Archief
Artikelen

Op 7 juli 2005 ontploften er in de Londense Metro een aantal bommen. Even later werd op straat ook nog een dubbeldekker autobus opgeblazen. Moslimterroristen zouden deze aanslagen hebben gepleegd. Maar net als op 11 september 2001, klopte er het een en ander niet. De officiële verklaring kwam te snel en de beschuldigden waren weliswaar moslims, maar het leken geen plofmoslims!

De overeenkomsten met de aanslagen van 11 september zijn frappant. In beide gevallen was er een oefening gaande voor een ramp. In New York was de FEMA, de Amerikaanse Dienst voor Rampenbestrijding, het weekeinde daarvoor in New York gearriveerd voor een grootscheepse oefening. Zij hadden op 10 september heel rustig hun tenten opgeslagen en hun coördinatiecentrum ingericht op Manhattan, niet ver van het WTC. Alles was gereed voor de reddingsoefening. Op dat moment pleegden die plofmoslims van Osam ali Baba hun aanslag op het WTC en de oefening veranderde plotseling in realiteit. De terroristen hadden het tijdstip zo perfect gepland, dat men zou kunnen vermoeden dat het afgesproken werk was.

In Londen gebeurde iets soortgelijks. De bevolking begon de oorlogen in Afghanistan en Irak een beetje ernstig beu te worden. De strijd tegen het terrorisme in die verre landen kost immers zowel geld als dode en gewonde soldaten. Men was oorlogsmoe, de regering Blair lag onder vuur en er waren grote demonstraties. Het werd wellicht tijd voor een terroristische aanslag, opdat het volk beseft dat de Britse troepen in Afghanistan en Irak vechten voor de veiligheid van Engeland.

Net als op 9/11 was er ook op 7/7 een grootscheepse oefening gaande in rampenbestrijding. En ook deze oefening ging naadloos over in het echte reddingswerk. Hoewel het moslimterrorisme de schuld krijgt, ligt de conclusie voor de hand: deze aanslagen worden gepleegd door de overheid en gecoördineerd door de geheime dienst, in dit geval de MI6.

Mind The Gap 7/7 is Nederlands ondertiteld en duurt 41 minuten.

Bekijk deze video in groter formaat.

Sommige mensen denken dat de Israëlische geheime dienst, de Mossad, dit terrorisme coördineert. Helemaal onwaarschijnlijk is dit niet, maar omdat geheime diensten geheim zijn, kunnen we daar ook weer niet al te zeker van zijn. De volgende documentaire legt de schuld inderdaad bij de Mossad. Het lijkt mij echter meer voor de hand liggen, dat al die geheime diensten samenwerken. Zo werkt de Pakistaanse ISI zo nauw samen met de CIA, dat er eigenlijk geen verschil is tussen de twee. Het zou me dan ook niets verbazen als ook de Mossad en MI6 nauwe relaties onderhouden met de CIA. Het zelfde geldt dan uiteraard voor onze AIVD.

7/7: The Ripple Effect duurt 57 minuten

Bekijk deze video in groter formaat.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

6 Reacties op “7/7: de Londense 11 september”

 • Commissaris Kassaar:

  Hoewel het moslimterrorisme de schuld krijgt, ligt de conclusie voor de hand: deze aanslagen worden gepleegd door de overheid en gecoördineerd door de geheime dienst, in dit geval de MI6.

  En daarmee verdwijnt uw blog definitief uit mijn lijstje met bookmarks.

  Jammer – er viel een doodenkele keer ook wel eens iets zinnigs te lezen, en aan uw beheersing van de Nederlandse taal kan menig blogger een voorbeeld nemen.

 • E-bee:

  Tja, waar staat dit laatste, op wikipedia? Ik bedoel, gezien de huidige gang van zaken is het vaak aanname. Maar zonder hypotethische aanname kun je niet altijd redeneren en tot goede conclusies komen. Ook al wordt het niet door de wetenschap of nieuwsbronnen bevestigd. U zegt zelf wel, als het niet bevestigd wordt bestaat het niet. Dan is dit daar mee in tegenspraak.

 • E-bee, bekijk nu maar gewoon de twee documentaires! De bovenste is Nederlands ondertiteld, dus makkelijk zat. De aanslagen van 7/7 lijken in zoveel opzichten op die van 9/11, dat een internationale coördinatie voor de hand ligt.

  Geen plofmoslims, maar de geheime diensten. Welke? Allemaal! Allemaal een pot nat!

 • E-bee:

  Als het dan toch aanname mag zijn van u: Dan om precieser te zijn, de de M16 onder bevel van de in Londen gevestigde tak van de familie de Rothchild. De M16 verhoudt zich in Groot Brittannie tot Scotland Yard als de FBI tot de CIA, dus niet allemaal. De verhoudingen zijn zeer complex, de sinistere politieke agenda van de miljardairs bepaalt alles en dus heeft M16 het laatste woord. Maar zo gaat het overal inmiddels.

 • Geus:

  Mossad mr. drs. BOU?

  Elders plaatste ik, dat mr. drs. BOU in principe geen desinformant is. Maar hoe meer ik lees hier, wordt het toch wel een beetje te naïef om zo’n stellingname vol te houden.

  Alle geheime diensten, een pot nat.
  Dat is natuurlijk juist, al is het wat ongenuanceerd.

  Ik zal een geschiedenis van de Gehieme diensten kort weergeven, opdat de relatie tussen het Bonfire Plot 1605 en de bomaanslagen in London duidelijk mogen worden voor de lezer.

  ANNO 300 Keizer Nero heeft een geheime dienst om Christenen op te sporen. Daarbij wordt infiltratie gebruikt als middel om Christenen massaal op te pakken voor de Circussen.
  ANNO 400 Keizer Constantijn begint de Rooms Katholieke Kerk. Als eersten vervolgt de Heilige Inquisitie de “Gnostici”. Gnosticus komt van het griekse woord “Gnosis”, wat “Kennis” betekend. De mensen met kennis van Christus worden dus vervolgt door de Rooms Katholieke Kerk.
  ANNO 1517 Maarten Luther plaatst 95 stellingen op de deur van een kerk te Wittemberg. De Reformatie barst los in Europa, waarbij het Heilige Roomse Rijk haar autoriteit verliest over Europa. In Nederland zijn op dat moment de Hagepreken, die het volk bewust maken van de corruptie van de Rooms Katholieke Kerk, waar later Nederland onstaat uit verzet tegen het Heilige Roomse Rijk.
  ANNO 1540 Ignatius Loyola begint de Jezuïeten Orde. Soldaten van Jezus. Werkzaam voor de Rooms Katholieke Kerk, begint zij met infiltratie van alle reformatorische stromingen, om Europa terug in handen van het Vatikaan te krijgen.
  ANNO 1800 In Duitsland begint men het het herbouwen van Kerken. De Jezuïeten werden officiëel verbannen door de Paus van 1773 to 1814, wat hun vruchtbaarste periode is geweest.

  Het is moeilijk uit te leggen, dat alle geheime diensten door de Jezuïeten Orde worden bestuurd via Maltezer Ridders, de Johannieter Orde, de hospitaal Ridders en vele andere geheime ordes. Ook Dominicanen en Franciscanen zijn actief op dit gebied. een lijst van Nederlandse Rooms Katholieke Geheime Diensten actief in Nederland hier;
  http://home.arcor.de/rkk2005/lekenorg.htm
  Maar voor een geheime dienst is het hoogst comfortabel als deze ziekenhuizen kan gebruiken om haar vijanden uit te schakelen. De huidige medische wetenschap is volstrekt atheïstisch, terwijl de stichters van die wetenschap zoals Paracelsus en verschillende alchimisten de HEERE gebruikten om zich te informeren over ziekte.

  Meer zeg is er momenteel niet over.
  Tony Blair is nu Rooms Katholiek. Volgens mijn bronnen, zoals hier;
  http://continuingcounterreformation.blogspot.com/
  wordt Tony Blair President van de Europese Unie. Je kan alleen president worden van de Europese Unie, als je Rooms Katholiek bent.
  Wie zou die Geheime diensten toch besturen?

 • Beste Geus: “Mossad mr. drs. BOU?

  Elders plaatste ik, dat mr. drs. BOU in principe geen desinformant is. Maar hoe meer ik lees hier, wordt het toch wel een beetje te naïef om zo’n stellingname vol te houden.

  Alle geheime diensten, een pot nat.
  Dat is natuurlijk juist, al is het wat ongenuanceerd.”

  Als je wat beter zou lezen wat ik schrijf, dan zou je begrijpen dat dit een onjuiste weergave van mijn stellingname is. Die tweede documentaire komt met de beschuldiging dat de Mossad achter de aanslagen van 7/7 zit. Zelf wijs ik alleen maar op de overeenkomsten met 9/11. En ik denk dat het heel goed mogelijk is dat al die geheime diensten samenwerken.

  Kortom welke geheime dienst er achter zit, dat is geheim… dus dat weten we niet. 😉

  De rest van je comment lijkt me desinformatie. Jouw anti-papisme is geen informatie, maar pure ideologie! Het Vaticaan is slechts een deel van het probleem. Volgens mij denk jij te veel in de vorm van een zuivere piramide. Denk je echt dat er ook maar iets zuiver is in de organisatie van deze massamoorden?

Laat een reactie achter