heeft, maar dat Maurice wordt vervolgd is, gezien zijn bewuste strategie, logisch.

 • mr. drs. BOU:

  Beste Antonius, volgens mij mis je mijn punt. Maurice heeft inderdaad deze rechtszaken tegen hem (zowel een civiele als een strafrechtelijke procedure) welbewust uitgelokt, met de bedoeling om een opening te creëren. Maar los van de Deventer Moordzaak gaat het nu ook om een correcte afhandeling van het strafproces tegen hem.

  Maurice doet een beroep op de strafuitsluitingsgrond van lid 3. Daartoe wil hij een aantal getuigen oproepen. De aangifte is gedaan door Michael en Meike, volgens het EVRM heeft Maurice minstens het recht om hen als getuigen op te roepen. Dit is hem geweigerd door de rechtbank. Daarmee ontzegt men Maurice het recht op “equal arms” in zijn verdediging.

  Dit probleem speelde ook in de Deventer moordzaak en wel heel duidelijk in de zogenaamde herziening, als ik het me goed herinner was dat het hof van Den Bosch. Het OM kwam toen op het laatste moment opeens met die blouse met een DNA-spoor. Dat is tegen de regels, in een herzieningszaak is nieuw bewijs niet toegestaan. Toch werd Louwes daarop veroordeeld, zonder dat zijn advocaten de tijd en gelegenheid kregen om een goede verdediging op te bouwen.

  Het gaat daarom niet om de schuld van Louwes, of om de schuld van Michael, het gaat om een juiste procedure en een juist oordeel in een strafzaak. Jouw belang als burger is wel degelijk gediend met het op de juiste wijze verlopen van straf-processen. Of denk je dat het jou niet kan overkomen? Misschien wordt morgen jouw buurvrouw wel vermoord en wijst men jou aan als dader…

  Er worden mensen ten onrechte veroordeeld en er worden mensen ten onrechte niet vervolgd. Maurice probeert dat mechanisme bloot te leggen. Hij beschuldigt Michael ook niet zonder bewijs. Een aantal bewijzen duiden op de schuld van Michael, maar het OM negeert deze bewijzen. Maurice is er persoonlijk van overtuigd dat Michael de dader is en ik denk dat hij daar gelijk in heeft. Dat de rol van Michael niet door het OM is onderzocht doet me echter vermoeden dat er nog meer achter steekt.

  Voor de queeste van Maurice heb ik respect. Voor PR de Vries heb ik daarentegen geen enkel respect. Ik kan slechts hopen dat hij ooit nog eens tegen de lamp loopt! Smaad is echter een klachtdelict, het OM kan PR slechts vervolgen als een van de slachtoffers aangifte doet. Tot op heden is dat niet gebeurd, want de slachtoffers van PR konden hun onschuld niet bewijzen. Een van hen, Hagemann, heeft nu levenslang en Kevin Sweeney vecht nog steeds voor het bewijs van zijn onschuld… Schandalige heksenprocessen!!! 🙁

 • Antonius:

  Ach, beste Bou, ik ben zelf slachtoffer van justitie en weet alles van met een tunnelvisie zonder bewijs of vervalst bewijs en selectie van de getuigen dpoor de rechter op advies van het OM veroordeeld te worden. Je informeert mij over zaken die ik aan den lijve heb ondervonden. In 1966 ( ik was 16 ) werd ik voor het ererst illegaal/politiek veroordeeld doordat ik deelnam aan een happening op het Spui. Mijn laatste debakel met justitie dateert uit 1999, ik ben alleen maar schorem tegen gekomen toen en de advocaten waren zielig. Maurice is rijkelijk laat met zijn standpunt over het OM en justitie in het algemeen. Mij heeft hij nog steeds niets nieuws verteld. Hij heeft nergens bewezen dat Michael de dader is. Verder doet Maurice dingen achter mensen hun rug, hij deelt informatie niet en houdt onderonsjes met het OM, die hij steeds erg naief aanspreekt op hun verantwoordelijkheden. Hij onderschat zijn vijand en dat zal hij merken, hij wordt veroordeeld en mag voor de rest van zijn leven Michael niet meer beschuldigen van moord.
  Verder blijf ik van mening dat deze uitdaging noch Ernest Louwes noch wie dan ook iets brengt. Iemand beschuldigen zonder bewijs ten einde aan te tonen dat de rechtspraak niet deugt lijkt mij niet fris, als Maurice dat met mij zou doen zou ik hem ook aanklagen en zoveel mogelijk uitkleden en hem een klap voor zijn bek verkopen. Want ik ben niet bang voor Maurice, ook al heeft hij roddel onderonsjes met mijn familieleden en heeft hij daardoor mij onmogelijk gemaakt hem te emailen. Schrijven op zijn weblog kan niet vanwege de ban die hij mij moest geven ivm het feit dat hij Michael van moord beschuldigt en ik te nonchalant omging met Maurice zijn portemonnai.

 • mr. drs. BOU:

  Beste Antonius,

  Jouw relatie met Maurice doet voor mij niet ter zake. Ik kan slechts constateren dat Maurice de Hond vanaf 2006 een hernieuwde hoeveelheid aandacht voor de Deventer moordzaak heeft gegenereerd door zelf zijn nek uit te steken. Ik heb niet de indruk dat hij dit doet om er zelf beter van te worden, de veroordeling van Louwes is eenvoudig in strijd met zijn rechtsgevoel.

  Verder heeft Ernest Louwes tot eind april een spreekverbod. De uitspraak over de getuigen die Maurice mag horen komt over 9 dagen. Speculaties over de werkelijke toedracht van de moord op de weduwe Wittenberg brengen ons niet verder, maar ook een persoonlijk oordeel over Maurice de Hond brengt ons niet verder. Een kritisch volgen van de gebeurtenissen is alles wat ik kan bijdragen.

  Ik denk wel dat we het eens zijn, wanneer ik zeg dat deze brute moord volstrekt niet past bij Ernest Louwes als moordenaar. Ook is het bewijs tegen Louwes gammel. Maar wat mij interesseert is de rechtsgang en de manier waarop de media daarmee omgaan. Ik ben het met geen van beide eens, maar op dit moment is het dus afwachten…

 • Kom op , Antonius!
  Waar is je reactie op het leven na de dood?

 • Antonius:

  Dat mijn relatie met Maurice voor jou niet ter zake is vind ik toch wel een beetje vreemd. Maurice is voor mij persoonlijk een gevaarlijk mens geworden, zoals hij gevaarlijk is voor Michael de Jong en dat jou dat niet interesseert lijkt mij naief gezien het feit dat Maurice voor smaad is veroordeeld en ik vanaf het begin dat ik meedeed op zijn weblog hem zijn strategie verweten heb. En zijn onderonsjes met het OM volstrekt belachelijk vind, alleen aanklagen die lui.

  Ik heb geen persoonlijk oordeel over Maurice ik deel mijn ervaringen zonder oordeel over zijn persoonlijke kenmerken. Ik las het artikel van Bas Heijne in de NRC,

  http://weblogs.nrc.nl/weblog/heijne/2009/03/08/bange-journalistiek/

  Bas Heijne baseert zijn conclusies in de zaak via een persoonlijk oordeel over Maurice. ( Schaamteloos narcisme Robert Hoodsyndroom etc. ) Bas Heijne doet Maurice hier zeker te kort en stapt daarmee over de feiten heen die Maurice aandraagt van een niet goed functionerend rechtssysteem, dat honderden slachtoffers maakt per jaar. Jammer. Terwijl Heijne zelf het voorbeeld geeft van emotie journalistiek door heel subjectief allerlei persoonlijke kenmerken van Maurice naar voren te brengen, klaagt hij eigenlijk over zichzelf en terecht. Ik zeg tegen Heijne en de rest van de lieden die hun persoonlijke antipathie tegen Maurice niet kunnen scheiden van hun oordeel in de DMZ; kijk eerst eens naar jezelf, ontdoe je van je vooroordelen en lees de stukken zonder persoonlijke rancunes en je zult bewezen vinden dat MDJ beschikt over zgn. daderkennis. Dat Maurice niet mag zeggen dat MDJ de dader is, is omdat hij het niet zeker weet en als Bner niet in de positie verkeerd als een willekeurige burger zonder bekendheid en dat wist hij.

  Maurice bevindt zich op glad ijs, een welbekende burgerspeurder kan beter oppassen met wat hij zegt. Dus nogmaals mijn persoonlijke “gevoelens tav Maurice die in mijn persoonlijk leven iets heeft gedaan waardoor ik hem eeuwig zal wantrouwen, achterbaks is hij, en dat kan ik bewijzen, met een groot ego, dat kan iedereen merken, maar schaamteloos narcistisch en Robert Hood syndroom is beledigend en niet ter zake.

 • mr. drs. BOU:

  Sorry Antonius, maar dit vind ik gezeur. Je laatste reactie staat vol met insinuaties aan het adres van Maurice de Hond. Als hij voor jou persoonlijk zo gevaarlijk is, dan is dat jouw probleem en niet het mijne. Ik sta daar buiten en wens me niet te bemoeien met jouw persoonlijke controverses.

  Dat Maurice is veroordeeld wegens smaad, dat is in mijn ogen slechts het zoveelste slechte vonnis. Volgens mij heb ik duidelijk uitgelegd waarom ik dat vind. Het zegt dan ook niets over Maurice en alles over het zelfreinigend vermogen van onze rechterlijke macht!

  Je staat met stip genoteerd voor een IP-ban! 🙁

 • antonius:

  Bou
  Als je me mijn gezeur wilt vergeven, gezeur komt met de jaren, ben ik tevreden. Het gaat er mij nu juist om dat Maurice uit rancune wordt beoordeeld door veel lui, zoals Bas Haan en PdVr. Heyne en dergelijke lieden en dat dat fout is, zij baseren hun uitlatingen op niets. Mijn persoonlijke kritiek op Maurice staat dan ook buiten de DMZ maar is er wel!

  Vandaag was er een nieuw persbericht van Maurice over zijn “smaad” zaak met de door mij voorspelde uitkomst, dwz vandaag is helaas mijn aanname over het verloop van het proces tegen Maurice uitgekomen. Ondanks het feit dat mijn recente productie over de daderkennis van MdJ het juridische ongelijk bewijst van Maurice zijn absolute dadertheorie, ben ook ik het volstrekt oneens met de aangevoerde gronden voor dit besluit, ( het afwijzen van de getuigen ) van het hof, zij zijn totaal niet geïnteresseerd in de waarheid. Ik behoor ook niet tot de mensen die uit rancune en een groot ego met Maurice in de clinch gaan om hun eigen ego op te poetsen, ondanks dat ik hem iets buitengewoon kwalijk neem. In de DMZ gebruik ik het door Maurice cs ( en gedeeltelijk door het OM ) geleverde bewijs om mijn stelling dat daderkennis bewezen was en geen daderschap te presenteren.

  Ware Maurice in het gelijk gesteld zouden we afstevenen op HET PROCES van de eeuw, ik ben er klaar voor. Maurice prijs ik op zijn nauwgezette analyse van de DMZ en het aantonen van het geklungel en valsspelen van het OM in deze zaak en de bewijzen dat Ernest Louwes onschuldig heeft vastgezeten (tot 22 april 2009 met beperkingen, zoals het basisrecht van iedere burger, verankerd in de grondwet: Vrijheid tot spreken) en de bewijzen die hij op tafel heeft gelegd van de daderkennis van MdJ, maar verder niet.
  Er zijn gewoon meer mensen bij de moord betrokken en die dingen verzwijgen en eraan meedoen dat iemand onschuldig vastzit en er zijn mensen bij de recherche/OM, die mensen dekken. Als Maurice dat over het voetlicht had gebracht had iedereen het begrepen en was er veel meer positieve media aandacht geweest die ook voor de rechtbank weer van belang is om een oordeel te vellen. Het was dan een soort nationale cluedo geworden: wie was de dader, in welke vertrek, met welk wapen en Maurice had kunnen rekenen op veel meer ( media ) “aanhang”.

  Maar, stel Maurice had dit gewonnen en het horen van getuigen werd toegestaan. Dan komt er nog een ander juridisch konijn uit de hoed. Namelijk dat de rechter ook bevoegd is getuigen te selecteren naar eigen onderbuikgevoel. De rechter kan iedere verklaring gewoon naast zich neerleggen en hoeft hierover tegen niemand verantwoording af te leggen. Zelfs als tijdens het horen iets wordt gezegd door iemand, Hennie of de beheerder of zijn baas of de krant of een agent die er meer van wist dan nog kan de rechter alles van tafel vegen zolang niet echt het daderschap van MdJ daarmee bewezen is.

  Helaas, broodje pindakaas, even een plas doen, en daar gaan we weer?
  Antonius, een bekend oude zeurpiet..

 • mr. drs. BOU:

  Antonius ga ik bannen, wegens onleesbaar gezeur.
  Daar heb ik geen tijd voor… 🙁

 • mr. drs. BOU:

  Antonius is nu gebannen wegens gezeur. Mocht hij dit toch kunnen lezen, weet dan, Antonius, dat het bannen me tijd kost. Ik hoop dat dit in de toekomst wat sneller gaat. ;-(

 • […] was het Maurice de Hond, die werd veroordeeld tot zwijgen over het eventuele daderschap van Michael de Jong in de Deventer […]

 • mr. drs. BOU:

  Maurice is nu ook door de Hoge Raad veroordeeld. Hij kan nu de laatste stap gaan zetten: naar het Europese Hof in Luxemburg.

  Sterkte, Maurice, en ik wil dat je wint!

Recente reacties