Archief
Artikelen

Zeven jaar na 11 september wemelt het op internet van de reportages en collages over de aanslagen. Helaas is lang niet al het materiaal betrouwbaar. Zoals we reeds hebben gezien, doet de BBC zijn uiterste best om alles te reduceren tot de officiële complottheorie van 19 plofmoslims, maar ook zijn er nogal extreme theorieën in omloop over space beams, no planes en TV-fakery. En dan is er nog een reeks van reportages, die allemaal net weer iets anders beweren.

De filmer Rick Siegel woonde in Hoboken. Vanuit Manhattan gezien is dat aan de overkant van de Hudsonrivier. Toen hij op 11 september 2001 het eerste bericht over de crash van een vliegtuig in WTC 1 op de radio hoorde, sprong hij uit zijn bed, nam snel een douche en greep zijn camera. Kort na de inslag van het tweede vliegtuig in WTC 2 plaatste hij zijn camera op de Hoboken Pier, recht tegenover Lower Manhattan. Tussen Siegel en de brandende Twin Towers stroomde de Hudsonrivier, de afstand tot de Twin Towers was iets meer dan 3 kilometer. Siegel had een goed zicht op WTC 1, de noordelijke toren. WTC 2, de zuidelijke toren, stond vanuit zijn gezichtspunt achter WTC 1. Siegel bleef op die plek filmen tot WTC 2 was ingestort.

Omdat er een vluchtingenstroom uit Manhattan verwacht werd, moest hij daar toen weg van de politie. Hij verplaatste zijn camera naar de Frank Sinatra Pier, even verderop. Siegel liet de camera lopen en deze registreerde ook het geluid. Intussen luisterde hij naar de radio en ook dit geluid werd door de camera opgenomen. We volgen aldus van minuut tot minuut wat Siegel op 11 september heeft gezien en gehoord. Zo zegt de radio bij voorbeeld dat burgemeester Giuliani onvindbaar is… Dat zijn van die details die men achteraf vergeet. Siegel stond nog steeds te filmen toen WTC 7 instortte. De radio zegt op dat moment dat het op een controlled demolition lijkt. Dat zijn van die kleine dingen die men achteraf ontkent.

Later heeft Siegel zijn opnamen verwerkt tot de documentaire: 911 Eyewitness. Daarin worden de beelden geanalyseerd en vergeleken met andere gegevens, zoals de geluidsregistratie, de afstand, de seismische gegevens en zo voort. Siegel wijst ook op de vele helikopters in zijn filmbeelden en hij merkt deze met driehoekjes. Officieel waren deze helikopers niet aanwezig! Omdat de resolutie op Google Video zo laag is, valt dit beter te controleren door de DVD aan te schaffen.

Talloze getuigen hebben verklaard dat ze explosies hoorden, nog voor de torens instortten, maar dit wordt stelselmatig van hogerhand ontkend. In Manhattan werden alle microfoons overdonderd door een kakafonie van gillende sirenes en ronkende motoren. Het is onmogelijk om daarin nog het geluid van de explosies te isoleren. Het geluid van zware explosies bereikte de camera van Siegel echter over het water. Rekening houdend met de snelheid van het geluid, kon Siegel bewijzen dat deze explosies aan de instortingen vooraf gingen. Pogingen om de explosies af te doen als knallen van brekende verbindingen of losspringende bouten, of van ontploffende gasflessen, kunnen na deze film dan ook definitief naar het land der fabelen worden verwezen.

Een ander belangrijk gegeven is een enorme explosie, enkele seconden vóór de instorting van WTC 1. Er kwam op dat moment tevens een grote stofwolk vrij, op straatniveau. Ook zijn er tijdens de instorting (op ruim drie kilometer afstand en dwars door de zware rookwolken heen) tientallen korte lichtflitsen zichtbaar. Ook dit is beter zichtbaar op de DVD.

Zowel het beeld als het geluid worden in de documentaire uitgebreid geanalyseerd. Dit maakt de film soms wel wat traag, omdat zaken als geluidsmeting, valversnelling of afstandsberekening zeer gedetailleerd worden besproken. Ook heeft de zware commentaarstem graag het gelijk aan zijn kant. Niet alles wat hij zegt, hoeft waar te zijn en het belerende toontje is soms irritant. Maar de beelden zijn waardevol en de radio vertelt bij deze beelden een eigen verhaal.

911 Eyewitness duurt een uur en 45 minuten.

Van 911 Eyewitness is ook een televisie-versie gemaakt: 911 Eyewitness Hoboken Highlights duurt 60 minuten. Het is echter geen verkorte versie, maar een algemene documentaire over 11 september waarin materiaal van Siegel is verwerkt. Mijn bezwaar tegen deze docu is, dat die zware commentaarstem nu bij voorbeeld ook beweert dat de Twin Towers zijn geveld door een thermo-nucleaire bom. We weten niet wat er gebeurd is, dus dergelijke heftige conclusies zijn voorbarig. Het is nooit bewezen dat Ground Zero verhoogd radio-actief was. Ook is deze docu reeds verouderd: hij verzet zich tegen de “pancake-theorie” die inmiddels van hogerhand is vervangen door iets met springende bouten of zo. De docu bevat echter wel interessant beeldmateriaal en een duidelijke uitleg van de manier waarop de torens waren gebouwd en hoe ze zijn gevallen. In juni 2006 werd hij uitgezonden in Los Angeles, maar daar bleef het bij. Sindsdien staat hij alleen nog op internet.

Vijf jaar na 11 september verscheen er opeens een andere ooggetuige op internet. Bob en Bri hadden de aanslagen gefilmd vanuit hun appartement op de 36e verdieping van een flatgebouw, ongeveer een halve kilometer ten noorden van van WTC 1 (zie de plattegrond). Het WTC 7 staat links in beeld en rechts daarvan staat het oudere en lagere Verizon. WTC 2 staat vanuit hun standpunt volledig achter WTC 1. Op deze foto staat de flat in de rechter benedenhoek.

Deze film is gemaakt door amateurs, maar de beelden zijn indrukwekkend en het geluid geeft een goede impressie van de verwarring en de paniek, vooral nadat iemand het raam heeft opengezet. Je hoort de helikopters, maar je ziet ze vrijwel niet. Dat komt door de lage resolutie. De inslag van het tweede vliegtuig is helaas niet zichtbaar, de camera was net te laat, maar volgens de dames was het een groot militair vliegtuig. Ook de instorting van WTC 2 staat niet op de film, al is de stofwolk die daarop volgt wel indrukwekkend. De instorting van WTC 1 is wel gefilmd (minuut 19 en verder). In de stofwolk blijft de core column nog even staan, om dan loodrecht in elkaar te zakken. De pyroclastische stofwolk die daarna op de flat af komt, is werkelijk angstaanjagend.

Bob and Bri: What we saw duurt 26 minuten

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

23 Reacties op “De ooggetuigen van 11 september”

 • investigator:

  “pyroclastische stofwolk “? Die verbranden alles wat ze onderweg tegenkomen , dit was er dus duidelijk geen . Hoe zou dit overigens ooit kunnen ontstaan ? Ook met behulp van explosieven kan dit niet .

  In de eerste video zie je vanalles behalve een controlled demolition. Er waren verschillend emalen explosies te horen , zo zeggen ook de getuigen . Explosies zijn niet per definitie afkomstig van explosieven . Ze vonden op allerlij willekeurige tijdstippen plaats ,ook ver voor de instorting . dit rijmt totaal niet met een controlled demolition.
  Bij grote branden komen zo vaak explosies voor om allerlij uiteenlopende redenen.

 • Beste Investigator,
  Deze stofwolk was zo heet, hij heeft wel degelijk nogal wat auto’s verbrand. Judy Wood denkt daarom dat het een geheim Space Beam wapen was. Anderen noemen het een pyroclastische stofwolk.

  Judy Wood heeft de bewijzen van de verbrande auto’s verzameld op deze pagina (hij laadt wat traag):
  http://drjudywood.com/articles/DEW/StarWarsBeam5.html#toasted
  Die foto’s zijn bizar! Ik denk wel dat een pyroclastische stofwolk dit kan aanrichten, maar als je de foto’s ziet dan begrijp je ook waarom zij gelooft in Space Beams.

  In de eerste video wordt ook gebruik gemaakt van de seismische gegevens. Uit een combinatie van het geluid en deze gegevens blijkt dat er in beide gevallen een zware explosie was, vlak voor de torens instortten. WTC 7 lijkt nog het meest op een traditionele controlled demolition, maar bij de Twin Towers is er meer aan de hand. Volgens Steven Jones is er ook thermaat gebruikt, want hij vindt daar sporen van in zijn scheikundige analyse van het stof.

  In beide video’s is zichtbaar dat de core column van WTC 1 nog even blijft staan en dan loodrecht naar beneden instort. Kun jij dat verklaren met alleen maar een bijna gedoofde brand, zonder controlled demolition?

 • E-bee:

  Voor mij is er no doubt dat er vliegtuigen zijn gebruikt. Beeldmateriaal en inslagplek laten geen twijfel. Meer moeite heb ik met de space beam theorie…
  En ook met nucleair devices… Is er wel straling gemeten?
  De temperaturen die met thermiet en thermaat bereikt worden zijn zo,n 2.500-4000 C.! Ik heb beelden gezien van stromen vloeiend staal. En schuin doorgeneden balken. Nu weet ik dat grond en puin een uitstekende isolator is. Daarom zal een boer nooit sneeuw en ijs onderploegen want dat zit er in de heetste zomer nog. Poelen van metaal die maanden nadien nog worden aangetroffen zijn verklaarbaar, het moeten de hoogovens zijn geweest daar ter plaatse, het lijkt mij dan ook dat die onbeschadigde maar gesmolten auto,s daar heel goed uit verklaard kunnen worden daar het hier natuurlijk maar dun en snel opgewarmd blik betreft. De grote hitte van die poelen van metaal door het gebouw heen die door de druk in 1 keer vrijkomen zijn natuurlijk in staat tot snelle opwarming van stof en betondeeltjes. Ook zijn hier mee de omstandigheden geschapen voor een gigantische stofexplosie met al die omringende zuurstof. Volgens mij moet die pyroclastische wolk daaruit verklaard worden.

 • Beste E-bee, daar ben ik het mee eens. Alleen al op de film van Naudet horen we een vliegtuig aankomen, de mannen kijken naar boven, we horen het vliegtuig voorbijkomen en de camera volgt het geluid. Toevalstreffer, maar ook een goede filmer! Een amateur zou het moment hoogst waarschijnlijk hebben gemist.

  Die YouTubes over de No Plane theorie bestaan allemaal uit verknipt materiaal. Ik weet niet wie dit doet, maar het lijkt een professionele psy-op. Helaas zijn er mensen die deze YouTubes overal promoten. Zonde van de energie en verwarrend voor wie wil weten wat er gebeurd is.

  Je schrijft:
  “Poelen van metaal die maanden nadien nog worden aangetroffen zijn verklaarbaar, het moeten de hoogovens zijn geweest daar ter plaatse, het lijkt mij dan ook dat die onbeschadigde maar gesmolten auto,s daar heel goed uit verklaard kunnen worden daar het hier natuurlijk maar dun en snel opgewarmd blik betreft.”

  Die geroosterde auto’s staan tot vrij ver van het WTC, ze zijn dus niet gesmolten door de poelen vloeibaar ijzer of staal in de kelders. Ook zagen ze er meteen zo uit, zodra de stofwolk was neergeslagen. Ze zijn getroffen door die stofwolk! Daaruit blijkt dat die heet was, dus een pyroclastische stofwolk.

  Die foto-serie is zo bizar! Alsof de stad door een Space Beam is getroffen! Ik ben geen natuurkundige en al helemaal geen specialist op het gebied van pyroclastische stofwolken. Als een dergelijke specialist me zou uitleggen dat een pyroclastische stofwolk deze schade niet kan aanrichten, dan wil ik misschien wel gaan nadenken over Space Beams. Maar voorlopig geef ik de voorkeur aan de meest voor de hand liggende verklaring.

  In mijn volgende post staan drie reportages achter elkaar. De laatste is een lezing van de architect Richard Gage, met heel veel details omtrent de manier waarop de Twin Towers kunnen zijn opgeblazen. Tussen de vloeren was een ruimte, daar lagen de leidingen, maar je kon daar ook onder de kantoren doorlopen. Ik onthoud van zo’n lezing niet ieder detail, maar hij legt heel precies uit hoe de torens moeten zijn gesloopt. Volgens mij ging dat als volgt: Daar waar de torens verankerd waren in de rotsbodem, zat een zware springlading. Tussen de vloeren zijn de core colums doorgesneden met thermaat. En de gevels, dat was klassieke controlled demolition, met snelle springladingen. Maar misschien vertel ik het niet helemaal goed. Luister zelf maar naar die lezing van Richard Gage.

  Nog een belangrijk detail: er was geen gas! Alles ging elektrisch, ook in het restaurant. Dus geen exploderende gasflessen of benzine-tanks. Die waren verboden in het WTC. Als ik me goed herinner, heb ik dat detail opgepikt uit een lezing van William Rodriguez.

 • E-bee:

  Er zijn per laag overduidelijk springladingen gebruikt die het beton verpoederden, dit is superverhit materiaal. Indicatie hiervoor is dat net als bij artillerieschoten de hoek, van het WTC weggeschoten materiaal, 45 graden bedroeg. Waardoor die merkwaardige pluimen omtstonden als een plumeau. Andere delen storten juist loodrecht omlaag langs de toren.

 • E-bee, als je er even de tijd voor wil nemen, kan ik je de lezing van Gage echt aanbevelen. Volgende post en de laatste in de rij. Duurt twee uur, maar ik heb echt geboeid zitten luisteren. De man weet in elk geval wel waarover hij het heeft!

 • E-bee:

  Ik heb die docu,s doorgenomen en het materiaal is overweldigend. Maar de designer-ontwikkelingen/oorlogen/crashes/rampen gaan zo snel dat daders nooit aan bod zullen komen. Niemand zal hier ooit verantwoording voor afleggen. Dat is eigenlijk de grootste ramp.

 • E-bee, de daders zijn tegen een ding niet bestand: EXPOSURE = LICHT
  Laat je licht op hen schijnen en ze krimpen in elkaar als slakken waarop men zout strooit.

  Hoort, zegt het voort: we worden bedrogen! 11 September = bedrog!

  May the long time sun shine on you and love surround you
  and the pure light within you guide your way on…

 • E-bee:

  Mr. drs. Bou,

  Dat is slechts niet op feiten gebaseerde, wishfull thinking.
  Dit zijn facisten die hun eigen volk opofferen in zinloze oorlogen en ze lopen al een tijdje ongehinderd rond, bovendien doen ze dat per erfopvolging. Zie de Bushes. Volgens mij heeft de bel voor de tweede ronde al geluid. Nog steeds het duizendjarig rijk wat ze grondvesten en volgens mij liggen ze op schema. Ik heb geen idee wat dat zou kunnen verhoeden, laat staan de daders van een aanslag die al vele aanslagen geleden heeft plaatsgevonden. Met alle respect hoor.

 • investigator:

  [quote] Er zijn per laag overduidelijk springladingen gebruikt die het beton verpoederden,[/quote]

  Tuurlijk , springladingen in het beton monteren van een stalen frame gebouw , daar heb je niets aan als je het wilt neerhalen .

  Die Gage weet niet eens wat er in het NIST rapport staat . De pancake collapse wordt niet eens door NIST ondersteund , in tegendeel .

  – Geen enkele werkelijke expert op het gebied van CD denkt dat de torens door explosieven zijn neergehaald .

  – Alle brandweerlieden die ter plaatse waren denken niet dat het een CD was , ook niet de genen die explosies hoorden.

  – Er bestaat geen enkel peer reviewed paper over de controlled demolition theorie .

  -De collapses zijn wereldwijd door vele bedrijven , universiteiten enz onderzocht , ook zij komen niet tot de conclusie dat het controlled demolition was .

  Wanneer je alleen maar conspiracy filmpjes bekijkt ontstaat er een tunnelvisie ,en zie je al die andere zaken niet meer .

 • investigator:

  [quote] Die geroosterde auto’s staan tot vrij ver van het WTC, ze zijn dus niet gesmolten door de poelen vloeibaar ijzer of staal in de kelders. Ook zagen ze er meteen zo uit, zodra de stofwolk was neergeslagen. Ze zijn getroffen door die stofwolk! Daaruit blijkt dat die heet was, dus een pyroclastische stofwolk.

  [quote]

  En waarom zijn dan alleen die auto’s verbrand ? en de bladeren aan bomen die nog dichter bij de torens stonden niet ? en de mensen daar op straat dan ? verbrand?
  sinds wanneer wordt er opeens heel veel warmte ontwikkelt bij controlled demolitions . Explosieven geven slechts enkele milliseconden lang een hoge temperatuur en zijn niet in staat om stalen profielen zo ver te verhitten dat ze weken later nog roodheet zijn , ook thermiet of thermaat kan hier nooit voor hebben gezorgd. Alsof een snijlading met thermiet een heel staal profiel zou doen smelten , onzin natuurlijk . Ik heb met thermiet en thermaat gewerkt overigens.

  Er is een andere oorzaak voor de warmte ontwikkeling in de puinhopen.

 • Beste Investigator, je zegt: “Er is een andere oorzaak voor de warmte ontwikkeling in de puinhopen.”

  Aan welke denk je dan?

 • investigator:

  http://www.debunking911.com/cut.jpg

  Het met een thermische lans doorsnijden van staal profielen op ground zero

 • En daar zouden die geroosterde auto’s en die poelen gesmolten ijzer of staal door zijn ontstaan?

  Sorry, maar daar begrijp ik niets van. Leg me eens uit hoe dat kan…

 • E-bee:

  Reactie 13: Het op ground zero doorsnijden van de restanten zou je niet diagonaal doen, dat is langer. Bovendien heb je dan geen controle en wordt dit een hachelijke onderneming.

 • Anoniem:

  Hier moet ik nog even op reageren ;

  “En daar zouden die geroosterde auto’s en die poelen gesmolten ijzer of staal door zijn ontstaan?”

  Nee , die zijn niet ontstaan door het gebruik van thermische lanzen.
  En waar het al helemaal niet door ontstaan is zijn explosieven of thermiet. Ooit gesmolten poelen metaal gezien na controlled demolitions ? Zefs thermiet is bij lange na niet in staat om te zorgen voor gesmolten metaal 6 weken later . Een verklaring is er overigens wel degelijk.

  – net na de collapses brand onderin de puinhopen hetgeen resulteert in verhit aluminium en staal ,tel daar bij op stoom van bluswater . als je enigsinds verstand hebt van chemie dan weet je genoeg .

  “Het op ground zero doorsnijden van de restanten zou je niet diagonaal doen, dat is langer. Bovendien heb je dan geen controle en wordt dit een hachelijke onderneming”

  Met een thermische lans is het een piece of cake om door staal heen te branden ,het kan zelfs door 2 meter dik massief staal heen.
  door schuin te snijden bepaal je de valrichting van het losgesneden stuk . Dit is van groot belang bij staal profielen die tonnen wegen.

 • Beste Anoniem, dank voor je reactie.

  Alle details over 11 september vind ik echter niet zo belangrijk. We weten niet wat er is gebeurd, al zijn er talloze verklaringen in omloop. Daarover kan men nog jaren kissebissen.

  Van belang is slechts dat de officiële verklaring niet klopt. Die 19 plofmoslims zijn niet in staat om een dergelijke aanslag te plegen, mede gezien de gevolgen die veel verder reiken…

  Als de regering van de VS onmiddellijk een grondig onderzoek had gelast naar de manier waarop er op 11 september 3 stalen frame gebouwen instortten, dan was dat geloofwaardig geweest. In plaats daarvan bombardeerden ze binnen een maand Afghanistan.

  Alles wijst er op dat deze aanval op 11 september reeds was gepland en voorbereid. Ook de aanval op Saddam Hoessein zat toen reeds in de koker. Men maakt ons slechts wijs dat dit reacties waren op 11 september.

  Alles bij elkaar opgeteld, luidt mijn conclusie: 11 september is een nieuwe Reichstagbrand en de VS is door boeven gekaapt!

 • investigator:

  menn maakt ons niet wijs dat die oorlogen reacties waren op 9/11 .

  De neoconservatieven lobby-den al voor 9/11 openlijk voor het omploegen van het midden Oosten en met name Irak .
  Op de website van PNAC zie je zelfs artikelen van neo-cons over de dreiging van Bin Laden, artikelen van voor 9/11

  Irak stond zeer zeker al op de agenda ,maar kon pas plaatsvinden wanneer de Senaat instemde . Dankzij 9/11 gebeurde dat ook .
  9/11 kwam in ieder geval erg goed van pas ,hetgeen verder niets bewijst .

  Overigens zie ik niet in wat er zo moelijk is aan het kapen van vliegtuigen . Het is juist een zeer provisorische manier van aanvallen.

 • Beste Investigator, dank voor je antwoord en dit verbaast me.

  Je blijkt wel degelijk te begrijpen dat de zogenaamde “war on terror” al veel eerder gepland stond dan na 11 september 2001. Afghanistan binnen een maand is logistiek ook een beetje onmogelijk.

  Toch lijk je niet overtuigd van de onmogelijkheid van die 19 plofmoslims. Dat is uiteraard je goed recht, maar ik begrijp die discrepantie niet. De neo-cons waren al voor 11 september van plan om Afghanistan en zo voort… Daarom kwam 11 september hen goed uit. Maar die plofmoslims hadden geen enkel belang bij 11 september.

  Misschien wilden ze de macht van Allah en de Islam bewijzen of zo, maar Mohammed Atta was beslist geen fanatieke moslim. Varkensvlees, whiskey en cocaïne leiden nooit tot 70 maargeden in het paradijs. Her en der in Afrika en het Midden wonen echter wel degelijk fanatieke moslims. Voor hen was 11 september een soort olie op het vuur. Zij zien in Osama Bin Laden nog altijd hun Grote Voorganger. Zeg tegen hen vooral niet dat 11 september een doorgestoken kaart was, want dan zijn ze diep teleurgesteld.

  Waarom werd Atta via de ISI betaald door de CIA? Wist hij dat hij zelfmoord zou gaan plegen? Vierde hij daarom zoveel feest, de laatste maanden voor 11 september? Hoe was hij in staat om een Boeing te besturen en daarmee een Twin Tower te raken? En ga zo maar door. Het is geen coherent verhaal, het is gewoon niet aannemelijk!

  Denk die plofmoslims even weg en je komt terecht bij de neo-cons, die goede banden hebben met de CIA.

  Ik denk dat de VS door boeven is gekaapt. Deze boeven hebben de wereldeconomie in zeven jaar tijd opgezadeld met een schuldenlast die niemand ooit nog kan voldoen. Ze zijn van plan om de hele wereld te stelen. En ze zijn zo arrogant om te denken dat dit kan. Ik vraag me af wanneer de wal het schip zal keren.

 • investigator:

  “Maar die plofmoslims hadden geen enkel belang bij 11 september.

  Welk belang hebben bepaalde Palestijnen bij het plegen van zelfmoordaanslagen in Israel?

  “Waarom werd Atta via de ISI betaald door de CIA? Wist hij dat hij zelfmoord zou gaan plegen? Vierde hij daarom zoveel feest, de laatste maanden voor 11 september”

  wie zegt er dat het werkelijk Atta was in dat vliergtuig . Men wilde gewoon zo snel mogelijk met daders op de proppen komen . Dat hierover gelogen word zie ik als een reeële mogelijkheid. Aan d eandere kant zie ik ook de mogelijkheid dat hij wel degelijk achter de stuurknuppel zat. Bij Pauw en Witteman was laatst die Nederlandse vlieginstructeur te gast , hij vertelde gewoon dat de kaper wel degelijk in staat was zo’n boeing tijdelijk te besturen zonder te hoeven landen of op te stijgen. En zo niet waarom dan niet precies ?
  Met alleen de opmerking “het kan niet ” kan ik weinig .

  Dat het in ieder geval kapers waren en geen op afstand bestuurde systemen is voor mij duidelijk omdat daarvoor heel veel aanwijzingen en bewijzen zijn . Dat dit allemaal gefaked zou zijn vereist een enorm pakket aan weinig realistische aannames.

Laat een reactie achter

Recente reacties