Archief
Artikelen

Breaking the Silence is een documentaire uit 2003 van de beroemde journalist John Pilger. Vlak voor de documentaire uitkwam, had het Amerikaanse leger een glorieuze overwinning geboekt op Sadam Hoessein. De inval van de VS in Irak werd aan het publiek verkocht als onderdeel van de “war on terror” die met ingang van 11 september 2001 was gestart. De eerste stap in deze strijd tegen het terrorisme was de inval in Afghanistan in oktober 2001. De Taliban zou onderdak verlenen aan Osama bin Laden, maar deze “moslimterrorist” was in 2003 nog niet gepakt!

Pilger legt in deze documentaire de discrepanties bloot tussen de Amerikaanse en Britse uitspraken over de “war on terror” en de basale feiten in Afghanistan en in Washington. Terwijl de bommen in 2001 op Afghanistan vielen, beloofde George W. Bush het land “de generositeit van Amerika en zijn bondgenoten”. Maar de ravage was enorm en van enige compensatie was geen sprake. Toen Pilger deze documentaire maakte, verzamelden de warlords reeds weer hun krachten, het moslimfundamentalisme vernieuwde zijn greep op de bevolking en militaire schermutselingen waren aan de orde van de dag. In “bevrijd” Afghanistan heeft Amerika zijn militaire bases en toegang tot de oliepijplijn, terwijl de bevolking te maken heeft met de warlords die volgens hen in vele opzichten erger zijn dan de Taliban. Pilger filmde in Afghanistan de slachtoffers van de oorlog tegen de Taliban en de verwoesting die de Amerikanen hebben aangericht.

In Washington hield Pilger een aantal opmerkelijke interviews, onder andere met William Kristol, de neoconservatieve commentator van o.a. The Weekly Standard, en met hoge Republikeinse ambtenaren zoals Douglas Feith, de onderminister van Defensie voor Beleid, en John Bolton, de onderminister van Binnenlandse Zaken voor Wapencontrole en Internationale Veiligheid.

Deze mensen, samen met de andere architecten van het Project for the New American Century, werden door de eerste Bush-regering niet serieus genomen. Toen zij begin jaren ’90 hun ideeën presenteerden over pre-emptive strikes en world domination, noemde men hen “the crazy’s”. Inmiddels maken deze mensen in de VS de dienst uit.

Pilger interviewde eveneens de toenmalige presidentskandidaat Generaal Wesley Clark en voormalige officieren van de inlichtingendienst. Hij stelt hen indringende vragen over de werkelijke motieven voor de ‘war on terror’. De aanvallen op Afghanistan en Irak noemde president Bush twee ‘grote overwinningen’, maar Pilger vraagt zich af: “Overwinningen op wie en met welk doel?”

Pilger beschrijft Afghanistan als een land dat “ernstiger verwoest is dan alles wat ik heb gezien sinds het Cambodja van Pol Pot.” Hij constateert reeds in 2003 dat Al-Qaida niet verslagen is en dat de Taliban weer opkomt. Omtrent de “overwinning” in Irak vraagt hij: “Is dit het Vietnam van Bush?” Vijf jaar later is het aantal Irakese slachtoffers opgelopen tot ruim 1.250.000 en het aantal gesneuvelde Amerikaanse militairen bedraagt volgens de officiële telling ruim 4.000 man, maar in feite zijn het er veel meer. Op Kabul en wat NATO-posten na is Afghanistan vrijwel volledig weer in handen van de Taliban, terwijl de krijgsheren het land “democratische” regeren en de president een stroman is van de Amerikanen.

Van deze documentaire staan twee versies online. Ik heb ze beiden geplaatst, want de bovenste versie heeft een vaag beeld, maar een scherp geluid en de onderste versie heeft een scherp beeld, maar een zwak geluid. Om zowel een scherp beeld als een goed geluid te krijgen, kan men eerst de bovenste versie starten en na 12 seconden ook de onderste, waarvan men het geluid uitzet. De onderste versie loopt ook iets sneller. Als beeld en geluid uit de pas gaan lopen, zet dan het beeld even een seconde stil!

Breaking the Silence duurt 52 minuten.

Share and Enjoy:
  • NuJIJ
  • Twitter
  • Facebook
  • Hyves
  • RSS
  • email

Laat een reactie achter

Recente reacties